Enoch Powell

Patrik Engellau

Många svenskar gruvar sig inför framtiden. Jag är en av dem. Ibland träffar jag personer som säger att jag inte ska vara så pessimistisk eftersom problem som skolan och migrationen går att lösa. Sverige är bra på att lösa problem, säger de.

På stängslet kring fotbollsplanen på Östra Reals skolgård har någon fäst texten ”Det fixar sig alltid”. Det är kanske sant. Men det känns inte så. För femtio år sedan så kändes det så, men inte nu längre.

Att framtiden kändes trygg för femtio år sedan berodde på att svenskarna då fortfarande var ett homogent, ambitiöst, plikttroget och arbetssuget men kanske lite tråkigt folk, ett folk som inte skapade några oöverkomliga problem för överheten, exempelvis inga skjutningar, inte så många våldtäkter, inga stenkastningar på blåljusfordon. Det värsta som kunde hända, förutom raggarbråk, var sådant som almstriden i Kungsträdgården år 1971, då polis drabbade samman med demonstranter som motsatte sig myndigheternas planer att fälla tretton almar i parken. Det blev oroligheter en natt och sedan ändrade sig myndigheterna. Almarna står kvar.

Det som oroar mig nu för tiden är att de problem som folk skapar verkar just oöverkomliga för den överhet som satts att hantera dem, till exempel polis, skolväsende och sociala myndigheter. Hur jag än skärper blicken ser jag inga trovärdiga åtgärder från överhetens sida. Jag hör en massa ord, men uppfattar inga verkningsfulla handlingar. Tvärtom kan jag bara se, Gud hjälpe mig, att problemen förvärras. En rak trendframskrivning – en enkel men otillförlitlig framtidsgenerator (otillförlitlig eftersom inga prognoser är tillförlitliga) – pekar mot eskalerat våld och mer blodsutgjutelse.

Det fick mig att tänka på den engelske parlamentsledamoten Enoch Powells kända tal ”Floder av blod” som hölls för precis femtio år sedan. Jag hade glömt bort själva talet men mindes det hat och de anklagelser som riktades mot Powell. Jag tror fortfarande hans namn klingar synonymt med själva begreppet rasist.

Det underliga är att de ord Powell yttrade för femtio år sedan och som gjorde honom för evigt utstött ur kretsen av hedervärt folk – föralldel, år 2002, några år efter hans död, blev han av BBC utnämnd till en av de hundra främsta engelsmännen genom tiderna – är vardagsmat idag. Läs själv får du se.

Hans huvudbudskap är att migrationen skadar de vanliga engelsmännens livskvalitet. Eliterna, som försvarade migrationsprojektet, skulle inte drabbas: ”Ärkebiskopar, som bor i palats, klarar sig bra med sina lakan dragna upp över huvudet”. För vanligt folk var det annorlunda:

Av skäl som de aldrig kunnat förstå och på grund av beslut om vilka de aldrig blivit tillfrågade har de upptäckt att de blivit främlingar i sitt eget land.

För deras fruar har det saknats sjukhusplatser att föda barn, det har saknats skolor, deras hemmakvarter har förändrats bortom igenkännlighet och deras planer och utsikter för framtiden har krossats.

Han säger att han fått många brev från ”vanliga, hyggliga” människor som inte vågade ange sina namn för att de var rädda för repressalier om deras åsikter blev allmänt bekanta. ”Känslan att tillhöra en förföljd minoritet växer bland engelsmännen i de berörda områdena.”

När jag blickar framåt fylls jag av onda aningar. Liksom romaren tycker jag mig se ”Tibern skumma av blod”.

Jag vet inte vad jag ska dra för slutsatser av denna omläsning. Å ena sidan är det hoppingivande att det gått femtio år utan att Themsen skummat av blod. Å den andra är uppfattningar som var extremistiska för femtio år sedan – till exempel att invandrare springer före infödda i de sociala köerna – knappt ens ifrågasatta idag vilket rimligtvis betyder att samhällena rör sig i den riktning som Powell förutsåg. Dessutom var Powell inte bekant med den extra komplexitet som djupa kulturskillnader skulle ge problematiken; i hans fall handlade invandringen bara om folk från de gamla brittiska samväldesländerna och kolonierna (som i och för sig kan vara nog så olika engelsmännen).

Apropå kulturskillnader så visar min portugisiskafröken i Rio de Janeiro ett livligt intresse för Sverige, ett land som hon aldrig besökt. Hon är klart medveten om förekomsten av distinkt olika kulturer i Sverige, särskilt den möjliga spänningen mellan å ena sidan det svenskt västerländska och å den andra det arabiskt muslimska. Häromdagen, när vi diskuterade min och andras oro för Sveriges framtid, kom hon med en hoppfull teori.

När kulturer möts, sa hon, och det visar sig att den ena är överlägsen den andra så brukar representanterna för den svagare kulturen anamma den överlägsna kulturens beteenden och tankar och på så vis frivilligt integrera sig.

Hur kan man veta vilken kultur som är överlägsen? frågade jag i ett fånigt försök att vara politiskt korrekt.

Eftersom eritreanerna kommer till Sverige men svenskarna inte flyttar till Eritrea är väl svaret ganska självklart, svarade hon utan ironi.

Är den där teorin om att de underlägsna frivilligt uppgår i en överlägsen kultur något som är vetenskapligt eller bara något som du tror? frågade jag.

Jag vet inte säkert, sa lärarinnan. Men de borde göra det om det har något vett. Fast å andra sidan…

Ja?

Å andra sidan har jag förstått att muslimer inte tycker att de är underlägsna bara för att de inte klarat av att bygga samhällen som lyckas försörja dem på det vis de önskar, sa hon. Om det ligger till på det viset kanske teorin inte fungerar i ert fall. Då ser det mörkt ut.

95 reaktioner på ”Enoch Powell

 1. Mats skriver:

  Det ser mörkt ut, folkutbytet pågår för fullt.
  Enda lösningen är stopp för all invandring från Menaländerna och påbörja återvandring ii stor skala. Det pågår redan ett lågintensivt inbördeskrig i Sverige. Får hoppas att folk öppnar ögonen inför det haveri som nu äger rum. Nu är det dags att återta Sverige till svenskarna. Gör vi inget nu blir vi en minoritet i ett muslimskt styrt land med sharia lagar, då ommer floderna att fyllas med blod.

  Gillad av 17 personer

 2. Björn G skriver:

  ”Å andra sidan har jag förstått att muslimer inte tycker att de är underlägsna bara för att de inte klarat av att bygga samhällen som lyckas försörja dem på det vis de önskar, sa hon. Om det ligger till på det viset kanske teorin inte fungerar i ert fall. Då ser det mörkt ut.”

  Joo, Patrik det har börjat nu.

  BARN I FÖRSKOLEKLASS RETAR DEM SOM ÄTER FLÄSKKÖTT OCH INTE BÄR SLÖJA
  Utskicket är från personalen på Kvarnbäcksskolan i Jordbro och riktar sig till föräldrar med barn i förskoleklasserna.

  I utskicket går att läsa:

  ”Ett annat problem som uppkommit rör religion. En del barn har blivit retade för att de äter vissa livsmedel som fläskkött samt för deras kläder (exempelvis att de bär shorts eller att de inte bär slöja).”

  Det här är idéer som kommer hemifrån. Det är föräldrar som indoktrinerar sina barn att bete sig såhär, säger en förälder.

  När skolans rektor kontaktas för att fråga hur skolan ska hantera problemen vill hon inte lämna några kommentarer.

  – Jag skall undersöka det här och så får du återkomma till mig innan helgen, säger Jannica Andreasson, rektor på Kvarnbäcksskolan i Jordbro.
  Hade det varit det omvända ”skulle skolan omedelbart rivit upp himmel och jord”.

  Utskicket ligger på Haninge kommuns webbportal för föräldrar.

  Gillad av 12 personer

 3. Lars skriver:

  https://www.adlibris.com/se/bok/a-philosophical-framework-for-rethinking-theoretical-economics-and-philosophy-of-economics-9781848902237
  Har nu läst denna bok på min färd genom ekonomins landskap. Mycket intressant kritik av nationalekonomin ur ett post-keynesianskt perspektiv med bäring på all samhällsorienterad ’vetenskap”.

  Han beskriver de teoretiska modellerna som bokkunskap! De byggs med hypotetisk deduktiva resonemang och förutsättningar för att man ska kunna hantera modellerna där de viktigast är säkerhet och kunskap om framtiden och rationalitet som avser förväntad nytta i denna säkerställda värld.

  Mot det ställer han att framtiden är genuint osäker och påverkas av agenter (individer, företag, stat mfl) mellan punkt t0 och t1 och rationalitet består i att vi vid t0 veta att vi är osäkra på aktuell status hos världen, men tilldelar en subjektiv sannolikhet till status S1 vid T1 och om vi då genomför åtgärd a1 så är ett möjligt utfall vid t1 en konsekvens, en status s1, men vid T1 kan utfallet även bli s2 eller s3 osv. Mellan t0 och t1 kan ’lobbyister’ dvs påverkande agenter ändra förloppet. Rationalitet är då att kunna se osäkerheten och att vi endast kan se olika möjliga utfall om vi genomför a1 kan ge s1, a2 kan ge s2, a3 kan ge s4 osv dvs det är möjliga utfall, men vi kan inte ex-ante (vid t0) förutsäga resultatet ex-post (vid t1)

  Han vänder sig också mot tanken att ekonomier sköter sig själva om de lämnas ifred och påpekar att den tanken är ett resultat av den teoretiska ansatsen att finna mönster och att det är möjligt med induktiva resonemang om världen. Han påpekar att de olika antaganden man gör om t.ex. perfekta marknader i sig är sociala konstruktioner; regelverk, institutioner, som gör det möjligt att få till stånd sådana marknader (som idag knappast förekommer).

  Gillad av 2 personer

 4. Östrahult skriver:

  Det är väl ganska uppenbart att samhällsdebatten i Sverige blivit alltmera polariserad. Å ena sidan har vi etablerade politiker och MSM och å andra sidan har vi fritänkare i olika kulörer. I den politiska sfären finns inga större problem, ett av de värre är förekomsten av folk med avvikande åsikter som buntas ihop som hatare på nätet. Följande påstående täcker in rätt mycket av situationen: en röst på moderaterna är en röst på sossarna, i sig ett framsteg eftersom under nuvarande period var en röst på moderaterna en röst på kommunisterna.

  Fritänkarna då: Där finns många bra tankar uppblandat med allsköns trams. Tyvärr framstår många av dessa inlägg som kommande från marginaliserade personer. Exempel: Debattartikel i Expressen idag om dåliga pensioner, i sak har vederbörande rätt men ingen kommer att bry sig.

  I Sverige finns en enorm reservkraft i form av fritänkare, men vi måste våga lämna skrivbordet och ge oss ut bland människorna, teoretiserande räcker inte för att ingripa i en galen samhällsutveckling.

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Följande påstående täcker in rätt mycket av situationen: en röst på moderaterna är en röst på sossarna, i sig ett framsteg eftersom under nuvarande period var en röst på moderaterna en röst på kommunisterna.”

   En lysande formulering!

   ”Fritänkarna då: Där finns många bra tankar uppblandat med allsköns trams. […]
   teoretiserande räcker inte för att ingripa i en galen samhällsutveckling.”

   Delvis en självmotsägelse, ty utan teoretiserande kommer tramsinblandningen aldrig att avtaga.

   Men visst är det sant att vi måste våga taga bladet från munnen, våga stå för våra åsikter, våga stå emot de vågor av hat som de till en början leder till. För motståndaren är i själva verket svag och utan verklighetsanknytning. Det enda de har är sitt hat. Men så länge det inte konfronteras ser det inte ut som hat. Vi måste offra oss för våra efterkommande. Vi måste leva efter våra principer. Vi måste satsa allt vi har. Vi måste lägga vårt eget skinn i potten.

   Var och en som får sparken från sitt jobb på grund av uttryckta åsikter har vunnit tredubbelt:
   – Först och främst har han räddat sin själ och kan vara en stolt människa i stället för en liten skit
   – För det andra har han sått ett frö av osäkerhet och övertygelse hos motståndarna, vars lära helt bygger på att inte motsägas, det är ett korthus
   – För det tredje innebär arbetslösheten att statens budget får ett kraftigt nettominus i minskade skatteintäkter och ökade utgifter

   Gillad av 7 personer

 5. Lars skriver:

  Med den korta sammanfattningen ovan av kritiken från post-keynesianismen av gängse nationalekonomi och dess tillkortakommanden att tillämpa modeller på målmiljön så ville jag ge mig in i diskussioner om trender, om svårigheten att med historiska data förutspå en framtid och peka på behovet av ”lobbyister” dvs styrande organ dvs regering, stat och partier och media för att påverka utvecklingen efterhand.

  Att döma av partiledardebatten i söndags så saknas förmåga att förstå vad som händer i samhället liksom förmågan att föra konstruktiva samtal och belysa olika samhällsproblem. Det var pajkastning. Höjden av lycka att med en plattityd trycka ned någon annan med en hänvisning till något som saknar relevans för diskussionen.

  Gubbarna och gummorna har vid det här laget ett problem med tilliten hos svenska folket. Löfvens ord att SD inte får vara med i diskussioner…det är inte, har aldrig varit seriöst. Man kan kanske förstå om han är osäker och oförberedd och har svårt driva en linje. Han hänger av Mp och V och närmar sig M och L, som i sin tur måste hänga av C och KD, Men han kan inte göra det öppet utan måste invänta valresultatet och han är begränsad i sina möjligheter ta strid med M och L. Han måste ta striden inom S där starka grupper kommer att göra sig hörda.

  Nåja, det var min positiva tolkning. Den negativ är att vi inte har ett fungerande parlament. Jag lutar åt det senare. Det blir en förvirrad valrörelse, med SD är konsekventa, så man kan bestämma sig för dem och sluta se på TV debatter.

  Gillad av 7 personer

  • Björn G skriver:

   ”Många svenskar gruvar sig inför framtiden. Jag är en av dem. Ibland träffar jag personer som säger att jag inte ska vara så pessimistisk eftersom problemen går att lösa”.

   Jodå kanske det, men hur kommer det sig att fortfarande:
   SJ:s tåg varje höst och vinter får problem med löv och snö?

   Apoteket varje vår får problem att leverera allergimedicin?

   Sjukhusen hela året har för många patienter?

   Tandläkaren har en väntetid på tre år innan undersökning?

   Stefan Löven tar upp LAS när det pratades om sexuella övergrepp?

   Har Svenskarna möjligen ett inkompetent ledarskap, ett ledarskap som skall bytas ut i kommande val!

   Gillad av 3 personer

 6. Val av organisationsform skriver:

  För att förstå var skiljelinjer och konfliktytor uppstår bör man behärska olika begrepps innehåll och begränsningar.

  Kultur är mycket bredare och mer mångfasetterat än enbart religiösa strukturer. Samhällen väljer även olika organisationsformer. Vi har valt nationens. Och inom den ett individualistiskt perspektiv. Där världslig makt skiljs från religion. Och personligt ansvar gäller. Organiserat genom demokratiska val och i lagstiftning.

  Klan är en annan organisationsform, som föregriper nationsbegreppet. Och där blodslinjen är ett bärande element, via släktskapet.

  Båda Klansamhället och Västerlandet söker säkerhet och mänskligt skydd för de sina.
  Men gör det på olika vis.

  Den västerländska principen kräver en stark stat.
  Till den har vi delegerat ut mycket av ansvaret.
  Både för rättskipning och formell maktutövning. Som vi lärt oss lita till.

  Rättsligt förfäktar vi ett individuellt ansvar.
  Det gör inte klansamhället. Klansamhället dömmer inte individer – utan kollektivet. Och gör det kompensatoriskt. Ett slags tand för tand, som rättsskipningsprincip.

  Om inte detta sker övergår rätten till en blodshämnd. För ”vi” är alltid större än individen, och oupplösligt förenad med klanen själv.

  Klansamhället kommer därmed att präglas av en naturlig konservatism. Det gäller för sexualitet, könsroller och även i barnuppfostran. Heder är också något viktigt, och uppträder frikopplat från religion.

  Via en migrationen får vi automatiskt kollisioner mellan dessa två olika sätt att organisera mänsklig samlevnad och gemenskaper. Där synen på maktutövning, organisationsform, religion, klan och stat, helt klart skiljer sig åt.

  Gillad av 3 personer

 7. Håkan skriver:

  Så länge man inte gör något åt bidragsnivåerna kommer de här nivåerna att fortsätta (2017 var det 145 000 uppehållstillstånd). Enligt riksdagens utredningstjänt får en nyanländ 3 barnsmor i medeltal 27 000:-/mån efter skatt motsvarande säg 55 000 före skatt.
  Om man vill bättra på ekonomin så lär svartlönen vara 40 till 70 :- per tim.
  Var finns de enkla jobb som matchar det?
  Så länge anhöriga kan komma utan att man kräver försörjning kommer det att fortsätta.
  Endast mindre 5% (oklar siffra)av de anhöriga avkrävs självförsörjning.
  Arma, arma land.

  Gillad av 12 personer

 8. V for Vendetta skriver:

  Det ser synnerligen mörkt ut. Det som den goda lärarinnan säger stämmer i regel, om två kulturer möts vinner den som är starkast-framgångsrikast. Om man bryter ned detta så kan man undra om en kultur som uppmanar till självdestruktion är den mest framgångsrika när den möter en kultur som har en enkel och rak linje nämligen… lev som Gud lär dig så väntar inget ont. Om du sedan är från Somalia, Irak eller Norge saknar betydelse så längde du underkastar dig den enkla regeln- lev som Gud lär. Beblanda dig inte med andra än de som agerar och tror som du själv gör. Detta inte bara accepterar vår kultur, den underlättar t o m för den andra kulturens grundideologi att sprida sig. Det måste vara ett unikum i världshistorien att en kultur fallit utan kamp men så verkar bli fallet för vår västerländska kultur. Det ser synnerligen mörkt ut.

  Gillad av 14 personer

  • Björn G skriver:

   Kan det vara rätt att vi Svenskar skall få en chock, när vi går upp till utkiksplasten vid Masthuggskyrkan i Göteborg?

   Hela berget var ju ockuperat av islamistiska män, i krigsför ålder. Typ 300 stycken, med sina lyxbilar. (Jag undrar hur det kommer sig att de har så mycket pengar?)
   De skräpade ner och betedde sig som om det var deras land och vi var inkräktare där.
   De tittade på oss som om vi kom från en annan planet. ”Vad fan gör ni här?” ungefär.

   Varför vill vi ha det såhär? Kan någon hjälpa mig med ett svar?

   Gillad av 10 personer

   • Andreas skriver:

    Kan inte ge dig något svar, för det är obegripligt. Men jag kan intyga att Göteborg förändrats något oerhört de senaste tre fyra åren. Som svensk finner man sig vara i minoritet, på fler och fler platser.

    Gillad av 1 person

 9. Östrahult skriver:

  Mycket av debatten på DGS handlar om den skötsamma medelklassen som kommer i kläm i dagens Sverige. En av de mest nakna beskrivningarna av vilken brutal inställning till medelklassen som finns bland borgerliga politiker finns i dagens GP. Liberalen Max Sjöberg pläderar för att det finns gott om pengar till mera flyktingar. Det är bara att sluta subventionera medelklassen, ta bort barnbidrag, föräldraförsäkring, reseavdrag och ränteavdrag. Kort sagt se till att medelklassens lyxkonsumtion stoppas och lägg budgeten på fler invandrare. Man undrar hur en sådan person tänker och varför det inte finns några spärrar mot knäppgökar i politiken. Här handlar det om en riksdagskandidat. I andra sammanhang har denne pläderat för rätten att testamentera sin kropp till nekrofiler, en i sanning viktig samhällsfråga.

  Gillad av 9 personer

  • Anders Svensson skriver:

   Om man vill ta bort medelklassens ”privilegier” innebär det även att man tar bort utbildning och entreprenörskap. Finns det ingen mening med att studera kommer ingen att studera. Finns det ingen mening med att vara kreativ och få en belöning för det kommer ingen att vara kreativ. Det leder inte till att det finns pengar till invandring.

   Vänstern har ett problem med sin retorik: de har inget svara på incitament, såsom att en person arbetar lite extra för att det ger lite extra i plånboken. Allt vi gör, gör vi för att det ger en belöning. Vänstern har ingen belöning mer än att de tror att lyckan på jorden uppstår genom att fördela allt lika. Att dela allt lika innebär att den som anstränger sig lite extra inte får en belöning för det utan ett straff, dvs. den extra ansträngningen tas ifrån honom eller henne.

   Det är även så att alla extra ansträngningar är det som skapar utveckling och välstånd. Eftersom extra ansträngningar inte finns i socialistiska samhällen uppstår där inget välstånd.

   Sydafrika är ett lysande exempel på socialistiskt tänkande. I stället för att de svarta tänker att de ska bli lika duktiga bönder som de vita boerna, tänker de att de ska stjäla boernas gårdar, så får de samma välstånd som bönderna. De har bara inte förstått att en duktig bonde behöver kunskap.

   Gillad av 9 personer

   • Björn G skriver:

    ”De har bara inte förstått att en duktig bonde behöver kunskap.”
    En bonde behöver även jobba hårt, vilka inte alla har lust till!!!

    Gillad av 1 person

   • erik2 skriver:

    Man skulle kunna tillägga att enda sättet att skaffa sig fördelar på i ett socialistiskt högskattesamhälle är att göra mindre än sin nästa. Så det är dubbelt negativt.

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Vilka extremt motbjudande och korkade åsikter från en riksdagskandidat. Man kunde förstått om han var vänster- eller miljöpartist, men han är alltså Folkpartist. Fattar ni att det kryllar av sådana här tokar i alla de borgerliga partierna? Alla är så konflikträdda och rädda för förändring att ingen vågar konfrontera och sparka ut dem. Sådana här tokar måste bort från borgerligheten helt om de ska kunna få till något som ens liknar en politik som fungerar. Håller tummarna för att L och KD åker ut i kommande val, och C i nästa. Sen måste M rensa ut alla Reinfeldt-quislingar som nästlat sig in i partiet.

   Gillad av 8 personer

   • cmmk10 skriver:

    ”Sen måste M rensa ut alla Reinfeldt-quislingar som nästlat sig in i partiet.”

    Inget att invända i sak, men det blir lite humoristiskt med tanke på partiledare och partiledning. Jag skulle snarare vilja skriva ”Sen måste M upphöra som parti.”!

    Gillad av 6 personer

  • cmmk10 skriver:

   Jag greps av svindel när jag läste hans artikel. När man inser att makthavare faktiskt tänker på det sättet så förstår man att USAs konstitution innefattar rätten att beväpna sig.

   Antar att det är en fåfäng förhoppning att slippa Folkpartiet i riksdagen efter september. 😦

   Gillad av 9 personer

   • Linden skriver:

    Rekommenderar även att skaffa hund av den vaktande typen.

    Vet om flera fall där pensionärer lånar hunden dagtid när husse och matte är på jobbet.
    Alla vinnare, hunden får motion , pensionären vågar sköta sina ärenden och få sin dagliga promenad.

    Sverige numera ett degenererat samhälle.

    Gillad av 4 personer

 10. Klan - En mer ursprunglig organisationsform skriver:

  Nya tider kräver en utvidgad samhällsförståelse.
  Fylld med annorlunda insikter. Icke att betrakta som ett accepterande av nuvarande migrationspolitik. Utan mer som egna glasögons större klarhet.

  Generellt kan man säga att med en ökad utomeuropeisk migration får vi in mer klanstrukturer till Sverige, och därmed även ett annorlunda tänkande.

  Klan vänder sig inåt, mot de egna blodslinjerna. Medan vårt västerländska samhällen vänder sig utåt – mot individualitet och anonymitet – både som organisationsform och livsstil. Där vi förfäktar en gemensam värdegrund, giltig bortom alla blodsband.

  Klansamhällen främja i första hand den egna klanen, de sina, och inte den övergripande samhällsstrukturen eller staten i sig.

  Våra egna lagar kan komma i konflikt med klansamhällets sätt att skipa rättvisa. Som är kollektivistisk och inte individuellt, som vårt.
  Våra lagar kan, för klanen, därför upplevas som ett intrång på deras privata sfär. Att lämna över rättskipning och söka vittnen, för en svensk lagföring, kan därför bli nog så trögt.

  Vill vi bättre främja integration och assimilation så bör nog samhället, och den enskilde medborgaren, i ökad utsträckning medvetandegöras om skillnaderna mellan västerländska organisationsformer och klansamhällets. Och att klan nog måste betraktas som en ytterst svårpenetrerad struktur. Att klan som organisationsform är tät och hård, och kom historiskt långt före nationsbegreppet.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   När klantänkandet endast gällde några tusen romer kunde vi stå ut med det. Nu gäller det en miljon MENA-invandrare och dessutom förenat med en för oss helt främmande religiös övertygelse.
   När de s k toppolitikerna inte kan redgöra för vad sexuella övergrepp beror på och heller inte svara på om vi behöver minska invandringen är det kört för Sverige! Detta kommer inte att lösa sig under ordnade former.

   Gillad av 8 personer

   • Linden skriver:

    Ja det var skrämmande att skåda.

    De måste ha hål i huvudet som har tappat de mest grundläggande instinkterna att värna och skydda sina kvinnor och barn. För att inte tala om de gamla.

    Förakt är bara förnamnet.

    Gillad av 7 personer

 11. Hans Högqvist skriver:

  När Enoch Powell höll sitt ”River of blood” tal var jag 19 år och jag fördömde honom liksom alla andra ”förnuftiga” människor. Att Powell i alla andra avseenden var ett geni och hade blivit GB´s nästa premiärminister om han inte hållit talet försvann ur allas medvetande.
  Jag hörde talet igen för några månader sedan när det dök upp på youtube och insåg att han hade rätt!
  Man ska lyssna på och notera även det som förefaller som galenskap är en lärdom från detta, speciellt om det kommer från ett erkänt geni.

  Gillad av 13 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Det blev i stället pedofilen Edward Heath som tog över och depraveringens och omoralens tid började.
   ”Har du inte hört talats om metoo?” ryade Löfven. Jag frågar honom: ”Har du inte hört talats om Eric Schneiderman?”
   Vi lever i en tid som helt har flippat ut och då menar jag inte överdrivna klimathot utan hotet från själviska och totalitära människor.
   Jag läser just nu Egohumanisterna av Kristian Törning.

   Gillad av 3 personer

   • cmmk10 skriver:

    Jag må vara en dålig människa, men sådant här gör mig nästan lycklig:

    ”New Yorks högsta åklagare Eric Schneiderman gick i frontlinjen i metoo-upproret och sågs som ett namn på uppgång inom Demokraterna.
    Nu har han tvingats avgå – bara timmarna efter en tidningsartikel där fyra kvinnor anklagar honom för våld.

    Demokraten Eric Schneiderman, 63, har profilerat sig som motståndare till Donald Trump och höll en hög profil under metoo-upproret. Bland annat stämde han filmproducenten Harvey Weinstein vars rapporterade övergrepp startade hela rörelsen.”

    Gillad av 2 personer

 12. Anders Svensson skriver:

  Ska man uppta sig själv i en högre kultur krävs några saker.

  1) Dels ska du vilja det. Om du ska vilja det krävs att du har en sådan attityd och inser att du tjänar på det.

  2) Dels ska du inte vara begränsad att göra det via egen kultur. Det kan innebära att din religion förbjuder det, såsom med islam till exempel, eller att det råder andra omständigheter som klankultur eller hederskultur.

  3) Dels ska du ha förmåga att kunna göra det. Du behöver helt enkelt kunna skaffa dig kunskaper att kunna delta i den högre kulturen. En del människor kan inte tillägna sig de kunskaperna, till exempel på grund av lågt IQ.

  Gillad av 3 personer

 13. Aha skriver:

  Visst går det bakåt framåt för Sverige. En miljon människor har migrererat till Sverige det sista decenniet. De får samma välfärd som alla andra men bidrar med ca hälften till välfärden i form av att de arbetar. Det betyder att en miljon fler människor ska dela på en välfärd som kanske växt så att den klarar av en halv miljon till. Köerna inom välfärden kommer att bestå; på sjukhusen och inom äldreomsorgen.
  Skolornas dåliga studieresultat kvarstår också eftersom etablissemanget verka vara totalt oförmögna att släppa välsignelsen med flumskolan, likaså med brottsligheten.
  De livsstilskriminella, de gängkriminella, samhällets gissel nummer ett, fortsätter sin verksamhet då och då avbrutna med smärre inlåsningar. Rättsväsendet har fortsatt dålig fokus, femtio manårs insats för en man som kör ihjäl fem människor och som omedelbart erkänner det när han grips visar på rättsväsendets inställning. Rättssäkerheten är prio ett, därefter kommer mörkning av brott och sedan volymbekämpning av brott.

  Inom fyra månader har svensken möjlighet att rösta bort de politiker som är ansvariga för detta. 20% kommer att göra det. Borde inte de andra 80% då få ta konsekvenserna?
  20%- partiet skulle t.ex kunna bli > 50% parti om de lockade med;
  Bli medlem i vårt parti och du kommer att få gå före i sjukhusköerna, dina föräldrar får garanterad plats på äldreomsorgen, dina barn får gå i de bästa skolorna och du får förtur till polisen.
  Det vore väl rättvist? De som försvarar massinvandringen får också bära konsekvenserna?

  Gillad av 3 personer

   • Gert B. skriver:

    Ledsamt! SCB säger att det tar ca 9 år för hälften av en årskull ”flyktingar” att komma i jobb.
    Två frågor inställer sig.
    1. Riktiga jobb, onödiga jobb eller mestadels hittepåjobb? ( Onödiga jobb är allt i ”flyktingsvängen” som egentligen ej behöver utföras. De ska ju inte ens vara här!)
    2. Den andra hälften. Kommer de någonsin i arbete…?

    Gilla

 14. Johan skriver:

  Vansinnet fortsätter… Socialdemokraterna och moderaterna kopierar SD:s immigrationspolitik. De låtsas som om ingen dåtid existerar. Inget har hänt. Brunsmetning och fascist-stämplingar tycks aldrig förekommit…
  Journalistkåren låter vansinnet pågå…De brunsmetande citaten från Löfvén och andra är oräkneliga. Inga journalister använder dessa citat mot de som nyligen yttrat dem och nu anammar SD:s förslag med hull och hår.
  Extra vansinnigt: Socialdemokraterna och moderaterna tillåts fortfarande förkasta Sverigedemokraterna utan krav på förklaringar eller ställda motfrågor.
  Det riktigt deprimerande: Att journalister och politiker i en valdebatt inte begriper vilket monstruöst förakt intelligenta tittare känner för dom. Hur kan dom titta sig i spegeln?
  Immigrationsvansinnet har pågått i decennier. Över en natt anammar sossar och moderater SD:s förslag. Journalistkårens reaktion: Inget konstigt har hänt…
  Kommer och tänka på Kurtz i ”Mörkrets hjärta” tillika Marlon Brando i ”Apocalypse Now” där han i slutet sammanfattar sina upplevelser med en enkel upprepning: ”The horror! The horror!”
  Sveriges vansinne…to be continued…

  Gillad av 9 personer

  • A skriver:

   Jo men detta visar att makt går först, riskerar de att förlora makt byter de utsagor. Det visar också hur utstuderat och styrt allt är. Och hur följsamma de är. Detta tyder på att de vid någon punkt även kommer att börja agera, inte bara producera ord. Om makt står på spel.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

 15. Björn G skriver:

  Vi tycker det är märkligt att det fortfarande diskuteras vilka som begår våldtäkterna.
  Borde vi inte diskutera vad vi ska göra åt våldtäktsmännen.

  Där svaret kanske blir, att Inte släppa in i landet, är de här inne i landet, så lås in dem och genomför sedan obligatorisk utvisning.

  Gillad av 1 person

 16. p2185 skriver:

  Hur ska en del politiker i det båda ”blocken” och PK-aktivister kunna fås att läsa Enoch Pwells tal? Dagens situation är skrämmande lik vad som beskrivs i fabeln om ”Boiling frog”:

  ”The boiling frog is a fable describing a frog being slowly boiled alive. The premise is that if a frog is put suddenly into boiling water, it will jump out, but if the frog is put in tepid water which is then brought to a boil slowly, it will not perceive the danger and will be cooked to death. The story is often used as a metaphor for the inability or unwillingness of people to react to or be aware of threats that arise gradually.” (Wikipedia)

  Gillad av 2 personer

 17. Fredrik Östman skriver:

  Patrik, vad är det för fel på dig?! Hur kan du säga att floderna inte stömmar av blod!? Spelar du det postmoderna omdefinitionsspelet med oss, så att Thybrim multo spumantem sanguine cerno när du skall framställa dig som lärd och bildad är en metafor och när problemen skall sopas under mattan skall tolkas bokstavligt, så att terror, mord, våldtäkter och lemlästning först då kan uppmärksammas, när riktiga floder av riktigt blod faktiskt och bevisligen flyter på våra gator, som en gång — enligt en myt eller metafor! — vid Stockholms blodbad?

  Som om inte just Themsen bokstavligen flöt av blod alldeles nyligen:

  https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/22/man-shot-police-outside-parliament-officer-reportedly-shoots/

  Är du i förnekelse? Förtränger du vår utsatta situation för att den är för smärtsam att konfrontera?

  Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Donau för i genomsnitt 6855 m3/s. Det är 1142 blodiga mord i sekunden, 4 miljoner i timmen, 99 miljoner om dagen, hela jordens befolkning på 77 dagar.

    Varför ställs dessa absurda krav på våra plågors utsträckning innan de är beaktansvärda?

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Eftersom det tar 15 sekunder att tömma kroppen på blod, och väl tre gånger så länge att bära bort kroppen och skuffa fram en ny, så skulle väl omkring 70’000 slaktplatser behövas. Om vi använder båda flodbankarna och varje slaktplats kräver en meter, så är det en 3,5 mil lång sträcka längs Donau som behövs för att tillfredställa Patriks blodtörst.

    Gilla

 18. Björn skriver:

  Jag kan inte förstå hur nån enda av det kvinnliga könet, kan stödja den pågående utbredningen av islam och dess värderingar här i Sverige?! Det är ju ni/de som blir de stora förlorarna….

  Gillad av 11 personer

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Så vad är bloggens läsare beredda att göra åt saken?

  Utan etnisk rensning inget Sverige; inser ni det?

  Är ni beredda att acceptera det priset för att få vara ett folk, med ett land och en kultur, eller tänker ni fortsätta använda de magiska orden och bönerna ”allas lika värde”, ”integrasjon”, och så vidare?

  Det är det som är valet: ta till vapen för Sverige och svenskarna, eller acceptera undergången.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

  • Richard skriver:

   Ja, jag är givetvis redo att hjälpa till med etnisk rensning. Men jag föredrar att de lämnar landet frivilligt (efter att ha återbetalt vad de kostat). Så vi bör prova den vägen först. Men om inget annat fungerar så…

   Gillad av 4 personer

  • Linden skriver:

   Du har funderat på detta förstår jag.

   Att vi är många som delar din uppfattning är helt klart.

   Men hur ska det organiseras, det är bråttom, vi som har gjort värnplikten är en utdöende art.

   Och om vi kommer till skott är väl risken stor att vi har dubbla motståndare den pk styrda polismakten och de vapentränade jihadisterna.

   Hemvärnet är ett frågetecken.
   Det ser inte ljust ut.

   Gillad av 2 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Går det så långt så kommer de flesta svenskar och assimilerade invandrare att stödja kampen mot Islam, även med vapen i hand.
    Insikten att ett inbördeskrig är en faktisk möjlighet tror jag börjar gå upp även för många politiker.
    Islam börjar nu få så starkt fäste i landet (och Europa) att de kommer att följa ledarna som kräver underkastelse inför Allah av alla i landet.. De muslimer som vägrar delta i kampen för Allah är de som drabbas värst av förfärliga ”straff” mot sig själva och sin familj.
    Bilderna från Syrien / Irak är vedervärdiga vittnesmål!

    Gillad av 1 person

  • Anders Åberg skriver:

   Vad fan är detta! Ett försök till att skapa en fascistisk terroristorganisation?
   Är det i linje med bloggens intentioner?
   Vad säger webmaster?

   Gilla

 20. Stig Palm skriver:

  Finns ingen återvändå då Sverige har nått det som på flygspråk heter ‘the point of no return’?
  Massimporten av folk från Afrika och Mellanöstern med deras religioner och därmed födelsetal påskyndar processen med vår ursprungsbefolknings självförintelse.
  Ursprungsbefolkningens kvinnor, vilka nu självförverkligar sig, föder ett barn i sitt liv. De andra 4+ barn. Över tiden har Sverige bytt ut sin befolkning och dominerande religioner till Islam. Därmed får vi ett nytt samhälle med influens av Sharia. Allah är störst.

  Gillad av 1 person

 21. Jvk skriver:

  Jag tror mycket få har en god blick ens för vad som försiggår i samtiden. Tänk er att man levt i Sovjet under Stalin, man kanske körde lastbil, eller jobbade i någon fabrik, ens fru kanske var lärare? Man hade mat på bordet, allt var ok, om än inte perfekt. Man visste att man inte kunde kritisera kommunisterna så man höll klaffen och intresserade sig för annat. Ens fru blev inte våldtagen på väg hem från jobbet, och det var nu inte så att att man såg folk som sköts ihjäl hela tiden på gatorna, man hade knappt hört talas om Gulag och alla miljoner som dödades och svalt ihjäl. Det var kanske ok? Samtidigt så dog folk i läger och frös ihjäl, och om marken var hård så man packade de döda frusna stående i vad som skulle gälla för ett bårhus i Gulag. Vad vet vi egentligen om verkligheten? De flesta anstränger sig inte för att sätta sig in i vad som sker, och då är det lätt att avfärda anomalier, och också tusentals våldtagna är inte nog för du har väl aldrig sett en våldtäkt?

  Jag tror att en gruppvåldtäkt där tre män våldtar en 12-årig flicka mitt på golvet i partiledardebatten hade ändrat svensk politik för alltid. Men de enda som är på plats när riktigt hemska saker händer, det är offret, och förövarna. Den stora massan vägrar se förrän det är så illa att man har en kollaps. En enda gruppvåldtäkt utförd framför Lööf och Löfven och de andra med TV-kamerorna på hade ändrat allt över en natt, det verkar som vi är indelade i de som har fantasi och mod att föreställa oss det hemska och de andra som är i majoritet. Ledares jobb är att ta höjd för det vanligt folk inte orkar med, sådana har vi inte sett på länge.

  Gillad av 7 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Jag tror ..”

   Med sannolikhet gränsande till visshet är det naturligtvis så. Det räckte ju med att arrangera en drunknad pojke framför fotograferna för att en hel världsdel fullständigt skulle kasta allt förnuft över bord.

   Gillad av 4 personer

  • Palle2 skriver:

   JVK: En sådan kontakt med den bistra verkligheten skulle nog skaka om t.o.m. rödluvan.
   Strutspolitiken angående förövarnas ursprung omhuldas av de flesta (alla?) partierna i sjuklövern – man tänker även på de tre aporna, vill varken höra, se eller tala om det. Vid tillfället för antastanden av unga flickor vid musikfestivaler, kom den stående kommentaren från feministhåll att handla om att det var ”män”, som begick övergrepp, våldtog etc. Längre än så förmår inte heller centerpartiledaren tänka:

   När denna bubbla så småningom spricker, så att sanningen uppdagas för gemene man, kan ju sjuklöverpolitikerna alltid dra till med att de varit litet (välmenande) naiva …

   Gillad av 3 personer

   • Jvk skriver:

    Ja, jag har två kriterier när jag väljer parti nu, det första är att det skall göra skillnad i verkligheten, inte bara döva mitt samvete som MED. Det andra är att jag kommer att rösta på det parti som inför, eller vill införa, hårdast möjliga åtgärder på alla områden, en av dessa åtgärder är så klart en sanningskommission med påföljande proportionella straff. Vad är proportionellt för hundratusentals våldtäkter under de senaste decennierna?

    Gillad av 6 personer

 22. Sixten Johansson skriver:

  Enoch Powells tal är lysande, klarsynt och profetiskt. Vi kan dra linjerna från -68 via Sverige 2018 och se att de fortsätter att divergera i framtiden. Folken och nationerna fragmenteras. Men civilisationen alstrar fröna till sin egen undergång. Utan massmigrationen hade förstörelsen bara skett långsammare, mer omärkligt.

  Svårast skadad är länken mellan individ och nation: den organiska gemenskapen. Den ger individen en plats i tillvaron och förmedlar samhörighet och förståelse för det som är större och livsviktigare än individens kortsynta själviskhet. Den är bandet runt en bunt käppar. Då bandet klipps av kan varje käpp lätt brytas. Nu är heller inte staten en hård bunt, utan ett knippe sladdriga sparrisstjälkar. Varje makthavare är bara sitt infantila hybris-ego.

  Om dagens trender förlängs fortsätter fragmenteringen tills det bara finns tre slags enheter: individer, mobbkollektiv och klanliknande grupper. Mobbkollektiven är tillfälliga svärmar som slår sönder alla ”vita” strukturer. Även små klangrupper är starkare än de isolerade individerna och mobbkollektiven, men de krigar också mot varann.

  Det går att skissera en samlad strategi: 1) bygga nya, stabila gemenskaper, 2) splittra mobbkollektiven, 3) motverka infantiliseringen, 4) ge inkompatibla migranter stora återvandringsbidrag, särskilt om de identifierar brottslingar som sedan kan deporteras, 5) rikta migranternas och svenskarnas avsky mot folkförrädarna, lista några tusen, beslagta deras inkomster och förmögenheter.

  Gillad av 9 personer

 23. Arne Groningsson skriver:

  ”Det ordnar sig alltid”..
  Det är ju dessa optimister, som är bovar i sammanhanget. Sitter hemma i stugan med nedrullade gardiner och armarna i kors och tror att etablissemanget är lika bra idag, som då, på att fixa allt till rätta, bahhh….ännu finns inga sånna tecken i sikte!
  LEVE DE, DOM PROTESTERAR!

  Gilla

 24. Alfredo skriver:

  Förslag: Vi pyntar så mycket vi tycker att vi har råd med och köper en stor finca med renoveringsbehov – på Mallis alternativt kusten från Puerto de Mazarron hasta Málaga stad. Vi ägnar resten av livet åt att renovera fincan och åt intressant kommunikation. Sverige är lost.

  Gilla

 25. plq017 skriver:

  Jo tack det ordnar sig alltid.

  På de muslimska familjedagarna nyligen så framträdde en talare (betald med svenska skattebetalares pengar) och han förklarade för muslimerna att det behöver inte alls ta 20 år innan Sverige är ett muslimsk land. Det kan gå fortare.

  Det kanske är dags att börja tro på vad de säger?

  Gillad av 2 personer

 26. Alfredo skriver:

  Jag har en stilla undran. Hur många av er “tappra” kommentatorer är beredda att offra allt för att nollställa Sverige? Jag misstänker att det inte ligger ett skit bakom era indignerade inlägg. Det finns för många syltryggar i Suecia för att det skall gå att vända. Verdad.

  Gilla

  • A skriver:

   Alfredo, jag tror inte att det funkar så. Det kommer att hända när svensken lärt sig att organisera sig på ett sätt som gör dem svåråtkommliga eller får beskydd eller en kombination. Lönsamheten måste upp först eller läget försämras. Människor går inte ut planlöst och gör ”allt” som lätt måltavla. Själv efterfrågar jag en svag decentraliserad organisering som görs oåtkommlig genom att syssla med helt vanliga saker men samtidigt skapar kontakter överallt. Lätt som en plätt.

   Mvh A

   Gilla

 27. ingeborg skriver:

  Fr. Snaphanen:
  Enoch Powell : Konstaterade att han underdrivit, inte överdrivit
  1977, nio år efter talet, intervjuades han och fick frågan om han fortfarande ansåg att landet stod inför sitt eget begravningsbål?

  ”Ja, jag antar att jag snarare har underdrivit än överdrivit saken. Jag tittade just på siffrorna som jag nämnde 1968 om slutet av århundradet. Vet du att mina beräkningar som betraktades som löjliga och fördömdes är lägre än de beräkningar som myndigheterna nu gör? Så i det stora hela har jag lärt mig att det kanske fanns ett fel – att jag underskattade storleksordningen och faran.”
  Vad ser du som sannolikt för framtiden nu? Är det fortfarande Tibern som skummar av blod?
  ”Som jag ser det kommer politiker från alla partier att säga ”Tja, Enoch Powell har rätt, vi säger det inte öppet men privat, Enoch Powell har rätt och det kommer utan tvekan att utvecklas som han säger. Men det är bättre för oss att inte göra någonting nu, utan låta allt hända, eftersom vi skulle behöva ta i många giftiga nässlor om vi i det här stadiet skulle försöka förhindra det. Så låt oss fortsätta tills en tredjedel av centrala London, en tredjedel av Birmingham och Wolverhampton är färgade, tills inbördeskriget kommer, låt det bara fortsätta. Vi kommer inte att få skulden, vi är antingen döda eller så slipper vi undan på något sätt.”

  Gillad av 2 personer

 28. lookslikeanangel skriver:

  KULTUR

  Räddaren i nörden.

  Nu tror jag ändå att det håller på att hända något väldigt bra i svensk kultur!

  Är vi inte bara så trötta på “snabbmat” utan substans, som serveras med smaklösa, enfaldiga, politiserande känslosåser.

  Nu vill vi “riktig mat” dvs kvalitet som ger något äkta och – inte minst – hopp om framtiden.

  Den som lever får se …… till!

  Gilla

 29. MartinA skriver:

  Enoch Powell var en man med en bildning och en CV som inte går att samla ihop om man så slår samman hela riksdagen i Sverige. Efterkrigstiden är ett system där sådana män ej får något genomslag.

  ”Before entering politics, Powell was a classical scholar, becoming a full professor of ancient Greek at the age of 25 in Australia. During World War II, he served in both staff and intelligence positions, reaching the rank of brigadier in his early thirties. He also wrote poetry; his first works being published in 1937,[1] as well as many books on classical and political subjects.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_Powell

  Gillad av 2 personer

 30. Leif Nilsson skriver:

  Utmärkt PE, att du lyfter fram Enoch Powells framsynthet!
  Du skriver ”Hans huvudbudskap är att migrationen skadar de vanliga engelsmännens livskvalitet. Eliterna, som försvarade migrationsprojektet, skulle inte drabbas”. I Sveriges fall är det väl dock (t)roligt att även PK-isterna kommer att drabbas av sin faktaresistenta naivitet.

  Min hemstad Malmö, är redan hårt drabbad och skulle utan statliga miljardsubventioner redan ha kollapsat. När jag nu ibland färdas med buss i staden, blir jag glad när jag hör någon som talar svenska.
  Under rubriken ”Rekviem över min hemstad – Malmö” ger Maria Celander en bild av mångkulturens vardagliga konsekvenser:
  https://www.svegot.se/2018/05/06/rekviem-over-min-hemstad-malmo/

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.