Återuppväck svenskheten

Patrik Engellau

Civiliserade samhällen styrs inte med hjälp av vapen och våld utan medelst ideologier. Va? protesterar du kanske, det är väl ideologiska regimer, typ Sovjetunionen, som styr med vapen och våld? Visst, men de måste använda våld eftersom deras folk egentligen inte tror på den påbjudna ideologin. Civiliserade samhällen styrs av legitima ideologier, alltså världsuppfattningar som är djupt kända och delade av nästan alla medborgare, och behöver därför inte bruka våld annat än när det gäller kriminella och andra som inte accepterar det regelverk som erkänns av majoriteten.

Vad händer då i samhällen där det saknas en förhärskande ideologi i kraft av vilken gemensamma beslut kan fattas i lugna former och sedan verkställas med största möjliga ordning och reda? Rätt ofta blir det inbördeskrig eller något annat slags våldsutövning. Se på Sydafrika under apartheidtiden, Chile under Pinochet, USA i mitten av 1800-talet, Syrien idag. Motsättningarna mellan ideologierna – i Chile till exempel socialism mot liberalism och konservatism – blir då så starka att svärdet inte längre kan hållas i skidan.

Att jag undrar beror på Sveriges situation idag. Fram till för kanske trettio år sedan hade Sverige en dominerande ideologi som delades av alla samhällsklasser och som var så självklar att vi inte ens märkte den. (Jag måste nypa mig för att inte ta till klyschan om fisken som inte är medveten om vattnet.) Den ideologin var svenskheten: att komma i tid, att göra sina hemläxor, att lyda läraren, att göra rätt för sig, att dansa kring midsommarstången, att fälla en tår när barnen sjunger En blomstertid nu kommer på skolavslutningen och att nästan in absurdum följa regelverket plus en massa annat. (Ett skrattretande exempel: Förr i tiden fäste man årligen små klisterlappar på bilens nummerskylt som tecken på att bilskatten var betald. När snön täckte nummerskylten var det många bilägare som för att framhålla sin hederlighet torkade bort snön just från klisterlappen.) Svenskheten var en gråsossig, småborgerlig medelklassideologi.

Denna ideologi, eller kanske snarare överideologi, som varje svensk inhämtade genom modersmjölken, var, tror jag, skälet till Sveriges framgångar. Den fanns, den funkade och behövde inte diskuteras. Det som däremot diskuterades var dagspolitikens idékamp. Där kunde man vara socialist eller konservativ eller liberal eller bondeförbundare. Den idékampen fördes på den plattform som utgjordes av svenskhetens överideologi. Alla bekände sig så självklart till det svenska att det inte behövde omnämnas.

Under de senaste decennierna har svenskhetsideologin utmanats av en annan ideologi, nämligen PK-ismen, som i allt väsentligt är motsatsen. Det har varit en process som alla svenskar, i varje fall de som är mer än fyrtio år, har kunnat iaktta. På vissa områden har PK-ismen långsamt infiltrerat och sedermera helt och hållet tagit kommandot, till exempel i skolans värld, i Svenska kyrkan, inom den före detta Broderskapsrörelsen, när det gäller migrationspolitiken samt naturligtvis de hos de humanistiska fakulteterna på universiteten samt i journalistkåren.

Sådana som jag har sett detta hända och ändå inte tagit det på allvar. Jag vet hur jag har reagerat när jag har hört talas om att det kan finnas flera dussin olika kön eller att Uppsala universitet öppnat en särskild toalett för transpersoner. Jag har bara suckat och sagt mig att det där är bara för dumt, så korkat och barnsligt att ingen kommer att ta det på allvar.

Det var en mycket lättsinnig och ansvarslös attityd från min sida, för nu har PK-ismen gradvis lyckats flytta fram positionerna och blivit Sveriges dominerande ideologi. Svenskheten har trängts tillbaka och förödmjukas regelmässigt av PK-sekten, till exempel av Mona Sahlin som förklarar den vara ”töntig” och Fredrik Reinfeldt som betvivlar att den finns och, om den finns, i så fall bara är barbarisk. Alla vi som såg det komma, men inte lyfte ett finger för att skydda svenskheten, är skyldiga. Men det är klart, vi sysslade inte med ideologier, vi sysslade med att få landet att fungera och att betala de skatter som användes för att göda PK-sekten.

Hur ska det här sluta? Kan Sverige leva under PK-ismens fortsatta dominans? Jag tror inte det. Jag tror att PK-ismen är en destruktiv ideologi som gradvis för landet mot ekonomisk ruin. Jag tror inte ett dugg på det där om att Sverige är en tigerekonomi. Krisen kommer när den offentliga sektorn inte längre har några pengar. Och vad händer då?

Jag vet inte, men jag kan önska mig. Jag önskar mig att svenskheten åter får träda i tjänst och att denna omvälvning kan gå fredligt till. Det finns fortfarande en stor majoritet av folket som vet vad livet handlar om trots vad sådana som Gustav Fridolin pladdrar. Jag hoppas att alla dessa gråsossiga, småborgerliga medelklassare åter kan mobiliseras under fanorna och på sitt lågmälda och försiktiga men beslutsamma sätt kan sätta PK-isterna på plats.

Det kommer inte att bli lätt. Journalisten Lars Åberg beskriver i Svenska Dagbladet hur PK-ismen i form av mångkultursdogmen under några årtionden trängt in hos myndigheterna och kommit att omvälva deras tänkande:

Hos våra myndigheter finns numera förmodligen ett stort antal anställda som, fullt rimligt, ifrågasätter majoritetssamhällets normer och, långt mindre rimligt, verkar för en multikulturalistisk tolkning av de värdekonflikter som migrationen leder till…

På skilda nivåer – statlig, regional, kommunal – sitter tjänstemän som inte självklart föredrar svensk lagstiftning framför annan; snarare ansluter de sig till en vag idealism knuten till allmänna principer om mänskliga rättigheter som inte sällan hamnar i motsättning till nationalstatens rättsprinciper.

Där sitter fiendens fotfolk. Fiendens ledarskap har vi pejl på. Det är politikerna, generaldirektörerna, de framstående journalisterna och det ledande kulturfolket. Dem kommer det nog inte gå att mobilisera för ett tillnyktringsprojekt. Men om jag ändå får önska mig något så vore det inte minst att PK-ismens fotfolk, som ändå för det mesta befinner sig i verkligheten snarare än i Rosenbad med omnejd, ska kunna lockas tillbaka av en nymornad svenskhet.

76 reaktioner på ”Återuppväck svenskheten

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Innan svenskheten diskuteras vore det kanske ide att beskriva den enskilde svenske medborgaren situation i Sverige.
  Här är en som vågar: Varför diskrimineras den enskildes rätt i Sverige ?
  https://mrrs.se/finans-och-rattssakerhet/varfor-diskrimineras-den-enskildes-ratt-i-sverige/
  Kan vi också få en förklaring på varför socialisterna runt om i världen försöker ödelägga den ”Amerikanska Konstitutionen”, det som Obama under de senaste åren försökt att göra till ett ”levande dokument”?

  Gillad av 2 personer

 2. MartinA skriver:

  Svensk är att se tillbaka på en gemensam historia tillsammans med andra svenskar. Svensk är att känna vi med de svesnskar som levde förr.

  Sverige var svenskarnas nationalstat. Det var allt det var. Det hade ingen snillerik konstitution, det hade ingen stor ide, lagarna och reglerna och myndigheterna var vad de hade råkat bli, under decennier och århundraden av kortsiktigt kohandlande, lapptäcke av olika byråkraters försök till långsiktighet. Det enda som fick det att fungera var svenskarnas samhörighet med varandra. Den svenska samhörigheten var sveriges fundament. Nu när detta fundament inte längre finns så kommer sverige att rasa samman. Det går inte att ta bort grunden och förvänta sig att huset skall stå.

  PEs prat om svenskhet ovan är ytligt, vårdslöst, okunnigt och svenskhatande. Svenskhet är ingen ideologi, det är inte ett beteende, det är ingenting som är till för kommunistiska drömmar om social ingengörskonst. Och såna som PE har alls ingen rätt att använda vår identitet som kanonmat för att täcka över ytterligare ett av den egna ideologins katastrofala misslyckanden. PE befinner sig inte alls i verkligheten och en av svenskarnas fiender är ideerna och brutaliteten i den här artikeln.

  Gillad av 6 personer

  • Hitte-Joel skriver:

   Svenskt är att inte våga säga vad han eller hon tycker om mångkulturen utan att bli kallad ”rasist”. Svenskt är också självförakt över att ha vuxit upp i ett land som undkom andra världskriget.

   Gilla

  • Den goda nationalismen... skriver:

   Människans mer naturliga kitt för sammanhållning har evolutionärt utvecklats i en gruppstorlek på runt 100 till 200 hundra individer. När individantalet ökar till miljontals människor måste andra, än de nära psykologiska mekanismerna, kicka in, som mer artificiella strukturelement. Eller genom våld sammanhållna riken.

   Det starkaste kittet för sammanhållning består av en likartad kultur, levnadssätt och historia, med klan, etnicitet och religion som hjälpande krafter.

   Men i ett genomsekulariserat samhälle finns nästan enbart nationalismen kvar som kitt. Det är detta kitt som många kritiserar – utan tala om vilka sammanhållande krafter de ha som ersättning.

   Den svenska folkhemstanken stod för en tyglad vänlig nationalism. Tar man bort nationalismen helt, skall man veta att klansamhällets och etnicitetens släktskapsband kommer att finnas kvar – hos vissa grupper.

   Kritik av nationalism, som sådan, riskerar att göra sig av med ett av få sammanhållande band, det sekulariserade samhället har kvar.

   Utan svensk nationalism hotas Sverige att sprängas sönder inifrån. Just det som skedde när Västrom föll sönder, och folkvandringstiden tog vid. En mycket brutal och blodig period i mänskligheten historia, fylld av sönderslitande konflikter.

   En värld utan nationer och nationalism kan med lätthet släppa lös krafter som liknar denna period. Vi tar då steg tillbaka i historien, innan nationsbyggen tagit vid.

   Gillad av 8 personer

   • MartinA skriver:

    Låt det brinna. Vi svenskar har alls ingen plikt att ta helhetsansvar för någonting. Vi har bara ansvar att skydda varandra.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Nu måste jag ta Patrik i försvar. Visserligen håller jag inte med om att kalla vårt gemensamma beteende för en ideologi. Det är inte påbjudet uppifrån utan är annammat genom generatonerna som det verkningsfulla kittet för att hålla nationen samman.

   Eftersom jag bor i thailand kan jag lätt göra jämförelsen med det osynliga klister som får ett samhälle med 70 miljoner invånare att hålla ihop. Enligt min uppfattning är det just precis detta som är – som Patrik uttrycker det – själva fundamentet för landet, för nationen. utan det skulle ständiga farliga skärmytslingar mellan mindre grupper pågå.

   Jag förstår faktiskt inte ditt angrepp på Patrik. Jag inser inte att han menar något annat än de som vi alla här kämpar för: att bevara nationen Sverige!

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Kommer thailändarna acceptera dig som Thailändare om du beteer dig som en Thailändare?

    Varken du eller PE fattar att 25% av befolkningen i sverige inte längre är svenskar. Och att de är yngre än oss svenskar. Och att statsmakten vill blanda bort oss med dem. Vi skall tvingas acceptera dem precis som oss. Medan ingen makt i världen kan bryta upp deras enklaver som pulserar ut kolonisation på oss.

    DÄRFÖR blir jag rasande när svenskhatare babblar om svenskhet. Svenskhet är inte ett beteende. Det är ett ursprung. Att försöka omdefiniera svenskheten till ett beteende är att försöka utrota oss svenskar i den fruktansvärt utsatta situation vi befinner oss. PE och andra godagspiltar får vara så goda att BÖRJA MED att skriva en artikel. Eller hellre tio. Där han behandlar oss som en etnisk grupp och där han tydliggör att vi har rätt att existera och att det finns ett värde i att vi existerar. SEN kan han möjligen diskutera svenska beteenden.

    PE argumenterar att vi svenskar är till för statsbygget, staten, kommunismen. Men det var ju sverige som var till för oss svenskar? Sverige har bara värde om det gynnar oss svenskar och vår existens. Nu när sverige försöker utrota oss så har sverige ett negativt värde. Men DÅ vill alltså PE offra vår existens för att främja sverige. Både du och han borde sändas till Haag och dömas för brott mot mänskligheten. Eller i brist på Haag, Finspång.

    Gillad av 1 person

 3. Johan Karlson skriver:

  PK-ism är ett knepigt begrepp. Jag ser det som att samhället har slutit sig till en stor del av de ideal som var förhärskande efter kriget och in på sjuttiotalet, men som givetvis har utvecklats. Vi dricker mindre sprit idag. Feminismen har fortsatt att utvecklas. Respekten för allas lika värde har utvecklats, bra. Sverige har vuxit snabbt som industrination sedan kraschen 1991. Vi är tillbaka i en ordning av stabila statsfinanser. Och visst är det en hård ”pk-ism”, nu liksom då.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   JOHAN KARLSON — Din beskrivning är genomfalsk. Den nuvarande ”PK-ideologin” började som en slags ny-kommunistisk masspsykos omkring 1968, och har sedan frätt sig in i vårt samhälle på ett allt mera förstörande sätt, likt en malign cancer.

   Fler ord vill jag inte ödsla på dig, då du är en del av detta.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Vart tog ”värdegrunden” vägen? Vart tog multikulturalismen vägen? Vart tog ”rasist, fascist” – epiteten vägen?

   Har du inte insett att Sverige, i stället för att vara ett jämlikt samhälle där makten inte prålade med tjänare och livvakter har gått till att utesluta de vanliga svenskarna och deras uppfattningar?

   PK-ismen i Sverige är idag av ett mycket infamt slag som har till syfte att tvinga majoritetsbefolkningen på knä inför elitens oblygt ojämlika globaliseringsprojekt?

   Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   HANS JENSEVIK — Ja varför inte ge upp och erkänna sig besegrad av ondskan? Likt judarna fick fly från Nazi-tyskland på 1930-talet?

   Och låta Sverige bli en stat lik Beirut för några årtionden sedan,söndersliten av inbördeskrig.

   Många drar redan den slutsatsen, men själv ger jag inte upp. Detta är mitt land.

   Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Varför ska jag flytta? Då vinner ju PK-isterna och landet blir förött. Vid förra valet hade bara 13 % av svenskarna vaknat. Vid kommande val kanske 25 – 30 har vaknat. Antingen slängs PK-ismen på sophögen i september eller så sker det inom ett par år. Dårarnas paradis måste besegras. Än finns det hopp.

   Gillad av 1 person

 4. Ja vi kan! skriver:

  Men vad är det i tänkandet som är annorlunda idag? Jag tror, enkelt uttryckt, att man inte rationellt väger för och emot, utan före detta, så sätter man vad som känns gott, och det tenderar att bli vad de flesta andra uppfattar som gott, och detta blir, i avsaknad av en decentraliserad process där alla i varje led rationellt efter förmåga värderar för och emot att koncentrera makten till toppen, så det som våra ledare och media tillsammans säger är gott blir det alla styr mot, utan att ifrågasätta det. Jag tror detta är den gordiska knuten som måste lösas upp. Ett exempel från idag, artikel i SvD där några jurister utan att skämmas argumenterar för egen ekonomisk vinning för att ensamkommande skall få stanna, och självklart får det bra plats på förstasidan. Jag läser inte artikeln men det är helt säkert att för och emot inte vägs, inte hur många miljarder som hade kunnat gå till cancervård eller försvar eller till flickor i flyktingläger, eller hur lag och ordning måste råda, utan advokaterna kan luta sig tillbaka på en vad som de uppfattas som en god position och behöver inte väga för och emot. På samma sätt hanteras nästan alla samhällsproblem idag. Detta är arvet efter postmodernisterna, det var exakt detta de sökte, de skapade ett redskap som underminerade för och emot, man kan då som Hicks fundera över hur det just blivit pk-ismen som blivit rådande när man allt bara går efter känsla, varför blir inte de som uppskattar hårda tag, eller ordning och reda hörda, men det är ganska självklart tycker jag och förklaringen ligger hos Nietzsche.

  Gillad av 2 personer

 5. Östrahult skriver:

  Inom dagens etablissemang är det långt till svenskheten. Detta visar inte minst den aktuella situationen med Aviciis död. Ty finast av all kultur i Sverige år populärkulturen och om någon svensk når ut i världen med sina slagdängor så väcks ett hysteriskt intresse. Och statstelevisionen ägnar ett stort utrymme där vi undersåtar ska känna medlidande med pop-artisternas hårda arbetsvillkor där de måste stå ut med att droga sig och tjäna mycket pengar, allt för den goda sakens skull. Svensk kultur idag är Avicii och Zlatan.

  Gillad av 4 personer

 6. Hans Högqvist skriver:

  Jag började första klass i ”Röda skolan” (ett klassrum och enrummare som lärarbostad, ved till värme och utedass, falu rödfärg därav namnet) i Backbyn, Malung år 1956. Bläckpenna och bläckhorn, dagen började med en psalm anförd av fröken vid tramporgeln.
  Lunch i ”Storskolan” dit vi gick ett par kilometer. Maten tillagades i skolköket med i huvudsak lokalt producerade råvaror, ypperligt välsmakande och näringsrik. Föräldrarna levererade hinkar med lingon och blåbär plockade i de omgivande skogarna vilka damerna i skolköket gjorde sylt av.
  Inget flum, förutom psalmen, utan hård kunskapsinhämtning. Alla kom i tid, tyst i klassen och koncentrerat arbete.
  Mitt yngsta barn, av fyra, går nu i åttonde klass. Aldrig tyst i klassen, bristande koncentration och en dj#&@ massa oväsentligt flum om ”värdegrund” ( vad är det egentligen, jag har aldrig hittat en definition med substans). Min yngste talar och skriver flytande engelska men riskerar lågt betyg eftersom han inte fyllt alla krav i schablonen som lärarna ska använda för att sätta betyg. Att han är bäst i klassen på engelska är alla, lärare, kompisar och sonen, överens om ändå ska han få lågt betyg!

  Gillad av 9 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   2. Skolans förfall sedan mitten av 1960-talet och speciellt efter reformerna på tidigt 70-tal, vilka var starkt färgade av inflytande från Östtyskland där inspiration hämtades på initiativ av Olof Palme
   https://tankaromib.wordpress.com/2015/08/03/ar-det-verkligen-stasi-vi-ska-leta-efter-i-den-svenska-skolan/
   Min erfarenhet av svenska skolor sträcker sig alltså från 1956 till nutid och fallet har varit stort!
   Så stort att det i sig leder till slutet för Sveriges storhet på alla områden.
   Jag ångrar bittert att min gravida fru, jag och barn nr,3 flyttade från Tanzania till Sverige 2003, yngsten hade fått en betydligt bättre grundutbildning i TZ, inriktad på hårda fakta vilket brister starkt i Svenska skolan…….

   Gillad av 2 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    HANS HÖGQVIST – jo även min son har haft problem med att inte uppfylla PK-dårarnas flum-schablon för att få bästa betyg i skolan. Börjar påminna om kommunist-eran i Östeuropa…

    Gillad av 4 personer

  • Kronblom skriver:

   Jo jag känner igen det från högstadiet i början av 70-talet. ”Finska barn kan inte ha så goda språkkunskaper i svenska och engelska om de inte fuskat på proven” Låga betyg blev det i alla fall. Jag pratade med en gammal klasskompis för något år sedan om det här och han sa att betygen var ofta godtyckligt satta, beroende på vad ens föräldrar var, helt enligt 68:ornas standardmall.

   Gilla

 7. brrr skriver:

  Jag håller med MOAB – JA VI KAN!

  Folk måste ut på gatorna.
  I hundratusentals, helst miljontals.

  Britterna har börjat gå ut på gatorna på sistone, ännu mest FLA, men de blir allt fler tror jag.

  Sönd. 6 maj med start kl. 15 (kl. 16 svensk tid) är det dax igen.

  För den som inte själv kan närvara, lär det finnas möjlighet att följa händelserna livesänt på Youtube.

  Gillad av 8 personer

 8. oppti skriver:

  En del av Svenskheten är väl att betrakta omgivningen som vänligt sinnad.
  Vi blir lätta offer för bedragare.
  Kanske är detta hela den kristna västvärldens dilemma och styrka.
  Alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats.
  Detta gör Västvärldens reaktion på gas attacken i Syrien så diskutabel.

  Gillad av 4 personer

 9. Christer L skriver:

  Samhällets moral, för det är moral P E talar om, innebär utöver det uppräknade vad gäller Sverige även en synnerligen hög skamnivå beträffande antisemitism och rasism. För eller emot. Antirasismen har PK snott åt sig, för att täcka över den anti-semitism, anti-vitism och anti-maskulinism som vänstern eggar populasen med. En fungerande nationalism måste också bli anti-rasistisk i politiken.

  Efterkrigs-framgången följde en allmän uppgång i Europa och kom sig inte av någon unik svensk dygdighet. De för resonemanget adekvata här uppräknade dygderna (att komma i tid, att göra sina hemläxor, att lyda läraren, att göra rätt för sig — nästan in absurdum följa regelverket osv etc.) är för övrigt inte typiskt svenska, inte ens medelklass, inte ens nutida. Denna moral är det enda sätt som ett civiliserat samhälle kan fungera på. Även en del system med diktator, som grekiska, romerska, grundades på den förståelsen att när plikt och tillit förfaller faller hela systemet.

  Ordning och reda – att Löfven och Kristersson retoriskt snor åt sig den ambitionen är illa, låt dem inte lyckas! Medelklass eller inte medelklass, det är en förb-nad oreda och oordning här i landet för närvarande. Det är detta saken gäller. Rösta på SD, det enda rIksdagsparti som inte gjort bort sig!

  Gillad av 4 personer

 10. SvenGE skriver:

  Stryk tjocka streck över alla PK-ister på höstens valsedlar när Du står bakom skranket. Det kanske blir några andra kvar?

  Gilla

 11. Folke Lidén skriver:

  Vi är illa ute.
  A Kvinnoproblemet.
  En ökande andel kvinnor på höga poster inom politiken, kyrkan och förvaltningen.
  Problemet med det är (möjligen) inte kvinnan i sig. Vi ser ett antal skarpa kvinnliga samhällskritiker.
  Vad som ställer till det är ivern att utse kvinnor på viktiga poster och tabubeläggandet mot
  kritik av inkompetenta kvinnliga befattningshavare.
  B Ungdomsproblemet.
  Ungdom, inte minst i politiken, ses som en värdefull punkt på CV:n. Livs- och
  arbetslivserfarenhet är inte särskilt meriterande. En femtioårig civilekonom med gedigen
  erfarenhet förstår ju inte ”hur dom unga vill ha det”. Idag kan man bli partiledare, och implicit,
  statsminister innan man fyllt trettio. Vi ser även ”migrationspolitiska talespersoner” i
  tjugoårsåldern som, med förlov sagt, har noll koll på massinvandringens konsekvenser.
  C Empatiproblemet (möjligen en konsekvens av A och B).
  Empati har kommit att betyda ”alla människors rätt att komma till Sverige och få allt gratis”.
  I min kommun har jag framfört kritik mot att kommunen köper upp bostadsrätter till
  ”nyanlända”. Har fått arga svar som beskyller mig för att sakna empati. Någon ondgjorde
  sig över att nu när två-årskontrakten upphör så blir folk vräkta.
  Jag påpekade att termen ”vräkt” knappast är adekvat när man måste flytta enligt vad som
  föreskrivits i ett avtal. Jag fick då veta att jag skulle sluta ”märka ord”.

  Gillad av 5 personer

  • Björn skriver:

   Problemet med ”feministisk” politik, är att den oftare utgår från ett önsketänkande om människors inneboende godhet, än den krassa verkligen, och därmed blir ett lätt ”byte” för allehanda ondsinta krafter!

   Gillad av 1 person

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Visst är Sverige en tiger-ekonomi.

  Jagad, sedd som en trofé, och utrotningshotad kan den i den moderna gränslösa världen endast leva i reservat – och därmed på ägarens och skötarens nåder.

  Alternativet till den PKism du pekar ut är dock ett sådant som den gråsossiga småborgerliga medel-klassen rynkar på näsan åt: naken, rå patriotism, med romantisk historisk nostalgi och öppen nationalistisk chauvinism.

  Ush och fy, det är ju sådant som sådana där rasister håller på med. Vi mondäna modärna människor har ju utvecklats till ett högre stadium än så – så PKismen består tills landets nya härskarfolk araber, afghaner och andra muslimska folk är tillräckligt talrika.

  Så kan de i god demokratisk ordning rösta bort svenskarna.

  Törs du högt säga till vänner, släktingar och kollegor att ”Sverige är svenskarnas land!”?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 9 personer

 13. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik, för denna värdefulla, grundmurat helsvenska och verklighetstrogna Sverigebild, som de allra flesta fullvuxna, infödda svenskar lär känna igen sig mycket väl i.

  Det är inte vi som är problemet, utan den omfattande, under långliga tider importerade minoritetsaktivismen och framtvingade identitetspolitiska inkvoteringen av utlandsfödda, utomvästligt ”uppfostrade”, kroniskt krävande individer på prestationskravlösa poster…

  … inom den ”ofantliga” sektorn som, enligt min alldeles bestämda uppfattning, torde kunna stävjas genom strikt upprätthållande av svensk lag, stora doser sunt förnuft och ingjutande av rättmätigt självförtroende i den gammelsvenska eller fullgott assimilerade befolkningen.

  http://katerinamagasin.se/nar-tillrackligt-manga-berattar-blir-det-till-slut-omojligt-att-tiga-ihjal-sanningen-om-vanstyret-av-vart-land-detmastefaettslut/

  http://www.friatider.se/flera-l-kare-p-gotland-utan-l-karlegitimation

  Gillad av 4 personer

 14. Aurora skriver:

  Att det svenska var töntigt och att allt Sverige har var barbari. PK-relativismen där vad som helst politiskt korrekt stod över fakta (SFI-läraren som inte vek sig om att holocaust ägt rum mot en elev som förnekade detta fick veta av sin överordnde att man kunde inte ställa fakta mot fakta ??!!). Vi är många som på fullt allvar sett vartåt det barkat. Har vi inte gjort något? Jo, men motståndet (hela 7-klövern, media, universitet, kultur, skola) är massivt som i vilken annan totalitär regim. Agendajournalisterna skrev om vanföreställningar när folk var oroliga. Personer med ’hat’-(parti,-eller alternativmedia)-kopplingar nekas arbete och medlemskap i fackförbund. Det är märkligt att du Patrick inte förstått att ta utvecklingen mot samhällsvansinne på allvar förrän sent.

  Gillad av 1 person

 15. olle holmqvist skriver:

  ”Lita på den du möter och har att göra med, om du inte har anledning att misstänka annorledes.” God regel i ett sunt samhälle. På det sluttande planet börjar den fräta sönder.
  En vän som tidvis led av psykisk sjukdom berättade: Han satt i ett rum och väntade. Han måste ut.Dörren kunde han inte använda. Dom stod där på andra sidan och skulle fånga honom.
  Därför undersökte han fönstret. Samma risk där. Därför började kan krypa på golvet och se om något var löst. kunde öppnas.Då kommer personalen in…

  Börjar vi bli rädda för dem vi möter ? Är det bara noja att tycka det är oroligt att möta fyra
  förortsungdomar i den mörka undergången under järnvägen ? Jag skäms över min oro,
  det är svenskt, men omedvetna signaler går från mej till dem. Hur mår dom av det ?

  Gillad av 3 personer

  • Hosianna skriver:

   Ja, Olle, om du frivilligt kryper för dem lär de må alldeles utmärkt av din visade ”respekt” – och kräva ytterligare underkastelse med allt våldsammare metoder.

   Skam den som skäms, brukade en god vän skämta, men skam den som skräms, skulle jag vilja säga – fast vad hjälper det oss civiliserade när vi ”kulturberikas”?

   Gilla

  • richardlindlind5 skriver:

   Nej..det är inte noja att bli orolig om man möter gäng på mörka platser…..Jag skulle aldrig utsätta mig för en sådan risk. Jag läste i Kristianstadsbladet om att 5 unga pojkar i 15 årsåldern i rånats på sina telefoner och ytterkläder lördag kväll . Rånarna var alltid fler än dom ensamma offren på väg hem. Polisen lämnar inget signalement . Det räcker !

   Gillad av 1 person

 16. Jeff skriver:

  Vårdkö är ett begrepp som bara kan existera i en politiskt styrd vård. Om vården drevs på en fri marknad skulle tillgängligheten motsvara andra tjänster – tillgång och efterfrågan helt enkelt.

  När det gäller tjänster kan man välja två av tre: Tillgänglighet, pris och kvalitét. I Sverige har vi pris och kvalitet, men inte tillgänglighet. Du kan helt enkelt inte lita på att få vård när du blir sjuk.

  Enligt den statliga vårdgarantin ska du få träffa en specialist och få påbörjad behandling inom 90 dagar. Du får alltså stålsätta dig för 90 dagars väntetid innan du ens får träffa en specialist.

  Och vad händer om inte vårdgarantin följs? Då får du klaga, och hoppas att någon lyssnar. På den fria marknaden kan du stämma en part som inte uppfyller sin part av kontraktet. I den svenska vården finns inte ens ett kontrakt.

  Varje medborgare betalar landstingsskatt. Strax över 10% av våra inkomster går till en statlig sjukförsäkring som vi inte kan välja bort och som inte är heltäckande.

  Drömbilden om vården är skön och härlig att vara i. Verkligheten är mindre härlig.

  http://svansbo.se/2018/04/syna-statens-vardbluff/

  Sanningen är att statens löften är falska. Det går inte att lämna så viktiga saker som sjukvård till staten – medborgaren måste se om sitt eget hus. Det gäller att skaffa sig ett verkligt skydd.

  Vem har sett en riksdagshen sitta i en kö på vårdcentralen?

  Gillad av 2 personer

  • FF skriver:

   Igår säger Stefan Löfvén i en intervju i Metro: ”Sverige fortsätter vara ett av de länder som har absolut bäst vård i världen.”
   Löfvéns retorik är intressant, när man väl ser på det – ”bäst vård i världen” – den repliken utesluter helt, att svensk vård är otroligt dålig, då han säkert syftar på världen i helhet som består av 80% utvecklingsländer. Löfvén svamlar för sanningen är, att det stängs vårdcentraler och sjukhus som inte kan leverera vård till de som behöver. Patienter dör i väntrum.
   Löfvén begriper inte, att det har hänt som många befarat, att välfärden har börjat nedmonteras. Rättssäkerheten och äldrevården var först och nu är det sjukvårdens tur. För de som behövt söka vård det senaste året, oavsett om det gäller nageltrång eller cancer, har blivit varse, hur även denna del av samhällskontraktet brutits.
   http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

   Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Jag tittar på ett program på TV4 som sänds vid 18-tiden varje vardag. Folk kommer med sina djur, får dem undersökta och behandlade, till och med opererade snabbt och elegant. Givetvis är allt privat. Varför kan djur behandlas bättre än människor? Varför ska det ta tid och varför ska man stå i kö? Osökt kommer jag att tänka på gamla kommunistländer, köer till allt. Tomma hyllor i matbutikerna.

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Men har du ikke penger å betale med, blir ditt dyr ikke behandlet…!

    Når dette er sagt, er det klart at vård for mennesker (vård som man betaler for via skatten), kunne ordnes på en atskillig bedre måte. Mye er unødig dyrt og byråkratisk. Den er også overbelastet av alle de nye mennesker som velter inn og tar plass.

    Gilla

 17. Hovs_hällar skriver:

  En helt lysande artikel! Texten sätter fingret på den ömma punkten — nämligen att det allra farligaste med den nuvarande utvecklingen i landet kanske inte är den okontrollerade asylinvandringen i sig, utan den vanvettiga ideologi som styr den.

  I ett fungerande Sverige hade man möjligen kunnat förledas till att i naiv okunnighet starta ett experiment med asylinvandring, men snabbt avbryta experimentet när det visade sig inte fungera.

  I ett fungerande Sverige hade ex-vis Luciabeslutet från 1989 gjorts permanent, istället för att återkallas ett par år senare.

  Men istället framhärdade makthavarna med sin galenskap, trots att bevisen på deras vansinne stirrade dem i ansiktet.

  Som jag ser det, så är det en samhällsförstörande ideologi — PK-ideologin — bakom alltsammans. Denna bärs upp av en fanatisk sekt, ”PK-sekten”, som infiltrerat alla riksdagspartier (utom SD) i varierande grad.

  Att denna vanvettspolitik i förlängningen kan leda till inbördeskrig har många tänkande människor redan insett, men de avfärdas vanligen med något föraktfullt epitet.

  Den kände historikern Niall Ferguson berör problemet i en intervju i Almedalen för flera år sedan. Han säger bland annat:

  – Jag skulle i korthet beskriva det som ett problem med våld. Risken finns att vi kommer att se konflikter mellan etniska grupper. Vi skapar multietniska städer i multikulturalismens namn, och i takt med att dessa städer får större problem med sin ekonomi blir klyftorna djupare. Och här finns en risk att alienerade och delvis radikaliserade andra och tredje generationens invandrare kommer i konflikt med en utsatt vit underklass. Detta händer redan i England, och man kan se de första tecknen på detta i Skandinavien.
  http://magasinetneo.se/artiklar/misslyckandet-kommer-att-fa-katastrofala-foljder/

  Grundproblemet är ligger förstås djupare: Det är den post-marxistiskt influerade PK-ideologin som ligger bakom denna samhällsnedbrytande politik.

  Gillad av 5 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Ja vi är på väg mot ett förfärligt inbördeskrig med flera grupperingar. Svenskar tillsammans med assimilerade invandrare mot Islam och de svenskar som ( omedvetet? ) stödjer Islams grundförfattning att ta över alla områden där muslimer satt sin fot – oavsett om alla muslimer i området önskar detta.
   Faran, verkligheten, i detta gäller flera länder i Europa och inom EU.
   Inom EU är dessutom risken för krig mellan medlemsländer fullt möjlig, speciellt med den stora skillnaden i politikernas åsikter om invandringspolitik som skaver ordentligt.
   Junkerten driver argument för att kraftigt utöka EU armen – en arme med byråkrater som Överbefälhavare. Polen, Ungern och Tjeckien är för närvarande synliga i siktets koordinater.
   Krig mellan länder inom Europa ger Islam chansen, som de kommer att ta!, att öka sin makt inom Europa enormt mycket. Beväpnade är de och unga män har de, dessutom många med krigserfarenhet.

   Gillad av 2 personer

   • Anders skriver:

    Och notera att EU strävar efter att avväpna den inhemska befolkningen. Och regering hakar förstås på – och försöker att gå ännu längre än EU-direktivet förespråkar.

    Gillad av 1 person

 18. Jaxel skriver:

  Krönikan tar upp något viktigt. En gång i tiden, för inte så länge sedan, fanns politiska motsättningar mellan borgare och sossar. Man hade dock det gemensamt att man önskade arbeta för ett bättre land och ett bättre liv för dem man representerade. Man hade förvisso olika idéer om hur detta arbete i praktiken skulle se ut, men den övergripande målsättningen var man överens om.

  I PK-ismens tider har dock den stora majoriteten i riksdagen som övergripande gemensam målsättning att arbeta för alla människors lika värde, Värdegrunden och för att upprätta den humanitära stormakten.

  Det är något helt annat.

  Jag tror det finns en gräns för hur länge folket, de röstberättigade, kommer att acceptera detta.

  Gillad av 1 person

 19. Leif Nilsson skriver:

  Lysande som vanligt PE! Du skriver: ”Under de senaste decennierna har svenskhetsideologin utmanats av en annan ideologi, nämligen PK-ismen, som i allt väsentligt är motsatsen.”
  Theodore Dalrymple (pseudonym för Anthony Daniels, engelsk essäist och pensionerad, läkare och psykiater) har en intressant uppfattning om PK-ismen syfte:

  ”Politisk korrekthet är finstilt kommunistisk propaganda. Under mina studier av kommunistiska samhällen kom jag fram till att syftet med den kommunistiska propagandan varken var att övertyga eller informera, utan om att förödmjuka. Således, ju mindre det motsvarade verkligheten, desto bättre. Då folk tvingas förbli tysta när de får de mest uppenbara lögner berättade för sig, eller till och med värre, då de tvingas återge lögnerna själva, förlorar de en gång för alla sin känsla för rättskaffenhet. Att instämma med uppenbara lögner är att samarbeta med ondskan, och på ett sätt att själv bli ondskefull. Ens förmåga att stå emot något, vad som helst, nöts ner och till och med förstörs. Ett samhälle av kastrerade lögnare är enkelt att kontrollera. Om du undersöker politisk korrekthet tror jag att du hittar samma sak, och att det är just det som är syftet.”
  (Källa: Ludwig von Mises-Institutet:
  https://www.mises.se/?authors=theodore-dalrymple)

  PS. Köpte nyligen en av hans många intressanta böcker:
  ”Our Culture, What’s Left Of It”
  Kindle Edition, på amazon.de för endast 3,50€

  Gillad av 7 personer

 20. Sixten Johansson skriver:

  Ekonomin och Psykologin är nog draghästarna, medan Ideologin är vagnen och kusken. Nu är PK-vagnen trasig och livsfarlig och kusken är ett lallande fån. Men frågan är om en reparerad svenskhetsvagn kan dra upp hästarna ur dyn ens med en vuxen, klarögd kusk.

  Svenskheten växte fram ur generationer av testad samhörighet, ömsesidighet och möda. Så skapades en psykosocial allmänning och tillit byggd på att vi rätt väl kunde förutse varandras beteende.

  Vår psykologi kan knappast hantera mer än det privata och ett hundratal personer, en flock eller by. Svenskhetskänslan byggde på att vi antog att omgivande flockar tänkte likartat, miljoner individer. Men varje samhällelig yrkesroll förutsatte att du inte tänkte som privat eller som i din lilla flock, utan abstrakt och generellt.

  PK-ismen / postmodernismen innebär att privat- och flocktänkandet nu invaderar alla områden och nivåer. Alltså kvällspressens tänkande, där det personliga, kittlande, emotionella alltid vinner över det generella och abstrakta, även globalt. Hand i hand med egalitarismen gör infantiliseringen att allt vuxet ledarskap slås ut.

  Marxismen var förljugen och destruktiv, men ändå en sammanhängande ideologi för att den ville förhålla sig till verkligheten. PK / postmodernismen förkastar verkligheten och är i sin praktik bara ett knippe lösa idéer, vars tillämpning raserar civilisationen. Men de är förledande och attraktiva just för att de bygger på vårt ”primitiva” privat- och flocktänkande utvidgat till hela världen!

  Gillad av 3 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Det finns en utmärkt artikel i svenska Wikipedia om postmodernismen. Läs t ex följande citat och fundera på vilket slags samhälle som kan baseras på det här tänkandet:

   ”Ett idealiskt postmodernt samhälle karaktäriseras av att tilltron till objektiva sanningar raserats, inga ideologier eller religioner anses längre tillförlitliga och tilltron till vetenskapen har gått förlorad. Postmodernismen är en tid då gränser suddas ut, och där ingenting är på förhand givet. Den postmoderna människan är både rot- och rastlös – och livet ses som en serie tillfälliga förflyttningar och rollbyten.

   I och med att människor i det postmoderna samhället har förlorat tron på objektiva sanningar, finns ingen tillförsikt i att framtiden skulle kunna kontrolleras och styras och engagemanget i kollektiva rörelser raseras. Istället förläggs människors satsningar i hög grad till individuella projekt, och jakten efter nu-upplevelser. Det postmoderna samhället är ett samhälle där var och en ständigt måste skapa och omskapa sitt eget jag och sin egen verklighet.”

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Men de ord som används för att beskriva eländet är ju inom eländets ramar innehålls- och betydelselösa. Motsvarande gäller alla handlingar och ”upplevelser”. Det är den socialistiska dödskulten med ett till lager fernissa.

    Gilla

  • richardlindlind5 skriver:

   Polisen ja…hoppas att polisen inte har delgett pensionärerna misstanke om HMF …av dagens poliser kan man vänta sig vad som helst.
   Jag blir alltid lika upprörd när jag ser hur olika människor behandlas. När poliser talar om utländska ungdomar ” skall man vinna deras förtroende ” !! och massa gullande…( som dessa gangster skrattar åt )
   Men när det är unga människor som protesterar , som är fullkomligt desperata ! som när den där gruppen med sin pilflagga försöker dela ut sin tidning –då kommer två bussar med poliser inom 5 min !! Poliser som skriker , stöddar sig , provocerar , tvingar ner tidningsutdelaren på marken , stampar dom på fötterna , jag kände mig väldigt illa berörd när jag såg hur dom tre pojkarna behandlades av polisen. Jag tål inte orättvisor.

   Gillad av 2 personer

 21. Björn skriver:

  ”Svenskhet”, är att rösta in skitpartier och dess företrädare i riksdagen, stillatigande se på när de raserar och ödelägger landet genom vansinniga beslut, och sen rösta in samma skitpartier igen, och igen och igen….

  Gilla

 22. lookslikeanangel skriver:

  Jag, Zlatan, Spotify och Avicii

  När man inte är i Sverige, är man tvungen att prata om:

  Zlatan – hemskt p.g.a. att jag är så dålig på fotboll (nog bättre på hockey)

  Spotify – det kan man väl alltid säga något intressant om

  Avicii – som jag faktiskt älskar – också lätt

  (Tack och lov behöver man aldrig diskutera tanter, som vurmar för afganer
  (från Iran?) som inte kan vara i Afganistan för då dör dom psykiskt.
  Det klarar jag bara inte av att ge ett svar på.)

  MEN, det speciella, intensiva, innovativa som imponerar på en omvärld,
  är inte det SVERIGE på något sätt?

  Gilla

 23. olle reimers skriver:

  Alla ideologier som hittills passerat revy har det gemensamt att de har skapat stora sår i samhället. Det kännetecknade för en ideologi är dess oförsonlighet mot oliktänkande. Den drar därför till sig psykopater och dumskallar i en skön blandning.

  Ideologierna hämtar sin näring ur drömmen om att det finns en formel för det eviga lyckoriket. Vi vet numera att detta är en illusion som bygger på önskan att få ett bekymmersfritt liv. Den enda chansen att uppnå detta m¨ål är att göra livet så kort som möjligt.

  Livets mening är att kämpa sig igenom svårigheter och upptäcka de möjlgheter vi alla har som människor för att lära oss något. Ideologierna går helt på tvärs mot livets mening. De har redan dikterat hur det ska vara och är fientligt inställda till mänskligheten.

  PK-ismen är- precis som många påpekat – ingenting annat än gammal skåpmat i förklädnad. Den rymmer emellertid ett farligare element än de tidigare. Den har svalt våra valda makthavare genom att locka dem med mer makt och pengar (vilket var ursprunget tiill att de faktiskt blev makthavare en gång.

  Vi kan alltså inte längre lita på dem som säger sig vilja vårt bästa när de väl kommer till makten. PK-ismen har snärjt dem på ett infamt sätt.

  Den enda utvägen är att byta ut makthavarna och få dem att inse att deras mål, för att vara förenliga med väljarnas, måste vara att begränsa politikens inflytande till ett minimum. Det är vårt, era väljares alternativ: Minimalismen!

  Gillad av 1 person

 24. I&M skriver:

  När det gäller makthavares ambition att ställa svenskheten i skamvrån minns jag särskilt Örebro kommuns normkritiska projekt ”Att störa homogenitet”, som drog igång för några år sedan. Här skulle anställda i kommuner och landsting få lära sig hur inskränkt det homogena samhället var och hur berikande det är med mångfald till varje pris. Det gällde att utmana det som fungerat och hållit ihop samhället i decennier som någonting förbenat, och istället ersätta det med en våt dröm om ett nytt Utopia. Något som var mycket högre stående än det träiga och tråkiga land vi en gång var. Övertygade om sin egen förträfflighet som framsynta minoritetsförespråkare skred initiativtagna till verket och baxade projektet riket runt. Här gällde det att bekämpa olika typer av fobier och lyfta fram nya kategorier som förebilder för det som komma skulle! Inledningstalare var transan (inget ont om dem i och för sig) Jan-Olov Madeleine Ågren.

  Gilla

 25. Gunnar Sandelin skriver:

  Ta den här istället, så blir avsändaren tydlig:

  När det gäller makthavares ambition att ställa svenskheten i skamvrån minns jag särskilt Örebro kommuns normkritiska projekt ”Att störa homogenitet”, som drog igång för några år sedan. Här skulle anställda i kommuner och landsting få lära sig hur inskränkt det homogena samhället var och hur berikande det är med mångfald till varje pris. Det gällde att utmana det som fungerat och hållit ihop samhället i decennier som någonting förbenat, och istället ersätta det med en våt dröm om ett nytt Utopia. Något som var mycket högre stående än det träiga och tråkiga land vi en gång var. Övertygade om sin egen förträfflighet som framsynta minoritetsförespråkare skred initiativtagna till verket och baxade projektet riket runt. Här gällde det att bekämpa olika typer av fobier och lyfta fram nya kategorier som förebilder för det som komma skulle! Inledningstalare var transan (inget ont om dem i och för sig) Jan-Olov Madeleine Ågren.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.