Inte bara Islamiska staten tror på det heliga kriget

Mohamed Omar

Tron på det heliga kriget, jihad, delas av betydligt fler muslimer än Islamiska Staten (IS) och Al-Qaida. I Sverige finns det något som kallas Ibn Abbas-centret. På sin hemsida islam.nu, presenterar det sig så här:

Denna sida är en del i Ibn Abbas Centrets strävan att sprida korrekt, autentisk information om Islam på svenska. Vi står även bakom sidan fatwa.se samt andra hemsidor som kommer att lanseras inshaAllah.

Vi sprider kunskap om Islam baserat på Koranen, Profetens sunnah (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam), samt följeslagarnas förståelse och Imamerna från de tre första generationerna och de som följer dem i gott. Detta baserat på profetens uttalande (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam): ‘…så håll fast vid min sunnah och de rätt vägledda Khalifernas sunnah…’

Ibn Abbas Centret drivs av utbildade studenter som har rekommendationer från de lärda samt examen från det Islamiska Universitetet i al-Madinah. Det samma gäller alla våra föreläsare.

Detta Ibn Abbas-center är motståndare till både IS och Al-Qaida. Men det är en del av samma breda, salafistiska rörelse och delar grundläggande teologi. Alla salafister anser till exempel att nya inslag inom religionen, så kallade ”bida’a” eller ”påfund”, måste förkastas. Religionen får inte utvecklas eller förändras utan man ska försöka bevara och följa den i sin ursprungliga renhet.

På sajten kan man läsa en fatwa (normerande utlåtande) som säger att det är förbjudet att fira icke-islamiska högtider, det vill säga även påsken.

Fråga:

Får man delta i festivaler och religiösa högtider som innehas av icke-muslimer?

Svar:

Det är inte tillåtet att delta på festivaler och religiösa högtider (Lucia, Julafton och liknande) som innehas av icke-muslimer, för Allâh, (ta’âla) beskrev ar-Rahmâns (Allâhs) tjänare med
’…också de som inte vittnar falskt’ [al-Furqân 25:72]

Ordet ’falskt’ tolkas som ’de icke-troendes festivaler’ och ’vittnar’ (Yashhadûn på arabiska) kan betyda ’vittna’ eller ’gå på, ta del’ etc eller tolkas som ’gå och delta i dem’.

En av imamerna som är knutna till Ibn Abbas-centret heter Abdul Wadud. Han är en svensk konvertit till salafistisk islam som har studerat vid universitetet i Medina i Saudiarabien. Han förordar inte självmordsattacker och han stödjer inte Islamiska Staten (IS). På så sätt skulle han kunna kallas ”en moderat muslim”. Men han hyllar det heliga kriget.

I ett YouTube-klipp från den 25 februari 2013 kan vi ta del av föreläsningen ”Hur blir man en starkare muslim?”. Ja, hur ska man då bli en starkare muslim? Punkt nummer ett, förklarar Abdul Wadud, är att “man i hela sitt liv försöker att ge seger till islam”. Det betyder “att stödja islam, att hjälpa islam, att sprida islam”. Ett sätt att hjälpa islam och ge islam segern, tycks vara genom jihad. Abdul Wadud berättar ”en fin berättelse” om en av profeten Muhammeds bästa män.

“Han var bland dem som krigade mot Europa, mot Rom, Qaisar”, säger imamen för att visa vilken bra muslim mannen var. Qaisar är arabiska för kejsare. Han talar alltså om det kristna, grekisk-romerska riket, det som brukar kallas bysantinska riket. Detta rike krossades, liksom Persien och Egypten, av islamiska invasionshärar. Men det tog lång tid, från Muhammeds första härtåg på 600-talet fram tills huvudstaden Konstantinopel föll den 29 maj 1453 och den stora kyrkan, Hagia Sofia, gjordes om till moské.

“Muslimerna krigade modigt. Som ni vet, intill döden. De brydde sig inte”, fortsätter Abdul Wadud för att prisa denne mans och de andra Muhammedtrognas mod och styrka i det heliga kriget mot de kristna. De hade med andra ord den starka tro som varje muslim bör eftersträva.

Även om Abdul Waduds grupp inte stödjer självmordsbombningar mot kyrkor, som de som skedde i Egypten förra påsken, så delar de jihadisterna förakt för de kristnas högtider och deras tro på jihad mot de kristna som något gott, och dödsföraktet i detta krig som en god, islamisk egenskap.

Hur skiljer sig då dessa ”moderata” salafister i sin syn på jihad från salafisterna i IS? Det handlar om ledarskapet, vilket man kan se i denna fatwa. Enligt Ibn Abbas-centret och andra som tillhör denna strömning är jihad bara tillåtet om det utropas av en rättmätig ledare. Var och en kan inte ta till vapen och gå ut på jihad. Och denna strömning erkänner varken kalifen i Irak eller Al-Qaida-chefen som rättmätig ledare. De intar alltså samma hållning som den saudiska regimen, samma regim som utbildat dem i sitt ”universitet” i Medina.

Djihâd för att upphöja Allâhs ord, för att skydda Islam, för att se till att Islam sprids och för att bevara dess ära är obligatoriskt för den som kan. Men det måste vara någon som sänder iväg arméerna och organiserar dem så det inte blir kaos och det sker saker som man inte vill. Därför är det något som går tillbaka till landets ledare. Det är upp till de lärda att uppmana honom till det. Om han börjar kalla muslimerna till det så måste alla som kan besvara och vara uppriktiga och söka att sanningen skall segra och för att skydda Islam. Den som inte besvarar då den kallas till Djihâd och inte har en ursäkt är en syndare.

Men i en annan fatwa förklaras att i en viss situation kan visst vem som helst på eget bevåg ta till vapen. Om ett islamiskt land attackeras behöver man inte vänta på ledarens tillstånd. Men är det inte exakt så IS-anhängarna resonerar? De menar att de försvarar sig eftersom väst attackerar ”deras länder”. Inte ens denna anti-IS-sajt lyckas alltså få IS budskap att framstå som helt orimligt ur ett islamiskt perspektiv:

Gällande frågan om det kan finnas något tillfälle då det är tillåtet att göra djihâd utan ledarens tillåtelse så ja, om fienden attackerar ett land så är det obligatoriskt för dem att försvara sig.

Och det är just detta jag har försökt visa i så många inlägg, att terrorgruppernas tolkning av jihad inte är helt orimlig. Det är därför de har lyckats vinna rekryter bland hängivna muslimer som tar steget från ”moderat” till ”radikal” salafism.

7 reaktioner på ”Inte bara Islamiska staten tror på det heliga kriget

 1. Ja vi kan! skriver:

  Man kan säga att islam låg långt före postmodernisterna i att de bara skrattar åt tanken att man skall tala sanning, och i synnerhet inför fienden. Att gå i polemik med muslimer och postmodernister är meningslöst, har Omar och alla andra inte upptäckt att de ytterligt sällan väljer att gå i polemik med oss, och aldrig någonsin i meningsfull dialog. De är upptagna med att skaffa anhängare, pengar och inflytande hos de redan övertygade och vinna ännu fler av de svagsinta via media som DN, SvD och public service. Muslimer har, ser det ut som, redan vunnit en delseger, de har funnit allierade i en knoppande postmodernistisk 7-klöver och i media likaså. Varför skall de lyssna på kritik från någon som de redan vunnit över, istället tänker de: vänta bara.

  Gillad av 16 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  Islam hör inte hemma i västvärlden alls. Så enkelt är det.
  Vad man inom sig tror på, det kan vara alltifrån tomten till någon gud eller inget speciellt alls. Det är vars och ens ensak och kallas religionsfrihet.
  Men sekularitet ska råda, så att religion inte ska kunna påverka stat och politik. Mer än genom att människor i allmänna val röstar efter sina samlade åsikter och värderingar, och tro.

  Islam som lära är en politisk ideologi och religiös tro i ett paket. Som inte får förändras, utvecklas eller ifrågasättas. Och som man inte får lämna. Och alla utanför ses som motståndare.
  Det är för mig definitionen på en sekt. Islam är en sekt.

  Innehållet i läran går ut på detaljstyrning av livet och kvinnoförtryck m m och förespråkar att alla medel och metoder är tillåtna i islams namn, även våld. Det är alltså en mansklubb, spridd över världen, där ledarna förser sig med makt över andra och härlighet och pengar.

  Både till form och innehåll är alltså islam helt oförenligt med västerländsk demokrati, individuella fri-och rättigheter, sekularitet, jämställdhet, religionsfrihet, yttrandefrihet och barnkonventionen m m. Och med värnandet om vetenskap och konst.
  Mer borde inte behöva sägas.

  Gillad av 14 personer

  • olle reimers skriver:

   Jo, Eva; du skriver det visserligen ; men med en något för mild stämma i mitt tycke. Islam är en totalitär lära som kräver att alla underkastar sig den; ifrågasätter inget; forskar inte (alla svar finns i koranen); det är förenat med dödsstraff att lämna läran.

   Annars blev det bra.

   Gillad av 5 personer

 3. Sune Mangs skriver:

  Det är uppenbart att det för ortodoxa muslimer som moderata salafister är ett självändamål och en religiös plikt att Islam ska segra över kristenheten – så mycket för respekten för bokens folk. Denna plikt och uttalade arroganta maktambition parat med tanken om att stat och religion icke skall separeras kullkastar alla förutsättningar för en framgångsrik integration och mångkulturellt samhälle. Denna gren av Islam är helt främmande för reciprocitet mellan olika trossamfund eller visavi sekulära grupperingar. Islam skall helt enkelt dominera eftersom det är den enda rätta läran; en sann muslim skall verka därför – påbjuden underkastelse.

  Tidigare har svensk offentlighet (vänstern)kritiserat och tagit avstånd ifrån exempelvis Livets Ord. I förhållande till olika självutnämnda imamer och profeter i Sverige är hyckleriet däremot totalt.

  Problemet med polariserande reaktionära imamer är i dess magnitud större än enstaka Akilovs. Med grund i Islam tillåts islamister predika en form av härskarideologi i Sverige som på ideologisk grund vore totalt anatema. Den ängsliga svenska offentligheten förmår inte ens ta avstånd från budskap som är oförenliga med värdegrunstugget så länge det kommer från fel håll. En mer kontraproduktiv och naiv hållning är svår att tänka sig.

  Gilla

 4. Vax skriver:

  Staden riskerar att bli en dödsfälla om en samhällskris varar längre än en vecka och maten tar slut.
  Det svåraste och farligaste är andra människor.

  När samhället befinner sig i en djup kris så kan man i regel, utifrån sitt eget perspektiv, dela in människor i tre olika kategorier. I den första kategorin finns människor som är dig till hjälp och som generellt sett försöker klara sig på ett konstruktivt vis.

  Den andra och största gruppen av människor är de som är oförberedda och som inte har någon större kompetens som är användbar i ett katastrofscenario. Dessa kommer ofta att bete sig ganska desperat, irrationellt eller handfallet vid en omfattande samhällskris.

  Den tredje gruppen är sådana som aktivt försöker klara sig genom att med våld ta det de behöver ifrån andra. Kort sagt, dessa innefattar allt i från kriminella element till egoistiska individer och grupper.

  Inte minst islamistiska terrorister är något att ta i beräkningen, och den enkla anledningen att nämna det är att jag ser saker ur ett svenskt perspektiv. De är beväpnade, de är tränade, de avskyr svenskar och de kommer med våld se till att den egna gruppen får de resurser som finns.
  NyaTider.nu

  Bli kompetent, kapabel och gör dig därmed attraktiv för andra att bygga en beredskap med redan innan samhällskollaps eller kris är ett faktum.

  Gillad av 1 person

 5. Hosianna skriver:

  Tack, tappre Eddie, för din envetna upplysningskamp mot religiösa krigsfanatiker.

  Alla dina civiliserade läsare lär kunna uppamma en helig vrede mot ”naivt” tokglobalistiska, sjuklöverpartistiska påbud, att utan protester underkasta oss alla dem, som mer eller mindre frivilligt underkastar sig pedofeten Muhammeds perversa påhitt och andra totalt främmande, inhumana påfund från diverse barbariskt konfliktfyllda och kroniskt dysfunktionella teokratier.

  Svenska staten måste börja styras av förnuft och sluta tro på fredlig islamisering.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.