Att äta av kunskapens frukt

Mohamed Omar

I hamnstaden Mombasa på Kenyas kust finns en portugisisk fästning – Forte Jesus de Mombaça. Jag har många gånger stått vid murkrönet och sett ut mot Indiska oceanen, njutit av brisen och betraktat hur dhowerna, de traditionella segelbåtarna, vaggat i hamnen. I palmträden hängde kokosnötter i klasar och i strandens sand ilade små krabbor. Fästningen uppfördes 1593-96 av fortifikationsingenjören Giovanni Battista Cairati. Det är en av de finaste och mest välbevarade i sitt slag. I Mombasa finns en gata uppkallad efter den portugisiske upptäcktsresanden Vasco da Gama. Han anlände till den östafrikanska kusten efter att ha rundat Godahoppsudden julen 1497. Till Mombasa kom han, som förste europé, den 7 april 1498. Hans mål var att hitta en sjöväg till Indien.

Längs Östafrikas kust fann portugiserna blomstrande arabiska städer och handelsstationer. Det var den så kallade ”swahilikulturen” av sahel, det arabiska ordet för kust, och en del av den islamiskt färgade handels- och sjöfartskultur som under århundraden vuxit fram kring Indiska oceanen. Från Mombasa, Zanzibar och Kilwa var det lättare att ta sig över vattnet till Arabien, Persien och Indien än till det afrikanska inlandet. Kulturellt och religiöst var avståndet ännu kortare. I swahilistäderna fanns det välbyggda hus av sten, moskéer, fina tyger, smycken och parfymer och lärda män som läste böcker på arabiska. Det var en ganska hög kultur.

Städerna styrdes av araber, både ljusa och mörka, och vissa familjer av persiskt ursprung, men majoriteten av befolkningen var svarta slavar. De swahiliska städerna var öppna mot havet, men befästa mot inlandet där barbarerna, de svarta icke-muslimska folken, levde. Dessa folk gjorde ibland anfall mot städerna för att plundra, våldta och slå ihjäl, men också för att äta upp människor! De fruktade kannibalerna i Zimba-stamman härjade under början av den portugisiska eran. De attackerade Kilwa 1587 som ödelades och aldrig återhämtade sig. De muslimska städerna skickade i sin tur ut jihadexpeditioner för att röva, döda och ta slavar. De vågade sig dock aldrig så långt in utan det var européer som Stanley och Livingstone som långt senare skulle kartlägga Afrikas inre.

Araberna och de arabiserade blandfolken på kusten såg sig själva som mer kultiverade och förfinade än de skriftlösa inlandsfolken. Till detta kom alltså också en religiös skillnad: de urbana kustfolken var muslimer medan inlandsfolken följde traditionella afrikanska religioner. Själva ordet ”civiliserad” på swahili heter ”ustaarabu”, som betyder ungefär ”arabiserad” eller ”att vara som en arab”. Verbet ”att civilisera” blir följaktligen ”kustaarabisha”, vilket ordagrant betyder ”att arabisera”.

I Mombasa lever fortfarande flera olika folk; här finns indier, araber, somalier, européer, swahilier och afrikaner av olika stammar från inlandet. Här finns hinduer, sikher, zoroastrier, kristna, sunni- och shiamuslimer. På samma gata kan man hitta en moské och ett hindutempel. Där finns alla slags muslimer även om sunniterna är i majoritet. En grupp inom ismailismen, bohraiterna, har till exempel en praktfull moské i ljusa marmoraktiga färger nära Forte Jesus.

När Adrian Conan Doyle, son till den mer kände Arthur Conan Doyle, besökte Mombasa på 1950-talet tyckte han att staden hade en påtagligt indisk prägel: ”Det var som om jag hade råkat vilse någonstans under resan och anlänt till Indien istället för till Afrika”, skriver han i boken Djungel och djuphav. Det verkade ”Indien helt och hållet”. Han såg indier överallt, kvinnor klädda i saris, och atmosfären var mättad med betelkryddor.

Mombasaborna, både indier och andra, tycker om att tugga på betelblad. Det är inte berusande som qat utan fungerar bara som snus för oss svenskar. Bladen kallas tambuu på swahili. Tänderna färgas röda. Bladen fylls med kryddor, frön, tobak, diverse vätskor och hackad muskotnöt, kallad supari på hindi, på swahili popoo. En liknande mixtur kan man använda när man tuggar qat för att mildra dess bittra smak.

I swahili, ett språk jag talar ganska bra, finns många lånord från indiska språk. Kenyas nationella valspråk till exempel, harambee, kommer från sanskrit-uttrycket Hare Ambe. I substantivform betyder harambee ”samarbete, inbördes hjälp, solidaritet, laganda”, och i verbform imperativ betyder det ungefär ”kom igen!” eller ”hej och hå!” Ordet ”hare” är känt för alla som har mött Hare Krishna-troende på gatorna, mässande sitt ”Hare Hare, Hare Krishna”. Det betyder ungefär ”lova” som i ”lova herren din Gud”. Ambe är namnet på en gudinna i den hinduiska mytologin. Det var så att när de indiska arbetarna, som hämtats till Östafrika av britterna, byggde järnvägarna, sjöng de Hare Ambe för att hålla modet uppe; en arbetssång helt enkelt. Men också för att åkalla hennes skydd mot de människoätande lejonen. Afrikanerna sjöng med och så uppstod begreppet harambee med betydelserna ”heja på”, ”vi gör det tillsammans”, ”dela med dig”, ”stå på dig” med mera.

Portugiserna var här i mer än två hundra år, men lämnade få avtryck förutom några fästningar och ett ytterst litet antal lånord i swahilin, betydligt färre än som lånats från indiska språk. Ett lånord är ”bendera” som betyder flagga. Över Fort Jesus vajade Kristusordens flagga. Ett annat lånord är ”gereza” som betyder just fästning, men som numera betyder fängelse. Kanske för att Forte Jesus kom att användas som fängelse av britterna.

Flera furstefamiljer på kusten ansåg sig härstamma från Shiraz i Persien och det finns ganska många persiska lånord i swahilin, betydligt fler än från portugisiskan. Swahiliordet för hamn är ”bandari” som kommer från persiskans ”bandar” och förekommer i till exempel ortsnamnet Bandar Abbas i Persiska viken. Det var som sagt lättare att sig från Bandar Abbas till Mombasa än från Mombasa till det afrikanska inlandet. Flest ord har dock lånats in från arabiskan, hela fyrtio procent av swahilins ordförråd har arabiskt ursprung.

När jag bodde i Mombasa gick jag ofta i moskén. Efter fajr, gryningsbönen, satt jag med i en cirkel där vi läste Koranen och berättelser om Muhammed. Ledaren för cirkeln var en indisk tygförsäljare som också hette Omar, fast i förnamn. Det hände att jag missade att komma till morgonbönen. När jag blev klandrad av de andra skyllde jag på att det var mörkt och att det fanns skummisar som strök omkring i gränderna. Jag var rädd för att bli rånad eller överfallen. ”Läs Ayat al-Kursi så kommer Gud att beskydda dig”, sa Omar och alla nickade instämmande. ”Du måste lita på profetens ord”. Ayat al-Kursi eller ”Tronversen” är ett stycke i Koranen som anses besitta många övernaturliga egenskaper. Omar läste Ayat al-Kursi varje morgon.

En morgon efter bönen samlades läsecirkeln som vanligt. Omar var inte där. Jag undrade vart han var. De andra tittade på varandra. Ingen av dem visste. Nästa dag var han också frånvarande. Jag frågade vad som hänt. Då sa en av dem: ”Omar blev rånad igår morse när han var på väg till moskén.”

Det visade sig att han var ganska illa däran. Förutom att bli rånad hade Omar blivit misshandlad och låg på sjukhus. Jag är säker på att alla kom ihåg vårt samtal häromdagen, när jag hade blivit tillsagd att inte oroa mig, men ingen nämnde det. I cirkeln fortsatte vi istället som vanligt. Vi läste återigen profetens ord om Ayat al-Kursis skyddande kraft. Inget ont kan hända den som läser den.

En annan gång läste vi i cirkeln en berättelse om en annan Omar, Muhammeds (enligt sunniterna!) trogne följeslagare och den andre kalifen. Före sin omvändelse till islam hade han byggt en gudastaty av dadlar. Omar dyrkade sin staty. Men en dag greps han av stor hunger och hade ingen tillgång till mat. Då åt han upp sin gud. Den som läste berättelsen för oss log hånfullt. ”Ser ni så dumma avgudadyrkarna var?” sa han. ”De trodde på gudar som de själva hade skapat. Gudar av trä, sten och till och med dadlar! Gudar som inte kunde tala!” Meningen var att vi som muslimer skulle känna oss välsignade. Vi var ju så mycket bättre och klokare än de dumma avgudadyrkarna. Men för mig själv tänkte jag: ”Men vår gud kan ju inte heller tala…”

Den tanken kunde jag inte yttra. Det hade varit hädelse. Jag vet vad de hade svarat: ”Vår gud har talat till Muhammed. Han har uppenbarat Koranen!” Vad skulle jag svara på det? Skulle jag säga att jag inte tror att Koranen är Guds ord? Då hade jag inte längre räknats som muslim.

Muhammed ansåg att de gammaltroende araberna var dumma, han kallade dem för jahil, okunniga och efterblivna, eftersom de hade många gudar. Han menade att tanken att det finns många gudar är dum eftersom om det vore så skulle de ju bråka med varandra! Det säger något om Muhammeds gudsbild; gudar är stolta, avundsjuka och bråkiga väsen. Det är klart att den gud Muhammed föreställde sig inte skulle kunna tåla en rival, på samma sätt som Muhammed inte tålde att någon annan kallade sig profet. Det fanns åtminstone en annan profet i Arabien under hans tid som hette Musaylama. Muhammeds anhängare dödade honom. Flera gudar betyder bråk i himlen, flera profeter betyder bråk på jorden. Muhammeds gud var helt enkelt bara som Muhammed själv.

När Muhammed och hans armé tågade in i Mecka som erövrare slog de sönder alla gudabilder som stått runt Kaaban. Det sörjer jag. Inte för att dessa gudar kunde tala eller hade någon verklig kraft utan för att de vittnade om människans fantasi och konstfärdighet. De var mänskliga skapelser och som sådana hade de ett stort värde. De var människans avbilder. De kan liksom Ayat al-Kursi inte bevara någon människa, men är väl värda att bevara.

Muslimska fundamentalister menar att den västerländska civilisationen är ”satanisk” just för att västerlänningen tänker själv. Hon nöjer sig inte med att upprepa gamla sanningar utan vill hela tiden söka ny kunskap och utveckla sitt tänkande. Det var denna oro, denna rastlöshet och nyfikenhet, som ledde till våra uppfinningar och upptäckter och förde ut portugiserna och sedan Columbus på havet. I Karin Boyes roman Kris ser huvudpersonen Malin en syn, ”en högstävad spansk nave gled fram som i dröm”. Hon kan även urskilja kaptenen. ”I fören stod Kolumbus med ögonen hopknipna i blåsten. Han spejade mot nytt land.” Men när kaptenen stiger i land såg alla att det inte var en människa. Det var Lucifer som förklätt sig.

Forte Jesus må vara tillägnat Jesus, och över dess murar fladdrade Kristusordens flagga, men den står också som symbol för något annat, nämligen upptäckarandan, lusten att korsa gränser och veta vad som finns på andra sidan. Denna lust och denna oro har kallats ”den faustiska mentaliteten” och gjorts till den västerländska människans signum.

Doktor Faustus var en tysk lärd, magiker, alkemist och astrolog som skall ha levt i brytningstiden mellan medeltiden och renässansen. Enligt legenden sålde han sin själ till Satan i utbyte mot all världens kunskaper. I Oswald Spenglers historiefilosofiska verk Der Untergang des Abendlandes (1918-22) menar han att hela vår kultur, den västerländska kulturen, ”har en upptäckares mentalitet”. Fröet till den mentaliteten spårar vi till Adam och Eva som inte var nöjda med den lyckliga enfalden i lustgården. De lyssnade till Ormen som sade ”I skolen bliva såsom Gud, vetande vad gott och ont är”. De ville veta, de ville ha kunskap. Därför åt de av den förbjudna frukten.

33 reaktioner på ”Att äta av kunskapens frukt

 1. Aurora skriver:

  Och vilken är kontentan? Ja, t.o.m i vår egen kristendomen klargörs redan i Moseboken att kunskap är förbjuden; liksom Columbus som visade vara Lucifer i Boyes bok. Inte bara förbjudet; man straffades. Adam och Eva kördes ut ur paradiset. Boko Haram betyder ju att boklig bildning är förbjudet. Flickor förvägras skolgång. Vi lever fortfarande med kulturell ide om arvssynden. Eva syndade. Därför är fortfarande alla Evor (kvinnor) syndiga varelser som måste hållas i schack av mannen. Han blev ju bara förledd av den syndiga Eva. Och denna manliga svaghet, att bli förledd, föranleder ju, som vi ser idag även i Sverige, att kvinnor ut vissa religoner/kulturer måste täcka/dölja sig helt; för att inte utgöra frestelse för mannen. Alla religioner är skrivna av män. De har gjort kvinnan till synderska för att hålla henne underlägsen och kontrollerad. Varför? Är det för att hon egentligen (av Gud skapad) är intelligentare och därmed ett hot mot mannen?! Fundera på det.

  Gillad av 3 personer

  • Guadalcanal skriver:

   Fundera istället på mäns större muskelstyrka och fallenhet för våldsam konflikt och att det var att undvika detta, eller vinna, som möjliggjorde en grupps överlevnad i många många tusen år, därav kom männen att bestämma. När vi nu (om vi bortser från de senaste årens migrationspolitik) inte slår ihjäl varandra och behöver tänka på vår fysiska säkerhet mer så har också kvinnor kunnat ta den plats de har lust att fylla (men världen fungerar inte som barn tror och ändrar sig med en gång bara för att de säger det). Det märkliga är att det land där detta gått längst, Sverige, så är det dels vanligare att kvinnor fritt väljer traditionellt kvinnliga yrken, som sjuksköterska, dels att man massimporterat de mest våldsamma män som står att finna och antalet våldtäkter ökar varje år. Fundera på det. Plötsligt behövs någon som förstår försvar igen, fundera på det.

   Gillad av 4 personer

   • Aurora skriver:

    Guadalcanal. Meningen var inte att provocera utan att sätta fingret på hur vi fortfarande styrs och påverkas av flertusenårigt gammalt tankegods.

    Gilla

   • Aurora skriver:

    Östman. Tror inte du läst vilket tankegods jag skrev om. Eller stöder du tankegodset om Evas arvssynd? Är det samma unkna gubbvälde som hos Sv Akademin på denna bloggsajt?

    Gilla

  • Hans Högqvist skriver:

   ”Det är kvinnan bakom allt.”
   När Eva tog den förbjudna frukten och fick även Adam att äta av den så öppnades nyfikenheten i människans sinne och undersökandet, utvecklingen, tog sin början.
   Så kan berättelsen i bibeln också tolkas.
   Kvinnorna driver på mannen, står bakom mannen och stödjer honom i hans jakt – detta eftersom kvinnan är den som bär barnen både under havandeskapet och amningen. Den omhändertagande kvinnan med kunskaper om matens och örternas inverkan på kroppen. Kvinnan är den som bestämmer över hemmet och bär på nycklarna.
   Mannen, jägaren, försvararen och äventyraren – erövraren.
   En ordning som började upplösas något först med industrialismen.
   Adam och Eva kanske valde att lämna det trygga Paradiset för ett rikare och mer personligt utvecklande liv och Paradiset finns endast som en vag, i livet, ouppnåelig dröm.

   Gillad av 1 person

  • Johan Pappila skriver:

   I djurriket försöker hannar kontrollera honorna och därmed sin avkomma. ”Den själviska genen” av Richard Dawkins utgavs 1976. Gammal skåpmat alltså.
   Att den mänskliga hannen, mannen, är medveten om varför han vill kontrollera kvinnan är ytterst tveksamt. Lejonhanen har nog ingen aning om hur barn blir till…
   Gener skapar instinkter för att överleva. Inte gott beteende.

   Gilla

  • JBEducareMM skriver:

   Etymologi[redigera | redigera wikitext]

   Beteckningen Boko Haram är hausa och tolkas vanligen som ‘västerländsk skolning är förbjuden (synd)’.

   Uttrycket har använts som kritik av sekulära och kristna skolor alltsedan kolonisationstiden. Ordet haram är ett lån från arabiskan och betyder ‘förbjuden’, ‘synd’. Ordet boko är däremot ett genuint hausaord som egentligen betyder ‘bedrägeri’, ‘lömskhet’, ‘någonting oäkta’.

   Det fick de ytterligare betydelserna ‘västerländsk (sekulär) skolning'[11][12] samt ‘latinskt alfabet’ när den brittiska kolonialmakten började introducera sitt eget utbildningssystem i området och därmed hotade det traditionella (äkta) islamska, även genom att använda latinsk skrift (baƙaƙen boko) för hausa istället för den arabiska (ajami, baƙaƙen larabci) som brukade läras ut i koranskolorna.[13]

   (Det har ibland felaktigt påståtts att ordet boko skulle vara härlett från engelskans book ‘bok’.)

   Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   AURORA — Självklart, i feministernas värld är kvinnan såklart överlägsen mannen.
   – Män är djur. Och så vidare.

   I feministernas värld kan män och kvinnor ALDRIG vara jämlika.
   En part måste härska över den andra.
   Äta eller ätas.

   Vilken trist, primitiv, hatisk, ideologi…

   Gillad av 2 personer

   • Aurora skriver:

    Jag tror du missförstått totalt. Det ät pga tankegodset om Evas arvssynd som ojämlikheten frodas. Utan arvssynden kunde män och kvinnor vara LIKA värda. Om du tar mig för rabiatfeminist misstar du dej.

    Gilla

 2. Guadalcanal skriver:

  Jag läser just boken Empire, det var ju just imperierna och i synnerhet det Brittiska imperiet som moderniserade hela världen och som hela världen fortfarande följer, alla vet detta medvetet eller ej. Oftast yttrar det sig som ett gigantiskt mindervärdeskomplex vilket är drivkraften för allt hat mot det vita väst och det är för att utrota de vita själva som mångkulturen är skapad, finns inga vita kvar så kan vi glömma vem som skapade världen som den ser ut idag, det var kanske Indien, Kina eller Afrika?

  Gillad av 9 personer

  • Johan Pappila skriver:

   Bara vita anklagas för ”kulturell appropiering”. En vit människa med dreadlocks t ex. Detta klippet visar vad som hände en kille i San Francisco:

   1796 uppfann Edward Jenner ett vaccin mot smittkoppor. Han var en vit engelsman. Ska jag bli arg om en färgad människa vaccinerar sig?

   Gillad av 2 personer

 3. Werner von Winkelbaum skriver:

  Tack, Mohamed for en fantastisk kronika, sa sprangfylld av geografisk och historisk kunskap med en stor dos visdom om religion som krydda.

  Jag har skrivit det forut — Mohamed Omar som professor i religionshistoria i Uppsala!!
  Vore underbart att hora en debatt mellan Mohamed och Arkebiskopen i universitetets Aula.

  Werner von Winkelbaum

  Gillad av 3 personer

 4. Elisabeth skriver:

  Mohamed Omar, du har sett vad Islam erbjuder och förkunnar inifrån, det gör dina texter extra intressanta. Glad över att du så ofta tar upp kristendomens/upplysningens betydelse för västs framgångar. Det finns tyvärr numera många i väst som inte förstår detta och som naivt bjuder in fienden, Islam.

  Gillad av 6 personer

 5. Johan Pappila skriver:

  Väl beskrivet Omar. Mitt intryck blev ändå, trots all mångkultur i Mombasa, att tiden stod ganska stilla. Varför? Islam är statisk. En motståndare till förändring.
  Gutenberg uppfann tryckpressen i mitten på 1400-talet. Innan seklet tog slut var den spridd över hela Europa. I den muslimska världen var det dödsstraff för användaren av uppfinningen. Här en klargörande artikel från en pakistansk tidning:
  http://www.thefridaytimes.com/tft/origins-of-islams-crises/
  Än idag står majoriteten inom islam och stampar på samma trappsteg. En betydande minoritet är på god väg ner i källaren med ISIS som värsta exempel. Endast en liten majoritet går uppför trappan mot ljuset och moderniteten.
  Tryckpressen förändrade allt. Så småningom kom Japaner, koreaner och kineser ifatt. Den muslimska delen av världen fattar inte ens hur de ska bära sig åt…

  Gillad av 5 personer

 6. Glen Lester skriver:

  Utan kristendomen, i synnerhet konciliet i Nicaea år 325, så hade aldrig Islam upsstått. Treenigheten, så enormt orimligt för engudatroendet, som den kristna majoritetskyrkan ville tvinga på alla andra, var inte populär, vilket gjorde det lätt för Mohammed att hitta på en ny religion. Grunden för ett rent engudatroende , utan assistans från Den Helige Ande och en förgudad Jesus Kristus, var främst den vitt spridda arianismen.

  Arianismen var mycket utbredd bland våra vikingar ända tills katolikerna tvingade på dem treenighetstroendet. Att tukta mellanösterns och nordafrikas befolkning var viktigare än att tukta den relativt sett fåtaliga skandinaviska befolkningen. Därför blev inte tillexempel Sverige katoliserat förrän långt in på elvahundra. Hälften av svenskarna var fotfarande en blandning av asadyrkan och arianism då katolikerna tog makten här också.

  Den nedskrivna kunskapen på den tiden, var monopoliserad och manipulerad av katolska kyrkan. Därav hatet mot den västerländska kunskapsbasen. Hade inte treenighetarna vunnit i Nicaea så hade sannolikt alla som idag är muslimer också varit kristna, men engudatroende. detvillsäga att Jesus Kistus hade varit Profeten, och med Nya Testamentet istället för Koranen.

  Gilla

 7. Petrus skriver:

  Intressant artikel av Omar.

  Men det där med att ”västerlänningen tänker själv”, alltså. Är inte så säker på det. Däremot tänker västerlänningen ofta litet annorlunda än en person i t ex Saudi Arabien. Men det är inte detsamma som tänka själv.

  Inte ens de som avviker från vad som är påbjudet i de stora medierna i väst tänker i regel själv. Att vara invandringskritiker är t ex inte detsamma som att tänka själv även om det kanske finns en viss liten korrelation mellan att tänka själv och komma fram till att man är mot invandring. Man bör dock inte överdriva denna faktor. Vet inte om jag är så imponerad av läsarkommenterarna här på Det Goda Samhället i snitt t ex.

  Judar brukar väl ha litet högre grad av självständigt tänk, tror jag. I alla fall brukar det finnas någon slags självbevarelsedrift i botten. I andra änden av skalan finner vi enligt min mening deras fan club, alltså personer typ Livets Ord- och pingst-zombies och liknande figurer.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   PETRUS — Ja det är ju tur att det finns några intellektuella giganter här som denne PETRUS!

   Hur skulle vi stackars medelmåttor annars reda oss?

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Problemet är inte IQ eller liknande. Det handlar väl mer om att se verkligheten nyktert och se de mer uppenbara grejerna man kan göra.

    Jag nämnde något om att judar hade högre grad av självständigt tänk i kombination med någon slags självbevarelsedrift. Vet inte om jag satte fingret på exakt rätt sak här. Eller om jag pekade på en del av ett kluster eller något som i sin tur var en konsekvens av en bakomliggande mentalitet. Saxat från nätet:

    ”[…] Einsteins upptäckt om att ljuset (tvärtemot vad som tidigare togs för givet) faktiskt kröker sig, Stanley B Prusiners upptäckt av prioner (en helt ny biologisk princip för infektioner) och Daniel Shechtmans upptäckt att det kan finnas fem- och tiotaliga kristaller i strid med logik och vad tidigare referensverk sagt. Den minsta gemensamma nämnaren för de här banbrytande upptäckterna/Nobelprisen var inte något infernaliskt, matematiskt räknande eller dylikt (Einstein fick ta hjälp av en tysk matematiker för vissa delar av relativitetsteorin, de som handlade om buktiga ytor). Den minsta gemensamma nämnaren var istället att man faktiskt prövade tanken om etablerad vetenskap faktiskt kunde ha bommat något, om man kunde se saker på ett nytt sätt och tro på vad man faktiskt såg i verkligheten. Den stora skillnaden mellan judar och icke-judar är graden av verklighetskontakt. Denna skillnad blir tydligare och tydligare ju längre man avlägsnar sig från den vardagliga, fysiska verkligheten och etablerad verklighetsuppfattning.”

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Ulrika är väl ett bra exempel på de problem jag pekar på. Det finns så gott som inga motsvarigheter till sådana som Ulrika bland judarna. För hos dem finns i regel något slags minimum av självbevarelsedrift, konsekvenstänk och verklighetskontakt. Allt detta saknas helt hos Ulrika. Hon är t o m ett extrem-exempel i sin genre.

    Hon skall vara någon slags invandringsmotståndare och sverigevän men framhåller ändå Torgny Segerstedt, pappa till asylfantasten Ingrid Segerstedt-Wiberg, som något slags föredöme. Med Torgny Segerstedts politik hade det blivit krig med Nazityskland i stället för Per-Albin Hanssons permittenttrafik. Visst, de lobbygrupper i Storbritannien, Frankrike och USA som ville ha krig mot Nazityskland för dess antijudiska politik hade tyckt detta vara bra. Men hade krig med Nazityskland varit bra för t ex min farfar som var stationerad mitt i den marschväg Tyskland hade tänkt gå genom från Norge om permittenttrafiken stoppats? Svar: Nej. Det är fråga om vilka prioriteringar man skall göra. Hade det varit värt att offra några hundra tusen svenska soldater för principen att en sådan som Hitler inte skulle få införa yrkesförbud för judiska läkare och advokater samt konfiskera deras företag samt förbjuda blandäktenskap med t ex judar, zigenare och finsk-ugrer (som finnar, ungrare och lappar)? Nej, tyckte Per-Albin Hansson, samlingsregeringen och jag själv (trots att jag har en del finskt och en pyttegnutta samiskt påbrå). Ja, tyckte Torgny Segerstedt och dagens Ulrika.

    Gilla

 8. Sixten Johansson skriver:

  Myten om syndafallet är en storslagen berättelse, men vi behöver inte det föråldrade tramset om synd, arvsynd, kvinnan som syndabock och en gud som galen diktator. Det där är nonsens för alla som tänker efter. Prelater behöver inte tänka, kan förbli barn under kyrkan eller Skriften, utbrodera tramset och njuta av den makt och vällevnad det skänker.

  Om vi skalar bort tramslagren hittar vi en mycket större myt, den största av mänsklighetens alla myter. Den handlar om medvetandets eviga dilemma och livets fundamentala ovisshet.

  Gud (faktisk eller tänkt) erbjöd människan ett val: att förbli som ett barn och i allt lyda en diktatorisk överhet eller att växa upp mentalt och bli självständig, både som individ och tillsammans med andra. Människan valde det senare, ”äpplet”. Då vaknade jag-medvetandet och den fria viljan uppstod. Det var ingen synd, däremot ett arv som i regel förs vidare till barnen. Men miljarder människor väljer än i dag hellre att bedöva sitt medvetande så ofta som möjligt eller att likt lydiga eller skrämda barn underordna sig allsköns dogmer och ”rätt” tänkande.

  Kunskapens frukt kunde inte lära ut vad som är gott eller ont och det kan ingen gud heller göra. Kunskapens träd – och den Sanningens Ande som Jesus talar om – kan bara öppna ögonen på oss, så att vi ser fler dimensioner och lär oss väga bättre, trots all ovisshet, smärta och ondska, som måste ingå i livet utanför Edens barnkammare, efter valet att leva som vuxna, självständiga, mogna, medvetna varelser.

  Gillad av 2 personer

 9. Glen Lester skriver:

  Innan böckerna fanns också religion. Innan böckerna fanns också moral. Böckerna de olika religionerna åberopar är vackra berättelser men ingen är ursprunget till någon religion. Inte heller toran, eller de prebuddhistiska skrifterna på sanskrit på kungliga biblioteket i Bangkok förgick religionen som sådan. De har skrivits av personer som var religiösa innan de skrev, kanske innan de kunde läsa ens.

  Antingen man föreställer sig en gud såsom i de judeokristna religionerna (det är en etablerad term där islam ingår), eller ger någon form universumdefinition som buddhismen och många som kallar sig ateister (sekulära, agnostiker, cyniker medmera) med alltet/universum medmera som egentligt gudsbegrepp, så har man ett gudsbegrepp.

  Tänkte starta en ny religion som inbegriper ateisterna. Men då ska ingen färdigskriven bok vara vägledande. Var och en ska däremot kunna plocka russinen ur alla redan uppfunna religioner, eller andra filosofier. Eller rent avkunna hitta på nya. Dogmerna har ändå inget med gud att gör, de är påhittde av människor, precis som de tio guds buden, och kanske gud själv.

  Om gud finns så fanns han/hon/den/det före skriften. Och går man till skriften så var det egentligen förutsett att vi skulle ut ur lustgården, eftersom äpplet redan fanns där. För vem hade skapat äpplet om inte skaparen. Gud är som oss, vi är lite luriga, ibland gillrar vi fällor till andra för att få dem att göra vad vi vill medmera.

  Gilla

 10. Ulrika skriver:

  GL

  ”vi skulle ut ur lustgården, eftersom äpplet redan fanns där. För vem hade skapat äpplet om inte skaparen. ”
  Fanns inga äpplen i lustgården.

  Gilla

 11. Glen Lester skriver:

  ”Där” behöver inte ens vara i lust gården, ”Där” kunde vara var som helst där skaparen skapat det. Det räcker att det (äpplet) på något sätt var tillgängligt för de två första av människosläktet. Kanske i en enhet deklarerad som objekt i någon enhet deklarerad i deras programmering, och att de därigenom hade ett åtkomligt ”scoop” för äppöet, om man ska tala programmeringska.

  Man kan ju resonera som katarerna med en dualistisk gudstro, där djävulen var den ena av två gudar. Djävulen i ormens skepnad hade då, tydligen, skapat äpplet. Det skulle då alltså bli en synd att äta äpplen överhuvudtaget.

  Jag är ingen expert på det teologiska i äpplen. I så fall får man fråga Alf Svensson, han älskar ju äpplen, officiellt. Men de sista katarerna blev visst utrotade under inkvisitionen på 1200-talet.

  Om vi hade några katarer här i Norden har arkeologerna ännu inte kunnat påvisa, hur fantasifulla de än kan vara på arkelogifakulteten i Uppsala.

  Det är tur att nån gör påpekanden om det väsentliga. Det blir liksom lite tydligar när man måste förklara sig. 1500 ord är ju liksom en droppe i havet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.