Gästskribent Håkan Karlberg: Reinfeldts agenda

Vi har idag en situation som enligt Reinfeldts statssekreterare Mikael Sandström i en artikel i tidskriften Kvartal är ”ett haveri utan återvändo, de problem vi står inför kommer att ta decennier att hantera och vårt samhälle kommer att förändras bestående”. Hur har detta haveri kunnat uppstå?

1993 i Fredrik Reinfeldts bok Det sovande folket:

Moderaterna fungerade under lång tid som en konserverande kraft vars främsta funktion var att bevara gamla strukturer. Målet var att rädda landet från en allt för långt gående socialisering. Idag har detta dock mycket lite med moderat politik att göra. Med intåget av liberala värden i Moderata samlingspartiet har idéerna främst blivit en framtidsvision.

Göran Lindblad, moderat riksdagsman 1993 – 2010 och moderaternas talesman i integrationspolitiska frågor, framhöll i augusti 2002 att Sverige borde ta emot två miljoner arbetskraftsinvandrare på 15 år. Han hänvisade till att det föds för få barn i Sverige och menade att import av människor är bättre än att vi ökar den svenska nativiteten. Det skulle innebära ett snitt av 133 000 invandrare per år. Detta blev möjligen en grundbult i Nya Moderaternas politik men politiken resulterade istället i stor invandring av utomeuropeiska asylinvandrare, som till betydande del inte är anställningsbara. Varför?

Intervju med Reinfeldt 2014-11-27 i danska Politiken:

Utgångspunkten är att jag har ett ansvar för att skapa bästa möjliga samhälle så att människor får möjlighet att växa, stå på egna ben. Det är min övertygelse att ett samhälle byggt på mångfald är det bästa samhälle man kan skapa. Människor som kommer från olika ställen skapar en smältdegel som bygger på att vi ska lära oss att tolerera och leva med varandras olikheter. I ett sådant samhälle tror jag att man får ett spännande liv. Innovativt och bra. Därmed markerar jag också mot dem som tycker att tryggheten ligger i att vi är likadana, ska vara homogena och hålla dem som är annorlunda utanför. Det är den viktiga utgångspunkt som har fört Sverige till slutsatsen att vi ska vara öppna för omvärlden.

I intervjuer presenterade ofta Reinfeldt sina åsikter som ”den svenska synen”. Reinfeldts åsikter kan tolkas som att en stark vilja att förändra Sverige mot ett mångfaldssamhälle, att reglera demografisk snedbalans med invandring av människor som är ”mitt i livet” samt att globalisera landet genom att förringa svensk kultur och historia. Hans ofta framförda argument om ”berikning” förklarades inte närmare. Protester bemöts med att ”de flyr för sina liv”, trots att vägen till Sverige leder genom ett antal säkra länder.

Men varför bygga mångfalden på stora grupper människor från kulturer med från våra så skilda värderingar (ref. World Value Survey) och med mycket svagt humankapital (utbildning, färdigheter, talanger samt kompetenser och även hälsa)? Hur ”berikande” är det? Hur gör detta Sverige till ”spännande, innovativt och bra”? Även om de är ”mitt i livet” kommer de att få svårt att bidra till och smälta in i det svenska samhället, som har världens kanske mest teknologiserade arbetsmarknad.

Ett synnerligen revolutionärt och riskfyllt koncept, mycket avlägset moderaternas tidigare konservatism och dåligt förankrat bland befolkningen. Att det konservativa och försvarsvänliga moderata samlingspartiet i många avseenden under Reinfeldts ledning omvandlats till sin motsats har kanske inte uppmärksammats av alla. Att Alliansen under Reinfeldts ledning kunde genomföra sin extrema invandringspolitik möjliggjordes av att även de övriga Allianspartierna hade en agenda för öppenhet och globalism.

Enligt vittnesmål till mig personligen från en moderat riksdagsledamot som vill vara anonym ”gjorde Reinfeldt vad han själv ville och förankrade sällan eller aldrig sin politik i partiet. Inte heller i den moderata riksdagsgruppen. Därtill obehövligt, för Reinfeldt var skoningslös i sitt krav på absolut lydnad. Ledamöter som aldrig så stillsamt ifrågasatte hans linje åkte ut i kylan. Omläggningen 2011 var hans eget verk. Som vanligt var ingen tillfrågad om lämpligheten i omläggningen. Vad hans närmsta krets tyckte då vet vi inte. Den senaste i raden att göra avbön var Anders Borg. Detta säger något om politikens villkor. Få är de som likt Mikael Odenberg lämnar sin taburett när den förda politiken ses som felaktig.  De allra flesta tiger trots att de vet att politiken är käpprätt åt skogen.”

Utrymmet för att kritiskt diskutera den förda politiken var alltså litet. Fredrik Reinfeldt gav sin migrationsminister Tobias Billström en offentlig avhyvling när denne 2013 vågade tala om ”volymer” i flyktingpolitiken. ”Vi talar inte på det sättet. Invandring har berikat Sverige”, sade Reinfeldt. I TV-programmet ”Tvärvändningen” berättar Billström att statsministerns skarpa reaktion kvävde debatten i partiet. ”Jag mötte många, som sade saker som de sedan inte var beredda att säga offentligt.”

Men var ”mångkulturen” verkligen det enda målet för politiken?

När Alliansen tog över regeringsinnehavet fanns erfarenheter omfattande 15 års invandring i stor skala. Varför gjordes ingen utvärdering av hur denna fallit ut socialt och ekonomiskt, dels för invandrarnas skull, dels för Sveriges? Detta skulle ha gett ett bra underlag för en invandringspolitik som byggde på ansvar både för flyktingar och för Sverige. Enligt Riksrevisionen genomfördes under perioden 2004 -2015 heller inte konsekvensanalys av ett stort antal propositioner i migrationsfrågor som överlämnats till Riksdagen för beslut, under vilken tid Sverige fick nära en miljon nya medborgare. Hur kan denna för landet katastrofala underlåtenhet förklaras?

Var mångfaldsmålet så lockande och självklart att det stod över all utvärdering och krassa konsekvensanalyser? Eller var, enligt Ann-Charlotte Marteus i Expressen, politiken en följd av ”varm humanism, blågul hybris och kopiös inkompetens”? Ville Reinfeldt meritera den svenska globalistiska politiken som ett internationellt föredöme?

I boken ”det sovande folket” beskriver Reinfeldt svenskarna som ”mentalt handikappade” och förespråkade kraftiga nedskärningar inom välfärden. ”Moderaterna kan aldrig fås att stanna i en regering som i grunden inte gör upp med den socialdemokratiska välfärdsmodellen”.

Syftet var att man ville krossa det svenska välfärdssystemet, säger Reinfeldts företrädare Bo Lundgren. Lansdragare i täten för en MUF-falang för fri invandring som metod att krossa välfärdssystemet, var enligt Lundgren Ulf Kristersson. Är det detta som ligger bakom allt tal om berikande mångfald, ett skenargument för att genomföra ett projekt som aldrig skulle godkännas av folket?

Reinfeldts statssekreterare Mikael Sandström i Kvartalsartikeln: ”Det är nödvändigt att jag och alla andra som haft ansvarspositioner i dåvarande regering, i nuvarande regering, i tidigare regeringar och i nuvarande och tidigare opposition, liksom opinionsbildare i media och intresseorganisationer, inser att det är vår skuld och vårt ansvar att migrationspolitiken havererat.”

Man kan fråga sig om de politiker som är ansvariga för haveriet är de rätta för att utveckla en politik att trygga Sveriges framtid.

Håkan Karlberg är pensionär, utbildad som bergsingenjör vid KTH med anställningar vid LKAB, ASEA, Gullfiber och Uddeholm samt under 25 år konsult, huvudsakligen i egen firma.

97 reaktioner på ”Gästskribent Håkan Karlberg: Reinfeldts agenda

 1. Anders Svensson skriver:

  Fredrik Reinfeldt och Olof Palme har så mycket gemensamt … osvenskt ursprung och ett egenupplevt utanförskap och ett hat mot det Svenska Folket som gav möjligheter som dom inte fått i något annat land … psykologiska gåtor helt enkelt … som möjligen kan förklaras av att dom båda är starkt präglade av sin dominanta högerextrema mödrar som gav en udda självbild … utvalda till att härska … och det dumma Svenska Folket får betala …

  Gillad av 14 personer

 2. MartinA skriver:

  Lysande artikel. Personligen tycker jag att massinvandringen har varit så svenskhatande och vansinnig att jag endast kan tänka mig att politikerna har tjänat utländska intressen. Snarare än ideologiska. Det finns indicier även om de är mycket svagare än de som framförs i artikeln.

  Gillad av 6 personer

   • Curre skriver:

    Begrepp som post truth, fake news och påverkansoperationer är på modet. Samhällsdebatten kryllar av beskyllningar om att den ena efter den andra går Putins ärenden, etablerade journalister frossar i apokalyptiska narrativ och den klassiska konspirationsteorin har med besked tagit steget in i de fina salongerna.

    Denna nyfunna omsorg om sanningen borde naturligtvis vara sund. Att slå vakt om sanningen är viktigt. Propaganda är ett av totalitarismens viktigaste verktyg, ryktesspridning kan orsaka stor skada och historien kryllar av exempel på hur påverkansoperationer skickligt iscensatta av fientliga (och för den delen också allierade) länder fått stor effekt.
    http://fnordspotting.blogspot.se/

    Dessvärre är utvecklingen direkt osund, den plötsliga omsorgen om sanningen är ytterst selektiv.

    De många högtidliga försvarstalen för sanningen förs nämligen mot en bakgrund av skattefinansierad pseudovetenskap,

    statliga indoktrineringskampanjer under falsk vetenskaplig flagg,

    patologiska pseudodebatter, agendajournalistik och till faktagranskning förklädd propaganda.

    Gillad av 10 personer

 3. Aha skriver:

  Krönikören avslutar krönikan med ”Man kan fråga sig om de politiker som är ansvariga för haveriet är de rätta för att utveckla en politik att trygga Sveriges framtid.”
  Självklart inte. Jag kan svårligen tänka mig att företagsledare som varit med och nästan kört ett företag i fördärvet med uppenbart felaktiga satsningar, ges förtroendet att reda upp situationen, ej heller ger marknaden dem förtroendet att leda några andra företag. De har visat sig sakna kompetens för sitt värv. De har gjort sitt.

  Sjuklöverns politiker är i detta perspektiv och i relation till invandringspolitikens inte bara misslyckade som företagsledare utan de är t.o.m. komplett misslyckade. De bör följaktligen inte under några omständigheter ges nytt förtroende.

  Märkligt att denna reaktion bland folk inte gäller i större omfattning. För mig är sjuklöverpartierna rökta så länge de företräds av de som skapat haveriet i invandringspolitiken.

  Gillad av 11 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det stämmer inte. Misslyckade företagsledare får ofta nya chanser, ofta i utlandet. Så blev Klaus Kleinfeldt efter att ha slagit sönder Siemens och förvecklat det i en omfattande korruptionsskandal styrelseledamot i Alcoa tills han gjorde bort sig igen.

   https://www.welt.de/wirtschaft/article163869512/Ein-Brief-voller-Anspielungen-stuerzte-den-Ex-Siemens-Chef.html

   Vagn Sörensen förstörde SAS genom att bryta mot kartellagarna men fick direkt uppdraget att förstöra även Austrian Airlines, vilket han lyckades utmärkt med. Praktstycket var när han genomförde ett ”frivilligt” avstående från en del av en löneutbetalning till de lägst betalda medarbetarna och delade ut hela denna ”vinst” för företaget till sig själv och sina chefskompisar som bonus för att de hade genomfört denna ”besparing”.

   http://www.handelsblatt.com/archiv/der-41-jaehrige-ist-ab-montag-chef-von-austrian-airlines-vagn-soerensen-der-daenische-durchstarter/2103954.html

   Gillad av 4 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Jämför gärna med Skanska nu. Företaget har inte lyckats hantera stora ”utmaningar” i en del länder. Det behövs ingen omröstning om huruvida ledningen är kompetent att vända utvecklingen. Skillnaden är att det finns en stark ägare som sopar undan de som inte håller måttet. Löfven skyller ju sina nuvarande tillkortakommanden på den tidigare Alliansen. Jag tror inte att den nya ledningen i Skanska om tre år kan skylla på sina företrädare om de inte lyckas. Inom politiken rör sig normalt halvfigurer som inte platsar i ett konkurrensutsatt företag. Titta gärna på Moderaterna, ingen vågade utmana Fredrik R. När han frivilligt lämnade kunde en tråkmåns som AKB få sitta ett tag. Sen kom en annan tråkmåns.

   Gillad av 5 personer

 4. Ulla L skriver:

  Ja, varför har den politik som gäller invandring bedrivits utan en tanke på konsekvenser av fattade beslut? För konsekvensen av en okontrollerbar invandring från dysfunktionella länder, merparten muslimska, borde en grundskoleelev ha kunnat räkna ut åt mupparna i partierna.
  Nu är Sverige där. Snart en miljon som ska försörjas, oordning, krav på särskild behandling av hundratusentals som anser sig förmer, böneutrop över ett torg nära dig …
  Varför?

  Gillad av 9 personer

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Förfärande läsning som bara förstärker intrycket av Sverige som ett slags totalitärt samhälle. Samma tendens till maktfullkomlighet som hos Reinfeldt och moderatledningen finner man också hos socialdemokraterna där Göran Persson kan få representera maktfullkomligheten. Vad som är ett särskilt allvarligt problem är att den ledande svenska pressen ställer sig bakom och underbygger den endimensionella samhällssynen med resultat att den allmänna politiska debatten får samma brist på öppenhet som debatten i dagens Kina .
  Vad som saknas i den svenska debatten är ett genomgripande intellektuell samtal med genomtänkta konsekvensanalyser av föreslagna politiska handlingsprogram som i dag fullständigt saknas. Det borde ju räcka att peka på en fullständigt misslyckad migrationspolitik, skolpolitik och försvarspolitik. Som ett exempel på politisk idioti, som inte ens diskuteras seriöst, är MP förslaget om att bensin och dieseldriven trafik skall upphöra i landet inom ett tiotal år. I ett normalt fungerande samhälle löser man problem genom stegvis innovation och teknisk-ekonomisk utveckling och inte genom imbecilla politiska dekret som i det gamla kommunistblocket. Att MP nu vill närma sig V är helt följdriktigt. Lika barn leka som bekant bäst .
  Vi får vara innerligt tacksamma att det ändå finns bloggar som denna vilket möjliggör ett öppet tankeutbyte mellan vuxna och förnuftiga människor.

  Gillad av 16 personer

  • Palle skriver:

   Lennart: Utmärkt komplement till Håkans mycket intressanta artikel på ett tema, som borde granskas intensivt av våra traditionella medier (föga troligt att så kommer att ske).
   Egentligen borde ett annat aktuellt forskningsområde vara att göra jämförande studier gentemot andra samhällen, som rört sig från demokrati till ett mer totalitärt tillstånd. Aktuellt exempel skulle bl.a. kunna vara Venezuela före och efter Chavez och Maduro, exempel saknas inte. Säkert även historiskt med de kommunistiska maktövertagandena i Öst-Europa åren efter andra världskriget. En gemensam faktor utgörs säkerligen av att massmedia likriktas så långt som möjligt – i Sovjet och gamla Öst-Europa uppstod ju samizdat (underjordiska publikationer) som försök till motvikt. I modern tappning gäller det väl för nomenklaturan att strypa bloggar som denna, sociala medier och (som i Kina) begränsa tillgången till Internet. Genom generöst presstöd kan publikationer fortleva och sprida sin propaganda även med minskande kundunderlag. Ungefär som att våra partier genom partistöden kan frodas trots krympande antal medlemmar.
   Hur som helst blir utfallet allt annat än ett dynamiskt näringsliv, som Reinfeldt yrade om. Däremot måste man ge honom rätt i att ett sådant samhälle blir ”spännande” – en enkel kvällspromenad kan numera vara spännande: kommer man hem helskinnad eller ej? Annan spännande fråga: kommer landet att klara sig utan något totalförsvar värt namnet?

   Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   EU har förbjudit glödlampor och dammsugare i samma anda. Lobbying ligger bakom. De stora industriföretagen ser sina marknader krympa när alla redan har allt de behöver. Nu använder de politiken för att tvinga folk att slita och slänga sina prylar och ersätta dem med nytt. Broken window fallacy. I grunden samma tendenser som har orsakat den okontrollerade massinvandringen.
   https://thewayofreason.wordpress.com/2016/09/19/motglobalisering-central-konsensus/

   Gillad av 3 personer

  • Stig Fölhammar skriver:

   Nja Lennart, att jämföra Fredrik Reinfeldt med Göran Persson är vanskligt. Göran var helt öppet maktfullkomlig, medan Fredrik alltid lade stor vikt vid att verka öppen och prövande för såväl nya idéer som för argument. Emellertid förefaller Fredrik att ha haft en totalt ”blind fläck” när det gäller invandring, vilket man inte kan säga om Göran Persson, som ju öppet talade om riskerna ”social turism” i samband med EU-utvidgningen. Det fick han svårt på huden för i svensk press.

   Därmed också sagt att jag helt och fullt ställer upp på din slutasts om svensk ”gammelmedias” uselhet när det gäller analys, mod, öppenhet och frispråkighet. Det är förfärligt att man måste läsa tidningar från andra länder än Sverige för att få en fullödig bild av det svenska samhället. Jag hoppades länge att familjen Bonnier skulle värna om sina insatta slantar i DN och sparka ut Wolodarski innan tidningen går i konkurs, men tji fick jag. Det enda som kan kompensera något är att vi har fått ett stort antal intressanta nya medier, där vi kan botanisera och diskutera.

   Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Efter avgången jam(S)ade väl Göran med?

    Då fanns det inga farhågor längre om social dumping,
    då gällde det att rädda maktinnehavet genom ökad röstimport!!!

    Gillad av 1 person

 6. Moab skriver:

  Ja det hela är mycket skrämmande och för mig så är det en mera positiv förklaring om det skulle visa sig att nyckelfigurer i detta var agenter för främmande makt, exempelvis Ryssland, för ingen har gjort mer för att försvaga Sverige än Reinfeldt. Vi behöver inte vara lojala med Ryssland, det räcker med att vi är förvirrade och inte är lojala med någon alls, inte ens oss själva. Jag tycker att sådana förklaringar är lätta att hamna i för det som skett är så medvetet fruktansvärt, och kommer från ett helt annat hjärta än det som Roger Scruton beskriver är konservatismens: Att uppriktigt älska något, och vilja bevara det. Ölen på puben. Istället kommer Reinfeldts kall från mörkrets hjärta, som inte älskar något alls, är det inte uppenbart? Jag tycker mig se en rak linje mellan det Reinfeldt skriver och andra som ansett sig ha det rätta svaret på hur människor skall leva, Hitler förstås, och Lenin och Stalin och PolPot och Mao. En totalitär ledare som istället för att hålla emot den uppenbart totalitära kärnan i socialdemokratin istället tog den och gjorde den till sin, den totalitära kärnan var det viktigaste.

  Det mest deprimerande är att det är troligt att svenskar gjorde detta själva, utan främmande makt, man var så systemtrogen så man lät rent vansinne sprida sig, Sandströms artikel är ett exempel, jag kan inte förstå hur man kan rymma så mycket hyckleri i en människa, personligen så hade jag övervägt om mina dagar inte borde vara till ända, men det krävs nog mera ärlighet och godhet inom sig än vad politiker förmår för att landa i den slutsatsen. Nu verkar det som allt fler kommer att rösta på M, mitt förakt är bottenlöst.

  Politiker är sig själva nog, när glömde vi det?

  Gillad av 14 personer

  • ERIK2 skriver:

   Bra! Särskilt första stycket. Och vem tjänar på att våra register släppts vind för våg utan godkänd kryptering och utan att handskas av säk klassad personal. Många gamla revolutionära kommunister på nyckelpositioner idag. Tillsammans vissa märkligt agerande ”borgerliga” politiker.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   En konservativ politiker måste vara sina väljares gisslan. Han får inte tillåtas ha en egen agenda. I vår samhällsform (konstitution) är detta omöjligt. Den bygger uttryckligen på att befria politikerna från väljarnas inflytande. Detta är socialdemokratins totalitära kärna.

   Det kan inte vara demokrati när en viss klass av politiska åsikter gynnas strukturellt. Personval i enmansvalkretsar nu!

   Gillad av 6 personer

 7. Pär-Olov skriver:

  Det saknas inte färdigheter, talang och kompetens i ett land som Somalia. Där har en samhällskollaps gjort att man till dels nischat sig på annorlunda verksamhetsområden än i Sverige. Bland annat på piratverksamhet och kidnappningar. Rent ekonomiskt har verksamheten blivit både lukrativ och framgångsrik. Men NATO och EU anser sig nu behöva stoppa dessa mänskliga initiativ – med hjälp av ett större antal krigsfartyg och helikoptrar.

  Reinfeldt: ”Det är min övertygelse att ett samhälle byggt på mångfald är det bästa samhälle man kan skapa. Människor som kommer från olika ställen skapar en smältdegel som bygger på att vi ska lära oss att tolerera och leva med varandras olikheter. I ett sådant samhälle tror jag att man får ett spännande liv. Innovativt och bra”.

  I Reinfeldts betraktelsesätt bör väl rimligen även det Somaliska samhället då utgöra något positivt. Där även piratverksamhet och kidnappningar ingår bland initiativen. Att vi i en ”smältdegel ska lära oss att tolerera och leva med varandras olikheter”.

  På SVT Play ligger ännu dokumentärserien ”Lawless Oceans”. Hoppa gärna in i avsnitt 5. Där intervjuvas några Somaliska pirater. Men hela serien är sevärd, som en expose över mänsklig rak och brutal initiativkraft.

  Seriens titel syftar på havet som ett laglöst land, där tjuvfiske, människosmuggling, knarkhandel och piratverksamhet drivs fram av stora ekonomiska intressen. Med förgreningar över hela jorden.

  Här avsnitt 5 där Somalia besöks.

  https://www.svtplay.se/video/16832666/lawless-oceans/lawless-oceans-sasong-1-offren?cmpid=del:em:02-15-2018:lawless-oceans:pla:lp-app

  Gillad av 3 personer

 8. George Bolcsfoldi skriver:

  Den sk massinvandringen av migranter med högre arbetslöshet och lägre produktivitet kommer att leda till en bantning av välfärdssystemen med en koncentration av resurserna på samhällets kärnuppgifter. Segregationen kommer att bestå i flera generationer och en ny klass av fattiga invandrare kommer att permanentas. Sverige kommer mao att likna USA men utan det landets högutbildade elit. Om Reinfeldts mål var att utplåna den svenska modellen så har han valt rätt metod.

  Gillad av 3 personer

 9. Anna skriver:

  Jag sade tidigt att Reinfelds plan var att via invandringen knäcka välfärden -sedan skulle de svaga få gå under och de rika klara sig ( de kunde nu köpa sjukvård,skolor etc genom sitt kapital). Ingen trodde mig,men se vart vi är påväg…. Denne man har mycket att stå till svars för! Hans arrogans och makthunger har drivit Sverige än längre mot total omvandling och förstörelse !

  Gillad av 7 personer

  • Moab skriver:

   Detta är vad många fokuserar på men jag tror det är fel, läs vad han skriver. Jag tror istället att syftet är folkutbyte och rasblanding i Greve Kalergis anda, man kan inte motivera den stora ondska detta fört med sig på annat vis, det kräver primitiva hatiska drivkrafter. Någon skrev om Reinfeldts mor, och jag har läst att han lekte mycket krig ensam och tidigt dominerade andra barn, precis som en annan berömd destruktiv ledare.

   Gillad av 4 personer

  • Palle skriver:

   Anna: Vad vi förmodligen kommer att få bevittna är en accentuering av något ledarskribenten Per Gudmundsson (SvD) betonat. I stället för en s.k. nattväktarstat (där staten fokuserar på några få vitala områden som t.ex. polis/rättsväsendet) och överlämnar annat åt andra aktörer, har vi fått nattvandrarstaten, dvs avsaknaden av samhällelig ordentlig skötsel av vitala områden framtvingar eget agerande från medborgarna (som att hyra in vaktbolag som nattpatrullerande). I en sådan nattvandrarstat kan däremot staten mycket väl lägga sig i andra områden, som annars med fördel kunnat läggas ut på privata aktörer. Allt upp och ned således och så långt från den ordning och reda, som statsministern så ofta orerar om.

   Gillad av 3 personer

 10. Alfredo Caragoli skriver:

  Märkligt är att en välfärdsstat helt rått lockar till sig människor som är ”mitt i livet” från tredje världen. Världens ”skitnationer” kommer aldrig ur skiten om västvärlden lägger beslag på de bästa och mest företagsamma i varje generation. Det jublades under några år över att kirurger och raketforskare fullkomligt regnade ner över Sverige. Även om det nu hade varit sant så är det enda moraliskt riktiga att repatriera dessa ”flyktingar” till sina sargade hemländer så fort som möjligt för att de skall kunna bistå och hjälpa där det behövs som mest – Sverige klarar sig bättre utan dem. Men, ack nej, i stället passiviseras de och absorberas av Det välfärdsindustriella komplexet och uppmuntras i princip att leva på andra resten av sina liv.

  Gillad av 5 personer

 11. Agneta Berglöw skriver:

  Denna välskrivna krönika o alla förklarande kommentarer HUR, det kunnat gå så illa för Sverige.
  Detta får mitt hjärta att brista.
  Många av dagens nyblivna pensionärer som haft oerhört påfrestande yrken som sjukvårdspersonal,brandmän o poliser går till stadsmissionen för att få ett lagat mål om dagen 2018!.
  En av sjukdomarna är så höga-skatter,så låga löner som möjligt,så många bidrag som möjligt.
  Hörde på dagens Eko att delar av MP välkomnar V i en kommande regering som det förvirrade MP tror sig vinna.
  Har uttalat flera gånger att jag kan inte komma på något parti att rösta på o efter att ha läst denna debattartikel är förvirringen total.

  Gillad av 4 personer

  • Peter skriver:

   MP är inte förvirrade, de räknar med ett icke föraktligt antal muslimska röster.
   Både S och MP överbjuder nu varandra i hunger efter dessa röster. C och L missade nog den öppningen, men de kommer säkert ikapp före valet.

   Gilla

   • Johan skriver:

    Trodde MP var förkortning för Miljöpartiet men kan ha missuppfattat detta. När målgruppen startar eget är sagan över för MP m.fl.

    Gilla

 12. Lars G skriver:

  Högförräderi 19 kapitlet 1 §

  ”Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.”

  Gillad av 3 personer

 13. Lars-Olof Svensson skriver:

  Allt detta stämmer man jag har en enklare förklaring. Livets regel är att finns det inkomster så finns det utgifter. Man liksom anpassar sig. Sveriges skatteinkomster har stigit stadigt de senaste tio åren (ett litet hack under 2010,Lehmankraschen) och var 2017 all time high. Ja, vad gör politiker när man har mycket pengar? De gör av med dem. Favoritprojektet blev då invandring som drevs både av Reinfelt-linjen och av de inom S och vänstern som såg invandring som en garanti för fortsatt höga skatter och mera pengar till skola vård omsorg. Nu står vi där med snart en miljon bidragstagare och har ingen aaaning om hur vi ska får det gå ihop.Inte ens Malmös mini-problem med 5 miljarder i skatteutjämningsbidrag varje år kan vi lösa – det inte ens talas om det. Faktum är att Detroits konkurs fått mer svensk media än Malmös obestånd. En svensk blundar.

  Gillad av 4 personer

 14. Åsa Sundh skriver:

  Om mångfald var Reinfeldts ambition för Sverige kan man undra varför enfald blev hans ambition för partiet och riksdagsgruppen. De som försökte använda analys, logik och hjärna i gruppen, t ex Finn Bengtsson, blev illa åtgångna. Sedan kan man undra varför Reinfeldt avgick på valnatten 2014 när hans drömmar om mångfald för Sverige höll på att uppfyllas. Nej, den mannen är far till alla migranter och till den nedgång vi ser i landet idag. Förstår inte hur någon kan anlita honom idag och betala stora pengar för hans ‘jobb’ dessutom.
  Att Kristersson nu kopierat SD:s politik i stora stycken övertygar inte. Den numera ‘tuffe Uffe’ var med under Reinfeldts hela ‘resa’ och satt tyst och stilla i båten då. Varför skulle han vara lämplig att leda Sverige efter 2018? Han drar sig inte för att kopiera mycket av SD:s politik men kan inte samtala med dem. En politiker som har sin egen makt och sitt eget bästa för ögonen istället för landets bästa är verkligen inte mycket att hoppas eller rösta på.

  Gillad av 8 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Den numera ‘tuffe Uffe’ var med under Reinfeldts hela ‘resa’ och satt tyst och stilla i båten då”

   Tuffe Uffe var en stark förespråkare för FRs politik när han rattade MUF. Dessutom var han snarare drivande än tveksam till befolkningsutbytet. Den mannen har blod på sina händer!

   Gillad av 1 person

 15. Anders skriver:

  Analysen är helt riktig, men allt detta, inklusive MUF:s agenda har ju varit känt länge. Det annonserades helt öppet på 90-talet av MUF (med Reinfeldt och Kristersson i spetsen) att man ville ha helt fri invandring för att krossa välfärdsstaten. SvD:s ledarsida propagerade för MUF:s idéer, något som gjorde att jag sade upp min prenumeration på tidningen.

  Men en viktig aspekt glömmer skribenten, nämligen Reinfeldts familjehistoria. Reinfeldt är inte svensk. Hela hans bakgrund, och då inte bara på faderslinjen med den beryktade mulatten, utan även på hans mors sida är man av utländsk härkomst. För honom, utan någon förankring i den svenska historien, betyder förstås Sverige och svenskarna inget. Jag skulle tro att han betraktar Sverige som ”ett landområde”, som Nyamko Sabuni uttalade i en beryktad intervju. Folks bakgrund är en försummad aspekt i svensk politik. Personer med Reinfeldts släkthistoria borde ha hållits borta från allt inflytande. Man ska också var skeptisk till folk utan egna barn – de har så att säga inte ”the skin in the game”. Varken Kristensson eller Björklund har egna barn (utan utomeuropeiska adoptivbarn. Så varför skulle de värna om svenskarna som folk? För att överleva som folk måste svenskarna bli mycket mera etniskt medvetna är man är nu.

  Gillad av 5 personer

 16. Hovs_hällar skriver:

  Man kan undra om Reinfeldt helt enkelt är galen — på liknande sätt som Josef Stalin på sin tid, eller Pol Pot, som låg bakom folkmordet i Kambodja.
  Framför allt kan man undra hur det kan vara möjligt att någon människa fortfarande röstar på (M).

  Men i det här toklandet blir man inte förvånad över någonting längre.

  Gillad av 8 personer

  • historiker skriver:

   Stalin galen? -Nej,
   ”….vi betraktar marskalk Stalins liv som det mest dyrbara för oss alla”. Sagt av premiärminister Churchill 8 februari 1945 i Jalta. Säkert i tacksamhet för att England i kampen mot Nazityskland, särskilt under det svåra andra halvåret 1941 hade en – och en enda – allierad, nämligen Sovjetunionen.
   Stalin kan kritiseras för en hel del saker – men galen var han inte, ej heller Churchill och Roosevelt.

   Gilla

 17. M Boberg skriver:

  Såg denna Sandström när jag var på besök i kungliga huvudstaden när han smet in på handelshögskolan och våra blickar möttes så såg han uppriktigt sagt en aningen skrämd ut? Om det berodde på mig eller något annat är oväsentligt.

  Gillad av 1 person

 18. Grus-Olle skriver:

  Två politiker som är mer eller mindre ansvariga för den situation vi har idag.
  1. Fredrik Reinfeldt som tillsammans med MP gjorde upp om fri invandring 2011, samtidigt som han då skällde ut Tobias Billström angående volymer.
  2. Annie Lööf som ju gång på gång vägrat att fälla den skitregering vi har nu, med rädsla för att inte skapa regeringskaos och därmed ge SD inflytande.

  Den förstnämnde borde åtalas. Men hur?

  Gillad av 2 personer

 19. Stig Rydmark skriver:

  Det märkliga är att Rheinfeldt ännu inte blivit offentligt ”avrättad” av hela Sverige. Det finns ingen i vår historia som förorsakat så långtgående skador. Trots detta är han tom anlltad och efterfrågad.

  Gillad av 7 personer

  • cmmk10 skriver:

   Tja, kan en sådan som Mikael Ribbenvik vandra fritt i samhället, så är allt möjligt. Där är en som absolut har brutit mot landets lagar i sin myndighetsutövning.

   Gilla

   • Elvin skriver:

    Löfven inte att förglömma, stormobbaren i egen hög person, han har väl till dags datum inte möttÅkesson i en debatt utan använda nedsättande omdöme om honom och hans parti.

    Istället för att diskutera sakfrågor, ifrågasätts personliga egenskaper eller pådyvlas åsikter som inte existerar. Detta har varit en standardmetod mot SD.

    Gilla

 20. Borjön skriver:

  Det känns overkligt att läsa dessa rader. Det är som att läsa en ondskans roman. Dessvärre är detta en beskrivning av Sverige. Hur kunde det bli så här? Hur kunde dessa krafter få ett sådant inflytande? Hur är det möjligt att detta kan fortsätta?
  En dag kommer dock domen. Ingenting varar för evigt. Frågan är bara vad priset kommer att bli och för vem.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Just nu betalas priset av kvinnor som våldtas, barn som blir rånade och pensionärer som får taskig pension. Samt givetvis många andra, ingen nämnd ingen glömd.

   Gillad av 2 personer

 21. Rolf skriver:

  Tänkvärda ord av Vilhelm Moberg.

  VÅR DEMOKRATUR GÅR MOT DIKTATUR
  Vilhelm Moberg skrev detta i DN för mer än 50 år sedan:

  ”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.” „
  — Vilhelm Moberg

  Gillad av 4 personer

 22. Gertrud skriver:

  Agendor kan vara både öppna och dolda. Och som strategier vävas in på de mest upptänkliga vis.

  Det mest skrämmande, som dagens text blottlägger, är att ett fåtal individer kan tillskansa sig så stor makt och de får miljontals att följa dem. Inte bara ett parti utan även en hel nation. Och detta genom att manipulera det politiska mittfältet och även på ytterkanterna. Och därigenom leda landet in i ett eländets moras.

  Visst såg många dubbelheten tidigt, rentav den stora förljugenheten i den förda migrationspolitiken. Men intill detta ögonblick har den svenska migrationsdebatten likväl kommit att präglas av en stor enögdhet. All opposition har med medias hjälp skrämts till tystnad. Och detta med ytterst fula metoder, där man gett sig på individer och betecknat dem som extremt dåliga människor.

  Media och politikerna har svikit medborgarna å det grövsta. Några har fört oss bakom ljuset. Och många har spelat rollen som nyttiga idioter. Och nu vill många ansvariga återigen få ett förtroende att leda landet efter valet 2018 … Vi får väl se hur fortsatt lättlurade vi som röstberättigade är – eller vill vara.

  Gillad av 3 personer

 23. olle reimers skriver:

  Reinfeldt är på många sätt mycket farligare än Olof Palme, som i vart fall körde med relativt öppet visir. Reinfeldt fick väljarna med sig på en politik som handlade om skattesänkningar och mer enskilt ansvar. Ingenstans tillkännagav han sin avsikt att förråda sina landsmän; förrän den dagen när han avgick.

  Den som har följt globalisterna – vilket man kan utan tvekan man kan kalla honom – inser att det bland dem finns en skrockfullhet som går ut på att man måste lämna en ledtråd när man syftar till att genomföra en ond handling. Hans uttalande om att öppna era hjärtan ser i vart fall jag i den kontexten.

  Märkligt att han överhuvudtaget vågar sig tillbaka till Sverige men det ingår väl som en del av hans uppdrag för Goldman Sachs.

  Gillad av 7 personer

   • Jan Molin skriver:

    Fredrik Reinfeldt är en klar landsförrädare, och som sådan skall han dömas i sinom tid. I krig gäller dödsstraff för landsförrädare och vi är i krig mot invandringen och de människor som vurmar för dem. Jag har gjort värnplikt i nästan två år av mitt liv för att försvara fosterlandet mot främmande inträngare. Nu sker detta och har skett i ökande antal allt sedan Palme påbörjade den helt odemokratiska mångkulturen 1975 med stöd av samtliga dåvarande partier. Reinfeldt föjde upp med att införa mångkulturen i grundlagen 2011. Politikerna idag är alla landsförrädare i och med invandringen som de helt utan folkets medgivande infört! När hade vi folkomröstning om detta, det mest fördärvliga beslut som tagits av svenska sjupartiers politiker. Det är många som skall dömas till landsförräderi.

    Gillad av 2 personer

 24. Fredrik Siarsson skriver:

  Nurnbergrättegångar inför öppen ridå. Alla folkvalda ska få redogöra i detalj varför massinvandring av analfabeter var bra för Sverige. Uppenbarligen var det ganska många ”som bara lydde order” enligt dem själva och så här i efterhand.

  Alla därefter ska alla dömmas till livstids straffarbete i långvården med marknadsmässiga löner. Vi måste ju jobba mer och längre har Reinfeldt sagt.

  Gillad av 3 personer

 25. Klas H. skriver:

  Det finns en förljugenhet jag själv störs av.
  Media talar i hög grad om fakta. Samtidigt vet de hur man når in i människor genom att gå via känslor. Man spelar spelet med att det är mest fakta som styr, och ligger till grund för olika val, men väljer ändå ständigt att gå den mer emotionellt effektiva vägen.

  Vi har i princip två vägar in till våra innersta rum.
  En ofta tämligen smal och faktabaserad. Och en mycket bredare emotionell väg. Det är runt den senare vägen alla gråtreportage har byggs upp, med små tillägg av fakta instoppat här och där, dock oftast väl utvalda.

  Migrationspolitiken har huvudsakligen pådyvlats oss just denna emotionella väg. Det är därför det inte blivit någon egentlig debatt. För hur diskuterar man känslor?

  Den fakta-app media, med Vinnova som ekonomisk sponsor, vill ta fram, kommer knappast att stoppa alla mer emotionellt betingade gråtreportage. Vägen via hjärnan skyr man. Bättre då att ta sig in via öppna hjärtan.

  Media styrs i hög grad av denna förljugna dubbelhet. Det är via uppväckta emotioner både Reinfeldt och media knuffat medborgarna och politiken i den utstakade riktningen.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Nej, jaghåller inte med dig! Det svenska folket är sedan långliga tider ett folk utan eget tänkande och helt i händerna på först massornas socialdemokratiska parti som styrde dem med järnhand. Detta kunde man göra eftersom man redan runt 1960 avskaffade den tidigare mycket bra kunskapsskolan i Sverige, med som exempel från mitt Sandviken, först 6-årig högkvalitativ folkskola, därefter med betygskrav för inträde till 4-årig krävande realskola och därefter olika slags gymnasieutbildningar. Resultatet blev en kunskapsrik studentexamen. Året efter jag tog realen blev realen tre-årig! Dvs man skar helt sonika bort 25% kunskaper för examen. Sosseriet tålde inte att några lärde sig mer än andra, trots att samtliga elever hade tillgång till tex realskolan! Så man införde enhetsskolan. Alla skulle vara lika, ingen fick ha bättre kunskaper. Och dessutom mer eller mindre avskaffade betygen.
   Detta var ju långt innan mångkulturbesluten, men avsikten var så klart att skaffa sig ett folk som är lätt att handha. Och det har man verkligen lyckats med. Motstycke till det svenska outbildade folket står nog inte att finna i Europa. Och den största delen av de utbildade ställer in sig hos makten för att få bra arbeten och löner.
   Så går ett land under!

   Gillad av 1 person

 26. Petrus skriver:

  Det moderaterna nu pysslar med är inte att vilja få igenom en påtagligt förändrad invandringspolitik utan att plocka röster från SD. Så gott som alla moderater utom avhoppare som Patrick Reslow har tidigare stöttat vidöppna gränser p g a genuin vilja eller opportunism. Inte bara Göran Lindblad.

  1989 krävde Ulf Kristersson som nytillträdd MUF-ordförande fri invandring. Det första regeringen Bildt gjorde när man tillträtt 1991 var att riva upp Lucia-beslutet och öppna gränserna på vid gavel igen. Anna Kinberg Batra motionerade år 2001 i riksdagen om fri invandring tillsammans med partikamraterna Per Bill, Karin Enström, Gunnar Axén, Henrik S Järrel och Lars Lindblad (motion 2001/02:Sf333)

  Går vi längre tillbaka i tiden, till 60-talet, var högerledaren Gunnar Heckscher (högerledare 1961-65) den av partiledarna som ivrigast gapade om vidöppna gränser medan LO knorrade. Det var LO och sossarna som stoppade den utomnordiska arbetskraftsinvandringen 1971. Då hade AMS-kostnaderna på 10 år tiodubblats till runt 30 miljarder kr p g a utslagen, inhemsk äldre arbetskraft. 1972 fick vi första efterkrigstida piken på arbetslösheten, i dåtida mått mätt, så det var i grevens tid. När sossarna i valrörelsen 1973 anammat litet av Hans Hagnells retorik om att skydda svensk arbetskraft från konkurrens så gapade moderaterna på om främlingsfientlighet. Palme blev generad. Bildt berättade om detta i en intervju med David Schwarz i tidskriften Invandrare och minoriteter någon gång kring 1985-89.

  Gillad av 3 personer

 27. Jaxel skriver:

  Mycket intressant krönika.

  Krönikan pekar, med exemplet moderaterna, på hur extremt toppstyrda dagens riksdagspartier är.

  Ett annat exempel är centerpartiet. Under partiledaren Olof Johansson var detta parti ett stödparti åt socialdemokraterna. Johansson avgick 1998. Han efterträddes en kort period av Lennart Daleus. Inriktningen av partiet under Daleus avstår jag från att karaktärisera. Kanske någon annan kan göra det?

  Dock mindre än 15 år efter att Johansson avgått tillträder Annie Lööf. Hon företräder en närmast ultraliberal politik, med åsikter som att Sverige på skulle kunna ta emot 30 miljoner invandrare, som arbetar och betalar skatt (1).

  Det är snudd som att man kan tala om en 180 graders vändning, från Johansson till Lööf, på inte så mycket mer än 10 år. Partimedlemmarna är med stor säkerhet ungefär desamma som under Johansson och de har knappast under dessa år radikalt ändrat sin grundläggande politiska hållning. Det som skiljer är partiledaren. Det är denne/denna som helt avgör politikens grundläggande inriktning, vad medlemmarna anser är uppenbarligen närmast betydelselöst. Medlemmarna är i grunden mer eller mindre betydelselösa för partiledningarna. De är inte beroende av medlemmarna.

  Så ser svenskt partiväsende ut idag. Är en god demokrati möjlig i Sverige om partierna som utgör en mycket viktig bas i denna så tydligt utvecklats till organisationer som i allt väsentligt styrs av den som sitter i toppen.

  1. https://www.expressen.se/nyheter/har-provoceras-loof-av-svt-journalistens-fraga/

  Gillad av 3 personer

 28. Verdandi skriver:

  Problemet är att politiken fortsätter via Ulf Kristersson som är exakt som Reinfeldt. De säljer bara en ‘bild’ via media att M nu står för något annat, men det är inte sant.

  Gillad av 2 personer

 29. Petrus skriver:

  I Karlbergs text finns en länk via det rödmarkerade namnet för Bo Lundgren till Granskning Sveriges intervju med förre moderatledaren Bo Lundgren. Jag förtydligar det hela genom att skriva ut länken så att ingen bommar det:

  I klippet säger Lundgren att Kristerssons falang av MUF ville ha vidöppna gränser för att ”krossa det svenska välfärdssystemet”. Han pekar också på att Reinfeldt förespråkade samma sak i sin bok ”Det sovande folket”. Reinfeldt ledde den andra stora falangen i MUF som besegrade Kristersson i val av ledare för MUF. Dessa båda falanger styr nu moderpartiet. Jag har redan redogjort för hur moderpartiet agerat innan de dåvarande MUF:arna tog över moderpartiet. De var snarast mer för vidöppna gränser än sossarna. Om moderaterna skulle gå tillbaka till sin gamla linje innebär detta således att man växlar från något typ Miljöpartiets invandringspolitik till något som snarast är mer för vidöppna gränserna än sossarna. Notera också att både sossarna och moderaterna kommer att behöva göra upp med Centern och Miljöpartiet och att de inte har några problem med detta.

  Anledningen till moderaternas nuvarande ”omsvängning” är inte att man egentligen vill strama åt invandringen påtagligt utan att man vill UNDERLÄTTA en sådan politik genom att ta röster från SD. Det här påminner litet om folkpartiets tidigare signalpolitik med krav på ”språktester” men är kanske litet tydligare.

  Gillad av 3 personer

 30. Håkansson skriver:

  Man kan även konkretisera genom att zooma in på vissa detaljer.

  Länge hette det att människor flydde från fallande bomber, till en mer trygg tillvaro i Sverige. Att alla som kom hit, gjorde det flyende. Migrationen betecknades i det längsta som en ren flykt.

  Men en oproportionerligt stor andel bestod av unga friska män. Vid flykt från krig drabbas väl alla människor lika? Barn, unga likväl som äldre – män som kvinnor? Men de stora skaror som kom bestod mest av initiativrika yngre män.

  Något gnagde, och gör så alltjämt. För hur kan anhöriga, som föräldrar, småsyskon, mormor och farmor, leva kvar i en miljö, vars omständigheter tvingat unga män att fly hals över huvud? Och anhöriga bo kvar i många år?

  Och varför fly så långt från all kvarvarande släkt, över ett otal gränser, många hundratals mil bort? Och till ett oförsonligt klimat, långt uppe i norr?

  Runt begreppet anhöriginvandring finns många trådar att dra i. Men inget intresse att ta tag i de mer lösa ändarna.

  Ingen i media ville gräva i dessa förhållanden. För man ville fortsatt betrakta alla som offer. Och oss själva som de hjälpande utsträckta händerna.

  Ingen i media ville ställa de självklara frågorna. Alla spelade med, med några få undantag. Man gav därmed fritt spelrum för de Nya Moderaterna, och deras söndrande agenda.

  De enda som inte kan fly blir till slut de mest utsatta svenskarna. De sjuka och ekonomiskt svaga. Tack för det!

  Gillad av 4 personer

  • Klimathotet skriver:

   Castro tömde fängelserna på kriminella (utom politiska fångar) och pekade ut riktningen till Florida. De som har kommit hit är många av samma sort.

   Gilla

 31. Maria skriver:

  Så länge M inte kräver totalstopp för asylinvandring och anhöriginvandring till asylsökande samt vägrar att samarbeta med SD är de inget seriöst alternativ. Kristersson och Forsell menar att Sverige kan ta emot 25 000 asylsökande per år: VARFÖR DÅ? Har inte Sverige redan nog med problem, varför ska de späs på ytterligare? Sverige behöver inte göra så mycket mer just nu än att deklarera för världen högt och ljudligt att från och med nu är det slut på asylbeviljande och att inga fler bidrag finns att hämta.

  Gillad av 6 personer

 32. Lars skriver:

  Dagens samhälle är antagligen Gösta Bohmans ”våta dröm”. Motviljan mot välfärdssystemen (och naturligtvis samhällsägande av näringslivet, men det kan vi lämna därhän, det är borta) har kännetecknat Moderata Samlingspartiet sedan 1960-tal. Numera har sk konservativa försökt bygga ideologi baserat på nationalekonomins Micro teori om den rationella nyttomaximerande individen (från 1970-tal med Chikago skolan) och man klär det i fina ord, men så fungerar inte samhället. Om man vill se en längre tidsperiod med syften och avsikter, som kulminerat med Rheinfeldt, så måste den rimligen sökas i 1980-talets utveckling med motstånd mot löntagarfonder (med bl.a. Bonniers i spetsen) och den urartning av media och offentligt samtal börjar då. Utländska intressen bakom? Det pekar knappast mot Sovjetunionen eller Ryssland, snarare på västmakter och euforin efter järnridåns fall, nyliberalismens och globalismens framväxt inom EU, USA och viljan knyta öst länderna till den politiken. Men det är bara spekulationer, inga bevis.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Lars, det låter som om du rättfärdigar en socialistisk agenda med motståndet mot löntagarfonder. Är det dessa sm hade utgjort räddningen för Sverige? Dags av ta av fårakläderna!

   Gilla

 33. Karl Oskar skriver:

  Jag upprepar.
  Avgörande andel av S, M, L, C, tycker precis som MP avseende invandring och islamism!
  Detta skrämmande faktum förklarar bakgrund till invandringspolitik senaste årtiondena.

  Gillad av 1 person

 34. Armageddon skriver:

  Det är inte svenska politiker som bestämmer Sveriges färdriktning. Göran P, Bildt, Rheinfeldt, Löfven har alla fått sina mandat utmätta av ‘den osynliga makten’, oligarker, frimurarhöjdare, illuminater, som driver projektet NWO, med EU som pilotprojekt, Bilderberggruppen som implementerare, Barcelona-avtalet som tvingande internationell agenda och det svenska avtalet med Muslimska Brödraskapet som pendang. Den nationella välfärdsstaten ska elimineras, ett totalt öppet samhälle präglat av mångkulturell upplösning ska eftersträvas. När kaos inträtt kan en ny tvingande ordning genomföras, ett socialistiskt eländessamhälle, där världmedborgarna är likaberättigade arbetande ‘slavar’, utan makt men med ett fullt spektrum av ‘glädjande fritidssysselsättningar som tv-såpor, alkohol och knark, promiskuösa sexlekar, storskalig konsumtion av allehanda prylar mm.’ tillgängligt. Den förrädiska antinationella politik Rheinfeldt genomförde ska ses i ‘detta perspektiv’. Han fick en välbetald rådgivarposition i en oligarkbank som tack för ett välförtjänt jobb att demobilisera den svenska välfärdsnationen.

  Gillad av 1 person

 35. Björn skriver:

  Det finns idag olika typer av ”avprogrammering” för att hjälpa t.ex medlemmar från religiösa sekter att komma ut ur sina destruktiva tankemönster, men hur f-n avprogrammerar man 70-80% av ett helt lands befolkning……?

  Gilla

 36. Östrahult skriver:

  Moderaterna är ett av de värre haverierna i svensk politik och det ser inte bra ut inför kommande år. Som påpekas så är det det gamla gänget som fungerade som Reinfeldts marionetter som är kvar. Inga av moderaternas broilers med aktiva roller i partiet har gjort avbön utan det görs endast av dem som lämnat och hittat annan försörjning. Tittar man på listorna inför kommande val så hittar man nästan inget nytt och friskt, Ann Heberlein är ett undantag, men hon stöttas inte alls av partiet. Som sympatisör finns det inga möjligheter att påverka partiet, frågor besvaras inte.

  De enda utomstående som påverkar partiet är f.d. moderata broilers som nu är PR-konsulter samt ägare av privatskolor och privata vårdföretag, övriga göre sig icke besvär.

  Exempelvis den nu aktuella inskränkningen i yttrandefrihet är något som definitivt inte borde accepteras, Boman skulle rotera i sin grav om han kände till detta. Men att fråga moderater om detta är utsiktslöst, det blir inget svar.

  Företeelsen Reinfeldt är pinsam på flera sätt, dels är det pinsamt att se hur denna uppblåste man totalt verkar sakna självinsikt eller vara medveten om det förakt som finns mot honom. Det är också pinsamt att se kommersiella aktörer som tror de vinner på att anlita Reinfeldt, att de inte förstår att kejsaren är naken.

  Gillad av 1 person

 37. Folke Lidén skriver:

  De moderater som var aktiva i ledande poster under Reinfeldts tid kan omöjligen göra det alltför lätt för sig och påstå att man ”tvingades” följa med på resan i utförsbacken. Det fanns alla möjligheter att hoppa av. Säg som det är. Man köpte Reinfeldts svek mot Sverige och svenska folket av ren och skär bekvämlighet. Ville behålla jobb, löneförmåner och de adelsliknande privilegier som numera tillfaller politiker.

  Gilla

  • Gösta Johnsson skriver:

   Beklämmande att läsa hur våra folkvalda politiker sedan början 2000-talet har eroderat Sveriges ekonomi, fört sitt folk bakom ljuset, avvecklat det lilla försvar vi hade, låtit bli att ta krafttag mot brottsligheten, släppt in MENA-ländernas katastroffolk i landet utan att ha minimal kontroll över vilka de är och vad de kan tillföra landet i positiva termer.
   Till deras stöd har de haft en korrupt och slö och likgiltig press…en press som i huvudsak lever på presstöd av skattemedel från det folk de föraktar och vilseleder och desinformerar och mörkar…i det fall det inte passar PK-agendan.
   Hoppas de får stå till svars för det de åstadkommit på något personligt kännbart sätt…om inte annat få känna sig riktigt skamsna och misslyckade.

   Gilla

 38. Ingeborg skriver:

  Är inte Sverige och dess politiker ett stort skämt? Att läsa hur Mikael Sandström nu skriver om problemen som kommer att ta generationer att reparera och erkänner sin skuld. Det är beklämmande. Det måste vara straffbart att förstöra vårt land så som har skett.

  https://www.svd.se/reinfeldt-ska-utreda-brott–men-inte-sig-sjalv

  Reinfeldt ska utreda brott – men inte sig själv
  Den förre statsministern vill inte prata om sitt eget ansvar.
  ”Jag har valt att kliva ur svensk inrikespolitik”, säger brottsutredaren Fredrik Reinfeldt.

  Reinfeldt ska utreda brott – men inte sig själv.
  Brottsutredare Reinfeldt kommer att få massor av frågor om det egna ansvaret, och den egna politiken. Och han kommer att försöker låta bli att svara, som vid det här seminariet. Där säger han att arbetet i kommissonen ”inte är ett analysverktyg för att se vad som har hänt med mig, eller mitt parti bakåt”.
  – Så det tänker jag inte gå in i.”

  Gilla

 39. Lars skriver:

  Perspektivet kring utlandsoperationer, där man säger sig skapa säkerhet, blir märkligt ur det här perspektivet och i att försvaret generellt är så svagt. Naturligtvis får man träning, men till Afghanistan skickade man ca 500 personer, vilket var hälften av vad som behövdes för att skapa ett förband som kunde skickas in i strid (som t.ex. danskarna gjorde).och beredskapsbataljoner som måste byggas upp och inte är stående förband har varit en märklig företeelse. Jag gissar att teknikens och krigens utveckling gör neutralitet mindre trovärdig, men Sverige och Finland bildar en buffert mellan Nato och Ryssland och Ryssland har troligen inget intresse av förändringar här.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.