Fiendens konturer blir allt skarpare

Patrik Engellau

Tänk dig att du ser en persons ansikte genom ett ofokuserat objektiv. Du anar en del färger och kanske att han har två ögon samt en näsa. Men skärpan är inte tillräcklig för att du med säkerhet skulle kunna peka ut just det ansiktet om du fick välja mellan ett antal fotografier. Du kanske skulle gissa och misstänka, men du skulle inte veta. Så justerar du kameran och perspektivet blir gradvis allt skarpare. Du ser tydligare och snart vet du hur personen ser ut.

Den känslan fick jag när jag nyligen läste en ledare av Anna Dahlberg på Expressen (13/1 2018). Hon fixade några pixlar. Jag blir allt säkrare på att jag känner igen Sveriges – åtminstone den nettoskattebetalande medelklassens – fiende.

För ett och ett halvt år sedan läste jag FNs Barnkonvention. Jag blev förskräckt över hur världen kunnat enas om ett så naket försök till maktansamling hos politiker och sociala myndigheter. Jag skrev en krönika med rubriken ”Socialsekreterare i alla länder, förenen Eder!”

Men mina invändningar mot Barnkonventionen var fortfarande då, för ett och ett halvt år sedan, bara intuitiva och teoretiska. Jag oroade mig för vad som skulle kunna hända om någon fick för sig att tillämpa konventionen efter bokstaven. Men jag hade inga konkreta exempel.

Anna Dahlberg fyller på med ett konkret exempel. Hennes tes, kanske lite hårdragen, verkar vara att medan politikerna försöker överbjuda varandra med löften om hårdare tag mot brottsligheten så handlar de ofta tvärtom: ”Ibland är politiken rentav med och spär på problemen genom att skapa nya brottsmöjligheter”. Hon pekar på hur regler som växer ur ”barnperspektivet” enligt FNs Barnkonvention undergräver brottsbekämpningen. Enligt nya riktlinjer från Åklagarmyndigheten ska det bli ännu svårare att ”frihetsberöva barn”, det vill säga sy in exempelvis tonåriga rånare som tas på bar gärning , se ”Nya riktlinjer om anhållande av unga”

På vilket sätt fyller Dahlberg i pixlar? Jo, hon ger ett pyttelitet exempel på att Sveriges fiende är just politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Å ena sidan har politikerna upptäckt att medborgarna inte gillar kriminalitet och måste därför lova att bekämpa kriminaliteten, å den andra försörjer de en apparat som har som grundläggande affärsidé att folk är offer och därför inte bör disciplineras vilket gäller såväl skolkande skolbarn och hemvändande IS-krigare som femtonåringar med handgranater.

Tills motsatsen är bevisad hävdar jag att det är samma mekanism som ligger bakom alla politikens misslyckanden (som i det perspektivet inte framstår som ”misslyckanden” utan snarare som oundvikliga biverkningar av ett alldeles speciellt sorts tänkande som vi brukar kalla PK-ismen).

Vi måste förstå att Sveriges huvudfiende är PK-ismen och dess intressenter. Vi löser inte skolans problem med nya lärarhögskolor. Ej heller kommer vi åt kriminaliteten med extra tusenlappar i månadslön till poliser i yttre tjänst. Det spelar inte ens någon roll vilken ny regering det blir efter höstens riksdagsval om inte vi nettoskattebetalande medelklassare inser vad vi egentligen har att kämpa emot.

Varför är Anders Thornberg en bättre rikspolischef än Dan Eliasson? Jag vet inte om han är det, men hoppet är att han inte är en socialsekreterarsjäl som Eliasson utan en riktig snut. I så fall har Sverige tagit ett litet steg i rätt riktning. Om det kom en politiker och föreslog att Sverige skulle lämna FNs Barnkonvention – vilket enligt aktstyckets femtioandra paragraf sker genom skriftlig notifikation till Förenta nationernas generalsekreterare – så skulle jag häpet utropa ”Äntligen!”, till slut en politiker som fattat åt vilket håll vi ska gå även om just denna åtgärd också bara är ett mycket litet steg.

101 reaktioner på ”Fiendens konturer blir allt skarpare

 1. Bo Svensson skriver:

  Att barnens bästa skall trumfa alla andra hänsynstagande är ju också en dåligt genomtänkt princip. – Då skulle det ju vara fritt fram att ta barnen från fattiga föräldrar utan att be om lov, om man själv hade bättre förutsättningar att ge dem goda uppväxtförhållanden.

  Jag tänker också på ett fall där man tog barnet från en som oskyldig misstänktes för mord på sin hustru och när man hittat mördaren, menade att barnets bästa var att stanna kvar hos fosterföräldrarna. – Det tog år innan han fick tillbaka vårdnaden.

  Samtliga konventioner våra rätt korkade folkvalda obetänksamt skrivit under på i vårt namn, bör lusgranskas. – Det mesta är undermåligt.

  Gillad av 6 personer

 2. svenne skriver:

  ”Enligt nya riktlinjer från Åklagarmyndigheten ska det bli ännu svårare att ”frihetsberöva barn”, det vill säga sy in exempelvis tonåriga rånare som tas på bar gärning”.

  Nu har ju livsmedelshandeln hamnat i den situationen att barn och vuxna (10 –25 år!?) tillsammans stormar affärer och tar de varor som de anser sig behöva. Detta åldersspann mellan personer som samarbetar i ett ”projekt” är ju ”härligt osvenskt” för att använda en utnött fras.

  I en affär i Sätra ertappades en person för stöld och i samband med detta uttalade han att ”jag tar vad jag vill när jag vill”. Så självsäkert kan man uppträda då man vet att man tillhör en kategori som är en större maktfaktor än den myndighet som av politikerna givits rätten till ett statligt våldsmonopol. Det hjälper inte om rånarna är barn eller vuxna de är lika oåtkomliga för lagen oavsett ålder.

  Gillad av 4 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Mycket av svårigheterna med att frihetsberöva barn och ”barn” kan rundas omgående genom att kräva bevis, när någon menar sig vara för ung. – En regelskärpning i form av att grov brottslighet skall diskvalificera en från tillhörighet till kategorin barn, skulle vara välkommen.

  Gilla

 4. malmobon skriver:

  För att förstå utnämningar av GD s.s. Dan Eliasson måste vi lära oss förstå hur korruptionen fungerar i Sverige. Där värderingar blir viktigare är CV. Funktionell dumhet kallas det.
  En korruption som går under radarn, och därmed inte är straffbar. Svågerpolitik.

  Förändring av detta kan inga av de partier som styrt Sverige göra. Måste vara någon som kan tänka utanför boxen, och rensa upp i smörjan. Valet är mycket enkelt för mig, och borde så vara för er andra, om ni sätter er in i systemet. Sverigedemokraterna 2018 Läs gärna Mats Arvidssons, Lunds Universitet bok om Funktionell dumhet, så ser ni problemet i Sverige. Polis, skola, vård, sjukvård…Kärnverksamhet blir en bisak och styrning av verksamheter blir de som följer politisk korridorens mallar.

  Gillad av 8 personer

  • Lassekniven skriver:

   Sanningskommission. Det föreligger ett skriande behov en sådan institution.
   För det andra är inte Dan Eliasson dum i huvudet. Det finns två typer av administratörer:
   a. de som är lata i allmänhet och som inte gör någonting och är därmed ofarliga.
   b. de som är fulla av liv och lust och som har ett obetvingligt behov av att omorganisera. DE är en sådan. Det sägs att han gjorde ett bra jobb på FK. Jag vet inte men det är vad jag har hört. Däremot är det helt klart att en sådan viktig myndighet som MSF kan han stöka till i men där får han förhoppningsvis motstånd från Hultqvist och militären om det blir frågan om hittepå.
   2018 finns inget annat parti än SD att rösta på. 2022 har det nog vuxit fram andra partier som ligger både till höger och vänster om SD och vars väljare inte vill ha PK-politik längre.
   Jag hoppas att du MALMOBON kandiderar för SD.

   Gillad av 5 personer

   • olle holmqvist skriver:

    trögläst för mig pga tröggörande förkortningar. DE betydde Daniel Eliasson, det räknade jag ut så småningom, likaså FK, när jag kom ihåg att han varit chef för försäkringskassan, annars hade jag inte dyrkat upp den gåtan. MSF är fortfarande ouppdyrkat.- Médecins Sans Frontières – nog inte det.

    Å en sidan spar man kanske flera picosekunder om man fär läsa DE istället för
    Dan Eliasson, ä den andra finns risk. Ett tryckfel i bokstavskombinationen :Mejl: Vi träffas utanför MK – istället för NK…kan antagligen deschiffreras, men inte säkert.

    Alternativ : redundans ta i ordentligt.

    Gilla

   • E.A. skriver:

    Valet 2022 kommer NMR komma in i Riksdagen, helt övertygad om den saken. Det enda som skulle kunna förhindra en sådan utveckling är om S går åt samma håll som sitt systerparti i Danmark samt om de på allvar börjar diskutera repatriering.

    Gilla

  • ericr45 skriver:

   Lyssnade på ett radioprogram i ämnet i helgen
   Enligt vad man där sade, finns inte ”Korruption” nämnt i svensk lag!
   Man hade dock helt förstått att vänskapskorruption är nästan omöjlig att beivra.
   En specialitet hos de vi just nu importerar en masse…

   Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Kan bara hålla med om tanken kring systemkorruption.
   Dan Eliasson får ju behålla sin jättemånadslön på 160.000 kronor vilket är på samma nivå som statsminister Stefan Löfven.

   Varken facket eller de anställda vid MSB blev inte heller i förväg varskodda om den nya generaldirektören. Dessutom var det 28 personer som sökte tjänsten som chef för MSB, den gick till en socialdemokrat som inte sökt.

   Man börjar undra om inte Eliasson har någon hållhake på S-ledningen!

   Gillad av 4 personer

  • EMIL DEN GAMLE skriver:

   Tryckfel. Mats Alvesson skall det nog vara. Och du har rätt. Funktionell dumhet är mycket utbredd. Tyvärr ofta blandad med vanlig, hederlig dumhet. Dubbel anledning att vara orolig.

   Gilla

 5. Kuckeliku skriver:

  De som tycker att politiken skall bygga på ”mänskliga rättigheter” har väldigt fel. Politiken måste förr bygga på medborgerliga rättigheter som bestäms i demokratiska val och de varierar från land till land beroende på vilka ekonomiska resurser man har mm. Det envisa pratet om mänskliga rättigheter är bara ett sätt att promovera en extrem globalism som inte är hållbar. Den knäcker de rikare och ”öppnare” nationella demokratierna, som förväntas pynta för alla mänskliga rättigheter, även till icke-medborgare.

  Gillad av 2 personer

 6. Moab skriver:

  Jo, detta är ungefär vad jag försökte uttrycka igår, att 7-klövern och media har skapat en helt egen begreppsvärld (Dahlberg har minst ett ben i denna fortfarande där hon tidigare hade två) där problem är felformulerade och lösningarna likaså, men syftet är bara att ge intryck av att politiken påverkar i rätt riktning, vad det än gäller, utan att stämma av med verkligheten. Eftersom vi har just system-media så kan den fars fortgå, man kan nu exempelvis skriva om ”hårdare tag” ena dagen och som ovan ”att barnen kommer först” utan att någon ser alla motsatförhållanden och inte heller undersöker fakta under. Därför är det vi ser som ett burleskt skådespel där ingen talar sanning utom den löjliga gycklaren SD, gycklaren börjar trots allt hån och alla fälleben bli populär till de andra skådespelarnas förtret.

  Eftersom jag är övertygad om att de vill ha det så här, de är nöjda med utvecklingen eftersom huvudmålet uppnås år efter år, massinvandring och folkutbyte, så är jag säker på att man bytte skådespelare till rollen som rikspolischef endast var av valtekniska skäl. Eliasson behöver inte ens viska repliker från kulissen, för att uppnå något så hade vi behövt Trump som rikspolischef, någon som helt enkelt sket i vad alla tycker och gjorde vad han fann bäst. Detta kommer inte att ske, som Patrik skrev, det gäller nu att inse att folk kommer att dö och detta kan inte en i rollen av polischef ta bort pk-ridån för. Eftersom en hel statsapparat nu är pk, det skulle bara inpiskas lite extra i polisen, så blir det som att pinka i motvind, och är inte SÄPO en lydig pk-hund iallafall? Jag tror vi nu är i ett läge där pk bara kan sprida sig imstatsapparaten, hela kroppsdelar måste få cancer och ramla av innan det vänder, ingen räddande Trump syns vid horisonten.

  Gillad av 8 personer

  • Johan skriver:

   Man importerar väljare till sitt eget parti för att rädda detsamma ur en katastrofal statistik vad gäller väljarsympatier. Och där den traditionella affärsidén inte längre har relevans.
   Men sedan då? När den importerade väljargruppen vuxit sig tillräckligt stark för att starta ett (eller flera) eget parti för sin sak?

   Gillad av 2 personer

 7. Moab skriver:

  Sixten formulerade i en kommentar igår det jag försöker säga med ”de vill ha det så här”
  Förtjänar att återges för det var så klart och koncist:

  Vår argumentationskedja kan alltså vara: ”Ni ville det här. Ni gjorde det här. Därför är ni skyldiga till utvecklingen. Och därför är ni personligen medskyldiga till allt våld och all skada som både svenskar och invandrare har drabbats av och kommer att drabbas av (oavsett gärningsmännens och offrens egen skuld eller oskuld).

  Gillad av 7 personer

  • kaphorn57 skriver:

   Hej Moab

   ”Politik – kamrater – det är att vilja något.” sa Palme!
   http://www.svenskatal.se/19640512-olof-palme-politik-ar-att-vilja-anforande-pa-ssus-kongressfest-i-bla-hallen-stockholm/

   Så den logiska slutsatsen är: Politike(r)n VILL ha det så som det är och inget annat.
   Och det blev (S)å av ren politisk (ill)vilja och därmed är alla som vill ha det så ansvariga att landet Sverige, så som vi kände till det, kommer att försvinna mer och mer.
   Dag för dag, vecka för vecka, år för år.
   Och det ser ut som att det är irreversibelt.

   Tack Sixten för ännu en pusselbit i förståelsen varför dagens situation blev som den är, en situation som kommer att förvärras i morgon och i övermorgon…, eftersom 7:ans politik fortfarande VILL ha det så.

   Skulle, mot förmodan, dagen ”D” kommer där ansvar kan avkrävas, så vet dessa, (i mina ögon inget annat än) landsförrädare, att antagligen enbart landsflykt återstår om man vill klara fängelse eller tom livhanken.
   Så enbart flykten framåt kan rädda de och förstöra landet Sverige en gång för alla så att ingen kraft finns kvar som kan ställa de till svars.

   Jag är inte ens svensk utan assimilerat tysk, bosatt och verkande i landet sedan mera än 30 år.

   Och det som händer gör mig ont och förbannat!

   Manfred

   Gillad av 7 personer

  • Offie skriver:

   Så sant, och eländet accelererar följt av de sedvanliga pixlarna.

   En ny gruppvåldtäkt ska ha inträffat i Malmö natten till i lördags. Flera yngre män ska först ha drogat och fört bort en kvinna till en lokal i området Lindängen där de våldtagit henne, enligt uppgifter till Aftonbladet. Polisen har säkrat spår men har inte gått ut med något signalement på männen.

   Gilla

 8. Jan Bengtsson skriver:

  Detta har jag hävdat länge!

  Barnkonventionen är ett FN-skapat Globalist VERKTYG,
  för att effektivt bryta ner nationalstaterna,
  om det tillämpas på fler barn,
  än det egna landets Medborgares…

  Ett verktyg skapat för att öka flyktingströmmarna till västvärlden!

  Dags att SÄGA UPP barnkonventionen!
  Alternativt att inte implementera den…

  Det säger väl det mesta,
  att det är Globalist-lakejerna i Miljöpartiet,
  som är mest angelägna att införa den i våra lagar!

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Sant, – om de som vill oss illa, chartrar fartyg och strandsätter Afrikas överskottsbefolkning vid våra kuster, har vi inget att sätta emot, om de hävdar att de är barn.

   Bara de råa lösningarna återstår. – Jag är fast i kristen tradition och frågar alltid högsta andliga auktoritet om råd och svaret måste väl handla om att kanalisera sin människovänlighet dit där den gör minst skada. – Om jag hört rätt.

   Vår ärkebiskop verkar mena att vår medmänskliga plikt är att lösa de problem andra skyfflar över oss utan att tillåta oss att tänka själva.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Och minst skada gör den i form av att ordna till bättre spelregler så att utvecklingen går framlänges. – Människans och livsmiljöns.

    Och det som kommer först då, är att man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

    Gilla

  • Hedvig skriver:

   – Vilka svenska politiker har skrivit under att FN:s barnkonvention ska gälla i Sverige?
   – Ambitionen är att barnkonventionen inom kort ska bli svensk lag. Vad innebär det?

   – Vilka svenska politiker har skrivit under att FN:s Agenda 2030 ska gälla i Sverige? Vad innebär det?

   Jag frågar eftersom jag inte kunnat hitta någon saklig och opartisk referens om detta.

   Gillad av 1 person

 9. Fredrik Siarsson skriver:

  Jag har ställt frågan till alla kriminella jag har träffat under mitt yrkesliv; vad hade kunnat få dig att ändra bana tidigt i livet? Det seriösa svaret har återkommande varit att en tydlig markering från staten och samhället hade gjort skillnad.
  I tidig ålder är ungdomar mottagliga för Statens repressiva sida. En natt i polisarrest är en tydlig signal men allt för ofta fegar rättsväsendet ur eller socialtjänsten kommer svepande och räddar de små liven. Läs medborgerlig samling.se och se till att göra skillnad inför valet 2018.

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Ja och kriminella ljuger som bekant inte. För många, och i synnerhet många av de nytillkomna så finns det bara repression och fängelse och utvisning, hårda åtgärder skall vara fokuserade på att hålla kriminella borta från samhället.

   Gillad av 4 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Detta är känt sedan länge. Frågar man en ”värsting” varför de håller på att trappa upp buset hela tiden så svarar de ”Det är ju aldrig nån som reagerar!” Vi ökar buset till någonting händer!
   Vi söker en reaktion från någon! Vi gillar hårda ledare och klara regler!”

   Gillad av 5 personer

 10. bengtakewennberg2017 skriver:

  Det är inte svårt att hålla med Dig om PK-ismen. Problemet är vad som skall sättas istället. I gårdagens program idévärlden demonstrerades att vi just nu befinner oss i en period då de gamla föreställningarna om att det finns – eller att ”någon” – skulle kunna besitta det sanna förnuftet och nyckeln till hur samhällen bör fungera, inte längre håller.

  Detta är en dramatisk och skrämmande insikt. Hur skall det då gå om alla får göra som dom vill och känner för? Om allt är relativt? Lösningen på den gåtan är då inte – enligt debattörerna i idévärlden att som förr att luta sig mot givna auktoriteter och makthavare som tar sina underdåniga underställda i upptuktelse och herrens förmaning.

  En liten bit av svaret är säkerligen att ingen människa numera kan göra vad hon vill och känner för – inte ens våra rikaste och de största makthavarna – utan att bry sig om alla andra. Vi är trots allt beroende av varandra. Denna begränsning för vårt handlingsutrymme måste vi lära oss förstå och konstruktivt dra nytta av. Hur gör vi det. Gnälla hjälper inte och flummiga samhällsteorier inte heller.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   BÅW2017 – — och om vederbörande helt enkelt sk-ter i de vackra orden om att ”ta hänsyn” — vad gör du då? Ingenting eller?

   Exakt så fungerar det idag: en välmenande socialsekreterare förklarar hur man ska göra — buset hånskrattar åt detta… OCH?

   Du behöver inse att samhället ytterst måste ha förmåga att försvara sig.

   Nittionio av hundra personer kan motiveras att följa reglerna utan tvång, men DEN HUNDRADE DÅ?
   Och nu injiceras Sverige DAGLIGEN av personer som har den sistnämnda personlighetstypen!

   Gillad av 2 personer

 11. Karl Oskar skriver:

  Avgörande del av S, M, L, C har samma syn på invandring och islamism som MP! Stor förklaring till varför kraftfulla uttalanden, avsiktsförklaringar och stolta ambitioner aldrig blir annat än tomt munväder.

  Gillad av 4 personer

 12. Hosianna skriver:

  Få svenskar är väl så klarsynta som du, Patrik, men jag föreslår att du håller ögonen på SD, om du vill kunna utropa ”Äntligen!”, för alla eventuella framsynt realistiska och hederliga politiker i DÖskalliansen lär effektivt kunna partipiskas tillbaka in i en fortsatt lukrativ zombietillvaro.

  https://www.svd.se/lagradet-avvisar-forslaget-om-barnkonvention

  https://blog.unicef.se/2016/10/21/vad-sager-sveriges-politiker-om-en-fullstandig-barnkonvention/

  Gillad av 1 person

 13. Moab skriver:

  Jag fick läst ledaren, det var ju ändå mer klarspråk än man är van vid, men om Dahlberg tillhör ytterkanten på pk (definition: hon blir publicerad i systemmedia) så är det icke desto mindre pk. Efter att år efter år vara mot de enda som förespråkat det hon nu börjar inse, att invandringen och pk är problemet, så är det icke desto mindre en artikel skriven inifrån pk-borgen. Även om analysen hör kryper närmare sanningen så är lösningarna solitt pk och utopiska. Man har inte förstått vad som skall till, man talar om ”hårdare tag” och ”assimilering” utan att ha en aning om vilka beslut som kommer att krävas. För att rasera pk så måste man bränna det till grunden.

  Gillad av 7 personer

 14. 5ven55on skriver:

  Bra Patrik! Äntligen börjar du närma dig den verkliga fienden; oligarkerna som ligger bakom sådant som FN och barnkonventionen.

  Visst är Sveriges politiker vidriga medlöpare och det välfärdsindustriella komplexet en viktig svensk form av attacken som sker mot nationalstaterna. Men folk måste bli medvetna och hålla ögonen på (och helst utrota, om möjligt) de största makthavarna som driver agendan.

  Gillad av 4 personer

  • Moab skriver:

   Även om du skulle ha rätt med din analys, hur tänker du dig att vi skall komma åt oligarkerna? Denna analys riskerar att resultera i vanmakt, vad skall du eller vi göra åt Bilderberggruppen? Skriva brev till Soros?

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det finns inga konspirationer. Vanlig simpel dumhet och vanligt simpelt egenintresse räcker gott för att förklara både den politiska situationen och Rothschilds, Bilderbergs, Davos och allt annat träck.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    I avsaknad av en förenande Trumpfigur har vi inget annat val än att ge oss ut på gator och torg och visar vad vi tycker.

    Fi har varit skicklig med att använda salamimetoden för att genomföra sin kupp. Nu har dock skivorna blivit så många att de har nått en tipping point. Falskspelet står klart i dagen!

    När man läser ovanstående kommentarer och jämför med tonen för bara något år sedan så kan man se att vi alla har blivit konspirationsteoretiker. Detta om något är tecknet på ett uppvaknande!

    Kanske har kuppen mot Trump blivit vändpunkten också här hemma i Sverige.

    Frågan är om vi har nått den kritiska massa som, om den gör sig hörd, får makthavarna att förstå att deras tid är över?

    Gilla

   • Erik skriver:

    Ett sätt är stödja folkliga motrörelser mot den globala elitens agenda. George Soros är en av flera vänsterliberala globalister som använder sina miljarder för att få genomslag för sin ideologi. För att bekämpa denna ideologi kan man stötta motrörelser mot denna ideolog. Istället för att rösta på vänsterliberalt parti röstar man på ett nationalistiskt parti med Sveriges bästa för ögonen.

    Kan det nationalistiska partiet uppnå regeringsmakt eller ingå i regeringssamarbete kan man kämpa mot den globalistiska ideologin med de resurser som vår nationalstat kan uppbåda. Nationalistiska krafter kan också sluta sig samman i internationella sammanhang. Exempelvis kan de inom EU verka för att beskära denna överstatliga sammanslutnings inflytande för att stärka det nationella självbestämmandet. På det viset motar man tillbaka den globalistiska vänsterliberala ideologin.

    Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Här är den verkliga fienden:

   DN, SvD, SR och SVT går ihop mot falska nyheter

   Inför valet planeras ett redaktionsöverskridande samarbete mellan flera medieaktörer som vill motverka spridningen av desinformation.

   Gilla

   • Erik skriver:

    Att konspirera betyder etymologiskt ”att andas tillsammans”. Med denna denna definition existerar det självklart många konspirationer. Att inte vilja studera den globala elitens förehavanden och agendor är därför idiotiskt. Sverige är en liten avkrok i världen. Vår elit intar inte en ledande roll på det internationella planet.

    Istället ansluter sig våra eliter i huvudsak till idéer utarbetade i västvärldens kärnland USA. De flesta idiotiska idéer som diskuteras i Sverige kan spåras till amerikanska universitet med Ivy Leauge-status. De har inte självständigt utarbetats här i Sverige.Sverige och de flesta länder i EU är att betrakta som lydiga vasallstater till USA. USA är husse och Tyskland, Frankrike, Sverige, Norge m.fl. är behagsjuka jyckstater som viftar på svansen och söker husses gillande.

    Vilken politik som USA för bestäms av landets elit. Där är tankesmedjor och nätverk för den globala eliten viktiga att studera. Om du läser Foreign Affairs, vilket är Council on Foreign Relations tidskrift, ska du ta del av de utrikespolitiska idéer som kommer att bli amerikansk utrikespolitik. Det är en missuppfattning att det sitter en global elit i ett rum och ljusskyggt bestämmer och utstakar agendan för världen. Det hela sker tämligen öppet genom konferenser och åsiktsformande propaganda i tidskrifter, tidningar och massmedia.

    Gillad av 2 personer

 15. Gunnel skriver:

  Man kan ju tycka att när unga visar upp en företagsamhet där död och våld kantar deras väg fram genom livet har de passerat mogenhetens gränser med råge. Att i år hålla dem kvar i en juridiskt fredad zon och därmed tillåta dem att förhärdas tjänar varken de själva eller samhället på. Kan man tillåtas leva flera år i en värld utan att ta ansvar för sina mer destruktiva handlingar skapar man sämsta tänkbara förutsättningar för ett bättre liv senare i livet. Och hänsyn har alltid många bottnar. Brott och brottsoffer utgör delar av samma verklighet. Baksida för den ena är framsida för den andre. Vem eller vilka skall man visa mest hänsyn? Dessutom utnyttjar äldre brottslingar de allra yngstas straffrihet till egen fördel. De skolas rentav in i mer grov brottslighet. Mot detta måste samhället hitta ett försvar som i praktiken fungerar. Hur detta sedan skall utformas är något som tål att fundera över. Men samhället måste kunna agera och markera i någon form. Ett samhälle utan muskler blir i praktiken ett svagt samhälle. Och ett samhälle som hellre väljer att skydda brottslighet än samhällets oskyldiga.

  Gillad av 3 personer

 16. Moab skriver:

  Jag tycker att Anna Dahlberg är ett bra exempel på den moraliska spännvidden och flexibiliteten som pk-ister uppvisar:

  https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/rosta-nej-till-hatet/

  Ett axplock:

  ”Att utlysa nyval för att väljarna har röstat fel är heller ingen utväg. Också det skulle kunna driva fler väljare i famnen på SD.
  Det gäller därför att vara ödmjuk inför de svårigheter som väntar i ett sådant läge. Om uppgiften att bilda regering faller på alliansen, som opinionssiffrorna tyder på, bör Fredrik Reinfeldt ringa upp Maria Wetterstrand och sondera möjligheterna att locka över MP eller att etablera ett varaktigt samarbete.
  Om det misslyckas vilar ett tungt ansvar både på regeringen och förlorarsidan att se till att isolera SD från politiskt inflytande.
  Men i dag är ansvaret väljarnas. Än finns chansen att stoppa främlingsfientlighetens intåg i demokratins högborg. Rösta nej till hatet i dag!”

  Herregud, jag blir faktiskt imponerad av Anna, jag hade glömt denna. Vilken bredd! Hon ger ju hyckleriet den stjärnglans det behöver, rulla ut röda mattan, en Oskar i hyckleri, årets vinnare ääääär Aaaannaaa Dahlberg!!! Nej, oj fel kuvert, årets vinnare är Annnnnn Heberlein!!

  Det enda som skiljer Anna och Ann från andra pk-ister är att de är mera intelligenta så de har insett att det är opportunt att svänga nu. Men ändå, läs artiklarna sida vid sida, det saknas inte chutzpa!

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   I deras föreställningsvärld är det Dödskalliansen mot Sverigedemokraterna. Vårt politiska system är inte stort nog för fler än två block. Detta bådar gott för SD. Om bara denna blockindelning etableras kommer de automatiskt få ungefär 50%, eftersom 95% röstar helt slumpmässigt.

   Gilla

  • Björn skriver:

   Allt är egentligen väldigt enkelt; börjar det brinna ringer man brandkåren, blir man sjuk kontaktar man sjukvården och översvämmas man av MENA-figurer vänder man sig till SD!

   Gilla

 17. Jaxel skriver:

  Dan Eliasson är ingen socialsekreterarsjäl. Han är bara en opportunist. Vad gäller den nye polischefen så är jag lite skeptisk. Som myndighetschef på SÄPO tycker jag han har något att förklara angående denna myndighets agerande i skandalen kring Transportstyrelsens register.

  Visst, SÄPO informerade enligt gängse riktlinjer och rutiner. Fast myndigheten måste ju ha sett att detta oerhört riskfyllda, för att inte sägs vansinniga, projekt bara löpte vidare. Om SÄPO-chefen hade tagit sitt jobb på riktigt allvar och inte bara agerat som en ordinär byråkrat borde han gjort mycket mer än vad som synes ha skett för att stoppa detta vansinne. Han kunde t ex ha försäkrat sig om att statsministern blivit informerad.

  Således är jag benägen att tro att den nya polischefen som en lojal byråkrat kommer att agera på det sätt som han bedömer att hans direkta uppdragsgivare önskar. De direkta uppdragsgivarna är regering och departement. Som herr krönikören noterade häromdagen så är det svårt att tro att politikerna verkligen på allvar vill ta itu med den riktigt grova brottsligheten.

  Fast något bättre måste det väl ändå bli. Samtidigt kan man, givetvis, inte låta bli att undra varför regeringen låter en myndighetschef som misslyckats få en ny chefspost i en viktig myndighet. Tar man bara hand om de sina eller tror man att Eliasson kan göra bra ifrån sig bara han får ett lite lättare uppdrag.

  Det som är lite speciellt med myndigheten Polisen är att allmänheten märker om denna inte klarar att uppfylla de förväntningar som människor har. Hos de flesta andra myndigheter är ett dåligt skött fögderi inte särskilt uppenbart för allmänheten. Gissningsvis gäller detta exempelvis MSB så det skall nog gå hyfsat för Eliasson där även om han skulle vara direkt olämplig som myndighetschef.

  Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Tror du att Eliasson är opportunist? SÄPO, MIG, FK, Polisen och nu MSB. Lite för bra för att vara sant, jag tror snarare att mannen har en agenda som han utför med bravur. Han döljer inte heller var hans och hans uppdragsgivares sympatier ligger, de ligger med den som håller den blodiga kniven, och ändå röstar folk på socialdemokraterna och moderaterna.

   Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”… låter en myndighetschef som misslyckats få en ny chefspost i en viktig myndighet.”

   Hur vet du att han har misslyckats? Han kan mycket väl ha genomfört sitt uppdrag med bravur och nu har han fått hand om en myndighet som antagligen kommer genomdriva att yttrandefriheten blir obefintlig.

   Gillad av 2 personer

 18. Moab skriver:

  En första åtgärd för Anders Thornberg kan ju vara att gå ut med signalement så att färre kvinnor blir gängvåldtagna, nummer fem nu på kort tid i framtidsstaden Malmö:

  En ny gruppvåldtäkt ska ha inträffat i Malmö natten till i lördags. Flera yngre män ska först ha drogat och fört bort en kvinna till en lokal i området Lindängen där de våldtagit henne, enligt uppgifter till Aftonbladet. Polisen har säkrat spår men har inte gått ut med något signalement på männen

  Gillad av 4 personer

   • Moab skriver:

    Nej, jag läste på Flashback att det var Olof, Jörgen. Stellan, Nils och Hugo. Arne och Bengt bara kollade på och filmade.

    Filma förresten, jag gissar att om man beslagtog alla mobiler i Rosengård så hade man kunnat sy in ett antal tusen personer med en gång, våldtäktsmän, rånare, mördare och terrorister.

    Gillad av 1 person

 19. Björn skriver:

  Jag såg för några år sen, en intervju på TV med en förhärdad gangster i 25-års åldern från förorten. På frågan varför allt gått så snett, svarade han; ”det hände inget när vi åkte fast för småstölder och annat som 12-13 åringar, det var bara att fortsätta! Det var i princip riskfritt! I stället blev vi bara ännu kaxigare efter varje ”förhör”, och respekten för Polisen försvann helt efter ett tag!! Med facit i hand, hade jag önskat att samhället markerat stenhårt redan i början! Kanske med en natt i en cell, eller nåt!”

  Gillad av 6 personer

  • Moab skriver:

   Jag fattar inte denna tramsiga tro på att fängelse skulle hjälpt. Självklart skulle de åkt in men de hade ändå blivit brottslingar, vi måste bygga ut fängelserna med en faktor 10, men detta kan nu ske effektivt i de länder där infrastrukturen är billigare och där språket talas.

   Gillad av 5 personer

   • Björn skriver:

    MOAB, själva ”budskapet” var kanske inte helt klart för alla, men för att förtydliga; vi kan inte låta genetiskt betingade och obotliga gangsters härja fritt tills de fyller 18 år, då de, som nu, tidigast kan sättas i fängelse! Inlåsta kan de ju inte orsaka de skador på egendom och de lidanden för brottsoffer, som annars vore fallet, och som de senare i livet möjligen skulle ångra! En jättevinst för hela samhället! En första åtgärd i ett mycket tidigt skede, skulle kunna vara ”en natt i en cell”?!

    Gilla

 20. Lilla fröken PK skriver:

  Svenska politiker tvår gärna sina händer och hänvisar till internationella konventioner, EU- direktiv eller FN-resolutioner. Mycket bekvämt om man vill slippa sitt personliga ansvar. Den representativa demokratin är inte representativ längre. Svenskarna har aldrig tillfrågats eller gått med på den ansvarslösa massinvandringen, som tyvärr inte är reversibel.

  Gillad av 8 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Visst är den reversibel. – Norden är väldigt otrivsamt vintertid om man inte har bostad och försörjning och skattebetalarna kanske hittar ännu angelägnare ändamål att spendera sina pengar på. – I Danmark talas nu om att inrätta någon repatrieringsplats i Nordafrika där man säkert kan ordna mycket mera hjälp för samma pengar.

   Gillad av 3 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Bo: Hur komma åt den generation som är född här, och som ligger bakom stora delar av den grova brottsligheten? Annars ett mycket bra danskt förslag.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Den kommer man åt med krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför bevakade kvarter och konsekvenser på rätt nivå för dem som påträffas utanför.

    Och så behövs det rätt nivå på de belopp som garanterna avkrävs efter våldsbrott.

    Gilla

 21. Elisabeth skriver:

  I Danmark ser man fienden klart. Danska socialdemokraterna har lagt ett förslag på reformerad utlänningspolitik ( som det heter i Danmark ) som heter duga.. Inga fler asylsökande eller asylanter i landet. Noll. Istället ska asylsökande skickas till ett danskdrivet uppsamlingsläger i Tredje Världen, förslagsvis Nordafrika, och de som beviljas asyl skickas till ett annat FN-drivet läger utomlands. Ja, i Danmark tar man väljarnas oro på allvar, man sätter väljarnas intressen först. Vilka modiga politiker. Jämför med våra. Jag hörde på Annie Lööf i Agenda. Hon är en sann floskelmaskin som inte kan svara när frågorna hamnar utanför det inlärda spåret. Camilla Kvarntoft pressade henne om afghanerna. Lööf hade ju tidigare morskt sagt ( eftersom vindarna blåste åt det hållet ) att de som uppenbart ljugit om sin ålder inte ska få stanna. Nu har ju 7000 ( av 9000) fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket men Lööf ville ändå inte gå med på att de ljugit om sin ålder. ” Hur vet du det ?” frågade Kvarntoft. Lööf blev svarslös och började svamla om att om man sköter sig, jobbar och går iskolan så….etc .Oj,oj, den som såg Agenda kan bara inte ta denna människa på allvar. Jag drömmer om att Åkesson och Heberlein gör mos av henne i debatterna.
  Slutligen, även DI börjar vakna. PM Nilsson skrev länkade artikel om förfallet I Ronneby idag. Visserligen är det många år för sent och visserligen är jag fortfarande förgrymmad på dem för att man stängde ner sin kommenteringsfunktion ( där läsarna tog upp problemen som PM nu djärves skriva om) , men ändå. När även MSM går åt detta hållet finns det hopp.
  https://www.di.se/ledare/staden-som-lagen-har-overgivit/

  Gillad av 7 personer

  • Moab skriver:

   Vi bugar för Danmark, men när jag bodde där så kastade vänstern ägg och tomater på Mogens Glistrup varje sommar i Fælledparken. Det var ett stående evenemang. Det tog Danmark 25 år att komma dit de är nu, vi har inte 25 år på oss.

   Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”… att de som uppenbart ljugit om sin ålder inte ska få stanna”

   Jag har lite svårt för det här kattrakandet om åldersgränser. Rätten till asyl har ingenting med åldern att göra. Snarare borde de som är minderåriga återbördas till sina föräldrar/släktingar ASAP.

   Gillad av 5 personer

 22. Rikard skriver:

  Hej.

  Det låter lovande, hr bloggägare.

  Kanske vi kan enas om att staten Sveriges politiska system är den svenska nationens och dess folks största fiende.

  Kan vi det, och resten av folket därtill, så kan Helgeandsholmen sannerligen helgas av en holmgång mellan folk och förtryckare.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

 23. Christer L skriver:

  ”Varför är Anders Thornberg en bättre rikspolischef än Dan Eliasson? Jag vet inte om han är det, men hoppet är att han inte är en socialsekreterarsjäl som Eliasson utan en riktig snut.”

  Detta är för mig den väsentliga frågan. Resonerandet om ”mekanismer” skymmer beslutande individer undan ansvar, sett ur medborgarperspektivet. Oavsett ”mekanismer”, en bärande bjälke i demokratin är ansvarsutkrävandet. Rösta ner de ansvariga, rösta för SD – eller personrösta åtminstone bort de mutbara kvartsfigurer som ansvarar för det svenska debaklet!

  Gillad av 2 personer

 24. Hovs_hällar skriver:

  Jovisst är Patriks välfärdskomplex ett problem — men jag ser en annan dimension, en ideologisk dimension, som jag tror är viktigare:

  Dessa människor ser klienter överallt, DÄRFÖR att de hjärntvättats in i PK-sektens perspektiv på allting. Enligt PK-sekten är de flesta människor på något sätt offer, nämligen offer för de elaka vita heterosexuella männens onda anslag!

  Dedär hemska människorna som envisas med att arbeta, betala skatt och vilja ha ordning och reda. Som inte har vett att tycka synd om de stackars underpriviligierade OFFER som lever på socialbidrag och kriminalitet! Som har den dåliga smaken att anse att var och en är ansvarig för sina handlingar! Fy skam!

  Denna ideologi ligger bakom myndigheternas handlande numera. Samhället anpassas efter ”offrens” behov, vi som envisas med att INTE vara offer ses som obekväma.

  Och i praktiken är det de ”nya svenskarna” som är PK-sektens gullegrisar, och som ständigt favoriseras. Ju värre de beter sig, desto mera synd är det om dem. Eller som Eliasson sa när en asylsökande mördade en i personalen på ett asylboende: ”Vad kan han ha haft för traumatiska upplevelser?” — Han ömkade mördaren helt enkelt.

  När ska vi som har fått nog av detta vansinne äntligen säga ifrån?

  Gillad av 4 personer

 25. Björn G skriver:

  ”Fiendens konturer blir allt skarpare” och kan nog konstateras vara myten om ”allas lika värde”.
  Den myten gäller tydligen alla utom Politiker, Journalister, Kulturarbetare och Myndighetsarbetare.
  Ovanstående grupper har ju utsett sig själva, som den Gode Gudens företrädare här på jorden och skall därmed tillbedjas.
  Det är först när myten avslöjas, som trollen kryper tillbaka under stenarna!

  Gillad av 1 person

 26. uppstigersolen skriver:

  Den som fattar ett beslut att skada någon annan genom att hota, råna, våldta eller sticka kniven i ska straffas. Inget trams om ålder. Har man fattat ett idiotiskt beslut att skada någon är man vuxen nog att ta ett straff.

  Gillad av 8 personer

 27. gratiks skriver:

  Socialdemokraterna vill upphöja FN:s barnkonvention till svensk lag. Det skulle göra barnen till makthavare, men utan något som helst ansvar. Upp- och nedvända världen alltså – men ingenting förvånar längre i Absurdistan.

  Gillad av 8 personer

 28. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo PK-businessen har nästlat sig in överallt och kanske t o m dominerar där tidigare andra mera marknadsekonomiska intressen dominerat. Jag tror det är nödvändigt att peka ut vilka individer det handlar om. Läget är nog att medaljen har en baksida som ser lite annorlunda ut än vad som visas i den glättade affärspressen eller som lyfts fram av näringslivets organisationer.

  Ett aktuellt exempel: Kalla fakta avslöjar vilket fusk som förekommer inom SFI-utbildningen. ”De lovar förstklassig undervisning men situationen i klassrummen är snarare kaosartad.” Det är inget annat än ekonomisk brottslighet, i det här fallet rör det sig om ett utbildningsföretag ASTAR AB som omsätter cirka 350 MSEK av skattebetalarnas pengar.

  ASTAR AB ingår i Thorengruppen som omsätter 1,3 MRD och tar ut en vinst på 120 MSEK per år.

  Svenskt Näringsliv lyfter fram och hyllar Thoren-gruppen och går villigt deras ärenden, ”Utbildningsföretaget Thorengruppen sågar välfärdsutredningen. Ett vinsttak skulle ge företaget orimligt låga säkerhetsmarginaler och det blir nästan omöjligt att starta nya friskolor.” Se länken
  https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasterbotten/thorengruppen-sagar-valfardsutredningen_661365.html. Med sådana företrädare för det seriösa näringslivet så finns det en stor uppförsbacke framför oss.

  Gillad av 3 personer

   • Per-Anders skriver:

    Absolut rätt. Det är massor med företag som lever på att göra tjänster åt staten, så man får inte bråka med staten. Vad dessa företag gör är att delta i utsugningen av våra eget ihoptjänade pengar.

    Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Skattefinansiering av undervisning skall betalas ut i takt med att man lär sig och för pengarna köper man sin undervisning på en fri marknad. – Då blir det rätta incitament för alla inblandade.

   Och inga motiv för att bekymra sig om att någon tjänar pengar på att göra ett bra jobb.

   Gillad av 1 person

 29. Gert B. skriver:

  I morse hajade jag till i bilen, när uppläsaren av Ekonyheterna sa att den offentliga sektorn inte kan växa mer.
  Under en halv sekund hann jag tänka: ÄNTLIGEN!!!
  Strax därpå förkunnade uppläsaren att det helt enkelt håller på att uppstå brist på kompetent personal. Det finns inte fler att fylla på med.
  Mitt skratt var tämligen rått och brutalt…

  Gillad av 5 personer

  • Torbjörn skriver:

   Just därför är det så svårt att få till en ändring. Vem vill såga av grenen man (hen?) sitter på? Alltså måste man hoppas på de andra dvs de som får sina inkomster från exportindustrin och från pensioner. Många inom näringslivet jobbar på företag som får sina intäkter från stat och kommun och är lika beroende som stats- och kommunanställda.

   Gilla

 30. Magnus Rosensparr skriver:

  Det är inte bara FN:s Barnkonvention vi bör vända ryggen, utan själva FN som helhet. FN är en sjuttioåring som åldrats enormt i förtid, och idag reducerats till en ålderstigen, korrumperad, slö och orkeslös gammal kärring. Bara två gånger har man haft, om än blygsam, framgång med sin grundläggande uppgift freden – Koreakriget och första Irakkriget (1991). Världens hittills mest farliga situation – Kubakrisen – löstes av John F. Kennedy med FN på läktaren. FN:s övriga 70-åriga verksamhet, med undantag för dess flyktingverksamhet, har bara renderat försumbara resultat till enorma överkostnader. Skador den orsakat genom försumlighet är desto större, t.ex. folkmordet 1994, med FN på första parkett, i Rwanda. För att inte tala om korrumperade FN-truppers våldtäktsturnéer över valda delar av vår glob.

  Gillad av 8 personer

  • Moab skriver:

   Så är det, jag umgicks med en del folk från FN i Genevé, det var ett arrogant gäng som levde livet skattefritt, de talade nostalgiskt om topplessfester på Haiti. Bildts talskrivare tyckte han var en arrogant jävel (prick).

   Gillad av 1 person

 31. ERIK2 skriver:

  Det är för mig helt uppenbart vilken bubbla våra,styrande befinner sig i. Är man onda? Vill man förstöra för sina medborgare. Nej, det tror jag inte. Däremot är man isolerade och fast i teoretiska dogmer. Man tror verkligen att allt är bra och bara blir bättre. Allt annat är illasinnat tal, till stor pga påverkan från främmande makt. Det är ju detta som är det stora hotet mot landet. Därför måste man nu stoppa detta via grundlagsändringar mm. Därför kan man inte samarbeta med de som kommer med motsatt bild. Det är pga detta jag också är livrädd för utvecklingen framöver. Man saknar fullständigt känsla för det som nu sker. Man ser, men ser något annat än vad alla vi andra ser. Därför kan allt gå precis hur galet som helst nu.

  Gillad av 3 personer

 32. Mikael Steinwall skriver:

  Har politikerna upptäckt att medborgarna inte gillar brottslighet? Ja, frågor kring lag och ordning och den ökande otryggheten har blivit viktig enligt flera undersökningar. Varför inte fokusera på det, det är ju trots allt val i höst!
  Tobias Tobe sa i dag att Moderaterna upptäckt att massor av stöldgods skeppas ut ur landet. Det är ju i och för sig en gammal nyhet, ungefär hälften av alla inbrott är kopplade till utländska ligor som åker in och ut i det hjälplösa välfärdslandet Sverige. Som tur är har nu Moderaterna upptäckt att det är oacceptabelt.

  Gillad av 4 personer

 33. Rolf skriver:

  Advokatsamfundet verkar vara PK-ismens kärna med sina nätverk Hilda och Ruben. Alla advokater ingår i detta näste. Skyddat från insyn.
  ”Medlemmen Dan Eliasson, till vardags rikspolischef, har bland annat sagt att han ”kräks” inför tanken på Jimmie Åkesson samtidigt som en annan medlem i Ruben, förre generaldirektören för Migrationsverket Anders Danielsson, retoriskt frågade på mikrobloggen Twitter om någon hade fått det sämre i Sverige på grund av migrationen.

  Samfundet har, genom bildandet av nätverksorganisationerna Hilda och Ruben, blivit en allt tydligare politisk kraft i samhället samtidigt som de kan gömma sig bakom advokatsekretessen. I en dom i Högsta Domstolen slås fast att advokatkontor är undantagna från husrannsakan även om advokaten själv är misstänkt för brott. Det aktuella domslutet fattades av fem domare varav fyra var medlemmar i Samfundets två nätverksorganisationer.”

  ”Den myndighet som undgår granskning i allmänhet eller uppmärksamhet är Domarnämnden. Hilda respektive Ruben utgör idag majoritet i denna nämnd som har till uppgift att rangordna sökanden till domartjänster innan regeringen beslutar. En annan medlem i nätverksorganisationen Ruben är Domstolsverkets generaldirektör men även Justitiekanslern återfinns i medlemsförteckningen vid sidan av Kriminalvårdens och Skatteverkets generaldirektörer. Listan är lång.”

  https://ledarsidorna.se/2017/02/advokatsamfundet-maste-tyglas-hardare/

  Gillad av 2 personer

  • Lassekniven skriver:

   ROLF
   Bra skrivet. Jag tror inte alla här på DGS riktigt känner till och förstår vad du framför. Kusligt.
   Dessa människor är långt farligare för den demokrati som skattebetalarna vill ha, jämfört med dessa ömkliga fega halvfigurer till politiker, lidande av funktionell dumhet, som inte vill oss väl och som lätt kan bytas ut. Vi vill ha direktdemokrati.
   Högsta domstolen, lagrådet, advokatförbunden samt Hilda och Ruben får inte ha någon egen agenda. De skall osjälviskt finnas till för folket. Det enda de skall ha för ögonen är rättvisa och ingenting annat än rättvisa. De skall betraktas som tjänstemän och beläggas med tjänstemannaansvar. Rättsväsendet måste vara helt transparent för folket

   Gilla

 34. MartinA skriver:

  ”Jo, hon ger ett pyttelitet exempel på att Sveriges fiende är just politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex.”

  Defniera ”Sverige”? Om du frågar mig så ÄR sverige just politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex.

  Det är ett typexempel på vad Tegner menade med det dunkelt tänkta. Jag tänker i folk, människor, lojaliteter. Inte i nonsensbegrepp såsom ”sverige” eller SDs läbbiga begrepp ”sverigevänlig”. Sådana begrepp är bara försök att lura och manipulera människor som inte tänker efter så noga. Att låta folk fylla på med önsketänkande om vad uttalandena om ”sverige” betyder, typiskt politisk taktik, uttryck dig luddigt så kan många olika grupper tro att du är på deras sida.

  Sverige svenskarnas fiender. Vi svenskar finns på riktigt. ”sverige” däremot är en meningslös och feg abstraktion. Eller politikersnack. En önskedröm utan innehåll.

  Gilla

 35. Sixten Johansson skriver:

  ”Sveriges fiende är just politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex”. ”Sveriges huvudfiende är PK-ismen och dess intressenter”.
  ”vi nettoskattebetalande medelklassare” ”måste förstå”, ”måste inse”, ”kämpa emot”.

  Lite magert och suddigt, det där… Visst, jag kan instämma, men ser inte fiendens konturer avteckna sig skarpt. Och vilka är ”vi”, skarpt tecknat? Vilka är aktörerna, vad är framtidsscenariot, hur ser strategierna ut, vilket agerande är verkningsfullt, vilka mål kan sättas och uppnås, vad är tidsskalan och prioriteringen?

  Politikerväldet + VIK + PK-ismen innebär väl idag minst halva befolkningens levebröd, psykologi och mytologi. Oavsett vad de möjligen inser, så varför skulle VIK-are eller medelklassare ”kämpa emot” och frivilligt göra sig arbetslösa, såga av den gren de själva eller deras anhöriga sitter på? I dag finns ingen verklig motkraft till egenintresset, så Patriks fiendekonglomerat kommer att växa tills pengarna tar slut eller maskineriet havererar. Mycket talar för att det är bäst så.

  Vettiga strategier är att avgränsa hydrans huvud från kroppen, brännmärka och skamstämpla det, att bidra till att ett kompetentare ledarskap och en skuggregering kan växa fram, att rekrytera fler till ”vi” och lära oss mer om hur ett gott samhälle fungerar, att förbereda alla på hårdare tider och strider. Att proteströsta i september är viktigt, men betyder i praktiken ytterst lite, om inte alla ”vi” börjar tänka och arbeta mer målinriktat och organiserat.

  Gillad av 2 personer

  • Lassekniven skriver:

   Rätt Sixten
   ”Politikerväldet + VIK + PK-ismen innebär väl idag minst halva befolkningens levebröd, psykologi och mytologi. Oavsett vad de möjligen inser, så varför skulle VIK-are eller medelklassare ”kämpa emot” och frivilligt göra sig arbetslösa, såga av den gren de själva eller deras anhöriga sitter på? I dag finns ingen verklig motkraft till egenintresset, så Patriks fiendekonglomerat kommer att växa tills pengarna tar slut eller maskineriet havererar. Mycket talar för att det är bäst så.”
   Det är klart att dessa människor kommer att rösta som de alltid har gjort.
   Jag tror att vi är rökta till dess att Ragnarök börja torna upp sig vid horisonten. Då sluter vi leden och blir vikingar igen. Ur spillrorna bygger vi upp en Nordisk Union. Frågan är inte om, utan när det blir en clash och denna får vi tacka de beslutande politikerna för. Det är inte vårt fel.
   Jag säger till alla: gå med i Hemvärnet om möjligt. Öka grannsamverkan i era områden. Detta är inte olagligt. I fredstid är det olagligt att bilda Frikårer men inte vid inbördeskrig.
   Samla på er stora förråd av mat och vatten och allt som behövs för överlevnad. Gå på kurser. Skaffa walkie-talkies. Och kom ihåg att det är inte vi som likt Atlas bär skatteklotet på våra skuldror som vill ha samhällsproblem, vi vill ha lugn och ro.

   Gillad av 1 person

  • Täbybo skriver:

   ”Politikerväldet + VIK + PK-ismen innebär väl idag minst halva befolkningens levebröd, psykologi och mytologi.”

   Det här är det grundläggande problemet. En majoritet av befolkningen är djupt involverade i systemet och vill inte se någon kursändring då det kortsiktigt skulle slå mot deras självbild och försörjning. Jag delar slutsatsen att det är svårt att kontrollerat förändra systemet och att det mest sannolika är att komplexet kommer att växa tills det faller samman av egen kraft.

   Lyckligtvis så verkar vi få hjälp att strypa penningkranen tack vare bostadsmarknaden som äntligen verkar ha vänt neråt. Faller även världens börser inför en kommande lågkonjunktur så blir det tvårstopp för Teslaekonomin och fienden sitter fast i en rävsax. De kan inte komma från sanningen att de ytterst endast omfördelar resurser som andra skapat och via skatterna tvingats bidra med till deras verksamheter.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Det är riktigt som du skriver och det är därför Patriks analys är fel eftersom den leder just till vad du beskriver. VIK finns inte, det mesta är pensioner och andra omfördelningar mellan arbetande och barn och gamla, samt nödvändiga tjänster inom stat och kommun. Problemet är ledningen och styrningen (bl.a. belöningssystemen), politikerna i toppen, brist på effektivisering och brist på sunt förnuft parat med ekonomiska och andra kunskaper. Till det kommer den ideologiproducerande delen av samhället dvs delar av universitet och i förlängningen skolsystemen och grundutbildning universitet och offentliga tjänstemän och journalister, kyrka, tankesmedjor till höger och vänster, biståndsorganisationer som Forum Syd mfl,, SIDA, regeringsdepartement, övre skikten hos myndigheter

   Det är dessa ledningsnivåer och ideologiproducenter som behöver yttre tryck för att ändra sig (och avpolleteras).

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars; din analys har en mycket viktig brist. effekten av NWO-påverkan.

    Så här hänger det ihop: Ett antal mycket inflytelserika personer och grupperingar har på Bilderbergmötena som började 1952, sett till att de ledande personerna inom ekonomi och politik världen över har fått lära sig att det behövs en Ny Världsordning för att få bukt med världens problem. En ordning som avskaffar nationsgränserna och banar väg för ett upplyst elitstyre.

    Under de 65 år som förflutit sedan starten av mötena har man gradvis utmönstrat uppstudsiga individer ur de utvaldas led.

    På hemmaplan har de politiska ledarna förstått att det viktigaste är att se till att regerings-och ledande partiföreträdare gör bättre nytta för saken om de är lojala och lydiga än om de tillåts tänka själva. Ett sextiofemårigt negativt urval har haft sin effekt på kompetensen. Följderna av denna urvalsprocess blir bara alltför tydlig när krisläge uppstår.

    Herrar som Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har skuddat dammet av fötterna. Stefan Löfven sitter med Svarte Petter. Svenska folkets dom kommer att bli hård när dimmorna skingras.

    Gilla

 36. Ossian skriver:

  Ökning sedan 2012 är ca 1600 procent. Från 7 miljoner kronor 2012 till helt sanslösa 124 miljoner kronor under 2017.

  Den totala summan är ca 200 miljoner kronor under 2017 för att hålla igång invandringen under ett enda år i Nybro kommun innan kostnaden går över helt och hållet på kommunens skattebetalare. Om jag jämför det med de beräknade skatteintäkterna på ca 830 miljoner kronor så utgör det ca 25 procent.

  Om Nybro kommun skulle finansiera hela invandringen själva skulle kommunen vara tvungen att höja kommunalskatten med ca 25 procent. Det vill säga från dagens 22,33 kronor till ca 28 kronor. En höjning med nästan 6 kronor. Till detta skall givetvis även landstingsskatten läggas på 11,37 kronor.

  Totalt i kommunal o landstingsskatt ca 40 kronor per hundralapp!

  Alla förstår att dessa kostnader både påverkar möjligheten att uppehålla och förbättra välfärden.

  De personer som fortsätter rösta på något av partierna som vill ha en generös migrationspolitik, det vill säga alla partier förutom Sverigedemokraterna.

  Man måste vara både blind och döv och lita på de hycklande politikerna inom partierna i 7-klövern för att inte fatta galoppen

  http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/

  Gillad av 6 personer

 37. M-A Lundgren skriver:

  Ett starkt ”känslokitt” mellan de som är anställda inom välfärdsindustrin och deras klienter, de är beroende av varann. Socialbidragstagarna behöver inte ens vara fattiga, se på exemplen i Nacka, där de bor i lyxbostäder, som ingen vanlig löntagare har resurser till.

  Gilla

 38. olle reimers skriver:

  Jag vill uppmana alla läsare att läsa en artikel i Magasinet Paragraf som påstår sig arbeta för rättvisa med hjälp av låtsasjuridik. Artikeln, som tar heder och ära av Hanif Bali och Ann Heberlein m.fl. är skamlöst PK och med ett tydligt budskap: vi som ännu inte anammat globalisternas idé är folkförrädare!

  Jag har varit prenumerant men efter några kritiska kommentarer stängde helt sonika av min kommentarsfunktion. Oroande, men knappast oväntade, tecken!

  Gillad av 1 person

  • Hosianna skriver:

   Förfärligt, Olle, men mest förnedrande är nog detta propagandaalster ändå för den (av ren och skär avundsjuka?) förvirrade författaren, pedagogjournalist Andreas Magnusson, själv.

   https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/51201-varfor-radikaliserades-hanif-bali/

   Ett tips till hugade läsare är, att konsekvent byta ut begreppet ”radikaliserad” mot realistisk i texten. Det torde vara skonsammare för hälsan – och kunna ge tramset viss relevans. 😉

   Gillad av 1 person

  • Hosianna skriver:

   Sansat om ”radikaliseringen” av Dagens Samhälles krönikör Peter Santesson:

   ”När det gäller religiös radikalisering talar man regelmässigt om hur förutsättningen eller risken för att det uppstår radikaliseringsmiljöer bland annat hänger samman med hur det omgivande samhället förhåller sig till grupperna. Men ‘radikaliseringen’ hos migrationskritiker beskrivs ske i slutna, sekteristiska rum, avskurna från omgivningen. Så går det givetvis inte till i praktiken. Det sker en högst ömsesidig och gradvis stegring av tonlägen från många håll. Skribenter blir inte älskade för att de visar att ‘hat är ett möjligt alternativ’, utan för att de ger giftigt svar på elakt tal och med framgång för talan för grupper som är förbannade och känner sig tillplattade.

   https://www.dagenssamhalle.se/kronika/debatten-ar-er-egen-skapelse-20605

   Gilla

  • Lars skriver:

   Intressant, men också att Balif kom in i riksdagen som 24 åring. Talar till hans fördel att han ändrat uppfattning, men visar också det absurda i att riksdagsmän är så unga när de väljs in, ungdomars åsikter står i bjärt kontrast mot vad de tänker som fyrtio åringar förutsatt att de inte fastnat i smeten (köttgrytorna).

   Gilla

 39. xmaverickx skriver:

  Vart försvann min kommentar och länk till YouTube och kanalen Amazing Discoveries och Walter Veiths föreläsning om det ockulta FN!?
  Vad var det som var fel med den!?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.