Gästskribent Anne-Marie Pålsson: Medborgare – en fråga om demokrati

I en nyutkommen biografi beskrivs hur Thomas Mann – en av Tysklands största kulturpersonligheter och mottagare av Nobels litteraturpris 1929 – flyr Nazityskland och hamnar i USA. Där bestämmer han sig för att ansöka om amerikanskt medborgarskap men oroar sig strax över detta beslut. Ty i USA blir man inte medborgare hur som helst. För det krävs att man klarar ett prov som mäter kunskapen om amerikansk historiska, politik och geografi med mera. Manns oro var dock onödig. För honom gick det vägen. Han klarade provet.

Detta hände för 80 år sedan men fortfarande måste den som vill bli amerikansk medborgare meritera sig för detta genom att klara ett kunskapstest. Samma tänkande återfinns i många andra länder. Bland annat i våra grannländer Danmark och Tyskland.

Men inte hos oss. För svenskt medborgarskap räcker det att ha varit bosatt i Sverige minst fem år, ha fått permanent uppehållstillstånd, vara äldre än 18 och inte ha varit i klammeri med rättvisan. Samt kunna styrka sin identitet.

Inget om att kunna försörja sig eller att på egen han kunna ta sig fram i Sverige – besöka vårdinrättning, prata med myndighetspersoner etc – utan hjälp av tolk. Än mindre att känna till de osynliga koder som reglerar förhållandet mellan oss. Koder som vuxit fram under sekler och som gör umgänget hyggligt enkelt.

Utformningen av dagens regler förvånar då medborgarskap inte har med materiell bekvämlighet att göra. För att kunna ta del av de förmåner som välfärdsstaten erbjuder – utbildning, sjukvård, ekonomisk trygghet med mera räcker det nämligen med permanent uppehållstillstånd.

Medborgarskapets innebörd ligger på ett annat plan. Till rätten eller, om så vill, skyldigheten att delta i styrningen av landet. Bara svenska medborgare får rösta i riksdagsvalet och ställa upp som kandidat i dessa. Samma sak gäller för de som vill bli poliser eller yrkesmilitärer.

Då ter det sig obegripligt att det går an att bli svensk medborgare utan att i praktiken kunna delta i detta arbete. För det säger sig självt att en person som inte förstår det språk som används i folkstyret – svenska – och inte förstår något om maktutövningens historia, logik och funktion inte kan ta del av den svenska debatten och delta i det svenska samhällslivet. Än mindre bilda sig en välgrundad uppfattning om de olika förslag som folkstyret har att ta ställning till. Åtminstone inte på ett meningsfullt sätt.

Att det offentliga samtalet inte ser frånvaron av krav på medborgarskap som en omständighet värd att uppmärksamma är intressant. Är det av slapphet eller okunskap som politiker och debattörer inte förstår att demokrati kräver något av sina medborgare för att fungera? Beror det på att demokrati för oss enbart kommit att handla om statens skyldigheter: att garantera fria val, fri åsiktsbildning, försvara rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna med mera? Vad demokrati kräver av landets invånare är däremot något som vi undvikit att tala om.

En som tog denna fråga på allvar var John Kenneth Galbraith. Han var en av de mest framstående nationalekonomerna under 1900-talet: professor vid Harvard, verksam i den amerikanska administration och rådgivare åt presidenter som John F Kennedy och Lyndon B Johnson. I sin bok Min ekonomiska historia diskuterar han ingående demokratin. Betydelsen av en kunnig och utbildad befolkning för en fungerande demokrati betonas särskilt.

Utbildningens roll för demokratin känner igen från vår egen historia. Det parti som hårdast slogs för den allmänna rösträtten – Socialdemokraterna – förstod vikten av upplysta väljare. Arbetarna skulle bildas för att bättre kunna delta i det demokratiska arbetet. Och för det tillskapades en egen bildningsorganisation för arbetarna – ABF.

Hur kan det då vara att detta tankegods är som bortblåst när det gäller de som nu söker sig till Sverige. Förväntas de nya medborgarna inte delta i det demokratiska arbetet? Eller tros de förfoga över så breda och djupa kunskaper att deras förmågor på detta område inte behöver testas?

Eller är det kanske så illa att vi i den nya teknikens tidevarv glömt att demokrati bygger på kunniga och engagerade medborgare? Att vi låtit idén om folkstyret reduceras till att en gång var fjärde år lägga en röstsedel i ett kuvert. Med en färdig lista på kandidater för säkerhets skull? I så fall är det allvarligt.

För alla som värnar demokratin borde det alltså vara en självklarhet att medborgarskapet uppgraderades. Idag är det bara partierna på högerkanten som visat frågan något intresse för denna fråga. Motioner från kristdemokrater och sverigedemokrater har behandlats i riksdagen. Men den analys det berörda utskottet åstadkom var intetsägande och kortfattad. För att avvisa motionärernas krav räckte det med några få rader, se här och här

På senare tid har också Moderaterna lämnat förslag på att det ska införas ökade krav på dem som söker svenskt medborgarskap. Men från de båda partier som gick i bräschen för demokratin och för införandet av allmän rösträtt – Socialdemokraterna och Liberalerna – är det alldeles tyst. Har de glömt bort vad de kämpade för 100 år sedan?

Anne-Marie Pålsson är fd riksdagsledamot (M) och docent i nationalekonomi Lunds Universitet samt mamma till pigdebatten och RUT och författare till boken Knapptryckarkompaniet.

64 reaktioner på ”Gästskribent Anne-Marie Pålsson: Medborgare – en fråga om demokrati

 1. Hortensia skriver:

  Tack, Anne-Marie, för att du törs dra ut denna märkligt infekterade fråga i ljuset.

  Enligt min uppfattning borde det skrattretande generösa massutdelandet av svenska medborgarskap omedelbart avbrytas – och de senaste decenniernas lättöverkomliga medborgarskap nagelfaras och, när de erhållits på bedrägliga grunder; falsk identitet, multipla identiteter, klammeri med rättvisa här eller i hemlandet osv, resolut återkallas…

  … men det kommer sannolikt bara att kunna bli verklighet om SD får egen majoritet, eller får stöd av tillräckligt många hederliga politiker ur, exempelvis KD och M. Övriga Sjuklöverpartier ser ut att vara alldeles för identitetspolitiskt insyltade med en mängd knappt svensktalande företrädare (främst för sina egna landsmän och trosfränder) bland sina proffspolitiker…

  … för att vilja, eller ens rent praktiskt kunna, om viljan fanns, ta itu med ”utmaningen”.

  Gillad av 9 personer

 2. richardlindlind5 skriver:

  Släktforskning har påvisat att jag har släktingar sedan 1400 talet i Sverige. Nu har mitt land tagits ifrån mig. Folket jag ser på gatorna är inte mitt folk.
  Tänk på alla europeiska folk som slogs mot invasionen från Tyskland , Holland , Belgien , GB ,osv.osv..till vad nytta ?? Ni har ju ändå gett bort era länder till främmande makt.!

  Gillad av 17 personer

  • ,USX_ skriver:

   @ RICHARDLINDLIND5,

   Mångkultur är bara ett annat namn på folkmord. Allt vad vi är och allt som vi skulle kunna bli håller bokstavligen på att förintas. Vi blir ersatta och det sker dessutom under maximalt förnedrande former.

   Om vi ska överleva, lär vi behöva kämpa. Separatism, som jag har skrivit en del om, borde kunna vara en väg. Om vi lyckas, måste vi sen göra allt vi kan för att ställa de som försökte utrota oss till ansvar. De är vi skyldiga alla svenska ungdomar som våldtas, rånas och misshandlas nu.

   Utlandssvensk

   Gillad av 13 personer

 3. olle reimers skriver:

  Lysande och höggradigt tänkvärt inlägg av Anne-Marie Pålsson. Hon har viss erfarenhet av vad som händer när riksdagsmän reduceras till knapptryckare.

  Hon har haft anledning att tänka efter. Vi har anledning att tänka efter över vad hom säger!

  Gillad av 9 personer

  • Hedvig skriver:

   @ olle reimers 21 januari, 2018 at 07:11

   Absolut lysande och tänkvärt – om inlägget publicerats för kanske några årtionden sedan. Idag är det svårt att se realistiska möjligheter att rätta till de viktigaste felen, som våra styrande politiker begått.

   Enda utvägen kan idag bara vara att lägga sin röst på SD i höstens riksdagsval. Det kommer jag att göra. Hoppas du gör detsamma!

   Gillad av 7 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Det där tror jag inte ett ögonblick på. ”För svenskt medborgarskap räcker det att ha varit bosatt i Sverige minst fem år, ha fått permanent uppehållstillstånd, vara äldre än 18 och inte ha varit i klammeri med rättvisan. Samt kunna styrka sin identitet.” — Jo, pyttsan!

  Jag är helt övertygad om att ingen av dessa regler tillämpas.

  Fem år eller fyra eller kanske några månader, det går nog lika bra. Hur var det med de importerade utländska sportkanonerna som nödvändigtvis skulle ta en ”svensk” medalj i OS eller VM? Permanent uppehållstillstånd är säkert inte något krav. Dels får kreti och pleti detta helt utan någon som helst prövning, dels kan helt säkert ett TUT bli ett PUT bara av det skäl att man ansöker om medborgarskap. Äldre än 18 år, skojar du med mig? Eftersom alla vet att skäggbarnen är över aderton räknas i detta fall den högre åldern, men barnbidragsutbeltaningarna och livet i lyxsvit avslutas likväl inte. Så fungerar svensk förvaltning. Åldern hittas på allteftersom fördelar kan erhållas för den ena eller den andra. Annars gråter MP och pressen och extremvänsterns statssubventionerade organisationer anordnar demonstrationer tills hen Stefan ger efter. I klammeri med rättvisan? Hur skall det gå till när endast gammelsvenskar alls kan komma i klammeri med rättvisan på ett meningsfullt sätt? Utlänningar må fylla våra fängelser, men det hindrar dem helt säkert inte från att få medborgarskap på grund av denna formalitet. IS-bödlar får ju inte bara medborgarskap och gratis lyxliv, de får också välja fritt mellan batikhäxor och underåriga vita flickor som koranföreskrivna sexslavar.

  Höjden på farsen är dock ändå kravet att kunna styrka sin identitet! Inge en endaste utländsk lycksökare som har importerats som socialdemokratiskt röstboskap till Sverige under de senaste tjugo åren har behövt besvära sig med att kunna styrka sin identitet! Tvärtom har behandlingen snabbats på och blivit välvilligare om man har förstört sina eventuella identitetshandlingar! Ingen i Sverige levande utlänning har en styrkt identitet. De har fått en eller flera sig godtyckligt tilldelade av staten.

  Det hela är en osmaklig fars.

  Svensk förvalting utför organiserade nidingsdåd.

  Gillad av 19 personer

 5. worlpresscomsite skriver:

  Hans Högqvist.
  Ingen fara Anne-Marie P. Mona Salig och hennes medhjälpare i Partiet reser runt i invandrarområdena och visar handgripligt de som inte förstår hur det går till att lägga Socialdemokratins lappar i de olika kuverten och förklarar, med tolk, att de sedan bara behöver lägga kuvertet i lådan vid röstlokalen. ”Demokratin” är väl omhändertagen!

  Gillad av 4 personer

 6. ,USX_ skriver:

  ”På senare tid har också Moderaterna lämnat förslag på att det ska införas ökade krav på dem som söker svenskt medborgarskap.”

  Ja, visst är de fiffiga, dessa moderater! Först sitter man vid makten i 8 år och gör absolut ALLT för att rasera landet och sen är de hyggliga nog att komma med lite förslag för att åtgärda de problem de själva har skapat. Ungefär som en mordbrännare som dyker upp dagen efter branden med nya, fina byggplaner. Vem vill inte anlita honom som byggherre……

  Moderaterna är inte ett parti, det är en grovt kriminell sammanslutning. De ledande företrädarna hör inte hemma i riksdagen, de hör hemma inför domstol.

  Gillad av 22 personer

  • Palle skriver:

   ,USX_: Klockrent; bra rutet!
   Det som förvånar är hur våra public service-medier (som ju har en så hög andel journalister med V och Mp-sympatier) låter dem komma undan en närgången granskning av vilka uttalanden och vilken politik de förde under de åtta åren, och jämför detta med vad de framför idag. Visst är det tillåtet att ändra sig, men vad vi här talar om är något annat: det man fördömde som rasistiskt och nazistiskt och liknande epitet, det framför man nu som vettig politik.
   Förklaringen är väl att den vansinnespolitik, som fördes i frågor som invandring och försvar, ligger helt i linje med V:s och Mp:s politik.
   Bekämpande av brottslighet är ett annat exempel: vad uträttade egentligen Beatrice Ask under dessa år?

   Gillad av 6 personer

   • ,USX_ skriver:

    @ Palle,

    ”Det som förvånar är hur våra public service-medier (som ju har en så hög andel journalister med V och Mp-sympatier) låter dem komma undan”

    MSM utgår sannolikt från att M bara ljuger och att om de hamnar i maktställning igen kommer migrationskranarna att öppnas för fullt. Med all sannolikhet har de rätt. Kristersson har varit en helt öppen migrationsfanatiker sen slutet av 80-talet och under hela reinfeldteran spelade han entusiastiskt med. T.ex var han påtagligt aktiv vad gäller ”ensamkommande” och tog flera initiativ under sin tid som kommunalråd i Stockholm för att maximera mottagande av dessa.

    Utlandssvensk

    Gillad av 10 personer

   • Johan skriver:

    Beror antagligen på att hela 7-klövern enas som ett parti runt baskonceptet Agenda 2030 och slänger ut småsmulor till väljarna att snappa upp, ex vis vinster i välfärden. Inför valet kör man det vanliga skådespelet runt detaljfrågorna för att få folk till valurnorna. Men grundkonceptet i botten ligger nog fast. Antagligen ingår inte SD i detta och bekämpas därför med alla medel.

    Gillad av 2 personer

   • cmmk10 skriver:

    ”… låter dem komma undan en närgången granskning av vilka uttalanden och vilken politik de förde under de åtta åren”

    Huvudsakliga anledningen är att de genomförde den mordbrännarpolitik som MSM vill ha.

    Att MSM tillåter nuvarande retorik beror på, att de för det första vet att det bara är en läpparnas bekännelse och för det andra, så leder det till att en hel del väljare lämnar SD och går tillbaka till ”sina” 7-klöverpartier.

    Gillad av 3 personer

   • Hedvig skriver:

    @ ,USX_ 21 januari, 2018 at 10:49

    Allt talar för att du har rätt. Du har väl läst och hört Thomas Gürs avsågning av Ulf Kristerssons (M) migrationspolitik? I t ex Ann Heberleins intervju med honom hösten 2017?

    För närvarande finns bara ett riksdagsparti som det går att lita på, om man värnar demokratin och medborgarskapet, Sverigedemokraterna!

    Gillad av 2 personer

   • Hedvig skriver:

    @ Johan 21 januari, 2018 at 12:30

    Finns det någon seriös och politiskt oberoende länk, som kan förklara för mig, varför Sverige ö.h.t. nappat på Agenda 2030-betet?

    Det jag har läst hittills låter fullständigt vrickat, men det kan väl inte vara sant?
    Som t ex att FN:s barnkonvention (fast ingår den i Agenda 2030?) ska bli svensk lag. Såvitt jag förstår skulle denna blivande svenska lag innebära, att Sverige ska ha skyldighet att ta emot alla barn i världen som lider nöd. Rätt eller fel?

    Vilka riksdagspartier har röstat igenom dessa påfund från FN?

    Gilla

   • ,USX_ skriver:

    @ Hedvig,

    Jag har inte sett just den videon du länkade, men jag har följt svensk migrationspolitik ganska noga sen 80-talet. Såvitt jag kan minns, har alla som har suttit som ordförande i MUF under den perioden varit närmast fradgatuggande, skogstokiga totalextremister vad gäller migration. Kristersson satt 88-92 och Reinfeldt 92-95. Fast tokigast var nog Tove Lifvendahl, som satt 2000-2002 och var den som drev fram ”de nya” moderaterna. Bland annat bosatte hon sig i Rosengård och skrev sen hyllningsartiklar till mångkulturen. Det fanns NOLL skillnad mellan henne och och t.ex Åsa Romson anno 2014 vad gäller migrationspolitik.

    Utlandssvensk

    Gillad av 6 personer

   • Hedvig skriver:

    @ ,USX_ 21 januari, 2018 at 14:24

    Tack för att du påminner mig! Själv var jag så upptagen av yrkesarbete, att jag inte hade tid och ork att engagera mig i den tidens politiska debatt.

    Intressant att du nämner nuvarande chefen för SvD:s ledarredaktion Tove Lifvendahl, där både Ivar Arpi och Per Gudmundsson skriver öppet och rakryggat om dagens synnerligen destruktiva massinvandring.

    Gilla

 7. Håkan skriver:

  Tankeväckande artikel Anne-Marie, och jag tänker på två saker till en början. Dels det som framförs i en tankeväckande bok av Jason Brennan med titeln ”Against Democracy”, och dels att kanske rösträtt inte ska vara ärftligt…dvs att man föds till det…

  Gilla

 8. Kent Forssgren skriver:

  ”Är det av slapphet eller okunskap som politiker och debattörer inte förstår att demokrati kräver något av sina medborgare för att fungera?”
  NEJ DET ÄR DET INTE. DET ÄR MYCKET EN MEDVETEN STRATEGI.

  DAGENS POLITIKER I DAGENS PARTIER FINNS ENDAST TILL FÖR DEM SJÄLVA
  Dagens politiker lever i en bubbla, helt avskärmade från medborgarna.
  Inuti bubblan har de skapat sig en mycket privilegierad tillvaro i samhället.
  I bubblan finns aktiva politiker, politiker vars bäst-före-datum är utgånget, politikers anhöriga och politikers vänner.
  I strategi ingår också att besätta alla myndigheters tjänster med bubblans folk.
  Politiken är för bubblefolket inte ett sätt att tjäna medborgarna;
  politiken är en födokrok, där de själva bestämmer uppdragets utformning, arvoden och andra ersättningar.

  VÅRT POLITISKA SYSTEM HAR PASSERAT SITT BÄST FÖRE DATUM.
  Det är inte i tiden längre.
  Därför måste systemet förändras från grunden.
  Men, vi behöver inte uppfinna hjulet igen.
  Vi kan lära av ett annat lands politiska historia.
  Historien om hur det kloka folket i det lilla landet Schweiz, inte så lång borta ifrån oss, fick makt att utan en överste hövding styra landet.

  I Schweiz är riksdagsledamöternas arvode lågt, därför att det inte är tänkt att ledamöterna skall kunna leva bara av ersättningen från parlamentet. Därför kan ledamöterna ha ett riktigt arbete vid sidan om.
  Om folket är missnöjda med ett beslut blir det folkomröstning.

  Om politiska systemet i Schweiz:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Schweiz

  Gillad av 13 personer

  • Lassekniven skriver:

   Politikeradeln och övriga Pk-etablissemanget i Sverige fungerar som nomenklaturan gjorde i forna Sovjet. Nepotism.
   Göran P och Anitra vad hon nu heter, var det inte lite lurigt där? Anna Johansson, dotter till forne stake man i Göteborg, Göran Johansson. Som väl är har hon luxerats ut men har säkert fått ett mycket välbetalt jobb.
   Nepotismen gäller både familjesläktskap så väl som som politiskt släktskap.

   Sverige har cirka 350 generaldirektörer, mestadels kvinnor. Åttio procent av alla dessa tjänster får anses vara rena nödhjälpsarbeten för politruker.
   Schweiz är ett underbart land men helst skall man vara infödd schweizare för att bli accepterad. Även om du har högsta akademiska status och/eller är framgångsrik affärsman har jag hört att det inte är lätt att komma in i salongerna.
   Men svensken är förmodligen för dum för direktdemokrati.

   Gillad av 6 personer

   • ,USX_ skriver:

    @ Lassekniven,

    ”Schweiz är ett underbart land men helst skall man vara infödd schweizare för att bli accepterad.”

    Det är allmänt väldigt xenofobiskt och också öppet rasistiskt i Schweiz, även om det börjar ändras nu. Du kan lätt ha stora problem att bli fullt accepterad bara för att du kommer från grannbyn. Men barn som växer upp här och blir flytande på den lokala dialekten brukar funka.

    ”Även om du har högsta akademiska status och/eller är framgångsrik affärsman har jag hört att det inte är lätt att komma in i salongerna.”

    Det finns inga ”salonger”! Schweizarna är allmänt misstänksamma mot folk med högre utbildning och cirka 80% slutar skolan efter 9:an. Fast även detta börjar ändras.

    Min slutsats av lång tid i landet är att det som fungerar bäst är direktdemokrati, där endast vita män röstar och en stor majoritet av dessa är lågutbildade. Högutbildade kvinnor med rösträtt verkar vara det absolut värsta som kan drabba ett land.

    Gillad av 4 personer

   • Hedvig skriver:

    @ Lassekniven 21 januari, 2018 at 13:38

    Om man vill sätta sig in i S-elitens inre liv, är den självkritiske S-bloggaren Johan Westerholms ledarsidorna.se en verklig guldgruva.

    Gillad av 1 person

   • ,USX_ skriver:

    Om man att använda Hillary Clintons terminologi, kan man med fog säga att det finns en påtaglig majoritet av ”deplorables” i Schweiz. En svensk miljöpartist skulle kanske säga ”lågpannade rasister” och en moderat ”korkade lantisar”. Men de skulle båda garanterat kissa på sig om de såg tonläget i debatten här! SD framstår som väldigt, väldigt mesigt…….

    Utlandssvensk

    Gillad av 1 person

  • ,USX_ skriver:

   @ KENT FORSSGREN,

   Jag bor i Schweiz sen mer än 15 år. Bindande folkomröstningar är utmärkta och jag föredrar starkt det systemet framför den typen av parlamentarisk demokrati som finns i t.ex Sverige.

   Men folkomröstningarna är, enligt mig, inte huvudskälet till att Schweiz har utvecklats så mycket bättre än Sverige. Men det jag ser som den verkliga orsaken är betydligt mer ”känsligt”, nämligen att kvinnorna fick rösträtt mycket senare i Schweiz. Det är ganska tydligt att den utveckling som inleddes i Sverige på 70-talet nu kommer här också. Om man har sett det förut, känner man igen det. Troligen kommer det också att gå snabbare i Schweiz, just pga. folkomröstningarna.

   utlandssvensk

   Gillad av 4 personer

   • cmmk10 skriver:

    Även Finland förefaller att krackelera i en accelererande takt. Kulturmarxismen, vars redskap är feminizmen och massinvandringen, kommer aldrig att sluta förstöra fungerande samhällen.

    Gillad av 1 person

   • Kent Forssgren skriver:

    Om jag tolkar dig rätt, så går Schweiz samma öde som Sverige till mötes.
    Men, är gullandet med religionen islam, lika frekvent i denna grupp, som i Sverige?
    Har svårt att tro det.
    Men du kanske vet.

    Gilla

   • ..USX skriver:

    @ Kent,

    ”Om jag tolkar dig rätt, så går Schweiz samma öde som Sverige till mötes.”

    Inget är väl säkert och oavsett vad som sker lär det ta ett tag. Men som jag skriver ovan, ser jag tydliga tecken på en ”svensk” utveckling. För att ta ett exempel, kan man titta på skolan. Mina ungar har gått lokal skola och man kan ungefär säga att det har varit som i Sverige på 50-60 talet. Väldigt, väldigt bra men också hårt. Ungarna sorterades utan nåd vid 12 års ålder i 4 nivåer. Endast den högsta (cirka 20%) gick sen vidare på ett teoretiskt spår som går fram till 18 års ålder och sen leder till universitet. Övriga 80% gick olika typer av lärlingsutbildningar. Men den högsta nivån är helt grymt bra, ljusår över något som finns i Sverige och klart vassare än t.ex IB skolor.

    Så där har det sett ut i evigheter. De har t.ex fortfarande väldigt omfattande studentexamen. Men nu kommer kvinnorna! De dominerar redan lärarutbildningarna och börjar ta över småskolorna. De driver helt klart på för en ”svensk” utveckling. De vill ha allt det som feminiserade och förstörde skolan i Sverige och sannolikt kommer de att lyckas. Det lär bli lägre krav, men fler som går till universitet. Där lär det sen bli en massa tramsutbildningar (vilket knappt finns nu), som kommer att domineras av kvinnor, som sen kommer att kräva större offentlig sektor där de kan jobba.

    Hemmafruar var fortfarande det normala när jag kom till Schweiz och det var en STOR del av landets framgång. Framförallt var barnen nästan helt otroligt välartade och lugna jämfört med de i Sverige. Självklart skapade detta förutsättningar för lugna skolor. ADHD och liknande existerade inte. Det fanns heller absolut inga feta barn.

    Men de unga damerna vill nu inte vara hemmafruar längre. Faktum är att de vill precis det som kvinnorna i Sverige ville på cirka 70-talet, dvs. statligt bekostade utbildningar och gärna även statlig barnomsorg samt jobb inom offentlig sektor.

    ”Flyktingar” av alla sorter är betydligt mer populära hos unga, kvinnliga akademiker än hos andra grupper. När den gruppen växer och får mer inflytande, kommer det att påverka politiken.

    Gillad av 6 personer

 9. Jan Bengtsson skriver:

  Att inte kräva något för att bli MEDborgare,
  handlar givetvis om en enda sak…

  Import av röstboskap, ju okunnigare desto bättre,
  för att trygga Socialdemokraternas maktinnehav!

  Lägg Din röst på OSS!

  Gillad av 9 personer

  • johan utan land skriver:

   VIsserligen tenderar importen att rösta S men detta förklarar inte varför M också är så entusiastiskt inställda till invällningen.

   Av någon anledning ivrar både S & M för nationalmasochismen trots att båda förlorar på det i längden. M kanske tror sig vinna godhetspoäng och samtidigt knäcka välfärdsstaten genom att överlasta den men slutresultatet kommer att bli högre skatter och mindre välfärd och minskade chanser för M att bilda regering.

   S vinner förstås röster men samtidigt urholkas högst konkret livskvaliteten för deras gamla kärnväljare. Det är Nisse i Hökarängen som tar första smällen när mångkulturen flyttar in i huset. Dessutom är risken för S och dess kusiner på vänsterkanten högst påtaglig att den importerade röstboskapen öppnar eget om den inte får som den vill. Vänstern kan ju fråga sina partikamrater i Mellanöstern hur mycket inflytande de fick i den politiska öknen.

   Gillad av 1 person

 10. Anders skriver:

  Men svaret är ju självklart: Det handlar om att skaffa röster. Hur skulle det se ut om potentiella S-väljare skulle behöva vänta på medborgarskap för att de inte kan svenska?

  Gillad av 7 personer

 11. Moab skriver:

  Sedan så har jag landat i åsikten att Anne-Maries artikel kommer en 20 år för sent. Jag är inte intresserad av regler för hur folk blir medborgare, det är en ytterligt liten fråga, det viktiga är istället att hindra fler att komma och att förvägra alla migranter som nu befinner sig i landet medborgarskap. Skadan är enorm och antagligen irreversibel, men även en testad invandrare från en icke-västlig kultursfär är en belastning. Alla de som kommit under de senaste 5 åren har inte ännu etablerat sig så de kan göra full skada på systemet, men det kommer. Trump har som vanligt rätt i sin beskrivning av vissa länder, inga test i världen kan få dess medborgare att passa in i väst.

  Gillad av 15 personer

  • Lassekniven skriver:

   Du har givetvis rätt om den akuta frågan du tar upp. Men Anne-Maries mycket välskrivna artikel är ju inte till för oss som redan vet utan borde ha publicerat i MSM för att informera Nisse H. Men DN hade ju aldrig tagit in den. Wolodarski hade väl fått ett raptus. Hur kan en sådan gök ha så mycket makt.
   MOAB, islam är problemet. Dra in apanagen så åker de hem. Staten kan betala för flygbiljetten (ekonomiklass utan ombokning).

   Gillad av 5 personer

   • Moab skriver:

    Anne-Marie förstod inte vad hon deltog i då hon kunde påverka det, nu är det försent och hennes artikel ser jag inte alls som välskriven, den bygger på helt felaktiga premisser, hon förstod inte vad som hände för 20 år sedan och verkar vara kvar i något som möjligen hade fungerat då.

    Dra in apanage det är jag för men det är orealistiskt, medelklassen kommer att mjölkas till sista kronan, många lämnar landet eller drar sig undan på andra vis. Skulle man ändå lyckas dra in apanaget så gissar jag att vi skulle få se upplopp ganska omgående, afghandemonstrationen var bara en västanfläkt, afghanerna har inga nätverk och lyckas ändå få staten att dansa efter deras pipa. Välfärdskriminalitet är idag dels utbrett över miljoner människor och dessutom en till stor del organiserad miljardindustri. Den politiker som driver på för att dra in bidrag på allvar skulle antagligen bli mördad.

    Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    Så det som antagligen kommer att ske är en ökad segregering på alla fronter, idag hörde jag om en skola i Malmö som startades just för att undkomma ett ökat inslag av invandrare. Självklart så kommer folk att försöka organisera sig så att man inte heller betalar skatt i Sverige, så vitt möjligt.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    MOAB, angående mord: Som jag har påpekat finns ingen politisk väg framåt som inte inbegriper politiska miliser som kan agera livvakter åt de politiker som ändrar systemet. Alla i utlandet kommer att känna igen mönstret från Weimarrepubliken. Det kommer att vara nödvändigt för en opposition att sluta nära allians med antingen Kina, Ryssland eller USA redan innan man kommer till makten. Sverige har givit upp sin suveränitet. Detta är ett faktum.

    Gillad av 1 person

 12. Christer Carlstedt skriver:

  Egentligen är det värre än vad Pålsson anför.
  Hon skriver om vad som krävs för att bli svensk medborgare.
  Sista meningen tycker jag är intressant.
  Man skall kunna styrka sin identitet.

  Nu vet vi att ett stort antal personer kommit hit utan identitetshandlingar. Vi vet att en stor andel av de ”ensamkommande barnen” ljugit om sin ålder.
  I vissa uppdagade fall stämmer inte ens namnet som personen har angivit.
  Det har till och med visat sig att personen ibland inte ens kommit från angivet land.

  Efter en tid så meddelas dessa personer svenskt medborgarskap.
  Det innebär de facto att det nu finns svenska medborgare i livet som inte ens existerar. De är ”hitte-på-figurer”.
  Visst är det en intressant aspekt att i svenska val kan delta personer som inte finns!

  Gillad av 11 personer

  • Kent Forssgren skriver:

   Det är värre än så.
   Samma person finns i inte sällan ett antal olika skepnader, dvs med fler påhittade namn.
   Men med giltiga svenska identiteter.
   Utfärdat av vår fantastiskt service mindiga skattemyndighet.
   Och så får personen vederbörligt antal av alla de bidrag som den överöses med.
   Råkar personen ha åkt tillbaka till hemlandet, så skickas givetvis alla penningar dit.

   Gillad av 2 personer

  • Hedvig skriver:

   @ Christer Carlstedt 21 januari, 2018 at 09:52

   ”Nu vet vi att ett stort antal personer kommit hit utan identitetshandlingar.”

   Det måste handla om minst hundratusen individer, förmodligen betydligt fler. Gränspolisens maskor är synnerligen glesa om inte närmast obefintliga.

   Jag minns att talespersonen för gränspolisen i Malmö i oktober 2017 i SR P1 Nyheter informerade svenska folket att det under drygt fem veckor (september 2015 plus första veckan i oktober) tillät alla migranter att passera fritt utan identitetskontroll). Gränspolisen uppskattade att ca 30 000 migranter då okontrollerat släpptes in i Sverige.
   Fundera på hur många som okontrollerat kom in i landet dessförinnan och efteråt – inte bara i Malmö.

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    ”Det måste handla om minst hundratusen individer, … ”

    Vi har haft en ”flyktingamnesti” en gång tidigare i Sverige. En bekant, som jobbade på folkbokföringen, berättade om att de blev fullständigt överhopade med ansökningar, från folk med falsk identitet (t ex mängder med palestinier som hade utgett sig för att vara iranier) som nu skulle ha sina riktiga identiteter, för att kunna ta hit sina anhöriga.

    Detta var ju för mer än 20 år sedan, men ingen har tydligen dragit någon som helst lärdom av detta.

    Gillad av 3 personer

   • ..USX skriver:

    @ Hedvig,

    ”Det måste handla om minst hundratusen individer, förmodligen betydligt fler”

    En miljon är nog mer korrekt. Sen Westerberg-Bildt 1991-94 och fram till 2015 var det höjden av ondska att föreslå krav på ID handlingar. Cirka 80-90% av alla asylanter under den perioden har kastat sina papper. SD var kraftig emot detta hela vägen och fick enorma mängder ovett av 7K och MSM.

    Gillad av 4 personer

 13. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo det är verkligen ingen trevlig byk som dyker upp om man orkar/vågar titta efter. Politiken har helt klart kidnappats av intressen som inte anser sig ha några andra uppdragsgivare än sig själva.

  Medskyldiga till att det blivit så är dessvärre även Sveriges befolkning och den stora frågan är hur väcka denna. Jag tror man måste få befolkningen att inse att man faktiskt är delägare i vårt land, genom boende, genom att man delar med sig betydande delar av arbetsinkomsten till landet, osv. Man måste få folk att förstå att man är i sin fulla rätt att värna om detta ägande istället för att ständigt bli påmind om alla eländen som ”vi” är ansvariga för.

  Gillad av 6 personer

 14. Marckus E. skriver:

  Om de förslag som nu moderaterna talat om skulle sättas på pränt och röstas om i riksdagen, så kan man med lätthet gissa att bifall skulle ges av SD. Därmed kommer med stor sannolikhet S, V, MP, L och C att per automatik rösta emot ett sådant förslag. Att utfallet skulle bli så beror på att inget av dessa partier vill ha något att göra med SD och hellre än att rösta med SD så röstar man emot av principiella skäl.

  Gillad av 1 person

 15. Sune Mangs skriver:

  Medborgarskapstanken är sedan länge synnerligen svag i Sverige. Det politiska systemet misstror medborgaren och det politiska samtalet domineras av funktionärsmänniskor och ombudsmän; kollektivanslutningen inom LO var om något typiskt för det korporativistiska Sverige, numera något svagare i konturerna men ersatt med desto flera överrockar inom det sk. civilsamhället och myndighetssverige. Självgoda värdegrundscertifierade ”representanter”
  självsvådligt medborgaren i allehanda ting för att allting ska bli till det bästa – medborgaren kan ju ha så konstiga åsikter.

  Gilla

 16. Aha skriver:

  När det gäller krav på medborgarskap tjänar de röda på att hålla låg profil. En majoritet av invandrarna röstar nämligen på vänstern, sossarna och miljöpartiet. Till det kan läggas att av de två dryga miljonerna som röstade på sossarna så arbetade inte hälften. Sossarna har blivit ett invandrings- och bidragsparti.

  Så illa har det gått för det en gång så stolta arbetarpartiet som går med fladdrande fanor i första maj tågen och som en tid t.o.m. lyckades uppnå egen majoritet i riksdagen.

  Gilla

 17. olle holmqvist skriver:

  Om koder –
  Jag blev arbetslös vid 55 efter 20 år, -bra fritt, välbetalt inom lantbrukskooperationen. (Redan då pågick LRF:s självsnöpning). Gjorde det jag tyckte jag borde: ta vad som som kunde fås. Det blev telefonintervjuare (95 kr timmen) mest med bönder om deras förbrukningsvaror. Hur som, de flesta där var unga ambitiösa invandrare.

  På en fikarast säger jag av någon anledning ”gåtan” – vad är det som går och går och aldrig kommer till dörren ? innan jag kommer till fortsättningen (vad svarar en politiker ?) avbryter en av dom unga söta ambitiösa invandrartjejerna fullkomligt glädjestrålande. Klockan !

  Hon var så glad för att hon tillägnat sig lite av de där kod-språket. Vägen in i svenskheten.
  Jag ser dom där obehucklade, medvetna tjejerna på stan ibland, med sina långa svarta hår.. Dom ler emot mej ibland – snäll gammal farbror, typ – och säger.- Hej. Det känns djävligt gött.

  Det är dom som är hoppet.

  Gillad av 1 person

 18. Per-Anders skriver:

  Alla tycker det är en självklarhet att innan man får köra en bil på egen hand ska man ha skaffat sig utbildning på det och även erlägga en test som mäter de kunskaper man har tagit till sig av utbildningen.

  Ska man då vara medborgare i Sverige borde testet vara att visa att man klarar sig på egen hand i Sverige. Naturligtvis kan man inte bli medborgare i Sverige om man måste ha en tolk med sig.

  Så när fungerar det på många läkarmottagningar i Sverige. En person som inte kan svenska ska besöka läkaren. Läkaren ska nu hitta en tolk och en tid då både läkaren och tolken har en ledig tid samtidigt. Dagen för läkarbesöket dyker inte tolken upp. Inställt läkarbesök. Ny gemensam tid ska hittas. Näst gång läkarbesöket ska ske dyker inte patienten upp. Läkaren får dock betala tolkens tid. Ny tid ska hittas, osv.

  Det finns en hel del invandrare i Sverige som kan svenska men i kontakt med myndigheter talar de ingen svenska och de blir väldigt religiösa i kontakterna med svenska myndigheter. På ren svenska heter det: att jävlas. Och, allt detta ska vi betala för.

  Gilla

 19. MartinA skriver:

  Du, det där skulle ni tänkt på för 42 år sedan. Nu är det för sent. Det ni har gjort mot oss svenskar kan aldrig göras ogjort. Jag kommer aldrig se er som något annat än brottslingar.

  Gillad av 3 personer

 20. Bertil Adolfsson skriver:

  Sverige förr: ”Gör din plikt-kräv din rätt.
  Sverige nu: ”Gör vad du har lust med-kräv din rätt. Det är nån’ annans fel om nåt’ går snett!”

  Gilla

 21. Passkontrollanten skriver:

  Blotta idén att en utlänning (icke-svensk) skall kunna bli medborgare i Sverige – svearnas rike – är absurd. Uppehållstillsånd (tillfälliga) för utlänningar? Ja, i vissa fall, men knappast för den typ av långväga bidragsparasiter som på senare decennier forcerat sig in i vårt hem. Medborgarskap? Nej, aldrig, inte för någon utlänning någonsin och alldeles oavsett.

  Gillad av 1 person

 22. Isabella skriver:

  Mycket bra! Jag blir glad av att jag inte är ensam att fundera över hur lättvindigt Sverige delar ut medborgarskap.

  Jag är ledsen över att vi i Sverige inte har politiker som ser till medborgarnas bästa.
  Det skulle kunna vara;
  Politiker som vågar fatta beslut som är bra för flertalet och för landet.
  Politiker som vågar stå för obekväma åsikter.
  Som att man inte med automatik ska ha rätt till samhällets alla funktioner om man inte har medborgarskap.
  Att medborgarskap ska behovsprövas på fler grunder än permanent uppehållstillstånd och rent i belastningsregistret.
  Dessa är två delar i testet för medborgarskap och behöver kompletteras med språktest och samhällskunskap.

  Gilla

 23. Folke Lidén skriver:

  Givet de volymer och den kategori (till stor del lågt humankapital) människor som kommit och fortfarande kommer i femsiffriga tal varje år, så tror jag att höjda krav på kunskaper i svenska och kännedom om vår kultur och historia inte tjänar mycket till.
  Massinvandringsprojektet som drivits med falska förhoppningar i 30 år kan aldrig bli en framgång.
  ”Med facit i hand” brukar det heta. Vi har haft facit i hand länge nog nu. Dessvärre har det gått så långt nu att de åtgärder som erfordras för att stoppa och vända utvecklingen ter sig alltmer ogenomförbara.
  Glädjande att M nu har vänt. Tyvärr är det svårt, hart när omöjligt, att lita på partiets företrädare som teg och därmed stödde Fredrik Reinfeldt. Dessutom har M under de fyra åren efter FR bedrivit en generande svag låtsasopposition. Rätt ska vara rätt. Allt kan således inte skyllas på Reinfeldt.
  M har en lång väg tillbaka till förtroende.
  Anne-Marie Pålsson är förvisso ett undantag.
  Det räcker liksom inte.

  Gilla

 24. Christer Hanefalk skriver:

  Tack för din artikel!
  Jag tror att det är så enkelt att många inte kan skilja på information och kunskap. Man kan numera slå upp ‘allt’ på nätet – informationen finns tillgänglig 24/7 året om. Och, i och med att man alltid har informationen tillgänglig så upplever man att behovet av att lära sig något minskar. Vad man inte förstår är att kunskap i stor utsträckning är en uppsättning referensramar. Och utan referensramar blir information aldrig (!) kunskap – det blir bara ord och siffror utan mening. Vi kan återge informationen, men vi förstår varken sammanhanget eller innebörden.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.