Pratpolitik

Patrik Engellau

I Gullivers resor beskrivs hur politiken i landet Lilliput rörde sig kring en huvudfråga, nämligen om kokta ägg ska öppnas från den toppiga eller den runda sidan. Frågan ansågs så fundamental att den givit upphov till inte mindre än sex uppslitande inbördeskrig.

Jag kom att tänka på det nyligen när landet skakades av en politisk strid inom och mellan partierna i den betydelsefulla frågan om ett väpnat angrepp på Sverige är ”osannolikt” eller om det möjligen ”inte kan uteslutas”. Distinktionen mellan dessa två uttryck, som alltså är så glasklar för de inblandade politikerna att de kan ta strid för sin favoritformulering, är för de flesta människor svår att utreda. Vilket är mest sannolikt, ett angrepp som är ”osannolikt” eller ett angrepp om ”inte kan uteslutas”? Politikerna lyckas strida om saker som är så obetydliga att de knappt upptäcks av medborgarna.

Att de strider om struntsaker beror troligen på att de står helt borttappade och aningslösa inför de riktiga problemen. Jag kunde nämna skolan som exempel på problemområden som inte åtgärdas eftersom politikerna inte har en susning om vad de borde göra och därför fortsätter med den sorts åtgärder – i huvudsak större anslag och mer centralstyrning – som de prövat i decennier utan några som helst positiva resultat. Men försämringarna i skolan har vi liksom vant oss vid. De har blivit ett normaltillstånd som man inte behöver debattera så mycket om.

Ett relativt nyupptäckt och därför nyförvirrat område är gängbrottsligheten. Problemen med no go-zoner och bilbränder och anfall på blåljusfordon har visserligen funnits länge, men de har sopats under mattan en gång i halvåret av rikspolischefen som trosvisst förklarat sig ha koll på läget och goda förhoppningar att det hela inom kort ska vara ur världen. Alla utom paranoiker som jag har låtit sig nöjas med de lugnande beskeden och tagit ytterligare en kaka till kaffet.

Varför ser ni inget, varför gör ni inget? har jag i andanom frågat politikerna men inte kommit fram till något annat än att de är så vana vid att strunta i sina uppgifter att detta blivit liksom en livsstil. Men så häromdagen kom jag på att det kanske är värre än så, de kanske har insett att en kamp mot gängbrottsligheten sannolikt skulle urarta till krig där det dog både poliser och kriminella vilket – alltså att det dog kriminella – skulle uppröra PK-isterna till den grad att polisen sannolikt skulle tvingas sticka svansen mellan benen och kommendera eld upphör. 

Men plötsligt har oron över brottsligheten förvandlats från en morbid sysselsättning för aparta paranoiker till dagens av offentligheten mest erkända fråga. Hur det gick till vet jag inte. Troligen är det bråket om migrationen mellan regeringspartierna som degenererat till öppna gräl där Isabella Lövin förklarat att det här med gängbrottslighet inte är så farligt. Det blev för mycket för andra partier som tänkt gå till val på ordning och reda samt trygghet. Tappen åkte ur tunnan och det forsade fram åsikter som varit otänkbara för bara några veckor sedan.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson föreslog i riksdagens partiledardebatt att militär skulle sättas in mot gängbrottsligheten. Man förstod inte varför det inte skulle räcka med polis. Vet Åkesson något som jag inte vet? Kan det vara så att han bedömer att polisen måste förstärkas med militär för att Sverige ska kunna vinna det här kriget som vi inte brytt oss om under åtskilliga år?

Sedan kommer nästa märkvärdighet. Statsministern blir efter partiledardebatten tillfrågad om sin syn på Åkessons förslag och tar då inte tillfället i akt att förklara att förslaget är fascistiskt. I stället visar han sig öppen för möjligheten att använda trupp i betongen, visserligen inte som ”första åtgärd”, men kanske, underförstått, som andra, till exempel om polisen inte klarar biffen.

Om möjligt ännu besynnerligare blev det när justitie- och inrikesminister Johansson offentligt tar avstånd från chefens uppfattning och förklarar att statsministern nog inte menade vad han sa. ”Vi har de polisiära resurser som vi behöver ha för att stävja det här våldet”, sa han enligt Metro den 18 januari. Varför har han inte stävjat våldet då?

Det hela är mycket yrvaket. Regeringen har uppenbarligen inte tänkt igenom och snackat ihop sig. Det är inte bara bråk mellan miljöpartiet och socialdemokraterna, dessutom tar en socialdemokratisk minister offentligt regeringschefen i upptuktelse. Hela havet verkar storma där våra ledare befinner sig.

Så vad ska hända nu? Anden är sluppen ur flaskan. Gängbrottsligheten är ett erkänt problem. Ska polis nu sättas in mot kriminaliteten? Ska militären vara med på ett hörn?

Min gissning är att det inte blir något annat än prat. Så är det ju på alla andra områden, till exempel skolan. Så är det ju även inom migrationspolitiken som i flera års tid påstås gradvis ha stramats åt medan det i verkligheten inte skett någonting (annat än möjligtvis att praxis när det gäller försörjningen av anhöriga kanske blivit något mindre generös).

Jag försöker inte vara ironisk och klatschigt överdriven. Det här är faktiskt vad jag tror. Jag tror inte att politikerna kommer att göra någonting åt kriminaliteten. De kommer att låta den vara och då kommer den att bli värre. Men de kommer att prata om allt möjligt viktigt som de gör. Detta är förfärligt.

 

63 reaktioner på ”Pratpolitik

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Typiskt nog överreagerade 7-klövern inför Jimmie Åkessons propå att man efter danskt mönster skulle kunna låta militär avlasta och hjälpa polisen, t.ex. i rena upploppssituationer eller vid gränsbevakning. Eftersom förslaget kom från SD, var det ju en ren reflex från övriga att stegra sig och medvetet missförstå!
  Ett par andra problem, utöver gängkriminaliteten, som det knappast ens pratas om, är bilmålvakterna och den slappa passhanteringen. Mitt förslag: Ta målvakternas bilar som betalning för skulderna, och medge högst 2 pass per giltighetstid. Ska det behövas utredas och dras i långbänk?

  Gillad av 8 personer

 2. Palle skriver:

  Patrik: viktigt ämne, och tyvärr tror jag du har rätt i din slutkläm.
  Först problemet: Som Mohamed Omar skrev i sin gårdagsartikel, har svenska politiker importerat Mellanöstern, och de har fått Mellanöstern. Vad hade de förväntat sig för resultat av den förda politiken?
  Militär användning: först bör konstateras att detta land inte direkt har något överskott på militär personal. Men vad gäller det för användning? Åkesson refererade till Danmark. Där används militär personal till att avlasta polisen från uppgifter som t.ex. gränsbevakning med resultatet att polisiär personal kan frigöras till att utreda brott och i övrigt mer direkt bekämpa brottslighet. Låter för mig inte helt orimligt.
  Dina slutsatser: som så ofta gäller för PK-politikerna att skenet är viktigare än verkligheten. Om kraftfulla åtgärder verkligen skulle sättas in mot organiserad brottslighet i ”särskilt utsatta områden”, skulle politikernas misslyckade invandringspolitik (att ta emot volymer, som det inte finns möjlighet att integrera) bli uppenbar för alla. Därför kommer situationen att tillåtas försämras (verkligheten förvärras) för att skenet tills vidare ska kunna upprätthållas. När slutligen krafttag ej längre kan undvikas, kommer det att ske från en betydligt ogynnsammare position med större konsekvenser av närmast inbördeskrigsliknande karaktär.
  För att bromsa upp detta behövs till att börja med a) närmast totalstopp för ytterligare invandring b) kraftig förstärkning av tullkontrollen för försvårande av vapen- och knark-import.
  En likartad utveckling sker i Tyskland, och redan för några år sedan skrev Stefan Hug boken ”Migrantengewalt” (migrantvåld). Vore intressant med en sakkunnig jämförelse – vi kan nog lära oss en del av både Tyskland och Danmark – om viljan finns vill säga.

  Gillad av 8 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  De folkvaldas rätta roll är som lagstiftare – inte som utövare av makt för att gynna sina väljares intressen. – De har ju inte själva det som krävs utan bör lyssna till goda råd från dem som är heltidsengagerade i rättsordningens fortskridande perfektion.

  Rättsordning handlar om att skapa incitament. – D v s det val mellan alternativ som är det bästa sett från ett vidare perspektiv, skall genom rättsordningen även framstå som det fördelaktigaste för individen.

  Det skall kosta mer än det smakar att odla en hotfull och brutal attityd och försöka få rang och vinning genom kriminella gärningar. – Istället för att försöka vara en tillgång för sina medmänniskor genom flit och kompetens.

  Gillad av 1 person

  • .USX_. skriver:

   @ A,

   ”Ja det är kniviga saker det här.”

   Jo, visst är det så! Men samtidigt finns det absolut massiv empiri angående resultaten av att sätta in militär i ghetton, från t.ex Frankrike och USA. Jag verkar vara en av väldigt få svenskar som verkligen har läst på om denna och jag har skrivit ganska mycket om saken på bloggen Fristad. Här går dock mina inlägg om saken oftast inte igenom. Men alla bloggägare gör som de vill! Verkligheten fortsätter dock att vara som den är och det går utan problem att nästan säkert räkna ut vad militär i ”utanförskapsområden” skulle leda till.

   Utlandssvensk

   Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Som du själv noterat så har det skett en glidning här, kanske ett inlägg går igenom, gör ett försök till, kopiera och klistra.

    Gilla

 4. plq017 skriver:

  Naturligtvis kommer inget att göras. Till och med nye M-ledaren förklarade ju för väljarna att den nya högre brottsligheten visserligen är beklagansvärd, men att den kommit för att stanna.
  Det vill säga, skulle han komma att styra, så är också hans besked att jag kommer inte att göra något åt saken.
  Men PK-eliten är överens med folket att det är litet småtrist att det blev så här.
  Dessutom avser man att fortsätta på den inslagna linjen, så det kommer inte att bli bättre.

  Gillad av 5 personer

  • Gert B. skriver:

   Appselut motsatsen till ”ordning och reda”. Undrar faktiskt om inte S.L. försökte ironisera när han kommenterade Åkessons utspel om militär insats i gettona? Han sa: inte mitt förstaval.
   Korkad som han är, sa han det nog med en inlindad ironisk knorr, vilket är hur tacksamt som helst att medvetet missförstå. Vad han menade var nog: aldrig i h-e att vi skulle sätta in militär!
   Men det går som det går när vi har ministrar med intellektuell funktionsvariation. (Självklart använder jag endast PK-begreppet i skämtsamma sammanhang.)

   Gilla

 5. Bo Svensson skriver:

  När det blir många döda på grund av bromsfel i ett tungt fordon, skall fordonets försäkringsbolag ge skadekompensation.

  Som det är nu, handlar det om ersättning till efterlevande men det är en sak för sig. – För att få rätt nivå på omsorgen om säkerhet, bör utbetalningarna per dödsfall handla om den omkomnes egna värdering av sitt liv. – Människovärdet måste få ett mått i pengar.

  Jag tror man f n räknar med runt 25 miljoner för att bedöma rimligheten i investeringar för ökad trafiksäkerhet.

  Om nu föraren av det tunga fordonet istället avsiktligt kör ihjäl en massa människor, då finns det ju ingen försäkring som täcker och därför finns inte incitamenten på plats för riskminimering.

  Vilket är motivet för min rekommendation om krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför bevakade enklaver. – Med rätt pris på dråp och våldtäkt, får man då också de rätta incitamenten för fredligt och vänligt beteende.

  – Alternativt de rätta incitamenten för att ta sig tillbaka dit där man hör hemma.

  Gillad av 2 personer

 6. Moab skriver:

  Det är bara apspel. De politiska diskussionerna är bara trams, allt alla säger mynnar ut i ingenting. De är inte arga på varandra över tillståndet i landet och de möjliga lösningarna, den delen är bara apspel. Vad de bråkar om är bananerna:

  Det bråket handlar om är apornas bananer, eller rättare taktiken för att få behålla sina bananer så att den nya apan inte får några, Mp tycker man kunde fortsätta låtsas att invandrarna är precis som oss och hon har rätt, media hade spelat med, utan tvivel. De andra tycker nu att det är en bättre banan-taktik att prata om problemen och låtsas göra något, det fungerar också för media spelar med på det också, de är systemtrogna, bara systemet bestämmer vad media skall tycka någon gång! Decide already tror jag Tove Lifvedahl och Peter Wolodarski tänker.

  Vad gäller försvarsdebatten så följer jag den överhuvudtaget inte, där förhåller det sig på precis samma sätt. Man har monterat ner försvaret under 30år och använt pengarna till migration och kommer inte på idén att stärka försvaret förrän det sprider sig en en tro att Putin gått över från vänstern till högern. Varför skulle Putin vilja att de krafter som vill ha ett starkt försvar skall vinna, NATO eller inte? Etablissemanget är nu så förvirrat att de ser KGB-agenter överallt. Såg de inte James Bond, så har det ju alltid varit? Putin återtog inte ens hela Ukraina, han är ett ideal av återhållsamhet. Med försvaret så förhåller det sig som med polisen, de kan inte styras med pk-principer, för ytterst så handlar det om att ta beslut om att döda folk, och i det beslutet riskera att döda oskyldiga. Sådana beslut har vi inte haft politiker förmögna att ta på mycket länge. Apspel återigen.

  Gillad av 4 personer

   • A skriver:

    Ditt resonemang om apspelet är naturligtvis rätt MOAB. Men min övertygelse nog är att vår sk maktelit knappast är av den kalibern att de klarar av att hantera detta ens om de ville. En möjlighet för dem vore att sätta sig i knät på en annan mer kapabel sådan för att reda ut situationen, närmast till hands kunde då vara en muslimsk inhemsk i vardande som påtog sig att leverera säkerhet. Detta har tydligen redan börjat så smått via polisen som startat vissa samarbeten.. Just de som man kunde önska inte var särskillt samarbetsvilliga. Jag skulle inte bli förvånad om förlängningen av detta skulle bli sättet som landet tillslut glider ur våra händer hyfsat lungt och fint.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   QED, GP gör ett bra jobb på dagens ledarsida i att låtsas att apspelet betyder något:

   Sedan har vi synen på migrationen. Att det råder en spricka mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna är knappast en nyhet, men bekräftades återigen under den senaste veckan. De senaste åren har regeringen med Socialdemokraterna i spetsen (och med stöd av merparten av riksdagspartierna) lagt om migrationspolitiken för att den ska ligga närmare övriga EU-länders – en linje som Socialdemokraterna vill hålla fast vid. Samtidigt vill Lövin att ”Sverige ska ha en mer generös flyktingpolitik än andra länder” (DN 16/1).

   Kan man bli mer systemtrogen än att spela med i detta apspel? Sverige har lagt om migrationspolitiken, jaha, men vi slår rekord i antalet nya medborgarskap och ligger högst i Europa, skyhögt över de flesta per capita, i antalet asylansökningar och antalet som beviljas asyl. Det är så dumt att jag frestas läsa Aftonbladet, de har iallafall en konsekvent linje rakt mot helvetet.

   Gillad av 5 personer

 7. Moab skriver:

  Någon som däremot inte spelar apa det är Margot Wallström som gör vad litet hon kan för islamisering och växande judehat och ett framtida civilisationernas krig. Den kvinnan får iallafall något gjort i Palmes anda

  Gillad av 7 personer

 8. ERIK2 skriver:

  Förfärligt är rätta ordet. Det här är en beskrivning av en stat i upplösning. Mina ögon ser tyvärr också alla dessa tecken. Men varför är så många fortfarande så blinda? Hur kommer kollapsens akuta förlopp att se ut? Vad kommer i gamla statens ställe? Ett hårdfört religiöst inriktat styre? Mycket pekar på det senare. Verkar vara oundvikligt. Det kommer dessutom att gå tydligt fort nu vad gäller befolkningsutbytet. Vid vilken tidpunkt ska omvärlden notera det folkmord som i all tysthet pågår? För att nu tala i klartext.

  Gillad av 1 person

 9. Göran Andreasson skriver:

  https://detgodasamhallet.com/2018/01/19/pratpolitik/
  Det värsta är att vi är 7 miljoner som skall fundera på vilken av dessa yrvakna och förvirrade höns som skall leda Sverige i september. Finns det någon i detta land som känner att Stefan Löfven lyckats styra Sverige på ett intelligent sätt under hans tid vid makten? Fridolin och Sjöstedt känns ju inte som någon du vill hålla i handen när det blåser storm. Moderaternas nya spratteldocka har inte lyckats höja detta partis förtroende mer än någon grad från sin tidigare bottenfrusna lägstanivå med Batra som försökte agera sträng fröken i klassen men mest blev till ett stort skämt. Centerns Annie Lööf och liberalernas Björklund och Kds Ebba Bush Thor springer runt och pickar majs men levererar inte annat än luftslott inte mer värda än den billigaste hamburgaren på Mac Donalds. Så ser kortleken ut inför valet, en hel familj med förvirrade människor som inte har en tillstymmelse till förmåga eller vilja att ta ansvar för Sverige. Sedan har vi Jimmy som är killen som ingen vill välja in i fotbollslaget. Om ni kommer ihåg hur det var i skolan. Han eller hon som var sämst. Men oavsett vad man tycker om honom så kommer man ändå till själva kärnfrågan ”KAN DET BLI SÄMRE ÄN VAD DET REDAN ÄR”.
  När Sverige ligger under med 50 – 0 och inga av våra ”stjärnspelare” förmår leverera ett fungerande Sverige så måste vi pröva någon ny spelidé. Ge Jimmy chansen och förhoppningsvis kommer han ösa in mål i motståndarburen.

  Gillad av 6 personer

 10. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är pinsamt att se hur de ”borgerliga” politikerna ägnar sig åt just pratpolitik. Annie Lööf står med stort allvar och läser upp i partiledardebatten att hon satsar X miljarder på Y när sanningen är att man lägger ner sina röster när det blir allvar.

  Samma med Liberalernas försvarspolitiske talesperson som med stort allvar attackerar motståndarna när sanningen även här är att man lägger ner sina röster när det blir allvar.

  Det som är beklämmande med detta skådespel är att politikerna inte tycks fatta vad de ger förintryck på normala människor.

  Gillad av 4 personer

 11. Johan skriver:

  Säkert en riktig analys. Det betyder att medborgarna får ställa in sig på att hantera de situationer som uppstår i det nya klimatet. Hur man ska kunna uppnå en förändring på demokratisk väg är svårt att säga när media och 7-klöver har tolkningsföreträde på vad demokrati betyder.
  Valupptakten har börjat. Om regeringen haft för avsikt att vidta åtgärder hade den naturligtvis redan gjort det.

  Gillad av 2 personer

 12. Steven Jörsäter skriver:

  Situationen är onekligen mycket intressant och nog ganska unik. Plötsligt erkänns sådant som nyss inte fanns. Att Åkesson föreslår att ta hjälp av militären är sannolikt för att förhindra att frågan strandar på gnäll om bristande polisresurser. Men om militären också ska börja grilla korv med busarna är inget vunnet. Någonstans måste man börja våga ta i med hårdhandskarna annars är inget vunnet. Att statsministern inte brutalt avfärdar tanken om militär låter ana att man kanske börjar nå vändpunkten?

  Som så ofta så tror jag att det är viktigt att lyfta blicken. Polishaveriet är inte bara svensk företeelse, i alla fall inte i alla stycken.
  I Hamburgkravallerna (https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/01br6/200-poliser-skadade-i-hamburgkravallerna) i juli förra året var 20 000 poliser insatta och hundratals skadades. Det hela var förstås helt absurt. En enda polis eller mer realistiskt kanske ett hundratal poliser hade kunnat stoppa alltihop om de bara hade fått rätt befogenheter att trappa upp våldet till den nivå som behövdes för att få stopp på eländet. Men när det inte sker behövs tiotusentals poliser. Nästa gång kanske det behövs 100 000. Att försöka genomdriva lag och ordning utan våld fungerar inte. När ska denna urgamla kunskap genomtränga den politiska korrektheten?

  Gillad av 9 personer

  • Moab skriver:

   Precis, när jag bodde i Schweiz så bröt en stöldvåg ut, tjuvarna körde över gränsen (det var nog inte värre än vad varenda liten by i Sverige nu upplever) och tjuvade och körde hem igen.
   En polis i Geneve sköt då ihjäl två tjuvar som flydde i sin bil (genom bakrutan). Polischefen blev intervjuad och konstaterade att det var olyckligt men att det är farligt att vara tjuv.

   Gilla

 13. Aha skriver:

  Nja som exempel tycker jag inte att ”kan inte uteslutas” och ”osannolik” är så nära varandra i betydelse som Engellau framhäver. Sak samma pointen är tagen; politikerna tjafsar om småsaker. Sandlådepolitik skulle det kunna kallas.

  Sverige behöver om inte en stark man, åtminstone en Trump ver 2 som verbalt och faktamässigt förmår kalla saker vid dess rätta namn och som också går in för att lösa problemen, dvs en person som inte sysslar med sandlådepolitik.
  Udden i den här skrivningen gillade jag speciellt ”…..de är så vana vid att strunta i sina uppgifter att detta blivit liksom en livsstil”.

  Att storma utanförskapsområdena för att komma åt gängkriminaliteten och låsa in 5 000 gängkriminella skulle inte vara sandlådepolitik. Men oj vilken badwill för den svenska humanitära stormakten, värre än Karl XIIs förlust vid Poltava. Sandlådepolitiken lägger hinder i vägen men än värre är alltså i det här fallet den enorma prestigeförlust det politiska etablissemanget skulle erfara om verkligt hårda tag skulle genomföras mot gängkriminaliteten (förortskidsen må känna sig stöddiga men de ska veta att deras blotta existens beror på handlinsförlamning).
  Ovanstående torde vara en utopi, det blir som Engellau skriver ett förfärligt prat.

  No go zones har kommit för att stanna i ett land som en gång var ett av de mest harmoniska och effektiva länderna i världen. Bra jobbat.

  Gillad av 2 personer

  • Johan skriver:

   I så fall har vi no go zoner, gated communities, medborgargarden, outlaws och ett antal parallellsamhällen att se fram emot. Samt underjordisk verksamhet pga sordin på nyhetsflödet. Känns inte något vidare. Man får hoppas att förnuftet segrar innan dess men jag är minst sagt skeptisk.

   Gilla

 14. Spelad naivitet? skriver:

  Den yrvakenhet vi ser kommer ifrån att både politiker och allmänhet är på väg att återupptäcka vad människan är för varelse. De mer rosa glasögon har hamnat på sniskan. För den som nagelfarit mänsklighetens historia vet att våldet ständigt varit hennes följeslagare. Lättväckt om omständigheter förändrats. Människans våldskapital är i det närmast outtömligt. Om än latent vilande i mer mjuka samhällen.

  I Sverige har dessa insikter hållits undan. Vi har istället invaggat i att tro att människans normaltillstånd utgörs av den alltigenom snälle. Och i samhällen med få konfliktytor är denna tro lätt att upprätthålla. Där kan man få för sig att allt mänskligt apart och destruktivt, rentav kriminellt, enbart utgörs av en slags mänskliga artefakter.

  Ändå har vi i decennier sett hur konflikter, som den i israel och Libanon, levt vidare över generationsgränser. Hur etniska gruppers sammanhållning inte bara bestått av sega strukturer utan även överlevt i årtusenden. Intresset inåt, mot den egna tillhörigheten, överstiger vida allt övrigt.

  Gillad av 2 personer

  • Spelad naivitet? skriver:

   Fortsättning…

   Nu skall Sverige plötsligt klara av att hantera ett otal särskiljande intressen. Som att etnicitet, klan och identitet även förmår gå armkrok med kriminalitet.

   Vad många inte tycks ha förstått är att när väl klan och etnicitet etablerats som en stark sammanhållande kraft lär inte polis och militär kunna lösa upp den sammanhållningen. För man kan inte härja runt med batonger inne i tankestrukturer.

   Den mer retoriskt lagde skulle kunna peka på de maktstrukturer feminismen i åratal talat om vad gäller manlig maktutövning. I vad mån polis och militär skulle kunna kallas in för att komma till rätta med denna maktutövning har aldrig kommit upp i någons huvud. För det hade ansetts som direkt galenskap. Hur kan man då tro att polis och militär skall kunna blir redskap för att lösa i grunden etniska och klanmässiga maktstrukturer, av det mer hårda slaget?

   Svenska politiker är naivt nyvakna. Eller också spelar de det. Hur som helst – det vi ser utgör effekter av en politiskt naiv migrationspolitik. Där en ofullgången människosyn blottats. Men även hur ett mer taktiskt manövrerande inför valet börjar framträda. Och då spelar man på en kvardröjande naivitet hos den svensk allmänheten. Även det tämligen cyniskt.

   Gillad av 3 personer

 15. oppti skriver:

  Att reaktionen blev som den blev på detta förslag kan ju bero på att Danmark redan beslutat sätta in militären.
  Att då kalla detta SD förslag som fascistiskt vore väl rätt korkat och odiplomatiskt!

  Gillad av 3 personer

 16. Mats R skriver:

  Patriks förmodande om orsakerna till varför politiker inte gör något rejält åt gängkriminaliteten, att ”de kanske har insett att en kamp mot gängbrottsligheten sannolikt skulle urarta till krig där det dog både poliser och kriminella”, bär sannolikhetens prägel. Det är också mycket troligt att blodsutgjutelsen ifråga skulle vålla massmedial cirkus av aldrig tidigare skådat slag (dagens ”trumperier” skulle blekna vid en jämförelse). Dessutom skulle ju den så omhuldade Sankt Sverigebilden få sig en rejäl törn, nedfläckad av offrens blod.

  Man får dock hoppas att det trots allt kan bli mera verkstad än snack i den här frågan. OK, jag vet inte hur det ska gå till, men det är bara absolut nödvändigt att man gör något nu, för ju längre man dröjer, desto värre, och blodigare, blir det när man väl måste ta tag i problemet. Och det kommer man att bli tvungen till, tro mig!

  Slutligen vill jag inte ha osagt detta, att om man som politiker i ansvarig ställning, typ minister, är så rädd för media att man inte kan vidta de åtgärder som behövs, då ska man inte vara politiker. Det finns annat man kan ägna sig åt!

  Gillad av 4 personer

 17. Don Carbonara skriver:

  Sverige har blivit en maffiastat där svenskarna tvingas betala beskyddarpengar till invandrarna i form av bidrag och andra eftergifter till invandrarnas fördel, annars gör invandrarna kaos med svenskarna.

  Gillad av 6 personer

 18. Bo Svensson skriver:

  Ser man de folkvaldas uppgift som att skapa incitament för framlängesutveckling, blir ju problemet med skolan lättlöst.

  Räcker det inte med mindre, kan man kanalisera samtliga skattemedel ägnade stöd till barnfamiljer som utbetalningar etappvis i takt med att barnen kan visa att de blivit klokare och kunnigare och att myndighet och rösträtt villkoras med att ha klarat en viss miniminivå.

  För pengarna köper man undervisning på en fri marknad och det behövs ingen myndig inblandning i med vilka metoder man förmedlar kunskap och gott uppförande.

  Gilla

 19. Underdog skriver:

  PE: Jag gillar att du tar upp Swift som satt på Irland och såg befolkningen svälta medan man i parlamentet i London diskuterade om mjölken skulle komma före eller efter teet i koppen. Hans mest bitande satir, när han föreslog att svälten skulle lösas genom att man åt de många spädbarnen, hade aldrig kunnat publiceras i dagens trånga åsiktskorridor och än mindre när Vinnova och MSM lagom till valrörelsen fått fram sin ”sanningsalgoritm” avsedd att blockera alla misshagliga åsiktsyttringar.

  I sak är det ju enkelt: Sätt de få militärer vi har kvar att med skarpladdade vapen patrullera våra gränser. Det gör man även i Frankrike på varenda flygplats. Det är ju militärens främsta uppgift att hålla gränsen. De poliser som slipper uppgiften kan då vara närvarande i de ghetton som svenska politiker har skapat genom att inte lyssna på de varningar som ljöd redan för 20 år sedan. Men det kommer ju inte att hända eftersom det förutsätter beslutsförmåga och handlingskraft, de två mesta bristvarorna i svenskt samhälle.

  Gillad av 2 personer

 20. Jan Ivarson skriver:

  PK-argumenteringen har ändrat karaktär.
  För några år sedan försökte etablissemanget övertyga om behovet av stor invandring. Den påstods behövas för att klara pensionsavgångar, erbjuda arbetskraft till företagen och rädda pensionerna. Sverige behövde kulturberikas för att ersätta nordiskt barbari. Några partier försökte övertyga om den importerade arbetskraftens kompetens, genom att dela ut förtroendefulla poster i politiken. Inte sällan slutade det med avgång och skandal.

  Så trädde Reinfeldt fram och bad skattebetalarna öppna sina hjärtan, men han avsåg deras plånböcker. Han signalerade att goda svenskar skulle vänja sig vid sänkt välfärd och höjd pensionsålder, för att i hög grad kunna försörja importerade pensionsräddare. Nu fick svenskarna vänja sig vid att bli räddare.

  Låt oss se ljuspunkterna. Numera hör vi lite om kulturberikning som uppväger nackdelarna. Talet har ersatts av skyldighet att acceptera nya kulturyttringar och se den ökande brottsligheten som problem utan koppling till migrationspolitiken. Goda svenskar skall tro att stenkastning, bilbränder och massvåldtäkter inte har med migration att göra. Vår feministiska regering vill begränsa våldtäkter med att avskaffa könen. Hur det skall bli med feminismens och den feministiska regerings framtid när könen avskaffats, är skrivit i stjärnorna.

  Från början gällde lögnaktiga påståenden om behov av kvalificerad arbetskraft. Nu skall svenskar ta ansvar för andra länders behov av välfärd. Den kan de inte kapa själva p. g. a. sin värdegrund. Den vi inför vi nu här och förväntas bemästra med socialtanter och poliser som delar ut armband.

  Idag tävlar politiker om vem som har den strängaste retoriken i flyktingpolitiken, samtidigt som invandringen tillåts vara större i Sverige än i övriga nordiska länder tillsammans!
  Politiker säger de bedriver en sträng migrationspolitik men gör något annat i praktiken, precis som vanligt. Statsministern kan tänka sig sätta in militär för att lösa brottsligheten. Kanske tänker han sig trosskompanier under prideflaggor som delar ut valfläsk.

  Lögnkulturen är den samma som tidigare men har bytt argument.

  Gillad av 4 personer

 21. Hortensia skriver:

  Ja, käre medparanoiker, här i ”den humanitära stormakten” kokas det inte ägg, utan grodor – medan stekta sparvar flyger in i en kader intellektuella lilliputtars pladdrande munnar, där de självgoda och inbördes beundrande står runt en, likt Gulliver, fjättrad Moder Svea.

  Gillad av 2 personer

 22. Martin skriver:

  Matnyttig information om kusingiftestraditionen (som inte direkt har med artikeln att göra men som är allmänt relevant): I den här videon diskuteras just detta. Kusingifte leder bl.a. till 10-15 poäng lägre IQ och 400% större risk för IQ mindre än 70 (d.v.s. förståndshandikappad) plus en massa andra otäcka bieffekter. Enligt videon är ca hälften i arabvärlden inavlade på detta sätt. Jag faktakollade videon stickprovsvis och ja, t.ex. att 55% av de invandrade pakistanierna i Storbritannien är inavlade rapporterades även av BBC. Så jag bedömer videon trovärdighet som hög:

  Gillad av 2 personer

 23. Armageddon skriver:

  Visdom och pragmatism ersattes av ideologi, som ersattes av pratologi och sandlådelogik. De två exempelområden Patrik tar upp, skolan och gängkriminaliteten har nått detta stadium, eftersom ansvariga politiker är handlingsförlamade. Ingen reell förändring är i sikte, för hur skulle det kunna ske i dagens odemokratiska system med fåtalets tyranni, ombudsmannapolitiker, där flertalet verksamma vuxit upp och utbildats ideologiskt utan arbetsmässig förankring i den vanlige medborgarens verklighet. Det måste bli mycket värre innan förändring kan ske. När sedan pendeln svängt över är det risk för en lång period av upprorsliknande tillstånd hos medborgarna. Välfärdsstaten blir ett minne blott, en folkhemsidyll i gångna tider. Slutstationen är en polis- och militärstat. Själv tror jag att detta är oundvikligt.

  Gillad av 2 personer

 24. olle reimers skriver:

  Språket som användes i kommunikén var INTE uttryck för att de stred om påvens skägg. Granskar man det var det i själva verket ett uttryck för att MAN FAKTISKT INTE VET VAD MAN VILL ELLER MENAR. men man var tvungen att skriva något.

  Det handlar i det här fallet inte om någonting annat än ren och skär inkompetens (om man inte anser att förmågan att formulera meningar som ingen garanterat förstår är en hedervärd kompetens; förstås.

  Man har helt enkelt inga svar på de allra mest centrala frågorna för landet. De trodde att Hillary skulle vnna valet. Då skulle den Nya Världsordningen införas geschwinnt och vi behövde inte bekymra oss över försvarspolitiken.. Det skulle de stora grabbarna sköta åt oss. Nu när så inte blir fallet springer man bara omkring som nackade höns och sprider uttryck som inte ens den mest vältränade kremlolog kan uttyda.

  Pricken över i:et kom igår när man meddelade att man skulle lägga ett förslag om vinster i välfärden. Anledningen? Man vet att det kommer att fällas i riksdagen och att man dessutom kommer att förlora valet! Säga vad man vill om Löfven men han vet hur man bär sig åt för att vara spöke!

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Du menar när det blir klart för gänget på Södermalm att deras torpeder, ledda av en viss Eliasson, har förlorat kriget, och de andra gängens torpeder kommer och tar dem? Vad skall innegänget göra då? Vad kommer att hända? En maffia ersätter en annan. En krigsherre tar över ett område från en annan.

   Hundarna skäller, karavanen går vidare.

   Gillad av 1 person

 25. Sixten Johansson skriver:

  Jag tror att Sverige är civilisationens spjutspets. Såsom i Sverige, så ock i alla västländer med tiden. Därför behöver vi granska allting kritiskt, blotta svagheterna och syna den blinda fläcken i högkulturens öga, för just där sitter cancerns rötter, som måste skäras ut. Den möjliga behandlingen blir plågsam och långvarig, men utan patientens sjukdomsinsikt och medverkan blir Sverige bara ännu ett skitland i världen.

  Vi regimkritiker ser ju att hela etablissemanget är pajasar, babbelianer i clownkläder, hjälpklassister som har ockuperat rektorsexpeditionen och satt handbojor på de vuxna lärare och vaktmästare som inte vill slicka deras händer. De kontrollerar centralradion och gullar med banditerna som de släpper in i skolan. Förbannelser och önsketänkande hjälper inte, utan vi måste försöka begripa varför så många vuxna slickar hjälpklassister och banditer och har låtit dem ta makten och behålla den. Just i denna blinda fläck gror rötan och inget inbördeskrig kan avlägsna den.

  Sannolikt kommer några handlingskraftiga vuxna till sist att angripa banditerna och alla som liknar banditer samt några få av hjälpklassisterna. Men då kommer ändå rötan att sitta kvar i alla andra hjälpklassister och i alla slickande vuxna, i alla dessa lärares och mediababbelianers tänkande och självbild. De kommer att vältra sig i sin humana hjältestatus. De kommer att snyfta och beskärma sig över det barbariska våldet, salvelsefullt prisa sin godhet och föra sitt arv vidare till nya generationer.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag börjar tro att det är för denna uppgift som människan uppfann religionen. Vi kommer att bli varse det in på bara skinnet och antagligen skapa en ny religion och inleda en ny medeltid under vilken den kan utvecklas.

   På grund av att samhället existerar memetiskt genom att föra sig självt vidare i form av allt stelare och mer omfattande regler måste förändringen komma utifrån. Religionen kan ställas utanför, bortom samhällets regler och tabun och befordra kreativ förstörelse.

   Religionen förhåller sig till memetiken som sex till genetiken. Båda skall skydda oss mot parasiter. Men den gamla religionen verkar ha tagit slut. Det är väl detta som ibland beskrivs som en ”fredsskada”.

   Gilla

 26. Lennart Göranson skriver:

  När det gäller det inledande exemplet på skendebatt – försvarsfrågan – så kan jag inte se annat än att båda har rätt. Det är naturligtvis inte särskilt sannolikt att ett ENSKILT angrepp kommer att riktas DIREKT mot Sverige. Och jag kan inte heller erinra mig någon som skulle ha påstått det. Och hur skulle man kunna UTESLUTA ett väpnat angrepp mot Sverige, kategoriskt, för all tid, under alla omständigheter? På vilken grund då?

  Att blåsa upp det här till en skenbar motsättning är naturligtvis ett sätt att försöka dölja att det (som så många gånger förr) står en elefant i rummet. Det få vågar tala om är vad som egentligen krävs för att Sverige ska återskapa en tillräcklig militär kapacitet för att ingen – vare sig från öst eller väst – ska frestas att fylla ut ett försvarspolitiskt vacuum i Östersjöregionen. Det skulle nämligen kosta en förfärlig massa pengar. Och för att få fram de pengarna skulle man behöva anställa ett veritabelt blodbad på heliga kor. Vilket naturligtvis ingen ansvarig politiker vill andas om. Det finns beräkningar som visar vad det handlar om, antalsmässigt, om vi skulle ha den fullt rimliga ambitionen att återställa det svenska försvaret till 1988 års nivå. Se vidare här: http://blogg.skronsakslandet.se/2018/01/15/kommer-ryssen/

  Gillad av 6 personer

  • Palle skriver:

   Lennart Göransson: Man kan hålla med om stora delar av ditt resonemang kring osannolikt resp. kan inte uteslutas. Men i Försvarsberedningen har man efter diskussion och bedömning av representanter för samtliga åtta riksdagspartier kommit fram till att det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde försämrats, och med den senare formuleringen vill man signalera just detta.
   Kostnaden för ett avskräckande försvar för ett enskilt, litet land som Sverige skulle bli mycket hög. Den enda realistiska metoden att få till stånd en avskräckningseffekt är genom samarbete med andra länder – ett NATO-medlemskap är enligt min mening den enda förnuftiga vägen för Sverige. I sådant fall skulle 2% av BNP till försvaret räcka. De olika bilaterala samarbetsavtal, som vi har f.n. innebär inte någon bindande överenskommelse om automatiskt militärt bistånd i händelse av att Sverige blir angripet.

   Gillad av 1 person

 27. Kristina von Heland skriver:

  Min tankegång är att det är en kapplöpning med tiden.Frågan är inte om utan när det rasar på många fronter. Då det är valår kan man tänka sig att någon eller några tar kampen med draken som en sankt Göran. Folket verkar vänta på det. Jag tror att Santk Göran flyttat till ett annat land och givit upp. Hur det går i valet beror på om när kommer snart eller att de tar ett antal år. Därför sitter de passiva och diskuterar icke frågor för att hoppas på att bli omvalda innan när inträffar. Politiken drivs inte av ideer och tankar att förändra samhället till det bättre. Det handlar om att hänga sig kvar vid makten ur rent egoistiska fördelar. Med en passiv befolkning får man den makt man förtjänar.
  Ljuset i tunneln är på denna och liknande sidor där man inte låter sig tystas eller luras så lätt. Att det finns ett visst motstånd ändå. Då skrämseltaktiken råder, man får aids då man läser fulsidor och folket låter sig nöja med 50% skatter. Grattis!

  Gillad av 1 person

 28. magnusrosensparr skriver:

  Din framställning är absolut inte överdriven, snarare tvärt om. Det mest remarkabla är ju att Stefan Löfven till del stödjer ett förslag från Jimmie Åkesson, medan gelé-klövern M+L+C+Kd sågar det helt. Hur ska det gå för Alliansen när Stefan Löven är tuffare, och nästan lika tuff som Jimmie Åkesson?

  Gillad av 6 personer

  • Gert B. skriver:

   Jag tror tvärtom att Löfven var helt avvisande till Åkessons förslag om att sätta in militär.
   Korkad som han är så gav han ett ironiskt svar i intervjun efter debatten. Han sa: inte mitt förstahandsval. Ironi i intervjuer är inbjudan till medvetna, eller omedvetna missförstånd.
   I klartext menade han ”aldrig i helsicke att vi sätter in militär”. Min teori.

   Gilla

  • Sune Mangs skriver:

   Du menar tuffare i retoriken, eller för att tala klartext (som Löfvén för övrigt sällan gör) som vanligt vilse i pannkakan. Standardsvaret från statsministern vet vi sedan tidigare är att ställd inför samhällsproblem svarar Löfvén att nämnda problem är oacceptabelt. Amöbapartiet SAP
   och dess företrädare har för övrigt en osviklig förmåga att efter att fuktat fingret och känt hur det blåser komma med till intet förpliktigande utfästelser; minns Ygeman som skulle utvisa 80000 personer som illegalt uppehåller sig i Sverige efter asylavslag.

   Gillad av 1 person

 29. Albin Klara Bert Karlsson Månsson Blunder Morson Blandson Urak linje skriver:

  jag e lite positiv, jag tror att de kommer att göra något åt det hela. lite för att de vågat tala om det

  Gillad av 1 person

 30. Lars skriver:

  Olika system har långsiktiga överlevnadsmål och mål avseende uppgiften och medarbetare socialiseras in i detta. Det gäller t.ex. svenskt näringsliv, utrikespolitiska aktörer, invandringspolitik, polis, vård o omsorg, skola, EU politik, försvar, svenska universitet, tankesmedjor, media, partier mm. Det förefaller när man ser på Sverige att ideologisk naivitet behärskar de institutioner jag räknade upp när vi kommer upp på den dominerande ledningsnivån och skärskådar den kultur som tycks råda i organisationerna och det tycks vara att de är avskärmade från yttre tryck (partierna och medarbetare i olika organisationer som fått anställning på politiska grunder) och att kommunikations, feedback och omvärldsförståelse är satt på undantag.

  Gilla

 31. cmmk10 skriver:

  Hörde en berikare på dagens Ring P1, som ansåg att Sverige skulle genomföra en tvåstatslösning. Han ansåg att pursvenskarna var så rasistiska och förtryckande att nysvenskarna skulle skapa en egen stat – tydligen på svensk mark.

  Mycket skall man höra innan öronen trillar av, men det är tydligt att pursvenskarnas rätt till sitt eget land inte anses föreligga hos en del av våra pensionsräddare.

  Gillad av 1 person

 32. Hassan skriver:

  Skandalen kring en misstänkt trollfabrik hos Socialdemokraterna växer. Samhällsnytt kan idag avslöja att bilden riktad mot SD inte var första gången som Socialdemokraternas tjänsteman Ayan Jamil spred falska bilder som en del av riktade påverkanskampanjer.

  LÄS MER: Misstänkt trollfabrik hos Socialdemokraterna avslöjad

  I juli 2017 spred han ett falskt foto på KD:s partiledare Ebba Busch Tor som håller i en bild av försvarsministern Hultqvist med uppmaningen Backa Hultqvist. Tilltaget var en del av en kampanj med hashtaggen #BackaHultqvist startad av SSU för att påverka alliansledarna att inte väcka misstroendeförklaring mot försvarsministern – som underlåtit att informera Stefan Löfven om allvarliga säkerhetsbrister på Transportstyrelsen. Ebba Busch Tor var den partiledare inom Alliansen som hårdast drev kravet på Hultqvists avgång – vilket kan vara anledningen till att hon valdes ut för bilden.

  Enligt tidsstämpel på Twitter verkar bilden ha dykt upp först på ett Twitter-konto tillhörande Linus Samuelsson, politisk sakkunnig hos Socialdemokraterna åt finansminister Magdalena Andersson:

  https://samnytt.se/ayan-jamil-vi-har-en-digital-producent-som-gor-bilderna/

  Gilla

 33. Ulrik Petersson skriver:

  Swexit – ja tack!
  Svenska politiker har skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen, vilket innebär att det krävs två mandatperiods majoriteter för att ändra beslutet, innan man ens kan påbörja sitt utträde.

  Sverige ska gå ut ur och lämna EU för det kostar Sverige 40 miljarder varje år. Det är bättre att satsa dessa pengar på fattiga länder och skola, vård och omsorg i Sverige.

  Politikerna i Sverige måste våga utlysa nyval om EU för de vet att svenska folket kommer rösta nej till EU om det skulle vara val idag! När Sverige röstade ja till EU var det något helt annat än var det är idag!

  Wallström varnar för brexit faller EU samman kan det innebära en katastrof för politikerlönerna i hela unionen. Jimmie Åkesson: EU har blivit ett monster

  Det vi ska arbetar för är att det svenska folket ska själva bestämma över vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi måste stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från ett mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism. Vi vill att svenska folket ska få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

  Min förhoppning är att fler länder, även Sverige, på sikt kommer att följa Storbritanniens väg och kräva att makt flyttas tillbaka till de enskilda länderna. Och om detta inte sker, bör länder överväga att lämna unionen innan EU har blivit den fullskaliga federation som vissa vill. Handel och samarbete är en självklarhet, men utan politisk överstatlighet.

  EU vill ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid! Swexit, ja tack!

  Ulrik Petersson

  Skillingaryd

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.