Gästskribent Sten Lindgren: De tycker olika men drar åt samma håll

Om det uppstår ett mässlingsutbrott på ett sjukhus i Göteborg så inleds en intensiv smittspårning. Dör fiskarna i en å så letar man efter orsaken, samma om bilarna rostar onormalt. I vårt samhälle finns det inbyggt att när problem uppstår så letar men efter förklaringar och så småningom lösningar.

När det gäller mångkulturens avigsidor så verkar dessa mekanismer vara satta ur spel, allt sopas under mattan. Polisen avstår från att ge signalement. Ingen förklarar vad som egentligen ligger bakom gängskjutningar, bilbränder, stenkastning, ”slagsmål mellan olika grupper” och annat liknande. När det gäller gängskjutningarna så handlar det sannolikt mycket om revirstrider på marknaden för narkotika. Normalt borde samhällets resurser sättas in på att kartlägga detta inklusive vilka kopplingar som finns mot försörjningsvägar och kunder. Vanliga ursprungsländer/regioner för narkotika som används i Sverige är Marocko, Latinamerika, Afghanistan och Östafrika. På köparsidan handlar det inte bara om samhällets bottenskikt utan om framgångsrika människor inom bland annat kultur, media och finans.

Men mörkläggning råder och är ganska effektiv. Det skulle inte fungera om inte dominerande samhällsintressen uppmuntrar eller accepterar denna mörkläggning. Att det ser ut som det gör tror jag beror på att två starka grupper i samhället, med diametralt olika syn på välfärdssamhället, märkligt nog strävar åt samma håll.

Den ena gruppen är de som verkar för överstatlighet, globalisering och mångkultur och som därmed på sikt vill avskaffa den nationella välfärdsstaten. Den andra gruppen är de som lever på och/eller är ideologiskt för vår nationella välfärdsstat. Det som skiljer dessa grupper åt är tidsperspektivet. De som vill avskaffa välfärdsstaten har ett mycket långt perspektiv. De som står upp för välfärdsstaten tänker mera kortsiktigt och nonchalerar de långsiktiga riskerna.

Vilka ingår då i dessa grupper? De som aktivt verkar för globalisering och avskaffande av nationalstaten är inte så många men de finns inom delar av näringslivets toppskikt samt inom delar av moderaterna och centern. Bland dem som värnar om välfärdsstaten finns alltifrån de ideologiskt övertygade som röstar på de rödgröna till folk inom Alliansen och inom SD. En skiljelinje går mellan dem som ser välfärdsstaten som ett försäkringssystem och de som bara vill ha mera socialism.

De som styr utvecklingen i Sverige är dock olika ekonomiska och politiska intressen som inte vill bryta nuvarande trend. Det innebär mer av detsamma, mera invandring och mera klienter för offentlig sektor etc.

I denna kategori ingår det inom DGS välkända komplexet som är kommersiellt beroende av staten som advokater, tidningar med presstöd, assistansbolag, utbildnings- och vårdföretag, tolkservice, byggbranschen etc. Maktintressena finns på ledningsnivå inom offentlig sektors många organ, främst bland politiskt tillsatta chefer. Till dem som rent egoistiskt är för den utveckling vi upplever idag finns också en del anställda i offentlig sektor, främst sådana vars verksamhet är politiskt betingad, exempelvis hela genussvängen, 180 professorer i pedagogik, delar av socialtjänsten och så vidare. Samtidigt finns det säkert många anställda inom offentlig sektor som är hjärtligt trötta på det som händer – det börjar fresta på rejält inom skola och akutvård.

Sammanfattningsvis blir slutsatsen av denna analys att två oförenliga intressen genom sitt agerande i samma riktning bäddar för en fortsatt utveckling åt fel håll. De med makt och pengar är inte mycket att hoppas på, de lär inte ändra sig. Det är de som endast har en tillgång i det här sammanhanget, rösträtten vart fjärde år, som måste väckas.

Sten Lindgren har varit chef för Näringspolitiska avdelningen på Mekanförbundet, avdelningschef på Teknikföretagen, VD för EAN Sweden (GS1 idag) (streckkoderna i butikerna) samt VD för en lien organisation inom bilindustrin som tog fram gemensamma standarder för elektronisk kommunikation av affärsdata inom industrin.

54 reaktioner på ”Gästskribent Sten Lindgren: De tycker olika men drar åt samma håll

 1. Bo Svensson skriver:

  Motivet man hört om för att inte röja något om förbrytares ursprung, handlar om att undvika att vi blir främlingsfientliga. – Jag har aldrig hört någon förklaring till varför vi bör vara mindre främlingsfientliga än vad de faktiska omständigheterna motiverar.

  Att vi kontinuerligt får en utförlig beskrivning av allt av intresse som händer, är ju en förutsättning för att vår bedömning av de främmande folkslag som tagit sig hit skall bli välgrundad.

  Gillad av 7 personer

 2. boerje2 skriver:

  Det ter sig naturligt att det svenska välfärdsindustriella komplexet vill ha fler klienter. Men varför är svenska politiker och asyladvokater så upprörda över att visegradländerna vägrar att ta emot och därmed ta över svenska VIK:s kunder? Varför kräver svenska VIK att alla EU:s länder ska dela på ”ansvaret”? Högt asyltryck ger större chanser att berika sig. Det är fullständigt onaturligt att kräva kunddelning om huvudmotivet är att tjäna pengar och berika sig själv. Likväl gör svenska VIK det.

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Det finns flera lager av logik, de är alltid viktigt att signalera godhet, det finns ju ingen chans att visegrad lyssnar på dessa pellejönsar. Kom ihåg, de hade Stalin att tampas med, Anne Ramberg förslår inte långt.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Nu kan jag tycka att du är orättvis mot kamrat Brunråtta. Ge henne absolut makt över några hundra miljoner människor och lite kärnvapen, så skall du få se vad hon går för. Kvinnor kan!

    Gilla

 3. Palle skriver:

  Sten: Träffsäker beskrivning.
  Det borde finnas en stor uppdämd vrede i befolkningen, grundad på att allt fler upplever avigsidorna med den förda politiken, som borde kunna kanaliseras i framgångar för ett antietablissemangsparti. I vårt land är det närmast till hands liggande alternativet SD. Detta parti har gång efter gång visat sig ha rätt i sina bedömningar i förhållande till de samfällda felbedömningarna från de övriga sju riksdagspartierna. Jordnära medborgare såsom LO-medlemmar, har ju också i allt högre grad flyttat över sina sympatier i SD-riktning.
  Dock borde detta parti nyktra till när det gäller försvarspolitiken. Visserligen avsätter de i sin budget betydligt mer ekonomiska medel till vårt lands försvar än övriga riksdagspartier, men SD tycks oförmögna att inse att vårt land aldrig ensamma kan stå emot ett väpnat angrepp från ett land som Ryssland (enda potentiella fienden) oavsett om vi skulle flerfaldiga vår försvarsbudget. Den enda verkningsfulla avskräckningseffekten är förstås ett medlemskap i NATO då hjälp per automatik skulle infinna sig om det värsta skulle inträffa. När SD överväger att förorda att rösta ja till FN-resolutionen om kärnvapenförbud (mer av symbolisk karaktär, då kärnvapenmakterna ej kommer att stödja denna), och därmed äventyra vårt nära samarbete med NATO, då riskerar man att hamna i sällskap med vänsterpartiet, miljöpartiet och vänsterflygeln inom (S) med Margot Wallström i spetsen – ett sällskap, som man borde sky som pesten.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Fienden är inte potentiell utan aktuell och närmare lierad med USA och nato än med Ryssland. – Folkblandningspolitiken är som ett pågående krig och aktivisterna finansieras inte av kineser eller ryssar.

   Gillad av 2 personer

   • Gert B. skriver:

    Instämmer! USA är den enda regimen med muskler för angreppskrig i stor skala.
    Se den förnämliga artikeln i förra årets sista nummer av Nya Tider. Ett dubbelnummer.
    USA har ständigt stora militära tillgångar, som flyter runt på världshaven och kan sättas in i konflikter. Den amerikanska militären har nio attackhangarfartyg. Ryssarna har ett föråldrat skepp. Dessutom har jänkarna 27st materielfartyg (MPFS-fartyg) varav minst 10 alltid är strategiskt utplacerade över världen.

    Gillad av 1 person

   • Stig Rydmark skriver:

    Har inte Nya Tider men vet att man där får läsa fakta, den enda seriösa nyhetstidningen i Sverige. Det är obegripligt att folk fortfarande inte kan se vem som är den aggressive. USA:s c:a 45 krig sedan WWII och med 800 militärbaser världen runt accepteras som något bra som inte skall kritiseras. USA:s vasallstater i Europa har tydligen också trogna, aningslösa medborgare.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Ni skriver detta som om ni hellre sett en situation utan USAs militär. Kan ni inte beskriva ert idealscenario då?

    Gilla

   • Stig Rydmark skriver:

    Om jag håller mig till de senaste c:a 15 åren, med USA:s krigsstart i Irak och de därefter följande krigen i bl.a Libyen, Syrien, Sudan, Jemen och fortsatt närvaro i Afganistan, har USA:s
    krigföring dödat, lemlästat och drivit miljoner människor på flykt. Ovärderliga minnesmärken och städer i ruiner. Förre utrikesministern Albright tyckte 500.000 döda barn i Irak var en rimlig
    förlust efter sanktionerna. Vilken dj-a cynism. USA:s militärism är en mardröm för världen, och inga i väst reagerar. Skattebetalare i USA får med 60% av sin beskattning betala militärismen.
    USA har inga legala geopolitiska intressen annat än deras närmaste grannar. Go home, America first.

    Gilla

 4. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Oviljan att politiskt lösa en hel del samhällsproblem beror på starka särintressens påverkan..
  Högljudda grupper och vissa mindre grupper men med makt som bedriver lobbyism har förmågan att i stor utsträckning påverka politiska beslut.som gagnar gruppen men inte hela samhället.

  Gillad av 1 person

 5. svenne skriver:

  ”De som styr utvecklingen i Sverige är dock olika ekonomiska och politiska intressen som inte vill bryta nuvarande trend.”

  En trend som verkar ristad i sten är ju den att SD hela tiden har varit utestängt från Folk och Försvar. Det lär väl så förbli även under kommande år och detta oavsett partiets storlek. En berättigad fråga är: På vilka grunder kan man besluta att ett stort riksdagsparti inte skall få delta i sammankomster där så viktiga angelägenheter diskuteras?

  Vilka ”olika ekonomiska och politiska intressen” gynnas av att SD hindras att delta i Sälen? Såvitt jag kan se så gynnas ingen av detta utan det handlar troligtvis om ”värdegrunden” och en utvidgning av sandlådan.

  Att utesluta SD från sammanhang där försvarsfrågan avhandlas borde innebära att inga av SD:s sympatisörer överhuvudtaget är önskvärda att delta i rikets försvar. Om det skulle införas allmän värnplikt så borde det räcka att, i samband med mönstringen, ange att man är SD-anhängare och detta är diskvalificerande för att hamna i krigsmaktens rullor.

  Om man trots sina sympatier för SD skulle tvingas till militärtjänst så innebär detta att man endast är intressant som kanonmat men inte som samtalspartner angående försvarsfrågor.

  Gillad av 7 personer

 6. Moab skriver:

  Jag börjar förnimma en tredje kraft som man nog inte skall förringa. Klassisk kriminalitet som exempelvis knarkhandel är nu omfattande men jag tror att välfärdskriminalitet idag omsätter långt mer än narkotika. Det kan till och med vara så att skjutningar, narkotika och bilbränder endast är en rökridå för att hålla polis och administration upptagen, så skulle jag gjort. Finns det någon oberoende undersökning alls av hur assistansersättningen, som bara är en ersättning i mängden, har kunnat explodera så i storlek, finns det ens så många handikappade i Sverige? Bara ett exempel, det är också uppenbart att invandrade gäng börjar ta över bedrägerier på nätet så det tekniska kunnandet verkar finnas. Därför, organiserad välfärdskriminalitet kan idag var en industri på tiotals miljarder, jag gissar kanske 100, en gigantisk industri som säkerligen nu har stor makt i alla myndigheter, migrationsverket, försäkringskassan och arbetsförmedlingen och så vidare. Det är också välkänt att kommuner med stora inslag av invandrare, som Södertälje och Malmö, är mycket korrupta, det skulle inte förvåna mig om hälften av välfärden får via kriminella händer. Ett annat exempel, HSB, som mjölkades av en kriminell klan. Om någon socialsekreterare inte spelar boll så spränger man en handgranat utanför. När pengarna blir så stora så tror jag att vi har en helt ny situation, svunnen är tiden där problemet var en enskild familj som fejkade sjukdom eller aldrig tog examen på SFI, detta är nu organiserat i stor skala. Så här har vi en tredje grupp som vill att välfärdstaten skall vara stor, deras tidsperspektiv är väl ännu så länge att ta så mycket så fort som möjligt, men det är möjligt att de kriminella kan forma en symbios med 7-klövern och endast mjölka exempelvis 50 miljarder om året för att hålla värddjuret, medelklassen, vid liv.

  Detta kanske blir ämnet för valrörelsen 2022?

  Gillad av 5 personer

 7. Lilla fröken PK skriver:

  Det finns en tröghet inom väljarkollektivet, som gör att även om man inser att det parti man röstat på ialla år är helt fel ute, så drar man sig i själva valsituationen att svika sitt parti och rösta på ”det parti som har haft rätt hela tiden”. Tyvärr!

  Gillad av 2 personer

 8. uppstigersolen skriver:

  Nu när följderna av multikultur börjar bli tydligare för folk i allmänhet gäller det att påpeka vilka som verkat för detta. Och som fortfarande verkar för det. Röstar du på sjuklövern så blir det mer av eländet. Att nu Steffe och Uffe säger lämpliga saker betyder ingenting. DE ÄR ANSVARIGA!!!! De kommer inte att lägga två strån i kors för att lösa problemen. När nån säger till dig att det kan inte SD heller så säg att de kommer ju att försöka i alla fall. Det kommer inte Steffe och Uffe att göra.

  Gillad av 6 personer

 9. johan utan land skriver:

  Intressant synvinkel att de som verkar för globalismen och välfärds- och nationalstaters nedmontering skulle tänka långsiktigt. Det kan nog stämma att de agerar efter långsiktig plan men de kan inte ha tänkt tillräckligt långt. Om vi nu antar att dessa krafter finns bland de mäktigaste kapitalägarna så det hela på lång sikt självdestruktivt för dem.

  Resultatet av deras bemödanden blir nämligen att västvärlden, vars industrier är basen för deras makt, stagnerar och andra asiatiska regioner drar ifrån. Detta hade troligen med tiden hänt ändå men som det är nu accelereras processen p.g.a. alla onödiga självmål från deras sida. De kommer att bli ungefär som kleptokraterna i valfri tredjevärldendiktatur. Leva gott men vare sig ha inflytande över omvärlden eller andra länders respekt.

  Under andra omständigheter hade man kunnat skratta åt dem som gräver en grop och själva faller däri. Dessvärre har de först puttat ner oss oskyldiga i botten av groppen och och det kommer att göra ont när de ramlar ner på oss, med spadar och allt.

  Gillad av 5 personer

 10. Aha skriver:

  Intressant reflektion att två motsatta intressen, globalister och välfärdsivrare båda lever på att mångkulturen växer till sig. För globalisterna är mångkultur globalism och för välfärdsivrarna betyder mångkultur mer klienter då mångkulturen inte fungerar bra – vilket den för övrigt inte gör någonstans.

  Artikelförfattaren skriver att ”De som styr utvecklingen i Sverige är dock olika ekonomiska och politiska intressen som inte vill bryta nuvarande trend.” Det som i sin tur styr detta är PK-ismen som är en ideologi som påbjuder att man ska vara för mångkultur och för många invandrare. Om man inte ansluter till denna övertro får man slita i motvind, rentav hamna i orkan.
  Det som därför borde ske är att i stor skala göra upp med mångkulturen, ifrågasätta mångkulturens välsignelser. Var hittar vi länder där mångkultur har varit en framgångsfaktor? Upp till bevis. Vilka vetenskapliga studier stödjer att aparta mångkulturer är framgångsrika? Har de någonsin varit det?
  Åtgärden borde bli; assimilation och låt tiden ha sin gång. Globalister blir vi tids nog om det är bra.

  Mångkultur är en farlig brygd. Det lär både globalisterna och välfärdsivrarna få erfara.

  Gillad av 1 person

 11. Elisabeth skriver:

  Mycket bra analys, Sten Lindgren. Överheten är för närvarande mycket upptagen med att kontrollera bilden av tillståndet i Sverige. Man förbereder ännu mer Operation Påverkan och Mörkläggning. Regeringen aviserar ju en ny myndighet som ska ansvara för att ”utveckla och koordinera det psykologiska försvaret”. Man föreslår också en grundlagsändring för att kunna införa ”automatiserad nyhetsvärdering”. Jag hoppas vid Gud att detta kan stoppas annars glider vi in i Storebror-samhället..
  Det finns ett stort mått av desperation hos regeringen nu. Det var nästan komiskt att höra och se Löfven och Morgan Johansson hoppa fram och tillbaka i sandlådan angående det bisarra förslaget om militärt ingripande mot eskalerande våld. Knappt hade Johansson slagit näven i bordet och visat vem som bestämmer i regeringen förrän det exploderade på nytt i Rosengård utanför en polisstation. Ska en nervös Löfven nu väcka liv i förslaget igen ? Eller ska man försöka förmå media att inte rapportera om det som händer ? Det är något konstigt med svensk politik, man hoppar glatt från kravlöshet, slapphet och dialogpoliser till beväpnad militär. Däremellan finns annars stort utrymme för sunt förnuft, exempelvis strama tyglar i skolan, poliser med stora befogenheter som backas upp av cheferna, ekonomiska konsekvenser för familjer ( indragna bidrag ) med barn/ungdomar som inte sköter sig , ja, och så förstås en annan asyl/migrations politik.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Elisabeth — Jovisst, mycket är bra i analysen ovan men sammanblandningen av aktörerna bland välfärdsstatens försvarare är mindre lyckad.

   Nuvarande makthavares förvirrade växlingar mellan morot och piska tyder bara på just det — en total förvirring när man till sist börjar inse att ”mångkulturen” faktiskt varit ett katastrofalt misstag ända från början. Nu vrider man händerna i förtvivlan och maktlöshet inför vad man ställt till med.

   Gillad av 1 person

 12. Hovs_hällar skriver:

  Makthavarna beslutade för några decennier sedan (1975) att Sverige skulle bli ”mångkulturellt”.

  Sedan dess har en stor del av makthavarnas agerande styrts av deras envist dogmatiska föresats att bevisa hur bra detta beslut varit, och en lika dogmatisk föresats att dölja och förneka verkligheten när den har fräckheten att visa motsatsen.

  Detta beteende har nått närmast paranoida proportioner. Mångkulturens välsignelser har blivit en grundbult i PK-sektens förvridna världsbild, och faller denna kvasi-religiösa föreställning hotas hela PK-sektens existens.

  PK-sekten har i det sekulariserade Sverige kommit att erbjuda ett sorts närmast religiöst alternativ för att möta vilsna och förvirrade människors längtan efter mål och mening i livet. Därför är den svår att komma åt — fakta biter inte riktigt på den här sortens idéer.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   — För övrigt står jag helt främmande för Lindgrens analys vad gäller den ”andra” gruppen, den som värnar om välfärdsstaten.

   Effekten av asylinvandringen är nämligen att denna välfärdsstat kommer att gå under. Kan någon förklara för mig hur detta skulle gå ihop? Lindgren påstår att man styrs av en strävan efter ”fler klienter för välfärdsstaten”, men detta tror jag inte på.

   Vem som helst kan se att det är tvärtom — dessa ”klienter” från främmande länder överbelastar välfärdssystemen så att de brister.

   Systemens inbyggda logik är visserligen att alla potentiella ”klienter” ska tas om hand — men denna inbyggda logik kommer att leda till systemets egen undergång om den inte stoppas.

   Går man tillbaka några decennier i historien, så finner man att det fanns en klar insikt om detta — att välfärdssystemen i princip fungerar som ett försäkringsbolag (”socialförsäkringar”).

   Om ett försäkringsbolag skulle dela ut ersättningar till personer som inte betalat någon avgift till systemet, så skulle bolaget snart gå i konkurs. Men det är EXAKT vad som pågår nu! De svenska välfärdssystemen går i konkurs under trycket från massinvandringens klientel.

   Lindgren verkar inte ha fattat den delen av problemet, kanske det inte finns med i EAN-koderna?

   Gillad av 5 personer

   • Moab skriver:

    Jag tror du förväxlar hur egennyttan för den enskilde integreras upp till det totala skeendet, varje person agerar för att maximera sin egennytta, i år, nästa år, osv men tar inte ansvar för hur det hela slutar. De som jobbar i VIK är agenter med andras pengar, som eftersom pengarna är så abstrakta framställs som kommande ur ymnighetens horn. Folk är inte så kloka som du och lägger inte heller så mycket tid på att tänka, denna faktor är också viktig.

    Gilla

   • Peter skriver:

    Du förutsätter att VIK-medlemmarna har en ingenjörs tänkande, orsak, verkan, konsekvens. Ett rationellt och strukturerat tänkande.
    Detta tänkande har varit på utgående under många år, både i skolan och samhället, kanske mest inom politiken och VIK.
    Verkligheten kommer så småningom återinsätta detta tänkande i förarsätet men först måste ett akut behov av rationalitet och förnuft födas, en smärtsam och troligen inte oblodig process.
    Det är uteslutet att dagens makthavare kan läras se längre än de för dagen mest högljudda känslorna.
    Vi står inför historiskt stora förändringar i Sverige.

    Gilla

   • Moab skriver:

    @Peter, jag tror du har en bra poäng, när ingenjörstänkandet som du skriver blir för svagt så förmår systemet inte längre fungera som avsett, och man blir en bananrepublik, detta kan bli något helt nytt, en enorm välfärdsstat som internt börjar fungera som administrationen i en bananrepublik. Skadan detta kan orsaka överstiger kanske vida vad en klassisk bananrepubliks administration kan åstadkomma eftersom medlen är mycket mindre i en regelrätt bananrepublik, och man måste använda sitt våldmonopol hela tiden för att få en lydig befolkning, i Sverige så agerar medborgarna istället SOM OM administrationen inte var en bananrepublik och fortsätter att betala in skatt.

    Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Du glömmer import av bidragsberoende RÖSTBOSKAP!
    Ett visst partis enda chans att sitta kvar vid maktens köttgrytor!

    Hur de andra partierna resonerar är en fullständig gåta!!!

    Gillad av 1 person

 13. Bo Svensson skriver:

  Fienden är inte kollektivisterna, vänstern, folkblandningsentusiasterna, globalisterna eller de alltför empatiska.

  Fienden är dumheten, elakheten och destruktiviteten.

  En intelligent kollektivist inser, att det är rättsordning och marknadsekonomi som resulterar i den perfekta kollektivistiska ordningen där alla fungerar som kuggar i ett samhällsmaskineri bara genom att göra det de helst vill.

  Med skattebetalarens direkta makt över pengarnas fördelning över skattefinansierade ändamål är valet mellan vänster och höger överspelad. Var man hamnar, beror då på miljoners enskilda beslut. – I synnerhet om man decentraliserar även beslut om skattenivån.

  Den rätta sortens folkblandning får man under en ordning där det är genom sina förtjänster man välkomnas på en ny ort, där ens kompetens och kvalitéer kommer bättre till sin rätt än där man bodde innan.

  Den rätta sortens globalisering består i harmonisering av rättsordningar som när de når perfektion, täpper till de sista behoven av övergripande planering – (och genom globala resursavgifter ägnade att anpassa efterfrågan till tillgången). – Och folkens självbestämmande får man genom skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning, då man gynnar dem man känner gemenskap med.

  Om de måttlöst empatiska samtidigt tillämpar intelligens, kanaliserar de sina begränsade resurser och sin begränsade motivation dit där den ger bäst effekt och inte på lång sikt skadar mer än den hjälper.

  Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Helt rätt. När det blir dags för val kommer alla dumma att gå och rösta på samma skit de fått tidigare och kommer att få återigen.

   Gilla

 14. Björn skriver:

  ”De som endast har en tillgång i det här sammanhanget, rösträtten vart fjärde år”, ska vi inte hoppas på! Det är bara att studera alla opinionsundersökningar, för att förstå hur ”låsta” de flesta väljare är! Man kan inte tolka resultaten på annat sätt, än att de flesta antingen är helt likgiltiga, eller också är de nöjda med hur ”utvecklingen” i landet blivit! När inte ens verkligheten och all negativa information, som vi dagligen översköljs av, är tillräckligt nog för byta åsikt och parti, då finns ingen räddning för Sverige!

  Gillad av 2 personer

  • richardlindlind5 skriver:

   Tänk också på att 100 000 tals människor gärna kör bil många timmar till Ullared för att vandra runt i ett varuhus i genomsnitt 4,5 timmar.
   Trots att fryspåsar och billiga kläder i svettdrivande polyester finns överallt.
   Varje år gifter sig par inne i varuhuset…..


   Men när vänner av sans och måtta i migrationen försökt ordna en demonstration på.t.e.x Norrmalmstorg dyker det inte upp fler än det finns på cafeterian i Ullared.
   Och så förstås terrorexpo/afa/etc..och alla poliser som envist hävdar att ”motdemonstranter” har rätt att protestera…(.med visselpipor , vrål , bangers, våld , fotograferingar ..)

   .

   Gillad av 2 personer

  • Peter skriver:

   Vi som skriver här är vana vid att dra slutsatser av olika skeenden och bedöma sannolika utfall. Vi försöker se in i framtiden, ett typiskt intellektuellt, vetenskapligt beteende.
   Den stora folkmajoriteten försöker inte detta annat än på kort sikt, den tittar omkring sig och bedömer sin situation utefter vad den för dagen ser samt vad auktoriteter säger den att verkligheten är, ett tryggt och bekymmersfritt liv.
   Då verkligheten motsäger auktoriteten tror majoriteten i det längsta på auktoriteten.
   När sedan verkligheten till sist blir fullkomligt förkrossande tydlig, och auktoriteten förlorar sin auktoritet ändras folkmajoritetens uppfattning radikalt, den söker nya auktoriteter, sådana som tydligt tar avstånd från de tidigare.
   Här finns i dagens Sverige en stor risk för att direkt fascistiska, våldsamma grupper tar och får makten.
   Ansvaret för vår utveckling ligger hos oss alla men mest hos den intellektuella klass som borde ha tagit sitt ansvar som auktoriteter och avstyrt PK-samhällets utbredning i stället för att berika sig själva och utnyttja det känslopjunk PK lever i.

   Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Ja risken finns ju att svensken går, utan ”mellansteg”, direkt från att ha ”knutit näven i byxfickan”, till att delta i pöbelupplopp när verkligheten blir alltför påtaglig! Som en björnhona som väcks i sitt ide, typ!

    Gillad av 1 person

  • Igor skriver:

   Problemet är väl att endast en ringa del av samhället tar del av ”all negativ information”. De andra läser Aftonbladet och tittar på tv som de alltid har gjort och då har de ingen anledning att ändra på röstandet eller att protestera.

   Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Ja, detta är ett jätteproblem, för man kan ju tycka att även det lilla uns av ”negativ information”, som då och då faktisk ”läcker ut” från MSM, ändå borde räcka för att ”vanemänniskorna” ska inse allvaret i situationen! Så tyvärr är det väl bara att sorgset konstatera; de flesta svenskar är faktiskt så korkade som valresultaten visar!

    Gilla

   • Björn skriver:

    Men även många av oss, antalet ökar hela tiden, som via ALTERNATIVMEDIA ”dagligen översköljs av negativ information”, verkar ha svårt att ta rätt beslut!

    Gilla

  • Moab skriver:

   Nej, som någon skrev från en avkrok i Småland är på DGS (kan inte ha varit Nässjö med upploppen där, inte heller Jönköping med all kriminalitet, ej heller Mariannelund med gängvåldtäkter, eller Forserum med mjölkattacker på somalier), han var ganska nöjd. Så olika är perspektiven, eller så var det ett troll.

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Ljungby?

    ”Få brott i Ljungby
    I andra änden av spektrumet finns Ljungby i västra Småland där bara 3,4 procent av kvinnorna uppger att de blivit utsatta. Ljungby är ett lokalpolisområde där invånarna uppger sig vara utsatta för brott i relativt liten omfattning, oavsett vilken typ av brott det handlar om.

    – Vi har de senaste åren drivit arbete i lokala samarbetsgrupper och har fått ett tillskott av poliser – vi blev vinnare i omorganisationen 2015, säger Anders Karlsson, lokalpolischef i Ljungby.

    – Det har betytt att vi har kunnat frigöra en grupp som jobbar med riktade insatser mot de problem som är störst.”

    https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stora-skillnader-i-utsatthet-for-brott

    Gillad av 1 person

 15. Lassekniven skriver:

  Utvecklingen till det sämre, i mitt och Ert land Sverige, har inte gått linjärt utan exponentiellt. Detta innebär att en mycket stor oreda närmar sig i landet och till sist det stora administrativa sammanbrottet. Blir det fråga om stort våld tar vi över våldsmonopolet. Jag känner dock rent instinktivt att vi Svenskar kommer att klara av det hela och jag tror att det går att lösa utan det stora våldet. Möjligtvis med ett mindre. Detta är en spekulation som är lika god som en ann.

  Jag skulle gärna se en federal nordisk union mellan de fem nordiska nationalstaterna där i princip den enda överstatligheten rör ett gemensamt försvar. Ut ur NATO. Dem fem nordiska staterna skulle kunna bygga upp ett extremt starkt försvar. USA – globalisterna satsar på linjen Polen till och med Kroatien ( läs Georg Friedmann) och detta ger Ryssland tillräckligt med huvudbry.

  Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Vill man ha vänner måste man behandla andra välvilligt och göra sig nyttig. Det tåget gick för väldigt länge sedan när det gäller Sveriges relation till sina grannländer. Varför skulle de vilja hjälpa oss? Vad har vi att erbjuda dem — ett genusseminarium?

    Gilla

 16. Östen skriver:

  När det gäller gängskjutningarna så handlar det sannolikt mycket om revirstrider på marknaden för narkotika.

  Det är visst så det brukar låta när vänstern försöker bortförklara den invandrade terrorismen. ”Det här har absolut inget med invandring att göra, här finns ingenting att se, cirkulera!”

  Gilla

 17. Lars skriver:

  Att globalismen är långsiktig till karaktären är knappast en konspirationsteori som kräver en beslutande församling eller någon Bilderberg grupp utan vi vet ju sedan länge från officiella källor att USA strävar mot en kapitalistisk världsordning med fri marknadsekonomi och vi vet att EU strävar mot gemensam marknad med de fyra friheterna. Vi vet också att de underliggande ideologierna som tar sig olika former och finns i olika skolor utvecklas inom främst amerikanska universitet, sprids över världen, finns i olika former av främst ekonomisk skolbildning, som är sammanvävd, men har en tyngdpunkt på ny liberalism (sötvattenskolan (Chicago)) och i ny keynesianismen (saltvattenskolan (MIT, Princeton mfl)) och en stark ställning hos IMF och världsbanken och WTO samt EU och BIS och har formulerats som Washington consensus i samarbete med de Latin Amerikanska länderna (och inte tillämpats i nordost Asiens växande ekonomier). Man har länge konstaterat sammanväxten mellan Wall Street och Vita huset och olika universitet via personalövergångar men även kampanjbidrag och stöd för forskning. Det finns ju även annan väsentlig akademisk forskning, men ofta utan större relevans för den här frågan (om man undantar naturvetenskap med relevans för tillväxt och energiförsörjning). Geostrategisk analys liksom militär analys är naturligtvis högst väsentligt och då är vi inne på andra delar av statsapparater som CIA, Pentagon, Nato och även här ser vi hur främst USA haft en lång historia under kalla kriget av ingripanden i olika länder och nu ser vi hur amerikansk hegemoni utmanas av snabbt växande nordostasiatiska länder (Kina) och att spelplanen ändras radikalt (Iran, Indien, Pakistan och naturligtvis islamismen).

  Privata företag verkar kortsiktigt i strävan efter vinstmaximering. Politiska system verkar ofta kortsiktigt över valperioden. Kunskapsbrister är nog det mest utmärkande för att förstå hur det ofta går så snett.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.