Makalösa dumheter

Stefan Hedlund

Svenska kyrkan går från klarhet till klarhet. I Västerås Tidning kunde man inför julhelgen ta del av en annons som inbjöd till firande av Kristi födelse. Första delen av texten var fullständigt normal: ”Välkommen Jesus! På juldagen, 25 december, föddes Jesus, ett efterlängtat barn”. Det som därpå föddes var dock allt annat än normalt: ”Hen föddes när de lyckliga föräldrarna Maria och Josef var på resande fot”.

Användningen av könsneutralt pronomen ”hen” för att beteckna Kristus upplevdes – naturligt nog – av många troende som djupt anstötligt. Domprosten i Västerås, Susann Senter, genmälde dock att man tyckte det kunde vara ”lite frimodigt” att inte könskoda Jesus: ”Vi ville inte könsbestämma det lilla barnet med en gång”. Detta ”frimodiga” beslut påstods vara en konsekvens av kyrkans likabehandlingsprogram, som ifrågasätter hur vi ”könskodar” varandra. Det fick också starkt stöd av biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren.

Tyvärr är detta inte någon isolerad incident. Svenska Kyrkans ledning har under senare år drivit en allt tydligare agenda som fjärmar sig allt längre från det kristna trosbudskap man borde ha som primär uppgift att förvalta. Det upplevs som betydligt viktigare att visa ett politiskt korrekt engagemang i frågor som rör flyktingars och HBTQ-personers rättigheter. Som särskilt bisarrt framstår krav på att de som omfattar den kristna tron inte bör visa detta öppet, på sätt som kan upplevas som stötande för nyanlända muslimer.

Biskopen i Stockholm, Eva Brunne, har väckt uppmärksamhet med sitt förslag om att man borde avlägsna kristna symboler från kyrkorummet, så att även muslimer kan känna sig välkomna. Andra har menat att svenska kristna inte bör bära kors offentligt. Snart får vi väl också sluta äta skinka till jul, och kräftor i augusti. Även det kan ju vara stötande.

I skarp kontrast upplevs det inte som på minsta vis stötande när domkyrkan i Uppsala upplåtes till en utställning, ”Ecce Homo”, där Kristus visas som homosexuell, och det upplevs inte som stötande att porträttera Kristus som transgenderperson. Att någon av dessa aktivister skulle våga sig på liknande avbildningar av profeten Mohammed är helt uteslutet, av samma skäl som förklarar varför svenska pride-aktivister inte gärna reser till Moskva för att tåga genom staden.

Man kan förvisso välja att avfärda allt detta som makalösa dumheter, vilket det förvisso också är. Man kan nöja sig med att konstatera det är upp till Svenska kyrkans medlemmar att rösta med fötterna, genom att utträda. Det gångna årets rekordstora medlemsförlust reflekterar sannolikt ett trendskifte, så att det nu är de troende snarare än de icke-troende som inte längre finner mening i att vara medlemmar i Svenska kyrkan.

Tyvärr är det inte så enkelt. De dumheter som emanerar från Svenska kyrkans ledning har starkt stöd i politiskt korrekta medier, som i sin tur finner näring i ett accelererande förfall även inom den vetenskapliga världen. Södertörns högskola brukar ofta framhållas som ett slags högborg för de genusbaserade teorier om könsmaktsordning som inte bara ger upphov till krav på införande av ”hen” som könsneutralt pronomen.

Krav har även förts fram på att svenska pass bör lämna utrymme för ett tredje kön, vilket skulle befästa Sveriges roll som ett slags internationellt driftkucku – den moraliska stormakten går i bräschen för att biologiskt kön skall ersättas med sociala konstruktioner! Det är ett intellektuellt sammelsurium som saknar motstycke.

Om det nu är så, att kön blott är en social konstruktion borde det väl inte finnas någon gräns för antalet konstruktioner. Varför bara sudda ut gränsen mellan man och kvinna, och lämna utrymme för en transgenderidentitet. Om jag upplever att mitt kön är en blandning av hobbit, häst och utomjording borde jag väl ha rätt att få detta inskrivet i mitt pass.

Det är dock orättvis att enbart peka ut Södertörn som galenskapens hemvist. Det vulgärfeministiska prästerskapets orala inkontinens har vunnit betydande utbredning även vid anrika Uppsala universitet. Mig veterligen har vi ännu inte fått höra Rektor eller andra företrädare för universitetets ledning plädera för införande av ”hen”, eller liknande dumheter, men på lägre nivåer göres stora framsteg.

Det är nu redan flera år sedan en av universitetets vice rektorer menade att samtliga institutioner borde ”genuscertifieras”. I korrespondens från personer inom förvaltningen kan man ofta få se hänvisningar till ”hen”, och vid sammanträden kan man bli åthutad om man hänför till icke närvarande personer som ”han” eller ”hon”.

Svenska kyrkans ledning finnes också i Uppsala, där teologiska institutionen har gått i bräschen för den aktivism till förmån för Palestina som så uppenbart ligger kyrkan så varmt om hjärtat. Att denna vurm för islamism kan samexistera med ”hen” och könsmaktsordning är blott ännu ett tecken på genusaktivismens intellektuella härdsmälta.

Det som är i särklass mest vedervärdigt är dock att även små barn dras in. Aktivister inom förskolan arbetar inte bara på att utplåna pojkars identitet som pojkar, vilket kommer att få omfattande konsekvenser för den uppväxande generationen. Man har också börjat ifrågasätta könsidentitet via barnböcker som exempelvis visar hästar med läppstift. Denna form av sexualisering av små försvarslösa barns tillvaro går långt bortom gränsen för dumheter. Det kan bara beskrivas som just vedervärdigt.

55 reaktioner på ”Makalösa dumheter

 1. Agneta Berglöw skriver:

  En läsning som förskräcker rakt igenom.Blir mörkrädd av beskrivna kyrkans agerande.Vilket resonemang från domprosten Susann Senter i Västerås.
  Att använda detta begreppet hen är obegripligt.Vi föds som flicka eller pojke rent biologiskt o fysiskt.Det kan ingen ändra på.Senare i livet uppstår tvivel o könskorrigeringar görs,men det är dock trots allt en liten del av oss människor som rent fysiskt byter kön.
  Debatten på senare år har framställts som detta är mkt utbrett vilket det inte är utan rösterna från de som genomgår ingreppen är starka.
  Låt Svenska kyrkan vara Svenska kyrkan med Kristendomen i behåll.Var själv på Julbön(som jag gjort sen jag var en tvärhand hög) som genomfördes på det alltid vackra traditionella sättet i text o ton.Rör inte den innehållsmässiga upplevelsen.

  Gillad av 6 personer

 2. Ola Byfält skriver:

  Tack! Tage Lindbom avslutar sin utmärkta bok Västerlandets framväxt och kris 1999 med följande satser: ”Det besinningslösa gränsöverskridandet fortsätter, ty de ledfyrar, de vägvisare, som Människoriket gjort till sina, visar ej på andra färdriktningar. Men när det inte längre finns några gränser att överskrida – vad sker då?”

  Gillad av 3 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Ja, sådan är socialismen. Men vad gör ni i Sverige åt det? Varför tas inte detta hot på allvar? Ett bra parti skulle t.ex. lova att genomföra reduktion av kyrkans alla egendomar, inklusive kyrkobyggnaderna, eftersom det är svenska folket som har bekostat dem och inte kyrkans nuvarande ledning. Kyrkan kan få hyra tillbaka dem under vissa förutsättningar.

  Denna ”myndighet” skall förstås omedelbart läggas ner utan ersättning: http://www.sst.a.se/

  Ett bra parti lovar att avskaffa hälften av alla myndigheter varje år under mandatperioden. På fyra år 93,75%.

  Gillad av 14 personer

  • Anna Lindén skriver:

   Medborgerlig Samling (MED) vill avskaffa alla onödiga myndigheter, vilket torde vara mer än hälften. Har dock ännu inget konkret dokument att hänvisa till, det är under utarbetning. Svenska kyrkan är dock inte längre någon statskyrka och kan knappast beskrivas som en myndighet. En reduktion av den typ du beskriver, Fredrik, skulle därför inte vara i samklang med rättsstatens principer. De egendomar som kyrkan besitter har donerats av enskilda individer och släkter för att de skall tillhöra just kyrkan. Att ge dem till svenska folket vore därför en revolutionärt socialistisk handling. Därmed inte sagt att inte Svenska kyrkans ledares avsteg från kyrkans tro inte är djupt problematisk.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    1. Du läste dåligt. Hälften av myndigheterna varje år. Efter fyra år återstår en sextondedel av de ursprungliga. Alla ämbetsmännen skall sättas i arbete i miljonprogrammet med att repatriera en miljon utlänningar under tio års tid.

    2. Det strider inte mot rättsstatens principer att reducera kyrkan. Den har aldrig riktigt skilts från staten på ett korrekt sätt, och det är det reduktionen skall korrigera. Det finns också något sådant som sedvanerätt. Det finns också statens suveränitet. Rättsstaten är inte något slags abstrakt Sanke Per som hat till uppgift att ge absolution för politikers synder. Till yttermera visso är svenskt rättsväsende i sin helhet en avvikelse från rättsstatens principer i och med dess grundande på den avskyvärda och korkade rättspositivismen. Återigen drömmar, abstraktioner, hjärnspöken, mystik utövad av små människor som är kissnödiga, blodfattiga och rädda för tåget. Allt som politikerna har gjort sedan 1974 kan med rätta ifrågasättas och reverseras.

    Gillad av 3 personer

   • Ragnar Hellspong skriver:

    Visst har kyrkan fått privata donationer genom tiderna men man har också beskattat folket,förr genom tionde och nu genom kyrkoskatt. Visserligen betalar numera endast medlemmar i Svenska Kyrkan den skatten men medlemskapet har sällan skett genom aktivt val.Tror dock inte att en reduktion av kyrkans egendomar är möjlig. Däremot är det stötande att uppbörden av kyrkoskatt fortfarande görs av Skatteverket. Om kyrkan själv måste skicka ut inbetalningskort till ”medlemmarna” tror jag väldigt många skulle välja att gå ur kyrkan hellre än att betala några tusenlappar om året. Hur det är med finansieringen av kyrkovalet har jag inte lyckats utröna. Det administreras av kyrkan men det skulle förvåna mig om inte staten betalar en stor del av kalaset. Statens bidrag till gamla kyrkobyggnader tycker jag dock är befogat ur kulturhistoriskt perspektiv.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Kan björnar skita i skogen? Kan staten ta ut engångsskatt på pensionskonton, som Olof Johansson? Kan staten ta valfritt belopp från valfritt konto, som på Cypern? Kan staten ha en generalklausul mot skatteflykt? Kan staten fortsätta att tillämpa denna generalklausul ett kvartssekel efter det att den avskaffades, som i fallet Leif Östling? Kan skattefria sparformer förses med beskattning i efterskott som först det gamla pensionssparandet och sedan ISK eller vad det heter? Då kan staten nog också beskatta Svenska kyrkan.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Jag delar din motvilja mot rättspositivismen, Fredrik. 1974 års regeringsform innebar även en avsevärd försämring ur parlamentarisk synvinkel i förhållande till den äldre regeringsformen, något som MED vill åtgärda.

    Gillad av 1 person

  • Gert B. skriver:

   Härligt nytänkande! Det är fullt rimligt att kyrkans ohemult ackumulerade rikedomar återgår till de som har skrapat ihop dem.
   För egen del har jag propagerat för att hälften av alla myndigheter skall läggas ner rakt av.
   Du är så grisk (småländska) så att du vill lägga ner hälften av de kvarvarande året därpå.
   Och samma sak året därpå o.s.v.
   Jaa, det är friskt nytänkande. Rimligt? Ja, troligen!

   Gillad av 3 personer

 4. Jonas Bohman skriver:

  Jag är inte religiös, inte heller med i Svenska Kyrkan, och det är jag glad över. Skäms så in i bomben för på hur det sätt kyrkan har utvecklats till/på, och framför allt hur man bemöter/behandlar människor som är troende och kristna, och seriösa i detta. Inte undra på att många lämnar, framför allt troende. SvK gör ju bort sig totalt, och framför allt inför andra trossamfund. Vill tro att dom skrattar gott….. Ja, någon dag skall väl denna dårskap få ett slut.

  Gillad av 7 personer

 5. Sixten Johansson skriver:

  Ja, det är vedervärdigt för dem som har en tämligen normal verklighetsuppfattning. Men hens är ju en språkligt perfekt beteckning på ett impotent manfolk bestående av höns som kacklar på svengelska. En framtid väntar som gödkycklingar eller nackade höns i Sveunuckistan.

  Gillad av 8 personer

 6. Elisabeth skriver:

  Mycket bra skrivet, Stefan Hedlund. Håller helt med. Ja, vad ska man säga, jag känner verkligen ren och pur avsmak, ja närmast förakt, inför många av Svenska Kyrkans företrädare. Den här Mikael Mogren t ex, nej förresten, det jag tycker lämpar sig inte för tryck. Vi lever i en tid av andlig törst men vår så kallade kyrka sviker på alla plan. Jag tror att det återigen kan bli som på Karl-Oskars och Kristinas tid ( Utvandrarna ) när man bildade läsargrupper ute i stugorna i opposition mot Svenska Kyrkan.

  Gillad av 3 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Religionsutövning ska hållas i sär från politiken, men för mitt inre öga ser jag t ex Helena Edlund och Anna Lindén sitta som MED-riksdagsledamöter och utanför tjänsten anordna stimulerande diskussioner kring religionsfrågor. Jag tror också att det finns en andlig törst i vår tid. Om jag själv någon gång får ork och tid att skriva ner mina egna tankar om det andliga skulle jag vända mig just till sådana som upplever sig inte ha någon tro, men fullt rationellt vill bredda sitt medvetande om tillvarons djup och höjder.

   Gillad av 2 personer

 7. Erling skriver:

  En suverän, träffsäker och välformulerad artikel som röjer den upprördhet
  jag till 100 % delar. Och vi är många, därom är jag fullt förvissad!

  Tar fram min Bibel och ser några verser i Timoteusbrevet:

  `Men Anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga skall avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

  Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri ………´

  För mig är det fullständigt obegripligt varför man står kvar i en organisation när man inte delar dess fundamenta. Varför inte konvertera till islam? Det vore väl mer följdriktigt, dessutom en sanering och befrielse för oss som blir kvar i kyrkan!

  Gillad av 4 personer

 8. Jan Ivarson skriver:

  Sverige har en hen som statsminister.
  Under hens tid har våldtäkterna skjutit i höjden så landet nu ligger i världstopp.
  Regeringens resultat påminner om den feministiska snöröjningen.

  Gillad av 4 personer

 9. Armageddon skriver:

  Gå ur den förljugna, postmarxistiska, feminismövertagna, islamapologetiska föreningen Svenska Kyrkan. Dess enorma förmögenhet borde konfiskeras av de svenska medborgarna, som via skattsedeln byggt upp kapitalet. Det kan sedan användas som tillskott till fattigpensionärernas små skärvor. Erbarmligt politiserande, kvasiintellektuellt trams karaktäriserar kyrkans företrädare.

  Gillad av 5 personer

 10. Moab skriver:

  Alla som inte röstar SD men som argumenterar på denna blogg borde redogöra för hur de tänker. Jag kan förstå de som funderar på MED, de är snobbar som inte förstår stundens allvar, jag kan förstå de som hoppas på en kollaps och ser fortsatt styre av 7-klövern som garant för detta, och jag kan förstå de som sätter sitt hopp till SD, att de kan bryta ner pk-muren, även om de inte har alla svar på allt. Det jag inte kan förstå det är de som sätter sin lit till att något av de partier som varit med om att skapa den situation vi befinner oss i nu skall lösa situationen. Hur tänker ni?

  Valfri 7-klöver politiker: -Förr var jag för gängvåldtäkter men nu har jag ångrat mig.
  Valfri väljare bland de 87%-en: – Oh va bra då röstar jag på dig!

  Gillad av 8 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   MOAB, var jag slutligen lägger min röst bestämmer jag i september. Det är åtta månader dit och jag tänker ungefär som en schackspelare. Nu pushar jag för maximalt dissidentstöd för MED, inte för själva valresultatets skull, utan för att väcka så många som möjligt. Läs gärna mina tre resonerande kommentarer långt nere i fältet på ”Det som man inte har i huvudet – – -” (5 dec kl 16:12, 6 jan 11:06 och 19:33).

   Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Men jag tror faktiskt att många svenskar är lite bakom flötet. Varför skulle de annars rösta på någon som vill försämra för dem och släppa in allsköns patrask som vi ska försörja? Utgår vi ifrån att många är korkade så kan vi ju också säga att vi som inte är det egentligen inte bryr oss om hur det går för dem. Visserligen är de svenskar men de gillar ju det som pågår. Ett problem dock. Vi måste försvara oss själva den dan buset slår till.

   Gillad av 5 personer

   • cmmk10 skriver:

    Jag tror att svensken i gemen inte riktigt kan ta in, att det påverka honom själv. Dessutom litar han säkert på att politikerna, för att kunna köpa hans röst, kommer att låta honom bli opåverkad.

    Naivare folk finns antagligen inte.

    Gillad av 1 person

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Vi gick ur kyrkan och motiverade detta till församlingsprästen med två skäl:

  • Att kyrkan inte står upp för kristendomen
  • Flatheten mot islamisk extremism

  Inget svar från kyrkoherden förstås.

  Vi hör om hur barn hjärntvättas på dagis av sjuka homosexuella intressen.

  Socialstyrelsen den 13 december 2017 kl. 08:00 Pressmeddelande:
  ”Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen idag i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.”
  Jag tror det finns ett samband mellan ovanstående. Flertalet som arbetar inom svenska kyrkan är inte monster och upplever förmodligen det Du berättar om som jättejobbigt, Barn som kanske är känsliga av andra orsaker kan må illa av vad vuxenvärlden prackar på dem.

  Gilla

  • Moab skriver:

   Jag tror ändå att om många gör detta med ett brev till kyrkoherden så hade det ändå kunnat ta skruv, en bra idé, man skall inte bara gå ur utan göra det med ett avskedsbrev.

   Gilla

 12. Anders L. skriver:

  Detta diskuterades nyligen i ett samtal mellan Jordan Peterson och Ivar Arpi. Finns på Youtube. Fritt översatt:

  IA: Vår gamla statskyrka ska, och har redan börjat, ersätta manliga beteckningar på herren och gud i kyrkohandboken med mer ”inkluderande” namn.

  JP: Ja, de som styr kyrkan har ingen aning om vad dessa urkunder betyder, så enkelt är det. I kristendomen finns androgyna drag hos kristus, och kvinnliga drag hos gud, som Sofia (vishet), men man kan inte stöka till detta, skriva om dem, inte utan att din själ skälver och skakar av förmätenhet.
  Själva tanken på att så slarvigt skriva om dessa gamla texter är som att skriva om sagor så att de ska passa vår nutid. De är så otroligt intellektuellt narcissistiska att det möjligen är sataniskt hur de förhäver sig. Jag menar så i strikt teknisk mening. Det är en satanisk frestelse av ett ohämmat and slappt intellekt.Det är precis det som Milton varnade för i ”Ett förlorat paradis”.
  Det är en total katastrof. Det kommer bara att påskynda kyrkans undergång. Och jag tror faktiskt att det är syftet, eftersom kyrkan ändå bara är en patriarkal struktur och alltid har förtryckt kvinnor. trots att den hävdar att män o kvinnor båda gjordes som guds avbild.

  IA: Jag tror att vår kyrka är förlorad. Den är mer politiserad än våra politiker.

  JP: Ja så är det. När kyrkan blir politisk är det slut med den.

  Gillad av 3 personer

 13. malmobon skriver:

  Jag gick ur Svenska kyrkan 2016, men gick med igen 2017 för att kunna rösta och hjälpa till få bort sossarna från Svenska kyrkan. Blev ett ok val för SD, och jag delade ut valsedlar för SD i Malmös största vänsternäste vid Södervärn. Mariakyrkan. ”Lustiga” var att så många kommunister aldrig röstat eller högst troligt inte besökt denna kyrka tidigare. Kan väl säga att SD såg till att kommunisterna fick ta del av vår svenska kultur tack vare deras motstånd mot SD.
  När jag besökte prästen i kyrkan ett par månader efter, för att gå ur Svenska kyrkan igen, hade vi ett långt samtal. Han berättade att det aldrig varit så många som röstat tidigare i denna församling. Förstod också varför jag ville gå ur tack vare Biskop Antje och sossestyret. Denna församling och jag kommer dock fortsätta ha kontakt med olika hjälpinsatser för utsatta grupper.
  Mitt råd att förändra kyrkan är att gå ur Svenska Kyrkan, men besök ändå kyrkan. Tala med församlingsbesökare.

  Gillad av 3 personer

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  Svenska kyrkan överträffar sig själv igen. Man kan ju fråga sig vad orsaken är att det sedan en tid uppenbarligen finns många människor som varken är av manligt eller kvinnligt kön? För i världen pratade man skämtsamt om de tre könen, män, kvinnor och tenorer.

  Jag har i alla fall under ett långt liv aldrig träffat några inte heller någon av mina bekanta. Var förekommer de förutom på universitetens genusinstitutioner? Kanske det också finns spöket, troll och häxor? Om någon tror på det så kan det automatiskt innebär att de faktiskt existerar? Att Jesus är ett specialfall eftersom han var Guds son? kan jag på sätt och vis hålla med om. Samma sak gäller Guds, Allahs och Jahves könstillhörighet vilket är svårt att veta då uppenbarligen ingen av dessa ännu har blivit gynekologiskt undersökt.

  Om någon hävdar att Allah är en kvinna kan detta svårligen varken bekräftas eller vederläggas, här får vi förlita oss på Mohammed. Mitt råd är dock att inte ta upp en sådan fråga eftersom konsekvenserna kan bli högst allvarliga. Det naturliga är väl annars att undvika att ”könskoda” gudomen. Samma sak bör ju gälla den Helige Ande vars kön inte ens Svenska Kyrkans experter kan belägga eller är denne kanske en hen?.

  Gillad av 1 person

 15. BjörnS skriver:

  Domprosten i Västerås bör kasta ett getöga på SvK trosbekännelse där Jesus kön tydligt anges. Det anges också i Bibeln, exempelvis i texten om Jesus födelse. Det är något man har rätt att förvänta sig att en domprost känner till…

  Gillad av 5 personer

 16. Jaxel skriver:

  Ecce Homo-utställningen nämns i krönikan. Kostnären Elisabeth Ohlson Wallin anser uppenbarligen att hon som konstnär är i sin fulla rätt att provocera djupt troende människor med nämnda utställning och till på köpet i domkyrkan.

  Fast när hon själv blir provocerad är det inte lika kul. Hon blev tydligen provocerad av Makode Lindes konstverk som visades på Moderna Museet. Då svarar hon med maktspråk och meddelar att hon ställer in en planerad donation till museet.

  Intellektuell härdsmälta – för att använda krönikans ord. Sanslöst hyckleri skulle man också kunna säga.

  http://www.kyrkanstidning.se/ledare/upprorande-tarta-fungerar-i-debatten

  https://www.svt.se/kultur/konst/moderna-museet-har-bidragit-till-att-sprida-ett-rasistiskt-budskap-3

  Gillad av 3 personer

 17. Mikael Birk skriver:

  Det faktum att den tidigare biskopen vid Stockholms stift, Jan Carlzon, varit ordförande i vänskaps-föreningen Sverige-DDR, säger allt om hur den tidigare statskyrkan tjänstvilligt
  anammar ideologiska strömningar i tiden. Idag har det principlösa förhållningssättet till demokrati och mänskliga rättigheter understöd mer i kulturrelativism och ängslig multikulturalism. Den senaste kyrkostyrelsen med Vanja Lundby Wedin och Margareta Winberg representerade, ger i sig ett mer än patetiskt uttryck av folkkyrka; Ärkebiskops-
  titeln framstår i sammanhanget otidsenlig och konservativ. Nuvarande ärkebiskop är snarare Generaldirektör i ett förutsägbart och irrelevant verk för anpassliga själar.

  Gillad av 4 personer

 18. Moab skriver:

  Det är ju ingen kyrka mer, utan ett näste för aktivister, vänstern har vunnit och snott kyrkan också, man vände ryggen till och vips. Så man behöver inte förvånas mer, prästerna röstar väl på Fi hela bunten. Återstår bara att lämna, sorgligt men sant, i synnerhet som de snor mina tillgångar.

  Gillad av 4 personer

 19. Sven skriver:

  Har själv med viss sorg gått ur Svenska Kyrkan. Känner mig som kristen men inte religös. Kan bara inte stå ut med att Jesus förlöjligas på de sätt som skett med tex ”Ecco Homo” utställningen och nu med senaste tilltaget att kyrkans företrädare framhåller det som ”frimodigt” att inte köns bestämma Jesus.

  Nåväl, om nuvarande kyrkoföreträdare vill rasera Svenska kyrkan finns det andra trossamfund för den som så önskar.

  Dock stör det allra mest att dessa Charlataner skall ha ha tillgång till Svenska Kyrkans skattkista. Tillgångar som tillhör Svenska folket som helhet efter århundraden av inbetalningar.
  Genomför en reduktion och låt Svenska Kyrkan bedriva sin verksamhet med de medlems inbetalningar man får löpande varje år. De kyrkor man vill använda kan man köpa tillbaka eller hyra till marknadspris.

  Gillad av 5 personer

 20. Christer H skriver:

  Det finns många sätt som visar att ett samhälle är på deken.
  Kyrkans politisering och agerande är ett av flera tydliga tecken på hur illa det är ställt hos moder Svea.

  Det värsta är – det är vi, det arbetande folket, som betalar
  och möjliggör galenskaperna och förfallet som ” våra”
  styrande – de politiska oligarkerna- driver landet mot.

  Kan stater gå under? Javisst. Tillräckligt korkat styre så
  går det fort. Nu går det fort.

  Gillad av 1 person

 21. Stig Fölhammar skriver:

  I Fredagsintervjun (https://kvartal.se/fredagsintervjuer) berättar Antje ”Allahu Akbar” Jackelén för Jörgen Huitfeldt varför hon tagit ställning för att de ensamkommande afghanerna ska få stanna i Sverige och varför hon undertecknat debattartiklar tillsammans med imamer som står nära Muslimska Brödraskapet. Det är väl värt (och sorglustigt) att lyssna till hennes förklaringar.

  Gillad av 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   Tack för tipset, Stig. Av intervjun framgår med all önskvärd tydlighet att Jackelén inte kan skilja mellan kyrkans tro och teologi å den ena sidan och sina egna vänsterpolitiska åsikter å den andra. Hon förstår helt enkelt inte att det är två vitt skilda saker.

   Gilla

 22. MartinA skriver:

  Fast när nu en massa talföra och stridbara unga människor utbildat sig till någonting som ingen någonsin kommer efterfråga så måste man självklart införa krav på genuscertifiering så de får valuta för sin utbildning?

  Gillad av 3 personer

 23. Per Eriksson skriver:

  Det politiska etablissemanget har tagit en järngrepp om associationer & myndigheter genom utnämningar och pengaflöden, det finns ingen riktig opposition mot/mellan det socialistiska och det förment borgerliga blocket, båda blocken har mer gemensamt med varandra än med sina respektive väljare.

  Den vanlige medborgaren kan inte längre rösta med fötterna dvs att sluta läsa papperstidningarna leder bara till att presstödet ökas, att skippa statstelevision leder till att staten finansierar den över skattsedeln, att lämna svenska kyrkan kommer att leda till en motsvarighet till presstödet, att flytta till en annan kommun spelar heller inte längre någon större roll eftersom staten genom Robin Hood skatten nivellerar till nästan noll.

  Under Reinfeldts regim försvann den sista motkraften btr samhällets socialisering, Moderaterna blev socialdemokrati light, en marxist utnämndes till TV chef, den nuvarande polischefen gjorde raketkarriär, never mind att han var en socialistisk politruk, en brottsbelastad politiker blev extremism expert – och som lök på laxen så var enigheten total om att överbelasta och krossa hela välfärdssystemet genom att avskaffa landets gränser, strypa försvar, polis och fängelsekapacitet.

  Gillad av 2 personer

 24. Staffan skriver:

  Jesus sa: ”Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar”. Vad säger vår ärkebiskop om detta? Är det hennes åsikt och innebär det att hennes uppgift i grunden är att även omvända muslimerna till den kristna tron? Jobbar hon för detta och hur? Det vore intressant att få svar på detta innan jag eventuellt åter lämnar Svenska Kyrkan (återinträdde för att rösta i kyrkovalet).

  Staffan

  Gillad av 1 person

 25. OT. skriver:

  Inskränkningar i yttrandefriheten sker alltid när den politiska makten är rädd för sitt eget folk. Men den politiska makten (och till denna måste vi idag tyvärr även räkna de etablerade medierna) existerar inte för sin egen skull, utan för medborgarnas. Detta är den väg vi valt att gå sedan ett halvt årtusende inom vår kulturkrets – och den har hittills tjänat oss utomordentligt väl. Överge den inte.
  https://ledarsidorna.se/2018/01/slow-culture-vagen-till-framgang/

  Gilla

 26. Jan skriver:

  Kvinnan mådde mycket dåligt efter att ha blivit våldtagen av en nyanländ afrikan, och dog strax efter det brutala övergreppet. Eftersom hon är död slipper afrikanen betala skadestånd. Han slipper också utvisning och döms till minimistraff av den osedvanligt generösa tingsrätten.
  http://www.friatider.se/kvinnan-dog-efter-v-ldt-kten-s-nu-slipper-han-b-de-utvisning-och-skadest-nd
  Inget offer är för stort på mångkulturens altare.

  Gillad av 1 person

 27. olle holmqvist skriver:

  Civilt motstånd:
  Bader-Meinhof & Co hade på sin tid överlevnadshandböcker, av liknande slag som herr Soros nu hjälper invandraraspiranter med. Alltså vad bör man säga till polisen om man blir gripen,
  lämplig bakgrundshistoria, vilka frågor behöver man inte svara på. Vilken hårdvara får man äga som kan användas i verksamheten osv. Inför pågående pyspunka av rättsstaten bör liknande skrivas ut för oss svennar. Så att vi kan överleva så osmidigt som verkligheten tillåter.T ex när krav kommer, (som redan föreslagits i Halland), att tvångsrekrytera nu av oss använd bostadsyta för inkommande.
  Advokatsamfundet vill ha så mycket invandring som möjligt. Det ger nämligen jobb direkt
  vid asylprocessandet, och de som får stanna har därmed en etablerad juridisk kontakt inför
  framtiden i riket. Win-Win för advokater. Juristutbildade vill däremot inte bli åklagare och
  pensionerade d:o i Malmö vägrar vikariera. Civilt motstånd: Bojkotta alla med advokat-titel.
  Använd annan jurist.

  Gilla

 28. Anonym skriver:

  Att denna vurm för ”hen” och könsmaktsordning kan samexistera med aktivism för Palestina är något jag förvånats över också. Liksom över sådant som Margot Wallströms ständiga angrepp på demokratin Israel och förkärleken för Palestina och kvinnoförtryckande islamistiska diktatur-regimer och våra feministiska ministrar i hucklen inför mullorna i iran. Inget av det här går ihop!

  Gillad av 1 person

 29. Jonas Nilsson skriver:

  Jag tycker det var bra att Västerås fick till sin annons, det är ändå den reflektionen som styrt handboksarbetet. Några reserverade sig i kyrkomötets beslut men majoriteten förefaller ha tagit emot den med glädje. Nu handlar det om en tillvänjningsprocess.

  Hur ser det då ut i skolvärlden? Detsamma, med skillnaden att processen inte varit lika genomlyst. Den har drivits och drivs under lärarutbildningen varför för högljudda rättas. Jag tror att det är få skolelever som reagerar överhuvudtaget. Vad har de för skäl? De får alla skäl för en tänkt nödvändighet i processen.

  Visste inte att Södertörns högskola skulle ha något särskilt rykte i detta. Jag skulle förklara det med att de får balansera upp mot att de tar ut svängrummet på andra sätt.

  Eftersom trenden bevisligen är internationell – hur mycket skiljer sig egentligen klimatet på svenska? De sekulära spåren går tillbaka till utopismen i och med franska revolutionen, med Sovjet som en av slutprodukterna. Kan inte redogöra för hur mycket ryssarna då rensade i språket.
  Man tänkte att det räckte med att stänga ner kyrkorna och döda prästerna och förklara kristendomen som något för andra tider än det moderna samhällets. Det var uppenbart en felbedömning.

  Frågan är om detta är fake news. Löwegrens omdöme gäller för kyrka och samhälle:
  https://www.pbs.org/newshour/show/is-god-is-beyond-gender-swedish-church-challenges-traditional-perception#audio

  Gilla

 30. grus-Olle skriver:

  ”Hen föddes när de lyckliga föräldrarna Maria och Josef var på resande fot”.😂
  Det finns en särskilt plats i helvetet reserverad just för de som använder ordet ”hen” i dessa sammanhang.
  Men det är väl bara att starta en ny kyrkorörelse d.v.s en alternativ svenska kyrkan som inte ägnar sig åt sådana dumheter💪 och skulle säkerligen få fler medlemmar än vad svenska kyrkan normalt sett har idag.

  Gilla

 31. Jonas M skriver:

  Svenska kyrkans egrndomar, eller stora delar därav, borde ju överföras till Stockholms katolska stift från vilket de är stulna under reformationen.

  Jonas M

  Gilla

 32. Tege Tornvall skriver:

  Ersättningsordet ”hen” KAN INTE BÖJAS!! Varken i genitiv, objektsform eller pluralis. Språkvårdande instanser lägger sig nu platt för vilka språkliga horrörer som helst, bara dessa omfattar tillräckligt många. Språket blir en rörig gröt av o- eller felböjda pronomina och adjektiv, syftningsfel, felkommateringar, felvända ord, rena stavfel etc.

  Hur skall de som inte fått lära sig skriva grammatiskt korrekt kunna skriva (och läsa/tolka!) avtal och instruktioner, lära sig mer krävande utländska språk, etc.? Först när man fullt behärskar något kan man improvisera. Utan elementa blir det planlöst irrande i språklig snårskog.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.