Darwin fick honom att lämna islam

Bild, DGS
Mohamed Omar

När jag var muslim hade jag en vän. Han och jag gjorde samma resa. Vi gick till moskén tillsammans och diskuterade shia och sunni, sharia, evolutionen, jihad och allt möjligt annat. Vi var två väldigt ovanliga typer i moskéerna. Vår resa slutade i ateismen.

Det var framför allt evolutionsteorin som påverkade min vän. Alla imamer och andra så kallade ”lärda män” han talade med sade att evolutionsteorin var fel. Det var en teori som de otrogna, icke-muslimerna, hittat på. Sanningen fanns i Koranen, sade det. Gud skapade Adam och Eva.

Men min vän nöjde sig inte med de lärda männen och imamernas svar. Han studerade själv och fann att bevisen, för att människan och alla andra arter utvecklats, var överväldigande. Däremot fanns det inga som helst bevis för Koranens påståenden. Finns inga bevis för att Koranen är Guds ord.

Häromdagen blev jag kontaktad av en annan av mina gamla vänner från moskétiden. Det visade sig att även han blivit ateist. Vi tog en fika och han berättade sin historia. Även i hans fall var det läran om evolutionen som fått honom att lämna Koranen.

Min vän hade rest till sitt hemland för att utbilda sig till imam vid ett islamiskt lärosäte. Men i stället för att bli en mer övertygad muslim hade han börjat tvivla. På Internet hade han börjat lyssna på före detta muslimer som förklarade hur orimliga Koranens förklaringar var. Jag hade faktiskt spelat en viss roll i hans förändring – han hade följt mig på Facebook och klickat sig vidare till olika hädiska debattörer. En som betydde mycket var YouTube-profilen The Masked Arab.

The Masked Arab uppträder av förklarliga skäl alltid maskerad. Han är en mycket vältalig och välutbildad arab, bosatt i Storbritannien, som gör sina inlägg på både perfekt arabiska och perfekt engelska. Han kommer från Irak och var shiamuslim innan han blev ateist.

I sin video ”Seven main reasons why I left Islam”, listar han sju orsaker till varför han lämnade islam. Den första punkten handlar om att Koranen strider mot vetenskapen. Han nämner flera verser. I kapitel två, vers 29, står det till exempel att jorden skapades före himlen…

Det är också uppenbart att Koranens författare har en geocentrisk världsbild. Koranen nämner vid flera tillfällen att solen och månen rör sig i omloppsbanor – men aldrig att jorden gör det. Det är underförstått att jorden står stilla i centrum, medan himlakropparna rör sig.

Det var inte lätt för min vän. I det land han befann sig i måste man vara försiktig. För honom var det extra känsligt eftersom hans far var imam och han kom från en respekterad, religiös familj. Någon yttrandefrihet i vår mening finns inte där. Inte heller någon respekt för individens rätt att välja livsåskådning.

Min vän, som alltså numera är ateist, kan inte tala öppet om sin förändring. Det skulle kosta honom för mycket. Även fast han nu befinner sig i vårt sekulära och demokratiska land. Jag förstår hur han känner, för mig ledde det öppna avfallet till skilsmässa.

Den normala uppfattningen i världens moskéer är kreationismen, det vill säga att Koranens berättelse om Adam och Eva är bokstavligt sann. Lärare i Sverige som jag pratat med uppger att det framför allt är muslimska elever som opponerar sig när de undervisar om evolutionen. Detta noterades redan 1994 när islamologen Jonas Otterbecks publicerade sin bok Muslimer i svensk skola. Han beskriver där att det finns ”en allmän misstänksamhet mot skolan” och att vetenskapen väcker oro och ifrågasätts:

”Det händer att muslimer riktar kritik mot naturvetenskapliga ämnen. Två saker som brukar angripas då är Big Bang-teorin och Darwins utvecklingslära.”

Under tjugo års tid – sedan jag var sjutton år gammal – har jag besökt moskéer både i Sverige och utomlands. Jag har gått dit för att be och lyssna till predikningar och delta i korancirklar och annat. Jag har mött tusentals troende muslimer. Det har hänt att Darwin och evolutionen har kommit på tal. Jag har aldrig, ja, aldrig, hört någon troende muslim försvara evolutionsläran. Och då syftar jag inte på religiösa ledare och predikanter – bland dem råder så gott som total konsensus om att kreationismen är den riktiga uppfattningen – utan på lekmännen, moskéfolket, de vanliga muslimerna.

Min erfarenhet är att många muslimer inte bara anser att evolutionsläran är felaktig utan att man dessutom tror att den är resultatet av någon slags sammansvärjning. Darwin framställs ofta som en illasinnad skurk, en mer eller mindre demonisk figur. Det finns massor av islamiska hemsidor på Internet som förkastar vetenskapen om människans utveckling och prånglar ut bisarra konspirationsteorier om Darwin. Inte sällan med antisemitiska inslag. En av de mest kända muslimska kreationisterna är turken Harun Yahya, som påstår att evolutionen är påhittad av ”det globala frimureriet”.

Evolutionsbiologen och ateisten Richard Dawkins, författare till boken Illusionen om Gud, berättade en gång att hans turkiska förläggare blev arresterad för hädelse och att Dawkins hemsida blivit förbjuden i Turkiet. Dawkins menar att idag kommer det största motståndet mot evolutionsläran i Storbritannien från muslimer, inte från kristna:

”Jag tror att det är ganska uppenbart”, sade Dawkins till The Times Online 22 augusti 2009. ”Jag hör det från kollegor som befinner som golvet och undervisar. Det har blivit en skarp uppgång i fientligheten mot undervisning i evolution i klassrummen och den kommer främst från muslimska elever.”

Varför är man så rädd för evolutionsläran? Helt enkelt därför att den är omöjlig att förena med vad Koranen lär. Om Koranen har fel om hur skapelsen gick till kanske den även har fel om andra saker? Koranen ställning hotas. Porten till tvivlet har öppnats.

Darwins upptäckt om arternas uppkomst revolutionerade världsbilden i väst på 1800-talet och fortsätter att påverka människor. Jag tror att den också har potential att förändra den islamiska världen. Det är redan på gång. YouTubers som The Masked Arab har stor påverkan. Den svenske filosofen Benjamin Höijer uttryckte den vetenskapliga hållningen väl när han utbrast: ”Sök sanningen! Och förde den dig till helvetets portar, så klappa på!”

Min vän vågade klappa på porten. Men helvetet på andra sidan döden är nog inget han behöver oroa sig för – om det vet vi ingenting. Däremot vet vi vilket helvete på jorden som den islamiska fundamentalismen skapat i länder som Somalia, Irak, Syrien, Afghanistan när man ansträngt sig att tillämpa Koranen och profeten Muhammeds läror. Efter att Islamiska Staten upprättat sitt kalifat i Syrien och Irak kastade man ut den gnutta evolution som hade lärts ut i skolorna.

Klicka här och lajka min sida på Facebook!