Darwin fick honom att lämna islam

Bild, DGS

Mohamed Omar

När jag var muslim hade jag en vän. Han och jag gjorde samma resa. Vi gick till moskén tillsammans och diskuterade shia och sunni, sharia, evolutionen, jihad och allt möjligt annat. Vi var två väldigt ovanliga typer i moskéerna. Vår resa slutade i ateismen.

Det var framför allt evolutionsteorin som påverkade min vän. Alla imamer och andra så kallade ”lärda män” han talade med sade att evolutionsteorin var fel. Det var en teori som de otrogna, icke-muslimerna, hittat på. Sanningen fanns i Koranen, sade det. Gud skapade Adam och Eva.

Men min vän nöjde sig inte med de lärda männen och imamernas svar. Han studerade själv och fann att bevisen, för att människan och alla andra arter utvecklats, var överväldigande. Däremot fanns det inga som helst bevis för Koranens påståenden. Finns inga bevis för att Koranen är Guds ord.

Häromdagen blev jag kontaktad av en annan av mina gamla vänner från moskétiden. Det visade sig att även han blivit ateist. Vi tog en fika och han berättade sin historia. Även i hans fall var det läran om evolutionen som fått honom att lämna Koranen.

Min vän hade rest till sitt hemland för att utbilda sig till imam vid ett islamiskt lärosäte. Men i stället för att bli en mer övertygad muslim hade han börjat tvivla. På Internet hade han börjat lyssna på före detta muslimer som förklarade hur orimliga Koranens förklaringar var. Jag hade faktiskt spelat en viss roll i hans förändring – han hade följt mig på Facebook och klickat sig vidare till olika hädiska debattörer. En som betydde mycket var YouTube-profilen The Masked Arab.

The Masked Arab uppträder av förklarliga skäl alltid maskerad. Han är en mycket vältalig och välutbildad arab, bosatt i Storbritannien, som gör sina inlägg på både perfekt arabiska och perfekt engelska. Han kommer från Irak och var shiamuslim innan han blev ateist.

I sin video ”Seven main reasons why I left Islam”, listar han sju orsaker till varför han lämnade islam. Den första punkten handlar om att Koranen strider mot vetenskapen. Han nämner flera verser. I kapitel två, vers 29, står det till exempel att jorden skapades före himlen…

Det är också uppenbart att Koranens författare har en geocentrisk världsbild. Koranen nämner vid flera tillfällen att solen och månen rör sig i omloppsbanor – men aldrig att jorden gör det. Det är underförstått att jorden står stilla i centrum, medan himlakropparna rör sig.

Det var inte lätt för min vän. I det land han befann sig i måste man vara försiktig. För honom var det extra känsligt eftersom hans far var imam och han kom från en respekterad, religiös familj. Någon yttrandefrihet i vår mening finns inte där. Inte heller någon respekt för individens rätt att välja livsåskådning.

Min vän, som alltså numera är ateist, kan inte tala öppet om sin förändring. Det skulle kosta honom för mycket. Även fast han nu befinner sig i vårt sekulära och demokratiska land. Jag förstår hur han känner, för mig ledde det öppna avfallet till skilsmässa.

Den normala uppfattningen i världens moskéer är kreationismen, det vill säga att Koranens berättelse om Adam och Eva är bokstavligt sann. Lärare i Sverige som jag pratat med uppger att det framför allt är muslimska elever som opponerar sig när de undervisar om evolutionen. Detta noterades redan 1994 när islamologen Jonas Otterbecks publicerade sin bok Muslimer i svensk skola. Han beskriver där att det finns ”en allmän misstänksamhet mot skolan” och att vetenskapen väcker oro och ifrågasätts:

”Det händer att muslimer riktar kritik mot naturvetenskapliga ämnen. Två saker som brukar angripas då är Big Bang-teorin och Darwins utvecklingslära.”

Under tjugo års tid – sedan jag var sjutton år gammal – har jag besökt moskéer både i Sverige och utomlands. Jag har gått dit för att be och lyssna till predikningar och delta i korancirklar och annat. Jag har mött tusentals troende muslimer. Det har hänt att Darwin och evolutionen har kommit på tal. Jag har aldrig, ja, aldrig, hört någon troende muslim försvara evolutionsläran. Och då syftar jag inte på religiösa ledare och predikanter – bland dem råder så gott som total konsensus om att kreationismen är den riktiga uppfattningen – utan på lekmännen, moskéfolket, de vanliga muslimerna.

Min erfarenhet är att många muslimer inte bara anser att evolutionsläran är felaktig utan att man dessutom tror att den är resultatet av någon slags sammansvärjning. Darwin framställs ofta som en illasinnad skurk, en mer eller mindre demonisk figur. Det finns massor av islamiska hemsidor på Internet som förkastar vetenskapen om människans utveckling och prånglar ut bisarra konspirationsteorier om Darwin. Inte sällan med antisemitiska inslag. En av de mest kända muslimska kreationisterna är turken Harun Yahya, som påstår att evolutionen är påhittad av ”det globala frimureriet”.

Evolutionsbiologen och ateisten Richard Dawkins, författare till boken Illusionen om Gud, berättade en gång att hans turkiska förläggare blev arresterad för hädelse och att Dawkins hemsida blivit förbjuden i Turkiet. Dawkins menar att idag kommer det största motståndet mot evolutionsläran i Storbritannien från muslimer, inte från kristna:

”Jag tror att det är ganska uppenbart”, sade Dawkins till The Times Online 22 augusti 2009. ”Jag hör det från kollegor som befinner som golvet och undervisar. Det har blivit en skarp uppgång i fientligheten mot undervisning i evolution i klassrummen och den kommer främst från muslimska elever.”

Varför är man så rädd för evolutionsläran? Helt enkelt därför att den är omöjlig att förena med vad Koranen lär. Om Koranen har fel om hur skapelsen gick till kanske den även har fel om andra saker? Koranen ställning hotas. Porten till tvivlet har öppnats.

Darwins upptäckt om arternas uppkomst revolutionerade världsbilden i väst på 1800-talet och fortsätter att påverka människor. Jag tror att den också har potential att förändra den islamiska världen. Det är redan på gång. YouTubers som The Masked Arab har stor påverkan. Den svenske filosofen Benjamin Höijer uttryckte den vetenskapliga hållningen väl när han utbrast: ”Sök sanningen! Och förde den dig till helvetets portar, så klappa på!”

Min vän vågade klappa på porten. Men helvetet på andra sidan döden är nog inget han behöver oroa sig för – om det vet vi ingenting. Däremot vet vi vilket helvete på jorden som den islamiska fundamentalismen skapat i länder som Somalia, Irak, Syrien, Afghanistan när man ansträngt sig att tillämpa Koranen och profeten Muhammeds läror. Efter att Islamiska Staten upprättat sitt kalifat i Syrien och Irak kastade man ut den gnutta evolution som hade lärts ut i skolorna.

Klicka här och lajka min sida på Facebook!

 

55 reaktioner på ”Darwin fick honom att lämna islam

 1. MartinA skriver:

  Å andra sidan så är religionen ett resultat av evolutionen. Att motarbeta människans behov av religion är att negligiera vad evolutionen lär oss.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Religion är nödvändigt. Islam är inte vare sig religion eller nödvändigt. D.v.s. som religion betraktad är islam synnerligen primitiv och otillfredställande. Islams främsta innehåll och dess storhet är dess politiska doktrin och ideologi.

   Det största hotet mot människans nödvändiga religiösa känslor och uttryck är islam.

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Islam verkar fungra mycket bra för muslimer. De blir fler och de tar över allt större del av världen. Muslimer är bättre fungerande organismer än liberala västerlänningar. Eller ens kristna västerlänningar.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Uppenbarligen behöver vi en religion eller ideologi som dels står pall för den vetenskapliga metoden och dels står pall för islam. Sikhismen är ett exempel på en religion som skapades för att kunna stå emot islam.

    Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    ” De blir fler och de tar över allt större del av världen.”

    Kan bara instämma. Just nu förefaller det som att MENAiterna är de bäst lämpade ur ett biologiskt och darwinistiskt perspektiv. De lyckas bra med det som är målet för varje art – bli fler och sprida sig geografisk. I naturen sker den måluppfyllelsen alltid på någon annan arts bekostnad – det är sällan det finns någon ”tom” nisch i ekosystemen.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Den uppstår den ur psykologiska mekanismer och är ett socialt, civilisatoriskt behov. Endast genom religionen kan vi hålla våra makthavare i schack och bevara civilisationen. Alla massmord har skett där ideologi har fått ersätta religonen: kommunism, national-socialism och islam, vardera med hundratals (national-socialism tiotals) miljoner dödsoffer och upplösta civilisationer som följd.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Björn
    Det finns många svar på frågan. Eftersom religion är många saker. Det bästa svaret är därför att människan alltid varit religiös. Det är en del av vad vi är, av vår evolution. Att tro att det går att överge vår biologi genom någon sorts viljeansträngning eller ”rationealitet” är en hybris som resulterar i din egen utrotning eller åtminstone i att du agerar långt under din egen prestanda.

    Sen, oavsett hur rationell du är så är vår dödlighet ett problem. Det enda sätt som liberalismen ger för att hantera döden är att inte tänka på den. Att inte kunna tänka på döden skapar en ett helt område i ditt sinne dit tanken inte längre vågar gå. Steg ett för att kunna tänka förutsättningslöst på världen är att finna ett sätt att verkligen och på riktigt hantera din egen dödlighet på. Religion är ett sätt. Det är därför liberaler ofta är de som är allra sämst på att förstå evolutionen, därför att den påminner dem om deras egen dödlighet och det har de tränat hela livet på att inte låta tanken vandra. Religiösa människor är ofta mer rationella och har större förmåga att förstå världen, därför att de har satt en systematisk och intelligent grimma på det egna tänkandet, snarare än den bur av djurisk skräck som dominerar liberalens ytliga sinne.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Mycket bra. Den som vill ha en längre och grundligare utläggning rekommenderas att läsa Jordan B. Petersons Maps of Meaning. Dyr att köpa tryckt men finns gratis som PDF. Eller se hans föreläsningar på Youtube.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Eller jag ska ärligt talat säga att jag inte har läst honom. Men att predika individualism till europeer i dessa dagar är oacceptabelt.

    Gilla

  • Moab skriver:

   Det är väl tämligen klart att din bedömning av islam som mer livsduglig är för att vi lever i ett mycket kort tidsfönster där islam kan parasitera i allt på väst. Araberna vill både ha och äta kakan. Utan den västliga kakan som de parasiterar på pga vänsterns korta men ej grundad i fysiska lagars hegemoni (vänster parasiterar också på ett västligt arv de föraktar) så skulle islam implodera. Hela dess kraft idag ligger i parasitism. Tänk bort väst ett ögonblick och lämna endast Kina och Ryssland, vad skulle det bli av islam då? Vem skulle de parasitera på? Jag gissar att aggressioner från islamskt håll hade varit lika framgångsrika som araber alltid är i konflikt med krigsmaskiner som bygger på västliga ideér. Jag gissar att Kina och Ryssland krossat islam och fått denna religion att försvinna, likt USA gjorde med den japanska imperialismen.

   Gillad av 3 personer

  • Lena skriver:

   Vi BEHÖVER INTE religion. Vi är benägna att skapa religion. Det är en avgörande skillnad. Vi är benägna att göra en massa saker rent biologiskt som vi avstår från eftersom de är ej gångbara i vår tid. Att något finns i vår genetik betyder inte att vi slaviskt måste följa det. Biologin är inte så deterministisk. Den är bra att förklara fenomen med, men den är faktiskt inte särskilt bra att ursäkta dåligt beteende med. Vår intelligens och förmåga att skilja rätt från fel är också biologiska fenomen, följ dem istället för att följa just fallenheten för religion.
   De flesta religioner har ju uppkommit för att svara på en massa praktiska frågor om livets uppkomst, dessa kan vi nu svara på med hjälp av vetenskap.
   Och för frågor om varför vi finns till ….tja ibland får man bita i det sura äpplet och bara gilla läget, jag ser det som en ynnest att få leva här o nu. Medan religion vanligen handlar om att plåga folk nu så de får ett paradis sedan.
   Vilket är behagligast att leva med egentligen???

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Nåväl, låt oss använda ”intelligens” snarare än biologisk tendens: Du kommer dö. Tiden kommer obönhörligen att gå och du kommer stå inför att ditt ego och dina minnen upphör att existera. Hur kan du sätta dig till doms över att andra väljer att söka en mening ifrån ett större sammanhang, vilket är vad ”religion” betyder? Förstår du då inte att den sekulära liberalismen, som tvingar den enskilda människan att möta sin egen dödlighet helt ensam, helt atomiserad? Att detta är den grymmaste religion som någonsin uppfunnits?

    För övrigt, hur skiljer du på ”rätt och fel”? Ditt ”rätt” och ditt ”fel” är enbart en del av kulturen runt omkring dig. Vilket i mångt och mycket är en effekt av en liten grupp oligarker som äger media? Eller du kanske har någon magisk liten anteckningbok där ”rätt” och ”fel” står nedskrivet, som är lösryckt från tid och rum och din kulturella miljö?

    Religion är många saker. Jag tycker kristendomen är djupt otillfredsställande som religion av många skäl. Men det ändrar inte att människan behöver religion, eller det som religion tillhandahåller. Där existentiellt sammanhang bara är en del.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Den som inte accepterar det som ger livet mening, utan bara söker slöhet, bekvämlighet och sinnesretning gör inget annat än att vänta på döden. Livets mening är att skaffa många barn och lära dem allt man kan och allt man vet. Ideologi är dödskult. Den dödskult som långsamt dödar oss i Västvärlden.

    Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   ”Religiösa” tankar är inget nedärvt, utan INLÄRT, och fastnar lättast hos människor med hybris! ”Jag, och mitt medvetande är så unikt, att det kan ju inte bara upphöra att existera efter döden”, och så skenar fantasin iväg! Själv har jag inga problem med tanken på att ALLT är över, när ”lampan slocknar”! Dessutom lutar sig de ”religiösa” mot ”manualer”, typ bibeln, i livets svåra stunder, i stället för att tänka själva! Detta ger stora begränsningar och hämmar det fria flödet av nya fräscha idéer och förhållningssätt!!

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Du kräver för mycket av människor. Dessutom, den äldsta graven arkeologerna funnit är 100 000 år gammal? Följaktligen har vi varit religiösa i 100 000 år, det är alltså en del av vad vi är. Att ta avstånd från religion är lika konstruktivt som att klippa av dig dina tummar.

    Gilla

 2. Kristina von Heland skriver:

  Det som oroar är att en föreläsning på Berkeley stoppades då Dawkins ansågs som en icke godkänd man då han kritiserade islam. Just då läste jag en samling av essäer av honom som jag hittade på flygplatsen. I introt står att de abrahamitiska religionerna är en kvarleva som skulle dött ut under evolutionen. Det som skrämmer är dels att universitet som är världsberömda degenererar på detta sätt. Scott Adams följer jag, han som ritar Dilbert. Han drog in sin finansiering då de smashade universitetet då Trump vann Dels att de tydligen inte läst honom utan bara twitter av sina medföljare och citerar deras citat men inte läst boken.
  Det ser man tydligt i den svenska debatten. Det paradoxala är att all information finns därute, har väl aldrig funnits mer tillgängligt. Samtidigt orkar de inte ens googla då de namnger och skriver om personer och händelser Det blir inte många Nobelpris till muslimer direkt..

  Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Man behöver ju inte distansera sig från religion för att man blivit missnöjd med islam eller judendom eller kristendom.

  Själv vaskar jag guldkornen där de finns att hitta och lyssnar med intresse på vad de har att säga som menar sig fått någon värdefull insikt i nutid eller haft en upplevelse som inte har någon rationell förklaring.

  Gillad av 1 person

 4. 77711n skriver:

  Just detta har jag länge påpekat är det som framför allt är det som står för det sant mänskliga oss människan, nämligen hennes nyfikenhet och ifrågasättande.

  Det är också just därför det är så otroligt vansinnigt att man inte diskuterar islam, utan istället bygger moskéer och talar om religionsfrihet under 2000-talet. Varför gör vi inte detsamma med djävulsdyrkare och satanister? Är det mängden, och inte förnuftet som räknas under vår livstid?

  Gillad av 1 person

 5. Jonas Nilsson skriver:

  För att säga det kort: Darwin har inte ”bara” fått muslimer att ifrågasätta Koranen. Den huvudsakliga kristendomskritiken så som den framställs i svensk skola idag är den tänkta ovetenskapligheten där Darwin ställs som symbolfiguren. Här lär vi oss att vi är kritiska!

  Alla religiösa i detta land kan nog samlas kring att man tvingats förhålla sig till evolutionsteorin. Det starkaste argumentet för de flesta på svenskar för evolution är (nog) i allmänhet att den just menar sig vara vetenskaplig tillskillnad från det som utan större svårigheter identifieras som religiöst.

  Det lär komma en variant på detta också bland muslimer, ganska snart, som likt många kristna i Sverige lägger ihop kristendomen och Darwin: Gud satte igång det ungefär som Darwin beskrev det. Det är betydligt enklare att tänka och säga vid närmare eftertanke. Det är bara svenska utbildningsväsendet som utmanas.

  Jag har allt oftare börjat fundera på hur många nollor som det krävs att man tror på för att man ska räknas som en riktig darwinist, fyra, sex eller nio 40.000/4.000.000/4.000.000.000?
  Ett annat väsentligt fundament är tron på lagbundenheten, att samma lagar gällt under denna tid. Här ska inte naturrätten blandas in. 1800-tals geologerna tänkte primärt mekaniskt.
  Antropologin är ju heller inte helt oproblematisk, att vi gör vad som helst för att själva överleva. Jag tror föräldrar kan ha en del synpunkter på detta. Kort sagt: även evolutionsteorin ställer oss inför en del frågor.

  Ursäkta mig, jag har inte memorerat din personliga historia, men om du började fundera kritiskt innan du kom till Europa blir jag intresserad.

  Gilla

  • Palle skriver:

   Jonas: helt rätt.
   Darwins utvecklingslära är inte en upptäckt utan en teori , som alls inte kan anses bevisad. Bl.a. kan man notera att de utgrävningar av fossil, som skett sedan Darwins tid alls inte bekräftar hans teori om en långsam, gradvis utveckling av arter. Tvärtom inträffar stora förändringar under korta tidsrymder varpå arterna förblir ganska oförändrade under långa tidsperioder.
   Det som gjort D.s teori så omhuldad är att genom att anamma denna, tror sig materialistiska personer kunna tillhandahålla en ateistisk förklaring till hur livet på jorden utvecklats.
   En person, som kom att få ett mycket stort inflytande på världspolitiken under 1900-talet, studerade i sin ungdom på ett prästseminarium. När han blev fängslad av Darwins bok om arternas uppkomst, övergav han dock den kristna vägen och blev övertygad ateist och marxist. Hans namn var Josef Dzhugashvili, men han blev mer känd som Josef Stalin …
   Därmed inte sagt att denna teori inte ska få ingå i undervisningen i våra skolor (i den mån muslimska företrädare motsätter sig det, instämmer jag att detta är fel), men det vore klädsamt om den inte presenterades som en etablerad sanning.
   Bland ett flertal böcker, som vetenskapligt ifrågasätter Darwins teori kan jag rekommendera Stephen C. Meyer’s ”Darwin’s Doubt”.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Om du vill ersätta evolutionsteorin med en annan teori måste du presentera en teori som har ännu större förklaringskraft. Att bara kasta sten på evolutionsteorin duger ej, eftersom biosfären faktiskt finns.
    Nu kan du naturligtvis sätta upp teorin ”Gud gjorde’t” som konkurrerande teori. Men den teorin har redan förlorat så det är inget framgångsrecept.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Kristendomen besegrades av den vetenskapliga metoden. Följaktligen behöver vi en religion som står pall för den vetenskapliga metoden.

    Gilla

  • Palle skriver:

   Martina: min poäng är att den evolutionsteori, som idag trumpetas ut som en lära (sällan nämns att den är en teori) har så stora brister att den är ohållbar. Det sätt, som vetenskapen gjort framsteg på genom historien är just att teorier kunnat falsifieras. Detta tillämpas inte idag när det gäller den s.k. utvecklingsläran – på samma sätt som inom klimatalarmismen tillämpas ett slags konsensusresonemang, som är främmande för den verkliga vetenskapliga metoden. I motsats till fysikaliska och kemiska teorier är det när det gäller evolution svårt att göra experiment under kontrollerade former, då det i det senare fallet handlar om skeenden över enorma tidsperioder. Smärre modifieringar inom en art (jämför Darwins exempel med finkar på Galapagos-öarna, handlar ju om förändringar inom en art och utsäger ingenting om uppkomsten av nya arter).
   Det är ett vanligt missförstånd att kristendomen skulle vara en vetenskap och att Bibelns första Mosebok skulle jämföras med en vetenskaplig skrift. Därför är påståenden om att den ena besegrat den andra meningslösa. Resonemang kring detta skulle antagligen föra för långt bort från ämnet i denna artikel, men personligen är jag för en skolundervisning där inte endast en teori framläggs såsom fullständigt bevisad när så alls inte är fallet. Försök har gjorts att bryta detta åsiktsmonopol i USA men har bekämpats.
   Beträffande Bibelns skapelseberättelse kan jag rekommendera matematikprofessorn John C. Lennox bok: Seven Days that Divide the World.

   Gilla

  • Peter M skriver:

   Här hoppas jag att Eddie modererar mig om jag har fel, men jag har hört att Mohammeds ord som kom från ärkeängeln Gabriel skrevs ned av en skrivkunnig person på de material som fanns tillgängliga. Det kunde vara fråga om palmblad, bitar av trä eller pergament. Det var först efter Muhammeds död som någon eller några sammanställde alla olika separata ”dokument” till en helig skrift.

   Gilla

 6. Sidonie Jansson skriver:

  Jag har gjort två försök att läsa Koranen och där hitta något positivt eftersom så många människor på denna Jord är muslimer. På nittiotalet bodde mina barn, deras svenska far och jag som växte upp i ett katolskt land, i Syd Indien och vi gjorde flera resor genom landet, besökte tempel och några moskéer. Jag hittade en gammal översättning till engelska av Koranen som inkluderade haditherna.
  Mitt andra försökt var här i Sverige med en översättning som finns på Biblioteket.
  Jag kan fortfarande inte förstå varför dess innehåll drar till sig så många människor som bokstavligen vill följa dess lära. Men jag blir inte förvånad över vilken begränsat utrymme den lämnar åt sina anhängare för att leva ett fritt och självtänkande liv i nutid. De rika länderna låter människorna leva i överflöd med i stort sett alla teknologiska uppfinningar som Västerlandet utvecklat till en livsstil, samtidigt som de väljer att behålla en föråldrad attityd mot kvinnor, barn och en medeltids grymhet utan like mot de som anses vara otrogna, och fattiga som kommer för att jobba hålls nästan som slavar.
  För mig är det uppenbart att det är för att det står i boken och att deras profets liv ännu tas som ett exempel som måste följas.

  Gillad av 1 person

 7. Olle Reimers skriver:

  Det är helt enkelt inte möjligt att förena ett vetenskapligt tänkande med religion. Anledningen är att man som vetenskapsman aldrig kan ge avkall på den vetenskapliga metoden när man analyserar en fråga. Analys av en religion ger vid handen att Gud aldrig kan bevisas med vetenskaplig metod (jag skulle säga ALDRIG HITTILLS förstås!).

  Att inte alla som uppger sig företräda den vetenskapliga metoden visar sig dock i vissa frågor. Det gäller till exempel klimatfrågan där vetenskapsmän överger den vetenskapliga metoden för PK-religionen. Detsamma gäller händelser som 9/11 där man omedelbart är beredd att slänga Newton´s lagar i papperskorgen för att slippa bli kallad ”foliehatt” eller ”konspirationsteoretiker”.

  Jag säger inte att det är lätt, men alla som anser sig företräda rationalitet och vetenskap bör avstå från sina religiösa behov; inklusive den som den rådande PK-ismen bjuder på!

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Olle, jag tycker du reducerar religionen i onödan. Lyssna på Jordan Petersons bibelserie. Bibeln har mycket att säga om hur man kan leva med sig själv och andra.

   Gilla

 8. Rolf Åberg skriver:

  Det ena utesluter inte det andra. Även om man tror på evolutionen behöver det inte nödvändigtvis förneka en Skapares existens, tvärtom. Slumpen kan man tro på i många sammanhang, men när det gäller Universum, Jordens och livets tillblivelse tror jag på något annat. Tror det var Einstein eller Hawkings, någon av våra stora tänkare som sa att ”chansen att slumpen på nåt sätt skapat allt detta av sig självt, Universum och livet, kan jämföras med en triljon upphöjt med 12”. (Många agnostiker som Einstein, Hawkings, Hoyle, Davies, etc menade också att ju mer man forskade kring dessa ämnen desto svårare blev det att helt och hållet hålla en slags ”skapare” utanför,)
  Själv ser jag det som att vår Designer skapade Universum genom Big Bang, som ett ”perfekt frö” att slå rot och genom årmiljonerna, ta sig mot allt mer avancerade former och livsformer. Även en ”Gud” behöver stimulans, ett sätt att uppleva sig själv kanske… om och om igen för ständig förnyelse.

  Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   En som i den s.k. nya fysiken (100 år gammal!) ser bibliska tecken är fysikern Allan Emren. Han driver sina teser på hemsidan http://www.kunskapomgud.se/ Han skulle knappast definiera/s som traditionell kreationist (de som tänker biblisk skapelseberättelse som jämförbar med fysiska bevis) men tycker sig se direkta paralleller i dessa texter och fenomen som fysiken omvittnar.

   Gilla

 9. Sixten Johansson skriver:

  Till Björn, Lena, Anders, Olle Reimers och andra angående behovet av religion:

  Varje religiöst system formas av människor och måste av praktiska skäl behållas stelnat under lång tid. Det kan skärskådas rationellt och vetenskapligt, men då bortser man från systemets uppgift att peka på något som kan hållas för heligt, så upphöjt att det är bortomvärldsligt och därigenom utanför det rationella och vetenskapliga. En lodlinje och kursriktning är nödvändig för en grupplevande arts sammanhållning och överlevnad. När en traditionell religion eroderar, så skapas religionssubstitut, och kollektiva sådana blir snart destruktiva.

  Enbart rationellt tänkande eller vetenskaplig metod kan inte hantera jagets mysterium, jag kontra vi och kollektivt helande förhållningssätt till livets grymhet. Själv ser jag Jesus som den störste andlige mästaren genom tiderna och Kristusmyten som den genialaste andliga uppfinningen. Men kristendomen har i vår tid förlorat sin andlighet, urartat till nykommunistisk snällism och skenhelighet. I dag behöver därför varje individ försöka hitta sin egen andliga väg genom att tänka, läsa, utforska livets rikedom, acceptera glimtar av intuition. Det andliga är som en outnyttjad optofiber inom oss. Sanningssökandet måste vara omutligt och det viktigaste nu är inte att tro, utan att tänka och vilja bli hel inför sig själv och livet. Man kan ha vilken gudsbild man vill – Herren eller HanHon, en konvergenspunkt, Evolutionen eller Livet. Det viktiga är den äkta resonansen.

  Gilla

 10. Björn skriver:

  Jag kräver ingenting av människorna! Jag är bara glad och tacksam över att själv slippa det förvirringstillstånd, som de flesta religionscentrifugerade, verkar befinner sig i! ”Klippa av sig sina tummar”, ja jisses!

  Gilla

 11. Sixten Johansson skriver:

  Jag gick ut ur kyrkan i 70-talets början och kan mycket väl se bristerna i olika religioner och samfund. Men i vår tid, när hela den västerländska civilisationen är hotad, påskyndar man bara förstörelsen om man propagerar för en onyanserad ateistisk hållning och hävdar att en sådan skulle vara vetenskapligare och vida bättre för människan. Det liknar PK-isternas uppblåsta tro på sitt moraliska överläge och sin överlägsna kunskap och intelligens i förhållande till de omoraliska och lågpannade dissidenterna.

  Vetenskaplig metodik och rationellt resonerande är oskattbara verktyg, men de kan ändå bara behandla mycket små delar av verkligheten och mycket mer begränsat än de flesta tror. Men här ska jag bara provokativt påstå att det samhälle som vi i västländerna i dag har producerat – delvis just med vetenskaperna som grund – är mycket svagare och mindre livsdugligt än islam och klankulturerna. Två huvudfaktorer gör dem starkare, dels religionen, dels deras sociala plattform. I västländerna har man i decennier ägnat sig åt att förstöra båda. Vi är på väg att bli atomistiska individer som kryper på alla fyra. På våra ryggar kryper PK-isterna också på alla fyra. Vi har inte en chans ens mot världens mest lågpannade religion och klankulturer.

  Även den som tror sig vara ateist vandrar alltid mentalt inne i de höga valv som skapades under kristendomen och drar nytta av vår psykosociala plattform. Men när båda har fallit sönder är det godnatt – om vi inte börjar reparera och bygga nytt!

  Gilla

  • Björn skriver:

   Det är inte själva ”troendet” som gör islam starkt, utan den totala lojaliteten mot överheten som muslimer förbinds att underkasta sig! Inga som helst avvikelser eller ”snedsteg” tolereras, och alla bevakar alla, för att upprätthålla ordningen i leden! Klart det är ”effektivt”, men vem vill leva på det sättet?! Inte jag, iallafall! Vi moderna människor här i väst, kan umgås, samarbeta och inte minst, HA ROLIGT, UTAN några som helst religiösa ”förtecken”, och de som påstår motsatsen är bara hjärntvättade, sorgligt förvirrade och evigt grubblande offer för div ”profeter” och deras ”skrifter”! Man måste också inse, och förlika sig med, att det inte finns svar på precis alla livets ”gåtor”! Att bara var hygglig och just mot sina medmänniskor, har heller inget med religion att göra!

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Björn, jag är också beklämd över all bokstavstro och kyrkotro och över dessa oändligt varierande former av maktmissbruk från religiösa ledares sida. Islam är ett kusligt och ohyggligt effektivt system, som inte behöver världsliga auktoriteter. Men hur lågt i tak det än är, så är det starkare än de atomistiska och rent materialistiskt tänkande människor som nu produceras i västländerna. För att grupper av människor ska kunna överleva på sikt måste de dels ha något som förenar dem ”horisontellt”, dels något som riktar deras blickar ”uppåt”. Dina två sista meningar visar att du själv har internaliserat just dessa två överlevnadsfaktorer. Som tänkande individ har du också den fria viljan och möjligheten att fördjupa bådadera.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Artikeln ligger bakom en betalvägg, men ingressen är komisk i så måtto att varken forskaren eller filosofiprofessorn har upptäckt och begripit att vetenskapssamhället håller på att erodera delvis just på grund av sådana krafter som driver mobiliseringen mot ”klimatförnekelse” och ”faktaresistens”. Om innehållet stämmer med inledningen, så bekänner sig de här två i likhet med hela PK-etablissemanget till en pseudoreligion, ett religionssubstitut, som med sin kollektiva kraft håller de här två ”vuxna” personerna kvar i en narcissistisk, infantil verklighetstolkning och ideologi, som får dem att projicera sin egen omedvetna nattsida på ”klimatförnekare” och ”högerspöken”.

    Gilla

   • Björn skriver:

    Heja Sixten! Jonas verkar inte ha förstått att det inte bedrivs nån förutsättningslös och ”ren” forskning längre! ALL nutida forskning är finansierad och styrd av antingen företag som vill tjäna pengar, eller av div intresseorganisationer, som vill ”pressa” fram ”fakta”, som passar just deras agenda! Fakta som INTE stöder deras ”målbild”, är de fullständigt resistenta mot, och göms snabbt undan! Fake facts, är miljö- och PK-aktivisternas senaste vapen i kampen mot den ”populistiska” anstormningen! För oss som har lite ”naturvetenskap” i bakfickan, är ofta de alarmistiska ”rönen” direkt löjeväckande, men de kan säkert skrämma en del yngre och mer lättpåverkade, till att bli oroliga och tappa fokus på vad som verkligen är viktigt i deras liv! Det svenska samhällets upplösning pga massinvandringen, inträffar förmodligen betydligt tidigare än hela jordens undergång, pga mänsklig miljöpåverkan!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.