Politiker för mångfald främjar enfald

Mohamed Omar

Politikerna i Karlstad har sagt jag till det kontroversiella moskébygget. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ville ha moskén. En salafistisk moské kommer alltså att byggas i Karlstad.

Det innebär ett bakslag för integrationen. Svensk kultur har tagit ett steg bakåt, islamisk fundamentalism har tagit ett steg framåt. De salafistiska ledarna får nu en plattform att påverka unga muslimer. Auktoriteten stärks och prestigen höjs. Här kan man skapa en miljö med helt andra värderingar än i det svenska majoritetssamhället och utöva grupptryck mot de som lever på ett svenskt sätt.

Politikerna som gav salafistiska Islamiska Föreningen grönt ljus säger att de står för ”mångfald” och ”öppenhet”. Det gör inte salafismen, den står för enfald och slutenhet. Enfald både i betydelsen icke-pluralism, det finns bara en islam, och i betydelsen dumhet. För salafismen undertrycker vetenskap och rationellt tänkande. Slutenhet i betydelsen att salafismen tycker att man ska umgås inom gruppen och inte lyssna på andra.

En salafistisk ledare som Islamiska Föreningen bjudit till Karlstad heter Abdul Wadud. Han har fått sin utbildning i den islamistiska diktaturen Saudiarabien. I ett klipp på YouTube från den 25 februari 2013 ser vi Abdul Wadud predika för Islamiska kulturföreningen i Karlstad under rubriken “Hur blir man en starkare muslim?” I främre raden, väl synlig, sitter Rauf Ahmadi, islamiska föreningens ordförande. Han har skägg och glasögon. Klippet är utlagt av ett konto som kallar sig “Dawah Swed”, som betyder mission i Sverige eller mission till Sverige.

I sin predikan förklarar Abdul Wadud att tron går upp och ner. Ibland har man starkare tro och ibland svagare. Hur ska en muslim få en starkare tro? Det är speciellt viktigt att tänka på i detta samhälle, det vill säga det svenska, där “saker som är dåliga och borde vara dolda kan man se överallt”.

Så varnar han för det “mentala kriget som pågår” i Sverige, det vill säga kraftmätningen, som han upplever det, mellan islamiska och svenska värderingar. “Människan blir mycket påverkad av sin omgivning, av samhället”. För att klara sig i detta “krig” måste muslimen ha en stark tro, och en rätt tro. Han ska vara “stabil, inte vackla”.

Hur ska man då få en starkare tro? Punkt nummer ett, förklarar Abdul Wadud, är att “man i hela sitt liv försöker att ge seger till islam”. Det betyder “att stödja islam, att hjälpa islam, att sprida islam”.

En annan punkt som han tar upp är att man bara umgås med bra människor, eftersom man kan bli påverkad av dem som man umgås med. Med bra människor syftar han på troende muslimer som går till moskén. “Du kommer till moskén, du umgås med bra människor”, säger han. Underförstått: de som inte går till moskén är dåliga människor. Det är bättre att gå till moskén, fortsätter han, än till centrum, “där människor syndar”. Vad är det för synder folk gör i centrum? Kanske menar han att män och kvinnor rör sig på samma ytor?

Till stöd för sin åsikt citerar imamen en hadith, ett yttrande av profeten Muhammed, där denne påbjuder: “Du ska endast ha en troende till vän”. Det vill säga en muslim ska bara ha en annan muslim till vän.

Så berättar Abdul Wadud “en fin berättelse” om Abdullah ibn Masud, en av profeten Muhammeds bästa män. “Han var bland dem som krigade mot Europa, mot Rom, Qaisar”, säger imamen för att visa hur bra han var. Qaisar är arabiska för kejsare. Han talar alltså om det kristna, grekisk-romerska riket. Det som brukar kallas det bysantinska riket.

“Muslimerna krigade modigt. Som ni vet, intill döden. De brydde sig inte”, fortsätter Abdul Wadud för att prisa Abdullah ibn Masuds och de andra följeslagarnas mod och styrka i det heliga kriget mot de kristna. De hade med andra ord den starka tro som varje muslim bör eftersträva.

Abdul Wadud, och salafismen generellt, förespråkar att en muslim ska följa profeten Muhammed till punkt och pricka. Ingen kritik får riktas mot profeten eller de tidiga muslimerna, de så kallade ”sahaba”. Detta blir självklart problematiskt då Muhammed krigade i jihad, tog slavar, lät stena äktenskapsbrytare och förtryckte icke-muslimer. Vad unga muslimer behöver är kritiskt tänkande.

När det kommer till vetenskap, så hade Muhammed bara tillgång till det som fanns på hans tid. I Koranen framgår det att han hade en geocentrisk världsbild och sannolikt också trodde att jorden var platt. I Koranen står det att solen går ner i en dypöl på kvällen, det är därför det blir mörkt. Profeten visste så klart ingenting om evolutionen. Och så vidare.

I Saudiarabien, diktaturen som utbildat Abdul Wadud, råder enfald och slutenhet, inte mångfald och öppenhet. Karlstads politiker har gjort Karlstad lite mer saudiskt och lite mindre svenskt. I den nya moskén kan Abdul Wadud och likasinnade rekrytera nya unga män som kan utbildas till missionärer i Saudiarabien med målet att sprida salafismen, det vill säga enfald och slutenhet, i Sverige.

40 reaktioner på ”Politiker för mångfald främjar enfald

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  Svenska politikers enfald o naivitet är monumental!

  Ser Ni inte att dessa Moskéer bryter mot VÅR VÄRDEGRUND…

  Är ett ANTI-INTEGRATIONSVERKTYG,
  är det då konstigt att integration inte fungerar…

  Gillad av 3 people

 2. Mr.T skriver:

  Och samtidigt som politikerna predikar om integration, integration och integration, så motverkar man just integrationen.

  Sverige i ett nötskal.

  Gillad av 2 people

 3. Johan Löfgren skriver:

  Nu har 🌞 i Karlstad gjort sitt – det har politikerna sett till. Mörkret mörkas och galenskapen stärker sitt grepp i kommun efter kommun. Det behövs en nationell samling för att stoppa skeendet omedelbart. 2018 har vi en rejäl möjlighet att rösta bort inblandade partier för gott. De har tydligt visat att de arbetar för Sveriges undergång och inga ursäkter finns. Idiotin har nu tagit mått av ett dårhus.

  Mohamed, dina rader får ses som ett nödrop för att öppna fleras ögon och ta emot ljus över saken. I Karlstad har politikerna inte velat lyssna, slutit sina ögon och gett vika för mörkrets läror🌑

  2018 får vi välja 🌞eller 🌑 Jag väljer 🌞🇸🇪

  Gillad av 3 people

 4. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Religionen är ett av krisområdena i dagens Sverige. Om vi inte hade haft den omfattande invandringen och den alltmer aggressiva islamiseringen så skulle kanske inte detta märkts så mycket. Men pga av ovanstående kommer problemen nu upp i öppen dager.

  Med anledning av den här artikeln blev jag intresserad av hur kyrkosituationen är i Karlstad, finns det en Quisling som biskop även där? (Quisling är sedan andra världskriget en vanlig internationell benämning på en landsförrädare. Det används speciellt om någon som samarbetar med ockupationsmakten, det vill säga som kollaboratör.)

  Glädjande nog ser det inte ut att vara så, man har tvärtom en nyligen utsedd biskop som bl a propagerar för skolavslutningar i kyrkan: ”Barn har rätt att ta del av religion, men också rätt att ta del av det kulturarv som kyrkorummen bär på. Därför är det viktigt att församlingarna lägger ned tid på skolavslutningarna.”

  Sagde biskop har letat rätt på hur Skolinspektionen har betett sig: ”I en ny skollag 2010 konstateras att skolan ska vara ”ickekonfessionell”. Skolinspektionen fällde Hässleholms kommun för att man hade vid julavslutningen sjungit Nu tändas tusen juleljus (hemska tanke!) och, till råga på allt, sjungit Stilla Natt. Värst av allt: ”Prästen läste dessutom en välsignelse”. Domen blev hård: ”Mot bakgrund härav kritiserar Skolinspektionen Hässleholms kommun för att inte ha följt författningarnas krav vad gäller genomförandet av skolavslutningen den 21 december 2010.”

  Om man ställer detta i relation till vad man tillåter i form av tvingande religiös påverkan genom den nya moskén så finns inga andra sätt att beskriva det hela som än hyckleri, dubbelmoral och att se mellan fingrarna.

  Gillad av 6 people

 5. Moab skriver:

  Omar skriver ibland här och försöker vara hoppfull om islams reformation, jag förstår aldrig dessa inlägg, hela islams utveckling går i motsatt riktning, och imamens observationer är ju riktiga, det land de väljer att flytta till är fullt av synd med deras sätt att se det.

  Jag tycker att vi borde betrakta oss som Afrika då kristna missionärer åkte dit, är Sverige mörkrets hjärta? Muslimerna kommer hit inte för vår kultur utan för våra tillgångar, som en gång europeiska kolonisatörer gjorde världen över. Kärnan i den muslimska migrationen är mission, det har visats gång efter annan att antalet verkliga flyktingar är försumbart. Istället så är kärnan mission, sedan följer en massa kringfolk med också. Varför flytta till mörkrets hjärta om här finns så mycket synd? Istället för råvaror så finns har svenska ingenjörer man kan bli rik på via skatten.

  Därför tycker jag att bloggen (och jag själv) borde gräva ett spadtag djupare och lämna önsketänkandet därhän och istället analysera det mest sannolika scenariot, ökande islamisering, ökande konflikter med urbefolkningen och så klart fler terrordåd. Islamiseringen verkar fortgå kontinuerligt, svenskarnas uppvaknande verkar gå hand i hand med terror och våld. Mellan terrordåden så slumrar vi in. Var står vi om 10år?

  Gillad av 7 people

 6. Välfärdsjihad -- nej tack skriver:

  Vilka svenskar — byggfirmor m fl — har tagit emot silverpenningar för att uppföra en främmande totalitär separatiströrelses arméhögkvarter i Karlstad?

  Den som vet bör notera detta för framtida behov.

  Gillad av 1 person

 7. Martin skriver:

  Du är en av de få avhoppade muslimer som kommit igenom media-blockaden och nått fram till mig. Många vågar väl inte säga något p.g.a. risk för både dödshot och social uteslutning. Stort tack till dig. Uppmanar andra här att supporta Mohamed för han har enligt vad jag förstått från andra håll både hotats till livet och blivit helt eller delvis utesluten från sin familj efter ställningstagandet. Finns andra sidor på nätet där man kan swisha pengar till Mohamed.

  Gillad av 1 person

 8. Hans Wachtmeister skriver:

  Jag tror mig förstå lite av de lokala politikernas dilemma. Det är ju religionsfrihet i Sverige och därför svårt att hindra ett bygge av någon religiös samlingsplats oavsett om det är en kyrka, en moské eller tempel..
  Problemet är vilka som utövar sin tro i dessa lokaler och vad som predikas. Samhället måste ges möjlighet att kontrollera vad som sägs och görs i alla svenska moskéer. Förmodligen måste det göras dels genom att undersöka allt som skrivs av dessa grupper i olika öppna och slutna media samt att man måste arbeta ”under cover” med avlyssning och identifiering.
  Vad har myndigheterna för koll på vad de muslimska barnen för lära sig i Moskén
  Tack Muhamed Omar för ditt enträgna arbete att lära oss naiva svenskar om Islam och dina analyser om hur vårt svenska samhälle påverkas av muslimsk invandring.

  Gillad av 1 person

  • Lars Åhlin skriver:

   Nej, i grunden är frågan om salafistiska moskéer inte en kommunal fråga. I Karlstad handlade det om beslut om en detaljplan, ett beslut som rimligen borde kunna fattas utan att blanda in religion.

   Istället bör man, tror jag, fundera på hur de lagar skall se ut som skyddar oss mot uppvigling till hat och våld (om vi nu behöver starkare sådana lagar än vad vi redan har, vilket jag tror). Observera dock att religionsfriheten redan nu inte är obegränsad. EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna…, gällande lag också i Sverige) stadgar i §9, andra stycket: ”Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.”

   Att systematiskt, under cover, övervaka vad som sägs och görs i en moské är nog inte möjligt och rimligt. Starkare och tydligare lagar, i kombination med resurser hos rättssystemet att utreda och lagföra överträdelser, behövs däremot. Ett exempel är kanske att kunna utfärda förbud mot att predika för enskilda personer som belagts ha förespråkat hat och våld, kanske till och med bara på den grunden att de fått sin utbildning vid en institution som är känd för sin salafistiska/jihadistiska inriktning.

   Gilla

   • Välfärdsjihad -- nej tack skriver:

    Vägen mot undergången är att betrakta islam som vilken religion som helst och att slösa tid på att försöka hantera vad som sker med vanliga fredstida regler.

    Vad som pågår är att vi befinner oss de facto i krig med en fientligt sinnad främmande politisk separatiströrelse, som lömskt tar skydd bakom vår egen — inte deras — religionsfrihet, medan de håller på att bygga brohuvuden och samla hela arméer i syfte att användas för deras heliga skrifters uttalade mål att utplåna vårt svenska samhälle.

    Det är inte alla krig som förs med arméer som möts på ett slagfält.

    *****
    Vad är välfärdsjihad? Där sharia praktiseras tvingar muslimer till sig pengar (”jizya-skatt”, en form av beskyddarpengar) från de otrogna. ”Ni arbetar, vi tar pengarna, Allahu akbar!”
    Om jizya, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jizya
    En beskrivning av välfärdsjihad i Väst från hästens mun, ”Getting Welfare Cash For Holy Wars Is Easy And Right”:

    Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    KRAV på predikan på svenska av Imamerna vore ett första steg!

    Då kunde SÄPO enkelt övervaka budskapet!

    OM/NÄR hatbudskap sprids,
    så riv ”skiten” helt enkelt)

    ETT ENDA statuerat exempel räcker nog mer än väl…

    Gilla

  • Moab skriver:

   Jag tror att det krävs en omdefiniering av islam som en i huvudsak politisk ideologi. Om islam ger upp alla anspråk på världslig makt så är samexistens möjlig, extersom detta inte kommer att ske så är det nu dags att se islam för vad det är, en i huvudsak politisk ideologi som borde kunna förbjudas om samhället är hotat. Religionsfrihet kan ändå gälla men alla politiska uttryck borde förbjudas på ett bräde.

   Gilla

 9. Vax skriver:

  Under flera månader har Gatestone ringt runt till politiker, tjänstemän, organisationer och andra minoritetsgrupper för att höra hur de ser på islams ökade närvaro i Sverige.

  Anser de att islam är förenligt med demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet och i så fall varför eller varför inte?
  
Frågorna har väckt såväl ilska som rädsla. Vissa blev arga över att frågan ens ställdes, men försäkrade oss om att islam inte utgör några som helst problem för Sverige.

  Andra verkade rädda och ville absolut inte svara. För att över huvud taget få ärliga svar har vi inte presenterat oss som journalister utan som vanliga, oroliga svenskar. Otaliga lurar har kastats på, och generellt visar svaren att de styrande i Sverige är totalt okunniga om vad islam är, vad islamisering av ett land får för konsekvenser och vilken fara Sverige faktiskt svävar i.

  Landet verkar totalt oförberett på vad som väntar.

  Gillad av 8 people

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Vi får tolka detta som att de partier, S,V,C,MP och L som stöder moskébygget i Karlstad faktiskt är för det som islam står för och vill på detta sätt underlätta det islamistiska missionsarbetet i Sverige. De tycker kanske att de svenska kvinnorna bör hållas tillbaka och helst finna sin roll i hemmet som förr i världen. De har självfallet full rätt att göra så och man får vidare hoppas att de har sina väljare med sig. Om inte detta är fallet får vi hoppas att väljarna i september nästa år gör ett annat val såvida inte media fortsätter att föra dom bakom ljuset och försöker slå i väljarna att det faktiskt är SD som har varit pådrivande till moskébygget och att de andra egentligen gjort allt för att stoppa bygget.

  Gillad av 3 people

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Intressant att ”M” inte finns med bland de positiva till moskébygget. Kan detta bli en valfråga?

   Också intressant att fundera på vad som skulle hända om de ansvariga karlstadspolitikerna skulle tvingas läsa Muhamed Omars artikel och därefter förklara sitt beslut. Hur många skulle klara av detta? Genom en programmatisk okunnighet slipper man en hel del moraliska dilemman. Nu behöver man å andra sidan inte anstränga sig så där över hövan för att hålla sig okunnig. Det räcker att lita på MSM.

   Gillad av 1 person

 11. Mikael Steinwall skriver:

  Samtidigt som politikerna lägger sina pannor i djupa veck inför det som kallas ”paralella samhällen”, tillåts nya moskéer byggas i rasande takt.
  Alexandra Pascalidou beklagade sig över Svenskens oförmåga att bjuda in invandrare till midsommarfirandet, men den dagen krockar med fredagsbönen. Vi har ”paralella samhällen”, och politikerna jobbar på att cementera den nya ordningen.

  Gilla

 12. Björn skriver:

  Jag har sagt det förut; vi måste omdefiniera begreppet ”religion”, och vilka verksamheter som får använda sig av detta ”skyddande” epitetet! För mej är det självklart att islam och muslimerna, inte längre ska få använda den ”fribiljetten” här i Sverige! Det ska inte vara möjligt för onda främmande makter, att med understöd av vår mesiga lag om ”religionsfrihet”, kunna ockupera svensk mark och skapa insynsfria enklaver, där samhällsomstörtande verksamheter tillåts växa och frodas!

  Gillad av 6 people

  • Björn skriver:

   De flesta länder/stater/nationer har ju EN ambassad i Sverige, oftast i Stockholm, så varför tillåts just de muslimstyrda ha en eller flera i VARJE Svensk stad?

   Gilla

 13. lioninuniverse skriver:

  Ingen kommentar – mer än att jag delade via Facebook… och nämner då att Mr Spark Welding (ordlek med svetsloppa på engelska) – troligen har en stark önskan att på Wall-of-fame (eg shame) – framstå som den som frammanade Sverijens första inbördeskrig, sedan Nils Dacke!!! Sveriges annektering av Skåne – var inget inbördeskrig – bara lekstuga för adeln och KarlXI !

  Gilla

 14. Kristina von Heland skriver:

  I veckan gjorde Guardia Civil ett tillslag på Mallorca och tog 4 yihadister,samtidigt togs en i England och en i Tyskland. Det visades påp riksnyheterna. I den lokala tidningen stod det att han i England var en imam som spred yihad och de påp M. hade kontakt. Frun till en sa att vi känner oss som mallorciner, en bror sa att min bror är så religiös så det är omöjligt för honom att göra ont. Bilder visades från en lägenhet med olika yihadbudskap och polien sa att de spanat och funnit att de själva inte skulle göra attentat men att de skulle hitta andra genom att sprida budskapet. De hade hyllningar till de senaste terrordåden i England och de skulle nu sprida läran. Tänkte inte nog att de är för fega själva utan de ska få andra att göra deras mord och terror.
  Kanske en liten annan syn på det hela i Europa? Polisen ber om hjälp i Italien och Spanien. De hinner snart inte med att gripa yihadister för de har fullt upp att fiska upp folk ur havet. Det är många i Subsahara(heter det på spanska) typ 100000 som väntar på överfart. Då ISIS förlorar i Syrien drar de vidar till Europa.
  I Spanien kallas det för den trojanska hästen )de föder många barn). Man drömmer sig tillbaka till Andalusien och vill återta södra Spanien-reconquista-då riket var stort.
  Jag undrar ibland vad som är tveksamt för Väst i detta. Fattar de ingenting. Vi har varit naiva, nej inte jag och inte många här på sidan. Slå dövörat till. Jag vill att det inte ska bli att vi visste inget osv, de ska inte kunna skylla ifrån sig då det barkar sta. Som i WW2 vi visste inget Omar mfl stå på er!

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   När R J kallade Islamismen för en Trojansk Häst,
   då blev det liv i ”Bilderberg groomade” Annie…

   Men det var ju rena rama sanningen!

   Gillad av 1 person

 15. rombens skriver:

  Hur ska man juridisk tolka lagens mening beträffande hets mot folkgrupp? Jag tänker på de yttranden som fälls offentliga rum angående ”otrogna” i allmänhet och ”kristna” . Den avsky och nedvärdering av specifik grupp som sprids i moskéerna borde måhända åtalas ?

  Gilla

 16. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Mohamed Omar, för ditt ovärderliga arbete! Kanske har de sista behövliga bitarna av samtidspusslet lagts här på DGS under den senaste månaden, av oss skribenter av alla kategorier. Texterna har blivit skarpare och tydligare. Jag vill också varmt rekommendera en extra insiktsfull pusselbit skriven av Karl-Olov Arnstberg på morklaggning.wordpress.com i dag: ”Godheten är en religion”.

  Arnstberg beskriver hur det svenska kulturarvet och dess traditionsbärande riter inte ryms i ett mångkulturellt samhälle. De gamla symbolerna har byggt identitet och mening i tillvaron. Denna funktion har makteliten i stället ersatt med en godhetsreligion. Den bygger på ”åsiktssamhörighet”, maskerat som ”värdegrund”. Det handlar om ”en språklig överenskommelse och en inre mental gestalt”. Åsiktssamhörigheten manifesteras i handlingar, i en ”rituell godhet”. Den fundamentalistiska godhetsreligionen tål inte kritik, bygger inte på argumentation eller konsekvensanalys.

  (Min anm: Just därför avsvär sig även de mest högutbildade av dess prästerskap och menighet all intellektuell hederlighet och konsekvensetik. Alla väljer att vara ”barn i anden”, enögda eller blinda, självgott troende på en dogmatisk verklighetsbild, självbild och utopi. En befolkning där en absolut majoritet väljer att förbli barn kan aldrig klara sig mot islam, vars långsiktiga religiösa mål är politiskt herravälde, uppnått med eller utan våld).

  Arnstberg har fått uppleva hur kättare bemöts och bestraffas. Hans hustru har aldrig velat läsa någon av hans böcker eller bloggtexter och efter 40 års äktenskap har han tvingats skiljas och flytta. Han har behövt bryta med sju nära vänner, högutbildade, väletablerade, oförmögna att ta till sig sakliga fakta och rationella argument. Så fungerar en sekt, en religion eller ett religionssubstitut, som klyver familjer, släkter, byar, befolkningar och nationer.

  Gillad av 2 people

 17. Anonym skriver:

  Karlstad med sin härliga värmländska mentalitet – med ”Sola i Karlstad” som symbol… Kommer vi i framtiden att få en mörkare bild av denna stad?

  Gilla

 18. Jan Ahlström skriver:

  En liten saga:

  Vi är två pensionäre med ett hus på landet och en tomt på 4000 kvm, på en liten del av tomten får två muslimska män bo i en liten friggebod som jag och min hustru byggt till våra barn, men de är nu vuxna och har sitt att tänka på.
  Dessa två män får självklart röra sig var de vill på tomten, utnyttja våra uteplatser, bada spabad eller grilla om de vill det. Konstigt men fläskkotlett vill de inte ens komma i närheten av.
  Det är helt ok att de knackar på ibland och vill låna det ena å det andra, grejerna kommer sällan tillbaks men vadå, de kommer från en annan kultur och är inte vana vid vårt sätt att leva.

  Nu vill de bygga ett litet litet bönehus, tror det kallas moské, jämte friggeboden och det tyder väl på att de trivs hos oss så jag min hustru ser fram emot bygget.

  Ett litet problem dök upp förra veckan för då stod plötsligt deras fruar å barn utanför grinden och ville komma in på tomten till sina män, men vår vakthund Jimmie skällde å morrade så vi fick låsa in honom.
  Efter det kunde familjerna träffas och de var alla så glada.

  Moskebygget kan nu komma igång då fler släktingar dykt upp och friggeboden har blivit förråd och ett nyckelfärdiga stort hus har beställts utan att vi visste om det.
  Men herregud min hustru och jag är gamla nu och kan lika gärna flytta in på hemmet, och våra barn har för länge sedan flyttat utomlands, så vi har beslutat att ge Ahmed och Ahmed vår fastighet för de har så kämpigt med försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

  När vårt flyttlass gick iväg så såg vi på håll hur fint moskén tornade upp sig över nejden.
  Slut.

  Vart är Sverige på väg??

  Gilla

 19. Henric Ankarcrona skriver:

  Läs också Ann Heberleins utmärkta bok: Den banala godheten.
  Jag kommer att ge den till alla goda vänner som bjuder på något slags kalas i sommar.
  Moske’bygget har dessvärre många parallella stolligheter i samtiden.

  Gilla

 20. Hanna skriver:

  Tyvärr Karlstad, rädd att du går samma väg som Eskilstuna, Örebro, Gävle och Borlänge nu😟. Efter allt som finns att läsa om salafismen i Sverige, inte minst från Mohamed Omar, kan inte ledande politiker numera skylla på att de inte visste eller var naiva.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.