Sveket mot de redan svaga

Helena Edlund

Visste du att det inte räknas som ett grundläggande behov att andas? Hur orimligt det än låter, har Högsta Förvaltningsdomstolen i en dom 2015 slagit fast att andning inte är ett grundläggande behov. Domen har inneburit att föräldrar till barn som inte kan andas på egen hand nekas assistans i hemmen, om barnen inte samtidigt har psykiska funktionsnedsättningar.

Föräldrarna bollas därför mellan Försäkringskassa och kommun, medan de själva och utan ersättning har dygnet-runt-passning för att barnet inte ska kvävas. Familjernas kafkaliknande situation har uppmärksammats av Adam Cwejman i Göteborgs-Posten.

I landet som vill framstå som internationellt humanitärt föredöme, beror trehundra barns överlevnad på hur länge deras föräldrar orkar ta ett ansvar som är orimligt att bära. Alternativet när föräldern inte längre orkar suga rent trakeostomin varje kvart, är att lämna barnet på sjukhuset.

Att barnen och deras familjer behöver hjälp är alla inblandade myndigheter eniga om, men ingen vill ta det ekonomiska ansvaret.

Tyvärr är familjernas situation inte unika. Jag har tidigare skrivit om hur en tredjedel av vårdplatserna på Nya Karolinskas barnavdelningar är stängda och hur var tionde planerad barnoperation ställts in under 2017. Barn riskerar att dö på grund av brist på resurser, trots att vetenskapen och tekniken för att rädda dem finns. Men det saknas resurser.

Även fysiskt friska barn drabbas. Det existerar skolplikt i Sverige, vilket innebär att en förälder är skyldig att se till att barnet kommer till skolan. Däremot har kommunerna sett till att ducka inför skyldigheten att ge varje barn rätt till skolgång, genom att delegera ansvaret för barn med särskilda behov till enskilda rektorer.

Barn med särskilda behov har ofta neuropsykiatriska diagnoser och behov av exempelvis assistenter, små undervisningsgrupper eller anpassat studiemateriel. Enligt lag har de rätt till att få anpassad undervisning men de nekas ofta stöd eftersom rektorerna saknar resurser. Rektorerna kan ansöka om extra anslag hos kommunen, något som ofta avslås med hänvisning till – tada! – bristande resurser. Tusentals svenska elever nekas därför det stöd de enligt lagen har rätt till. Ofta slutar dessa barn att gå till skolan. De blir så kallade hemmasittare och får varken slutbetyg eller gymnasiekompetens.

Scenariot är ständigt detsamma: De redan svaga drabbas hårdast när samhället måste prioritera bland behoven. För prioriteringar måste göras. Det är så politik fungerar – även om det under lång tid existerat en motvilja hos många politiker att inte bara formulera vackra målsättningar, utan också leverera konkreta besked om vilka som ska prioriteras och vilka som ska få stå tillbaka.

Men det har blivit uppenbart vilka som har fått stå tillbaka, och bland dem återfinns sjuka barn och barn med särskilda behov. De redan svaga.

Samtidigt har de första resultaten av Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av ensamkommande presenterats. Av de 588 individer som undersökts, bedömdes 442 (möjligen 447) vara över 18 år. Det innebär att tre av fyra granskade bedömdes vara vuxna, trots att de påstått sig vara barn. I ärlighetens namn ska nämnas att endast asylsökande där det funnits tvivel om åldern har undersökts. Å andra sidan har testerna varit frivilliga, så de som nu fått sin ålder uppskriven har gett sitt godkännande till att undersökas.

I nuläget har Migrationsverket lämnat 4 200 uppdrag till Rättsmedicinalverket. Om vi antar att mönstret kommer bestå, kan vi räkna med att 3 192 av dessa bedöms vara vuxna. Dygnskostnaden för en vuxen asylsökande är enligt Migrationsverket 337 kronor. Motsvarande kostnad för ett barn är 2 918 kronor. Differensen mellan att betrakta dessa individer som vuxna respektive barn innebär en merkostnad på 8 238 552 kronor – per dygn. Eller hisnande tre miljarder (tre tusen miljoner) skattekronor per år.

Men det är bara de rent ekonomiska konsekvenserna. På det humanitära planet har fördröjningen av åldersbedömningar inneburit att barn tvingats att bo tillsammans med vuxna män (96 procent av de granskade har varit män) och att vuxna män placerats i klasser med grundskolebarn och gymnasieelever.

De skenande kostnaderna för asylmottagning har även lett till att Sverige skurit ned på u-landsbiståndet, vilket har drabbat främst kvinnor, barn och sjuka i flyktinglägren. Återigen är det de redan svaga som drabbats, de som inte kan eller orkar strida för sina rättigheter och inte har stöd av högljudda lobbygrupper.

Vindarna skiftar snabbt nu, men när de mojnat kommer vi att stå där med en uppsättning smärtsamma insikter. Vi kommer tvingas inse att resurserna faktiskt funnits där hela tiden, men att ansvariga politiker prioriterat på ett sätt som har låtit vuxna män njuta av resurser och förmåner som varit ämnade för barn, medan de behövande barnen blivit lidande.

Priset för godtrogenheten har varit högt, både ekonomiskt och humanitärt – och det är de verkliga barnen som fått betala det.

34 reaktioner på ”Sveket mot de redan svaga

 1. Erling skriver:

  Sverige – som i sedvanligt högmodig besserwisserattityd hanterar pekpinnen mot andra länder – speciellt USA och Israel – men som själv tvivelsutan må vara världsledande i galenskap!!!

  Man skäms!!!

  Gillad av 2 personer

 2. Bo Borg skriver:

  Fantastiskt bra skrivet och ett viktigt ämne! Det pratas ständigt om att vi inte får ställa grupper mot varandra men ändå görs det hela tiden och totalt utan eftertanke eller hänsyn till vilka som verkligen är i behov av hjälp.

  Vi betalar rikligt med skatt, men får allt mindre tillbaka, i alla fall väldigt lite som är bra… Vad vi får är ett allt otryggare samhälle där vi skattebetalare mest tycks vara till besvär annat än när vi skall beskattas.

  De personer våra politiker investerar ohyggliga summor i är istället människor från tredje världen som tagit sig hit. De flesta av dem helt utan asylskäl och utan adekvat utbildning för den svenska arbetsmarknaden.

  Samhällskontraktet är brutet. Allt fler svenskar har förlorat hoppet och de som kan och har möjlighet flyttar till något annat land. Kvar blir så sakteliga allt färre skattebetalare och allt fler bidragstagare. Hur denna ekvation skall gå ihop är mer än vad jag kan förstå.

  Gillad av 2 personer

 3. Thomas Ek skriver:

  Kommer mina barnbarn tvingas att leva i ett helvete?
  Det verkar så. Börjar få påtagliga besvär över min ilska. – Vissa individer har en väl utvecklad förmåga om att kunna koppla samman olika händelser för att därefter med hög träffsäkerhet kunna se vad en serie av olika fakta ger till följd. Andra individer har inte den förmågan. De brukar å andra sidan ha andra jättefina förmågor än vad den förstnämnde inte alls förfogar över.

  Under de senaste snart 20 år har jag nästan dagligen 3-5 tim./dag mestadels genom Internet tagit del av den politiska utvecklingen i USA. Jag förbluffas än idag dagligen över hur måttlöst undermålig och partisk den svenska nyhetsrapporteringen från USA varit och fortfarande är hos vårt Public Service. Verksamheten är direkt brottslig, och den skyddas av vår egen Granskningsnämnd vars beslut om avslag på en anmälan inte går att överklaga.

  Den 19 maj uppgav USAs före detta talman i representanthuset Newt Gingrich som då var i Kiev Ukraina att CNN och The New York Times under de senaste fyra månaderna orsakat mer skada mot USA i Ukraina än vad Al-Jazeera och Pravda någonsin kunnat drömma om. Gingrich skulle därför troligtvis svimma om han fick se vad vårt Public Service de facto orsakat här hemma i Sverige, och vad det faktiskt resulterat i.

  Den som är normalt påläst, om vad som händer i USA och samtidigt inte medger att en kraftig partisk slagsida föreligger hos vårt Public Service är antingen oärlig eller idiot. Det finns menar jag ingen möjlighet att svensken genom vårt befintliga Public Service kan få en rimligt saklig och objektiv bild över vad som försiggår i USA.

  Uppgifterna jag tidigare lämnat i det här DGS inlägget och det här DGS inlägget är skrivna i sten och alltihopa har vårt Public Service undanhållit. Om du läser något av dessa tidigare DGS inlägg, lyft då blicken så att du håller isär min kritik mot Obama och kritiken mot vårt Public Service. Med respekt för kommentarsutrymmet här på DGS kan jag i den här kommentaren inte ge fler exempel på det här.

  Det jag vill peka på här och uppmärksamma är det rena fördärv som den PK-ism (den härskande klassens ideologi [Patriks definition]) vårt Public Service företräder av ideologiskt blint välmenande skäl de facto gett och fortfarande ger till resultat. Att vårt och Europas Public Service organ som genom de stora aktörer de är, faktiskt har en väsentligt bromsande effekt på USAs kamp mot IS. Och detta i en tid då IS med omedelbar verkan utan dröjsmål med militära medel måste krossas! Jag pekar också på den migrationskatastrof – den mänskliga tragedi – vårt Public Service i väsentlig mening har hjälpt till med att framkalla, och av blint välmenande skäl så ensidigt än idag famnar om. Dessa faktum måste varje ansvarskännande individ oavsett politisk färg, våga ta in, och begripa! Om vårt Public Service tillåts fortsätta så här kommer vi aldrig få någon ordning på vårt samhälle. – DOES EVERYBODY GET THAT?

  Den 9 maj beslöt Israel helt plötsligt och utan förvarning att stänga ner deras 49 år gamla Public Service. Netanyahu förklarar att det är nödvändigt att göra så här för att kunna genomföra framtida reformer. Ett nytt Public Service bolag väntas sjösättas under de närmsta dagarna. Det nya bolaget saknar än så länge en nyhetsredaktion – ledningen för nyhetsavdelningen ska tillsättas av en domare.

  Låt Sverige därför bli Europas första nation som skrotar sitt Public Service och inviger ett nytt pålitligt statligt nyhetsorgan som fungerar som det är tänkt. Jag önskar att Patrik (eller du Helena som tycker att det räcker nu) tar upp det här förslaget och den PK-ism vårt Public Service företräder här på DGS.

  Gillad av 2 personer

  • Elof H skriver:

   Skrota Public Service, självklart! Men varför starta en ny?? Oavsett hur goda intentioner man har så kommer det att urarta förr eller senare.

   Gillad av 1 person

   • Thomas Ek skriver:

    Med respekt för det demokratiskt redan fattade beslutet om att vi skall ha ett Public Service krånglar jag inte med det. Av det skälet redogör jag över nödvändigheten av att vårt nuvarande Public Service måste skrotas och ersättas med ett nytt som fungerar som det är tänkt.

    Gilla

 4. malmobon skriver:

  Grundläggande problemet består i att massmedia med public service i spetsen ömmar mer för asylinvandring än för våra egna svaga.
  Därför måste Jan Helin och Hanna Stjärna bort, och public service skall bort.
  Även skall presstöd försvinna.
  Enda vi enskilda kan göra idag är att inte klicka och läsa pk tidningar samt sluta betala TV licens.
  2018 gäller bara ett parti. Sverigedemokraterna. Allt annat är uteslutet. Bli medlem redan idag. Kostar 200 kr/år. Ständig medlem kostar 1500 kr. Billigt för att visa att vi accepterar inte att våra gamla, sjuka far illa i Sverige, Fortfarande gäller. Makten utgår från folket…..

  Gillad av 7 personer

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Den insikt som tyvärr inte infinner sig hos tillräckligt många är att Sverige är en infernalisk rättsstat vars agerande helt styrs av politiska värderingar. Man använder hela arsenalen av resurser på det som politikerväldet anser är viktigt och dit hör mångkultur, HBTQ, Palestina etc. Så att det ser ut som det gör är ett medvetet val. Ingen PR-kunnig politiker skulle dock medge detta offentligt.

  Gillad av 1 person

 6. BjörnS skriver:

  2015 kom det väl ungefär 8 ggr så många som nu ska åldersbestämmas. Gäller samma andelar där så talar vi om åtminstone 24 miiljarder i sjön per år bara för de som kom det enstaka året – i felaktiga och genom bedrägeri uppkomna kostnader. Listan kan göras längre men jag vill speciellt lyfta fram att de som illegalt uppehåller sig i landet har rätt till skola och sjukvård. De som bryter mot svensk lag och myndighetsbeslut tycks alltså vara mer värda än de som gör sitt bästa för att följa dem.

  Alla som har gjort en budget vet att det betyder att prioritera. Därför är floskeln att inte ställa grupper mot varandra en ren lögn som ofta uttalas av just de som vill gynna en viss grupp på bekostnad av andra. För sådana människor hoppas jag att det finns en särskild plats i helvetet.

  Gillad av 7 personer

 7. Lars Åhlin skriver:

  För en gångs skull tycker jag du har fel. Högsta förvaltningsdomstolen dömer efter assistanslagen, som skrevs långt innan migrantkrisen. Det intressanta är varför HFD (är det rätt förkortning?) dömt som de gjort.

  Gilla

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Vi kan inte ställa grupp mot grupp, sa man i valrörelsen,
  från de blivande Regeringsföreträdarna…

  Vilket vi de facto gör!

  Vilket är/alltid har varit/ politikernas främsta uppgift, att prioritera!

  Gilla

 9. MOAB skriver:

  Det är väl en av de mera uppenbara prioriteringar man gjort i massinvandringens namn, unga afghanska män över handikappade. Varför? Man hoppas från vänster att grundlägga en ny underklass, Varför M medverkade som en nyckelspelare till detta hänför jag till Reinfeldts makt, ondska och vansinniga geni, därför att i samma takt som vänsterröster genereras så händer det Helena skriver om, välfärdsstatens död genom tusen sår. Reinfeldt var villig att gå över lik för att nå dit, eller i detta fall, handikappade människor (plus att han också ville ha hit folk som aldrig röstar SD). En sådan död sker så klart inte välordnat och alla de utträngningseffekter vi nu ser är en del av detta. Den direkta orsaken som jag förstår det, för assistansen kostar ungerfär som de ensamkommande och har ökat massivt, är dock det utbredda fusk som sker. Nu frågar man sig hur en kostnad kan sticka iväg från, jag tror 6mdr till 30 (hade för mig att det var ännu mer), förklaringen ligger så klart i invandringen. Invandrarna lär sig från första stund att fuska och kommer utan sjukdomshistoria och har i många fall överlevnadsvärderingar, därför kan man då få en familjemedlem att ljuga om sina behov och svenska godhetsläkare, eller deras korrupta motsvarighet, godkänner ansökan, om det ens är någon läkare inblandad. Det är för att detta fusk är så utbrett man nu skär, vem drabbar det först, de som inte skriker, svär och hotar, dvs svenskarna. Reflektera över incitamentet, du kommer från ett land är familjens årsinkomst kanske är 50,000kr eller mindre, om du då i Sverige kan få över 1miljon om året om en familjemedlem har ett handikapp, eller låtsas ha ett, då,stiger din årsinkomst med en faktor 20. Det är som om man kunde flytta till USA och öka familjens inkomst på 700,000 till 14 miljoner om året om man myglade lite, hur många skulle göra det om det gick?

  Hur löser man assistans i andra länder? Jag gissar att sådana system inte finns. Svenskarnas rimliga ärlighet var nog ett unikum i världen, med en mera blandad befolkning så kan man inte ha utbetalningssystem som bygger på tillit. Hela assistansystemet måste läggas ner, precis som Reinfeldt önskat. Välfärdsstaten faller och dör, men vi skapar nu inte bara inte massa driftiga svenskar som tar ut sjukvårdsförsäkringar och betalar sina egna pensioner, utan också en gigantisk, till stora delar apart religiös, underklass som kommer att sitta och suga och gnaga på benen på den döda välfärdstaten. Ett recept för massiv social konflikt.

  Gillad av 7 personer

  • MOAB skriver:

   Ett tillägg: man kan kanske förledas att tro att jag vill behålla assistansystemet, det vill jag inte. Livet är inte rättvist och man kan inte betala en familjemedlem en 24h lön för att ta hand om sina egna släktingar. Jag gissar att andra länder, om de har någit liknande, ger ett litet stöd men att livet är ganska tufft för de som har sjuka släktingar. Till mina barns skola så kommer de handikappade barnen ALLTID i taxi, vad kostar det? Varför kan man inte köra sitt barn själv? Ibland? Svaret är att folk utnyttjar de system som finns till max, därmed går pengar till taxi som kunde gått till cancervård.

   Gillad av 2 personer

   • B skriver:

    Egentligen håller jag med till viss del: Man har ett ansvar som förälder och har man barn med särskilda behov får man vara beredd att hugga i lite extra. Men å andra sidan är både höga skatter som gör att man inte kan ha en förälder hemma, vilket kanske i många fall skulle behövas, och skolplikten (många barn med t.ex. autism far väldigt illa i skolan och skulle säkert må bra av hemundervisning eller mycket små undervisningsgrupper som det förstås inte finns pengar till) påtvingade av staten och då är väl det minsta man kan begära att samhället står för kostnaden för att transportera dessa barn till skolan. Och jag vet inte riktigt varför man ska ställa funktionshindrade barn och cancersjuka mot varandra. Båda grupperna betalar jag gärna skatt till. Det finns andra områden där jag hellre skär ner, kan jag säga bestämt.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ett rimligare system är en obligatorisk försäkring för föräldrar som tecknas före födseln. Rimligtvis skall kollektivet av föräldrar bära bördan av missbildade barn, åtminstone till en miniminivå som samhället inte måste skämmas för. Det krävs förstås att det finns ett någorlunda stabilt och långlivat samhälle med en egen identitet. Ingen massinvandring.

    Här ser man hur massinvandring stoppar varje progressiv anstängning eller ambition. Det är också socialismens syfte, att stoppa jorden och döda allt. Därför är socialisten trollbunden vid massinvandringen.

    Blicken in i dödens och förstörelsens gap lockar och tjusar socialisten och ger honom hans enda sublima upplevelse, den som är honom förnekad inför livets och civilisationens mirakel, där vi andra står med hängande haka och blängande blick. Awestruck.

    Gilla

 10. Gunilla skriver:

  När kostnaderna för asylmottagande tillåts skena är argumentet, åt de som vill påminna om begränsade resurser, att grupper inte får ställas mot varandra. Men visst gör man det. På bekostnad av att andra, främst svenska, behövande blir åsidosatta. Gamla nekas äldreboende, operationer ställs i vårdbristens spår. Handikappade nekas assistans i spåren efter andra fuskares åderlåtnonh av skattemedel, polis går på knäna i en organisation som närmast gett upp om vardagsbrotten, etc etc.

  Gilla

 11. malinkim skriver:

  Just nu pågår en process där personer som haft (och behövt) assistans i åratal helt plötsligt får den indragen eller kraftigt minskad, trots oförändrade behov. Läkarintygen blir längre och längre och tonen allt hårdare, men det hjälper inte. Samma patienter trillar sedan in på sjukhuset med tillstånd som hade kunnat undvikas om de fått rätt omhändertagande. Hjärtat gråter.

  Gilla

 12. uppstigersolen skriver:

  Vi ska inte ställa grupper mot varandra. Alla människors lika värde. Vilka floskler vår makthavare ständigt vräker ur sig. Att de inte skäms. De saknar empati.

  Gillad av 1 person

 13. ericr45 skriver:

  Lätt stressad i detta ögonblick, ska ha ett snack med dig Högste Chef snart, kan jag bara tycka detta:
  Vi har fått exakt det vi röstat för och visste vi inte vad vi röstat för är det hög tid att ta reda på alternativen och det innan det är alldeles för sent!

  Gillad av 1 person

 14. JL skriver:

  Bra skrivet.
  Hoppas på spridning så landless några till förstår idiotin?

  ”Inte ställa grupp mot grupp” pratas det om

  Det är väl just det som varit beslutsfattares arbete i alla tider, men inte i Sverige verkar det som. Är bara att blunda och hänvisa till ”allas lika värde” så slipper man. Agera känslomässigt ala Schyffert och skit i de problem man inte ser eller förstår.

  Tänk om vi istället hade politiker som värnade främst om sina uppdragsgivare (Sveriges medborgare), en utopi?

  Gilla

 15. Margareta skriver:

  Att en förvaltningsdomstol kan fastslå att a n d n i n g i n t e ä r e t t g r u n d l ä g g a n d e b e h o v (… för att upprätthålla livet) är för mig det yttersta utslaget av en byråkratisk formulering och cynism utan like. Hur andas de som sitter där själva – med gälar? – som Sven Stolpe lär ha svarat en läkare en gång apropå hans lungsot.
  Hur skulle det vara om man gick rakt på sak: ditt barns liv kostar för mycket, stäng av all apparatur osv. Men det går ju inte, då kommer väl alla möjliga barnkonventioner in och sådant vill man väl inte få på halsen.
  Eller tror Högsta Förvaltningsdomstolen på sina egna argument? Att andning inte behövs för att upprätthålla livet? Får man in vatten i lungorna och inte kan andas är det fråga om minuter innan hjärtat stannar..
  Svaret från Förvaltningsdomstolen får mig att ifrågasätta både hjärnkapaciteten och det mentala förståndet hos juristerna i domstolen.
  Förmodligen var det länge sedan de själva andades! Hjärndöda verkar de i alla fall vara.

  Gillad av 2 personer

 16. KristinaF. skriver:

  Tack för att du rakt och ärligt beskriver hur det set ut. Och det är lätt att bli arg. Jag kan känna ilska när jag ser alla dessa unga invandrarkillar drar omkring på stan i fina kläder och nya mobiler. När jag VET vad de kostar. Och att vi anser oss ha råd med det, men inte med de svenska barnens behov, eller med de äldres behov. Jag har själv både barnbarn och en äldre mamma som ”betalar” för alla dessa killars välmående.

  Gillad av 6 personer

 17. Henric Ankarcrona skriver:

  Resurser förefaller finnas i överflöd när regeringen under 2016 låter Migrationsverkets kostnader gå från 12 miljarder kr till 73 miljarder kr (källa Migrationsverkets årsredovisning). Och i statsministerns Sverige ställs inte grupp mot grupp.
  Någonting stämmer inte.

  Gillad av 5 personer

 18. Jan Ahlström skriver:

  Som vanligt så bra skrivet!

  Att dalta med ”ensamkommande flyktingbarn” fungerar utmärkt för ansvariga politiker och beslutsfattare.
  Att nonchalera ex det som beskrivs i inlägget fungerar även det utmärkt för dessa politiker.

  Varför, varför, varför sätter man i Sverige den egna befolkningen i andra hand och öser miljarder över människor som i de absolut flesta fall inte har här att göra?
  Varför, varför, varför gör man allt man kan för att förstöra det här landet?

  Det ska varar ”ordning å reda” både här och där enl Stefan Löfven men ingen märkbar förändring sker någonstans.

  Som i störtlopp på skidor, det går jävligt fort utför.

  Gillad av 1 person

 19. Strix skriver:

  ”Visste du att det inte räknas som ett grundläggande behov att andas”?
  Den Amerikanska Konstitutionen skyddar ”livet”. Det försökte Obama ändra på med ”Obamacare”.
  Vår svenska ”Grundlag” och politikernas tjänstemän skyddar inte livet hos svensk medborgare!
  Trump gör vad han kan för att avslöja myten!
  Tack Helena för att Du vågar ta upp frågan.

  Gilla

 20. Ulf H skriver:

  Problemet idag i samhället, är att man ljuger helt skamlöst. Det har helt enkelt blivit legitimt att ljuga, oavsett där det finns uppenbar fakta att tillgå. Lögnerna är helt enkelt medvetet konstruerade, men varför? Vad är syftet med denna vansinniga politik, som sakta men säkert, sänker ett någorlunda fungerande samhällssystem?

  Gillad av 1 person

 21. P I Persson skriver:

  Jag håller fullständigt med om att sveket mot de svaga är skamligt och ovärdigt.

  Men jag minns också att borgarna kom till makten genom att framgångsrikt utmåla sossarna som ett ”bidragsparti”. Och bidrag är ju det värsta de borgerliga vet. Sossarna vill inte igen hamna den fällan, därför spårar det ur.

  De svaga som hoppar på borgerliga tåget hamnar ur askan i elden. För ingen kan på fullt allvar tro att de borgerliga tänker bli bidragspartier om de får chansen.

  Gilla

  • Thor skriver:

   Vad menar du? De borgerliga är ju fullständigt magnifika bidragspartier. Under deras tid ökade utbetalningarna enormt av de mest vanvettiga bidrag: retroaktiva barnbidrag och föräldrapenningar för barn som inte ens varit födda i Sverige, barnpension åt vuxna afghanska män, etableringsersättningar, assistansersättningar till all världens bluffmakare. Och inte tillstymmelse till vilja att göra något åt det.

   Gillad av 1 person

   • P I Persson skriver:

    Har du inte hört talas om arbetslinjen ? Som de borgerliga drev, i påstådd motsats till bidragslinjen, som det gjordes gällande att S stod för.

    Det var ju därför som de borgerliga kom till makten.

    Gilla

 22. Hortensia skriver:

  Gripande och svårsmält, Helena, när svenska skattebetalare förutsätts ta ett föräldraansvar, som afghaner, eritreaner, somalier och andra utomeuropéer med skyhög nativitet absolut inte får anses behöva ta för de ”ankarbarn” de skamlöst avhänder sig.

  U-hjälpen borde villkoras till P-medel, som är A och O för att lindra nöden i vår omvärld.

  https://ledarsidorna.se/2017/06/i-tyst-samforstand-en-dagsaktuell-studie-av-svensk-bistandskultur/

  Gillad av 1 person

 23. Carl G. skriver:

  Helena Edlund:

  Vänsterliberalen Adam Cwejman är inte journalist – utan en vänsterliberal politisk ledarskribent på GP. Märkligt att du etiketterar Cwejman på detta vilseledande sätt. Varför? Politisk aktivism maskerad som journalistik är ju aldrig bra.

  Gilla

 24. Gösta Johnsson skriver:

  Hoppas SD i sitt valmanifest har ett förslag på en bättre ordning än den som råder nu för dessa föräldrar och andra med liknande problem där påfrestningarna för familjeerna blir övermänskliga!

  Gilla

 25. olle holmqvist skriver:

  På Tage Erlanders tid hade vi problem, bostadsbrist, ungdom på glid, prostitution, kravaller i Hökarängen – ungarna kastade snöboll på på polisen. Den stora förbättringen sedan dess
  visar sig i språket. Numer har vi inga problem. Vi har bara ”Utmaningar” – ett i grunden positivt laddat ord. Något som kan åtgärdas om man beter sig rätt. Vet någon när ordskiftet ägde rum ?

  Ord som väntar på att komma i finrummet är ”självförsörjning”. Det dränks av ”integration”,
  som dock består det viktigaste -just självförsörjning, därefter egen bostad och plats för ungarna i skolan. Alltså självförsörjning ! Finns ngn statistik över hur många invandrare som inte är självförsörjande ? Och uppdelat på ursprungsländer. Om statistiken inbegriper alla skandinaver så blir det förhöjande ”utspädningseffekt”.

  Uttrycket ”ställa olika samhällsgrupper mot varandra” får vi inte använda. Det har Täppas Fågelberg bestämt. Så det så. Fast prioritera – betyder ju just det. Välja – välja bort.
  Vilket uttryck har Åsiktsmyndigheten godkänt ?
  Landet blir alltmer likt SydAfrika. Ett apartheidland utan apartheidlagaer. Ett kallt och hårt samhälle. Inga kvinnor ute på kvällen. De välbeställda murar in sina villor med bevakade inkörningsportar. En miljon lever på utanför, i den eviga hopplösheten…

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.