Nya avslöjanden om Islamiska kulturföreningen i Karlstad

Mohamed Omar

Islamiska kulturföreningen i Karlstad vill bygga en ny, stor moské. Jag har tidigare här på Det Goda Samhället avslöjat att föreningen till sin nuvarande lokal bjudit in salafister som föreläsare.

I ett videoklipp som lades ut på YouTube den 21 juli 2015 predikar Bilal för Islamiska kulturföreningen i Karlstad. Det är fastemånaden ramadan och Bilal uppmanar församlingen att skicka pengar till muslimerna i Burma som har det svårt. Muslimer måste hjälpa varandra, menar han. Särskilt vi som bor här i Sverige och har det bra har en skyldighet att skicka pengar till muslimer ute i världen. Muslimerna i Burma har det så svårt, menar Bilal, att kvinnorna inte ens kan täcka sig helt: ”Våra systrar kan inte ens täcka sig till 100 procent”, säger han från predikstolen.

Vad vet vi mer om denne Bilal? I en predikan i Uppsalamoskén den 31 maj 2013 med rubriken ”Ungdomarnas ansvar” manar Bilal församlingen till att följa hela Koranen till punkt och pricka. ”Hela paketet”, som han säger. Han säger sedan att Gud har fört muslimerna till Sverige och Uppsala av en anledning: för att sprida islam.

Borchali uppmanar föräldrar att uppfostra sina barn muslimskt och stå emot det svenska samhällets negativa inflytande. De bör läsa Koranen istället för Aftonbladet och Metro, säger han. De unga bör ha profeten Muhammed som sin förebild istället för ”fotbollsspelare” och ”skådespelare”. Att det finns kloka icke-muslimska förebilder, varav vissa kanske till och med är skådespelare, nämner han inte. Han säger vidare att ”vi muslimer” måste försöka ”ge islam segern” och att vi aktivt måste stoppa ”dåliga saker”, som ”flickvänner” och ”musik”, annars kommer Gud att förbanna oss som han en gång förbannade Israels folk, det vill säga judarna.

Den unge imamen fortsätter med att betona hur viktigt det är att nå muslimska ungdomar och engagera dem i det salafistiska missionsarbetet. Det finns ”massor av bidrag” att söka i det här landet, utbrister han. Underförstått att de muslimer som inte gör något för att missionera för den sanna tron inte har något annat att skylla på än sin lathet. I det här landet kan man till och med erhålla skattepengar för att sprida salafismen, så passa på!

En annan predikant som bjudits till Karlstad av Islamiska kulturföreningen heter Abdul Wadud. Han är en svensk som konverterat till islam och sedan utbildats till imam i Saudiarabien.

Abdul Wadud blev känd för en större publik i maj 2012 då Uppdrag granskning filmade med dold kamera i Uppsalamoskén. En kvinna kom till honom för att få råd. Hon berättade att hon blivit misshandlad av sin man. Abdul Wadud sade att hon absolut inte fick gå till polisen. Hon sade också att hon borde be sin man om förlåtelse för att det skulle bli frid i huset.

I ett klipp från den 25 februari 2013 ser vi Abdul Wadud predika för Islamiska kulturföreningen i Karlstad under rubriken “Hur blir man en starkare muslim?” I främre raden, väl synlig, sitter Rauf Ahmadi, islamiska föreningens ordförande. Han har skägg och glasögon. Klippet är utlagt av ett konto som kallar sig “Dawah Swed”, som betyder mission i Sverige eller mission till Sverige.

I sin predikan förklarar Abdul Wadud att tron går upp och ner. Ibland har man starkare tro och ibland svagare. Hur ska en muslim få en starkare tro? Det är speciellt viktigt att tänka på i detta samhälle, det vill säga det svenska, där “saker som är dåliga och borde vara dolda kan man se överallt”. Förmodligen tänker han på att svenska kvinnor inte måste täcka sig till 100 procent.

Så varnar han för det “mentala kriget som pågår” i Sverige, det vill säga kraftmätningen, som han upplever det, mellan islamiska och svenska värderingar. “Människan blir mycket påverkad av sin omgivning, av samhället”. För att klara sig i detta “krig” måste muslimen ha en stark tro, och en rätt tro. Han ska vara “stabil, inte vackla”.

Hur ska man då få en starkare tro? Punkt nummer ett, förklarar Abdul Wadud, är att “man i hela sitt liv försöker att ge seger till islam”. Det betyder “att stödja islam, att hjälpa islam, att sprida islam”.

En annan punkt som han tar upp är att man bara umgås med bra människor, eftersom man kan bli påverkad av dem som man umgås med. Med bra människor syftar han på troende muslimer som går till moskén. “Du kommer till moskén, du umgås med bra människor”, säger han. Underförstått: de som inte går till moskén är dåliga människor. Det är bättre att gå till moskén, fortsätter han, än till centrum, “där människor syndar”. Vad är det för synder folk gör i centrum? Kanske menar han att män och kvinnor rör sig på samma ytor?

Till stöd för sin åsikt citerar imamen en hadith, ett yttrande av profeten Muhammed, där denne påbjuder: “Du ska endast ha en troende till vän”. Det vill säga en muslim ska bara ha en annan muslim till vän.

Så berättar Abdul Wadud “en fin berättelse” om Abdullah ibn Masud, en av profeten Muhammeds bästa män. “Han var bland dem som krigade mot Europa, mot Rom, Qaisar”, säger imamen för att visa hur bra han var. Qaisar är arabiska för kejsare. Han talar alltså om det kristna, grekisk-romerska riket. Det som brukar kallas det bysantinska riket.

“Muslimerna krigade modigt. Som ni vet, intill döden. De brydde sig inte”, fortsätter Abdul Wadud för att prisa Abdullah ibn Masuds och de andra följeslagarnas mod och styrka i det heliga kriget mot de kristna. De hade med andra ord den starka tro som varje muslim bör eftersträva.

Men samtidigt som tron ska vara stark ska den också vara rätt, betonar han. I en annan föreläsning, “Sanningen om shia”, får man höra vad han tycker om fel tro. Där förklarar Abdul Wadud att shiaislam uppstått genom en judisk konspiration. Det var en jude som låtsades vara muslim som hittade på shiiismen eftersom han ville förstöra islam inifrån.

Föreläsaren tar sedan upp vad han menar är likheter mellan shiism och judisk tro. Judarna och andra otrogna kan inte förstöra islam från utsidan, säger han, därför utger de sig för att vara muslimer. Han säger vidare att shiamuslimerna är farliga och att man som rättrogen sunnit inte får gifta sig med dem, inte äta deras kött och inte ens prata med dem. Han kallar dem ”smuts”!

Mina avslöjanden om Islamiska kulturföreningen i Karlstad ledde till att jag blev kontaktad av P4 Värmland. De skulle göra ett reportage om föreningen och dess mosképlaner och jag blev intervjuad. Reportaget sändes den 2 maj. Lyssna här.

P4 Värmland hade dessutom gjort ett eget nytt avslöjande. En salafistgrupp som håller till i Islamiska kulturföreningens lokal hade bjudit in en imam som gjort kvinnoföraktande uttalanden. I föreläsningen ”Den exemplariska kvinnan” uppmanar den salafistiske imamen att lyda sina män utan att säga emot. När mannen kallar henne till sängen måste hon komma.

”Hon får inte gå ut utan hans tillåtelse, för han har den rollen att vara en ledare”, sägs det i föreläsningen som ligger på en salafistisk websida, samt att ”den första och främsta plikten för en kvinna är att hon värnar mannens sexuella rätt, eller rätten mannen har när han kallar henne till sin bädd”.

Saken är den är detta inte är åsikter som salafisterna själva hittat på. Det är åsikter som finns i islamiska texter, både hos shiiter och sunniter. I texter som hålls för sanna av i stort sett alla islamiska lärda genom tiderna säger profeten Muhammed att kvinnan ska lyda sin man, att han får aga henne och att hon måste ställa upp på sex. Det blir svårt för moderna muslimer att nytolka dessa texter, de är så pass tydliga. Att säga att man inte behöver tro på dem, att de inte är sanna, blir också svårt. För i samma texter finns också instruktionerna för bön, fasta och många andra saker som är centrala för en muslims religionsutövning. Risken är då att även dessa börjar betvivlas.

26 reaktioner på ”Nya avslöjanden om Islamiska kulturföreningen i Karlstad

 1. bengtakewennberg skriver:

  Tack för att Du upplyser oss fåkunniga om den islamska tron och dess olika konfliktlinjer. Det är bra att veta. Missförstånden och fundamentalismen kring olika ideologaiska och trosfrågor verkar dock vara universella och inte bara begränsa sig till islam. Vi har och har haft liknande rörelser också i Sverige kring nazismen, pingströrelsen (Lewi Petrus), Livets ord, kommunismen, och många, många andra.

  Det finns uppenbarligen något starkt lockande och frestande i att vara just den som har kommit fram till ”sanningen” och begripit ”hur allt hänger ihop” och som kan ömka sig över alla andra fåkunniga som inte har det. Det är emellertid risk att vi alla faller i denna fälla utan att vi egentligen märker det själva.

  Kanske är det just denna mekanism i den mänskliga samvaron som vi bättre borde förstå oss på och upplysa varandra om. Och inte minst betona dess negativa konsekvenser. Det är inte den specialla ”tron” som skall angripas utan högmodet som de visar som tror sig äga sanningen. Högmod tycks de imaner du berätter om ha gott om.

  Liked by 1 person

  • Staffan W skriver:

   Att bunta ihop nazism och kommunism med pingströrelsen och livets ord tyder på både okunskap och illvilja. Den typen av inlägg solkar ner en annars kunnig och balanserad debatt

   Liked by 6 people

  • 77711n skriver:

   Islam särskiljer sig från alla andra yttringar i Västvärlden genom sitt förtryck och förslavande av kvinnorna och fördömande och helst förintande av alla oliktänkande. Det finns ingen annan rörelse än islam som är så kvävande av allt det som vi främst förbinder med det mänskliga som islam, framför allt mänsklig nyfikenhet och vetgirighet.

   Det är märkligt, ja, skrämmande och deprimerande att det finns personer som följer och läser vad Omar skriver som ändå inte förstått skillnaderna och uppenbarligen inte heller har någon behållning av vad de läser göt att förvandla detta vetande till någon form av relevant insikt.

   Liked by 1 person

 2. MOAB skriver:

  Tackar för detta men anser det djupt skrämmande att Omar endast publiceras här, samtidigt som jag precis läste att ensamkommande får ”läsa klart gymnasiet”. Det svenska folket och i synnerhet det svenska etablissemanget är inte tillräckligt utbildade för att förhålla sig till på vilket sätt vi är på väg att glida över i ett totalitärt system, där man injicerar motsättningar så stora att endast en drakonisk stat kan överbrygga dem, likt Assads eller Husseins.

  Vi kommer aldrig att finna en gemenskap med muslimerna och muslimerna själva finner inte ens en interreligiös gemenskap. Västvärlden är det enda ställe där en kultur som hyllade invdividens frihet har uppstått, via Jesus, i stort sett alla andra kulturer hyllas gruppen och gruppens rätt att förtrycka individen, för något ”högre gott”. Större delen (hela) av det svenska etablissemanget agerar mera i denna totalitära anda, än för individen.

  Vi kommer aldrig att stå sida vid sida med muslimerna, och betraktar man alla regioner i världen där det finns många muslimer och gränsytor mot andra så är det värre än så, Sveriges framtid är en våldsam framtid för då de västliga kulturer bygger på acceptans av den andre, i detta fallet muslimen, så gör islam det motsatta.

  Det som sker är oförlåtligt och det finns endast ett parti som det för Sveriges framtid är moraliskt riktigt att stödja om man uppskattar individens värde och inte vill skapa en totalitär, våldsam och stratifierat multikulturell stat.

  Liked by 5 people

  • Borjön skriver:

   Frågan är om det inte är för sent. Skadan är redan skedd och konsekvenserna har egentligen redan skett, det är bara så att vi ännu inte hunnit i kapp dem. Den klarsynte kan dock redan skönja dem i fjärran.

   Liked by 4 people

  • Det röda pillret skriver:

   MOAB:
   Tack för ett mycket nyktert, klarsynt och befriande rättframt inlägg angående den viktigaste frågan för Sverige idag.

   I den mån vi som har Sverige som hemland inte med svenska värderingar och våra egna rättstraditioner lyckas hålla kontrollen över de frågor som är viktiga för oss i vårt eget land, utan släpper denna till kulturbärare från jordens mest brutala diktaturer, spelar inga andra frågor någon roll.

   Då blir det andra, med helt andra agendor, värderingar och rättssystem, som snart bestämmer över oss, utan att vi har något att säga till om.

   När det nu har kommit sådana översvämmande mängder folk från jordens mest destruktiva och konfliktfyllda kulturer, att de håller på att helt stöpa om vårt lands demografi och med sitt generellt sett mycket flitiga barnafödande redan inom 20 år kan bedömas ha gjort oss svenskar till minoritet i vårt eget land, är det uppenbart vad som väntar oss och våra efterkommande om vi inte reagerar.

   Därför är det omedelbara avskaffandet av multikulturalismen och att på alla sätt återupprätta det svenska folkets självbestämmanderätt och suveränitet i sitt eget land den viktigaste frågan i valet 2018.

   Nu handlar det om att förbli herre i sitt eget hus. Alla andra frågor är sekundära.

   Liked by 4 people

 3. Katrin skriver:

  Tack! Du gör en viktig insats som skriver dessa artiklar. Jag är i kontakt med en syrisk kvinna och hennes man. Maken våldtar henne när det behagar honom. Han har varnat mig för att någonsin hjälpa henne med en skilsmässoansökan, och har sagt att många arabiska kvinnor passar på att skilja sig när de kommer till Sverige. Jag anar vad som kommer att hända denna kvinna om hon tar det steget. Själv har jag avlägsnat mig från paret och känner att det är onödigt att utsätta mig för sådana hot. Maken har militärbakgrund i Syrien och jag skulle inte ha en chans mot honom.
  Så jag tackar dig för den djupare förståelse om islam som du ger oss på den här sajten.

  Liked by 4 people

  • Varva skriver:

   Ja, här i Småland blev en kvinna mördad av sin make när hon tog av sig slöjan och begärde skilsmässa. Ett litet barn blev moderlös…

   Gilla

  • Ophelia skriver:

   Jag har full förståelse att du inte kan anmäla mannen, då kan du själv hamna i stor fara. Men om du orkar så försök ha lite kontakt med kvinnan i alla fall. Eller kolla upp paret om nå’t år. I bästa fall ser någon annan problemen, som inte står så nära, och anmäler. Det kan vara personal på socialförvaltning eller anställda på barnens skola mm som anar något. Som personal inom förskolan så har man anmälningsPLIKT redan vid MISSTANKE.
   När jag arbetade som förskollärare så var jag med och gjorde en anmälan (gällande barn, inte vuxen person). Ärendet (som inte var det första anmälda) las ner. Efter flera år fick jag dock höra att personen satt inburad, det var en riktig befrielse!

   Gilla

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Som att naivt nära en ORM vid sin barm…

  Visste Du inte att jag är en orm,
  sa den när hon blev biten till döds?

  Sådan är ormens natur, inget vi kan göra något åt!

  STOPPA DETTA VANVETTIGA PROJEKT,
  INTEgration är uppenbart avsikten!

  Hur naiva får vi svenskar vara?

  Liked by 4 people

 5. Trodé skriver:

  Statligt stöd till muslimska föreningar så de kan stärka sin ställning i Sverige, kallas stöd för integration. Det är motsatsen till integration.

  Liked by 4 people

 6. Gunilla skriver:

  Det är gång på gång tydligt att islams påbud går stick i stäv med västerländsk lagstiftning. En tillfrågad sade vid ett tillfälle, på då befogatd fråga; ‘vi måste följa de lagar som gäller i landet där vi bor’. Detta är alltså läpparnas bekännelse. Ordet ‘Måste’säger det; att ‘vi har egentligen en annan lag som egentligen är den som gäller och som står över er lag’. Om en religion är förföljd i ett land (jfr kristendom eller judendom) så är det naturligt att uppmana dess troende att göra allt för att stärka religionen och umgås med trosfränder. Det går också bra så länge tron begränsar sig till tro. I islam, då denna manifesteras i handlingar, måste hela samhället anpassass och därmed omdanas till denna grupps syften. På så vis kan man förstå att islamister anser sin religion förföljd i väst. Men vi vill inte ha ett islamskt teokratiskt samhälle. Sverige (och övriga Västeuropa är naturligtvis på sikt dömda att ‘underkastas’ om man inte klarar att sätta ner foten. Det blir nog inte vi, utan våra barn och barnbarn som får smaka det berömda svärdet. Något att tänka på.

  Liked by 3 people

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Sanningen är väl att vi i västerlandet invaggats i tron att WW2 var så hemskt att det inte kan hända igen. Därför är det oerhört svårt att ta till sig att t ex Sverige skulle vara skådeplats för två religionskrig, ett mellan islam och kristendomen, och ett mellan olika trosriktningar inom islam. Men det är precis det som är på väg att hända trots att det förnekas av dem som borde veta bättre. Ett av få undantag vid sidan av Omar är KDU som publicerat en debattartikel just idag på detta tema.

  Läget ute i Europa är inte bättre, frau Merkel är inte mycket att hålla i handen och den trolige vinnaren i Frankrike, Macron, är kompis med personer som officiellt sagt att de inte tar avstånd från attacken på Charlie Hebdo.

  Liked by 7 people

 8. ramonafransson skriver:

  Än en gång stort tack Eddie Omar! Jag bara väntar på den dagen SVT gör ett program där du får möta imamer och konfrontera dem. För när de öppet har en mikrofon under näsan eller en kamera i ansiktet ljuger de oss, kuffar, rakt i ansiktet. Väl medvetna om att vi inte kan säga emot. Men mot dig hade de inte haft en chans. Så för att upplysa hela Sverige om deras falskhet borde det vara Public Services SVT plikt att ge oss information. Så än en gång tack! Jag delar som jag alltid gör!

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Lär alldrig inträffa så länge ”Stjärnan” tillåts styra SVT!

   Alliansregeringens största galenskap!

   Var det Kulturministern (Fp) eller Fredrik själv som tog det beslutet?

   Man är benägen att tro att Fredrik styrde…

   Gilla

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Är svenska folket så fäaktiga som beskrivs här så får det skylla sig självt . Det finns faktiskt något som heter självbevarelsedrift. Men det kan ju också vara så att många vill he en teokratisk gudsstat och i så fall är det ju helt korrekt att snabba på en sådan förvandling genom att hjälpa till med skattepengar.

  Gilla

  • Varva skriver:

   Jag tror att de flesta människor i Sverige (i alla fall de yngre) är så upptagna av sina liv och hinner bara följa lite ”gammel-media” och är totalt aningslösa och tror att islam är som vilken religion som helst. De som arbetar inom någon del av den enorma Asyl-industrin är mer medvetna men vill inte bli av med sin födkrok… Trots allt blir fler och fler medvetna och inser faran men vet inte vad de ska göra.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Everybody knows it is a Religion of Peace, or was it Piece?
    Monty Pytongängets odödliga sketch!
    Inte helt PK numera?

    Gilla

 10. uppstigersolen skriver:

  Merit Wager skriver idag i SvD (otroligt nog) att det finns kristna församlingar som hjälper muslimer som fått avslag på sin asylansökan att söka igen och nu säga att de är kristna. Det verkar fungera, dvs de får stanna här. Vad de gör sen verkar höljt i dunkel. Varför församlingarna gör så här kan man undra men det verkar vara ”de goda” som hittat ännu ett sätt att sabotera Sverige på.

  Liked by 6 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Som man bäddar, får man ligga!
   Binda ris åt egen rumpa…

   Ett par relevanta,
   men väldigt snälla ordspråk som beskriver naiviteten!

   Johan Westerholm/ledarsidorna.se har/håller på att/ lärt oss ett annat begrepp!

   Blomsterhattstanter)
   Beskrivande naiva Godhetsapostlar…

   Liked by 1 person

  • MOAB skriver:

   Kvinnlig riskbedömning styr, ett binärt system, SD är farliga och muslimen ett spädbarn som skall tas om hand.

   Gilla

 11. 77711n skriver:

  Ju mer vi lär oss om islam, desto mer önskar jag att svenskarna lärt sig av olika religioner från början redan i skolundervisningen.

  Jag anser att jag fått en mycket bra undervisning, men tyvärr mer än ytligt skummande på ytan lärde inte vi oss om skillnader mellan religioner

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.