Kulturmarxism och vänster

Patrik Engellau

Nu ska jag skriva en text som många inte kommer att tycka om, men jag måste för min själsfrids skull bortse från det. Hav misskund.

Det handlar om att kalla PK-ismen för vänster. Jag tycker det känns fel, ty för mig är vänster ett ganska distinkt begrepp som bibehåller åtminstone svaga kopplingar till marxismen, socialismen och den ursprungliga socialdemokratin.

Marx själv hade ganska borgerliga värderingar. I det kommunistiska samhället, förklarade han i ”Den tyska ideologin”, ska alla människor ha möjlighet att leva som en med Marx själv samtida engelsk lantjunkare: de ska ”kunna göra det ena idag och det andra i morgon, jaga på förmiddagen, fiska på eftermiddagen, avla boskap på kvällen och kritisera efter middagen, precis som de önskar”. Det som inte var borgerligt hos Marx var hans teorier om att det var borgerligheten själv, och dess produktionssätt kapitalismen, som stod i vägen för den lysande framtid som han menade stod till mänsklighetens förfogande och därför måste undanröjas.

Marx och de tidiga socialdemokraterna hade, vad jag kan komma på, inga som helst PK-liknande föreställningar. Om någon försökt övertyga Marx om postmoderna pedagogiska teorier av typ att ”sätta eleven i centrum”, till exempel att skolelever ska styra undervisningen och läraren bara agera hjälpreda, så hade han nog bara mötts av förakt. Om man börjat prata HBTQ-frågor med Marx så hade man nog blivit visad på dörren. Den svenska socialdemokratiska arbetarklassen var till den grad full av respekt för kunskap och bildning att den etablerade ett eget bildningsförbund, ABF, när den upplevde att klassfienden inte erbjöd tillräckligt med nyttiga insikter.

Det är inte nog med att PK-ideologin inte skulle uppskattats av den gamla vänstern. Dessutom saknar PK-sekten förståelse för den gamla vänsterns bärande huvudtanke att produktionsmedlen måste förstatligas för att det kommunistiska lyckosamhället ska kunna utvecklas.

Kort sagt har PK-ismen, som jag ser det, inget med vänster att göra. Ändå är detta en mycket vanlig, kanske rentav dominerande, föreställning. Ibland lägger man till ordet ”kultur” som ett slags fikonlöv för att skyla den skämmiga bristen på logik och får då i stället till exempel ”kulturmarxismen”.

Hur har man lyckats göra en koppling mellan två så inkompatibla storheter som marxismen och PK-ismen och kalla båda vänster? Och varför har man gjort det? Wikipedia presenterar något slags svar på den första frågan:

Kulturmarxism, av engelskans Cultural Marxism, är en pejorativ politisk term och bygger på en konspirationsteori baserad på förställningar om att judar och personer runt Frankfurtskolan försöker krossa den västerländska kulturen och kristendomen genom kulturkrig, bland annat genom att etablera politisk korrekthet och multikulturalism som norm. Denna teori framförs och används framförallt av tänkare och opinionsbildare inom den radikala högern och extremhögern i USA och Europa.

Frankfurtskolan bildades i Tyskland på 1920-talet och fick så småningom kända namn som Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse och Jürgen Habermas som ledande figurer (som flyttade till USA för att de i egenskap av judar inte var välkomna i Tyskland under Hitlertiden). Frankfurtskolan såg sig visserligen som ett slags efterföljare till Marx, men dess ambition blev så småningom något helt annat än att intressera sig för arbetarklassen och socialismen. En metamorfos inträffade. Dessa tänkare började utveckla ”kritisk teori” vilket, om du frågar mig, gick ut på att kritisera det existerande samhället utan att, till skillnad från den gamla vänstern, ha en aning om vad de ville ha i stället. Ur den kritiska teorin uppstod PK-ismen som inte vill något annat än att vara kritisk och förvirra medelklassen.

Frankfurtskolan betraktas av vissa som den felande länk som kopplar PK-ismen till Marx varför det skulle vara rimligt att kalla båda vänster. I själva verket har vänstern och PK-ismen ingenting betydelsefullt gemensamt. De talar ju inte ens till samma lyssnare. Vänstern talade till arbetarklassen, Frankfurtskolans teoretiker till den amerikanska universitetsvärlden där man utvecklade det PK-tänkande som så småningom skulle spridas över världen och visa sig sitta som hand i handske hos det framväxande svenska välfärdsindustriella komplexet.

Varför har då i huvudsak borgerliga personer gjort den här kopplingen mellan vänster och PK-ism? Antagligen för att de inte kunnat föreställa sig en värld bortom högervänster-skalan och därför döpt allt de ogillar till vänster.

93 reaktioner på ”Kulturmarxism och vänster

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Helt riktigt. Den svenska debatten är tyvärr endimensionell där det bara finns två riktningar där ena hållet är vänster och andra hållet höger. De som anser sig finnas åt vänster kallar allt de ogillar för höger där höger oftast blir epitet. Alternativt så gör de som anser sig existera åt höger ge allt de ogillar en vänsterstämpel. Vill man degradera någons tankeförmåga brukar man i den anglosaxiska världen använda begreppet ”flatlanders” vilket Obama gillade att ta till. Detta var ju ändå ett tvådimensionellt begrepp och därmed ett steg framåt i föreställningsvärlden. Det svenska politiska tankeförmågan kanske i alla fall kunde förflytta sig till det tvådimensionella plattlandet och därmed kanske kunde skapa nya politiska möjligheter.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Se bara på hur hen agerar i USA.
   I Alla tider har man slutit upp bakom en nyvald President,
   vilket knappast kan sägas vara fallet nu…

   Allt handlar numera om att BEKÄMPA!

   Gäller givetvis även i högsta grad Sverige…
   Landet bryr hen sig inte ett (S)mack om!

   Gilla

 2. larslindblog skriver:

  Det kan nog vara så att man kallar allt knasigt för vänster , men alla knasiga bekänner sig ju till F! , olika kommunistpartier och våldsbejakande ”antirasistiska” grupper .
  Vänstern har f.ö. fått även borgerliga att använda ordet nazism som döljer att NSDAP var ett socialistiskt parti , ideologiskt mycket nära socialdemokraterna i allt utom rasfrågan som nationalsocialisterna blev helt besatta av.
  Kommunisterna hade/har lite av samma ”tänk” ..ett barn till f.d. kulak (lantbrukare) kunde aldrig få studera vid högre utbildning. Man antog att barnen till den gamla medelklassen hade ”borgerliga gener” som kunde spridas.

  Något som heter Motståndsrörelsen har fått media att gå i spinn eftersom man tänker ha en sammankomst någonstans i Dalarna , denna grupp påstås influerad av nationalsocialistiska tankar och benämns som ”höööööööööööger ” , vilket är helt fel.
  Gruppen /partiet förordar inte alls stora privatiseringar , att allt skall skötas privat , att staten skall minimeras ( och annat som Fru Thatcher i GB föreslog.)

  Gillad av 4 personer

 3. Kuckeliku skriver:

  Jag skulle tro att man bör tala om pk-extremism snarare än om pk-ism, för att inte riskera att kasta ut något barn med badvattnet. Det är knappast svårt att få folk att acceptera att pk-iterna går till överdrift ibland. Det är pk-extremismen som skall bekämpas.

  Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Därtill bör man absolut prata om liberalextremism. Det vanvett som råder i Sverige beror i hög grad på en ideologi som kallas liberalism som många tagit på alldeles för religiöst allvar. Frihet är ett politiskt värde bland andra, inte något som man kan bygga ett samhälle och en värld på.

   Än värre blir det när vissa ”friheter” överbetonas medan andra glöms bort. Vissa gravt svagsinta individer verkar tro att den allra heligaste friheten är att man skall kunna bosätta sig var man vill. Då har medborgarna, skattebetalarna och naturen inte längre några rättigheter och friheter. Allt skall böja sig för den migrerande individens suveräna och allsmäktiga vilja. I ”miljöpartiets” och Fredrik Reinfeldts Sverige.

   Gillad av 1 person

 4. Bo Divander skriver:

  När jag på 70-talet utbildade mig till förskollärare, var de små vänstersekterna väl representerade inom den expanderande förskolan. Barn skulle obligatoriskt gå på ”dagis”. Punkt. Det gick så långt att en del studenter menade att borgerliga lärare, där inräknades ickså socialdemokrater och i viss mån vpk:are, borde ställas mot en vägg och skjutas. Ja, du läste rätt, skjutas! Det är naturligtvis oklart om det bara handlade om retorik eller allvarligt menade åtgärder. Men olustigt var det i högsta grad. Några av dessa studenter kom från högborgerliga hem. Intressant företeelse, men inte helt ovanlig under tidernas gång.

  Idag är nog kopplingen mellan vänstern, förresten vilken vänster, och de professionella tyckarna inom politik och kultur, ganska svävande. Det finns nämligen många s k borgerliga som också tycker hjärtligt illa om Israel och försvarar palestinsk extremism, för att ta ett exempel.

  På 70-talet handlade det om den ”rejäla” vänstern, oavsett om de var marxister i ordets rätta bemärkelse eller inte. Idag är det mjukare tag som gäller.

  Det finns mycket politisk korrekthet å ena sidan och mycket populism å den andra, i Sverige idag.? Önskvärt vore om människor lärde sig att tänka självständigt och inte i flock.

  Gilla

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  Det klassiska!
  Min fiendes fiende, är alltid min bästa vän…
  Marx ville riva ner existerande samhälle,
  liksom Kulturmarxismen.
  Därav lätt att dra den slutsatsen)

  Hur kan två så i grunden olika synsätt som Islam o Feminismen annars länkas ihop?
  MAN gör gemensam sak för att rasera den vite mannens maktposition…

  Vad som kommer sen har har nog inte HEN Allah gånger tänkt igenom?
  MidEVIL times)

  Vem har kidnappat vem,
  en intressant fråga för fler artiklar, Patrik!

  Gillad av 3 personer

 6. Peter Ojala skriver:

  Hej, har du läst Stephen Hicks ”Postmodernismens förklaring? (Finns mycket på exvis youtube.) Det kallas nog vänster eftersom utvecklingen till det som kallas kulturmarxism mm har gått via klassisk vänster. Jag tycker det är tämligen klart att personer som varit övertygade marxister har gått vidare och överfört ”marxistisk konfliktteori” på andra uppdelningar av folk. Man letar med förtjusning efter alla möjliga egenskaper utifrån vilka man kan dela upp människor i grupper och jobba på att polarisering och konflikt. Man utser en grupp som förtryckare och den andra som förtryckt. Sedan är det bara att köra samma recept igen. Det kräver varken kunskaper, begåvning eller disciplin. Man har hittat nyckeln för att teoretiskt försvara sin slappa hållning inom den sanningsrelativistiska postmodernismen. Så då har man en ny”vetenskaplig disciplin” och samtidigt något som är skapat för att agitera, skapa konflikt och utnyttja inom politiken. Det har spridit sig till samhällets samtliga institutioner. Min mörka metafor är att det är en kognitiv cancer som spridit sig till Moder Sveas samtliga vitala organ. Samtidigt finns den klassiska vänstern kvar, vilka är intresserade av en verklig och viktig intressekonflikt, nämligen mellan dem som äger produktionsmedlen och de som är hänvisade till att arbeta för dessa mot betalning för sitt uppehälle. I ett modernt västerländskt land så har lönearbetare det mycket bra. Dock så är det en verklig och fundamental intressekonflikt. Praktiskt taget alla är ju iofs på något sätt aktieägare idag. Jag misstänker starkt att man får titta på denna konflikt i en större skala idag. Nämligen i intressekonflikten mellan ägarna till de internationella storföretagen, bankerna mm som driver globaliseringen och alla vi andra som vill behålla vår frihet och vårt självbestämmande. Som jag ser det så är en någorlunda homogen nationalstat en förutsättning för demokrati. Dessutom det blir mer demokrati i en mindre demokratisk enhet än i en större. Jag landar i slutsatsen att den stora striden och intressekonflikten idag står mellan globalister och demokrater. Demokrater blir i det här sammanhanget rimligen nationalister. Många i vänstern är medvetna om det här. Jag har sett och hört en hel del om hätska diskussioner mellan traditionell vänster och ”nyvänster”. Nyvänstern verkar inte alls upptagna med någon helhetsanalys av samhället. De förvirrar bara debatten. Jag ser flera huvuden på denna hydra: exvis radikalfeminism, kulturmarxism, hbtq-aktivism. De är verkligen långt ifrån traditionell vänster och jag tror att det blir klart för fler och fler. De kommer ur samma teoretiska bakgrund (förtjänstfullt beskriver av exvis Stephen Hicks).
  Gemensamt är väl att de påstår sig och tror sig kämpa mot orättvisor och att stå på de förtrycktas sida ( man tillämpar förstås konfliktteorin endast endimensionellt och för en dimension i varje exempel). Medan vänstern ser en verklig intressekonflikt och motståndare (kapitalisten och dennes intresse av att utnyttja ägandet produktionsmedlen till att berika sig) så ser ”de andra” en helt verklighetsförnekande konflikt, en dimension i taget, där man alltid landar i att det är den vite, heterosexuelle mannen som är förtryckaren. Jag funderar ibland på om det finns en globalistisk elit som planterar dessa imbecilla, omogna ide’er för att härska genom att söndra.( För nog sätta stopp här innan kaffet är kallt.)

  Gillad av 5 personer

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Du skriver: ”Som jag ser det så är en någorlunda homogen nationalstat en förutsättning för demokrati. Dessutom det blir mer demokrati i en mindre demokratisk enhet än i en större. Jag landar i slutsatsen att den stora striden och intressekonflikten idag står mellan globalister och demokrater. Demokrater blir i det här sammanhanget rimligen nationalister.”

   Närhelst nationalismen kommer på tapeten så kör jag mitt favoritargument: I europeiska nationalstater så accepterar människorna att motsvarigheten till 30 till 50 % av BNP flyter genom offentliga kassor. Vad gäller EU så uppgår detta tal till 1 %. Vad gäller FN gäller 1 promille.

   Gilla

   • Mats Jangdal skriver:

    Så fungerar EU och FN mycket sämre, sett som demokratiskt samhällsfördrag, eftersom 1% respektive 1‰ ger så oerhört mycket större ekonomisk makt till dessa organisationer i förhållande till individens möjligheter att själv formulera sin frihet och sin ekonomi.
    Därmed absolut inte sagt att 100% skatt skulle innebära den bästa demokratin.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Härska genom att söndra är klassiskt!
   Se bara hur ut(S)tuderat Stefan Löfvén agerar…
   Splittra Alliansen, annars är S ute i kylan för lång tid…

   Gilla

  • Sedvanligt skriver:

   Hicks förklarar ganska bra hur det hänger ihop, Postmodernismen är ett kamouflage kring kollektivistisk socialistisk kamp.

   I motsats till vad Patrik skriver så har PK-isterna och vänstern nästan all gemensamt i sin strävan efter totalitär kollektivism. Många ”borgare” är en del av denna sörja.

   ”där man alltid landar i att det är den vite, heterosexuelle mannen som är förtryckaren.”

   Intersektionalitet.

   ” Jag funderar ibland på om det finns en globalistisk elit som planterar dessa imbecilla, omogna ide’er för att härska genom att söndra.”

   If it walks like a duck…

   Så är det, eller mer som att globalisterna har lärt sig exploatera postmodernisternas vansinne. Dom har lyckats få vänsteraktivister till sina nyttiga idioter .

   Gilla

 7. MartinA skriver:

  Väldigt rimlig analys. Det går dock att hitta likheter mellan kulturmarxister och gammal vänster.
  Dels spreds många liknande normupplösande och förstörande ideer i samband med de kommunistiska revolutionerna efter första världskriget.
  Dels har dagens kulturmarxister alltid och utan undantag statliga lösningar. De vill förbjuda, kvotera, subventionera etcetera. Agera genom staten.

  Dels bör man inte lyssna så mycket på exakt vad folk till vänster faktiskt säger. Det är alltid helt orealistiska och populistiska och kortsiktiga saker. Och de ljuger utan några samvetsbetänkligheter alls. Man ska istället lyssna på VARFÖR de säger vad de säger. Och här hittar vi en koppling till. Någon som berikar sig på det välfärdsindustriella komplexet använder PKism för att rättfärdiga sitt beteende och skydda sin inkomst och sin position. De gamla kommunistiska revolutionärerna talade om att ta från överklassen och ge arbetarklassen därför att de själva ville bli den nya överklassen, inte för att de brydde sig om arbetarklassens väl och ve.

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Människor till vänster säger egentligen så här:
   – Ge mig pengarna! säger vänsteristen.
   – Varför då? frågar offret.
   – Öh, därför RÄTTVISA!!! Ge mig pengarna! Nu! säger vänsteristen.
   – Jag förstår inte riktigt, varför är det rättvist? frågar offret.
   – RASIST NAZIST KAPITALISTSVIN FÖRTRYCKARE FASCIST. Ge mig pengarna! Nu! Rasistjävel! säger vänsteristen.

   Alltså, det här går igen i allt de gör. De vill ha pengarna. Och hittar på argumenten till varför de ska få pengarna litet allteftersom. Nu har de i och för sig lyckats lura till sig hela universitet där de anställer experter för att bygga retoriken varför de ska få pengarna. Men det är i princip samma formel som alltid.

   Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det socialistiska fenomentets djupaste grundval är en missuppfattning av axial religion.

   Det axiala tänkandet — kristendom, grekisk filosofi, buddhism, konfucianism etc.– baseras på sökandet efter sanningen, logos. Denna sanning kallar vi gud: sanningen är Gud. Kättarna — socialisterna, vänstern — har missflörstått sambandet och trott att Gud godtyckligt framställer sanningen: Gud påbjuder sanningen. Denna tendens förstärktes i takt med att mer och mer sanning upptäcktes och sorterades in i samhällsstrukturerna.

   Gud förefaller för kättaren säga: Det ena är sant, det andra är falskt. Det ena är halal, det andra är haram. Därför ledde för kättarna, för vänstern, Nietsches massmord på filosofin till att Gud försvann ur ekvationen, men den godtyckligt framställda sanningen blev kvar. Detta är politisk korrekthet. PK är ett direkt resultat av socialismens, vänsterns, kätteriets grundval tillsammans med den samhällsutveckling som baseras på icke-vänsterns sanningssökande och samhällsbyggande.

   Vi andra söker ännu sanningen och låter oss inte förvirras av nihilism och nykommunism. Men vi måste göra rågången till kätteriet tydligare. Vi behöver en ny inkvisition som kastar ut alla falska profeter från skolor och universitet.

   Gillad av 5 personer

 8. Peter Ojala skriver:

  Jag ber om ursäkt för min slarvigt skrivna text. Jag korrekturläste inte eftersom jag ville posta den innan batteriet dog. Tyvärr så tar alla misstag förstås fokus från det jag ville säga.

  Gilla

 9. Christer Carlstedt skriver:

  PK eller politiskt korrekt har nog som Patrik säger inget på en höger-vänsterskala att göra.
  Det är stolligt var man än placerar det eller var det dyker upp.

  Betänk termen PK! Redan där finns en begränsning. Att något är politiskt korrekt betyder inte med automatik att det är korrekt. Det kan vara vilket ”hitte på” som helst.

  På 1400-talet och tidigare var det PK att anse att jorden var platt och att solen och stjärnorna snurrade runt jorden. Det var så väldigt PK att folk med avvikande uppfattning råkade förfärligt illa ut. Man kunde inte bara bli av med jobb och försörjning som nu, utan till och med livhanken.
  Men inte fanken var det korrekt för den sakens skull.

  Att påstå att påven eller kungen var en riktig skitstövel var inte heller så särdeles gångbart.

  Politisk korrekthet har vad jag kan förstå funnits i alla tider. Skillnaden är nog endast att vi nu skaffat oss ett namn på den sortens dårskap.

  Dagens PK anar jag mig till i stor del handlar om det förkättrade ”allas lika värde” och snällhet.
  Om jag är snäll mot dig så blir du automatiskt snäll mot mig. Väldigt trevligt!

  Lik förgrymmat blir folk rånade och nerslagna av människor de aldrig tidigare mött.
  Kvinnor blir våldtagna av personer de aldrig sett eller ibland även bekanta personer de aldrig gjort något ont eller förfördelat.
  Vissa blir till och med avsiktligt ihjälkörda med lastbil.

  Det är nu PK-eliten verkligen kommer i sitt esse.

  För muslimerna funkade det så att när Koranen inte gav erforderlig vägledning, som man tyckte, så satte sig några gubbar och rev sig i det lusiga skägget och började skriva ner vad vad man hade hört sägas att herr Muhammed hade hittat på i likartade sammanhang. Sedan broderade man litet på det och har kommit fram till ett regelverk som alla troende skall hålla sig till.

  När dagens PK-folk ställs inför det besvärande faktum att att alla inte lever efter maximen om ”allas lika värde” utan hittar på jävelskap för sina medmänniskor, så river man även nu i det ”lusiga skägget” och kommer fram till att det nog finns strukturellt förtryck som gjort att gangstern blev gangster. Det är alltså andras fel att det blev som det blev. Individen har följaktligen inget eget ansvar för sina val i livet.

  Bingo!
  Nu var jag allt bra snäll som krånglade skitstöveln ur sitt personliga ansvar!

  Så är det då snabbt dags att med några likasinnade hitta på något om det strukturella förtrycket som vi just uppfann.
  Kan man sedan lura några godtrogna att sponsra litet högskoleplatser i olika grenar inom det så omfattande strukturella förtrycket så kommer vi att kunna rida på dessa påhitt till tidens ände och dessutom få en försörjning på det.

  I vilken del av samhället som PK än dyker upp så är dynga alltid dynga.
  PK-glasögonen filtrerar bort en del av synfältet och gör att det blir onödigt svårt att se verkligheten bakom ett skeende.

  PK är ett sätt att slippa se och att slippa ta obekväma beslut.

  Gillad av 1 person

  • frihetligvanster skriver:

   Det finns ingen ideologi eller religion som har ensamrätt på sanningen. Problemen är de som tolkar religioner o ideologier utifrån en maktposition eller som vill skapa sig en maktposition. Christer du har helt rätt att när inte koranen gav tillräcklig vägledning så skruvades det lite eller mer. samma sak gäller även övriga religioner och ideologier.
   Marx sa att religion är ett opium för folket det kan även sägas om ideologier oavsett färg. Nyliberaler tror stenhårt på att marknaden löser allt. Gammelkommunister tror att staten löser allt. Librettisterna tror att den ultimata friheten är att sköta sig själv och att ingen stat behövs (liknar anarkisterna). Konservativa tycker att det var bättre förr. Nationalisten tror på nationalstaten och då helst med få andra etniciteter. Jag kan fortsätta men det handlar enligt mig att alla människor vill bli bekräftade som individer och då söker de sig till likasinnade. Utifrån den egna gruppen så söker de en sanning som passar gruppen. Den starkaste gruppen skapar det politiska korrekta i samhället. PK har alltid funnits sedan människan började agera i grupp oavsett vem som har makten.

   Gilla

 10. Marie skriver:

  Tack för en intressant historieanalys. Jag hade ingen aning om detta, historielös som jag är.

  Jag tycker nog att varför PK är vänster är för att de flesta PK-människorna också röstar vänster. Och jag tror att många vänsterröstande inte har en aning om tex Marxs borgerlighet. Numera dansar PK-tyckandet och vänster-röstande tryckare. Med en del undantag förstås.

  Gilla

 11. Lasse W skriver:

  PK-ismen är en sorts artighetsideologi som medelklassen i USA utövat sedan mycket länge för att besvärja rasfrågan i USA. Man vet vad man officiellt ska säga i olika frågor för att inte såra någon eller uttrycka sig okänsligt. Ett sorts smörjmedel i ett mångkulturellt samhälle kan man väl säga. Dessutom har ju alla storföretag mångfaldsplaner inskrivna i sina policydokument. Ingen ska diskrimineras på företaget pga kön, ras, religion eller annat socialt handikapp, Inget att säga därom.

  Problemet uppstår när svenskar i sitt lutheranska nit börjar ta PK-ismen på allvar. För en katolik är det inte svårt att sortera begreppen och acceptera dubbelheten i PK-ismen. En katolik vet att människan kan vara både gud och djävul samtidigt. Läs Anna Popova i Affärsvärlden.

  Protestantismen är ett sorts mentalt handikapp som vi lever med här i landet. Ingen självdistans, ingen självprövning, ingen som medger några fel. Jag tänker på ansvarsutkrävandet för den vårdslösa invandringspolitiken. Spanien framstår som alltmer lockande.

  Gilla

  • Jaxel skriver:

   Jag hade en gång en lärarinna med bakgrund i det katolska Spanien.

   Hon menade att i Spanien var det (moraliskt) viktiga hur man handlade inte vad man sade. Där kan man lite hetsigt säga olika saker, men samtidigt alltid ursäkta sig med att

   – Jag sa ju bara så.

   Däremot i det protestantiska Sverige var det viktigare vad man sade än vad man gjorde. (Enligt lärarinnan i spanska alltså.) Kanske ligger något i det.

   Här i Sverige har vi i alla fall fått lära oss att vi aldrig skall behöva ta personligt ansvar för våra nära och kära. Om någon råkar i sådan nöd att vederbörande behöver hjälp skall man alltid kunna räkna med stöd från offentliga. Det finns därmed inget moraliskt tvång för nära och kära att agera. Numer har detta utsträckts till att det offentliga Sverige inte längre bara skall ta ansvar landets innevånare om någon har det svårt. Det ansvaret har utsträckts till alla människor i hela världen – enligt principen om alla människors lika värde.

   I en debatt i SvD mellan en moderat studentpolitiker (Dousa) och en socialdemokratisk dito säger den senare följande:

   ”Att Dousa har öppnat upp sitt hem och sin plånbok (för en flykting – min anmärkning) är naturligtvis fint, men det är inte så vi bygger ett välfärdssamhälle för alla. Flyktingmottagandet är ett samhällsansvar.”

   https://www.svd.se/flyktingarna-ar-inte-en-belastning

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Min bästa lärare under hela grundskolan brukade ta upp precis det här. Katoliken kommer till himlen genom handlingar, protestanten kommer till himlen genom att tro, både rätt och mycket.

    Gilla

 12. Johan Löfgren skriver:

  Det är kanske inte krångligare än att vänsterfolk är mer öppna för PK-ismen. Har de redan låtit sig bli bedragna av en ohållbar blodbesudlad ideologi kan de lika gärna fortsätta i liknande spår. Genom det senaste terrorattentatet i Stocholm i islams namn påminns vi om PK-ismens pris – blod på våra gator. Sedan startar PK-folket en kärleksfestival och hyllar sin religionssynkretism med kraftig slagsida åt vänster.

  Gilla

 13. gmiksche skriver:

  Vad Marx och Engels hade sagt om Frankfurtskolan är en sak. På samma sätt som om vad Jesus hade sagt om Jackelén. Icke förty uppträder dock båda som intellektuella arvtagare till sina grundare med den pondus som deras ställning ger. Marx, Engels och Jesus saknar möjlighet att opponera sig mot att deras lärors förvanskats radikalt.

  Att Frankfurtskolan med rätta uppfattas som vänster är att den har varit och är nära lierad med den tyska socialdemokratin. Exempelvis blev dess överlevande gigant Habermas inbjuden som ideologisk guru till SPDs partikonvent 2014. Döm själv.
  http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_67720760/philosoph-juergen-habermas-redet-der-spd-ins-gewissen.html

  Artikeln som länken leder till har rubriken ”Filosofen Jürgen Habermas talar till SPDs samvete”.

  På grund av sin speciella historia har Frankfurtskolan fått ställning som en pseudoreligiös uttolkare av vår tid. Kritik av dess premisser och slutsatser kan leda till att kritikern avfärdas som antisemit. Det aktar sig den tyska högern för lika mycket som den tyska vänstern. Det menar jag är en del av förklaringen. Detta som komplettering till Patriks uppfattning som jag i övrigt håller med om.

  Gilla

 14. Rolf Lampa skriver:

  SAMHÄLLETS UPPLÖSNING
  Kopplingen är att det gudlösa projektet med revolutioner, kulor och krut misslyckades. Vanligt folk kunde inte bara släppa sin kultur och sina värderingar, och därför kom det socialistiska projektet inte vidare och den nya fria människan kunde inte den vägen ”befrias”.

  DÄRFÖR blev några besvikna (judar eller inte spelar ingen roll i sammanhanget, utom för nazister) och planerade för en annan strategi, utan kulor och krut. Den nya strategin gick ut på att påverka de styrande skiten i samhället via akademierna, med högsta prioritet på samhällsvetare, psykologi och pedagoger (dvs via utbildningsväsendet påverka lärare, och därmed nya generationer redan från tidigaste ålder).

  De lyckades, och nu är hela samhällsapparaten full av de ormyngel som avlades i denna anda.

  En ärkekonservativ amerikansk politiker, rådgivare åt Nixon och själv kandidat för presidentposten, Pat Buchanan, beskriver företeelsen på följande sätt (jag översatte en del av ett kapitel i en av hans böcker). Och nej, talet om Frankfurtskolan är inte en myt eller konspirationsteori. Det är ingen organiserad rörelse överhuvudtaget, och kianske just därför kunde tankarna så omärkligt smyga sig på. Delar av tankegångarna nådde i alla fall sin blomningstid i -68 rörelsen och idag skördar vi de övermogna stinkande frukterna. Buchanans syn på saken :

  http://rilnews.org/article/v%C3%A4sterlandets-d%C3%B6d-en-studie-i-strategisk-dekadens

  // Rolf Lampa

  Gillad av 6 personer

 15. Sture skriver:

  Patrik,
  du har fått detta om bakfoten. Det är inte borgerliga personer som gjort kopplingen mellan PK-ism och vänster utan PK-isterna själva. De kallar sig själva ”VÄNSTER” och kallar alla sina kritiker för ”högerextremister”, ”högerpopulister”, ”rasister”, ”fascister” och ”nazister”. Även Frankfurterskolans företrädare kallade sig ”marxister”.
  Och Marx kämpade inte för ”arbetarklassen”. Hela hans teori om att ”folket skall äga produktionsmedlen” är att slå blå dunster i ögonen på folk. För vem är det som ”kontrollerar och förfogar” över statens egendomar? Partibyråkratin! Nomenklaturan! ”Folket” är inte i närheten av någon ”kontroll”.
  Det är ingen tillfällighet eller missöde att de kommunistiska samhällena har varit och fortfarande är (t. ex. Nord-Korea) de mest ofria och odemokratiska av alla – det ligger inbyggt i marxismens teori. Just därför att hela ägandet övertas från medelklassen (som var duktig och strävsam) till nomenklaturan (som var skrytsam, odemokratisk och okunnig). Marx målsättning var att krossa medelklassen (som han hånar för att vara borgerlig och småborgerlig). Det är ingen tillfällighet att ett av de 3 kraven i kommunistiska manifestet var att inrätta en centralbank, som trycker upp alla papperspengar (under nomenklaturans kontroll).
  Detta är precis vad Rothschild gjorde med sina 5 söners kontroll över de europeiska centralbankerna och likaså bildandet av Federal Reserve i USA. Denna elit kring centralbankerna är alla ”marxister” och ”socialister” och Nelson Rockefeller försökte också bli president under demokraterna. Ett demokratiskt parti som slåss för ”de små människornas” rättigheter. Pyttsan.
  Jag kan tillägga att hela Marx’ arbete var betalt och understött att de superrika bankkapitalisterna i USA: http://everykindapeople.blogspot.se/search?q=Marx
  Marx hela lära handlar om TOTALKONTROLL. Och vare sig man skapar ett kommunistiskt samhälle eller ett kapitalistiskt samhälle där en privatbank sitter allra överst och har kontrollen över pengarna och trycker upp sådana från ren luft (=utan täckning) så rör det sig om TOTALKONTROLL.

  Gillad av 6 personer

 16. Nils Nilsson skriver:

  Förstår inte din slutkommentar och konklusion ”Antagligen för att de (borgerliga personer) inte kunnat föreställa sig en värld bortom högervänster-skalan och därför döpt allt de ogillar till vänster”. I min lilla värld träffar jag ofta bekanta som visserligen röstar på något av Allianspartierna, men som oaktat detta faktum är fullblods PK-ister. För att då inte tala om de ledande politikerna, i det så kallade borgerliga blocket, där en stor majoritet är lika PK som någon av riksdagens Sossar.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Allianspartierna delar kulturvänsterns alla värderingar. Och accepterar ett skattetryck på över 50%. Att kalla allianspartierna för annat än extremvänster är faktiskt intellektuellt oärligt.

   Gillad av 3 personer

 17. Christer L skriver:

  Svensk politisk korrekthet är nog egentligen i själ och hjärta opportunism plus en livslögn eller kuliss, bakom vilken opportunisten gömmer sig, även och inte minst för sig själv. – Ack, vårt svenska mod i barm, vart försvann du?!

  När man tar del av videon från debatten senast i Stockholms Stadshus riskerar också hoppet att försvinna. Hur är sådant här möjligt? Verkligt? Eller är det ryssarna som varit framme och prånglat ut en falsk-fakta-inspelning för att gynna mörka krafter?

  Gillad av 1 person

 18. Gisela Nyquist skriver:

  Detta räcker långt för mig.. Sverige behövde inte ens vara ”rädda för Ryssen ”
  som Finland…m.a.o Sverige hade inte en PRESS på sig att en stor vapenmakts skugga låg över landet.. och ändock?? Fins det någon annan tro/åskådning oavsett vilken.. som är stackare än.. just kommunismen! behöver jag dra upp deras långa ”mördarideologi” som borde hålla varenda tänkande/medveten bortta från ens tanken att ha kontakt oavsett form med dem?
  PolPot Kambodja /Kina /Cuba/ Vietnam/ Sovjet..
  ”http://skolvarlden.se/artiklar/den-svenska-ddr-skolan

  Gillad av 1 person

 19. Jan Nyblom skriver:

  PK-ismen i Sverige upprätthålls av vänstern och de s.k. super liberalerna. I USA kom den från högern på 40 och 50-talet med Joseph MaCarthy som kommunistjägare. PK-ismen kan emanera från vilken politiskt, religiöst, samhällsskikt eller etniskt ursprung som helst. I Sverige har den definitivt kommit från vänster och indirekt varit orsaken till SD:s framväxt.

  Gillad av 1 person

 20. Vax skriver:

  mina sorgsnaste stunder tänker jag vilken nitlott jag drog som kom till Sverige. Flydde från islam och så visar det sig att svenskar älskar islam och ser som en naturlig del av sin kultur att välkomna allt och alla. Fint. Jo, tjena mors. Sedan tänker jag att det kanske just denna egenskap hos svenskar som gjorde så att jag en gång fick chansen att komma till Sverige.
  Det märkliga är att under min första tid i Sverige, trodde jag att alla svenskar var rasister. De såg sura ut. Hälsade aldrig i trappuppgången. Sa aldrig förlåt när de krockade med en i en gångbana. På sin höjd kom det ett ”Ojsan!”. Det var först när jag träffade min man som jag insåg att svenska kynnet var lite besynnerligt. Blyga. Reserverade. Avundsjuka. Konflikträdda.

  Islam är ingen snäll religion. Varför välkomnar Sverige som ett av världens mest sekulära länder, med gott om intellektuella människor och många framstående forskare inom historia, medicin, filosofi, ekonomi detta? Jag förstår inte denna naivitet.

  Ska man vara aktiv inom politiken – i något annat parti än MED och SD – får man inte kritisera islam och migrationspolitikens konsekvenser. Man blir ytterst obekväm. Man petas bort. Det sker en kraftig selektion mot människor som antingen är ointresserade eller som har en positiv inställning till ett samhälle där islam får oproportionerligt stort utrymme. Endast de som anser islam är en självklar del av den svenska kulturen får vara kvar. Endast de som saknar utbildning, intellekt, kunskap, ryggrad, konsekvenstänk blir kvar. De kvarvarande kliar sedan varandras ryggar.

  http://iotakt.se/endast-de-far-stanna-kvar-victoria-broman/

  Gillad av 7 personer

 21. Björn skriver:

  De ”värsta” PK-isterna finns i mittfåran! De som sitter på två stolar samtidigt! Vänsterns variant är ju ändå lite mer ”ärlig”, om man säjer så!

  Gillad av 1 person

 22. Albert skriver:

  Kulturmarxister är ju besatta av att dela in allt och alla i grupper. Grupper som det är synd om som de kan erbjuda frälsning till bara de får bygga upp en gigantiskt kontrollerande stat som beskattar och förtrycker allt de kan mena som skadar den ena eller andra gruppen.
  Såklart är dessa vänster. Centralisering av makten, och byggande av ett samhälle där alla dessa grupper ska tävla om att få stoppa just sitt tryne ned i statens evigt flödande bidragstråg.

  Gillad av 1 person

 23. moab skriver:

  Jag tror att du missar kopplinger för att du själv varit vänster. Jag tror att alla som någon gång varit vänster har en viss förståelse och sympati för totalitära metoder. Att vara eller ha varit vänster i Sverige bottnar i ett gigantiskt hyckleri då man fängslade och mördade miljoner i kommunismens namn bara ett stenkast bort. Att ha varit vänster tyder på att man, innerst inne, anser att man har rätt, och rätt att påföra andra sina åsikter. Man vill inte att folk skall vara fria att själva tänka och tycka, det finns en ide som är bättre som folk inte förstår, men du gör det.

  Det är uppenbart förutom de historiska rötterna, marxism-kommunism-massmord-postmodernism-pkism, att vänstern är i symbios med pk-ismen för de delar totalitarismen som metod, att folk skall följa en högre sanning. I Sverige så blir det lite märkligt eftersom det som skall gälla för höger också är marinerade i socialdemokrati och därmed är vänster. Med det skattetryck vi har så är nästan allt statligt, distinktionen blir mycket liten, ta privatskolor, kommer föräldrarna med pengarna själva som i USA, nej, först skall man betala skatt så staten eller kommunen kan portionera ut skolpengen. Det står mellan frihet och ofrihet, i hela västvärlden och överlappet mellan förstatligande av produktionsmedel är sekundärt.

  Jag hörde i veckan på radio om en ny svensk bok som lovprisar Europa-samarbetet och till dels EU. De talade länge om hur bra det är med samarbete i EU men författaren tyckte att en liten detalj inte var bra, demokratin fungerade inte.. så de avslutade med att hylla Macron för att han gillar EU och LePen ja herregud, hon ville ju att man skulla folkomrösta om EU.. kan man tänka sig något mer odemokratiskt än en folkomröstning?

  Gillad av 5 personer

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   MOAB: Nu tycker jag du är orättvis. Jag har själv varit med i extremvänstern i min gröna ungdom (eller RÖDA ungdom?) och kan inte se den kopplingen, snarare tvärtom.

   Just på grund av att jag på djupet känner till marxismens idévärld kan jag tydligt se hur ”PK-ismens” grundtankar faktiskt har sitt ursprung i den traditionella vänstern!

   Nåja, inte bara där. PK-ismen härstammar från en dröm om absolut jämlikhet, en dröm om att alla människor i världen ska omfamna varandra — en mycket förledande och mycket farlig dröm.

   Ur denna dröm har bland annat marxismen fötts, men man kan också se liknande tankar i kristendomen, där idealet är att alla ska vara bröder och systrar i Kristus.

   PK-ismen är i grunden samma andas barn som kommunismen (eller en radikal form av kristen tro), men den har förstås muterat så den kan vara svår att känna igen. Grundstenen är LIKHET.

   Man vill att alla människor ska vara lika och är de inte lika måste man se till att de BLIR lika. Detta för att det blir ORÄTTVIST annars!
   Det hela är egentligen lite på dagisnivå: alla ska exakt lika många karameller!

   Marx naiva utgjutelser om att alla ska leva som herremän uttrycker ju samma tanke — likhet. Om adeln har råd att leva så, borde väl ALLA få göra det? Här bortser han ju fullständigt från sådana triviala detaljer som att ett sådant samhälle är omöjligt. Om alla lever som adelsmän, vem ska då arbeta??

   Alla utopiska tankar av den här sorten är dömda att misslyckas, då de förnekar det faktum att människor är olika. I Sverige försöker PK-sekten skapa en slags mikroversion av världs-kommunismen, där alla lever tillsammans i bästa sämja oavsett bakgrund och förutsättningar.

   Alla sitter i en ring på golvet, håller varandras händer och sjunger ”We shall overcome” eller nåt i den stilen. Alla motsättningar har stoppats undan i något förbjudet skåp som inte får öppnas.

   Halleluja, Amen!

   Gillad av 2 personer

   • moab skriver:

    Vet inte exakt var du anser mig vara orättvis. Jag var själv politiskt omedveten i min ungdom men inte var övergreppen i kommunismens namn okända? Visst kan jag erkänna de som var kommunister i Sverige ett visst tankefel som ursäkt men vi talar om kanske 100 miljoner människor som blivit mördade i kommunismens namn, det blir lite för mycket ändamålet helgar medlen för mig, så jag tycker nog inte att jag är orättvis.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Skillnaden är att kristendomen är medveten om att människan inte är en alltigenom god varelse och att därför varje försök att omvandla det jordiska samhället till en utopi är dömt att misslyckas.

    Gilla

  • gmiksche skriver:

   Nu får jag faktiskt ta HOVS-SVARTARE-HALLAR och andra personer som varit med i extremvänstern- eller extremhögern för den delen – , men som insett sitt misstag, i försvar. Vi alla har gjort våra misstag. Den som påstår har fått sin upplysta inställning i vaggan är suspekt.
   Att stå för sina misstag visar på intellektuell hederlighet. Den som gör det är vaccinerad mot återfall.

   Gillad av 2 personer

   • moab skriver:

    Ja, jag vet inte, jag dömer inte folk nu, folk kan ändra sig, men man kan inte undkomma ansvaret, liksom de som verkat för massinvadring är ansvariga för exempelvis de tusentals våldtäkterna i Sverige.

    Gilla

 24. Krassimira Svensson skriver:

  Tack, Patrik, för det här inlägget. Som född och uppvuxen i ett av de kommunistiska samhällena som kraschade 1989 har jag alltid känt mig frustrerad och förvirrad i den nu rådande terminologin som syftar till en total make over av begreppssystemet: moderaterna är det nya arbetarpartiet, vänstern vurmar för globalism, Svenska kyrkan bedriver politik…. Om jag får citera Tanja Bergkvist, PhD i matematik: i de här länderna var kommunistisk endast ekonomin, inte kulturen. För övrigt rekommenderar jag varmt hennes blogg.

  Gillad av 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   Nja, eftersom marxism-leninismen är en materialistisk ideologi lade man tonvikten på ekonomi och produktionsfaktorer, men nog hade man en ideologisk överbyggnad som var kommunistisk i de gamla öststaterna. Att man sedan misslyckades med att pressa denna ideologi på folket och att mycket av den gamla borgerliga kulturen därför levde kvar är en annan sak. Förklaringen till att så mycket av det gamla kunde leva kvar inom kulturens område är väl att idéer och kulturella mönster inte är en produkt av ekonomiska faktorer, såsom marxismen trodde, utan lever sitt eget liv.

   Gillad av 4 personer

   • Krassimira Svensson skriver:

    Trots allt vågar jag påstå att det fanns en medveten politik, åtminståne i mitt hemland, för att bevara och vidmakthålla det nationella kulturen, folktraditionerna, familjen som samhällets minsta byggsten, samt individens egna ansvar för sitt livsutveckling. Utbildning var högt skattat och ingen såg något konstigt med det att de duktigaste ungdomarna skulle selekteras till elitskolorna genom inträdesprov och betygsvärdering, något som är otänkbart i Sverige idag. Självklart det förekom en hel del hjärntvätt inom de statliga och partinstitutionerna, men det var naturligtvis helt beroende på individens mottaglighet och kritiska tänkande. Jag har ofta funderat för mig själv om att hade ett sovietstyre inrättats i Sverige så hade det säkerligen lyckats bättre än i forna Soviet.

    Gillad av 2 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Du känner naturligtvis till ditt hemland mycket bättre än vad jag gör, Krassimira. Mina erfarenheter kommer framförallt från DDR. Dock vidhåller jag att det unga Sovjetunionen hade ett kulturradikalt förhållningssätt till den gamla, på kristendomen baserade västerländska kulturen och att denna officiellt ateistiska hållning levde kvar under hela Sovjettiden. PK-ismen är inte officiellt ateistisk, men den har ett kulturradikalt förhållningssätt till den västerländska kulturen med dess rötter i Jerusalem, Aten och Rom. Här finns den gemensamma nämnaren som gör båda ideologierna till politisk vänster, även om de sinsemellan har stora olikheter och PK-ismen nog kan sägas ha gått längre i sin dekonstruktion (destruktion) av den västerländska kulturen.

    Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   ”Liberalerna” vill ha ett skattetryck över 50 % och lagstifta om vem som ska vara hemma med barnen.
   ”Kristdemokraterna” accepterar homoadoptioner och abort och, tja, ett till socialliberalt parti.
   ”Högerpartiet” Moderaterna är socialliberaler.
   Socialdemokraterna saknar helt lojalitet ill arbetarklassen. Och är ideologiskt socialliberaler.
   Miljöpartiet prioriterar miljö mycket lågt.
   ”Nationalisterna” is SD anser inte att det finns etniska svenskar.
   Bondepartiet Centern bryr sig inte ett dugg om bönder och har sina fästen i städerna och till och med deras ”liberalism” tycks vara tom retorik när de lägger fram praktiska förslag.
   Min förhoppning är att V fortfarande är kommunister under ytan. Men mer troligt är de samma postmodernistiska förvirrade kulturmarxister som de andra.

   Vi svenskar är liksom inte så bra på att tänka på ideologi. Säger någon att den är liberal så tror vi på det utan att tänka så noga på vad ”liberal” borde betyda.

   Gillad av 1 person

 25. Rikard skriver:

  Hej.

  Smått parodiskt blir det när din refererade Wikipedia-text själv är ett utslag av konspirationsteoretiskt resonemang i syfte att i förväg underminera och avfärda kritik mot just Frankfurt-skolan.

  Andra ingredienser i den postmoderna/poststrukturalistiska sörjan är namn som Derrida, Laclau, Mouffe, Foucault, Butler, Dworkin, med flera.

  När den akademiska, borgerliga, marxismen upptäckte att vad både proletär och kapitalist helst av allt ville ha var fred, lönsamhet, materiellt välstånd samt stabila och trygg skolgång med meritokratiska möjligheter till framgång istället för proletariatets diktatur, klasskrig och revolution så blev man i sitt eget ‘tänkeri’ tvungna att rädda de kultur/akademikermarxistiska teserna genom att underkänna folkets beslutsförmåga; därav alla resonemang som till syvende og sidst går ut på att folket måste utbildas i klassmedvetande/multikulturalism/feminism (termen växlar allt eftersom den genomskådas och de påstått goda resultaten uteblir).

  Varför borgerliga personer gör som de gör i Sverige är lätt: beskåda Reinfeldt-regimens åtta år. Vad levererades politiskt om inte blott en annan sorts socialdemokrati, på multikulti-värdegrund, genusteoretisk feministisk irrlära, samt noll genomgående förändringar av statens administration i klassiskt liberal demokratisk riktning – den svenska borgerligheten har helt enkelt upptäckt vilket utmärkt medel för berikande av den egna klassen totalitär socialdemokrati är, och anammat denna i en lätt-variant.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Hur Alliansregeringen kunde utse Hanna Stjärne till VD i SVT är en fullständig gåta?

   En Marxistisk/Kommunistisk rödstrumpa,
   som vill omdana Sverige till oigenkänlighet…

   Mångfald skapar kontrollerbar enfald?

   Såvida inte det var Fredriks agenda,
   att helt riva ner Sverige o socialdemokratin, inkl facket?

   Så den internationella rovkapitalismen kunde få, mer eller mindre, fritt fram!

   De klassiska trettio Silverpenningarna har redan börjat betalas ut av Wall Street)

   Gilla

 26. cmmk10 skriver:

  Läs, och njut, av hur en renlärig Marxist-Leninist ser på utvecklingen. Han har inte mycket till övers för PK-ism och feminism. 🙂

  http://www.8dagar.com/2014/04/hela-frank-baudes-brev.html
  ”Eftersom Frank Baudes utträdesbrev till Kommunistiska partiet har
  förlöjligats på olika håll väljer 8 dagar att publicera det som helhet.”

  Ett litet smakprov:

  ”Ett nytt socialt inslag…

  …gör sig märkbart när de kravlar kring på stadens trottoarer. Detta
  sker inte bara i Göteborg, utan i de flesta städerna i södra delen av
  landet. Av rapporter i massmedia har dessa människor utan mänsklig
  resning och stolthet, som helt ägnar sig åt tiggeri, etablerat läger av
  de mest ynkliga och anskrämliga slag i Stockholm och Borås. Proletärens
  redaktion och partiets ledning tycks inte ha lagt märke till detta nya
  inslag i gatubilden, för ingenting har skrivits i tidningens spalter
  trots att det ute på landets arbetsplatser kommenteras flitigt. I
  Kommunistiska Manifestet ger oss Marx och Engels följande beskrivning av
  det nya inslaget i gatubilden: ”Trasproletariatet, denna passiva
  förruttnelse av de understa lagren i det gamla samhället…. Enligt hela
  sin levnadsställning kommer de dock att vara beredvilliga att låta köpa
  sig för reaktionära syften.” Varför tiger partiet i en fråga som de vet
  diskuteras ute i samhället? Är det av rädsla att inte uppfattas som
  politiskt korrekt av borgarsamhället? ”

  Gilla

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Exakt. Så tänkte den klassiska marxismen — eftersom den generationen kommunister instinktivt såg att den här sortens folk inte var till någon nytta i kampen för det nya strålande samhället.

   Man får komma ihåg att den ursprungliga marxismen framförallt ville bygga en slags kamporganisation av närmast militär typ för att med våld störta ”kapitalisterna”.

   Nutidens PK-sekt tänker inte alls så. De strävar snarare efter att gradvis genomsyra samhället ungefär som jästen genomsyrar bröddegen.

   Deras bord är redan dukat — med våra SKATTEMEDEL! Det gäller bara att ta makten över hur skattepengarna fördelas!
   Så korkat av dagens klassiska marxister att inte fatta något så enkelt!

   Gillad av 3 personer

 27. Anna Lindén skriver:

  Där vill jag hävda att du har fel, Patrik. Högervänsterskalan har lika mycket med kulturella som med ekonomiska faktorer att göra. PK-ismen är i mina idéhistoriska ögon en nutida variant av den kulturradikalism som funnits i Sverige sedan 1880-talet. Kulturradikalismen har alltid definierats som vänster, medan dess motsats kulturkonservatismen alltid definierats som höger. Det är fullt möjligt att vara vänster i kultur- och värderingsfrågor samtidigt som man är höger i ekonomiska frågor, vilket många PK-iter är. PK-ismen i sig är en kulturell företeelse och som sådan tveklöst vänster.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Anna Lindén: — Ja, just så är det. Och just därför kallas PK-ismen ibland för ”kulturmarxism”.

   Dessa människor är mer el. mindre medvetna representanter i en slags kvasireligiös sekt som på smygvägar vill genomföra marxismens utopiska tankar genom att skapa en rörelse — byggd på det nuvarande samhällets EKONOMISKA grundvalar — där man inbillar sig att Marx naiva vision om ett samhälle där folk inte behöver arbeta (se Patriks citat) ska förverkligas!

   Vad man behöver för att genomföra detta är framförallt propaganda. Ungefär som i Maos ”kulturrevolution” på 1960-talet– som benämns KULTUR-revolution därför att dess syfte var att utrota det gamla tänkandet

   Skillnaden mot Sverige är att man här inte brukar misshandla universitetslärare till döds om de anses tänka ”fel” — man använder mer subtila metoder, som t.ex. kalla motståndare för ”BRUNRÅTTOR”.

   Gillad av 1 person

 28. Pelle skriver:

  Insiktsfullt, Patrik! Men du glömmer Gramsci. Han menade att vänstern måste ta över det civila samhällets institutioner innan revolutionen gick att realisera: skola, universitet, kyrka etc. Och detta har franfurtskolan lyckats med!! Därmed har den etablerat makten över tanken!

  Gillad av 6 personer

 29. Sixten Johansson skriver:

  Vänster är ett äldre, viktigare och innehållsrikare begrepp än marxism och PK-ism. Marxismen föddes efter Marx och dog före 1990-talet. (De få marxistiskt influerade filosoferna och ärkekommunisterna i dagens Sverige avskyr PK-ismen). Kulturmarxism är ett opraktiskt begrepp därför att det kopplades till judisk konspiration och för att marxismen är död. Men grundsynen var socialism / marxism och vägen till den politiska makten gick just via makten över kulturen. Liberala kulturradikaler anslöt sig och har sedan 1970-talet gått hand i hand med socialismens olika mutationer. Efter millennieskiftet har alla partier i Sverige kanat ner i vänsterfältet, vars otaliga yttringar kan kallas PK-ism. I Sverige finns ingen egentlig höger längre (= äkta konservatism).

  Om man alltså fortfarande styrs av de traditionella mallarna för höger/vänsterskalan i svenskt partipolitiskt tänkande är PK-ism inte liktydigt med vänster. Men om man vet något om idéhistorien och genomskådar samtiden kan man se att vänsterismen har vunnit en nästan fullständig seger i Sverige och trängt ut allt alternativt högertänkande. De allt mer maniska PK-yttringarna och verklighetsflykten visar att den nu är inne i en psykotisk desintegrations- och självmordsfas.

  Vänsterismen som föddes i upplysningstidens slutfas (före franska revolutionen 1789) bygger på nyckelord som ”likhet”, ”frihet” (för individen), ”makt” (uppifrån), ”massans välde” (kollektivets / folkets / majoritetens), ”jordisk rättvisa” (materialism, fördelning), och ideologin blev viktigare än verkligheten, vilket automatiskt leder till förljugenhet.

  Även de mest absurda fenomenen inom dagens PK-ism kan härledas till vänsterismens kärna, som också är socialismens. ”Politiskt” = påtvingad i maktelitens intresse, ”korrekt” = ”rätt” tänkande, talande och handlande. Totalitarism förenas alltså med ideologisk verklighetsförnekelse, konformism och mobbvälde.

  Gillad av 6 personer

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Sixten Johansson: ”…om man vet något om idéhistorien och genomskådar samtiden kan man se att vänsterismen har vunnit en nästan fullständig seger i Sverige och trängt ut allt alternativt högertänkande. De allt mer maniska PK-yttringarna och verklighetsflykten visar att den nu är inne i en psykotisk desintegrations- och självmordsfas….

   — Ja! Det korthus som byggts av PK-utopins tillbedjare kommer att blåsas omkull av verklighetens vindar.

   Gillad av 2 personer

 30. Tor Arne skriver:

  ”Ur den kritiska teorin uppstod PK-ismen som inte vill något annat än att vara kritisk och förvirra medelklassen.”

  Antony Sutton:

  “… the entire Marxist philosopical battery is aimed at extermination of the middle class and the supremacy of the elite. Marxism is a device for consolidating power by the elite.”

  https://archive.org/stream/TheFederalReserveConspiracy_568/The-federal-reserve-conspiracy–By-antony-sutton#page/n47/mode/2up

  Varför är milliardärer så upptagna av HBTQ-frågor?
  http://steigan.no/2016/03/05/hvorfor-er-milliardaerene-sa-opptatte-av-kjonn-og-legning/

  Vad är syftet med kaos?
  http://www.jpost.com/Opinion/Our-World-Soross-campaign-of-global-chaos-464770

  Gillad av 1 person

 31. Jaxel skriver:

  Intressant diskussion i krönikan.

  Vad man ändå kan konstatera är att det på individnivån finns ett starkt statistiskt samband mellan vänster/marxism och pk-ism. Det är helt enkelt svårt att hitta en tänkare eller debattör som kallar sig vänster som inte år svårt anfrätt av pk-ismen. Frågan är om det finns ett orsakssamband – om bägge ismerna så att säga är samma andas barn.

  Även högern är dock svårt anfrätt, om ändå inte lika genomsyrad av pk-ism som vänstern.

  Det finns dock undantag även inom vänstern, Jan Myrdal kan nog sägas vara ett: ”allmänna vänstern famlar kring i skenfrågor” (1).

  https://www.svd.se/jan-myrdal-den-allmanna-vanstern-famlar-kring-i-skenfragor

  Gillad av 1 person

 32. Steven Jörsäter skriver:

  Jag förstår hur du tänker men jag håller inte med. Jag uppfattar det som om du tänker i för liten skala. Jag tror att man måste tolka och bedöma varje lära för sin tid. Svenska kyrkan brukar resonera på ett liknande sätt när de ska hantera att Jesus inte tydligt uttalade sig mot exempelvis slaveriet.

  Begreppen vänster och höger kommer som bekant från den franska Nationalförsamlingen. På Wikipedia kan man läsa följande : ” Den politiska höger–vänster-skalan härstammar från den första nationalförsamlingen (1789–1791) då de revolutionära satt till vänster om talmannens bord och de konservativa till höger om detsamma”.

  Det här var nästan ett århundrade före marxismen. Men om vi likställer ”vänster” och ”revolutionär” tror jag att bilden klarnar. Den svenska socialdemokratin har visserligen inte varit revolutionär på hundra år men man kan tolka det bildligt – revolutionär mot den rådande samhällsordningen med fredliga medel. Då fungerar det. Och helt plötsligt faller PK-ismen tydligt på plats. Vi uppfattar den ju som en revolt mot ordning och reda och mot ”vanligt” förnuft. Det populära begreppet ”normkritik” passar som handen i handsken här.

  Så även om gårdagens marxister och dagens PK-ister inte har mycket gemensamt på ytan, som du påpekar, så hänger de ändå mycket logiskt ihop. Jag tror dessutom att lärorna i grunden attraherar samma människotyper. De har ungefär samma blandning av idealism och naivism. De försöker båda förtränga centrala delar av den mänskliga naturen som har varit uppenbar i årtusenden, ja kanske rent av i årmiljoner. Marxisterna tycks ha stått bakom dörren när de självklara insikterna delades ut att människor är mycket bättre på att ta hand om sin egen egendom än den gemensamma och att alla som får makt kommer att försöka använda den för egen vinning. PK-sekten har fullständigt glömt bort att man tar hand om sin familj först, sedan släkten, sedan byn och sist det egna folket. Därefter kan man prata med främlingar. Att slå vakt om det egna har nog alltid varit en av människans starkaste drifter. Denna tror de sig plötsligt om att kunna upphäva. Att man också har glömt bort att ha vördnad för sina föregångare och deras insikter, till exempel att ryssen kan komma, är en annan PK-gren. En PK-sekt hade förintats på några decennier för några hundra år sedan.

  Har pk-läran större spridning idag än (pseudo)-marxismen på 70-talet? Jag tror den är liknande, ungefär 25% av folket är tydligt emot och kanske lika många till är tveksamma.

  Hur sådan dårskap kan få så stor spridning förblir den stora gåtan. Människan är tyvärr inte så rationell som hon gärna vill tro.

  Gillad av 6 personer

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Steven Jörsäter: Hade inte kunnat säga det bättre själv. Min uppväxt i en familj där alla var kommunister — och föräldragenerationen kom från religiösa hem — har gett mig en instinktiv insikt i marxismens/vänsterideologins egentliga kärna. ”Revolution” och allt sådant är bara MEDEL, som är totalt obsoleta numera — MÅLET däremot är, och förblir, att skapa ett utopiskt lyckorike.

   Att man har misslyckats, och alltid kommer att misslyckas, beror på människans natur. Vänstern/PK-ismen/marxismen förenas av att man hårdnackat förnekar verkligheten då den inte passar utopin.

   (Och vad beträffar Frankfurtskolan, så utmynnar dess företrädares skrifter i att de försöker skapa en slags kulturrevolution likt den man handgripligt gav sig på i Maos Kina på 1960-talet.)

   Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Splittra för att kunna härska!

   En bättre representant för det tänkesättet,
   kan ej hittas än Stefan Löfvéns politik!

   Vi (S)kiter fullständigt i Sverige,
   bara vi får sitta kvar vid köttgrytorna!

   Vi har obegränsat med dynga att kasta,
   ändamålet helgar som bekant medlen!!!

   Gilla

 33. Fredrik Östman skriver:

  Samma problem som med islam. Hur bemöter man en ideologi som inte är internt konsistent? Lösa fakta:
  ● Marcuse var vänster och socialist
  ● Fourier var socialist
  ● Inte bara Marx var socialist
  ● Dostojevski, Churchill, Solzjenitsyn, m.fl. har beskrivit hur socialismen måste begränsa yttrandefriheten
  ● Begreppet politisk korrekthet kommer uttryckligen från kommunismen
  Du kan lika gärna hävda att björnar inte skiter i skogen.

  Gillad av 1 person

 34. Stefan Sewall skriver:

  Inlägget försvann. Försöker igen

  Det är oftast samma människor som tidigare var vänster som nu är islam-kramare och afrikan-importörer och som fanatiskt bekämpar oss realister och konservativa.
  Jag har hela livet sett dessa proffsdemostrant-typer: 68-studenter i Paris och deras bleka kopior vid kårhusockupationen, tidigt aktivistsabotage av Davis Cupmatcher mot Rhodesia och Sydafrika, vietnamkrigsdemonstranter och VPK-medlemmar och R-are som högljutt gormat på gatorna och utanför och på mitt sjukhus, och spritt flygblad om kapitalets ”övervinster” och fienden Nicolin och Wallenberg på 70-talet, och som sedan övergått till kärnkraftsmotstånd, demonstrationer för kärnvapenfria zoner, belägring av Greenham common, Protester mot USA och Nato, stöd för Argentinadiktaturens ockupation av Falklands (bara för att få hata Thatcher), senare miljöfanatism och bilism-hat. Sedan har många av dem bildat miljöpartiet när Berlinmuren föll. Säldöden (som var en virusepidemi) runt 1990 blev följetång i tidningarna (GP) och skrämde upp så många att miljöpartiet kom in i riksdagen.
  Miljöpartiet hade så många vänsterfundamentalister som var i majoritet, att de vid en kongress ung. 1993, avskaffade pengarna för att dagen efter upphäva det beslutet då eftertankens kranka blekhet slog till. Deras omröstning med jublande bifall för sådan motioner liknar religiös fanatism.
  De har det gemensamt att de är vänster och hatar det gamla traditionella kapitalistiska västliga systemet som ju dominerats av duktiga uppfinningsrika arbetande vita män.
  De definieras mest av vilka de utnämner som sina ärkefiender, nämligen högerkonservativa vita bilkörande köttätande framgångsrika manliga män.

  De är av en viss personlighetstyp, – känslostyrd och logikresistent. De var inte med i gamla högerpartiet eller gamla folkpartiet eller gamla centerpartiet, – aldrig. De var kommunister eller sossar, eller skulle ha varit om de levat då.

  Nu har så många kommit in i media, med början då TV2 startades ung 1968, och utbildningssystemet och politiken att de lyckats definiera vad som skall vara officiella värderingar. De har lurat och skrämt många borgerliga och konservativa genom brunstämplingarna. När konservativa politiker är PK, så är det av rädsla för att bli utpetad och förlora allt inflytande och eg. rena medlöperiet.
  Jämför Sveriges samarbete med Hitlertyskland med transittrafiken – medlöperi pga rädsla i pressat läge.

  Om man studerar miljöpartiets och vänsterpartiets och socialdemokraternas partikongressers motioner inser man var PK och islamkrameri och kampen mot våra traditioner, vår nationella sammanhållning och vårt stabila samhälle kommer ifrån.
  I dessa partier flödar revolusionsivern och strävan att störta och fördärva allt som är konservativt, De vill störta vårt fungerande samhälle och påtvinga alla människor PK-värderingar, bl.a.

  Bara idén att ett visst tänkesätt skall vara påtvingat är vänster. I ett fritt kapitalistiskt Voltaire-orienterat västerland tänker men fritt och har sina egna värderingar och får inte sparken för fel åsikter.
  Inom kommunismen fick man sparken och fängelse för samhällskritik.
  I USA var det i stället mycket kontroversiellt 1950-53 att jaga kommunister, för att de kunde vara farliga revolutionsuppviglare. McCarthy fick massor av kritik och fick sluta sin jakt. Västkapitalismen på högersidan har huvudsakligen kännetecknats av åsiktsfrihet medan kommunistländerna, till vänster var totalt ofria.

  -Ofriheten kommer från vänster.

  Gillad av 2 personer

 35. 1obs1 skriver:

  P E: ”För mig är vänster ett ganska distinkt begrepp som bibehåller åtminstone svaga kopplingar till marxismen, socialismen och den ursprungliga socialdemokratin”.
  Visst, vilket i o f s inte behöver innebära att PK inte också kan vara ”vänster” bedömd, i sitt sammanhang och med viss kännedom om skribenten/talaren.
  Ska man dessutom döma efter SOM-institutets regelbundna undersökningar om hur partisympatierna fördelar sig inom journalistkåren (ca 70% sympatiserar med S, MP och V) torde sannolikheten för att råka på en ”PK-vänster-gängad” journalist vara mycket större än en ”höger”-dito!
  F ö ska man väl kanske inte underskatta källan till en svårsläckt nostalgi- och frustrationskänsla hos en del ”PK-vänster” över att det ideala, socialistiska lyckoriket Utopia ännu inte sett dagens ljus och kommit för att stanna, trots mycket snack och en hel del verkstad…! Besvikelsen hos en del verklighetsfrämmande lycksökare är nog inte att ta miste på.

  Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Finns nog andra sätt att beskriva verkligheten…

    SD månar om Sveriges befolkning, inte Allah andras!

    Planerad invandring är OK o önskvärt,
    då med kunskap o arbetsförmåga o delade kulturella värderingar,
    idealet är från närbesläktade kulturer,
    inte från de mest dysfunktionella som nu…

    Hur kvinnor kan önska sig ett Shariasamhälle övergår allt förstånd,
    att offra allt HEN uppnått under lång kamp,
    bara för STÖRRE njutning)?

    Fast Stefan tillstod att vi är naiva…

    Gilla

 36. phnordin skriver:

  Vänster -Högerskalan i politiken tenderar att suddas ut, vilket det franska presidentvalet tycks peka på. Förvirringen är stor: en vänsterväljare liksom en högerväljare kan se fördelars med att rösta SD i Sverige eller Front National i Frankrike. Kampen tycks stå mellan folket och eliten, som inte lyckats överbrygga motsättningarna.

  Gillad av 1 person

 37. Mark skriver:

  Frankfurtskolan, eller ”kulturmarxism”, är väl knappast det som skapat de värderingar som idag är ”mainstream”.

  Den viktigaste faktorn under 1900-talet och 2000-talet har väl varit massmedierna utom kanske i allra första början på 1900-talet när inte alla hade tillgång till tidningar. På August Palms tid, i slutet på 1800-talet, spelade kringresande talare fortfarande en stor roll.

  Olika opinionsledare kan också ha viss betydelse. Ibland används dylikt på ett mer strukturerat sätt i s k intygsreklam. SAF:s kampanj från år 1978 (tror jag) med titeln ”Satsa på dig själv” är väl ett bra exempel. Vissa påstår att den här typen av kändisreklam i viss mån kom att påverka ungdomars åsikter och bidrog till att ytterligare bryta ner vänstervågen. Den breda allmänheten torde dock aldrig ha hört talas om Frankfurtskolans ledande gestalter. Tvivlar på att ens majoritet av de som gått på Socialhögskolan kan redogöra för ungefär vad Frankfurtskolans ledande gestalter tyckte.

  Så det faktum att Frankfurtskolans åsikter idag blivit mainstream och finner god jordmån idag är väl snarast ett symptom på vilket samhälle vi fått snarare än på att Frankfurtskolans tänkare lyckats påverka en massa människor. Frankfurtskolans tänkare har väl varit opinionsledare i en rätt begränsad krets människor. Den viktigaste faktorn har väl i stället varit det mediabombardemang folk utsatts för årtionde ut och årtionde in. Opinionsledare kan här ha spelat en viss roll i den mån de getts utrymme i de stora medierna.

  Något man däremot borde kunna fundera över är om fenomen som Frankfurtskolan och den agenda de stora medierna haft kan ha någon minsta gemensam nämnare.

  När det gäller vänsterns inställning i sociala och kulturella frågor så har de väl precis som för andra åsiktsriktningar påverkats av tidens anda (som i sin tur skapats av de stora medierna). På 30-talet hävdade stalinisterna att nazism var ett slags uttryck för bögeri (det var inte bara fråga om extrapolering av Ernst Röhms status på det sexuella planet till övriga anhängare av den nazistiska ideologin). Ännu under sent 80-tal förbjöd Frank Baude [Kpml(r)] Pia Sundhage att propagera för homosexualitet som kolumnist i Proletären. Vid samma tid var fortfarande Anton Nilsson som sprängt en engelsk strejkbrytare till döds på båten Amalthea år 1908 vänsterns hjäte. Tror han dog runt 1990 och blev drygt 100 år gammal. Vänstern var också förr starkt mot arbetskraftsinvandring. Metallekonomen och socialdemokratiske riksdagsmannen Hans Hagnell fick utrymme på Aftonbladets förstasida år 1968 för sitt motstånd mot arbetskraftsinvandring. Inne i tidningen sade han något typ ”för varje utlänning vi tar hit blir en svensk 50-åring arbetslös”. I valet 1973 blev Palme genererad enligt Carl Bildt när moderaterna anklagade sossarna för främlingsfientlighet med anledning av motståndet mot arbetskraftsinvandring (läste detta på 80-talet i en intervju med Carl Bildt i tidskriften Invandrare & Minoriteter). Sedan, på 2000-talet, ändrade sig sossarna och sade ja till att i princip släppa arbetskraftsinvandringen för folk utanför EES fri. Vissa modifikationer har man väl velat ha. Men så länge anställda fått avtalsenlig lön har det varit grönt ljus. Vänsterpartiet är idag emot razzior på arbetsplatser där man misstänker att papperslösa finns bland arbetskraften. Skulle inte tro att man tyckt så för 30 år sedan. Anton Nilsson hade antagligen inte tyckt det varit okej att blunda för papperslös arbetskraft som tar jobb som befintlig arbetskraft kunnat ta.

  Gillad av 2 personer

  • Anna Lindén skriver:

   Det ultimata tecknet på att Frankfurtskolan lyckats med sin ideologiska mission är väl, att deras åsikter blivit så självklara att endast specialintresserade känner till upphovsmännen.

   Gillad av 1 person

 38. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Är det inte så här:

  Eftersom (s) haft den ställning man haft så har vänstersidan dominerat svensk politik och förvaltning (offentlig sektor) under decennier. Personer med vänstersympatier är därför överrepresenterade i offentlig sektor.

  Även i media råder en kraftig överrepresentation av personer med vänstersympatier.

  Länge hade dessa krafter fritt fram och mötte inget motstånd.

  Det vi kallar PK är dessa människors reaktioner när man sedan en tid möter helt andra tankegångar. Så PK-ismen är helt enkelt ett medel för att bibehålla makten när den hotas.
  Till detta kan kanske läggas att PK-ismen även används av aktörer som har ekonomiska motiv.

  Gilla

 39. Johan utan land skriver:

  Marx ideal om det lyxiga livet för alla är nästan inom räckhåll för mänskligheten. Automatiseringen är på god väg förverkliga detta, till PK-extremisternas förtret. Detta kan tas som ett belägg för att PK-extremisterna inte är klassiska socialister längre.

  Vad skall man då kalla den ständigt missnöjda rörelse av samhällsomstörtande aktivister med ursprung i sektvänstern, nu muterade till allehanda knappt igenkänliga former, dessutom företrädda bland kapitalister och borgare? (tänk på en f.d. moderat statsminister)

  En del använder etiketten globalister. Det kanske kan passa i nuläget men efter att denna globalistiska rörelse krossat allt motstånd återstår för kapitalister och revolutionärer att göra upp om makten inbördes.

  Ett annat förslag man ser ibland är den postmoderna vänstern. Jag gillar den benämningen men den täcker inte vad man skall kalla de kapitalister som lallar med? De nyttiga idioterna kanske?

  Oavsett vilket så håller allt detta trams på att kväva utvecklingen i västvärlden och underminerar obevekligen basen för vårt välstånd och vår makt. Fortsätter det i denna takt kommer den postmoderna vänstern regera över en irrelevant Västvärld på Nordkoreanivå medan medborgarna i de högkulturer som står emot dumheterna kommer att dra förbi och åtnjuta ett välstånd på den nivå Marx drömde om.

  Gilla

 40. Stefan Sewall skriver:

  Patrik påtalar den ideologiska diskrepansen mellan klassisk vänster och PK. Visst har den gamla vänstern ursprungligen annorlunda ideal och teorigrund än PK, men det har skett en rejäl glidning inom vänstern, spec. efter 1989. Det är dock samma människor som nu gett upp proletariatets diktatur och planekonomi och nu vill fördärva vårt fria västerland på annat sätt. Ta Schyman t.ex. hon var kommunistledare och nu PK-ledare. Alltjämt borgarbrackornas fiende.
  Det var främst sossar och VPK-are som sänkte kraven och stringensen i skola och universitet och rättsväsen och införde flummet på 70-talet, t.ex. Även om 30-talets arbetarförkämpar hade haft goda bildningsideal, hade det glömts redan 1968. Glidningen inom vänstern är inte att ta miste på. Bort från fasta bestämda principer, över till relativisering och flum. Det har varit de högerkonservativa som stått för fasta ideal och regler i min livstid andra hälften av 1900-talet. Sådana som Gösta Bohman och Thatcher och Reagan. Dessförinnan var nog Erlanders parti rätt traditionellt, men Palme avslutade den eran och inledde flumepoken.
  Nu finns inget konservativt parti och ingen konservativ rikstidning eller TV. Ingen konservativ motkraft. Allt är flum. Partier och media har glidit mot modernt flumvänstertänkande och relativisering och PK.

  Även den djupaste av alla motsättningar, – den mellan moderna västerlandets kvinnorätts-kamp för könsjämlikhet å ena sidan och islam å den andra har ju på ett totalt paradoxalt sätt suddats ut. Dagens extremfeminister som ju även främst återfinns i vänsterorienterade partier, undviker till varje pris att ta strid mot och förkasta islam, vilket naturligen vore deras viktigaste uppgift. -Hur motsägelsefullt som helst. De borde inte klara av att leva med en sådan inre kluven schizofren motsättning, men man hör nästan ingen som gör avbön och byter sida och i kvinnorättskampens namn börjar förkasta islam med dess förmedeltida kvinnoförtryck.
  Feministerna hör huvudsakligen hemma i vänsterpartierna och kan knappast stämplas som extremreaktionära bakåtsträvare trots att de paradoxalt nog gullar med islam. Islamkramandet riskerar att föra dem över 1000 år bakåt mot kvinnors förslavande, men de är/kallas ändå vänsterfeminister (och de är ju inte höger-anti-feminister i själ och hjärta, och skulle inte gilla det epitetet trots vurmen för den mest bakåtsträvande kvinnokränkar-politik-religionssekt som historien skådat)

  Paradoxerna är häpnadsväckande i dagens parodiska debatter, men det kan förklaras av att personerna och personlighetstyperna som agerar är desamma, medan svepskälen för att kullkasta och fördärva det fungerande borgarsamhället skiftar. Lenins och Maos planekonomitänkande blev oförsvarbart, bevisat genom bokstavlig konkurs. Då tar samma personer till nya grepp för att förstöra för oss gnetiga medelklassare och borgare som vill jobba och leva i, och föra ett fungerande nationellt och västerländskt borgarsamhälle vidare till nya generationer att leva i samma frihet som vi åtnjutit.

  Gilla

 41. MartinA skriver:

  När jag läste igenom alla kloka kommentarer så kom jag att tänka på ett väldigt välskrivet blogginlägg jag läste för några år sedan.
  ”Jan Myrdal startar blogg” där Motpol signaturen ”Solguru” använder Myrdal för att jämföra gammal och ny vänster.

  Ett utdrag från en roande läsning som är relevant för ämnet:

  ”…Jämför man Myrdal med samtidens sentimentala, obildade journalistkår är han – trots sina extrema politiska idéer – ett under av objektivitet. När han säger galna saker, finns det utifrån hans givna position orsaker till det som inte är galna.

  Det här innebär att han, åtminstone i teorin, går att diskutera med. Dessutom är Myrdal kliniskt befriad från opportunism – i den mån han någonsin överhuvudtaget bytt åsikt (vilket möjligen kan tänkas ha hänt), har det i så fall grundat sig på att han faktiskt funnit orsak till att göra det… ”

  https://motpol.nu/solguru/2012/09/14/jan-myrdal-startar-blogg/

  Gillad av 2 personer

 42. MartinA skriver:

  För övrigt så beskrev George Orwell väldigt mycket av dagens PKism i hans bok 1984. Det är slående hur lika det många gånger är. Och han skrev utifrån hans erfarenheter av den tidens kommunister. Det bevisar väl att dagens vänster är mycket snarlik gårdagens?

  Gillad av 2 personer

 43. T Bertilsson skriver:

  Det må vara att den gamla socialdemokratin hade höga bildningsideal men dessa sveks på det högsta när enhetsskolan infördes. Icke så att enhetsskolan syftade till att överge bildningens ideal men det man icke insåg var att alla människor har olika förutsättningar. Genom enhetsskolans stora dumhet, att söka påtvinga alla samma undervisning, utan hänsyn till individens förutsättningar och behov, blev följden hela utbildningsväsendets rasering, något som består intill denna dag.

  Då marxismen är endimensionell och icke vill känna till olikheter och då socialdemokratin hämtat tankegods från pamflettisten Marx kvasivetenskapliga teorier finns ett orsakssamband. Enhetsskolans arkitekt, rektor Arvidsson, var dessförutan hårdhudad marxist.

  Man kan tvista om begrepp men begreppet kulturmarxism är ändå icke alldeles uppåt väggarna utifrån marxismens naiva och endimensionella jämlikhetsteorier.

  Gillad av 3 personer

 44. Joakim skriver:

  Den traditionella marxismen är kulturkonservativ och lite halvnationalistisk, men den utgör också den grund för gnäll och avundsjuka identitetspolitiken behöver. Rika är privilegierade och arbetare är förtryckta med tolkningsföreträde. PK har gynnat en korrupt industri, men det har kommunismen också. Kommuniststater är överhuvudtaget inte västerländskt PK, men det går utmärkt att sko sig på dessa system också. Olika grenar av samma träd – PK är visst vänster.

  Gilla

 45. Bjarne Däcker skriver:

  Vänsterns stolta paroll var ”religion ett opium för folket”. Det är knappast PK utan nu skall man visa ”respekt”.

  Gilla

 46. Moderskeppet skriver:

  Det var inte många rätt här.

  Först, om begreppen vänster och höger ska ha någon innebörd så bör det vara så att vänstern står för frihet, jämlikhet och broderskap (dvs solidaritet), de liberala kärnvärdena från den franska revolutionen, där ju faktiskt begreppet höger-vänster föddes (Liberté, egalité, fraternité) men även öppenhet och sekularisering, medan högern mestadels har betonat religion, ordning, stabilitet, kontinuitet/tradition, ”helighet” och respekt för auktoritet. Man kan inte bara sätta likhetstecken mellan ekonomisk jämlikhet och vänster och sedan hävda att allt som inte handlar om ekonomisk jämlikhet inte är vänster.

  Franfurt-skolan var ju som sagt en samling intellektuella som fanns på Frankfurts universitet. I samband med att Hitler började få makt flydde de tilll City University. NYC, och fortsatte där sin teoribildning. Dessa tänkare var från början klassiska marxister, men de insåg under mellankrigstiden att den klassiska marxismens teorier inte stämde, istället för stora revolutioner världen över hade ju arbetarna slutit upp med de styrande klasserna och bekrigat varandra. Kapitalismen stod intakt, förutom i Ryssland. Slutsatsen blev att det gick alltså inte att sätta sin tilltro till att en revolution skulle komma som en följd utav hur produktionsmedlen var fördelade, utan att revolutionen skulle komma från kulturella fenomen.

  Man riktade alltså in sig på (på det sätt som marxister är specialister på, till hälften som vetenskapsman och till hälften som aktivister) att dekonstruera, förändra och studera kulturen. Här bildas den kritiska terorin. Av de klassiska marxisterna beraktades man som avfällingar. Men Frankfurtskolan själva betraktade borgerligheten som en kontrarevolutionär klass och precis som ortodoxa marxister såg de världen i termer av grupper och intressen. De avvisade också rationell debatt till förmån för att ohederligt krossa motståndare. De såg sig själva som marxister, kort och gott.

  Varför du blandar in något som du kallar PKism, som jag inte vet vad du avser med, är ytterst oklart. För mig är PKism ett system för åsiktsrepression som existerar i en specifik historisk kontext, nämligen västvärlden kring det andra millennieskiftet, som använder sig av vissa speciella metoder för att försvara vissa speciella värden. Det är dock inte någon ideologi. Jag tycker det begreppet bör användas så lite som möjligt, och absolut inte i betydelsen ideologi.

  Vilka värden var det då som kulturmarxismen försökte krossa som ett sätt att förändra samhället. Jo, respekten för ordning (Jämför 1960 med idag och hur vi behandlar de som brukar våld mot polisen), tilltron till offentlig sexualmoral och det ”heliga” eller sakrosankta (Idag är allt okej så länge som två vuxna ”samtycker” till det, även omd et är att pressa upp sin underarm i an annan mans anus), respekt för det nationella (Bränna flaggan, vägra militärtjänst), respekten för tradition (Hatet mot monarkin och försöken att utrota vår historia som ses på muséerna nu), straffskalor och regler för hältning och liknande tar mycket stor hänsyn till den misstänktes intressse av frihet (Subverterar värdet ordning och skapåar frihet).

  Vidare, och det här kanske är det viktigaste, man har undergrävt tron på att det fanns skillnader mellan folkgrupper och raser, särskilt vad gäller intelligens (Man har subverterat värdet hierarki och ersatt det med total jämlikhet, en tro att alla folkgrupper är precis likadana, i själva verket en absurd hypotes) när det på 50-talet var tämligen självklart att tro att svarta inte var som oss. Även tron att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor (Även här får inte finnas någon hierarki, män och kvinnor måste vara jämlika). Detta gör att vi inte förstår att att vissa folkgrupper klarar sig väldigt dåligt i Sverige inte beror på svenskarnas rasism, utan på egensskaper hos grupperna själva.

  Man kan som sagt inte bara sätta likhetstecken mellan ekonomisk jämlikhet och vänster och sedan hävda att allt som inte handlar om ekonomisk jämlikhet inte är vänster. Postmarxismen, eller kulturmarxismen, är precis lika mycket vänster som den ortodoxa marxismen, bara att den betonar andra vänstervärden.

  PS. För övrigt så tycker jag att den klassiska vänstern, i form av socialister (Inte dagens socialdemokrater som idag faktiskt mest är socialliberaler), har bra mycket mer intressant att säga om kapitalismen och konsumtionssamhället än meshögern i form av liberalkonservativa, så någon reflex att ta avstånd från vänstern har jag inte, trots att jag med dagens terminologi tillhör extremhögern 🙂

  Gilla

Lämna ett svar till Stefan Sewall Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.