Trons språng

Patrik Engellau

Den danske tänkaren Sören Kierkegaard sa att man måste ta ett ”trons språng” för att komma fram till en religiös tro. Med det menade han, tror jag, att man inte kan nå religiös övertygelse genom att ta ett pyttesteg i taget, för då faller man i otrons och tvivlets ravin. I stället måste man ta ett djärvt språng över den där klyftan.

Ravinen ligger som en sandbunker mellan bollen och green och varje golfare vet att man inte kan putta sig ur ett sådant läge. Bollen måsta göra en snygg båge över hindret och landa på green.

Jag trodde förut att Kierkegaards golfliknande metafor bara gällde religiösa övertygelser, men nu har jag upptäckt att motsvarande behövs även vid skifte av sekulära ideologier eller intellektuella förhållningssätt.

Jag har en bekant som liksom så många andra svenskar gillar att analysera samtiden med väl beprövade ideologiska glasögon. Han säger att det vi nu ser i Sverige är ett logiskt resultat av hundra års socialdemokratisk indoktrinering med Olof Palme som slutlig ideologisk avskjutningsramp. (Motsvarande synsätt fast tvärtom återfinns på den traditionella vänstersidan, där boven i stället för socialdemokratin är kapitalet och skolpengen eller något ditåt.)

Men du, säger jag till bekanten, det där kan ju inte förklara PK-sektens Machtübernahme under de senaste decennierna. Klassiska socialdemokrater var ju ordningsfolk som älskade bildning och gillade den svenska etniska homogeniteten. ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden”, sa Tage Erlander år 1965. Det har väl ingenting med vårt politikerväldes PK-tänkande att göra? säger jag uppfordrande till bekanten.

Sedan håller jag för tionde gången en föreläsning för honom om vår tids makthavare – politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex – vars egenintressen artikuleras av PK-ideologin.

Då säger han för tionde gången att visst, visst, det där har jag hört, men jag fattar ändå inte att varenda socialsekreterare skulle välkomna hemvändande IS-krigare bara för att IS-krigaren är hennes klient som i sista hand motiverar hennes lön. Så cynisk är ingen!

Då förklarar jag för tionde gången att enskilda människor inte är så cyniska, men att grupper är det. Grupper av människor inser med sömngångaraktig säkerhet vilka idéer som gynnar dem och vilka som inte gör det. Om det, när jag jobbade i u-landsbiståndbranschen och ännu trodde på verksamheten, hade kommit någon liberalkonservativ ekonom och sagt att bistånd är värdelöst ty ekonomisk utveckling i stället åstadkoms genom entreprenörskap, flit och protestantiska ideal och värderingar, om en sådan liberalkonservativ människa hade sagt detta till mig hade jag på en nanosekund insett att synpunkten var felaktig eftersom den, om den fått spridning, hade berövat mig min utkomst. Det behövs inget avancerat tänkande för sådana blixtsnabba och träffsäkra analyser.

Sådär håller vi på, bekanten och jag. Nästa gång vi träffas ser han bekymrad ut och säger att han för sitt liv inte kan förstå varför Sverige envisas med att ta emot så många migranter som har svårt att finna sig till rätta här. Men hur skulle det kunna gå på något annat sätt efter hundra års socialdemokratisk indoktrinering och så Palme på toppen av det? frågar han mig retoriskt.

Men jag sadlar och betslar inte min käpphäst en elfte gång. I stället inser jag att mitt alternativa synsätt över huvud taget inte kunnat tränga in i bekantens föreställningsvärld. Jag förstår att Kierkegaard hade mer rätt än han trodde. Det behövs ett trossprång inte bara för att närma sig ett religiöst paradigm som kristendomen, utan även för att anamma nya sekulära samhällstolkningar.

45 reaktioner på ”Trons språng

 1. Bo Svensson skriver:

  Teorin om ”det välfärdsindustriella komplexets” egenintresse som förklaring till mordbrännarpolitiken håller inte. – De har som individer lika liten chans som vi andra att undkomma följderna och de skattemedel som skall finansiera galenskapen, reducerar deras egna marginaler.

  Det måste finnas aktörer som med framgång styr mainstream-media efter sina egna destruktiva planer och för att hitta dem får man leta bland ägarna.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   En sorts lösning är att medlen som finansierar public service -media betalas ut till riksdagspartierna i proportion till röststyrka att användas för att köpa sändningstid. – Då skulle de kunna sprida var sin objektiva bild av verkligheten och av vad som bör göras.

   Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   När sverige inte längre är en nationalstat är det enda möjliga sättet att finnas till att bli tribalistisk. Svaret är inte att förbjuda stamsamhörighet. Det är att skapa svensk dito. Eller jämtländsk etcetera.

   Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Precis!
   All maktkoncentration är skadlig!
   Konsumenterna blir lurade, på ena eller andra sättet,
   om man saknar korrekt information.
   Oavsett bransch!

   Man blir inte lite SD:are,
   utan det krävs ett djärvt språng över AVGRUNDEN…

   Men Du hoppar ogärna tillbaka!
   Ett hopp räcker…

   Gillad av 1 person

 2. gmiksche skriver:

  Liknelsen med golf och Kierkegaard är fyndig, men den gäller nog bara folk som är troende av egen stark övertygelse. Inte de som genom sin dagliga dos av sanningen genom media hålls inom flocken. Och det är nog det stora flertalet.

  Gillad av 3 personer

 3. MartinA skriver:

  Trycket att kolonisera Europeiska länder med utomeuropeer utövas av globalisterna som äger tidningarna och är dominanta i akademia och vissa delar av näringslivet. Och det är konstant i alla europeiskättade länder.
  Det enda som behöver förklaras är varför svenskarna har lägre motståndskraft mot det här trycket än några andra. Och där är generell välfärdsstat, korporativism, sekularism, decennier av obscena nivåer av välstånd samt hög andel svenskar i två tre generationer som har flyttat till en annan stad än de växt upp delförklaringar.

  Gillad av 8 personer

  • Realism skriver:

   Att svenskar har lägre motståndskraft än andra, beror säkerligen på att vi svenskar har levt i en ”skyddad verkstad” under så många decennier, och därigenom blivit överempatiska mot alla de som man upplever inte har haft det lika bra som vi. Svenskarna verkar lida av något slags kollektivt dåligt samvete över detta, och känner därför någon märklig skyldighet att vi i det här lilla landet långt uppe i norr måste ställa upp och hjälpa alla andra mindre lyckligt lottade nationer i världen. Helt absurt!!! Svenskarna har därtill förlorat den objektiva förmågan att skilja på de som verkligen behöver hjälp, och de som inte alls gör det, utan bara utnyttjar vår extremt naivt välvilliga och godtrogna inställning.
   Detta faktum har ju gjort det extremt lätt för våra globalistiska makthavare och PK-medier att få igenom sin agenda. Förhoppningsvis så börjar nu i alla fall allt fler trögfattade svenskar att vakna till och fatta att de blivit lurade och vilseledda, så motståndet kommer ju att hårdna alltmer.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Det är inte omöjligt att det är genetiskt. Svenskar har ju historiskt skyddats av fattigdom och geografisk avlägsenhet. Medan folk som har sin historia i finare områden har behövt utveckla beteenden och tendenser som skyddar dem. Våra förfäder har konkurrerat mot naturen, många andra folks förfäder har konkurrerat mot andra människogrupper.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Men den socialdemokratiska ideologin har varit fruktansvärt nedbrytande. Generell välfärdsstat flyttar folkets lojalitet från varandra till staten. Och korporativismen ger staten inflytande och kontroll över allt allt allt.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    En gång i tiden var tidningen produkten och läsaren kunden. Det som har hänt är att läsaren har blivit produkten och olika kommersiella och politiska intressen har blivit kunden.

    Gilla

 4. Johan Löfgren skriver:

  I fallet med samhällstolkningar gäller förstås en mångfald förklaringsmodeller. Trossprånget här ska också passera politisk korrekthet för att bilden ska klarna. Etablissemanget har länge nog sett till att grumla seendet och förståelsen.

  Trosspråget till kristendomen (Jesus Kristus) bygger på bekännelsen, det vill säga tron på Kristus och försoningsverket på korset. Här gäller det att passera sekulariseringens härjningar för att nå fram. Ärkebiskopen, vetenskaplig korrekthet, utbildningsväsendet med flera har länge nog sett till att försöka släcka evangeliets ljus.

  Svaren och förståelsen för bägge områdena kräver alltså eftertanke och ljus. Mycket smolk finns i bägarna men det går att göra trossprång – valfriheten har vi fortfarande kvar.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Valfrihet har vi kanske ännu?
   Men yttrandefriheten är allt starkare hotad.

   Se på USA som brukar ligga ett antal år före oss!
   ”First amendment” är starkt ifrågasatt av vänsterkrafterna…
   Varningstexter på talare, så DIN åsikt ej kan ifrågasättas/kränkas!

   Lättkränktheten vinner terräng på Alla områden!

   Satiriker är ett döende yrke,
   även om SD givetvis ännu är lovligt byte!

   Alla Svenskars Olika Värde,
   gäller som bekant i Sverige!

   Gillad av 2 personer

 5. Thomas Gunnarson skriver:

  En bekväm sekulär situation bryts enbart med våldsam kraft. Efter 1945 fick franska kloster ett uppsving. Krigströtta fransmän sökte sig till klostervärlden. Idag väntar alla på ett nytt krig, för att klosteren skall fyllas igen… Eller?

  Gillad av 1 person

 6. Sture skriver:

  Patrik,
  Jesus uttryckte detta med orden: ”man skall inte kasta pärlor för svin”: det är ingen idé att koncentrera sina övertalningsförsök på människor som ännu inte är mogna för det, liksom man inte skall starta sin pott-träning med det lilla barnet för tidigt.
  Men så plötsligt så kommer övergången snabbt – som droppen som får bägaren att rinna över.
  Du är ju inte heller särskilt benägen att ändra dig. Lyssnar du t. ex. på människor som kan berätta hur de samtalat och kommunicerat med Jesus (YouTube är fylld av sådana videor)? Inte alls. Du tar för givet att det rör sig om inbillning, hallucination eller liknande och blundar, håller för öronen eller stoppar huvudet i sanden. Människor gör motstånd mot förändring – det verkar vara en naturlag.
  För övrigt innebär inte din väns motstånd att han har fel eller att du nödvändigtvis har fel. Om man följer vetenskapshistorien så är ofta lösningen på hätska vetenskapliga fejder att båda sidor hade lite fel men också lite rätt.
  Att vårt nuvarande prekära läge beror på det välfärdsindustriella komplexet behöver ju inte utesluta att också hundra års socialdemokrati – med skyhög beskattning, omfattande välfärd, kollektivisering och förlitande på staten – spelat en mycket viktig roll.
  Det är säkert ingen slump att det samhälle (det svenska) som gått i bräschen för skattefinansierad välfärd nu också är det samhälle som först bryter samman.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Den enkla lösningen på problemet med människor som hävdar transcendent kunskap är att med utgångspunkt i axiomet att alla människor har samma potentiella förmåga till sådant kräva att den transcendenta kunskapen inte används direkt för att motivera politiska åtgärder, utan att den först omvandlas till helt vanliga sakliga argument och att sedan argument vägs mot argument på sedvanligt sätt utan transcendensbonus.

   Ett allvarligt problem i vår tid är att muslimer inte accepterar detta axiom. Vad gör de här?

   Gillad av 1 person

 7. uppstigersolen skriver:

  Jag har ju hela tiden trott att ett tillräckligt stort antal döda och skadade i någon terrorattack skulle kunna liknas vid detta trossprång och få svenskarna att vakna upp. Den 7 april blev det ett första försök av en muslim att besanna mina farhågor. 4 döda och några skadade var för få för att åstadkomma ett trossprång.

  Gillad av 1 person

 8. Anders skriver:

  Albert Camus utvecklar frågan i Myten om Sisyfos. Men Camus tes är helt motsatt Kierkegaards och Engellaus. Det är när man når den punkt där man inte kan veta längre som man inte ska ta språnget till tron utan acceptera vetandets gränser. För när man väl gått över till att tro är det oerhört svårt att revidera sin uppfattning. Vi behöver inte mera tro, vare sig om det ena eller det andra, utan uppfattningar som är baserade på den kunskap, om än ofullständig, som vi har.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Anders: — Sant: Vi behöver inte mera tro i egentlig mening — men människorna behöver däremot mera tro!

   Vad jag menar är att det finns ett inbyggt behov hos människorna att ”tro” på något som kan bilda en gemensam sammanhållande berättelse.
   En starkt dominerande sådan berättelse har i vår del av världen erbjudits av kristendomen.

   Kommunismen försökte ersätta den tron med en mer sekulär tro, men denna ideologi har skändligen misslyckats med uppgiften att skapa ett bättre fungerande samhälle.

   Trots detta misslyckande har tron på socialismen nu smugit sig in i vårt samhälle bakvägen — i form av ”PK-ismen”. Detta beror på att kristendomens avtynande lämnat ett stort tomrum efter sig; ett tomrum som måste fyllas med något.

   PK-ismen är en kollektiv illusion, ett kollektivt hjärnsläpp, som bygger på ett amalgam av kristna tankar och vagt socialistiskt idégods. ”Rättvisa åt alla” — ”Allt åt alla, NU!”
   ”Bort med alla gränser mellan människor” — ”Ingen människa är illegal!”

   Dessa lika välmenande som verklighetsfrämmande idéer leder till att man står passiv och oförstående då Sverige invaderas av främlingar vars mål är att göra om landet till SITT territorium!

   (Och jodå Anna-Kristina: — detta vanvett underlättas av att kvinnligt omvårdnadstänkande tillåts dominera inom sektorer där det INTE hör hemma!)

   Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Sekulære verdensbilder, paradigmer, kan jo også bli en slags tro med sterk emosjonell ladning – som Hovshallar viser her.

   Gilla

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Båda förklaringsmodellerna har en hel del av sanningen i sig, nämligen att det funnits ett starkt parti som velat införa ett socialistiskt samhälle och att det samtidigt funnits ett ekonomiskt system som kalibrerat sig mot den ekonomiska potential som samhällsutvecklingen skapat. En tredje kraft av betydelse har varit det massiva genomslaget av vänsterideologi inom kultur och media.

  Men man ska komma ihåg att det inte är de ekonomiska aktörerna utan politikerna som bestämmer om budgetar och regelverk. Politikerna har gått från att se sig som allmänhetens företrädare till att se sig som något slags överhet. Belysande för denna mentalitet är följande exempel. Svenska MSM hävdade att om Trump ifrågasätter hur USAs inbetalade medel till FN används så ”tar” han pengar från FN.

  De som är inblandade här vill inte se någon förändring, de som beslutar anser sig ha rätt till pengarna. Och självfallet vill de som förbrukar pengarna (det välfärdsindustriella komplexet) inte se någon ändring annat än möjligen i form av ännu mera pengar.

  Så grundproblemet är att politikerna ser sig som överhet, inte som allmänhetens tjänare, och att media köper detta synsätt. Enda sättet att ändra på detta är att avskaffa alla stöd till politiska partier liksom alla offentliga stöd till radio, TV och tidningar.

  Gillad av 4 personer

 10. Vimsan skriver:

  Fler människor skulle vara mer fokuserade på vad de gör istället på vad de tror…

  Ta ett pyttesteg i taget genom tvivlets ravin. Det finns inga genvägar eller djärva språng.

  Hur gör DU i varje situation du ställs inför under vandringen?

  Gilla

 11. Björn skriver:

  Genom ”trossprång” lämnas kritiskt och logiskt tänkande kvar på andra sidan! Men det är säkert bekvämt för förvirrade och oförmögna, att ”köpa en färdig lösning med nån slags svar på allt”, och inte själva behöva försöka analysera vad som händer och sker i vår omvärld och varför!

  Gilla

 12. Anna Kristina skriver:

  Patrik påtalar att gruppfenomen lätt slår igenom brett och blir till pk-ideologi, som dränker individualitet och mer spretig mångfald. Och att det välfärdsindustriella komplexet gärna uppträder som en stor best som ständigt måste matas – och därför också växer.

  Inom de flesta yrken i samhället finns en kärna av engagemang och hängivenhet. Inom det välfärdsindustriella komplexet kretsar den runt sjuk- och social omvårdnad i vid mening. Och den ”branschen” domineras huvudsakligen av kvinnor.

  Att vissa raviner finns, går kanske, till vissa delar, att härleda ur könsskillnader, oavsett påverkan från kultur, personlig levnad och historisk epok. Och att dessa skillnader då mer pekar mot en generell biologi, av mer permanent slag.

  Efter lång levnad tycks det mig som om individuella skillnader, människor emellan, är den klart dominerande. Vi möter olikhet i bland enskilda individer. Men det hindrar inte att det återfinns psykologiska olikheter mellan könen av mer beständig karaktär, huvudsakligen då kretsande kring reproduktionen.

  De kroppsliga skillnaderna mellan könen är ju helt uppenbara.
  De kan var och en se utan att gnugga sig allt för mycket i ögonen.

  Och varför skulle biologi dra en skiljelinje mellan yttre kroppsliga attribut och inre psykologiska karaktärer, bara för att det passar in i ett postmodernistiskt överideologiserat samhälles sätt att tänka?

  Det har exempelvis visat sig vid psykologiska försök att kvinnors empati är lättväckt både gentemot den egna in-gruppen, och gentemot den mer främmande ut-gruppen. Medan männens empati gentemot in-grupp och ut-grupp ser något annorlunda. Männen kan lättare stänga av empatin gentemot en ut-grupp. Varför är det så, kan den nyfikne fråga sig?

  Med evolutionära glasögon på nästippen kan man ana följande evolutionära mönster.

  Det är förhistoriska samhällen långt bortom jordbruk och mer utvecklade civilisationer som manifesterat sig i våra gener. Alla dessa otaliga historiska småsamhällen har funktionellt byggts upp av båda könen. Men rollerna har inte varit lika. Inga antropologiska expeditioner, in i mer ursprungliga kulturer, har någonsin hittat ett samhälle där inte arbetsfördelningen mellan könen uppträtt olikartat.

  Mönstret har varit att männen uppträtt mer projektinriktat. De har organiserat jakt, opportunistiskt sökt möjligheter långt bortom lägret, och tagit risker. Även sett till att försvara samhället mot olika yttre fiender och hot.

  Kvinnorna har mer byggt upp och underhållit den sociala kontinuiteten. I varje ögonblick sett till att samhället inre sociala och materiella krav kunnat vidmakthållas. Egentligen varit vardagens mer osynliga hjältar. Ett socialt kitt inte bara finns, det måste ständigt bevakas och vårdas ömt och med varliga händer. Och det har huvudsakligen fallit på kvinnans lott.

  I dagens moderna omtankeindustri, inom sjuk- hälso- och socialvården, återfinns huvudsakligen kvinnliga händer och omtanke. Och den sociala materian är mer utmanande och svår att bemästra än mer projektinriktad ingenjörsvetenskap.

  Så var det även när männen gav sig ut på säl- eller mammutjakt, och lämnade lägret eller byn för dagar eller veckor. Kvar i byn måste samtidigt barn passas och skinn beredas till kläder, och grävkäppar böka fram ätliga rötter. Inga egentliga ögonblick fick släppas obevakade. För barnen fanns hela tiden med eller hölls i hägn bland de äldre. Dubbelarbete gick rentav in i kvinnors gener.

  Männens mer tillfälliga frånvaro i olika projekt förutsatte en ständig närvaro och uppmärksamhet inåt mot byn, att några bevakade, både socialt och praktiskt. Och det axlade huvudsakligen kvinnorna och deras tålmodighet.

  Multitasking och större social kompetens kom därför evolutionärt att ansamlas mer hos kvinnor än hos män. Medan män fick avlastning för att kunna ägna sig åt olika projekt, ett i taget, multitaskade kvinnorna sig fram genom vardagslivet.

  Den socialsekreterare som Patrik tar upp är oftast en kvinna. Medan militären domineras av män och mäns mer projekterande livsstil. En spegling av mer uråldriga arkaiska förhållanden och levnad.

  Numera, i korrekthetens tidevarv, får det inte råda några skillnader alls mellan könens karaktäristika. Som om eventuella olikheter alltid måste värderas positivt eller negativt, och vägas på guldvåg. Att strategin då gärna blir att förneka, putsa bort, rentav amputera, all förekommande olikhet, för att då uppnå ”en sann jämlikhet”. Som om gammal biologi och evolutionära olikheter måste desavoueras för att lämna rum för en mer trosviss pk-syn.

  Den ravin Patrik tar upp, går även könsmässigt genom stora delar av det välfärdsindustriella komplexet. Den visar sig även i lönesättning. Envist hör låga löner och kvinnor samman. Trots det lockar omsorg och omvårdnad alltid fler kvinnor än män.
  Men jämställdheten bär frukt på andra ställen. Nu börjar även politik, försvar och polis domineras av kvinnligt ledarskap.

  Och då kan det nog vara bra att syna skillnaderna i manligt och kvinnligt ledarskap, och se efter om det påverkar hur samhället klarar av att hantera olika typer av påfrestningar, där in- och ut-grupper gör skillnad, precis som de även gjorde under de miljontals år när människorna formades.

  Under miljontals år har könen utsatts för delvis olikartade evolutionära urvalsmekanismer som lett fram till vissa smärre skillnader i psykologi. Den könsmässiga ravinen må vara liten, och kan alltid diskuteras, men den finns, och utgör måhända även den en elefant i rummet – påverkad av både pk-ideologi och gener.

  Gillad av 3 personer

  • Göran Fredriksson skriver:

   I männens uppgifter har sedan människans uppkomst på den afrikanska savannen alltid ingått att försvara reviret och att svara för den inre säkerheten och ordningen. Att det främst är dessa uppgifter som missköts när det svenska samhället nu på historiskt sett kort tid blivit jämställt och feministiskt är logiskt då kvinnor i gemen här kan ses som praktikanter och lärlingar. Denna misskötsel kommer främst drabba kvinnorna själva som inbillar sig att utvecklingen mot jämställdhet inte är reversibel.

   Gilla

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Vilken fantastiskt bra summering Anna Kristina. Man och kvinna är inte lika men vi borde i det moderna samhället åtminstone ha samma rättigheter. Se det lilla landet ISLAND som nyligen föreslagit lagstadgade lika lön för lika arbete:(http://www.aftonbladet.se/nyheter/godanyheter/a/loev7/island-infor-lag-pa-lika-lon–oavsett-kon)
   Hittills ser jag ”rätten” för pappor att få vara hemma med sitt nya lilla barn som den största revolutionen i Sverige. Det kommer att ta tid…men det är en revolutionerande förändring.

   Nu längtar jag efter nästa revolution – att medborgarna tar tillbaka sina röster från partipolitikerna (helst nu 2918). Mycket lätt att åstadkomma. Vi behöver bara inse att det finns massor av kloka människor bland så kallat vanligt folk…klokskap som aldrig kommer fram annat än till de närmsta, men som nu om vi gick över till direktdemokrati, alltså öppnade dörren för alla medborgare att delta i sitt samhälle – skulle kunna ge oss en enorm skjuts i RÄTT riktning av så kallad utveckling. Istället för att fortsätta låta dagens partiklättrare slösa våra skattepengar på att kriga för andra länders räkning på andra sidan jordklotet eller förstöra våra småsstäder genom att låta byggbolagen riva och rasera all äldre arkitektur till förmån för de tillväxtskapande betonglådorna. Troligen skulle vi inte heller längre fortsätta att vara ett av de värsta länderna i världen på att sälja vapen (per capita)…väldigt få medborgare skulle ställa sig bakom hur dagens politiker agerat id en frågan. JAG LÄNGTAR efter DET GODA SAMHÄLLET!

   Gilla

 13. Maurice Anton skriver:

  Tycker liknelsen är utomordentlig. Att komma ur en bubbla kräver ett språng. Det är Antingen-Eller typ sätta ner foten eller inte.
  Absolut handlar det om eftertanke och ljus. .
  Tron (och vetenskapen omfattar för övrigt fler aspekter.
  1/ Den kognitiva; att hålla något för sant. Från latinets corgito, kunskap, handlar om att något förhåller sig på ett visst sätt. Ex hedersproblematik är vanligt förekommande i en viss grupp.
  2/ Den fidosiella, från lat fiducia, tillit. Man känner förtroende/tillit för någon..Ex jag tror på gud/dig
  3/ Den testemoniella, vittnesbörd som bygger på information som vi övertagit från andra. Ex jag tror att Xs uppgifter om fenomenet Y är korrekt.
  De flesta trosuppfattning faller nog under pkt 3.

  Gilla

 14. tobbewallin skriver:

  Peter Wolodarski i DN skrev häromdagen en krönika med titeln: ”Inget är så dåligt att det inte kan vändas till katastrof”. Han ger i krönikan uttryck för exakt samma sak som Patrik, men från motsatt håll, från samhällets insida. Han skriver till exempel att ”Stabila demokratier ska vara mer beroende av sina institutioner än de personer som för tillfället har makten över dem. Svåra frågor löses med hjälp av beprövad erfarenhet och politiska kompromisser, inte genom radikala kast.”

  Den berömda svenska Tryckfrihetsförordningen är inget annat än en censurlagstiftning som syftar till att hålla livet i Gustav III, eller överfört till dagens förhållanden, en censurlag som syftar till att DN:s läsare aldrig skall behöva läsa något oväntat som ruckar på deras världsuppfattning. En DN-läsare skall aldrig behöva sätta kaffet i vrångstrupen på morgonen.

  Det behövs terrordåd i Sverige för att politikerna skall debattera åtgärder mot terrorism. Det räcker inte med hög våldsbrottslighet bland invandrare för att debattera skyddsåtgärder för ursprungsbefolkningen.

  Men språnget från traditionell Socialdemokratisk syn på låglönearbeten och bidragsförsörjning av alla som inte klarar gymnasiet i Sverige till en allmänborgerlig syn på individens egna försörjningsansvar är egentligen bara ett kort skutt. Det är en svensk lögn att det går en avgrundsklyfta mellan Socialdemokrati och Moderater, det gör det inte. Därför kommer den nu sittande regeringen eller nästa att skapa låglönearbeten för den redan befintliga analfabetbefolkning som redan finns i Sverige. Den sortens politiska skiften är redan förberedda och kan genomföras utan grundlagsändringar.

  Internering eller utvisning av naturaliserade svenska medborgare strider däremot mot grundlag. Alltså kan inte något sådant genomföras med mindre än att det först väljs in minst ett parti i riksdagen som får igenom sina sådana förslag, det hålls ett mellanliggande val, och lagstiftningen antas. Detta är därför politiska förslag som inte kommer att genomföras i närtid.

  Gillad av 1 person

  • Asta skriver:

   Tobbewallin@ Här en inlaga som bekräftar din tes:

   Det svenska skolsystemet står inför en gigantisk utmaning i form av låga skolresultat

   Allt färre når gymnasiebehörighet efter grundskolan.

   ddn huvudsakliga anledningen till dåliga siffror är att nyanlända invandrarbarn i mycket stor utsträckning inte klarar av grundskolan. Av alla dem som anländer i högstadieåldern är det bara runt 30 % som har lyckats få gymnasiebehörighet efter att skolplikten har upphört.

   I Trollhättan saknar nu en fjärdedel av samtliga avgångselever gymnasiebehörighet. I Färgelanda är det hälften.

   57 000 elever går ett introduktionsprogram Resultaten är tyvärr också nedslående. Tanken är att de ska förbereda eleven för vanliga gymnasieprogram. Efter två år är det dock bara 30 % som har gått vidare till ett nationellt program, och nästan hälften har hoppat av gymnasiet helt. Vart de tar vägen är det få som vet, men det är svårt att tänka sig en bättre rekryteringsbas för kriminalitet.

   Skolkommissionen lade i veckan fram sitt slutbetänkande. Trots att skolresultaten för nyanlända är det överlägset största problemet för svensk skola idag, nämns detta bara i förbigående.

   Skolverket inte har kunskaper som utgångspunkt. Skolverkets riktlinjer har i stället ”inkluderande integrering” som mål, det nyanlända elever redan från början ska placeras i en vanlig klass svarande mot elevens ålder, helt oavsett elevens förkunskaper. Detta betyder att en 14-årig somalisk analfabet ska placeras i en vanlig högstadieklass. Vad det får för resultat för kunskapsinhämtningen kan vilket barn som helst räkna ut.

   Att skylla detta på det fria skolvalet är inget som har med verkligheten att göra.

   Den inkluderande integreringen är ren ideologi, baserad på en föreställning om social rättvisa. Denna dogm får uppenbarligen inte ifrågasättas, trots att alla ändå innerst inne måste förstå att den nuvarande situationen inte är hållbar i praktiken. Kunskapsmålet måste återupprättas. Lösningar med undervisning i egen grupp och förlängd skolplikt måste till. Vi kan inte fortsätta att offra stora andelar av varje ungdomskull varje år på ett ideologiskt altare. Det är inget annat än en social katastrof.
   http://fnordspotting.blogspot.se/

   Gillad av 2 personer

 15. Hovs-svartare-hallar skriver:

  Just så. Svagheten med käpphästen om det ”välfärdsindustriella komplexet” är att den inte tar med i beräkningen ideologins stora betydelse. Eller för att använda ett gammalt modeord, ”paradigmet”. För en människa som marinerats i PK-ismens gift en längre tid via etablissemangets media krävs det ett paradigmskifte för att byta åsikt.

  Man måste plötsligt se världen med andra ögon än tidigare, ungefär som då den geocentriska världsbilden ersattes av den heliocentriska (alltså insikten att jorden snurrar kring solen och inte tvärtom).
  På motsvarande sätt måste föreställningen att invandring i massiv skala från MENA-länderna är BRA för Sverige ersättas av insikten att sådan invandring är en KATASTROF för oss.
  En säkert smärtsam insikt för många.

  Gillad av 2 personer

 16. Björn skriver:

  Jag tror att mycket av det som händer i västvärlden idag, beror på att vänstern har fått makten över BÅDE press och beslutsfattande i många länder, och därmed gjort sig själva ”överflödiga”! Deras signum har ju historiskt varit att protestera och skapa upplopp mot den förda politiken, men nu när de själva har ”ledarvästen” på, börjar en känsla av ”ha tråkigt” infinna sig”! Ingen skrikande kaosframkallande mobb från ”motståndarsidan” hör ju av sig! Ett sätt att få lite fart under galoscherna har då blivit ”Vi släpper in några miljoner muslimer i Europa och ser vad som händer”! När sen protesterna från vanligt folk(Höger-populister!), som gillar lugn och ro i sin vardag, börjar öka i styrka, får vänsterfolket nytt syre igen och kan återuppta sitt gapande om orättvisor, brott mot värdegrunden, allas lika värde m.m m.m!

  Gillad av 5 personer

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Björn: — Inte alls. Vänstern erkänner helt enkelt inte att det finns olikheter mellan olika människor, eller mellan grupper av människor. Och om sådana olikheter skulle påträffas måste de GENAST raderas ut!

   Därför får det t.ex. inte finnas fattiga och rika länder, och om det ändå finns sådana skillnader är det de RIKA ländernas skuld, och denna skriande orätt måste SNARAST åtgärdas!
   Lämpligen då genom mass-migration från fattiga länder TILL rika länder.

   Samma vanvettiga resonemang tillämpar vänstern även på ex-vis skolan. Om man anpassar undervisningen efter olika elevgruppers begåvning (som man gjorde förr med folkskola/realskola osv.) kommer detta att leda till stora skillnader i kunskaper mellan begåvade och mindre begåvade elever.
   Därför ska ALLA elever pressas in i SAMMA form (enhetsskolan) — så att alla lär sig LIKA litet!

   Gillad av 2 personer

   • Björn skriver:

    Det är uf så jag menar; när det började kännas långtråkigt bland överklassvänstern, importerades folk från MENA, som det är ”synd om”, för att SKAPA skillnader och konflikter i samhället, som sen vänsteraktivisterna själva kan ”bekämpa” med sin vidriga metoder! Vänstern har ju alltid varit MOT nånting och blommar ut som bäst när det är mycket hot och hat i luften!

    Gillad av 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Menneskerettigheter som dogme, og troen på at disse er universellt godtatt og ønsket. Patrik har jo tidligere skrevet om ‘den indre svensken’. Vänstern forstår ikke at mange i andre, for oss fremmede kulturer, slett ikke abonnerer på ‘allas like värde’ – men tvert i mot (ut fra ‘sharia’) ser menneskerettigheter som en vestlig, menneskeskapt blasfemisk tanke som står imot Allahs lov.

    Det er ønsketenkning at konservative muslimer dypt marinert i sharia vil ta til seg vestlig menneskerettstenkning om de bare utsettes for nok dialog. De synes ikke at våre tanker er de rette! Dette klarer ikke vänstern å ta inn. Forskjellige verdener, totalt forskjellig livsgrunnlag.

    Gilla

 17. Sixten Johansson skriver:

  De två förklaringsmodellerna är inte motstridiga, utan parallella. De pekar ut två komplex av idéer och praktik, som har samverkat med annat – bl a feminismen – och bidragit till dagens situation. Om man nu nöjer sig med att peka ut en enda sådan förklaringsmodell, då ska den ju kunna testas och ge svaren på en massa akuta politiska frågor:

  ”Menar du att botemedlet är att rösta på alla andra partier än soc-dem? Eller är lösningen att montera ner VIK? I så fall hur och vad kommer då att hända? Hur löser vi de andra uppenbara problemen, om den tillräckliga förklaringsmodellen är antingen VIK eller hundra år av sosseri? Det handlar ju om tänkandet hos stora delar av befolkningen lika väl som om deras praktik och dagens samhällsapparat – hur ska allt detta kunna ändras och vilka kan förväntas göra det?”

  Människans tillvaro, livet, samhället och verkligheten kan i stället beskrivas som en ständig dragkamp mellan motstridiga krafter och idéer. För att förbli friska och livsdugliga måste både individer och samhällen hitta en balans. På det politiska planet har västländerna – och Sverige helt huvudlöst – tappat balansen och förnuftet och kanat ner i en extrem egalitarism, en infantil, materialistisk, masspsykotisk, muterande vänsterögdhet, som nu allt snabbare förstör samhället, eftersom motverkande konservativa, icke-egalitära och icke-materialistiska krafter och idéer har trängts ut ur det kollektiva medvetandet.

  Det egalitära tänkandet var ändamålsenligt under de kanske 150 000 år då människor i huvudsak levde som jägare, fångstmän och samlare. Grupperna var små, bytet kunde delas jämlikt och rättvist under allas överinseende. De uråldriga, starka instinkterna både att dominera och att parasitera kunde hållas i schack av gruppen. Men när människor blev bofasta jordbrukare (för kanske 12 000 år sedan) började rikedomar och makt fördelas allt mer ojämlikt och orättvist i de maktlösas tycke. Så länge har den världsliga och religiösa makten varit hierarkiska och högerögda.

  När egalitarismen under 1000-talets sista århundraden till sist lyckades ta kontrollen över massan, våldsmonopolet, media och skolan började den omskapa individen, verkligheten och verklighetsbilden. I brist på motstånd blev den allt mer vansinnig och började löpa amok. Framöver gäller det alltså att få ner egalitarismen på golvet, plocka fram tvångströja, lugnande sprutor och antipsykotika. Efter hand kan man ge samtalsterapi, men det tar lång tid att laga det förstörda och rehabilitera patienten.

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Veldig forstandig tenkt! Det er jo balanse, bakkekontakt og ‘den gyldne middelvei’ som mangler. I østlig filosofi har de tanken om yin og yang for noe av dette.
   Vänsterns idéer har blitt som dogmer det ikke får settes spørsmålstegn ved, og som følge av det utviklet seg til ensidig, ekstrem fanatisme. Samt ‘godhetstyranni’.

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Og på toppen av alt innfører dette ekstreme samfunnet horder av supermacho menn med misogyni, tro på sharia og dermed forakt for kuffar + allas lika värde! Det kan jo ikke gå bra.

   Gilla

 18. sienceofreligion skriver:

  Reblogga detta på Site Title och kommenterade:
  Som religionsvetare med tonvikt på exegetik och filosofi, håller jag inte med om att Kirkegaard menade att man inte kunde ta små steg i taget. Om man tar många små steg istället, och kommer fram till målet d v s tron, har man fortfarande tagit sig samma längd som man gjort i ett språng. Kirkegaard var ju väl insatt i teologins värld. Han utgick hur b la i vad Jesus sa och vad han gjorde mm. Faktum och det mest anmärkningsvärda att en så kunnig teolog/filosof som Kirkegaard inte skulle veta att t o m Jesu lärjungar tog små steg för att komma till tro, som sedan bar att dö för i sin skräck dom levde i. Kirkegaard är fullt medveten om att tron kommer till människan på lika många olika sätt som det finns troende. Allt annat är helt orealistiskt för att hålla i en analys att man måste ta och hoppa från ett till hundra. Hela historien om hur Jesus undervisar sina lärjungar och det tålamod han visar in i det sista när dom somnar ifrån honom trots att han bad dom vara vakna den sista natten i Getsemane.

  Gilla

 19. Ina Höst skriver:

  Det är min tro att din bekant har fel, Patrik. Socialdemokratin gjorde mycket gott för landet och förde det framåt ända tills Olof Palme kom till makten. Då började förfallet sakta men säkert genom en omriktning av politiken.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.