Självmordsbombare slår till mot kristna

Mohamed Omar

Stilla veckan blev inte stilla för de kristna i Egypten. På palmsöndagen den 9 april, då stilla veckan inleddes, gick jihadister till attack mot två kyrkor. De kristna hade samlats för att minnas Kristi lidande och död, men fick själva uppleva lidande och död för sin tro. Över 40 dödades i massakrerna, och många fler skadades.

Här kan man se en video inspelad efter kyrkbombningen i Alexandria och här en video från bombningen i Tanta. Varning för starka bilder. ”Det var blod över hela golvet och kroppsdelar utspridda”, sa en kvinna som befann sig i kyrkan i Tanta till nyhetsbyrån Reuters.

På palmsöndagen minns man Jesu intåg i Jerusalem, då folket hälsade honom med palmkvistar i händerna. Han var en kung, men inte som världens kungar. Han var fattig och red på en åsna. Han talade om ett rike som finns ”invärtes i er”.

Det är stor skillnad mellan Jesus, kristendomens centrala gestalt, och profeten Muhammed, islams grundare. Jag är inte troende, så detta har inget med att göra att jag skulle tro på en religion och därför nedvärdera en annan. Det är bara en slutsats jag dragit efter att ha varit muslim i många år och läst om både Jesus och Muhammed.

Frans Michael Franzéns psalm Bereden väg för Herran, skriven 1812, som sjungs både i advent och på palmsöndagen, skulle kunna ha varit skriven just för att framhålla Jesus i motsats till Muhammed: ”Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt”.

För Muhammed kom med härar. Han ledde sina härar i jihad, heligt, krig mot de otrogna för att utbreda sitt styra, plundra och ta slavar. De som dog i det heliga kriget kallades shuhada, martyrer, och lovades stor lön i paradiset. Det är här man hittar grunden till de moderna självmordsbombarna. De stödjer sig på islamiska texter, Koranen och Muhammeds yttranden i de så kallade haditherna, för att rättfärdiga sina attacker.

Här kan man se en video som visar hur jihadisten spränger sig själv vid kyrkan i Alexandria. För en utomstående ter sig denna fanatism och detta dödsförakt som helt obegripligt. Det är när man studerar de islamiska texterna som det blir mer begripligt.

Koranen förmedlar bilden av en värld som är uppdelad mellan gott och ont. På ena sidan står de trogna och på den andra de otrogna. De trogna har som uppdrag att upprätta Guds rike. Det är inte som Jesus rike, något som finns ”invärtes i er”, utan ett världsligt rike. Det är ett rike som upphöjer de trogna, muslimerna, och utrotar eller trycker ner de otrogna. Jihadisterna strävar efter upphöjelse i världen, genom att upprätta detta rike, eller i himlen, genom martyrskapet.

När Jesus i Matteusevangeliet talar om att inte har kommit med fred utan med svärd, menar han svärdet som metafor. Han menar att hans budskap kommer att väcka fiendskap hos vissa. Och detta kommer att splittra människor. Jesus själv slog ingen med svärd. ”Med Andens svärd han strider och segrar, när han lider”, heter det i psalmen.

Det skiljer honom alltså från Muhammed som själv bar ett riktigt svärd, slogs med svärd, och befallde sina trogna, som också bar på riktiga svärd, att döda hans fiender. Det är svårt även för den välvilligaste Korantolkaren att bortse från detta.

Enligt Koranen är Muhammed ett föredöme som de troende ska följa. Muslimska teologer har ansett att profeten är den som bäst begrep hur Koranen ska tolkas eftersom det var han som tog emot den. Och Muhammed tolkade ordet ”jihad”, som betyder ansträngning och strävan, som ett fysiskt krig, en krigisk ansträngning, där man dödar riktiga människor. Som det står i Koranen: ”…och de skola strida för Guds sak och döda och dödas…” (Zetterstéen 9:112).

Jesus sökte inte världslig makt medan Muhammed var både profet och kung. Och de som efterträdde Muhammed, kaliferna, ärvde denna roll. Kaliferna fortsatte också det heliga kriget som Muhammed påbjudit och påbörjat. Det var så bland annat Egypten kom under islamiskt styre. Det var förut ett kristet land.

När den förste kalifen, Abu Bakr, skulle erövra Persien, sade han till perserkungen: ”Jag har kommit till dig med en här av män som älskar döden såsom ni älskar livet”.

Kärleken till döden, döden i jihad som en biljett till paradiset. Detta finns i de islamiska texterna. Det som har hänt är att de moderna jihadkrigarna använder bomber, medan krigarna under Muhammeds och de tidiga kalifernas tid, använde andra vapen. Muhammeds krigare kastade sig in bland fienderna, i visshet om de skulle dö, och de prisades av deras profet och härskare.

Muhammed och kalifernas krig mot de otrogna prisas fortfarande av imamer, även i Sverige. I Karlstad planerar Islamiska kulturföreningen att bygga en ny moské. Föreningen har tidigare bjudit in imamen Abdul Wadud som föreläsare. I ett YouTube-klipp från den 25 februari 2013 kan vi ta del av föreläsningen ”Hur blir man en starkare muslim?”. Bland åhörarna, i den främre raden, sitter Rauf Ahmadi, Islamiska kulturföreningens ordförande.

Hur ska man då bli en starkare muslim? Punkt nummer ett, förklarar Abdul Wadud, är att “man i hela sitt liv försöker att ge seger till islam”. Det betyder “att stödja islam, att hjälpa islam, att sprida islam”. Ett sätt att hjälpa islam och ge islam segern, tycks vara genom jihad. Abdul Wadud berättar ”en fin berättelse” om en av profeten Muhammeds bästa män.

“Han var bland dem som krigade mot Europa, mot Rom, Qaisar”, säger imamen för att visa vilken bra muslim mannen var. Qaisar är arabiska för kejsare. Han talar alltså om det kristna, grekisk-romerska riket, det som brukar kallas Bysantinska riket. Detta rike krossades, liksom Persien och Egypten, av islamiska invasionshärar. Men det tog lång tid, från Muhammeds första härtåg på 600-talet fram tills huvudstaden Konstantinopel föll den 29 maj 1453 och den stora kyrkan, Hagia Sofia, gjordes om till moské.

“Muslimerna krigade modigt. Som ni vet, intill döden. De brydde sig inte”, fortsätter Abdul Wadud för att prisa denne mans och de andra Muhammedtrognas mod och styrka i det heliga kriget mot de kristna. De hade med andra ord den starka tro som varje muslim bör eftersträva. Även om Abdul Wadud inte stödjer kyrkbombningarna i Egypten, så delar han jihadisterna tro på jihad mot de kristna som något gott, och dödsföraktet i detta krig som en god, islamisk egenskap.

34 reaktioner på ”Självmordsbombare slår till mot kristna

  • JAN BENGTSSON skriver:

   En talande tystnad, kan man nog säga!
   Tom (S)törsta möjliga tystnad…

   Nu hyllas Allahs vår Statsminister,
   för något han själv i princip negligerat fullständigt…

   Som vanligt gäller det floskeln Allas Lika Värde,
   att visa att den är fullständigt innehållslös i praktiken!

   De med störst insikt i problemet,
   MOBBAS bort som vanligt…

   Vår Stasiminister är inget annat än en rå mobbare, inget annat!!!

   Liked by 3 people

 1. Vimsan skriver:

  ”Verbet stödja exempelvis har inte bara presensvarianterna stöder och stödjer utan också en variant på själva grundformen (infinitiven). Det kan också heta att stöda.”

  Lite svenskundervisning klippt från nätet, då jag själv inte var klar över vad man ska skriva. 🙂

  Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är helt riktigt. Hitler beklagade vid flera tillfället att Tyskland var kristet och inte muslimskt. Himmler framhävde att den islamska tron var den perfekta för en soldat ty denne fruktade inte döden utan såg döden vid slagfältet snarare som något eftersträvansvärt.

  Liked by 2 people

 3. Johan Löfgren skriver:

  Vad är det som attraherar inom islamsystemet? Döden tycks vara det högsta – att döda och dö för att blidka en påstådd gud. Systemets fundament är ju väldigt ohållbart med ett ihopaplock av allt möjligt. Exempelvis förvanskas personer och historik vi finner i Bibeln. Ett slående exempel i Koranen är att Allah inte har någon son. Och Jesus är någon annan.

  I Bibeln varnar Jesus med flera för kommande falska profeter och läror. Det Jesus gjorde blev fullbordat och inget nytt var eller är att vänta. I det skenet ska islam förstås. I kristendomen är påskens budskap det största – Gud själv dör på korset för hela världen. Sedan är det fritt att bejaka eller förneka försoningsverket.

  Visst är det bättre med ett kors än bomber, granater, lastbilar, knivar och svärd.

  Liked by 3 people

 4. JASA skriver:

  Jag läser dina texter och låter mig övertygas. Men sedan tänker jag på de kristna och välsignade korstågen och den koloniala expansionismen och exploateringen som utfördes i kristendomens och den västliga civilisationens namn. Var grundade de sig på? Var det inte Bibeln de höll i handen?

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Vilket bibelställe har du här i åtanke? Alternativt, hur skulle de som kristna enligt din mening ha kunnat ens gå på toaletten utan att detta kunde betraktas som en kristen handling? Uppenbarligen är du inte bekant med tio guds bud och inte med Jesu tre frestelser.

   Kolonisationen var opportunistisk. Förvisso yppade sig tillfället tack vare den tekniska utveckling som kristendomen orsakat. Nu invaderas vi av hedningar med kristen smartphone. Om man nu skall betrakta teknologi som religionsutövning

   Korstågen var en patetiskt svag försvarsreaktion på jihad:

   Liked by 4 people

  • Muhammeds pungkula skriver:

   Korstågen uppståd till följd av Islams ockupation av Europa. Några Kungar bestämde sig att försvara kristendomen när de börja förstå vad som höll på att ske. När man Läser Din text så får du det att låta Som att Kristna gick pp Jihad och Tvångskonvertera Muhammedaner. Stämmer ej. Det hela gick ut på självförsvar och att befria Jerusalem från mördarna inom Islam.

   Glöm inte att det var Islam som ockupera Mellanöstern med krigsherren och våldtäktsmannen Muhammed. Så ta och lägg ner din överdrift angående korstågen din kommunist! Sluta romantisera Islam.
   Allahu Akbar!

   Gilla

  • Anders skriver:

   Korstågen var en reaktion på muslimers erövring av Jerusalem, alltså ett svar på en aggression mot en av kristenhetens heligaste platser. De var dock väldigt begränsade (titta på kartor) om man jämför med de muslimska erövringstågen som nådde ända fram till Wien.

   Kolonialismen motiverades kanske ibland med kristna motiv, men redan då hade religionen fått stå tillbaka för ekonomismen i västvärlden. Det huvudsakliga skälet för kolonialismen var ekonomiskt.

   Liked by 4 people

  • sven larsson skriver:

   Jag har också haft problem bla korstågen och häxbränningar, kkk. Det finns ju ifs inget stöd för dessa företeelser i NT, men människor har gjort sina egna ”tolknngar”, ofta handlar det om maktmissbruk och politik, det har ofta fungerat eftersom folk i allmänhet faktiskt inte visste vadsom stog i NT. Skilnaden mellan NT och Koranen är att Koranen uppmanar till våld och NT till kärlek, även till fiender. Dagens kristendom har förändrat väldigt mycket sedan korstågen, i Islam finns en starkt bakåtsträvande kraft, en del muslimer vill reformera Islam, hoppas hoppas.

   Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   ”Expanderade” inte invasiva Islam många hundra år före Korstågen?

   Spanien erövrades väl redan på 800-talet?
   ”Fredfullt”, med Svärdet fullt synligt i sin hand…

   Korstågen var väl i princip ett svar på denna invasiva politik?

   Gilla

  • Göran skriver:

   Korstågen var ett slags försvarskrig, att försvara de kristna som bodde i området men även att ha kontroll över de platser som var heliga för de kristna så att de kristna kunde besöka de platserna.

   Under korstågstiden skedde 24 slag mellan kristna och islam. Det kan jämföras med 570 slag där islam gick till angrep mot kristna.

   Islam har också hållit på med kolonial expansionism och exploatering. I 1.400 år höll de på. Jämför det med tiden för de västliga ländernas kolonialism. Befolkningen i Afrika fördubblade sin livslängd under väst kolonialism. Islam tog mest bara slavar och slog ihjäl befolkningen. Det beräknas att 150 miljoner afrikaner blev förslavade av islam. Inte så känt, men till och med på Irland tog islam irländare som slav. Det var väst och framförallt England som satte stopp på slaveriet.

   Några dödssiffror som islam är skyldiga till.

   120 miljoner afrikaner
   60 miljoner kristna
   80 miljoner hinduer
   10 miljoner buddister
   270 miljoner totalt

   Liked by 3 people

  • Staffan Wadström skriver:

   JASA, finns mycket som man kan kritisera kristna för genom historien. Men den koloniala expansionismen och exploateringen, skedde väl inte utifrån bibelns texter, och alltså inte i kristendomens namn.
   När det gäller korstågen vet jag inte vad du menar som var välsignat? Så här skriver professorn i religionsvetenskap, Kjell O Leijon i en artikel:”När det gäller huruvida problemen mellan kristna och muslimer startade i och med korstågen, framträder oftast en djupt bristande historisk kunskap. Muslimska krigs- och erövringståg eller jihad mot kristna befolkningsområden påbörjades redan på 600-talets mitt. I årtionde efter årtionde underlade muslimer genom militär makt sig områden som under mycket lång tid, flera hundra år, befolkats av kristna grupper. De kristna eller judar som inte av sociala, politiska, militära eller andra skäl konverterade till islam drabbades på många håll av så kallad dhimma, en särskild skyddsskatt, men detta resulterade också i segregation och förödmjukelse. Under några perioder var icke-muslimer på vissa erövrade platser tvungna att bära märkbara tecken på att man var ”annorlunda”.
   När de militära attackerna nått Konstantinopel, vädjade man till väst om hjälp. Som respons samlade påven Urban II konciliet i Clermont år 1095. Beskrivningar av hur kristna pilgrimer halshuggits, våldtagits och lemlästats följde. Detta blev startskottet till det första korståget, vilket alltså (nota bene!) inleddes omkring 450 år efter det att muslimska militära erövringar påbörjats och förödmjukande ”dhimmastyre” snart därefter införts.

   Liked by 4 people

  • salrol skriver:

   JASA! Du kan uppenbarligen inte din historia. Det muslimerna utsatte befolkningarna för i de erövrade områdena mellan 633 och minst till ca 900 liknar vad vi idag ser IS utföra i sin stat. Terrorism fanns även den tiden, d v s plötsligt kunde en man på gatan börja döda alla runt omkring.
   Emellertid hade islam erövrat Europa t o m halva nuv Frankrike fram till 732, då slaget vid Poiters utkämpades. Ingen av sidorna vann egentligen, men södra Frankrike var mer eller mindre styrt av Islam i nästan 50 år efteråt, medan de olika regionerna successivt slog sig fria med politiskt stöd från frankerna.
   718 hade dessförinnan Östrom besegrat de anstormande jihadisterna nära Konstantinopel.
   Ca 712 hade islamska jihadister erövrat de centralasiatiska rikena. Striderna var mycket hårda många massakrer skedde.
   Jihadisterna planerade därvid att fortsätta attacken åt nordväst, d v s norr om Svarta Havet och målet bör ha varit främst Konstantinopels ”baksida”, men även Västeuropas ”baksida”. Runt Volgas mynningsområde resp Dons mynningsområde och i vidsträkta områden runt detta härskade från ca 600 en grupp av klangrupper ledda av Khazarklanen, kallad Khazarer. Eftersom Khazarklanen var framstående köpmän visste de tidigt att Jihad var på väg och bl a påverkade av handelspartners i V Medelhavsregionen (Judar), så konverterade de till judendomen. Jihadisternas planerade attack åt nordväst had således även till syfte att krossa judar. Men vid tiden var Khazarklanerna utmärkta krigare av turkiskt ursprung och jihadisterna besegrades.
   Således var alla anfallsvägar mot Europa stängda fr o m ca 732.

   Märk väl att kristendomen hade varit på defensiven, och skulle förbli så ända fram till ”korstågstiden”. Att vägarna var stängda innebar inte på något sätt att jihad hade upphört. Jihad ändrade bara karaktär medan islam samlade krafter för att återuppta jihad. Detta skedde sedan perioden 1400-1600, när till slut jihadisterna besegrades utanför Wiens portar, dock utan att fred någonsin slöts (endast krigs-stillestånd).

   Den nya karaktären på Jihadismen var att mindre piratflottor härjade längs sydeuropas kuster för att slakta, våldta och framförallt ta kvinnliga slavar. Flera miljoner Européer dog som slavar inom den islamska världen. De rikaste kunde möjligen bli friköpta. Om man studerar de ”ursprungliga” bylägen som finns längs Medelhavskusterna, så ser man att de alla ligger på bergstoppar och är lättförsvarade. Dessa raider innebar att vid mitten av 1800-talet så hade befolkningen i södra Europa blivit allmänt mycket mer brunhyad och med svart hår m anl av de barn som föddes efter våldtäkt. Om man studerar bilder, målningar etc från romersk tid, så ser man en övervägande ljushyllt befolkning och med gyllenblont hår.
   Cicilien var från 800-talet fram till ca 1060 i händerna på araber. Men efter att Normanderna befriat Cicilien insåg Europas ledare (och Påven) att det gick att göra något åt den jihadistiska plågan. Det är nu Påven kallar till korstågen, som alltså är ett försvarskrig. Europa vann dock inget efter ca 100 års strider, utan de ständiga jihadistiska attackerna fortsatte tills de Europeiska staterna och USA tillsammans och var för sig erövrade piratnästena (hamnarna) längs Nordafrikas kuster. Samtidigt avtalade Europas stater resp USA om att patrullera längs kusterna i syfte att skydda sjöfarten. Här deltog även Sverige med fregatter, vilka utkämpade många sjöslag mot piratflottor. Även 100-tals svenska sjömän försmäktade i slaveri inom islamska världen. Några piratflottor attackerade så långt norrut som norra Irland, Island resp (sannolikt) Grönland.

   DET ÄR SÅLEDES GROV HISTORIELÖSHET ATT SKYLLA KORSFARARE SOM URSPRUNG FÖR HAT MOT ISLAM. TVÄRTOM STÅR ALLTID ISLAMS KONTINUERLIGA KRIGFÖRING FÖR ALLT HAT.

   Liked by 2 people

   • Ophelia skriver:

    ” Dessa raider innebar att vid mitten av 1800-talet så hade befolkningen i södra Europa blivit allmänt mycket mer brunhyad och med svart hår m anl av de barn som föddes efter våldtäkt. Om man studerar bilder, målningar etc från romersk tid, så ser man en övervägande ljushyllt befolkning och med gyllenblont hår.”
    ”romersk tid”, vad betyder det?
    Historien du berättar må vara sann men din kommentar om hud- och hårfärg tror jag inte på.
    Gibraltar ligger inte långt från Afrika så med ditt resonemang borde de redan varit ljusbruna långt före Kristi födelse.
    De få människor som hade råd att måla sitt porträtt var förmodligen mycket förmögna, kanske kungar rent av. De ljushylta har ofta setts som lite finare genom historien och fick ofta högre positioner i samhället.
    Men kom gärna med fakta och källor, jag är alltid nyfiken.

    Gilla

   • salrol skriver:

    Ophelia! Romerska Riket, Västrom ca 700-470 ekr. Därefter vatikanen och påvestolen som ”arvtagare”. Gå in på nätet och sök upp bilder från Romerska Riket, t ex foto av fresker och mosaiker. Längs Nordafrika resp inom M Ö lägger man märke till att avbildade har annan hy och hårfärg än vad man hittar i Mindre Asien resp Runt Svarta Havet, Grekland, I själva Rom eller i Västeuropa. Kejsarna avbildas oftast som gyllenblonda och texterna beskriver dem samtidigt som sådana. Allt detta försvann bl a m anl av de systematiska våldtäkterna vid de kontinuerliga slavjägar-anfallen mot kusterna runt Medelhavet. De flesta raider omfattade något 10-tal skepp (400-500 man) under några dygn, men regelbundet kom det även styrkor på 1000-tals pirater, som besatte hela regioner under månader, medan de systematiskt plundrade ut allt av värde ur regionen, inkl 100-tals unga flickor, rika män och kvinnor. De män som togs gjordes till eunucker och om de överlevde, så togs de med. Efter de månaderna fanns det garanterat ingen kvinna, som inte var våldtagen, vanligen flera gånger.
    De slavar som under 1600-1800-talet köptes in av Européer, av främst muslimska slavjägare, tilläts bilda familj, ”föröka” sig. De dödades sällan, såvida de inte begick brott, men levde självklart ett ofritt och hårt liv.
    Slavar hos muslimer, med enstaka undantag, levde hårda liv, kvinnor som blev med barn – vilket hände regelbundet eftersom det ingick i en slavkvinnas uppgifter att stå till ”tjänst”, fråntogs de nyfödda barnen som slogs ihjäl. Männen var ju i regel eunucker. Det är därför det i Nord- resp Sydamerika finns så många afrikanska ättlingar efter slavar, medan 10 ggr så många slavkvinnor i muslimska områden nästan inte avsatt några spår allas. Visst finns det en och annan ”abu-”, men dessa härrör från erövrartiden i en region, då den erövrande armén fortfarande stod på svag grund, vilket kompenserades genom giftermålspolitik med någon lokal maktklan. Och så föddes det ett antal ”abu-”.

    Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  Om man bara tar för givet att vi skall försvara oss mot jihad, att vi skall gå till motangrepp, att vi skall fortsätta till slutet, att vi skall slåss med växande självfötroende och växande styrka, att vi skall försvara vår nation till varje pris, att vi skall slåss på stränderna, att vi skall slåss vid landningsställena, att vi skall slåss på fälten och på gatorna, att vi skall slåss i fjällen, att vi aldrig skall ge upp, så är det en utmärkt attityd att säga: ”vi skall inte vara rädda”. Men inte annars.

  Gilla

 6. Hortensia skriver:

  Tack, Mohamed.

  Den muslimska mentaliteten kan vi knappast förändra utan extremt drastiska åtgärder, men med ökad kunskap om våldsideologin islam och vardagsmuslimers obegripliga förhärligande av sin barbariske pedofilprofets vämjeligt omoraliska leverne kan vi, förhoppningsvis, öka vår självbevarelsedrift och ta tydligt avstånd från eländet.

  En reporter frågade, angående S-kongressens utspel om att ”förbjuda religiösa friskolor”, huruvida man, eftersom skolavslutningar i kyrkan med ”Den blomstertid nu kommer” och andra svenska traditioner – som Luciafirande – fortsatt kunde tänkas tillåtas, nu ska sjunga ”muslimska sånger” också… finns det några sådana överhuvudtaget?

  Liked by 1 person

 7. uppstigersolen skriver:

  Jag förvånas alltid över att vissa muslimer vill följa Muhammed genom att gå tillbaka och återta den rena islam, följa koranen till punkt och pricka. Att dessa sedan använder bilar istället för kameler, kalashnikovs istället för svärd blir en kullerbytta som jag inte förstår. Logik verkar ju inte vara dessa figurers starka sida.

  Liked by 1 person

 8. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Denna debatt kan föras på många nivåer. Alltifrån en högre teoretisk nivå ner till det vardagliga. Ser man till historien så har det begåtts många hemska dåd i kristendomens namn, men om vi bortser från världskrigen så är det för åtskilliga århundraden sedan detta hände. Den våldsbejakande ideologiskt baserade islamiska terrorn sker idag. Så uppenbarligen skiljer det ett antal århundraden mellan den civiliserade form av kristendom som utövas idag och motsvarande inom islam. ”Utövas” är kanske inte helt korrekt längre men utan tvivel har kristendomen haft en stor påverkan på vår syn på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, djurens rätt, jämlikhet etc.

  Man borde ägna lite mera uppmärksamhet åt att dissekera aktörerna inom det våldsbenägna islamiska systemet. Utan att vara särskilt insatt kan jag ändå notera tre grupperingar:

  • I toppen sitter hårdhänta diktatoriskt lagda politiska ledare som Erdogan eller ledare för terrororganisationer, dessa kan uppbåda resurser för terror
  • Ett prästerskap som predikar läran och motiverar fotfolket att offra sina liv
  • Ett fotfolk som är illitterat, kuvat och lättpåverkat och som sitter fast i livslångt bidragsberoende, klankultur etc

  I alla fall de två senare kategorierna finns i Sverige, och en viss fjärrstyrning från skikt ett kan förekomma, men mycket begränsat tror jag. Dvs jag tror inte det finns särskilt mycket ”skikt ett” i Sverige.

  Så i Sverige är risken för framtida attentat främst kopplad till enstaka galningars dåd, rekryterade från fotfolket och uppmuntrade av prästerskapet.

  Den svenska strategin att kärleksbomba för att undanröja hoten kommer inte att räcka till. Man måste få bort no go zonerna där fotfolket och prästerskapet uppehåller sig, förmodligen genom en kombination av utvisningar och integration. Dessutom måste medierna besinna sig och sluta hyckla.

  Media har ju rapporterat frikostigt om kärleksbudskapen men har nogsamt underlåtit att rapportera om att det från det muslimska fotfolket demonstrerades stöd för terrordådet. I olika inslag i statstelevisionen och i TV 4 kunde man se hur personer gjorde V-tecknet bakom ryggen på reportrar på plats där dådet hände. Finns bl a på länken https://www.youtube.com/watch?v=xLxN_36zQ9c.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Imamerna utgör väl den gröna faran i praktiken?
   Där i Moskéerna sprids hatbudskapen mot västerländsk kultur!
   Varför ej stanna i Paradiset istället…

   Gilla

 9. I skriver:

  Det är dags att ta till sig några svårsmälta sakupplysningar, baserat på erfarenheter från andra håll i världen än Sverige.

  1. Dagens islamistiska terror drivs av en fullständigt vedervärdig ideologi som ger stöd åt våldsdåd mot oskyldiga civilpersoner.

  2. Terroristen struntar fullständigt i om Sverige förblir vidöppet eller om säkerhetskontroller införs – ja, möjligen skulle han föredra det förstnämnda, eftersom det blir lättare att utföra stora terrordåd för hans gelikar. Den jihadistiska terroristens mål är att ta död på folk och sprida skräck. Inte nödvändigtvis för att Sverige på så sätt kommer att bli ett kalifat om tio-tjugo år, utan för att det rimmar med hans tro och ideologi, och för att han förmodligen ändå har en benägenhet till att bruka våld.

  3. Ett angrepp beror inte nödvändigtvis på att den angripne någon gång har orsakat terroristen eller dennes familj eller kultur någon skada. Tvärtom är exemplen på motsatsen talrika, det vill säga att det angripna samhället har gjort en hel del för terroristen.

  Den mänskliga naturen är ibland ingen vacker syn. Med detta sagt kanske vi kan komma vidare och lämna de naiva förhållningssätten bakom oss.

  Ilan Sade’

  Liked by 2 people

 10. Bamse skriver:

  Tystnaden från muslimer i Sverige är talande. Jag tror att många, kanske de flesta av dem, tänker att vad som skedde, skedde väl för att Allah ville det. Annars hade det ju inte kunna hända. För övrigt tycks media nu sysselsatta med att i vanlig ordning tona ner den muslimska komponenten hos gärningsmannen, som ännu så länge bara är ” misstänkt”.

  Gilla

 11. Björn skriver:

  Regering verkar ha bråttom att införa en lag som kriminaliserar deltagande i terrororganisationer! (Bak-)tanken är väl att hinna ”stämpla” SD som sådan innan valet 2018!

  Liked by 2 people

 12. Meta skriver:

  Mohamed, ett stort tack för dina modiga texter, jag vill inte missa en enda av dem. Emellertid blev jag besviken över att du i detta inlägg länkat till videon från bombningen. Att läsa att 40 personer sprängdes ihjäl borde räcka, våldspornografi gör inget för de döda, skadade eller deras anhöriga. Däremot hjälper bilder och videon förövarna att sprida sitt skräckbudskap, kanske rentav inspirera andra potentiella bombare. Tänk också på att varje klick på en nätvideo eller -bild tänder dollartecken i någons ögon. Om bombscener ”säljer” så blir de en handelsvara. I en värld där terrorattentat blir vanligare och alla medborgare bär på mobiltelefoner behöver vi ifrågasätta rätten att distribuera terroristernas propagandamaterial, och samtidigt avtrubba våra egna känslor av avsky inför deras gärningar.

  Gilla

  • Lisa skriver:

   Meta, ingen ser hur de dödar våra barn! 😦 Ingen bryr sig! Jag VILL att du och alla andra ska se hur kristna människor blir mördade, sprängda i bitar, lemlästade bara pga att de är kristna!!
   Men ni vill inte se, ni vill egentligen inte veta!
   För det är för obehagligt.
   Men detta är VERKLIGHETEN!!
   Gör något istället!
   Bry er om våra barn som mördas!
   Men det ar viktigare för er att inte någon ska tro att ni är ”islamofober”. Jag lovar dig, hade du varit med i kyrkan i söndags hade du inte varit ”fob”, du hade avskytt islam!
   Folk är lika fega nu som under förintelsen!!
   Skäms!!!!

   Gilla

 13. Katrin skriver:

  Jag känner mig inte så motiverad att fortsätta mitt volontärarbete med flyktingar. Inte en enda av de muslimer som blivit mina vänner, har brytt sig om att höra av sig med ett enda ord. Tystnaden är öronbedövande! Och just det här att jag som naiv svensk förutsätts fortsätta sprida ”kärlek” och ge av min dyrbara fritid som volontär för dessa.
  Jag har goda grannar i 80 års åldern som jag ska besöka istället och som jag erbjudit hjälp.

  Liked by 3 people

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.