VEM SÄTTER SVERIGE FÖRST?

Ian Wachtmeister

I Sveriges Riksdag sitter svenska folkets valda ombud. Och all makt utgår från folket i vår svenska demokrati. Enligt lagen alltså.

Men om vi lyssnar på partiledare och riksdagsledamöter blir i varje fall jag övertygad om att de sätter väldigt många saker till exempel sig själva och till och med världsdelar före Sverige. Detta betyder att många av våra politiker inte tar sitt uppdrag på allvar. Och det är oroväckande. (Ytterst bekymmersamt skulle Bildt säga!)

Klimathysterin, feminismen och andra icke-vetenskaper verkar vara viktigare. För att inte tala om pratmaskinernas självfixerade tyckande.

Men i detta inlägg vill jag fokusera på säkerheten. De som är satta att sköta Sverige har som en av sina absolut viktigaste uppgifter att skydda Sverige mot yttre och inre fiender. Alltså skydda; inte prata om att skydda.

Men se på verkligheten! Det är illa ställt med skyddet mot  både yttre och inre fiender. Kriminella gäng och islamistiska fundamentalister regerar i 53 områden enligt offentliggjorda rapporter. Medier som tidigare valde att censurera sådan verklighet för att den inte passade i deras egen världsbild, har nu tvingats beskriva eländet. Det blev för mycket för att låtsas att det inte fanns och de där uppkäftiga sociala medierna skulle ändå låta folk veta vad som pågår. Det som nu hänt på den kanten är att politiskt korrekta medier för en kampanj mot sociala medier i allmänhet. Anfall är bästa försvar. Förtala om det inte går att förtiga!

Den YTTRE säkerheten. Nästan inget land satsar lika litet på försvaret i procent av BNP som Sverige.… och detta trots att vi ligger i ett av de geopolitiskt farligaste områdena i världen. Tänk bara Putin – Östersjön – Baltikum – Gotland. Och att Nato inte accepterar några fripassagerare. De kräver två procent av BNP enligt principen att alla ska dra sitt strå till stacken.

Minister Ygeman försöker skapa förtroende genom uttalanden av typen ”det gäller att se till att polisen blir starkare”.    Och den ständigt bekymrade försvarsministern  Hultqvist småmixtrar med någon miljard och ska se till att det blir fler. Att se till, är politikers favoritord, men min uppmaning till er som sitter i regeringen och har den verkställande makten, att ni också har det verkställande ansvaret. Så SE TILL DET DÅ!!

Så tillbaka till frågan. Vem sätter Sverige först?

Låt se en enkät bland politikerna i Sverige och jämföra svaren med motsvarande frågor till politikerna i Ryssland, USA. Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Kina, Japan, England, Norge, Danmark Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern med flera.

Det skulle bli något att skriva om i medier som är intresserade av Sverige i världen.

När ridån gått upp för den avslöjande föreställningen skulle publiken svimma, tror med vänlig hälsning Ian Wachtmeister.