Vilken islam kommer att gälla i den nya moskén i Karlstad?

Mohamed Omar

Islamiseringen är en myt, fortsätter vissa envist att påstå. Samtidigt ser vi allt fler tecken på hur islams sprids i Sverige, trots att det är den minst omtyckta religionen. Islam sprids ju inte genom att svenskar konverterar, utan framför allt på två sätt: 1) invandring och 2) invandrade muslimer överför religionen till sina barn.

Moskéer byggs, och än fler planeras. I Karlstad vill Islamiska kulturföreningen bygga en ny moské. Vilken typ av moské? Är det kanske en sådan där “liberal” moské? En sådan som många pratar om, men ingen har sett i verkligheten. Jag har varit en väldigt aktiv muslim. Jag har besökt många moskéer runtom i Sverige. Ingen av dem var “liberal”.

Låt oss titta närmare på Islamiska kulturföreningen. Vilka predikanter har de bjudit? Det finns videoklipp som på YouTube som ger svar. I ett klipp som lades ut den 21 juli 2015 predikar salafisten Bilal Borchali för Islamiska kulturföreningen i Karlstad. Det är fastemånaden ramadan och Bilal uppmanar församlingen att skicka pengar till muslimerna i Burma som har det svårt. Muslimer måste hjälpa varandra, menar han. Särskilt vi som bor här i Sverige och har det bra har en skyldighet att skicka pengar till muslimer ute i världen. Muslimerna i Burma har det så svårt, menar Bilal, att kvinnorna inte ens kan täcka sig helt: ”Våra systrar kan inte ens täcka sig till 100 procent”, säger han från predikstolen.

Vad vet vi mer om Bilal Borchali? I ett annat YouTube-klipp ser vi honom predika i Uppsalamoskén den 31 maj 2013 under rubriken ”Ungdomarnas ansvar”. Här manar han församlingen till att följa hela Koranen till punkt och pricka. ”Hela paketet”, som han säger. Han säger sedan att Gud har fört muslimerna till Sverige och Uppsala av en anledning: för att sprida islam.

Bilal uppmanar föräldrar att uppfostra sina barn muslimskt och stå emot det svenska samhällets negativa inflytande. De bör läsa Koranen istället för Aftonbladet och Metro, säger han. De unga bör ha profeten Muhammed som sin förebild istället för ”fotbollsspelare” och ”skådespelare”. Att det finns kloka icke-muslimska förebilder, varav vissa kanske till och med är skådespelare, nämner han inte. Han säger vidare att ”vi muslimer” måste försöka ”ge islam segern” och att vi aktivt måste stoppa ”dåliga saker”, som ”flickvänner” och ”musik”, annars kommer Gud att förbanna oss som han en gång förbannade Israels folk, det vill säga judarna.

Den unge imamen fortsätter med att betona hur viktigt det är att nå muslimska ungdomar och engagera dem i det salafistiska missionsarbetet. Det finns ”massor av bidrag” att söka i det här landet, utbrister han. Underförstått att de muslimer som inte gör något för att missionera för den sanna tron inte har något annat att skylla på än sin lathet. I det här landet kan man till och med erhålla skattepengar för att sprida salafismen, så passa på!

Det var Bilal Borchali. En annan predikant som bjudits till Karlstad av Islamiska kulturföreningen heter Abdul Wadud. Han är en svensk som konverterat till islam och sedan utbildats till imam i diktaturen Saudiarabien. Regimen betalade. Han verkar nu för att sprida den saudiska tolkningen av islam i sitt hemland.

Vår statsminister Stefan Löfven vill inte kalla Saudiarabien en diktatur. Detta trots att det är ganska liten  skillnad mellan Islamiska staten i Irak och Syrien (IS) och Islamiska staten i Saudiarabien (ISS). Kalifatet leds av en kalif medan Saudiarabien leds av en kung. Kalifen är en from och koranlärd man, medan kungen mest håller skenet uppe. Resultatet blir dock ungefär lika: i båda staterna har man dock ambitionen att följa Koranen och profeten Muhammeds lära till punkt och pricka. Det betyder att kvinnan ska lyda sin man, annars kan hon agas. Det betyder att en man kan ha fyra fruar. Det betyder ingen yttrandefrihet och att man inte får lämna islam. Det betyder halshuggning och prygel. Det betyder heligt krig.

Islamiska statens heliga krig, eller jihad som det heter, känner vi till. Den saudiska regimen för sitt heligt krig i Syrien, där man stödjer jihadisterna (dock inte rivalen Islamiska staten) i kampen mot Assad, och i Jemen där man urskiljningslöst bombar civila för att hålla de kätterska shiamuslimerna nere.

Abdul Wadud blev känd för en större publik i maj 2012 då Uppdrag granskning filmade med dold kamera i Uppsalamoskén. En kvinna kom till honom för att få råd. Hon berättade att hon blivit misshandlad av sin man. Abdul Wadud sade att hon absolut inte fick gå till polisen. Hon sade också att hon borde be sin man om förlåtelse för att det skulle bli frid i huset.

I ett klipp från den 25 februari 2013 ser vi Abdul Wadud predika för Islamiska kulturföreningen i Karlstad under rubriken “Hur blir man en starkare muslim?” I främre raden, väl synlig, sitter Rauf Ahmadi, islamiska föreningens ordförande. Han har skägg och glasögon. Klippet är utlagt av ett konto som kallar sig “Dawah Swed”, som betyder mission i Sverige eller mission till Sverige.

I sin predikan förklarar Abdul Wadud att tron går upp och ner. Ibland har man starkare tro och ibland svagare. Hur ska en muslim få en starkare tro? Det är speciellt viktigt att tänka på i detta samhälle, det vill säga det svenska, där “saker som är dåliga och borde vara dolda kan man se överallt”. Förmodligen tänker han på att svenska kvinnor inte måste täcka sig till 100 procent.

Så varnar han för det “mentala kriget som pågår” i Sverige, det vill säga kraftmätningen, som han upplever det, mellan islamiska och svenska värderingar. “Människan blir mycket påverkad av sin omgivning, av samhället”. För att klara sig i detta “krig” måste muslimen ha en stark tro, och en rätt tro. Han ska vara “stabil, inte vackla”.

Hur ska man då få en starkare tro? Punkt nummer ett, förklarar Abdul Wadud, är att “man i hela sitt liv försöker att ge seger till islam”. Det betyder “att stödja islam, att hjälpa islam, att sprida islam”.

En annan punkt som han tar upp är att man bara umgås med bra människor, eftersom man kan bli påverkad av dem som man umgås med. Med bra människor syftar han på troende muslimer som går till moskén. “Du kommer till moskén, du umgås med bra människor”, säger han. Underförstått: de som inte går till moskén är dåliga människor. Det är bättre att gå till moskén, fortsätter han, än till centrum, “där människor syndar”. Vad är det för synder folk gör i centrum? Kanske menar han att män och kvinnor rör sig på samma ytor?

Till stöd för sin åsikt citerar imamen en hadith, ett yttrande av profeten Muhammed, där denne påbjuder: “Du ska endast ha en troende till vän”. Det vill säga en muslim ska bara ha en annan muslim till vän.

Så berättar Abdul Wadud “en fin berättelse” om Abdullah ibn Masud, en av profeten Muhammeds bästa män. “Han var bland dem som krigade mot Europa, mot Rom, Qaisar”, säger imamen för att visa hur bra han var. Qaisar är arabiska för kejsare. Han talar alltså om det kristna, grekisk-romerska riket. Det som brukar kallas det bysantinska riket.

“Muslimerna krigade modigt. Som ni vet, intill döden. De brydde sig inte”, fortsätter Abdul Wadud för att prisa Abdullah ibn Masuds och de andra följeslagarnas mod och styrka i det heliga kriget mot de kristna. De hade med andra ord den starka tro som varje muslim bör eftersträva.

Men samtidigt som tron ska vara stark ska den också vara rätt, betonar han. I en annan föreläsning, “Sanningen om shia”, får man höra vad han tycker om fel tro. Där förklarar Abdul Wadud att shiaislam uppstått genom en judisk konspiration. Det var en jude som låtsades vara muslim som hittade på shiiismen eftersom han ville förstöra islam inifrån.

Föreläsaren tar sedan upp vad han menar är likheter mellan shiism och judisk tro. Judarna och andra otrogna kan inte förstöra islam från utsidan, säger han, därför utger de sig för att vara muslimer. Han säger vidare att shiamuslimerna är farliga och att man som rättrogen sunnit inte får gifta sig med dem, inte äta deras kött och inte ens prata med dem. Han kallar dem ”smuts”!

Då vet vi något om vilka Islamiska kulturföreningen i Karlstad bjudit till sin nuvarande moské för att undervisa. Det är salafistiska predikanter som Bilal Borchali och Abdul Wadud. Det är tydligt att dessa två föraktar den svenska kulturen och verkar för salafistisk mission snarare än integration. I salafismen finns, som vi sett prov på, också ett starkt inslag av hat mot shiamuslimer.

Inte undra på att shiamuslimerna i Karlstad är oroliga. I ett brev till Karlstads kommun uttrycker den shiitiska Afghanska kulturföreningen sin oro för att den nya moskén ska leda till “radikalisering”.

“De säger att de är en paraplyorganisation för alla muslimska föreningar i Karlstad, men så är det inte. De företräder bara de som har samma inriktning som dem inom islam”, säger Ata Zurmati i Afghanska kulturföreningens styrelse, till Nya Wermlands-Tidningen 30 december 2015.

22 reaktioner på ”Vilken islam kommer att gälla i den nya moskén i Karlstad?

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  Skall vi fortsätta att TOLERERA denna ANTI-integrations mission?
  Givetvis ett rungande NEJ,
  vi kan ej fortsätta vara så naiva som (S)tefan medgav…

  Inte en enda Salafistisk Moské bör tillåtas byggas,
  snarare hellre stängas/rivas!

  OM det skall byggas någon enda mer Moské,
  så borde det vara ett krav att predikan sker på svenska!

  Vilket lysande incitament att lära sig svenska)))

  Rent av ett integrationsverktyg!

  Liked by 3 people

 2. Göran Fredriksson skriver:

  Hur kommer det sig att shia är så svagt representerad i Sverige att sunni synes accepteras som ”representant” för alla muslimer inför det offentliga Sverige? Nu när sunni-Kaplan åkt ur regeringen och shia-Shekarabi är kvar? Är det verkligen någon större skillnad på shia och sunni? Vill inte båda två ta kål på den liberala sekulära staten?

  Liked by 1 person

  • Anders skriver:

   Både sunni och shia är emot den sekulära demokratiska staten och är emot jämlikhet och mänskliga fri o rättigheter. I den meningen är de lika dåliga. Det finns även kulturella aspekter där folk från Iran (perser) har varit bättre på att anpassa sig till ett liv i väst, tex Sverige, men det beror troligtvis mer på Irans sekulära historia än på den religiösa inriktningen.

   Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   ”Flyktingarna” som väljer Sverige kommer från Sunnidominerade länder.
   Kanske det beror på vår naiva inställning till Salafismen?

   Så enkelt är det!

   Liked by 1 person

 3. Bart simpson skriver:

  Var annars läser man om detta? Att inte ge Omar en platform i media avslöjar SvD, DN, GP, Expressen, Aftonbladet och alla de andra med byxorna nere vi fotknölarna. Men vad brukar hända om man försöker röra sig med byxorna nere? Man ramlar.

  Nu har vissa skribenter som Anna Dahlberg, Teodorescu, Arpi, Gudmundson och en del andra insett, sent omsider, att Sverige inte klarar invandringen. De försvarar dock fortfarande islam och vägrar att se vilken perfekt bärare av ondska och förtryck denna religion är, precis som Marxism och Nazism, för att ideologin reducerar individen till viljelösa agenter.

  Liked by 3 people

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Efter drygt 500 år av ständiga konflikter mellan protestanter och katoliker har vi knappast någon anledning att tro att konflikterna mellan sunni- och shiamuslimer skall upphöra som genom ett trollslag när de kommer till Sverige. I stället får man nog räkna med minst några 100 år av blodiga konflikter men nu också på svensk mark. Detta är som mycket annat en följd av en obeskrivligt enfaldig politik som landets ” godhetsetablissemang” hänger sig åt. Efter ett antal år får vi säkert höra att detta hade man inte tänkt på för man ville ju bara göra gott! En del kommer kanske att medge att de är ledsna att allt blev så galet med då är allt för sent och det är bara att vänta så där 500 år så kanske det ordnar sig till sist.
  Frågan idag är huruvida det är den svenska befolkningen som fördummats eller att det är dumbommarna som tagit kommandot över förnuftigt folk som körts över, givit upp eller utvandrat.

  Liked by 3 people

 5. slavepoet skriver:

  Hade varit intressant att höra vad Karlstads kommun svarade. Om de uppvisade samma goda exempel på genuin flathet som resten av Sverige när det gäller denna fråga.
  En muslim sade till mig när jag bodde i Malmö: År 2050 har vi tagit över. – Ni muslimer, frågade jag. – Javisst, svarade han. Sedan fortsatte han åt sitt håll och jag åt mitt. Jag hade velat pratat mer med honom! Ända sedan den dagen har jag grubblat på det!

  De godtrognas , självbelåtna etablissemang kommer kommer sätta den svenska fikan i vrångstrupen gång på gång i framtiden.
  Vad är det som dessa politiker, folkvalda, inte fattar?
  Beröringsskräcken i Sverige om det här kommer bli förrödande för samhället.

  Liked by 1 person

 6. Anders skriver:

  Fortfarande finns det många i Sverige som tror att Islam endast är en religion med snälla gubbar i roliga kläder och damer med fina slöjor. Men Islam är inte bara en religion, den är lika mycket en ideologi (islamism) och ett legalt system (sharia).

  Islamismen är antidemokratisk och aggressiv till sin natur och sharialagar bryter mot jämlikhet och mänskliga fri o rättigheter. En nystatad nazi-kyrka med nazi-friskolor hade knappast tolererats och fått miljon-bidrag etc men Islam är faktiskt inte så mycket bättre!

  Den ideologiska och legala karaktären hos Islam gör att den blir en fara för övriga invånare och att den motverkar integration. När ska politiker inse detta? När ska landets invånare inse detta? det har blivit bättre de senaste åren men fortfarande gör muslimer i Sverige allt de kan för att dölja islamismen och sharialagarna. För att dölja att en bokstavstrogen muslim egentligen inte skiljer sig så mycket från IS i sin tolkning av koranen. IS är extremt bokstavstrogna muslimer, de följer samma böcker (koranen är bara en av islams skrifter, mycket av onskan inom islam finns i haditherna), de ber 5 ggr/dag, den följer samma regler etc.

  Det finns goda skäl för staten att begränsa moskéer och muslimska friskolor. Att dela ut statsbidrag till detta är att skjuta sig själv i foten.

  Liked by 2 people

  • Danielsson skriver:

   ”När ska politiker inse detta? När ska landets invånare inse detta?”

   När ska sign. ”Anders” m.fl. skattehjon inse att vi politiker mycket väl inser detta och har gjort så hela tiden? Att detta är vår plan? Att vi gör detta med berått mod?

   Liked by 1 person

 7. Anders F1 skriver:

  Se på delstatsvalet i Tyskland (och även Nederländerna). Vi är dödsdömda om inte ens de välutbildade tyskarna kan göra rent hus med den onda islamismen. SD får sannolikt endast 25 % nästa år och därmed fortsätter invällningen. Jag har talat med folk i min omgivning och sakta går det upp för mig att många ”sover”. Folkutbytet är fullbordat om några få år.

  Liked by 3 people

 8. Klimathotet skriver:

  Pendeln kommer att svänga tillbaka. Troligen genom intervention av våra grannländer när samhället har gått överstyr, då svenskarna är i gemen allt för kuvade och hjärntvättade för att förstå sitt eget bästa.

  Liked by 1 person

 9. wildwest63 skriver:

  Och varför ska vi överhuvudtaget acceptera den tilltagande islamiseringen av Sverige? Vad tjänar den oss? Varken de av oss som är troende kristna och de s k kulturkristna. Islam i Sverige, alltså den som är på riktigt, strävar efter ett islamskt Sverige. Ett islamskt Sverige är i huvudsak samma typ av samhälle som staterna runt Persiska viken. Det är så det kommer bli här. Det finns ett endaste exempel i världshistorien om denna sidan Big Bang/Skapelsen på att en islamisk stat påvisar likheter med en västerländsk demokrati.
  Med andra ord – vi strör våra surt (åtminstone mina) förvärvade skattepengar och vårt socialtantdaltande över en åskådning som vill se vår undergång! Detta gör vi i religionsfrihetens och demokratins namn. Medan de som ser denna fara blir kallade för islamofober, fascister, nazister, etcetera.
  Det är nästan så man önskar att de som inte ser också får uppleva det de inte ville inse. Tyvärr får alla vi andra lida för det.
  Vi får inte glömma att hela Mellanöstern var kristet en gång. Det fanns tiotals biskopsstift i Saudi-Arabien, Irak, Syrien och Turkiet var dåtidens kristna länder. Vad hände? Exakt det vi nu låter hända i Sverige – i toleransens namn bereder vi väg för vår egen undergång. Härligt.

  Liked by 2 people

 10. Rikard skriver:

  Hej.

  Givetvis kommer den riktiga islam att predikas.

  Den som vill veta vad islam är behöver bara göra två saker:

  1) Studera länder där islam är dominant
  2) Studera koranen

  Frågan är nämligen inte vad islam är, eller inte är. Frågan är hur det ser ut i praktiken.

  Den som är gammal nog minns säkert diverse socialisters skrymtande om att Hitler och Stalin inte var verkliga socialister. Parallellen är tämligen uppenbar, och för islams del förhoppningsvis profetisk.

  Kamratliga hälsingar,
  Rikard, fd lärare

  Liked by 1 person

 11. Vax skriver:

  Då har alltså IS blivit aktiva i Sverige! Dådet där en man brände ned en föreningslokal i Malmö genom att kasta in molotovcocktails i byggnaden, beskrivs av åklagaren som ett terrordåd. IS har tagit på sig ansvaret för dådet och i 30-åringens hem fanns material som hyllade IS på hans dator liksom beskrivningar av hur man tillverkar bomber.

  Lokalen som var målet för dådet inhyste en shiamuslimsk föreningslokal, eller som åklagaren beskriver den, en bönelokal. Möjligen fanns det ett dubbelt nyttjande av lokalen, vilket inte är ovanligt. 30-åringen hade, enligt åklagaren, som syfte att ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkningsgrupp, i detta fall muslimska shiiter”. Om detta stämmer, vilket det verkligen lutar åt, så har vi således det första fallet av IS-terrorism i Sverige.

  I så fall hade tydligen Trump rätt om detta dåd som han beskrev som ett terrordåd, vilket resulterade i att han möttes av först oförstånd och sedan stora protester från svenskt håll! Vi är, som land, inte direkt benägna att se faran som ligger i den jihadism som plågar västvärlden just nu och vi vill inte se att den befinner sig rätt under näsan på oss.

  https://monskrabbe.wordpress.com/2017/03/27/is-slar-till-i-sverige/

  Gilla

 12. sunrise796 skriver:

  Mohamed , jag uppskattar verkligen dina avtäckningar och genomlysningar av islamiseringen i Sverige. Har undrat mycket över varför vi måste ta hand om problem som de muslimska länderna borde klara av själva.

  Gilla

 13. Gunn skriver:

  Har dessa människor som kommit till Sverige en dold agenda? Det är ingenting i vårt sätt att leva som stämmer överens med det sätt de föredrar. Att dessutom få bidrag i form av våra skattemedel är skandal. Det är tyvärr inget regeringsdugligt parti som vågar uttala sig mot detta.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.