Vill vi ha ett europeiskt eller islamiskt Europa?

Mohamed Omar

Turkiets president Erdogan vill bli enväldig, ja, en ny sultan. Och liksom tidigare sultaner ser han sig själv som islams försvarare. I ett nytt tal uppmanar han turkar bosatta i Europa att skaffa många barn:

“Skaffa fem barn, inte tre. Ni är Europas framtid”, sade presidenten i ett tal i Eskisehir, söder om Istanbul.

Han ser alltså inte turkarna i Europa som européer. Inte nu och inte i framtiden. Han förutsätter att de europeiska turkarnas barn kommer att bli turkar, inte svenskar, tyskar eller holländare.

I Sverige heter det ju ofta att alla som bor här är svenskar. Det är så våra gamla medier och politiker har sett på det. Men hur tänker invandrarna själva och deras barn? Min erfarenhet är att de flesta invandrare, turkar och araber, såväl som kurder och perser, inte ser på sig själva som svenskar utan har kvar samma etniska identitet som man hade i hemlandet.

Den 11 mars i år kunde man se ett uttryck för denna inställning när tusentals turkar demonstrerade och gjorde upplopp i Rotterdam i Holland. De viftade med turkiska flaggor och skanderade “Allahu akbar!” De var trogna sultan Erdogan.

Så Erdogan har skäl att tro att många av de europeiska turkarnas barn kommer att fortsätta att vara turkar och muslimer i första hand. Han vet att integrationen inte fungerar. Och särskilt nu när vi har internet och smartphones. Man kan bo fysiskt i Sverige men mentalt befinna sig i sitt hemland. Det har också blivit billigare att resa.

En och annan svensk blir muslim, men det är ett försvinnande litet antal. Islam är den minst omtyckta religionen i Sverige. Det är också ett för stort steg, man måste förändra hela sin livsstil. Islam sprids i stället på två sätt: 1) invandring och 2) barnafödande.

Om Erdogan vill att islam ska spridas så gör han rätt i att uppmana barnafödande. Frågan är vilket Europa vi vill ha, ett europeiskt Europa eller ett islamiskt?

Hur skulle ett islamiskt Europa se ut? Titta på de islamiska länder som redan finns. Där har du svaret. Vem som helst kan se att det är, och alltid har varit, stor skillnad mellan europeisk och islamisk kultur.

Om vi vill ha ett europeiskt Europa måste vi satsa på en assimilationspolitik som främjar europeisering av de invandrare som finns här, men också ett återvändarprogram som hjälper invandrare som inte vill bli en del av våra samhällen att åka hem.

Erdogan vet vad han vill. Vet vi vad vi vill?

Det finns ett hopp hos islamiska ledare, inte bara hos Erdogan, om att den demografiska utvecklingen kommer att göra Europa islamiskt. År 2006 sade Libyens dåvarande ledare Muammar Khadaffi så här i tevekanalen Al-Jazeera:

“We have 50 million Muslims in Europe. There are signs that Allah will grant Islam victory in Europe – without swords, without guns, without conquests. The 50 million Muslims of Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades.”

Ett annat exempel. I samband med den stora invandringsvågen till Europa hösten 2015 höll den framstående imamen Sheikh Muhammad Ayed en predikan i al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Han uppmanade då de muslimska invandrarna att föda många barn för att på så sätt erövra Europa. Han hotade att européerna skulle komma under islamiskt herravälde: “Vi kommer att trampa dem under våra fötter”.

Profeten Muhammed spred islam med svärdets hjälp. Det gjorde också kaliferna som kom efter honom. Det som nu är Turkiet, Syrien, Irak, Libanon, Egypten och Palestina var tidigare kristna länder. Dagens Turkiet var grekiskt, europeiskt och kristet innan det blev islamiskt.

I danska TV2:s dokumentärserie ”Moskéer bakom slöjan” från mars 2016 visade man vad imamer sade inför dold kamera. En imam, som tidigare ansetts vara ”moderat”, sade att muslimer kommer att erövra Europa.

Ordet som imamen använde är ”fath”, som betyder ”öppning”. Det är samma ord som i islamiska texter används om Muhammeds erövring av Mecka och senare om hans följeslagares erövringar av Egypten, Syrien, Persien med flera länder. Den turkiske sultan som den 29 maj år 1453 erövrade Konstantinopel bar hederstiteln ”Al-Fatih” eller Erövraren. Han är en hjälte i dagens Turkiet.

Varje år den 29 maj firar turkarna erövringen av Konstantinopel med fyrverkerier, fester och bombastiska tal av presidenten.

En muslimsk minoritet klarar vi av. Många muslimer är bara namnmuslimer och har inga visioner om ett islamiskt Europa. Flera islamiska ledare, och även troende muslimer i moskéerna, drömmer dock om ett islamiskt Europa. Risken är kanske inte så stor att deras dröm blir förverkligad. Men man kan inte bara förlita sig på hur man tror att det kommer att gå. Det är viktigt att vi vet vad vi vill, vilken riktning vi tycker att utvecklingen ska ta. För vi skapar ju framtiden.