Hatet mot den svenska kulturen

portratt-dgs-2

Mohamed Omar

I tidningen Barometern den 26 februari kunde man läsa om Nigar, 26, som hotades med halshuggning av sin far. Hon heter egentligen något annat.

Nigar hade en svensk pojkvän och det gjorde hennes familj rasande. Hon berättar hur fadern ringde och hotade henne med halshuggning:

Min pappa skriker inte i vanliga fall. Men nu skrek han hora till mig flera gånger och att han skulle komma till mig och skära halsen av mig. Jag blev så fruktansvärt rädd att jag satte mig på golvet. Och glömde att lägga på luren.

Sedan hoten har hon inte haft någon kontakt med sin familj och levt under stor psykisk stress. Idag är hon gift med sin svenske pojkvän. Orsaken till att hennes familj inte accepterar honom var dels deras islamiska tro och dels rasism mot svenskar, förklarar Nigar:

Min familj har aldrig gett honom chansen. De känner honom inte men det här har bara med religion att göra. Och rasism. Jag har fått höra att min pappa säger att han aldrig kommer att respektera en svensk. Hade det varit min man som sagt så om min pappa så hade alla pratat om rasism. Men nu är det Marcus som blir utsatt för rasism och då märks det inte.

Det här är ett problem som får alldeles för lite uppmärksamhet, vissa invandrargruppers rasism mot svenskar. Antirasister är duktiga på att bevaka traditionella svenskars rasism mot invandrare, men betydligt sämre på att bevaka den så kallade ”omvända rasismen”.

Det finns de som menar att svenskarna är en ”stark grupp” och att man därför inte behöver bry sig om när de drabbas av förakt och hat för sitt ursprung och sin kultur. Det håller inte. I augusti 2015 utsattes en svensk kvinna i Strängnäs för två överfallsvåldtäkter samma natt. Våldtäktsmännen var två asylsökande män från Syrien och Algeriet. En av dem spottade kvinnan i ansiktet och sa: ”I’m gonna fuck you, little Swedish girl”. Tror ni att hon kände sig stark?

Två konvertiter till islam, Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald, publicerade 2003 boken Muslim i Sverige. Bägge har sedermera lämnat islam. Men de var akademiskt skolade muslimer när de arbetade med boken, vilket gav dem en unik inblick i muslimska miljöer i förening med ett kritiskt resonerande forskarperspektiv. På flera ställen tar de upp muslimernas västofobi.

Många muslimer, förklarar de båda författarna, ”definierar sig utifrån den icke-muslimske västerlänningen”. De nämner sedan en händelse som ett ”typexempel” på detta västofobiska fenomen:

På en muslimsk fest i invandrarförorten Rosengård (Malmö) i februari 2003, talade en man om vad den muslimska högtiden Eid al-Adha står för. Han förklarade att på den muslimska högtiden samlas muslimer för att dyrka Gud medan ’svenskarna’ under sina religiösa högtider ’dricker’, och är ’otrogna’ och lever ett allmänt utsvävande liv.

En viktig aspekt av det västofobiska synsättet bland muslimer, menar de två forskarna, är sexualiteten:

Svenskar ses som sexuellt dekadenta, de kan ha sex med vem som helst inklusive sina familjemedlemmar och folk går halvnakna på gatan. Detta är vanföreställningar som inte bygger på egna erfarenheter, utan på fördomar som har sitt ursprung i tolkningen av det som visas i media. Få muslimer verkar känna till de svenska koderna och att de flesta svenskar har en moral i sitt sexuella beteende.

Detta kan förklara varför det ibland uppstår missförstånd i förhållandet mellan svenska kvinnor, som lever och klär sig på ett vanligt svenskt sätt, och män från islamiska länder. Ouis och Roald menar att de västofobiska attityderna hindrar muslimer från att integreras i det svenska samhället. ”Det är oftast vanliga vardagssituationer som kan upplevas som besvärliga för muslimer, som då hellre väljer att inte delta i dessa”, påpekar de. ”Därigenom försvåras naturligtvis den önskvärda integrationen och alternativet blir då istället ökad isolering.”

Det rör sig ofta om mat- och dryckesvanor, där man inte bara själv avstår från alkohol och fläsk utan även anser att man inte kan sitta vid samma bord eller vara i samma rum där dessa ”orena” saker finns. Det gör att man blir isolerad från det svenska umgängeslivet. Författarna går så långt som att hävda, och boken bygger alltså på intervjuer med muslimer, att det finns ”en generell misstro mot svenskar”.

I skolan, ibland den enda plats där invandrarbarnen får möta ursprungssvenskar och deras kultur, är det inte ovanligt att denna misstro kommer till uttryck: ”Det finns många aktiviteter i skolan som en del muslimska föräldrar inte vill att deras barn ska delta i. Det kan vara sexualundervisning, och undervisning i kristendom som upplevs och ibland missförstås som påverkan från skolan att barnen ska bli kristna.”

Eftersom man anser att ”svenskarna” har en sämre moral än muslimer vill man så att säga skydda sina barn från svensk påverkan:

En del barn förbjuds av föräldrarna att delta i en mängd olika aktiviteter alltifrån skridskoåkning till klassresor. Rädslan i detta sammanhang är ofta att barnen ska utsättas för omoralisk påverkan eller själva göra något som påverkas deras rykte (detta gäller framför allt tonårsflickor).

I mars i 2016 dömdes en man i Gävle till fängelse för att ha misshandlat sin partner och sin dotter eftersom de vägrade att bära slöja och ”pratade med svenskar”. Han drog partnern i håret, slog henne i ansiktet och hotade henne med kniv. Man kan läsa om det i Gefle Dagblad.

Trots dessa och flera andra fall har jag inte sett att staten har satsat en enda krona på att motverka västofobi och rasism mot svenskar. Däremot har det regnat miljoner skattepengar på organisationer som säger sig motverka islamofobi. En organisation som fått ta emot bidrag heter Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR).

Semanur Taskin, som då var företrädare för SMFR, publicerade en debattartikel i Aftonbladet den 11 mars 2016 där hon förespråkade segregerade bad i Sverige. Om den islamiska huvudduken ”hijab” skrev hon: ”Jag har inte hört en enda som blivit tvingad att bära hijab.” När artikeln publicerades var Taskin också språkrör för Grön Ungdom i Stockholmsregionen, Miljöpartiets ungdomsorganisation.

I Upsala Nya Tidning den 11 december 2016 kunde man läsa om en nioårig flicka i Uppsala som har misshandlats av sin mor för att hon vägrat bära slöja. Hon blev slagen med tillhyggen och fick huvudet dunkat i väggen. En lärare berättade för polisen att nioåringen hade tagit av sig slöjan i skolan men tagit på sig den strax innan hemgång och då verkat rädd för att bli upptäckt.

32 reaktioner på ”Hatet mot den svenska kulturen

 1. Sancho Panza skriver:

  Dina krönikor, som Patriks, är så sällsynta i Sverige, eftersom de är ärliga. Igår på p1 så,var det enda som avhandlades problem med muslimer, om det så var att få dem i jobb, förföljda sufier eller IS, det fyller att tid i radion. Mycket långt reportage om IS, utan att någon gång nämna islam. Det är aldrig islam som är felet, enligt p1. Men jag kan tänka själv, de gemensamma faktorn är uppenbar.

  Jag är inte islamofob, jag är rädd för denna religion, och i detta förenas jag med de muslimer du nämner. Jag skulle aldrig acceptera att min dotter blir tillsammans med en muslim. Jag uppfostrar henne därefter, det kommer inte att hända.

  Liked by 3 people

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Efter att ha läst detta frågar jag mig varför så många muslimer vill leva i Sverige? Ett sätt är förstås att de upplever sig själva som moraliskt överlägsna ungefär som de svenskar som flyttade till Afrika som missionärer eller som representanter för SIDA eller motsvarande. Jag har svårt att föreställa mig att dessa kände sig underlägsna urinnevånarna och hade knappast tanken att de ville leva som de. Många återvände ju också efter en tid till sitt hemland.

  Kanske samma sak händer med de stackars muslimerna som nu enligt sin egen uppfattning tvingas leva i ett religiöst och moraliskt förfallet land. Eftersom de är tekniskt, ekonomiskt och utbildningsmässigt underlägsna de svenska urinnevånare är det knappast troligt att de kommer att fösa undan dessa ungefär som européerna gjorde med Nordamerikas indianer.

  De enda återstående möjligheterna är därför att ändra sig eller att återvända hem. Att leva i isolerade getton som många gör nu är ingen hållbar lösning.

  Liked by 4 people

  • Erik skriver:

   Just detta, att muslimer synes uppskatta Sverige till den milda grad är också för mig helt obegripligt.

   Ett land fyllt med strukturella rasister och islamofober borde inte vara attraktivt, särskilt inte när det finns 56 muslimska länder att välja mellan.

   Undrar vad det är som kan tänkas locka…….hmmm……

   Liked by 5 people

  • Avon Barksdale skriver:

   @Lennart B
   Den här frågan tycker jag är en av de intressantaste i hela komplexet kring västs förhållningssätt till islam och våra försök att förstå mekanismerna i den pågående massmigrationen. Vår oförmåga att förstå att de (radikala muslimer) vill bo här, trots att deras förakt gentemot oss är uppenbart. Från vårt perspektiv förefaller det så obegripligt. Jag tror att vissa ‘islamkramare’ använder sig av denna absurditet för att försäkra sig själva om att muslimer nog inte vill vårt samhälle illa, det vore aldeles för absurt för att kunna begripa eftersom de ju vill komma hit mer än något annat. Detta bygger dock på ett par föreställningar som vi måste frigöra oss ifrån.

   (1) Antagandet att det skulle innebära en motsättning eller konflikt för en muslim att leva av och inbäddad i en ‘kaffir’-kultur som man föraktar. Detta antagande tror jag är helt fel och tittar man historiskt på hur spridningen av islam gått till så är det en långsam process där man inte i ett slag velat utrota de kulturer man lever i och av. Där är stadiet ‘dhimmitude’ är mycket viktigt. Nu har jag tyvärr inte kvar den historiska referensen men i någon fas i islamiseringen av västasien så lär konverteringar till islam ha stoppats. Det behövs nämligen Dhimmis (undergivna och högbeskattade otrogna) för att hålla uppe välstånd i ett muslimskt samhälle (med undantag av de moderna muslimska stater som är rika pga olja). Att leva i dar-al-harb bland de otrogna är inte mindre ärofullt än att leva i dar-al-islam, det är att tillhöra de pionjärer som för den goda saken exploaterar de resurser som de icke omvända fortfarande utgör.

   (2) Antagandet att en muslim börjar tvivla på islams förträfflighet då de ser att det sekulära västerländska samhället är det som förmår generera välstånd. Även detta antagande är fel. Det förefaller inte innebära något nederlag att tillhöra de världsligt okunnigas skara i en dualistisk värld där de kunniga och utbildade är de som genererar välstånd _så_länge_ man tar sin del av välståndet. Islam är en krigarens och erövrarens ideologi. Välståndet är för muslimen även om det byggs av kaffir/dhimmis.

   Sedan att även vissa tänkande muslimer inser kanske att man kör mot en ‘dead end’ i det avseendet att med total islamisering av hela världen så kommer det inte finnas några välståndsgenererande dhimmi- eller kaffir-kulturer kvar. Men då måste vi komma ihåg att vi talar om religiösa troende människor och den dagen kommer nog ett antal mirakel inträffa, kanske den yttersta dagen då alla muslimer med gudomlig intervention upphöjs till ett gudomligt välstånd. Jag kan inte tillräckligt mycket om islams teologi på det området men religiösa brukar som vi vet hitta ett sätt att försona sig med framtiden…
   En alternativ förklaring till hur muslimen för sig själv hanterar den här frågan är det utspridda ‘narrativet’ i den islamiska världen att islam visst (på något magiskt sätt trots sitt kunskapsförakt) genererar välstånd. Under ‘islams gyllene ålder’ bevisade detta då de islamiska kulturerna badade i rikedom och välfärd. Men denna rikedom stals av väst och det är nu upp till muslimerna att ta den tillbaka.

   Gilla

 3. Heraldikern skriver:

  Det finns väldigt många människor i landet som bedriver propaganda emot detta. Och många gör det bra! Men så länge 7-klövern är uttalat för denna politik så spelar det ju ingen roll. Det blir aldrig någon ändrig så länge vi inte får ett alternativt parti att rösta på! SD är redan körda med sina ”nazistiska rötter” och ingen tycks bry sig om att ett flertal av 7-klöverns partier har än starkare och djupare nazistiska rötter! Även om SD skulle vinna med egen majoritet så kommer etablissemanget att göra allt för att sabotera för en SD-regering. I värsta fall kommer man att med utländsk hjälp genomföra en statskupp med hänvisning till att det är en nazistisk regering! Vi måste bilda ett nytt parti som står fria från rasanknytning och inte är extrema i något avseende. Som står i mitten! Men som ändrar hela Sverige, vad gäller mångkulturen och det vansinniga migrationsgenerositeten! Vem som helst borde kunna inse att det sakta men säkert håller på att förtära Sverige! Ekonomiskt, kulturellt och socialt! Och det brådskar!

  Gilla

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Ett parti som nu ligger på 25 – 30 procent i opinionsmätningarna definierar inte jag som ”kört”. Att SD:s politiska motståndare driver en desinformations- och smutskastningskampanj mot SD tycker jag du ska rycka på axlarna åt. Demokrati innebär att väljarna vid valurnorna bestämmer politiken.

   För övrigt finns redan det alternativ du efterfrågar — men jag tvivlar på att det partiet ens klarar 4 procent i kommande val. Symptomatiskt är att du inte ens verkar känna till partiets existens.

   Liked by 3 people

  • Rune skriver:

   Ett alternativt parti kommer ju också att förses med nazistiska rötter. På samma sätt som medierna har försett SD med sådana.
   Hur man än vänder sig så har man ändan bak.

   Gilla

   • Göran skriver:

    SD har lite nationalsocialistiska rötter, men det har flera andra partier också. Socialdemokraterna ville att Adolf Hitler skulle få Nobels fredspris. Det har funnits beundran av Adolf Hitler i alla partier utan möjligen kommunisterna eftersom de två ideologierna är svurna fiender.

    Så fort något parti i riksdagen drar SD:s rötter skulle SD kunna kontra med en lång lista på de andra partiernas kopplingar till nationalsocialism. Jag bara undrar hur det kommer sig att de inte gör det?

    Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ Heraldikern 7 mars, 2017 kl 08:52

   ”Vi måste bilda ett nytt parti som står fria från rasanknytning och inte är extrema i något avseende. Som står i mitten!”

   Då kan jag glädja dig. Det parti som du efterlyser, finns redan. Medborgerlig Samling (MED) är ett nybildat liberalkonservativt parti som är öppet för samarbete med SD. Partiordförande Ilan Sadé är en välkänd gästskribent här i DGS.

   http://www.medborgerligsamling.se/

   Gilla

 4. Johan 1 skriver:

  Tack för en bra krönika och för att du belyser denna viktiga aspekt. Med dessa punkter i beaktande kan man anta att det på många håll från muslimskt håll finns ett mycket starkt motstånd mot integration in i det som vi känner som det traditionella svenska samhället. M.a.o. om vi står fast vid att bibehålla de ursvenska sekulära normerna kommer det inte att bli tal om så mycket integration. Och vad händer då? Vi kommer att få fler parallellsamhällen på svensk mark. Om dessa fylls på med ökade migrantströmmar kommer de att växa sig starkare gemtemot det traditionella svenska samhället tills vi når en kritisk punkt. Och vad händer då? Om de inte fylls på med fler migranter hamnar vi där vi är idag. Och då står man inför valet att arbeta för en integration av migranter med okänt eller tveksamt resultat eller att förändra det svenska samhället. Frågan är om det är exakt det man arbetar med just nu. Men så länge de traditionella svenskarna är i majoritet finns risken för en backlash. Om det blir känt i en bredare bas. Och det finns all anledning att arbeta i det tysta. När svenskarna väl är i minoritet är den risken reducerad.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Man försöker uppenbart att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land,
   med Allah till buds stående medel…

   Frågan är enbart när!

   Inom 50-100 år har det säkert skett?
   Kanske långt dessförinnan?
   En Moské i varje samhälle…

   Liked by 4 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Din definition av problemet är alltså att det är SVENSKARNA som borde anpassa sin kultur för att falla muslimerna i smaken!
   Ja — svenska myndigheter håller redan på att anpassa oss för att muslimerna ska trivas. Man ser genom fingrarna när muslimer bryter mot svensk lag (barnäktenskap), man ger muslimer sär-rättigheter som andra människor inte beviljas, osv.
   Man spottar på vår traditionella kultur (ex. Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt).
   Och du vill alltså ha mer av detta?

   Liked by 1 person

   • Johan 1 skriver:

    Du missförstår mitt inlägg, beklagar om jag var otydlig. Jag ville peka på vad jag tror det är som pågår utan vårt mandat och som det är hög tid att vi får upp ögonen för. Jag är den sista att ge upp vårt demokratiska svenska samhälle men tror att det är allt för många som inte har klart för sig vad agendan är. Och den genomförs utan folkets samtycke. Vi har ett ansvar inför våra barn och barnbarn att lämna ifrån oss ett demokratiskt och väl fungerande samhälle.

    Liked by 1 person

 5. Vimsan skriver:

  ” Det rör sig ofta om mat- och dryckesvanor, där man inte bara själv avstår från alkohol och fläsk utan även anser att man inte kan sitta vid samma bord eller vara i samma rum där dessa ”orena” saker finns.”

  Man ser dock inte det ”orena” i att misshandla och hota familjemedlemmar till livet för att de gjort ett eget val eller våldta tjejer bara för att de är svenskar…

  Om det man ”tror” får en att bete sig på det viset förtjänar ens religion sitt dåliga rykte!

  Liked by 2 people

 6. Vimsan skriver:

  Överdrivet intag av alkohol brukar ju få människor att förlora omdömet och göra tokiga saker…

  Tänk om muslimer drack lika mycket som alla svenskar tydligen gör…

  Hur skulle samhället se ut?

  VAD SKULLE DET FÅ FÖR EFFEKTER?

  Gilla

 7. B skriver:

  Detta kanske inte hör till ämnet, men jag tycker att det är väldigt förmätet av politiker, som tidigare har haft inställningen att det inte finns något svenskt och om det finns något svenskt så är det bara barbari eller midsommar och andra töntiga traditioner, att nu hux flux förvänta sig att mina barn ska offra sitt liv för landet som ingenting är och göra värnplikt. Jag hoppas att det minsta man kan begära är att ”nya svenskar” också drar sitt strå till stacken! För det är väl inte så att Sven Svensson ska riskera livet medan nysvenska sjubarnsmamman med rötter i Somalia slipper? Eller? Och kommer prinsessan Madeleine att bli hemkallad? Förr gick ju kungen i främsta ledet och riskerade livet. Så är det knappast längre. Som vanligt är det naturligtvis den skötsamma, plikttrogna medelklassen som får offras.
  Sedan hör det ju till saken att många av våra ensamkommande vänner sägs ha flytt för att slippa skickas ut i kriget. Är det ok att vi också flyr då till något bättre land när det blir skarpt läge? Eller är det bara från vissa länders krigstjänst man får desertera?
  Jag känner ingenting för Sverige längre. Jag vill inte försvara landet. Jag kan bo var som helst där de mina har det bra.

  Liked by 3 people

  • Anders F1 skriver:

   En sådan bottenlös sörja våra ynkryggar till politiker har dragit ner oss i. Sign B, du har rätt, fruktansvärt rätt. Jag blir inte ens glad att Mona ”Muslim” blir straffad för sina brott. Skiter i henne och alla de andra.

   Gilla

  • askenyggdrasil skriver:

   Det finns svenska värderingar, svenska traditioner, svensk kultur och svensk historia. Att fira midsommar eller Lucia är absolut inte töntigt. Midsommarfirande är mycket gammalt, vissa tror att firandet är från förkristen tid. Luciafirandet (ett helgon) är ju inte så gammalt, men det är en fin tradition att försöka mana fram ljuset i vår mörkaste årstid. Hon kom ju från Siracusa på Sicilien, men vi gjorde henne till vår ljusbärare i mörkret. Läs om vikingarna (eller Normanderna) eller se alla dvd:er som finns om deras historia. Alla dessa dvd:er är naturligtvis gjorda i England för vi gör inga här i Sverige. Sossarna vill att vi helt skall glömma vår historia. Normanderna grundade kungariken över hela Europa och på t.e.x Sicilien finns många av deras fantastiska byggnader kvar. Det är bara skitsnack att vi inte har en verklig svensk historia utan något sossarna prackat på oss för att kunna inbilla oss att de vet och kan allt. Att göra oss historielösa för att fastna i deras garn. Vi har som alla andra länder en krigisk och våldsam historia, men den skall berättas och speciellt de bra delarna av vår historia. Det är när man tar bort ett folks historia som allt går åt helvete.

   Gilla

 8. SD skriver:

  Generellt vore det bra om alla sökte vinna sakdebatten i olika frågor, istället för att vinna en reklamdebatt genom att ha en PR-term för den ena sidan och en skurkterm för den andra. Bara PR-termer blir icke-informativt; i den amerikanska debatten ställs Pro Choice mot Pro Life. De låter ju båda lockande, men termerna förmedlar inte ens att det handlar om abortfrågan. Pro och anti är balanserade och informativa prefix. Pro kan möjligen låta lite naivt, men anti kan låta lite gnälligt. De skapar inga automatiska icke-reflekterande reaktioner, där det ena appellerar och det andra repellerar; pro-EU mot anti-EU är rakt och informativt.

  Granskar man uppförande i form av känslomässiga överspel och persuasiva termer så är det, trots påstående om motsatsen, tydligt att det är de etablerade media som sänker nivån i det offentliga samtalet. Hatet blommar inte ut i så kallade hatmedia. De typiska hatarna är de som inte diskuterar sakfrågor utan påstår sig hata hatet. Empiriskt är det etablissemanget och det kulturradikala avantgardet som främst står för det hatimpregnerade och manipulativa språket.

  Jan Tullberg

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Hatet som förklaring av socialismens misslyckande och tillkortakommande är en urgammal mem. Minns t.ex. hur vänstermedia hittade på att det var ”hatet från höger” i Dallas som låg bakom mordet på John Fitzgerald Kennedy trots att fallet var löst på en eftermiddag: Det var en marxistisk Castro-anhängare som mördade i affekt. I hat. Av hat. Men från vänster. Hatet från vänster på Kuba.

   Gilla

 9. askenyggdrasil skriver:

  Är inte organisationer som Hizb ut-Tahrir mycket farliga för det svenska samhället, då de fångar upp alla missnöjda muslimer i Sverige? Det är ju en mycket extrem organisation, som t.o.m är förbjuden i många muslimska länder, men har en hel del anhängare i Danmark och världen över, där den är mer etablerad. I Sverige har man tydligen börjat bygga upp organisationen i det fördolda. I Sverige finns ett toppgarnityr bestående av Sayed jalabi, Khari Shwasha och Lway Al-Maeeni. Det är ju inte förbjudet att verka och agera för avskaffandet av demokratin och införa en shariastat, men det betyder ju inte att alla som försvarar demokratin måste vara tysta.
  I Danmark har den f.d. partiledaren för Socialistisk Folkeparti Villy Sövndal (även utrikesminister) sagt: Jag vill säga till dessa mörkermän: Dra åt helvete! Om de har en så djup längtan efter att få leva i en religiös diktatur så kan de resa till de länder i Mellanöstern där sådana diktaturer finns.
  Att en svensk politiker skulle våga yttra något liknande är väl helt otänkbart, men man tycker att någon i ledande ställning borde reagera. Men vi knyter väl näven i byxfickan i vanlig ordning.

  Gilla

 10. Lennart Göranson skriver:

  Att det som Mohamed beskriver är fullständigt oacceptabelt är säkert uppenbart för alla som följer den här bloggen. Att det ska motverkas med alla medel likaså: rättstillämpning, upplysning, att kompromisslöst hävda att det är de svenska reglerna som gäller. Och att sluta ge ekonomiskt och moraliskt stöd till organisationer som verkar för normer i strid mot de grundläggande värderingar som det svenska samhället bygger på.

  Men enigheten är inte lika stor när det gäller tolkningen – om det handlar om vad människor GÖR eller vad de ÄR. De är inte alla muslimer som lever i en mångtusenårig klankultur eller som hatar svenskar. Och alla som gör det är inte muslimer, det finns syrianer, yasider, alawiter och jag vet inte vad annat i gänget.

  Det finns en vattendelare när det gäller vårt sätt att förhålla sig till det som Mohamed beskriver.

  Gilla

 11. Fredrik Dhejne skriver:

  Även om antalet muslimer ökar i Sverige tror jag det kommer en gräns när deras krav på särbehandling blir för utmanande. Då kommer en mer kraftfull reaktion än vi sett hittills med självklara krav på anpassning eller lämna landet.. Nästa val leder nog till en början på en en förändrad attityd, särskilt om SD få 20+ av rösterna.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.