Islamismen är vår tids farligaste antisemitiska rörelse

portratt-dgs-2

Mohamed Omar

För 72 år sedan, den 27 januari 1945, befriades koncentrationslägret Auschwitz. Denna dag varje år minns vi Förintelsen och den nazistiska regimens ondska. Efter andra världskriget växte ett nytt, demokratiskt Europa fram som gjorde upp med sitt mörka förflutna. Antisemitismens demoner skulle drivas ut och ersättas av upplysning och tolerans.

Men idag har dessa demoner kommit tillbaka, fast i en ny skepnad. Det stora hotet mot judarna kommer inte längre från nazister utan från islamister. Risken att nazister ska vinna inflytande i väst är ytterst liten. Det är en utskämd och död ideologi. Men det betyder självklart inte att vi ska strunta i den. Hitler är dock mycket mera populär i arabvärlden än i västvärlden. Den arabiska översättningen av Mein Kampf är en storsäljare.

Det paradoxala är att det är det nya Europas tolerans mot andra religioner och kulturer som har möjliggjort den nya antisemitismen. Det är i skydd av vår religionsfrihet och vår mångkulturalism som islamister har kunnat etablera sig i Europa och sprida sitt antisemitiska gift.

Opinionsundersökningar visar att antisemitismen är utbredd i muslimska länder. Och muslimer som kommer till Europa bär i många fall med sig samma tankegods. Samma dag som man högtidlighåller Förintelsens minnesdag var jag på Röda korsets lumpbod i Uppsala. Jag mötte en vän från min tid som muslim. Han är palestinier. Han bjöd mig på en kaffe och vi började prata. Jag berättade att jag inte längre trodde på islam. ”Judarna har lyckats”, sade han. ”Det är vad de vill. Judarna ligger bakom terrorismen för att vända muslimer bort från sin tro.”

Han är långt ifrån ensam om dessa snurriga idéer. Tittar du på arabisk teve kommer du att få höra värre saker. Judarna ligger bakom alla olyckor. Antisemitismen är ett sätt att skylla sina tillkortakommanden på andra. När islamister får frågan varför de inte har lyckats bygga något fungerande samhälle svarar de att det beror på den judiska konspirationen. Det är islamismen som är olyckan, men de vill inte se det.

När vi minns Förintelsen bör vi betänka att judarna i Israel befinner sig under belägring. De lever mitt i en fientlig arabvärld. Imamer uppviglar sina anhängare till att sticka ner judar med kniv och köra över dem med bil. Så länge Israel finns påminns de omkringliggande arabstaterna om sina tillkortakommanden. Det går bra för Israel. Det väcker avundsjuka. Araberna skulle vinna så mycket mer på att lära sig av Israel.

Och tyvärr lever judarna under nästan belägringsliknande förhållanden även i Europa. Den islamiska och arabiska, antijudiska propagandan är global. Den når till varje arabiskt hem som har en parabolantenn eller en internetuppkoppling. Hets mot judar är som sagt vanlig i arabisk teve. Jihadister har attackerat judar vid ett flertal tillfällen. I moskéer, även i de svenska, demoniserar man judar, och uppviglar mot Israel.

En undersökning i april 2016 visade att antisemitismen har stor spridning bland muslimer i Storbritannien. En fjärdedel ansåg till exempel att judar är ansvariga för de flesta krig i världen. I Sverige arrangerar företrädare för islamiska organisationer, gång på gång, möten med antisemitiska konspirationsteoretiker. Omar Mustafa, tidigare ordförande för Islamiska Förbundet, arrangerade flera sådana möten. Mehmet Kaplan, före detta minister i Sveriges regering och ledande profil i ett antal islamiska organisationer, bjöd den antisemitiske agitatorn Yvonne Ridley till riksdagen. Inga moskéer deltar i högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag.

Trots den svåra situationen i Israel med ständiga terrorattacker väljer ändå många judar att utvandra från Europa till Israel. Det är inget bra betyg åt oss. Vad ska vi göra? För det första måste det finnas en medvetenhet om problemets existens och omfattning, sedan måste vi sätta oss ner och prata om vad vi ska göra med denna nya verklighet, nämligen att Europa 72 år efter Förintelsen har en stor del av befolkningen som hyser ett hat mot judar jämförbart med nazisternas. Och denna grupp är inte isolerad utan en del av en större, global rörelse.

Kommer vi att kunna påverka dem? Vad gör starkast intryck: lektionerna om Förintelsen i den svenska skolan eller de antisemitiska predikningarna i moskén? För att inte tala om den islamiska och arabiska, antisemitiska propagandan som sköljer över dem via internet och satellitteve och kontakter med vänner, familj och religiösa ledare i hemländerna.

Det är en strid om idéer och värderingar, både här hemma i Sverige och globalt. Islamismen är en stor och mångfacetterad rörelse. Där finns Muslimska Brödraskapet, som ofta arbetar inom demokratins ramar, och där finns jihadisterna, som försöker förstöra den västerländska civilisationen genom terror.

Den nyss avgångne presidenten Obama hade höga ambitioner när han tillträdde 2009. I sitt installationstal påminde han om att tidigare generationer amerikaner stått upp mot fascismen och kommunismen och att man nu även måste stå upp mot islamisk terrorism. Han använde inte ordet islamisk terrorism, men det var den han menade när han sade: ”Vår nation är i krig mot ett våldets och hatets vidsträckta nätverk.”

Obama hade en vision om att ena USA och världen mot ”tjugohundratalets största hot”. Han betonade att den islamiska terrorismen bottnade i en ideologi och därför inte kunde besegras med bara vapenmakt utan också genom västvärldens förmåga att vara en god förebild:

Vi tänker inte be om ursäkt för vår livsstil, som vi inte tvekar en sekund att försvara. Och vad gäller dem som försöker nå sina mål genom att sprida terror och slakta oskyldiga så har vi följande att säga: vår anda är den starkare och den låter sig inte brytas ner. Ni kan inte överleva oss, och vi kommer att besegra er.

Obama lyckades inte besegra den islamiska terrorismen, även om jihadledaren Usama bin Ladin dödades under hans administration. Inte heller Trump kommer att lyckas förverkliga sitt löfte om att ”knock the hell out of them”. Det här är vår tids stora strid och den kan ta årtionden. Men, oavsett hur man värderar Obamas gärning i övrigt, så tycker jag att han i dessa ord uttrycker en stark och hoppfull vision. Det är ord att tänka på när vi minns Förintelsen.

45 reaktioner på ”Islamismen är vår tids farligaste antisemitiska rörelse

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är intressant att notera att det knappast föreligger någon skillnad mellan Obama och Trump i grundsynen på den islamska terrorrörelsen förutom att Obama huvudsakligen föredrog att prata om det. Trump, till skillnad från sin föregångare, är en handlingsmänniska så han har bestämt sig att göra något åt saken. Det leder naturligt nog till initiala protester men är sannolikt det rätta tillvägagångssättet på lång sikt.

  I Europa kommer ingenting att hända utan där fortsätter man att driva vidare och hoppas att dagens problem skall lösas av sig själva. I Sverige hoppas man att Tyskland skall ta ledningen eftersom det nu inte längre finns någon stormakt man kan/vill hålla i handen när det blåser. Men Tyskland är inte längre någon politisk eller militär makt. En del kanske tycker detta är bra men det innebär knappast någon långsiktig trygghet för Sverige och minskade möjligheter att fortsätta leka humanitär stormakt. En vacker dag händer något tråkigt och då tvingas man omformulera sina politiska prioriteter.

  Gillad av 7 personer

 2. Dag för dag skriver:

  Det paradoxala är ju att i Sverige ställer sig judiska samfundet och andra som vill påminna om förintelsen och judarnas historia tillsammans med alla sk antifascister vari ofta brukar ingå muslimska samfund och demonstrerar mot sk högerpopulism , som om det vore därifrån antisemitiska handlingar kommer idag.

  Gillad av 3 personer

 3. Jan Ahlström skriver:

  Svensk msm har väl så här långt lyckats hålla debatten borta vad gäller den verklighet du beskriver, de gånger man tar upp frågan om antisemitism så kan man vara säker på att orden ”nazist, mörka krafter, sd” osv dyker upp men nästan aldrig nämns den islamiska/arabiska antisemitismen.
  Hur övertydliga med sina åsikter om judarna måste företrädare för de muslimska organisationerna bli för att SVT, DN, AB osv ska reagera?

  Gillad av 2 personer

 4. oppti skriver:

  Islam är hotat överallt i världen. En radikal lösning vore att förbjuda inresa av alla från dessa länder tills vi vet vart radikal islamism är på väg. Eller varför inte förbjuda alla från dessa länder att röra sig utanför landets gränser.
  De som lever farligast är de som lever i dessa länder.
  Muslimer är farliga för Muslimer.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Är Islam hotat???

   Du MENAr väl ändå HOTAR…

   Bokstäverna ligger precis intill varandra,
   men skillnaden blir HIMMELSVID, kan man med fog säga)

   Gilla

 5. malmobon skriver:

  Magnus Olsson. Sverigedemokraterna i Malmö ställde fråga till Socialdemokraterna varför kommunen hyr ut kommunala lokaler till Palestinier som sägs tillhöra Fatah.
  Denna lokal (Garaget) skall användas till kulturella ändamål och får inte användas politiskt.
  Då svarade Frida … (S) att ”Fatah är vårt systerparti”. Det som sades i lokalen är att judar tar deras land i Israel.
  Inte konstigt judarna flyr Malmö och även fick jag förklaring varför Margot Wallström delar ut 1,5 miljarder till Palestina. Skattemedel finansierar terror. Borde klassas som terrorbrott. Haag domstol borde granska denna gåva.
  SD hade hittat informationen på Facebook då det var skrivet som en kallelse på arabiska.
  Händelsen ägde rum 1:e januari i år,

  Gillad av 3 personer

 6. Vatten till katten skriver:

  Religionsfrihet och demokrati är inte något som kan existera utan människor som stödjer dessa företeelser. Har man en grupp människor som vill att alla skall ha samma religion och ser religionen som stående över värdsliga lagar så är det bara möjligt att bevara våra friheter om denna grupp är ytterligt liten. Det är därför självklart att vi inte har ett stabilt tillstånd nu, våra viktigaste fri och rättigheter erkänns inte av den grupp människor som växer snabbast i Sverige. Hur stor mängd människor som inte accepterar vårt västliga sätt att leva kan vårt samhälle tolerera? Jag menar att redan vid 2-3% muslimer så börjar man få problem och assimilationen avstannar, vi är långt över denna gräns i Sverige, med de nästa årens anhöriginvandring så ligger vi väl på 15-20% muslimer inom kort.

  För att skydda den innersta kärnan i våra friheter, tankefrihet, yttrandefrihet och basal trygghet för de svaga, inte minst kvinnorna, så måste vi nu kompromissa med de höga ideal som byggde på att Europa och Sverige var homogent, utan att denna grund gjordes explicit. Det krävs nu riktade repressiva åtgärder mot just dem ideologi som inte erkänner våra rättigheter. Islam måste erkännas som det hot mot grunderna i vårt samhälle det är och alla uttryck för denna religion måste förbjudas.

  Omar argumenterar bra men jag har aldrig sett honom presentera en lösning, utan motåtgärder, uppbackade med våld, så kommer islam bara fortsätta att sprida sig. Måtte Trump lyckas! Att argumentera som Omar och många andra gör, och ändå bara förlita sig på hoppet att islam skall reformeras anser jag vara en farlig naivitet.

  Gillad av 7 personer

  • Göran skriver:

   Det bästa vapnet mot islam är islam själv. Det går inte att vinna något krig mot islam med våld. Det går att vinna med kunskap. Desto mer kunskap om islams sanna väsen, desto fler lämnar islam.

   Mohamed Omar, kan inte ta ansvar för människor som inte vill utbilda sig. Vill du att han ska komma och piska in kunskap i dig eller dina vänner?

   Gilla

   • Svart vatten skriver:

    Jag vill se förslag på hur vi skall komma ut detta? Var kom piskningen in? Ett uns av kritik och du pratar om piskning, de bekräftar väl tesen att svenskar inte förmår diskutera civiliserat, du vill piska mig skalL jag nu eskalera? Dina åsikter är infantila, islam växar snabbt, inte minst i Europa, och räknar 1.6mdr anhängare. Europa kommer att hinna gå under innan muslimerna är reformerade. Var i världen ser du att du har rätt, till och med unga som gått inskolan hela livet i Sverige ans,uter sig till IS.

    Mitt enkla förslag är att förbjuda islam, det är det enda jag kan se fungera, och stänga inne de muslimska staterna.

    Gilla

 7. Vatten till katten skriver:

  Jag tänker så här om det omhuldade argumentet är att inte ”alla” muslimer är islamister, jihadister och terrorister: tänk om vi stället hade haft en annan grupp i samhället som följde en text som förespråkade våld mot oliktänkande och ogillade demokrati? Låt oss säga att KKK börjar växa i Sverige men det är inte ”alla” som vill att judar och svarta skall hängas högt, de bara gillar de snälla delarna av ideologin och att bära vita hattar och huvor vid högtider är väl inget brott, stjärngossar och muslimer gör ju det? KKK är egentligen fredligt, det finns bara en liten grupp extremister som läser mein kampf och andra uttolkande texter bokstavligt. De flesta är fredliga samhällsmedborgare som du och jag. Vad är problemet med att 15-20% av befolkningen bekänner sig till KKKs ideologi och isolerar sig i enklaver på landsbygden? De är som folk är mest, visst finns det vissa rötägg men man kan väl inte dra alla över en kam?!

  Gillad av 3 personer

  • Vatten till katten skriver:

   De är dessutom socioekonomiskt utsatta och får utstå diskriminering, arbetsgivare gillar inte att folk har huvorna på jobbet. En kille på macken här fick sparken för att vägrade att ta av sig sin huva, diskriminering.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det gick väldigt fort att klassificera det som terror. Det berodde förstås på att det var en moské som hade utsatts för det, vilket fick MSM och politikerna att hoppas att det var s.k. högerextremister som låg bakom. Men de fick fikon. Det var som vanligt muslimer som låg bakom. Och då stod de där med sin tidiga terrorstämpel.

    Gilla

   • Jasa skriver:

    ”Sex personer sköts ihjäl vid en bönestund i en moské i Quebec, Kanada. Arton skadades.
    27-åriga studenten Alexandre Bissonnette är misstänkt för attacken.
    – Han älskar Trump, säger en bekant till Le Journal de Quebec.”

    Ni är helt otroliga!

    Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Vatten till katten: Du har helt rätt här. Jag har också tänkt i liknande banor. Man kan vända upp och ner på det, och jämföra med extremism av motsatt typ, som KKK eller heilande hakkorsbärare. Alla tyskar var väl inte onda på 30-talet, men alla gjorde heil-hälsning, och krig blev det och då ställdes allt på sin spets. Man kan inte urskilja nyanser i ett tillstånd av krig. Alla nazister (bl.a. Oswald Mosley) och även invandrade tyskar i England och USA fick finna sig i att bli misstänkta och många fänslade.
   Gillar man Bin Laden och Al Qaida eller IS idag gäller samma sak. Ingen plats för nyanser eller relativisering. Det är fientlighet mot oss. Vi kan inte dalta med fiender som vill förgöra oss.

   Religionsfrihet och tolerans kan inte gälla fientliga s.k. religioner som egentligen är imperialistiska politiska religionsideologier, som själva är helt intoleranta och infiltrativt offensiva. Varför ska man tvinga sig tolerera ett mot sig själv fientlig intolerant dödshot? Det är suicidalt.
   -Ingen tolerans mot total intolerans.

   Gilla

 8. Lars Åhlin skriver:

  Utmärkt att du tar upp detta, Omar. Antisemitismen bland muslimer är en stor styggelse och fara, helt jämförbar – kanske ännu farligare – än den europeiska antisemitismen på 30-talet. Hoppas andra skribenter, framför allt i MSM, får klart för sig hur nära banden är mellan å ena sidan MB och andra islamister, å anda sidan nazismen. Exempelvis samarbetade de ju intimt under 2:a värdskriget.

  Sverige har ju lagar om hets mot folkgrupp som borde kunna användas mot antisemitisk agitation. Jag föreställer mig att man inte är särskilt välkommen i en moské om man vill delta i en gudstjänst för att spela in ev. antisemitisk agitation. Men vore det inte en bra idé att tvinga moskéer att öppna upp sig på detta sättet, alternativt tvingas stänga?

  Och den antisemitism som sprids via arabiska och andra TV-kanaler till tittare i bland annat Sverige: Vad finns det för juridiska och tekniska möjligheter att stoppa detta som ju rimligen måste vara pågående lagbrott? Kan man störa ut satellit-sändningar?

  Gilla

 9. Hovs-hallar skriver:

  I Sverige kan en muslimsk skolelev i dispyt med en lärare förneka att Förintelsen ägt rum, och facit av detta blir att LÄRAREN får kritik från högre ort!!
  På denna högre ort anses det att läraren ska ”respektera elevens upplevelse”!

  Sverige = dårarnas (och muslimernas) paradis.

  Gillad av 1 person

 10. Jasa skriver:

  Mohamed: om du åker till Israel och går ut på gatorna och frågar judar vad de tycker om araber, vad tror du du får för svar? Hatet mellan dessa folkgrupper är ömsesidigt. Skillnaden är att Judarna har oändligt mera sofistikerade vapen och makt och att de uppträder som herrefolk, på samma sätt som nazisterna tidigare mot de. Vad komma hända den dagen USA slutar/kan inte längre stödja Israel?

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Antagligen att Israel förintar de angripande muslimerna. Precis som flera gånger förut. Orsaken till att alla länder engagerar sig i frågan ”jihad mot Israel” är att jihad annars snabbt skulle förlora.

   Gilla

  • Vatten till katten skriver:

   Det vara det dummaste jag läst, du likställer hatet mellan bödeln och offret, hade muslimerna haft samma vapenmakt som Israel så jade de utrotat judarna på en vecka.

   Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Nu är ju antalet judar i Mellanöstern betydligt färre än antalet muslimer och med tanke på hur Israels grannar agerat hittills så är det väl bra att judarna har bättre vapen. Om nu inte USA kan hjälpa Israel så får väl vi i de andra västliga demokratierna göra det. Vi har ju sagt och skrivit att Förintelsen inte får upprepas. Ska vi då stillatigande se på om det händer? Nu verkar ju vår dumstrut till utrikesminister tycka att palestinierna är ena käcka gossar men om vi röstar bort henne så kanske vi kan få en mer förnuftig politik.

   Gilla

 11. Jonny Seidel skriver:

  Tack för detta inlägg och alla andra inlägg du skrivit samt för att du vågar skriva det som så många andra inte vare sig vill eller vågar skriva.

  Gilla

 12. Birger Winsa skriver:

  Enligt svenska Wikipedia är Islamiska förbundet klassat som en terrororganisation i Förenade Arabemiraten: ”Den 15 november 2014 publicerade Förenade Arabemiraten en lista på olika terroristorganisationer, detta gjordes i enlighet med landets federala lag om bekämpning av terrorbrott (7/2014). På denna lista återfinns Islamiska Förbundet i Sverige” Källhänvisning finns. Egypten och Saudi arabien är kanske de enda länder som klassar Muslimska brödraskapet som en terrororganisation. Det är ju av intresse.

  Gilla

 13. Svart vatten skriver:

  Kindberg Batra bekänner sig till vår tids barnsliga utopier, ”i grund och botten tror jag på folks rättighet att röra sig fritt”, vilka dumheter. Mellanfolkliga relationer har alltid präglats av makt, Trump och Putin är realister, jag bugar för Trump so far. Att jag skall behöva genomgå noggranna kontroller på t,ex flyg är rent trams när det tar resurser från att kontrollera de som utför nästan alla terrordåd, muslimerna. Muslimerna har genom sitt agerande förverkat sin rätt att resa fritt, gott så. De saknar helt den självreglerande mekanism som behövs, se bara på svenskar, minsta avsteg från pk-ismen får hela Sverige i uppror. Det är väl egentligen värre bland muslimer, de saknar inte bara en självreglerande mekanism som förhindrar våld utan deras kultur uppmuntrar detta uppförande. Måtte Wilders och LePen och AfD vinna så vi kan få igenom liknande åtgärder i Europa.

  Förbjud dubbla medborgarskap om det ena är i ett muslimskt land, man måste välja, är man lojal mot väst eller inte.

  Gillad av 2 personer

 14. Ozzie skriver:

  Pratade nyligen med en bekant som är läkare. Som sådan uttryckte han farhågor för att vi med massinvandringen får hit multiresistenta lungsjukdomar, såsom TBC, Mers etc. Själv är jag minst lika orolig för multiresistent antisemitism och kristofobi.

  Gilla

 15. Lars skriver:

  Sats-motsats-abrasax.A-bra-sax.Gunnar Ekelöf.(Även kallad Ekelut).Hegeliansk dialektik.Frimuraren och – väl- stormästaren Albert Pike i brev till Mazzani den 15 augusti 1871:”The third world war.The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other”.Det har börjat nu-även på den här tämligen oansenliga bloggen.Så börjar det alltid.Krigen börjar alltid i människornas sinnen och i deras hjärtan.Där inne i människohjärtat börjar alltid ”Tornadon”.Islam vs Zionismen.Muhammed mot Theodor Herzl.Sats-motsats.Kriget-”a-bra-sax”.Är de medvetna om det drama de självmant låter sig bli del av?De ”hängivna”?Slås de aldrig av misstanken att de kanske är schackpjäser i ett större spel?Ett spel med insatser de ej har fått veta.

  Gilla

 16. Ola Byfält skriver:

  Tack Omar för dina alltid insiktsfulla och välgrundade blogginlägg. Jag har försökt skriva insändare i Kyrkpressen, Finland, men rufuserades, när jag ifrågasatte en s.k. forskare som påstod att ”våldtäkt och rån inte är förenligt med Koranen och torde vara en en självklarhet för de flesta som satt sig in i religionen” (KP 16.6.2016) och som hänvisade till Koranens utsaga ”att ta livet av en person är att ta livet av hela mänskligheten” (men detta gällde Israels barn pga av mordet på Kain!, min anm.) och andra osakligheter. Jag har i privata diskussioner hänvisat till professor em. Jouko Martikainen vid Göttingens Universitet (den syriska kyrkans kyrkkohistoria) som redan före murens fall sade att det kalla kriget var ingenting mot det när den muslimska världen reser sig mot den judiskt-kristna civilisationen. Martikainen såg det med en professors insikt i 600-talets Arabien och vi ser det nu i våra dagar. Ola Byfält

  Gilla

 17. Jasa skriver:

  För säkerhetskull vill jag påminna alla om att det inte var palestiner som mördade 5 miljoner judar under WWII. Men nog var det palestinier som fick betala skulden för det.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.