Varför kollapsade Sovjetunionen?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

I dagarna är det 25 år sedan Sovjetunionens kollaps. Ett land blev 15 länder. Ett imperialistiskt imperium föll samman. Kommunismens lögner blev avslöjade. Den socialistiska ekonomins systemfel ledde till bankrutt.

Vi som växte upp i Sverige under kalla krigets dagar – och under den socialdemokratiska hegemonin – fick lära oss att den stora skillnaden var att östblocket hade en annan ekonomisk politik än det kapitalistiska USA. Men det var inte den avgörande skillnaden. Det handlade ytterst om frihet, sanning och människovärde – även i den ekonomiska politiken.

Detta insåg både Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Men det gjorde även Vaclav Havel. Han såg kommunistsystemets moraliska kollaps som avgörande. Ideologin var osann och kränkte människovärdet. Havel talade om vikten av personligt ansvar, en individuell moralisk hållning, ett liv i sanning där värden är baserade på något (Någon) bortom oss själva. Han sa: ”Vetenskap, teknologi, expertis, och professionellt agerande är inte tillräckliga. Det krävs något mer. För enkelhetens skull kan det kallas Anden.” Han talade om behovet av att samhällsbygget har en metafysisk grund, ”hos Gud”.

Utan gemensamma andliga värden och ansvarstagande – det räcker inte med rättigheter – fungerar inte lagar, demokratiskt valda regeringar eller marknadsekonomi. Demokratiska processer utan respekt för mänskliga fri och rättigheter skapar förr eller senare hel eller halv-diktaturer.

Påven Johannes Paulus ansåg att kommunismen var sekularismens misslyckande. Man kunde inte leverera materiell framgång för man förkastade sanningen om människan; hennes ursprung, värde och rättigheter.

Kommunismens system var byggt på lögn, och glasnost var likt solens varma strålar som fick de kommunistiska politruk-trollen i både öst och väst att krackelera.

Nikolai Ryzhkov, som var Gorbatjovs premiärminister, sa 1985 att Sovjetunionens moraliska tillstånd var det värsta utav allt: ”Vi stjäl, vi mutar, vi ljuger i rapporter, i tidningar, från talarstolar och vi ger varandra medaljer. Allt detta sker på alla nivåer.”

Gorbatjov menade att Sovjetunionen led nederlag inte bara ekonomiskt och socialt, utan även kulturellt, för man respekterade inte människor, deras värdighet och frihet, man förtryckte dem både andligt och politiskt.

Givetvis fanns det även andra bidragande faktorer till Sovjetunionens kollaps, som fallande oljepriser och kapprustningen. Men det går inte att förstå kollapsen om man inte inser betydelsen av sanning, frihet och människovärde, grundade i Någon bortom oss själva. Den sovjetiska kolossen och dess satelliter stod på förtryckets, lögnens och människoföraktets lerfötter.

Så vad kan vi lära? Ett par korta iakttagelser:

Människan får aldrig behandlas som en produkt som utvecklats genom materia och slump under en lång tid. Detta var kommunismens tro och detta är det vanliga synsättet även i Sverige. Men detta skapar ingen hållbar grund för respekt för människoliv. Medborgarna blir då bara medel för den övergripande ideologin, de ofödda barnen blir hinder för den egna lyckan eller gamla och sjuka ses som en belastning på samhällsekonomin. Det är samma slags människosyn och människoförakt som kommer i dager.

Vidare kan man inte njuta frukterna av ett träd vars rötter man huggit av. I Väst njuter vi fortfarande frukterna av den judiskt-kristna etiken i form av tämligen fungerande välfärdssamhällen i demokratier med långtgående mänskliga fri- och rättigheter.

Men Europas skakiga framtid hänger inte på EU:s vara eller inte vara, utan det handlar om samma saker som Gorbatjov, Havel, påven Johannes Paulus och många andra insåg: ett samhällssystem byggt på förakt för människan, särskilt i livets randområden, undergräver sin egen existens.

Havel påpekade helt riktigt: den sekulära ateismen är livsfarlig för både människor och samhällen. Den “första ateistiska civilisationen” har skapat det blodigaste århundradet i historien.

Havel varnade västvärlden och sa att rösträtt, yttrandefrihet och privat ägande är bara instrument som kan möjliggöra men inte garantera människovärde, frihet och ansvar. Han återkom ofta till kristna värden som basen, något som måste överföras från generation till generation.

Utan dylika värden får vi ett samhälle som riskerar att stå på lerfötter.

47 reaktioner på ”Varför kollapsade Sovjetunionen?

 1. Johan skriver:

  Man kan inte hoppa över faser i utvecklingen som kommunismen gjorde. Nordeuropa är troligen det mest sekulära området på jorden. Här avskaffades inte gud med tvång. Darwins vetenskap spred sig långsamt och djupt in i samhällskroppen. I min värld är detta en bra sak. Ett närmande till det som är sant.
  Att sedan moralupplösning pågår får skyllas på annat. Främst socialdemokratin där människor blir befriade från ansvar. Vi kunde likt Schweiz i stället valt att behålla ett traditionellt konservativt samhälle. Det gjorde vi inte. Vi tappade snabbt fotfästet och hamnade uppe i det blå. Vi var bäst i klassen…trodde vi.
  Trots alla sociala experiment svenskarna varit utsatta för de senaste 4 decennierna har vi kvar en god grundmoral.
  Vi borde förstå att behålla det vi är bra på…
  Låt oss alla bejaka konservatismen…Det är en god lösning eftersom svensk moral har varit och delvis fortfarande är bland världens bästa.
  För övrigt var jag i Ryssland för 25 år sedan. Det tog en timme att inse att kulturen och moralen var totalt förstörd. Folk var rakt igenom genuint elaka mot varandra…Jag såg bilister som försökte skada gamla påbyltade tanter som var sena att korsa övergångsställen…Mig hatade dom för att jag såg trevlig ut. Det räckte gott. ”Den jäveln är glad”, tycktes dom tänka. Ryssland är det enda land jag besökt där jag varit skraj. Var aldrig onykter där. Då kan allt gå åt helvete.

  Gillad av 8 personer

 2. Magnus Ström skriver:

  Just det här stycket borde få en och annan att nicka igenkännande. Jag tycker mig absolut känna igen det på något vagt sätt. Svårt att säga vad det kan vara som ger mig en olustig känsla…

  Nikolai Ryzhkov, som var Gorbatjovs premiärminister, sa 1985 att Sovjetunionens moraliska tillstånd var det värsta utav allt: ”Vi stjäl, vi mutar, vi ljuger i rapporter, i tidningar, från talarstolar och vi ger varandra medaljer. Allt detta sker på alla nivåer.”

  Gillad av 4 personer

 3. Teorier om orsakerna till Sovjetunionens upplösning skriver:

  Teorierna om orsakerna till Sovjetunionens upplösning är många.

  Kan vara:

  1. Oljeprisets nedgång.
  Priset var lågt under Gorbatjovs period vid makten.

  Rysk ekonomi är inte som exempelvis svensk. Rysk ekonomi är i huvudsak intäkter från olja och gas.

  När priset är på 164 dollar fatet för olja – då går rysk ekonomi utomordentligt bra. När priset är på 30 dollar – då ansträngs landet. Nu är priset drygt 50 dollar fatet – Putins Ryssland är stärkt ekonomiskt.

  2. Yttrandefriheten.

  Gorbatjov släppte loss yttrandefriheten. Ett bra citat är här:
  När väl anden är ur flaskan, visst där ingen återvändo.

  Yttrandefriheten bidrog starkt till Sovjetunionens upplösning.

  3. Människors vilja att resa utomlands.

  4. Människors önskan om bra produkter från övriga världen, främst Västeuropa och USA.

  Om Gorbatjov begränsat reformerna fria resor och tillgång till utländska produkter – hade sannolikheten ökat att Sovjetunionen bevarats.

  Gillad av 1 person

  • PerH skriver:

   Anser att du har fel, Sovjet hade inga produkter att erbjuda sina medborgare, inte heller väst.
   Östblockets matbutiker, hyllor gapade tomma.
   ”Vi ”örebroare ordnade en Rysk mässa 2008, där hade ryssarna i princip inget annat att erbjuda annat än de klassiska ryska gummorna. Mässan blev tidernas flopp.
   Iofs, vodka och saltgurka var ju en produkt som dock inte inbringade några exportinkomster.

   Gilla

 4. Jasa skriver:

  Inget nytt – enbart upprepningar av historielös dravel i bästa ultrahöger tänkandet. Att envist upprepa att det som pågick i Sovjet hade nåt med socialismen och kommunismen att skaffa är enfaldigt och osant. Att övergången från ett feodalt system där kejsaren hade absolut makt till demokrati, under pågående världskrig, kräver en mycket djupare analys. Sedan argumenten att ateismen skulle vara orsaken till onskan är så lågt, så futtigt att man häpnar. Religion är ett opium för folket och så kommer det att förbli. Och varför ska vi tro på nåt som inte finns? Att citera Havel och en påve gör det hela bara löjligare. Nej, bottennapp!

  Gilla

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Ge gärna denna djupare analys, du skriver alltid i negativ form, kommer aldrig med en positiv förklarande konstruktion, personligen drar jag slutsatsen därför att du har fel. Du skriver bara vad du tycker, som alla till vänster. Det är ointressant.

   På vilket sätt skapar kommunismen ett gott samhälle?

   Gillad av 5 personer

  • Bengt Blomberg skriver:

   Jasa 30 december, 2016 at 08:32

   Tunehag: ”I Väst njuter vi fortfarande frukterna av den judiskt-kristna etiken i form av tämligen fungerande välfärdssamhällen i demokratier med långtgående mänskliga fri- och rättigheter”.

   Den njutningen kommer även dig och likasinnade till del, oavsett vad du tror eller icke-tror och hur mycket du än föraktar Havel och påve!

   Du med gelikar får väl ses som medansvarig till att, som Tunehag beskriver det, rötterna av det fruktbärande trädet huggs av.

   Gillad av 2 personer

   • Linden skriver:

    Hur kommer det sig att den västerländska rättsvetenskapen, som skapades efter Andra Världskriget för att förebygga fler brott mot mänskligheten, nu används emot demokratier och för att vidmakthålla fler brott?

    Det är en hemsk manipulation att försöka radera all judisk och kristen historia för att få det att framstå som att hela världen från början och för evigt enbart är islamsk. Det är så en jihad ser ut. Det är inte bara orangea overaller, halshuggningar och slaveri. Om man kan sudda ut och skriva om historien kan man dirigera om framtiden.

    Om palestinska män slår sina fruar är det Israels fel, hävdade FN-experten Dubravka Simonovic på fullaste allvar.

    Förra månaden bar ordföranden för FN:s generalförsamling den berömda keffiyehsjalen, en symbol för det ”palestinska motståndet” (läs: terrorism). Detta är helt enkelt en förlängning av den kulturella utplåningen av Israel som ska berättiga den nästkommande fysiska utplåningen.

    FN:s krig mot Israels judar är i själ och hjärta ett krig mot Väst. FN och dess uppbackare banar raskt vägen för det europeiska kalifatet.

    https://sv.gatestoneinstitute.org/9684/fn-krig-israel

    Gillad av 3 personer

  • Nils Nilsson skriver:

   Hade önskat du kunde leverera lite konstruktiv kritik till artikeln istället för att bara hänvisa till att det ”kräver en mycket djupare analys” – för dessa analyser finns i stor mängd.
   Enklare då vore att förklara varför inget kommunistiskt land har kunnat leverera bara de basala behov för medborgarna och varför inte välja det senaste exemplet – Venezuela.
   Det tog bara ca 15 år att förvandla Sydamerikas rikaste land till en nation i kaos med omfattande svält och samtliga samhällsfunktioner i upplösning.
   Orsaken är inte fallande oljepriser – den gubben går inte – utan det kommunistiska människofientliga systemet.

   Gillad av 4 personer

  • Johan skriver:

   JASA…Ge mig några goda exempel på länder där socialismen och kommunismen lyckligen har genomförts…
   Etiketter som ”ultrahöger” är mig veterligen inget argument i sak…
   Vem bestämmer vad som är kommunism? Om inte länder som Sovjet och exempelvis DDR, enligt dig, får kalla sig kommunistiska…Vem får då bestämma vilka stater som är kommunistiska? Kanske bara du, JASA…
   Väntar ivrigt på ett ärligt svar…

   Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   JASA: ”Att envist upprepa att det som pågick i Sovjet hade nåt med socialismen och kommunismen att skaffa är enfaldigt och osant.”
   Intressant déjà vu; Hörde alltid under lång tid av mitt liv, fram till 1989, detta monumentala förnekande från kommunister.
   ”-Sovjet – det är inte riktig kommunism!”
   -Nähä – var praktiseras riktig kommunism då?
   Svaren var alltid svävande. Under tidigt 60-tal var det väl en del som hänvisade till Kina.
   Så småningom kom det ut vad som egentligen hände i Kina, både på 50-talet med massvält och massmord och förföljelse, och sedan även under den värsta tiden kulturrevolutionen 1968 då galenskapen kom till en klimax. Jag har aldrig hört någon kommunist kunna peka ut det ideella praktiserandet av Marx utopia, där fullkomlig lycka och idealsamhälle uppnåtts.
   Maos Kina, Nordkorea, PolPots Kambodja, Honeckers DDR, Ceauceskus Rumänien, Hoxhas Albanien, Castros Kuba?? Var var det egentligen så bra?
   Tur att man slipper höra sådant käbbel nu.
   Nu hörs istället att islam och kristendom är lika goda kålsupare och att islam inte skulle vara sämre.
   Nu kan man ställa samma fråga:
   I vilket muslimskt land är samhället bra, fritt, demokratiskt, tolerant och jämlikt och humant för alla?

   Gillad av 2 personer

  • Jasa skriver:

   Att man anser att jag försvarar kommunismen i Sovjet eller nån annanstans efter min kommentar visar bara på att det finns en hel del skruvade hjärnor som skriver och kommenterar i denna spalt. Däremot försvarar jag ateismen då jag anser att gud inte finns och att vi inte behöver nån gud för att ha moraliska principer och allt för starka tro leder till katastrof. Vill jag läsa PK inlägg kan jag gå till DN eller SvD. Många säger sig vara anti-PK men det är bara tom prat.

   Gilla

   • terningblog skriver:

    Jag har kämpat mig igenom de tre volymerna i engelsk översättning av Das Kapital och också läst det Kommunistiska Manifestet av Marx och Engels. Naturligtvis genomsyrade idéerna i dessa skrifter den förda politiken i Sovjetunionen även om de också korrumperades. Däremot kan jag hålla med dig om ateismen fast motvilligt måste jag ändå medge att historiskt har den så kallade lutherska arbetsmoralen haft stor betydelse i västvärlden.

    Gilla

 5. John Nilsson skriver:

  Detta är också Jordan B Petersons tes, att den kristnade västvärldens idé vilar på Logos, ”Orrdet”, eller Sanningen. Så säg hej då till socialkonstruktionismen som enda förklaring till frågor om mänsklig kultur, jämställdhet och rasism, och säg hej till biologi oxh evolutionspsykologi.

  ”They pretend to pay us, we pretend to work”, var enligt Peterson ett av de stående skämten i Sovjetunionen. Minns också Lysenkoismen, en lära (eller ”berättelse”) som gick på tvärs med vad man redan då visste i väst om genetik, men som ”behövdes” i formandet av den nya sovjetmänniska man tänkte sig skapa. Historien verkar upprepa sig, för är inte socialkonstruktionismen samma andas barn?

  Peterson säger en annan sak också: att världen inte består av ”matter” (materia), utan av ”what matter” (mening). Vi ser inte på världen som materia, utan som mening. Vi har en sådan begränsad förmåga att ”ta in” världen, att vi måste fokusera på det som har betydelse, vilket kanske också gör att vi ser betydelse där det inte finns någon… Eller så gör det det?

  Om ”Logos” omfattar mer än rationalism och materialism, hamnar dock också västvärlden och kapitalismen i skottgluggen, tänker jag. Jesus kallar Mammon för ohederlig, och även om vi lärt oss hantera ”matter” på ett sätt som ingen före oss, kanske vi inte är lika bra på ”what matter”, mot bakgrund av den förstörelse av vår livsmiljö som vi ägnar oss åt, när allt underordnas ”penningen” och ”tillväxten”. Aposteln Paulus perspektiv var det motsatta: ”Han skall bli större och jag skall bli mindre”. Vi behöver tillväxt i ”Guds rike” eller i ”positiv reciprocitet”, en tillväxt som inte bara behöver vara materiell, utan är en tillväxt främst i goda relationer med oss själva, varandra och med vår meningsskapande omvärld. En sådan tillväxt är meningsfull, och inte bara ett mekaniskt krav från Marknaden, som vill lägga allt mer av världen och människors interaktioner under penningens dominans.

  Gillad av 1 person

 6. Fredrik Östman skriver:

  Verkligheten är socialismens starkaste fiende. Verkligheten, sanningen, kan endast individen söka. I det sociala sammanhanget har vi allt att vinna på att ljuga. Tyvärr har de kristna kyrkorna övergett reformationens humanism och hävdar sig numera som utomordentlig sanningsleverantör.

  Det gjorde Gosplan också.

  Gillad av 1 person

 7. Min strand på ett vykort skriver:

  Detta är mycket klokt, det verkar som om sekulära samhällen är instabila. Jag såg ett program om det gamla Egypten, dessa samhällen verkar ha varit stabila. Är det så att det krävs religion, eller gemensamma andliga värden för att samhällen skall vara stabila?

  Innan det fanns civilisationer så kunde människor endast organisera sig i klaner, det krävdes något mer för att organisera större samhällen, som i Egypten. Jag tror dock att oftast är den samlande historien, religionen, mer likt myrsamhällen, med en drottning, eller Farao, som centralpunkt och mängder av drönare, eller arbetare som bygger pyramider. Stabila. Oftast, eller nästan alltid så har mänskligheten med religionen ordnat samhället som insekterna gör, allas lika värde gäller inte. Det verkar på mig som det som verkligen skiljer ut kristendomen, och möjligen judendomen, är att det är den enda religion som samexisterar med demokrati. Det verkar som om kristendomen skapade demokratin? Vi ser tydligt att kommunism och islam inte förmår organisera sig utan att skapa ett insekts-samhälle, där vanliga människor inte har något värde. Muslimer och kommunister kan endast organiseras under en diktatur, annars sönderfaller det i kaos. Är det kristendomens genialitet? Det är dock en skröplig skapelse, i synnerhet när man börjar utsträcka samma rättigheter till andra samhällen, insekts-samhällen, som på ett helt fundamentalt plan inte delar de mest djupliggande värderingarna. När vi nu tagit nästa steg i materialismen och kommunismens anda och tror att vi kan leva utan samlande myter så ser vi hur sårbara vi är, insekts-samhällena sprider sig, ett giftermål mellan Marx och Muhammed och riskerar förstöra vårt mera instabila demokratiska samhälle.

  Varför förmår vi inte hålla samman, varför smulas kittet i vårt samhälle nu sönder? Jag tror personligen att det beror på att varje människa inte själv kan skapa en del av en stabil mytologi, vi gör alla våra egna pusselbitar och de passar inte ihop, de flesta saknar intelligens, kunskap och intuition nog att bli en hållbar byggsten, folk konstruerar sin mytologi baserat på facebook och media vilket gör systemet än mera instabilt, bitarna passar inte sen vi slutade att gå i kyrkan och accepterade att vi måste forma oss efter något större.

  Det gäller att inse att om vi inte skall sluta som insekter så är det hög tid att agera, det är demokratin som är skör, och de diktatoriska anspråken som islam stödd av vänstern nu har kan som jag ser det endast motas i grind av en motsatt kraft, högerextremism. Våra politiker och media har förstört vår demokratis möjligheter att stå emot. Finns det en väg mellan extremerna? Jag tvivlar.

  Gillad av 5 personer

 8. Vx skriver:

  Flyktingkrisen är på väg att i grunden förändra Sverige. Det mest oroväckande är att vi ännu bara befinner oss i början, och att ingen kan överblicka de fulla konsekvenserna på längre sikt. Bortom bördan på statens finanser, och den akuta krisen på bostadsmarknaden, har vi att se fram emot en ökande belastning på sjukvård och tandvård, som samtliga flyktingar har rätt till och kommer att behöva mycket av, på skolor som kommer att få ta emot stora skaror ensamkommande barn, på tolkar och lärare i svenska för invandrare, och på olika delar av vital infrastruktur.

  När flyktingkrisen blev akut var det naturligt för statsminister Stefan Löfven (S) att ställa sig vid Tysklands förbundskansler Angela Merkels sida och förklara att Sverige stod öppet för att ta emot alla dem som flyr för sina liv. Det gav några dagar av varm solglans, då svenska medier hyllade honom och den svenska regeringen för dess högre stående moral. Länder som Ungern, som försökte upprätthålla EU:s grundläggande regelverk, brännmärktes.
  När så flyktingarna började välla in var den initiala reaktionen att det är fel på alla andra (utom Tyskland), och när taket bokstavligt talat rasade in blev reaktionen att grannländerna måste hjälpa oss. Den moraliska stormaktens grundläggande dubbelmoral har aldrig varit tydligare.

  I flyktingfrågan har de etablerade politiska partierna varit besatta av att brännmärka Sverigedemokraterna. Att undgå egen brännmärkning blev viktigare än att hantera en utveckling mot det som nu öppet börjat kallas samhällskollaps. När så även de etablerade partierna under galgen har övertagit stora delar av Sverigedemokraternas program, förblir det i särklass viktigaste att framhålla det egna agerandet som trots allt på något vis mera moraliskt.
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/sveriges-moraliska-hybris-har-ett-alltför-högt-pris-1.181776

  Gillad av 7 personer

 9. Hortensia skriver:

  Jag betecknar mig utan omsvep som ateist, men jag bekänner mig stolt till den hypersvenskt lagom, stadiga och milda kristna kultur, som präglat mig och min samtid in i hjärterötterna och skapat ett supertryggt, synnerligen välfungerande, välkomnande och gott samhälle här i vårt nordliga land…

  … tills nu, när vi ”berikats” till övermättnad av hitresta utlänningars dysfunktionellt hatiska, blodtörstigt destruktiva, hänsynslöst intoleranta och rent barbariska, uttalat antikristna livsföring à la Muhammed.

  Det politikerinitierade folkutbytet har redan – ofattbart snabbt – lyckats förvandla ”den humanitära stormakten” Sverige till en koloss på lerfötter. En koloss, som obönhörligen hotar att svepas bort och krossas av de starka strömmar av utomeuropeiska migranter, vars medeltida värderingar och okontrollerbara svenskfientlighet definitivt inte lär rubbas en tum av någon aldrig så varm, nyväckt kristen tro hos en gammelsvensk folkspillra.

  Gillad av 6 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Nu skjuts det ju prick med nyårsraketer på människor inklusive 4-åriga flickor. Det är inget som kristet uppfostrade skulle göra. Sådant har inte gjorts tidigare här i landet oavsett aktuell grad av kristen tro hos vår befolkning. Brandbomber har inte kastats på ambulanser av kristet uppfostrade ungdomar.

   Jag blev skickad till söndagsskola och hade kristendom i småskolan med kristna präster och fröknar. Det var uppbyggligt ur rent humanitär och filosofisk och social synvinkel. Mkt bra tankar och ett kärleksbudskap som man kom ihåg och som påverkat en hela livet. Även om jag större delen av livet inte trott på någon tomteliknande gubbe i himlen så har jag följt grundläggande kristna levnadsprinciper. Det mesta som Jesus predikade. Det vore bra om alla följde dessa enkla principer. Det sitter i ryggmärgen att man ska vara mot andra som man skulle vilja att andra var mot en själv. Att taga vara på sin broder. Att älska sin nästa som sig själv osv.
   Även ateister som fått denna goda uppfostran lever delvis i praktiken som kristna även om de inte tänker på det, även om de säger sig inte tro på några gudar.

   Gillad av 1 person

 10. Steven Jörsäter skriver:

  Relationen mellan religion och moral är intressant. När det gäller kristendomen måste vi komma ihåg att den också innefattar Gamla Testamentet som i stora stycken innehåller samma gräsligheter som vi noterar i dagens islam. Och tyvärr – dessa upphävdes inte av Jesus. De gammaltestamentliga texterna man kan höra i kyrkan på söndagarna är noga utvalda! På 1600-talet hade vi häxbränningar. Dagens ”goda kristendom” är i många stycken en tolkning som har blivit alltmer dominerande.

  Det stora problemet idag som vi oavbrutet diskuterar på den här sajten är att kristendomen har kommit att ersättas inte av ateism utan av andra religioner. Idag heter de jämställdhet, mångkultur, miljö, feminism mfl. Och liksom de gamla religionerna är de byggda på dogmer som ej får ifrågasättas och kättare straffas hårt. Vi har kommit så att säga ur askan i elden och friheten från gamla tiders dogmer har inte lett till någon förbättrad intellektuell nivå, snarare tvärtom. Ovanpå detta blir vi alltmer påverkade av islam som har intoleransen som sin främsta maxim.

  Inget bra läge.

  Gilla

  • Hovs-Hallar skriver:

   Även jag tänker ungefär så. Sammantaget, så har PK-ismen blivit Sveriges nya statsreligion!

   Och detta är en ytterst destruktiv religion som hotar att på några årtionden totalt förstöra det samhälle våra föregångare lyckats bygga upp. Detta nuvarande samhälle lär bli en historisk parentes, en svunnen guldålder för våra eventuella efterkommande att undrande se tillbaka på.

   Gillad av 1 person

 11. Gammalkatolsk idédebatt skriver:

  Många är de som skriver under på att vi har ting att ta itu med. Flertalet (gissar jag) instämmer i kritiken mot hur våra äldre behandlas. Likaså i att en kallhamrad människofientlig politik inte leder till något gott. Värden och värderingar är orden som hoppet sätts till. Men när det pekas på att den förlösande faktorn i denna allt mer komplexa och infekterade ekvation är kristen tro, ja då backas det. Då är det till och med bättre att stå bekvämt lutad mot sargen för att bevittna förödelsen. Lite som att många var nöjda med bröd och skådespel under en tid då kristna stod för ”underhållningen” i möten med vilddjur och skarpa vapen. Detta är till och med bättre för då slipper man att förändra sig själv. Då behövs ingen historia och ingen erfarenhet. De äldre kan offras. Barnkalaset kan fortgå, som det skrivs: https://gammal-katolsk.org/2016/12/29/erfarna-forpassas-till-kokkenmoddingen/

  Gilla

 12. Sixten Johansson skriver:

  Bakom Sovjetunionens kollaps fanns nog många mekanismer. Två är särskilt viktiga att lyfta fram, eftersom de är påtagliga i västvärlden nu. En är den rigida centralstyrningen: att beslut även i detaljfrågor fattas högt uppe i hierarkierna i stället för på de nivåer där behoven uppstår och sakkunskapen finns. Hur bra datorstöd man än har, så är detaljerna oändligt många, spridda och olikartade, men hjärnorna uppe i hierarkierna är små, få och själviska. Sverige, EU och den nya världsordningen bygger in allt mer av detta olösliga problem i sina system.

  Den andra fallerande mekanismen är den som Mats Tunehag beskriver. Men i vår tid har många svårt att se vad religion och moral står för. Därför behöver förklaringsmodellerna utvidgas. Vad händer i en myrstack om varje myra blir individualist och handlar efter eget huvud? Vad händer i vår egen kropp om varje cell och cellkomplex börjar tänka själv och ser bara till sin egen vinst och stundens njutning? Både myrsamhället och vår egen kropp faller sönder. Just så kommer en superindividualistisk, atomiserad samhällskropp att upplösas (kanske gradvis efter perioder av hård diktatur).

  Men vi kan ju se att vår kropp mot alla odds hålls samman och utvecklas, vi föds, växer och dör. ”Utanför” vårt vardagstänkande och vetenskapliga tänkande (som i huvudsak är linjärt kausalt) rör vi oss som i ett okänt, livspåverkande magnetfält. Fältet verkar ha åtminstone två egenskaper. Det skapar en sorts inre sammanhållning och en utvecklingsriktning i vår egen kropp och dessutom en mer allmän evolution. Vidare tycks fältet bidra till att vår kropp och vårt sinne attraheras och låter sig påverkas av andra kroppar och sinnen. Små och stora sociala gemenskaper växer fram och kan i hög grad präglas av solidaritet och altruism – eller motsatsen.

  Känsligheten för detta svaga ”utomfysiskt” livspåverkande (metafysiska) magnetfält varierar. Sannolikt kan känsligheten förhöjas med hjälp av olika idé-, varseblivnings- och tolkningssystem, som kan kallas mytologier, ideologier eller religioner, som samtidigt kan ladda vår livsupplevelse med mening och mål. Men beroende på vilka mästare och lärjungar som har präglat lärorna kan de fungera konstruktivt, individ- och samhällsuppbyggande, eller destruktivt och självdestruktivt.

  Gillad av 1 person

 13. Janne skriver:

  Kina har i alla fall inte kollapsat. Vad beror det på? Kommunism där och kommunism här….
  Kommunismen har anamat marknadsekonomin, diktaturen bestog och mår bra…

  Gilla

 14. Hovs-Hallar skriver:

  Själv kan jag tyvärr inte förmå mig att tro på Bibelns världsbild. Jag är skolad som forskare i ett naturvetenskapligt ämne och har aldrig varit troende — förutom kanske en period i småskolan.

  Däremot tror jag att de flesta människor behöver något att tro på, någon slags gemensam berättelse som kan samla dem och få dem att känna sig som delar av en större gemenskap.
  Och jag TROR att ett samhälle som saknar en sådan sammanhållande berättelse inte blir långlivat.

  Och — jag misstänker att DETTA är orsaken till att PK-sekten fått Sverige i ett så kvävande grepp!

  Denna sekt skänker nämligen mening åt många människors liv — precis som en religion skulle göra. Varför är många människor, som hamnat i PK-sektens grepp, så omöjliga att resonera rationellt med?

  Jo, att förklara för dem vilket vansinne det är att importera många hundratusentals människor som sammantaget kommer att förstöra vårt samhälle är lika orimligt som att förklara för en varmt troende kristen att Gud inte finns!

  PK-sektens styrka är att den skänker mening åt många människors annars tomma och meningslösa tillvaro. Och den hade INTE haft makt att göra detta OM inte kristendomen redan abdikerat från den rollen i de flestas ögon. PK-sekten fyller alltså ett andligt vakuum.

  PK-sekten är helt enkelt Sveriges inofficiella statsreligion — i brist på annat.
  Att den har starkt destruktiva konsekvenser är likgiltigt för dess mer fanatiska medlemmar — vi har redan i historien sett exempel på rena självmords-sekter så detta är inget nytt.

  Gillad av 2 personer

 15. Lennart Göranson skriver:

  Nej, den här draken flög inte. Vi har mycket att vara stolta över i det västerländska samhället: humanism, upplysningsfilosofi, vetenskapligt tänkande, rättsstatsprinciper, demokrati, mänskliga rättigheter, fri opinionsbildning. Allt detta har utvecklats under ett halvt årtusende då kristendomen har varit statsreligion, och därigenom utgjort den miljö där mycket av detta har skett. Men att hävda att det skulle vara den kristna religionen som är fundamentet för allt detta, det är minst sagt magstarkt. När kyrkan under långa perioder i själva verket aktivt motarbetat och förföljt dem som kämpade för ”sanning, frihet och människovärde”, för att citera inlägget.

  Gillad av 1 person

  • Lars Holmdahl skriver:

   Mycket bra Lennart Göransson!
   De kristna i sin hybris glömmer så lätt häxbränningen, förföljandet av ogifta mödrar, den kristna hopen som brände biblioteket i Alexandria och flådde dess bibliotekarie levande, och alla övriga som torterats, lemlästats och dödats i Kristi namn. Nu säger de kristna att mördarna var inte kristna. Det var inte riktig kristendom. Nähä, som när kommunister säger att det är inte var riktig kommunism i Sovjetunionen?

   Gilla

  • Min strand på ett vykort. skriver:

   Det är ju alldeles självklart kristendomen (och judendomen) som är grunden för detta, vad annars? Kärleksbudskapet, vända andra kinden till, den barmhärtige samariten, och framförallt, ifrågasättandet, Jesus ifrågasatte dogmerna, kom inte och påstå att det inte är en del av både vårt kollektiva och personliga jag, även ditt. Jag tror helt enkelt att det är en så fundamental del av dig Lennart att du inte förmår att se att det inte är en del av andra delar av mänskligheten, ta japaner och muslimer till exempel. Du tror, innerst inne, att de goda egenskaper du besitter är allmänmänskliga. Jag tror du har fel. Japaner till exempel värderar inte det individuella livet särskilt högt, ej heller muslimer. Jag har jobbat med äldre japanska vetenskapsmän, de ville inget hellre än att japan skulle skaffa sig vätebomber.

   De goda framsteg som kom under upplysningen kom just för att kristendomen som enda religion öppnade för ifrågasättandet, och sådde därmed fröet till sin egen död. Islam ser ut att bli banemannen.

   Det är inte vad kyrkans företrädare gjorde, de var i många fall, de flesta, drivna av världslig makt som alla andra, utan just att kristendomen placerade ifrågasättandets meme och att alla har ett värde inför gud i våra huvuden. Sen slängde vi ut gud med badvattnet i vår naivitet och trodde att vi skulle klara oss utan honom, pk-sektens kraft och islams inträde är beviset på motsatsen.

   Inget uppstår i ett vakuum, i stort sett alla stora filosofer och fysiker var troende, de var bara inte bokstavstroende.

   Gillad av 1 person

  • Jesper skriver:

   Får jag i all vänlighet rekommendera boken ”Katolska kyrkan och den västerländska civilisation” av Thomas Woods? Perspektivet är inte bara 500 år utan 2000 år. Det mesta av det du räknar upp kommer faktiskt från kyrkan. Kyrkan har inte alls i så stor utsträckning motarbetat vetenskap, i alla fall inte den katolska. Visst körde man i diket ibland, men utan kyrkan och den bildning och kunskap som utvecklades där under 2000 år hade nog västerlandet sett mycket annorlunda ut. Och inte till det bättre. En detalj: det var spanska teologer och jurister som på 1500-1600 talet lade grunden för de tankar som idag finns i FN stadgan om individers okränkbarhet. Detta gjorde man i protest mot hur den spanska staten hanterade ursprungsbefolkningen i syd- och mellanamerika. Man kan dessutom nämna jesuiterna arbete i sydamerika, det var ett grundläggande demokratiskt styrelseskick.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Jesper
    Tack för rekommendationen, och jag förstår att den är vänligt menad. Nu går det dessvärre inte att läsa alla böcker som rekommenderas, processen att söka bilda sig en uppfattning om hur världen fungerar är mer komplicerad än så. När det gäller Thomas Woods berättar Google för mig att han hör hemma i lägret amerikanska paleokonservativa. Jag väljer bort honom, inte för att jag är faktaresistent eller inte vågar utsätta mig för åsikter som utmanar mina egna, utan helt enkelt för att man måste ransonera. Jag säger inte att den beskrivning av kristendomens roll som du redovisar är fel, men man kan beskriva den med ett helt annat urval av fakta, och den ena eller den andra beskrivningen kan inte upphöjas till den som säger hur det ”faktiskt” är. Så jag står fast vid min uppfattning men respekterar att din bild av världen är en annan.

    Gilla

 16. Lennart skriver:

  Det är nog som Tunehag skriver många samverkande faktorer till Sovjetunionens kollaps. Men jag undrar om inte huvudorsaken trots allt var att Sovjetunionen rustade ihjäl sig under Reaganepoken? Vi har kunnat se ett liknande ett liknande försök från USA:s sida att underminera Rysslands ekonomi under Clinton- och Obamaeran, genom NATO:s expansion och inringning av Ryssland, vars syfte verkar vara att få landet att vidta ruinerande försvarsåtgärder.USA har t. ex placerat ut ett missilsystem med kärnvapenkapacitet i Rumänien som utgör ett direkt hot mot Ryssland. Putin har dock inte gått i den fällan eftersom han som synes har lärt av historien. Lars Bern har skrivit läsvärt om detta på sin blogg.

  Det sätt som Sovjetunionen styrdes på har idag fått en fortsättning inom EU, där centrala maktstrukturer har sina direkta sovjetiska motsvarigheter.
  Även inom det demokratiska Väst råder minst lika stor verklighetsförfalskning och propaganda som i Sovjetunionen. Ryssland och Östeuropa har lärt av läxan och accepterar inte den kulturella marxism som utgör Västvärldens ideologi. Typ mångkultur, homosexparader, agendajournalistik, klimathysteri och genustrams som härjar inte minst i Sverige. Putin har därför förbjudit så kallade NGO, finansierade av oligarken George Soros. Denne Soros stödde statskuppen i Ukraina och i Sverige stödde han stiftelsen expo inför valet 2014.

  Gillad av 3 personer

   • Min strand på ett vykort. skriver:

    Jag håller med om att försvaret borde rustas upp, men det är ett problem som är 30 år gammalt. Hysterin runt Putin är just det, ett behov av en yttre fiende för att dölja Europas inhemska tillkortakommanden och naiva expansionslust.

    Det gick på ett eller två år att piska upp en hysteri mot Ryssland, skrämmande.

    Gilla

 17. Maria skriver:

  Läs gärna Kristian Gerners utmärkta bok om Ryssland. Han pekar pa tva bidragande faktorer till Sovjetunionens kollaps. För det första gjorde yttrandefriheten i och med glasnost att folk fick yttra sig om tillstandet i landet, och da blev alla varse de stora problemen. För det andra ledde ironiskt nog nykterhetskampanjen till unionens upplösning. För mer detaljer se boken.

  Gilla

 18. Jonas Nilsson skriver:

  För att man förväntades tro på en utveckling det inte går att tro på, bara undersöka och teckna i efterhand. Det måste finns fler värden än att vi skulle vara de någonsin bästa och klokaste. Begreppet sanning är ett av de begrepp som måste stå över statsledning och näringsliv. Det var kanske det som inträffade och då föll systemet av en mängd olika orsaker. Effektivitet är förvisso ett annat sådant begrepp liksom tanken om kreativitet.
  Sovjetvisionen var det moderna samhällets fullbordan. Kan vi ompröva i tid? Att vi behöver inkludera fler tider i helhetsbilden än bara den senaste, kanske inte ens den senaste som den bästa?
  PE:s och andras inkludering av andra länders öden är upplysande. Tack för det.

  Gilla

 19. havetochlivet skriver:

  Fantastiskt kul att hitta detta inlägg i den här tankesmedjan, DGS (heter det så?). Religionens betydelse i det sekulariserade samhället, den tål att diskuteras. Tack för inlägget!

  Gilla

 20. havetochlivet skriver:

  Det finns en väldigt bra bok att läsa för den som undrar över religionens betydelse i vårt västerländska samhälle. Den är skriven av den amerikanske filosofiprofessorn Hubert Dreyfus (som jag har träffat och jobbat ihop med i ett annat sammanhang). Han har skrivit flera kioskvältare, och den jag tänker på här heter ”All Things Shining – Reading the Western Classics to Find Meaning in a Secular Age”. Boken är dock i det närmaste totalt okänd i Sverige, och saknar så vitt jag vet svenska översättning. Den beskriver, på ett närmast häpnadsväckande sätt, hur den västerländska människans religionsuppfattning har utvecklats de senaste säg 3000 åren, och den ger oss en omtolkning och ”omläsning” av en rad av vår kulturs främsta företrädare under dessa år, för att komma fram till en förståelse och acceptans av sitt andliga behov i en sekulär tid. Boken förtjänar definitivt en större läsekrets.

  Hubert Dreyfus menar att de två största gestalterna i Västerlandets idéutveckling är Jesus (obs inte religionsstiftaren utan tänkaren Jesus) och Descartes. De gav oss nämligen en icke-auktoritär människosyn respektive en tvivels-baserad verklighetssyn. Dessa idéer har gett upphov till idén om alla människors lika värde och tron på alla människors förmåga och rätt att pröva och ompröva givna sanningar. Ur dessa idéer växte demokratin och upplysningstidens utvecklingsfilosofi fram. Motsvarande idéhistoria föreligger inte i Ryssland. Auktoritära idéer och lydnadsfilosofin lägger locket på för ekonomisk idéutveckling och näringsverksamhet. Inte så konstigt att ett sådant samhälle går under.

  Religionens betydelse i denna samhällsutveckling speglar dessa grundläggande värderingar. I Västerlandet, till skillnad från Ryssland, tilläts människorna i alltmer ökande grad omprövning av religiösa och andra auktoritära värderingssystem, tack vare en liberalare människo- och samhälls-syn. Ibland har denna omprövning gått för långt, och frågan om hur långt man kan gå måste ständigt hållas levande.

  Gilla

 21. Lars Sjögren skriver:

  Sovjetunionen är historiens mest barbariska och infama stat. Landet styrdes av kriminellt slödder. Gorbatjov trodde i sin enfald att kommunismen kunde reformeras, vilket självfallet inte är genomförbart. Ej heller islam kan reformeras. Det oerhört märkliga är att en rik och fantastisk kultur kunde frodas i denna kommunistdiktatur. Musik t.ex. Sjostakovitj, litteratur t.ex. Pasternak, dessutom bildkonst och balett på högsta nivå. En reflektion: på denna oftast intressanta och frispråkiga sajt, förekommer aldrig diskussioner om kultur, jag menar musik, litteratur och bildkonst.

  Gillad av 1 person

 22. nilsdacke skriver:

  Stycket som inleds med: ”Människan får aldrig behandlas som en produkt som utvecklats genom materia och slump under en lång tid.” innehåller et par rejäla missförstånd.
  1. Utvecklingen har inte skett genom slump utan genom naturligt urval så som Darwin och i moderna tider Richard Dawkins beskriver den. Det är en betydligt trovärdigare beskrivning av verkligheten än allsköns skapelseberättelser. Modern kunskap om gener har ytterligare styrkt detta.
  2. Det finns inget motsatsförhållande mellan att tro på god vetenskap och att ha en god människosyn med respekt för människoliv.

  Gilla

Lämna ett svar till Gammalkatolsk idédebatt Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.