Vilken islam kommer att gälla i den nya moské som ska byggas i Borlänge?

mohamed omar

Mohamed Omar

Det nya islamiska centret som ska byggas mitt i Borlänge blir ytterligare en prestigevinst för den växande salafistiska rörelsen i Sverige. Centret kommer att ligga väl synligt mitt i staden vid Jussi Björlings väg, granne med Stadshuset. Sådana symboler betyder mycket för självkänslan och kommer att hjälpa dem i deras missionsarbete.

I ett videoklipp utlagt på YouTube den 2 april 2014 möter vi Abo Raad, en viktig ledare inom den salafistiska rörelsen i Sverige. Han står i sin moské i Gävle, Al-Rashideen-moskén, och berättar hur man med Guds hjälp lyckats omvandlat en kyrka till en moské och att man på grund av sitt missionsarbete omvänt flera svenskar till islam. Han tackar alla fromma muslimer som skänkt pengar för att göra det möjligt och ber dem fortsätta att skänka. Han tackar också en stiftelse i Qatar för deras bidrag.

Detta är ett exempel på hur moskébyggen används i propagandan, för att så att säga skapa en bild av att ”islam segrar” i kristendomens gamla länder. Det höjer moralen hos de egna, inspirerar dem i deras missionsarbete, och gör det lättare för att samla in medel till nya moskéer. Det nya centret i Borlänge kommer sannolikt att användas på samma sätt.

Stiftelsen som Abo Raad nämner i klippet heter Eid Charity. Förutom att finansiera kyrkan i Gävles omvandling till moské har stiftelsen också finansierat terrorgruppen Al-Qaida. Islamiska förbundet ska bygga det islamiska centret i Borlänge. Ali Hamad är ordförande i förbundet och imam i den nuvarande moskén på Bullermyren, inhyst i en gammal skola. Frågan om finansieringen är ”inte klar”, sade han till Dala-Demokraten i början av året. Stiftelsen i Qatar?

Islamiska förbundet har en presstalesman, han heter Hussein Hamad och är son till imamen Ali Hamad. Han är också en ledande profil inom den salafistiska rörelsen i Sverige, har ett stort nätverk och framträder som talar på olika möten och konferenser. Han framträder ibland tillsammans med sin far imamen för att tala om islam, vilket tyder på att de har en likartad syn på hur religionen ska förstås. I en artikel i Dalarnas Tidning av den 1 december 2011, ”Religionsdag i S:t Mikaelsskolan”, beskrivs hur den då 23-årige Hussein och hans far besöker S:t Mikaelsskolan. ”Min fru bär burka, men hon har valt det frivilligt”, förklarade han då för eleverna.

Hamad samarbetar också med den salafistiske Gävleimamen Abo Raad. På den tiden jag var muslim gick jag ibland till moskén i min stad, Uppsalamoskén. Där mötte jag både Hamad och Abo Raad. Unge Hamad hjälpte Abo Raad att översätta sina föredrag till svenska. Det finns ett videoklipp på YouTube från den 9 augusti 2011 som visar dem tillsammans i Uppsalamoskén.

I klippet där Abo Raad uppmanar muslimer att skänka pengar till hans moské och missionsarbete i Sverige nämner han också vad hans islam bygger på. Det är tre saker: Koranen, sunnan och ”salaf” eller föregångarna. Sunnan är profeten Muhammeds ord och gärningar, hans undervisning helt enkelt. Med ”salaf” menar man alltså föregångarna, de tidiga muslimerna, och av det ordet kommer benämningen ”salafister” för muslimer som strängt vill hålla sig till denna ursprungliga islam. Dessa ”salaf” anses var ädlare och renare än senare tiders muslimer. Till dem hör de fyra ”rättledda kaliferna”, det vill säga de som styrde det islamiska riket efter Muhammeds död. De hette Abu Bakr, Omar, Uthman och Ali.

I klipp utlagt på YouTube den 4 maj 2013 berättar Hussein Hamad om den tredje kalifen Uthmans liv och förtjänster. Föredraget hölls i Örebro moské, som för övrigt finansierats av samma stiftelse i Qatar, Eid Charity, som Abo Raads moské i Gävle. Flera unga muslimer från Örebro, särskilt i stadsdelen Vivalla, har rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till salafistiska terrorgrupper som Al-Qaida och IS.

Uthman föddes i Mecka någon gång på 570-talet och dog 656. Han valdes till kalif av ett sexmannaråd som satts ihop av hans företräde Omar och regerade 644-656. Uthman fortsatte det heliga kriget för att lägga alla folk under islam som påbörjats av profeten Muhammed och kaliferna Abu Bakr och Omar. Hans arméer erövrade kvarvarande delar av Persien, Nordafrika och nådda ända fram till Spanien. De tog rikt byte och många slavar. Kalifatet var ett imperium.

I Nordisk familjebok beskrivs Uthman, som också kan stavas Osman, så här:

Under Omars efterträdare Osman (644-656), en af Muhammeds mågar, utsträcktes eröfringarna i Persien och utmed Afrikas norra kust. Hans regeringstid upptogs för öfrigt uteslutande med kufvandet af flera uppror, hvilka inom nästan alla delar af riket framkallats af hans okloka och tyranniska förordningar. Hans enda bestående verk var bestämmandet af en enda korantext som kanonisk. (Alla öfriga afvikande handskrifter af koran lät han bränna.)

Detta kalifat, det tidiga riktiga kalifatet som leddes av de fyra ”rättledda kaliferna”, står som modell för Islamiska statens kalifat i Syrien och Irak, lett av den koranlärde Abu Bakr al-Baghdadi. I sitt föredrag kallar Hamad Uthman för ”den ädle följeslagaren”, det vill säga Muhammeds följeslagare. Uthmans dotter var dessutom gift med Muhammed. Hon var en av de många hustrur och slavinnor som ingick i profetens hushåll.

Hamad är noga med att berättelserna om Uhtman inte är någon saga. Allting är sant och dessutom ska man som god muslim se Uthman som en förebild och försöka göra som honom idag. Gud är nöjd med honom och med alla Muhammeds följeslagare, säger han. De som gjorde uppror mot Uthmans styre var inga riktiga muslimer, genom sin olydnad blev de ”khawarij”, det vill säga de lämnade den islamiska gemenskapen. Med detta som utgångspunkt förklarar Hamad att alla som kallar sig muslimer inte är det. Med föraktfull min nämner han Nalin Pekgul som exempel på en sådan falsk muslim.

Vem är en god muslim och vem är extremist? Hamad förklarar att man som muslim måste använda den islamiska läran och lagen som måttstock. Det svenska samhällets sätt att definiera extremism bör man inte bry sig om. Skulle man göra det skulle han och de som sitter och lyssnar på honom vara extremister, konstaterar han. Och visst har han rätt i att det som vi svenskar räknar som extremt inte behöver vara detsamma som den islamiska huvudfåran tycker är extremt. Hamads samarbetspartner, Gävleimamen Abo Raad, jublade när Islamiska staten ryckte fram i Irak sommaren 2014. Han uppmanade muslimer att be för de heliga krigarna. Abo Raad brukar predika och hålla i studiecirklar i Uppsalamoskén. När en journalist från Upsala Nya Tidning ringde och frågade moskén om de tyckte det var lämpligt att en så pass extrem imam fick undervisa i moskén svarade de att han inte alls var extrem. Moskén hade sin egen måttstock.

De så kallade falska muslimerna mördade till slut Uthman, de spillde hans ”ädla och rena blod”, som Hamad uttrycker det. Ibland får man höra att Islamiska staten, vår tids kalifat, inte kan vara äkta muslimer eftersom de dödar andra muslimer. Då har man inte läst om hur de ”rättledda kaliferna”, de som Gud är nöjd med, slaktade andra muslimer. Profeten Muhammed själv lät bränna ner en moské eftersom han ansåg att muslimerna som bad där var hycklare, falska muslimer.

Hamad påminner om att det var under Uthmans styre som islams arméer nådde till Spanien. Och det hör till denna kalifs förtjänster, förklarar han vidare, att han deltog i alla Muhammeds slag. Alla förutom ett vill säga, slaget vid Badr. Men han hade en giltig ursäkt att utebli. Hans dotter var sjuk och han skulle stanna hemma och vårda henne. Hon var ju dessutom Muhammeds fru! I andra fall, fortsätter Hamad, var Muhammed sträng mot de muslimer som inte kom när han kallade till strid för sin religion. För den som höll sig undan fanns ett ”speciellt straff”.

En annan förtjänst som Hamad tar upp rör också Uthmans iver för jihad, det heliga kriget. När Muhammed skulle sätta upp en armé för att gå mot de kristna östromarna fattades medel. Han ropade då till sina trogna: ”Vem av er vill ha paradiset?” Muhammed lovade att den som försåg hans armé med vapen och förnödenheter skulle garanteras en plats i paradiset. Uthman, som var en välbärgad köpman, skänkte frikostigt. Han sägs därför ha ”köpt paradiset”.

Hamad avslutar sitt föredrag med att uttrycka sin förhoppning om att de som lyssnat också ta till sig det han berättat om kalifen Uthman och tillämpa det i sina liv. Föredraget ger en inblick i den kompromisslösa, salafistiska islam som Hamad och hans vänner står för och som vi kan förvänta oss kommer att predikas i det nya islamiska centret som ska byggas i Borlänge.

Muhammeds följeslagare och deras heliga krig, och de rättledda kaliferna, som mätta med vår moderna, västerländska måttstock var tyranner, hyllas helt okritiskt som förebilder för muslimer idag. Det är inte tal om det skulle vara fel att utbreda islam med svärdets makt. Uppsalamoskén anser inte att Abo Raad, som jublade över jihadisternas framryckning i Irak, är extrem. Det skulle förvåna mig om denna imam, som alltså samarbetat med Hamad, inte skulle få hålla i studiecirklar och predika även i det nya centret.

34 reaktioner på ”Vilken islam kommer att gälla i den nya moské som ska byggas i Borlänge?

  • Rutger skriver:

   Vi kanske får fråga oss när kommer det en lag mot våldsutövande ideologier? Men nu blir det svårt, kommunismen är ju en sådan och alltför många svenskar till vänster drömmer fortfarande om ett kommunistiskt samhälle. Sen har visat sig att det är väldigt effektivt att maskera något som religion för då blir det fridlyst i vårt land och då är det också lättare att få människor att följa detta.
   Vill samtidigt tacka Mohamed Omar för att du upplyser os om vad som sägs i moskéer? Är inte så där förvånad. Har man haft våld som ett missionsverktyg i 1400 år är det inte så lätt att ändra på detta. Svårt för en jaguar att ändra på sina fläckar.

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Varför måste svenskar alltid krångla till allting? Vet ni ens om att andra EU-länder har särskilda Islam-lagar? Vet ni om att det är förbjudet för utländska imamer att predika i Österrike och att den första redan har utvisats? Och att detta skedde under den tidigare, invandrarvänliga förbundskanlsern Faymann?

    Gillad av 2 personer

 1. Min strand på ett vykort skriver:

  Jag är tacksam och imponerad av Omars oförtrutliga arbete. Hur Sverige skall förhålla sig till islam och hur islam kommer att påverka Sverige anser jag personligen vara den viktigaste samtida politiska frågan, viktigare än det vittförgrenade välfärdsindustriella komplexet. Ingen stans ser man i etablerad media en analys över demografisk och kulturell utveckling över nästa 10-20 år, det enda som talas om är att skapa (eller inte) låglönejobb och satsa på skolan. Ingenstans i världen med en signifikant muslimsk befolkning har man ett välordnat, jämlikt och tryggt samhälle som ens kommer kommer i närheten av det svenska. I Sverige så har vi dessutom alla olika fraktioner inom islam, men de har de gemensamt att de alla är motståndare till det öppna samhälle vi lever i och den dominerande religionen kristendomen och perifert judendomen. Varför skulle det lyckas just här att skapa fredlig, och icke att förglömma, industriellt produktiv, samexistens mellan sekularism, kristendom och judendom på en sidan, och olika grenar av islam på den andra?

  Jag anser det osannolikt på gränsen till fantasteri att vi kommer att kunna uppnå integration, det vi istället ser det är att samhället kliver tillbaka som i förorten eller på alltmer muslimskt dominerade badstränder som i Malmö. Det finns ingen lag som hindrar svenska kvinnor i bikini att undvika dessa områden (ännu) men de blickar som ges gör att separata områden på stranden inte behövs, kvinnorna undviker dem ändå. Vi ser även hur lagstiftaren formellt tar steg tillbaka för krav på religös klädsel i sjukvården och separata badtider, detta är bara början. Att folk kommer i jobb, med dagliga bönestunder inlagda, ändrar inte på detta.

  Jag tror heller inte på segregation, en fortsättning på det vi ser idag med en allt mera utbredd självvald segregation både från muslimskt håll som kan ”leva som hemma i Syrien” och svenskt håll. Det kommer alltid att finnas gränsområden, gränsområden som ständigt kommer att utvidgas pga demografi och invandring. Dessa gränsytor kommer alltid att innebära konflikt. Ser man 20 år bakåt och sedan försöker blicka 20 år framåt så är det lätt att se om inget görs att denna konflikt kommer att vara det dominerande temat i svensk politik.

  Så det som krävs är helt enkelt att här och nu, först inse hotet islams utbredning utgör, och sedan lägga all kraft på att försöka begränsa spridningen. Till detta kommer att krävas extraordinära och i en svensk kontext, fram tills nu otänkbara, åtgärder. Våra höga principer har med islams inträde fått sin första test och redan visat att de inte håller vatten, de viker undan. Önsketänkandets tid borde vara över.

  För långt, ger det en chans ändå..

  Gillad av 6 personer

 2. Gösta Svensson skriver:

  Tja vad skall man säga? Ännu en spik i kistan för den naiva drömmer om det liberala, multikulturella samhället. Liberalismen och multikulturalismen är i mångt och mycket ”neutrala” krafter, eller ”ickekrafter”. Åtminstone är det det som eftersträvas. Man vill ta bort något dominerande för att göra plats åt många olika saker. Detta fungerar naturligtvis inte i praktiken eftersom människor i allmänhet är som de är, och islam och muslimer i synnerhet är som de är.

  Om spelplanen visar en öppning, en möjlighet, finns det alltid någon/något som vill kliva in och befästa detta tomrum. Kanske, eller förmodligen för det mesta, fast med olika mycket energi beroende på vad denna är kraft är för något, för att få ordentligt fotfäste och därmed kunna trycka vidare utåt från denna plats. Islam är inget undantag, utan verkar snarare vara ”sämst i klassen” i sin intolerans och oförmåga att samexistera med andra krafter sida vid sida.

  Frågan är om det finns någon annan kraft som kommer att bjuda motstånd? Att fortsätta att hoppas på att det öppna ”neutral” mångkulturella systemet skall fungera, vore kriminellt naivt och ett brott mot det ansvar vi fick när vi ärvde landet. Tyvärr tror jag inte att den kraft som behövs kommer att bli vacker. Den kanske tom kommer att upplevas som askan ur elden, om det nu uppstår dvs.

  Saken är dock klar för mig – hur ful denna eventuella kraft än kommer att bli, så kommer jag förmodligen ändå att välja den om alternativet är islam.

  Gillad av 3 personer

 3. gmiksche skriver:

  Det tål att sägas om och om igen. Pränta in i folks medvetande. En liten bisak dock. Muslimerna nådde inte fram till Spanien under Uthman, utan först ett halvt sekel senare. Södra Tunisien erövrades på 660-talet, Karthago föll först på 690-talet. Atlanten nåddes under 680-talet, men det dröjde till Abd el Maliks styre (685-705) som västra Nordafrika erövrades för gott och därmed språngbrädan till Spaniens erövring skapades.

  Gillad av 1 person

 4. Jan Ahlström skriver:

  M.O. du är som alltid en fantastisk berättare/informatör, tack!
  Läste nyss Bronco Månsson på Avpixlat och fick några glada skratt, sedan tar ovanstående inlägg mig snabbt och hårt tillbaks till verkligheten.
  I travtävlingar rycker man örontussarna ur hästens öron på upploppet, känner att vi nu närmar oss upploppet vad gäller Sveriges framtid och regering/riksdag måste rycka ut öronpropparna och lyssna på
  islamkritiker som ex Mohamed Omar annars stupar vi på mållinjen, muslimerna vinner, och landet översvämmas av moskéer med vidhängande islamister.
  Vintermörkret sänker sig snabbt över landet.

  Gillad av 2 personer

 5. Anna Lallerstedt skriver:

  Man blir häpen över handfallenheten och att vi tillåter Quatar att investera i vårt land. Det är mycket mer än vi tror eftersom mycket döljs för den vanlige svensken.
  Det mest upprörande i inlägget tycker jag är att kyrkan i Gävle numera är Moské. Detta visste jag ej och är det sant? Om det nu är så är symbolvärdet enormt för muslimerna.
  Vad tänker myndigheterna på? Var det sanktionerat av Ärkebiskopen?
  Anna

  Gillad av 1 person

  • Göran skriver:

   USA: regering (dvs. skattebetalarna) har finansierat byggen av moskéer för 250 miljoner dollar. Muslimerna i Borlänge får väl vända sig till USA så känns det lite tryggare för de andra som bor i Borlänge.

   Gilla

 6. p2185 skriver:

  Vad som ska hända i ”det islamiska centret” i Borlänge är verkligen värt en fråga mot bakgrund av vad Mohamed upplyser om. Det undrar också många i Borlänge att döma av
  ”Detaljplan för del av Hagalund 1:8 m fl vid Hagakyrkan (islamiskt center)”, http://www.borlange.se/siteassets/hagalund-18/web_samradsredogorelse_hagalund1-8.pdf, där planen med remissyttranden finns att läsa.
  Det är en intressant läsning, innefattande t ex att det av kommunens vokabulär framgår att det ju är ett ”kulturellt centrum” som ska byggas. Med plats för andra trosyttringar förutom islam.
  Nu skickar jag vidare bloggen till någon lämplig partiföreträdare i kommunfullmäktige även om det vore bättre om någon boende sakägare i Borlänge skulle göra det.

  Gilla

 7. Mr.T skriver:

  Till Mohamed Omar (om du dristar dig till att svara):
  Vad ser du i kristallkulan för Sveriges vidkommande om säg 10-20 år fram i tiden ?

  Gilla

  • DanTor skriver:

   MR.T, – ”- – – i kristallkula” njaee behövs ingen kristallkula det finns historik att det räcker och blir över och med betydligt merän, god marginal. Eller är det uppenbara något som man,
   – moste, försöka förstå
   Aktuella type av livsstil har en enda grund att stå på och dess enda paradgren, slaveri.

   Nååå när tänker du kliva av från galären strax-nu eller tills jaduvetvem sedan 600-talet, tar över?, denna din egen, mondäna variant.

   Igen, vi alla är givetvis helt oskyldiga, eller hur?

   Gilla

   • Mr.T skriver:

    Du får gärna komma med ett konkret förslag på vad du anser att jag (vi) galärslavar skall göra ?

    Innan du svarar vill jag uppmärksamma dig på att jag inte planerar att sitta i fängelse resten av livet, jag har andra planer för mitt vidkommande.

    Gilla

   • DanTor skriver:

    MR.T, och ej för avsikt i ett förvar som avslut av livet och apropå att ”kliva av från galären”, saken är klar och endast att gratulera, känner av ett sting av avund.

    Ehmm en stilla undran apropå ”kristallkula” du har redan om jag uppfattat korrekt hängslen och då behövs givetvis ej historik från bortre kanten av horisonten och definitivt ej kristallkula. Det räcker med att ta en promenad eller lyssna på frånvaron tystnaden av, för en självt, viktig fråga/sak.

    Nåväl, kan ligga något i din sak att, lämna jämfört med illa fäkta-(fly).
    Emellertid och från annan vy och att hålla ställning rentav flytta fram vår position Vad tror du om enda valet är att fäkta om än illa kan detta vara en källa för inspiration om vi dessutom, ”konkret”, har klivit av.
    Eller ska vi stillsamt sedvanligt most förstå att använda vad som generöst tilldelats, Godheten att ro?

    Gilla

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Något tycks ha blivit fel, eller?

  Kan han både vara måg till Muhammed, enligt Nordisk Familjebok,
  men också samtidigt vara svärfar?

  Fast nog finns det nära släktband inom Islamsfären)
  Så det vore knappast något att direkt förundras över…

  Gilla

 9. csaba illyes skriver:

  En fundering från en sedan länge assimilerad svenskmedborgare. Hur kommer det sig att det är till övervägande del vi blattar som älskar Sverige försöker försvara det mot huvuddelen av landets egna inföddingar!? När skall vi övergå från prat till handling?

  Gillad av 2 personer

  • Gösta Svensson skriver:

   Jag tror att du förväxlar de högljudda svenska extremisterna i tex V, MP, F! men som också kan hittas i diverse andra sammanhang där man kan plocka poäng genom sin förmenta godhet och sitt missriktade engagemang, tex bland journalister, artister och annat löst folk, du förväxlar alltså dessa människor med huvuddelen av de normala svenskar som visserligen ibland kan vara både engagerade i miljöfrågor, frågor som rör jämlikhet mellan könen och annat, utan att för den sakens skull hysa de extrema åsikter som ovan nämnda gör.

   Jag tror trots allt att vanligt folk skulle förstå och hålla med om att islam är ett stort hot och ett reellt problem för hela mänskligheten, bara de fick fakta presenterad för sig och bara man kunde skölja bort den skam och stigmatisering som extremisterna utsätter islamkritikerna för.

   Denna högljudda, men som jag tror, relativt lilla grupp, måste motas undan bit för bit, och här gör tex Omar ett bra och viktigt jobb. Det är inte normalt och anständigt att inte erkänna hotet från islam, men just nu är det tyvärr så att extremisterna har lagt beslag på verklighetsbeskrivningen och kan ljuga och dölja lite hur de vill.

   Gilla

 10. Gösta Svensson skriver:

  Ibland händer det trots allt! MSM släpper fram en artikel om islam som inte innehåller de gamla lögnerna, halvsanningarna, önsketänkandet och dimridåerna som vanligt. Carl Rudbeck skriver i dagens Sydsvenskan:

  http://www.sydsvenskan.se/2016-12-19/carl-rudbeck-muhammed-grundade-en-stat

  Smakprov:

  ”Det finns alltså ingen anledning att smussla med att inom islam är politik och religion ”intill förväxling och förblandning” förenade med varandra.”

  och

  ”Symbiosen mellan det religiösa och det politiska som på olika vis idag kännetecknar länder som Iran och Saudiarabien har alltså sina rötter djupt i islams historia.
  När denna syn exporteras till sekulariserade länder kan det bli lite problematiskt.”

  Gilla

 11. Björn skriver:

  Ryssarna får inte hyra hamnar i Sverige av säkerhetsskäl, helt rätt beslut, men andra makter har tillåtits, och tillåts fortfarande, att bygga moskéer över hela vårt land…! Ännu ett utslag av ”Naiv” logik?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.