Att lyfta sig i håret

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Många av oss vill gärna göra det omöjliga. Tänk om man kunde gå på vatten, flyga snabbare än ljuset, bota alla hemska sjukdomar och få människor att leva i flera hundra år. Allt detta är möjligt om man sätter sig över logiken och naturens lagar. I vår tids debatt har det blivit allt vanligare att inte avkräva bevis eller trovärdigt underlag för att föra fram allehanda idéer. I den politiska världen skall det omöjliga helst bli möjligt.

Under den senaste tiden har man börjat oroa sig för att tillväxten i den globala ekonomin. Allehanda hypoteser lanseras som att de flesta behov i världen i dag i stort sett är tillfredsställda, andra en följd av den tilltagande nationella populismen, andra de stora ekonomiska skillnaderna. Har de fattiga inga pengar har de inte råd att handla och de verkligt rika kan inte köpa mer än de kan hantera.

Läs mer

Världens bästa teori

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det märkvärdigaste som hänt i världen sedan skapelsen var den industriella revolutionen, som på kort tid förvandlade jordelivet från en jämmerdal till ett paradis – eller hade i varje fall gjort det om människorna inte varit så tjurigt inställda på att förstöra för varandra – över allt större delar av världen.

Filosofer, ekonomhistoriker och andra samhällsvetare ägnar avsevärd möda åt att förklara detta mirakel.

Läs mer

Gästskribent Arvid Nilsson: Sverige i migrationens spår – en sammanfattning

logo­DGSI Sverige präglas samhällslivet och det politiska beslutsfattandet för närvarande av migrationen. De senaste årens kraftiga inflöde av asylsökande har skapat kaos i mottagningssystemet. Människor trängs nu i överfulla asylboenden, vilket leder till frustration och konflikter (1, 2, 3). Ofta riktas missnöje även mot det svenska samhället, vilket resulterar i busstrejker, matprotester och skadegörelse (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Många i den senaste invandringsvågen har låg utbildningsnivå, vilket gör det svårt för dem att komma in på den svenska arbetsmarknaden (13). Bland dem som har med sig en högre utbildning från hemlandet finns ofta problem med bristande kompatibilitet i förhållande till den svenska motsvarigheten. Få utomeuropeiska läkare klarar Socialstyrelsens kunskapsprov (14). Undersökningar visar att de som avslutar sin SFI-utbildning klarar sig bäst på arbetsmarknaden. Dessa individer utgör dock en minoritet. Av de som invandrade 2007 har endast en tredjedel fullgjort sina SFI-studier nio år senare (15). Efter 15 år i Sverige står bara 34 procent av flyktinginvandrarna för sin egen försörjning (16). Sannolikt talar dessa siffror för att en stor andel blir livslångt bidragsberoende.

Läs mer

En antirasistisk påse full med rasism

mohamed omar

Mohamed Omar

Nu protesterar ett antal kulturpersoner mot att Nya Tider fick vara med på bokmässan. De påstår att de kände sig otrygga. Ann Heberlein var där och träffade flera av dem som undertecknat protesten. På Facebook den 28 september skriver hon:

”De såg ytterst belåtna och välmående ut när jag stötte på dem i bokmässevimlet. Märkligt att läsa att de i själva verket kände sig illa till mods, hotade och rädda.”

Det är klart att de aldrig kände sig otrygga på riktigt. Nya Tider har aldrig hotat någon. De publicerar artiklar som kan vara bra eller dåliga, som man kan gilla eller ogilla. Däremot har Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk, då han var chefredaktör för tidningen Nationell Idag, misshandlats av vänsterextremister. Det ledde inte till några kulturfolksprotester.

Läs mer

Miniminivåer

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I proposition 2015/16:174 i våras föreslog regeringen att ”anpassa det svenska regelverket [för asyl och migration] till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner”. Jag fattar inte riktigt vad det ska betyda. Möjligen är det en sorts motsvarighet till den kända tullprincipen om mest-gynnad-nation, alltså att ett land inte får lägga olika tull på samma varor från olika länder utan måste ge alla importländer samma villkor som den nation som har de bästa villkoren. Här kanske det i stället är minst-gynnande-nation, alltså att Sverige på varje enskild punkt ska behandla migranterna minst lika dåligt som det EU-land som erbjuder de sämsta villkoren.

Läs mer

Tänk efter nu

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag är en mycket misstänksam person. Spontant tror jag inte människor, organisationer, föreningar, stiftelser, företag, försäljare, hedgefondsdirektörer, riksdagsledamöter, rörmokare, professorer eller andra om gott. De gånger jag åkt på stora och befogade smällar har varit när jag (ibland i eget intresse) litat på folk, till exempel när jag i egenskap av börschef släppte fram tvivelaktiga företag för en investerande och otillräckligt misstänksam publik.

Skönt att efter tio år göra det erkännandet. Jag drev AktieTorget och en charmig charlatan förförde mig. Jag fick mycket mer skäll i media än vad jag förtjänade, men folk hade förlorat pengar, så vad hjälpte det att jag ansåg mig solochvårad? Jag hade ändå presenterat solochvåraren för investerarna och fått betalt av honom för presentationen. Illa nog.

Läs mer

Om den obegripliga populärvetenskapen

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Morgonprogrammet i Sveriges Radio har varit detsamma under decennier och många av oss sitter vid dagens första kaffekopp och försöker ta in det viktiga som hänt i världen. Dit hör det dagliga vetenskapsprogrammet som sedan återkommer flera gånger under dagen. Vetenskap är ett måste i ett avancerat land som Sverige och speciellt viktigt anses det vara att vetenskapen tränger ut till folket och att alla får lära sig vad som händer efter ugglans huhuande.

Vetenskapsinformation är en central uppgift för kunskapssamhället men sköts numera knappast längre av aktiva forskare utan mestadels av särskilt utbildade journalister. Under några minuter, ofta med olika störande och irrelevanta bakgrundsljud, intervjuas någon forskare som kortfattat på bruten engelska eller bruten svenska försöker förklara vad hon eller han håller på med.

Läs mer

Svenskt självförtryck

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Minns du hur det var för bara ett år sedan? Man fick inte använda ordet ”volym” i samband med migrationen. Man fick överhuvudtaget inte yttra sig om antalet migranter. ”Mitt Europa bygger inga murar”, sa statsministern för nästan exakt ett år sedan. Jag hörde det inte, men jag kan föreställa mig rösten darrande av återhållen indignation mot dem som eventuellt undrade hur många migranter som lämpligen borde släppas in, alltså de som är Sveriges skamfläck, nazisterna, fascisterna, rasisterna.

Min avsikt är inte att göra mig löjlig över att statsministern bara två månader senare var till den grad bekymrad över volymerna att han föreslog att riksdagen skulle ge honom rätt att stänga Öresundsbron (vilket han inte fick). Min avsikt är att fundera över hur svenska folket kunde huka sig under denna färla, denna piska, som svingades över dess huvud.

Läs mer

Religionen som inte får nämnas

mohamed omar

Mohamed Omar

Varken hora eller kuvad (VHEK) är en förening som arbetar mot hedersförtryck och sexism. Den 20 september var föreningen med på ett möte i Folkets hus i Rinkeby. Den franska förlagan heter Ni Putes Ni Soumises och grundades 2005.

Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, som ofta hamnat i blåsväder för sin tuffa hållning mot hedersförtryck, är ordförande i den svenska föreningen. När många av hennes partikamrater svikit, av ängslan för att hennes arbete kan underblåsa islamofobi, har vissa vänsterpartister stått trogna vid hennes sida, en av dem är Jonas Lundgren.

Läs mer

En tankeställare

8-26-13_11971

Patrik Engellau

För femton år sedan, den 17 september 2001, sex dagar efter attacken mot World Trade Center skrev jag en artikel i ärendet med följande ”Slutsatser”:

USA och resten av världens demokratier kan inte låta bli att föra kriget mot terrorismen. Men kanske är detta vad terroristerna vill. Kanske lyckades de inte bara förinta World Trade Center, utan också i ett uppsåt att provocera USA till en militär attack som sätter terroristerna i centrum för världens uppmärksamhet och gör dem till hjältar i många muslimers ögon. Då riskerar terroristbekämpningen att bli en draksådd: för varje stupad terrorist uppstår ett antal nya.

Möjligen finns ingen annan lösning än att USA och dess allierade ställer ytterligare ett krav på de muslimska regimer de tvingar att delta i kriget mot terrorismen. Dessa regimer måste göra sina länder till demokratier. De måste tillåta sin inre opposition, vare sig denna består av muslimska fundamentalister eller av anhängare av andra ideologier, att öppet framföra sina budskap, och de måste låta de muslimska folken tillsätta sin överhet. Överallt har demokratins genombrott gått hand i hand med kapitalismens. Demokrati utan kapitalism finns inte. Kapitalism utan demokrati fungerar inte.

Läs mer

Göran Greider har noll koll

mohamed omar

Mohamed Omar

Poeten Göran Greider skriver en ganska socialrealistisk poesi, men hans analyser och slutsatser brukar vara mer poetiska än realistiska. Nu har han önsketänkt högt igen. I en krönika i tidningen Metro den 20 september, ”Dags att släppa ut luften ur Sverigedemokraterna”, menar han att SD mycket väl kan rasa och få mindre än tio procent av rösterna 2018.

Varför skulle det gå dåligt för SD? Jo, skriver Greider, eftersom partiets stora fråga, ”flyktingmottagandet”, har gått det ur händerna. Men frågan om vår ansvarslösa och ineffektiva asylpolitik är inte löst. Långt därifrån. Fortfarande bygger den på att hindra asylsökare från att komma hit samtidigt som vi på pappret upprätthåller asylrätten. Det leder till mycket lidande och håller inte i längden.

Läs mer

Det är inte mycket man förstår

8-26-13_11971

Patrik Engellau

”Fåfängligheters fåfänglighet!” säger Predikaren. ”Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet!” (Predikaren 1:2 plus en massa andra ställen; Predikaren är mycket förtjust i sin uppgivenhet. ”Jagande efter vind” är ett ungefär likvärdigt och välklingande uttryck.)

Predikaren och en del andra påstått pessimistiska filosofer, till exempel Schopenhauer, stämmer mig för det mesta på gott humör, särskilt om jag lyssnar på djupingar som diskuterar saker där det inte finns något slutgiltigt korrekt svar, till exempel frågan varför västerlandet blivit så ekonomiskt framgångsrikt. Djupingarna är fasta i sina konkurrerande teorier, det blir personligt, olika skolor bildas, till slut har vi kanske ett helt forskningsfält där olika ofärdiga teorier kämpar om herraväldet. ”Men de jagar ju efter vind”, säger jag mig och skrattar för mig själv.

Läs mer

Tankar om humanismen

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Humanism tillhör de goda orden och alla anständiga människor vill självfallet vara goda humanister.  En definition av humanism, väl så god som de flesta, är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt eller helt enkelt omsorgen och omtanken om den enskilda individen.

Baserat på en dylik definition konstaterar advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg i en intervju häromdagen att humanismen kräver att den svenska välfärden får stå tillbaka för en fortsatt hög migration. Eller med andra ord det välsituerade Sverige måste dela med sig av sitt överflöd för att världens nödlidande skall få det bättre. Detta sker bäst om de kommer hit och får del av vår generösa välfärd.

Läs mer

”VÅRT NYA SVERIGE” – EN TURNÉ I TIDEN?

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Vem minns inte förra höstens migrationskaos, och vem minns inte hur ett stort antal svenska musiker tämligen snabbt presenterade manifestationen ”Hela Sverige skramlar”, ett evenemang som ägde rum I Globen i Stockholm och som drog in drygt 42 miljoner. Några av de musiker, övriga artister och instanser som gratis medverkade eller arrangerade eventet var Eva Dahlgren, Aftonbladet, Henrik Schyffert, Carola Häggkvist, Dagens Nyheter, Fredrik Lindström, Jonas Gardell, SR, SVT, Malena Ernman och Lars Winnerbäck. Det hela gick av stapeln den 29 september, alltså för ganska exakt ett år sedan. Med undantag för veckorna närmast efter festligheterna i Globen, har jippot inte fått särskilt mycket utrymme i massmedia.

Läs mer

Hur tänker de?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Häromdagen satt jag i samtal med några likasinnade. Vi talade om hur våra ideologiska motståndare, de politiskt korrekta, tänker. Det är faktiskt ett värdigt ämne. Många av motståndarna är begåvade, bildade och skrivkunniga människor. Man kan inte skriva av deras föreställningar med att de har blivit förförda av George Soros eller någon annan konspiratör. Ej heller kan man alltid skylla på att de skulle vara lejda språkrör för det välfärdsindustriella komplexet. De har, tror jag, ett slags grundföreställning om tillvarons beskaffenhet som skiljer sig från min.

Låt mig vara konkret. Vi antar att jag och en vedersakare, som vi kan kalla PK, båda läser Mohamed Omars text Jag såg allt från mitt fönster som handlar om det totala, invandrardrivna, sociala förfallet och om den endemiska kriminaliteten i Gottsunda, där Mohamed bor.

Läs mer

Varför viljan att göra gott skapar olycka

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Politiker i demokratier vill väl, inte bara för att de är hyggliga människor, utan också för att de vill bli valda, och sannolikheten att bli vald ökar om väljarna låter sig övertygas om att politikern ärligt och uppriktigt vill väljarnas bästa, för det har väljarna allt att vinna på. Om denna sanning gäller demokratier i allmänhet, hur mycket mer ska det då inte gälla i samhällen där politikerna verkligen specialiserat sig på godhet, till exempel i humanitära stormakter?

Läs mer

Jag såg allt från mitt fönster

mohamed omar

Mohamed Omar

Jag har bott i Gottsunda i tretton år, sedan 2005 på Bandstolsvägen. Den vägen tillhör formellt Valsätra, men alla Uppsalabor anser att den är en del av Gottsunda. Vägen kallas i folkmun ”Banditvägen” och det är där ”allt händer”. Gängen styr på gatan. Det langas droger och hot och misshandel sker helt öppet. Det händer att det skjuts med pistol.

Vanligt folk är rädda och håller käft. Man ser hur de snabbt navigerar mellan skaror av värstingar på väg från busshållplatsen till hemmet. Med nedsänkt, ängslig blick. Man vill inte störa, inte att någon värsting ska bli provocerad. Det är framför allt på eftermiddagar och kvällar det är besvärligt. De kan det samlas upp till femtio, ibland ännu fler värstingar, på gatan. På morgnar, ungefär fram till lunch är det lugnt. Då sover de.

Läs mer

Intelligens

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Intelligenta människor förstår saker som andra människor inte förstår eller förstår dem i alla fall fortare. Detta konstaterande har gett upphov till missförstånd som är lika förtretliga som vanliga. Det är nämligen inte så, som en del tror, att blotta faktum att en person säger något man inte begriper är tecken på överlägsen intelligens. Men ändå uppför vi oss ofta som om detta vore sant.

Läs mer

Gästskribent Lennart Göranson: Folkmakt

logo­DGSDet finns två låneord i svenska språket som i grunden betyder samma sak: demokrati och populism. Det ena är så heligt att den som dristar sig att diskutera det lätt bränner tassarna. Det andra så belastat att det enbart används som invektiv.

Det finns också en allmän föreställning att folkmakt leder till bättre resultat för flertalet än exempelvis despoti – om än upplyst. Det är inte helt säkert att det alltid stämmer, men det är en bra utgångspunkt för en diskussion om problem och möjligheter, det begreppspar som managementkonsulter gärna använder för att vrida tiden rätt igen.

Läs mer

Dags att införa asylstopp

mohamed omar

Mohamed Omar

Det fanns en tid då de hjärtegoda kändisarna försökte inbilla oss att den ansvarslösa asylpolitiken inte stod i motsättning till välfärden. Vi kunde ha massinvandring av lågutbildade från Afrika och Mellanöstern och samtidigt satsa mer på skola, vård och våra gamla. Ja, det hette till och med att massinvandringen skulle ”rädda välfärden!”

Men den tiden är förbi. När finansministern Magdalena Andersson den 19 september fick frågan i SVT:s Agenda om varför hon har minus i budgeten började hon med att, som de alltid gör, skylla på den föregående regeringen, men sen erkände hon faktiskt att asylkaoset bidragit till minuset. ”Hade vi inte haft den ökade kostnaden för flyktingkrisen så hade vi haft ett överskott i dag”, sa finansministern.

Läs mer

Vad brasilianare kan lära oss om politik

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En av mina brasilianska favoritsajter heter historiaonline.com.br. Den drivs av tre unga universitetsprofessorer i São Paulo som bestämt sig för att ta ett socialt ansvar. De utbildar ungdomar som vill genomföra testerna för universitetsinträde – kallas o vestibular och är ohyggligt mycket svårare än det svenska högskoleprovet; jag har tagit åtskilliga av vardera och vet vad jag pratar om – framför allt inom samhällskunskaperna. Sajten är full med glimrande gratisföreläsningar om sådant som Upplysningstiden, Den franska absolutismen, Imperialismen, ofta lite marxistiskt inspirerade, men det är ursäktat på grund av de unga föreläsarnas bländande pedagogiska kompetens. Jag, som ändå studerat sådant i hela livet och nästan doktorerat i ekonomisk historia, jag får aha-upplevelser.

Läs mer

Vad är problemet med Sverige (överkurs)?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Igår försökte jag övertyga dig om att Sveriges problem inte i första hand är migrationen, utan vårt politiskt korrekta tänkande och att migrationskrisen och de övriga kriserna, till exempel skolkrisen, är resultat av vårt felaktiga tänkande. Dessutom argumenterade jag att det blir svårt att driva politik om man inte fattar vad som är orsak och verkan.

På denna fundamentala punkt är jag osäker på sverigedemokraterna. (De övriga partierna är jag inte osäker på; jag vet att de på de hela taget tillhör de politiskt korrekta och därmed snarare är en del av nationens problem än av dess lösningar.) Den högrankade sverigedemokraten Mattias Karlsson har fällt två uppmärksammade linjeyttranden som ger mig myror i huvudet.

Läs mer

Gästskribent Mona Walter: Hur islam straffar islamkritik och homosexualitet i ett demokratiskt land.

logo­DGSMerete Hodne blev nyligen straffad i Norge för att hon vägrade färga håret på Malika Bayan, en hijab-bärande muslimsk kvinna som önskade få detta gjort i Meretes salong. Det brott Merete fälldes för var diskriminering enligt paragraf 186 i norska straffeloven. Hon fick 10 000 nkr i böter samt dömdes att betala 5 000 nkr i rättegångskostnader.

Är detta hela sanningen bakom denna händelse, är det så enkelt? Faktiskt inte. Jag har lite mer information. Jag känner Merete. Hon lever som öppet lesbisk. Inom islam anses homosexualitet vara en stor synd och bestraffas med döden i flera islamska länder. På grund av sin homosexualitet är Merete mycket kritisk mot islam på socialmedier och i andra sammanhang som inte vill tillåta henne leva sitt liv som det passar henne bäst. Kritik mot islam är också ett brott inom islam i islamska länder.

Läs mer

Vad är problemet med Sverige?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Att Sverige har allvarliga problem tror jag vid det här laget är uppenbart och likaså att dessa problem – skola, polis, migration, försvar och så vidare – troligen inte kommer att försvinna av sig själva.

Jag skriver ”troligen” eftersom det är min uppfattning att de inte kommer att försvinna av sig själva. Låt mig understryka att jag är extremist på den punkten. Det svenska politiska etablissemanget har en annan uppfattning. Etablissemanget tror att om man bara gör som vanligt, det vill säga lägger en miljard här och en miljard där och tillsätter en utredning eller till och med byter rikspolischef – anses mycket radikalt! – så kommer problemen att lösas.

Läs mer

Fattigpensionären på ICA

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Nu har det hänt igen. Tvärstopp i kassan på ICA. Framför mig står en äldre man lutad mot sin käpp samtidigt som han avvaktar notan på de få varor han lagt i kundvagnen.  Kassörskan ger honom notan men han säger behåll den, ta min plånbok och plocka ut det som går åt. Hon öppnar hans plånbok och hittar några sedlar men konstaterar snabbt att de inte räcker till. Oj då, säger mannen, pensionen kommer inte förrän på måndag och nu har dom höjt hyran igen och maten från kommunen har också ökat med en tia per dag.

Du måste ta bort något som är på bandet, säger kassörskan. Om du tar bort chokladkakan, korven och brödet, så räcker dina pengar.

Läs mer

En gammal bekant

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Med tanke på att jag inte skrivit om det välfärdsindustriella komplexet på ett tag så kanske du förmodat att komplexet upphört att existera. Så är det emellertid inte. Det välfärdsindustriella komplexet är alltid närvarande, kringgärdar oss, uppfyller vår värld, låter sitt tänkande upplysa oss och fylla oss med uppfattningar som vi knappt upptäcker eftersom de är så självklara och naturliga. Det är ungefär som luften, den bara finns där. Man säger inte ”jag hittade ett ställe med luft idag” eller ”hoppsan, det var visst lite lufttomt där ett tag”. Luften är självklar och likadant är det med komplexet.

Läs mer

Politiken och dess rötter

LB juli 16

Lennart Bengtsson

De flesta, inte minst politiska partier, har skelett undanstoppade i sina hemliga garderober. Alla har begått dumheter, oftast i oförstånd som de helst vill glömma. Annat beror på tidens gång eftersom etablerade uppfattningar ändras då kunskapsläge och värderingar modifieras av strömningar utifrån. Vi tycker idag att den rasism som fanns tidigare i Sverige var alldeles förskräcklig, inte minst den vedertagna steriliseringen av individer som samhället ansågs mindervärdiga.

Läs mer

Femton år efter 11 september-attackerna

mohamed omar

Mohamed Omar

Det har gått femton år sedan terrorister attackerade New York den 11 september 2001. Femton år av krig mot terrorismen. Hur har det gått? Inte så bra. Al-Qaida, terrorgruppen som genomförde attacken, är starkare än någonsin. Den styr en hel armé i Syrien.

George Bush den yngre visade prov på bra ledarskap efter attacken. Han höll flera inspirerande tal och verkar ha förstått vilken fara västvärlden stod inför. Men invasionen av Irak blev ett misslyckande. I stället för att undertrycka terrorismen blev landet ett fäste för Al-Qaida och sedan för den ännu extremare gruppen Islamiska staten (IS). Idag håller Irak i praktiken på att bli en del av ett iranskt, shiitiskt imperium.

Läs mer

Klassanalys

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har sagt det förut och det kommer att behöva sägas många gånger än innan budskapet slagit rot och kan börja bära frukt.

Om Karl Marx hade kommit tillbaka skulle han konstatera att den framväxande huvudmotsättningen från hans egen tid – den som stod mellan arbetarklass och kapitalistklass – inte längre gäller. Han skulle mumla och klia sig i huvudet och börja fundera över var vårt samhälles huvudmotsättning går. Efter ett tag, tror jag, skulle han deklarera att den går mellan å ena sidan den skötsamma medelklassen som jobbar, betalar skatt och tar hand om sig själv och å den andra sidan politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex (som påminner om den medeltida katolska kyrkan däri att den ville stjäla överskottet från bönderna med argumentet att den gör goda gärningar). Det senare är den härskande klassen. Den påminner starkt om kapitalistklassen för 100 – 150 år sedan även om kapitalisterna lovade välstånd snarare än, som politikerväldet, godhet. (För övrigt var kapitalisterna bättre på att hålla sina löften.)

Läs mer

Fisken ruttnar från huvudet

Stefan

Stefan Hedlund

Det finns ett gammalt ryskt talesätt som säger att fisken ruttnar från huvudet. När man begrundar den svenska rättsstatens accelererande sönderfall finns det all anledning att begrunda detta talesätt. Det är självfallet inte enskilda polisers fel att den så kallade uppklarningsprocenten för begångna brott har nått katastrofalt låga nivåer, alltså att allt färre kriminella handlingar faktiskt leder till påföljd.

Anledningen till att medborgarna på mycket goda grunder kan uppleva en växande otrygghet måste sökas högre upp, i politiska beslut fattade av folkligt förtroendevalda som i en skamlig manifestation av egen självgodhet har valt att prioritera egna ideologiska ambitioner framför medborgarnas lagstadgade rätt till skydd av liv, lem och egendom.

Läs mer