Terrorismens orsaker

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vårt samhälle har en rätt enahanda syn på vad vår tids muslimska radikalisering med åtföljande terrorism beror på (och jag återkommer till orsakerna till enögdheten). Med Dagens Nyheters formulering handlar det om att ”upplevt utanförskap och diskriminering samt brist på sysselsättning [är] några av de faktorer som kan förklara varför en människa radikaliseras”. Var man än letar tycks samma förklaringsmodell dyka upp, till exempel så här på Sveriges Television:

Emma Bäck, doktor i psykologi vid Göteborg universitet, menar att social exkludering är en viktig komponent för att förstå varför en person blir mottaglig för destruktiva eller samhällsfrånvända idéer. En person som bor i en socialt utsatt förort löper till exempel statistiskt större risk att radikaliseras än en person som bor i ett välmående innerstadsområde.

Vad Säpo har för uppfattning är inte lätt att veta eftersom säkerhetspolisens åsikt för mig framstår mest som byråkratiskt prat (vilket må vara en orättvis anklagelse, ber om ursäkt i så fall). Konkreta, nyttiga grejor som Säpo vill framhålla är ”dialogpoliser” och ”hatbrottsjourer”.

Taskig barndom, utanförskap, förtryck, diskriminering etc. Har du hört den förr?

Ofta kommer man längre om man tänker själv än om man forskar i  vad andra djupingar har sagt och sedan själv upprepar deras sinsemellan samstämmiga uppfattningar. Så jag ska göra det – alltså tänka lite själv – och riskera att hamna alldeles fel.

Jag har kommit fram till att det finns tre sorters brottslighet med helt olika orsaker: utanförskapsbrottslighet, kulturellt betingad brottslighet samt revolutionär brottslighet.

Utanförskapsbrottslighet, alltså sådan tjuvnad och sådant våld som beror på att marginaliserade individer inte kommer på något bättre sätt att försörja sig och i övrigt hantera sina liv, existerar naturligtvis och har alltid existerat. Vår tids problem är att den svenska ideologin inte tillåter något annat förståelsemönster utan tvärtom brännmärker andra slags analyser som etiskt antastliga.

Börjar man tala om kulturellt betingad brottslighet är man ute på minerad mark. En god vän till mig, Jonathan Freud, har skrivit böcker om romer och bor numera i Rumänien med en romsk fru. Han sa en gång att romer, var de än befinner sig, känner sig som soldater i fiendeland. De är stolta över sig själva och har ingen särskild respekt för fienden eller hans egendom. Om man skickar en socialsekreterare eller en dialogpolis på en rom och föreslår att romen ska assimilera sig till majoritetssamhället så betraktas det troligen som en ovänlig handling. Utanförskapet är inget olycksfall, utan en strategi, ungefär som om du och jag flyttat till Saudiarabien och hårdnackat motsatt oss assimilationsförsök av innebörd att våra fruar ska uppfostras till lydnad och bära heltäckande klädsel.

År 1857 inträffade det så kallade Sepoy-upproret i brittiska Indien. Det var det första mer storartade försöket där såväl hinduer som muslimer försökte kasta av sig det koloniala oket. Enligt legenden utlöstes upproret av att de lokala soldaterna fick för sig att den ammunition de tilldelades var infettad antingen med kofett, vilket upprörde hinduerna, eller med grisfett, vilket upprörde muslimerna. När engelsmännen slutade fetta in kulorna ansåg både hinduer och muslimer att deras teori var bevisad och började ett upprorskrig.

Upproret spred sig och utvecklades till ett försvar mot det koloniala Englands försök att tvinga sin egen kultur på indierna. De indiska storjordägarna revolterade mot engelsmännens ambitioner att genomföra jordreformer och överlämna jord till småbönder. Hinduerna vände sig mot kolonisatörernas försök att göra slut på den gamla hinduiska seden att bränna änkor levande på sina avlidna mäns gravbål[1]. Indierna retade sig på engelsmännens ambition att upphäva kastsystemet. Hinduer och muslimer reste sig som en man i försvaret av sin egen kulturella ordning. Dialogpolis, kanske?

Den tredje sortens brottslighet är den revolutionära brottsligheten som syftar till att kasta samhället över ända. Den har jag själv kommit i åtminstone indirekt personlig kontakt med. 1968 års studentrörelse, som definitivt omfattade en del våldsbejakande element, hade inte ett spår med utanförskap och diskriminering att göra. Rote Armee Fraktion, Brigate Rosse. Den drevs av medelklassens bortskämda och högutbildade barn. Det var samma sak med de revolutionära rörelserna i Latinamerika, som lite senare ledde till att militärdiktaturer uppstod lite här och där (föralldel, där fanns också ett inslag jordbrukarrevolt som en sådan som Che Guevara försökte uppmuntra). Tupamaros, Sendero luminoso. En nationell samordnare mot våldsbejakande extremism hade fått slänga sig i väggen. Ett samtal med Guevara på hatbrottsjouren, hade det varit något?

Jaha, vilken sorts brottslighet ägnar sig jihadistiska terrorister åt? På mig verkar inte det tilltänkta kalifatets syfte vara att få stopp på eventuell diskriminering av muslimer i franska förorter eller att åstadkomma fler ”enkla jobb” i svenska förorter, utan om politiskt herravälde.

Hur kan en sådan som jag se en så annorlunda verklighet än det svenska etablissemanget? En möjlighet är som sagt att jag tänker fel. En annan möjlighet är att det svenska etablissemanget inte har några andra  verktyg än de som ligger i dess verktygslåda – och med verktyg menar jag både sociala åtgärder och godkända tankar. Med dessa verktyg kan man inte åstadkomma något annat än det man utan framgång åstadkommit i decennier.

[1] I en av sina böcker beskriver Johan Hakelius hur en framstående hindu framförde till den högste engelska koloniale ledaren i Indien att änkebränning var en gammal hinduisk tradition som man måste respektera. Engelsmannen svarade att han förstod precis och bara ville upplysa om ett det fanns en gammal engelsk tradition att hänga folk som brände sina änkor och att hinduerna gärna kunde fortsätta med sin tradition så skulle engelsmännen fortsätta med sin.

64 reaktioner på ”Terrorismens orsaker

 1. Johan skriver:

  Jag har lite svårt att ta till mig just uttrycket utsatta förorter, som förekommer ganska frekvent i riksmedia. Vad är förorten utsatt för? Av vem? Det är möjligen inte så att det är invånarna själva som utsätter sin förort och medmänniskor för det ena och andra?
  Nu var det ett tag sedan man hörde ordet rasism, det börjar bli ganska urvattnat vid det här laget.
  Men en röd tråd är att man bestämt sig för att vissa grupper är det synd om (vilket det naturligtvis kan vara om enskilda personer, tack vare specifika händelser under en specifik tidsrymd) och dessa kan man inte ställa allt för höga förväntningar på.
  Varför inte det? Är inte det diskriminering att nedvärdera hela gruppers potential?

  Gillad av 14 personer

  • Hedvig skriver:

   I dagens SR P1:s inringningsprogram Ring P1, ringde en man med ett arabiskklingande namn och brytning in och var upprörd över att invånarna i de områden i Malmö, där alla bilarna bränns upp är så passiva. Han frågade varför inte bostads- och idrottföreningar eller moskéer sätter stopp för det här oskicket.
   Ja, det finns det all anledning att undra?

   Gillad av 4 personer

   • larslindblog skriver:

    Och nu kan man inte undkomma någonstans , fick just höra att Täby kommun börjat köpa BR åt asylanter !! Bl.a.köpt en i Täbys populära BRF Storstugan, ett 17 våningshus i Täby C.
    Hade jag inte varit så pass gammal tror jag att ”jag gjort mig olycklig” ! så rasande är jag !

    Gillad av 2 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är tröttsamt att ständigt påminnas etablissemangets syn på på orsakerna till den tilltagande kriminaliteten i samhället. Först låtsas man att den inte finns vilket underlättas av att de officiella medierna inte berättar om vad som händer. Sedan när det blir omöjligt att dölja som den senaste tidens bilbrands- och våldtäktsepedemier tar man till den uttjatade utsattheten, där det inte finns någon annan orsak till kriminalitet än dålig ekonomi. Varför frågar man sig inte varför kriminalitet var så ovanligt i Sverige under första hälften av 1900-talet då det faktiskt fanns gott om människor med usel ekonomi? Även den sociala”vetenskapen” måste väl också kräva att sociala hypoteser måste verifieras mot verkligheten? Även Södertörns högskola måste väl kräva detta? Kriminalitet har många orsaker som den kriminalitet som drevs fram av de nazistiska ledarna under 1930-talet eller den kriminalitet som var en del av den kinesiska kulturrevolutionen eller i mindre skala hos den europeiska politiska kriminaliteten som Baader Meinhoff gruppen och andra liknande grupper. inte heller finns det väl få även inom den svenska vänsterrörelsen som tror att dagens jihadism har sin grund i imamernas taskiga ekonomi. Med dagens slappa och hållningslösa attityd till kriminalitet kan det tyvärr bara bli ännu värre. Nästa steg blir väl mordbränder mot centrala fastigheter och de underjordiska garagen. När skall landets juridiska myndigheter vakna?

  Gillad av 8 personer

  • lingongatanblog skriver:

   Med dagens usla oljepris har vissa saudiska prinsar tvingats byta ned sig till Rolls Royce Ghost i stället för den sedvanliga Phantomen. Man måste ha förståelse för att det sociala stigma detta framkallar är en stark grogrund för radikaliseringen i Saudiarabien.

   Gillad av 4 personer

 3. Christer Carlstedt skriver:

  Jag blir litet orolig när jag läser vad Patrik angivit som uttalande från Emma Bäck som tydligen har doktorerat i psykologi. Jag vet inte om texten är hämtad i sin helhet eller om det är Patriks beskrivning av den ursprungliga texten.

  Under alla omständigheter så förekommer ord som inte har i en text, med någon ambition att förklara något, att göra.
  ”Social exkludering är en viktig komponent” är ett sådant uttryck. Jag hakar upp mig på ”viktig”. Viktig i jämförelse med vad? ”Viktig” är ett värderande ord och måste sättas i relation till något. Vad damen Emma personligen kan tänkas tycka är irrelevant. Det blir inte sanning att dillchips är gott även om jag skulle tycka det.

  Vilka andra komponenter finns det i det som av någon outgrundlig anledning kallas radikaliseringsprocess?

  Var är listan på ingredienser? Receptet alltså?
  Jag vet ju att utan ägg så blir det inte sockerkaka.
  Det kanske inte är så att det skall till något ytterligare? Lägger man till litet citronarom till sockerkakssmeten blir den faktiskt bättre (enligt mitt förmenande).
  Kan de nya planteringarna och dialogpoliser kanske rent av vara kontraproduktiva i en ambition att minska radikaliseringen?

  Tänk om det är så att radikaliseringen i själva verket kan stoppas genom att ta bort någon komponent i blandningen?

  Begreppet ”social exkludering” är ett annat skituttryck som förekommer tämligen ofta i debatten. Vad är det? Eller snarare – vad avses?
  Att exkludera betyder som jag förstår det att mer eller mindre aktivt utesluta någon från ett sammanhang.
  Menar således damen att det faktum att någon bor i Bergsjön skulle få mig att exkludera personen?
  Jag vill inte ha med dryga personer att göra. Skulle jag då exkludera skåningar från min umgängeskrets eftersom man ju har hört att ”skåningen är dryg”?

  Tänk att jag förväntar mig faktiskt bättre från en doktor i psykologi.
  Denna sorts svammel är mumma för ledarskribenter som får någon sorts vetenskaplig legitimering av sitt eget tyckande.

  Likaså skriver damen att statistiskt så löper personer i utsatta områden större risk att radikaliseras än personer i välmående innerstadsområden.

  Kan man stapla självklarheter på varandra och få betalt för det?

  I utanförskapsområdena finns uppenbarligen ingredienserna för radikalisering.
  I de välmående (ytterligare en värdering!) innerstadsområdena saknas någon eller några av dessa. Däremot finns ingredienserna för detta välmående.
  Konstigare än så är det nog inte.

  Gillad av 6 personer

  • Hedvig skriver:

   Du kommer här in på ämnet kunskapsteori, som borde lyftas och debatteras i både DGS och i andra seriösa fora.

   Någon gång – kanske på 1990-talet – skedde ett vetenskapligt skifte på svenska universitet och högskolor. Man började byta ut etablerade teorier om vad vetenskaplig kunskap är till postmarxistiska och postmoderna teorier. Där det är den subjektiva uppfattningen om vad som är sant eller falskt som gäller. Idag anser många forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att vissa politiska värderingar leder till sanna forskningsresultat.

   Ett illustrativt exempel är Mattias Gardells bok ”Islamofobi”, 2011, Leopard förlag.
   Gardell är den nuvarande innehavaren av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Mattias Gardell är också den förste pristagaren av Jan Myrdals stora pris – Leninpriset 2009.

   Boken vimlar av fastslagna politiska sanningar utan vetenskaplig täckning. Till råga på eländet kallas den en vetenskaplig studie, som skrivits ”inom ramen för ett mångvetenskapligt forskningsprogram och finansierats av Vetenskapsrådet 2008-2018!

   Gillad av 6 personer

   • Christer Carlstedt skriver:

    Du kommer in på något som jag tycker känns rätt så väsentligt Hedvig.

    En teori är i vart fall enligt mitt förmenande ett antagande. Man har (förhoppningsvis) gjort någon eller några observationer som skulle kunna styrka antagandet eller teorin om Du så vill. Men den springande punkten är alltid att man inte lyckats logiskt bevisa att teorin är sann.
    Första gången jag såg en banan och fick reda på att det var just en banan hade jag förmodligen kunnat svära på att frukten banan är en liten gul och krum sak som smakar gott och litet sött.
    I dag vet jag att det inte är sant. Det finns stora illgröna mogna som smakar träbit.
    Min teori höll alltså inte för en närmare granskning.
    Än värre blir det när man beskriver något som ”religionsvetenskap” som den där Gardell tydligen anser sig syssla med.

    Jag har stora svårigheter att få ihop begreppet vetenskap med något, där inte den mest elementära teorin, nämligen den om Guds existens, är bevisad.
    Att då, som religiösa företrädare envisas med, uttolka den obevisade storhetens vilja, blir i det närmaste absurt. Inte blir det ett spår bättre av att dessa företrädare dessutom anser att man skall följa den obevisade storhetens vilja.

    Gillad av 2 personer

   • Lennart Göranson skriver:

    @Christer Carlstedt
    Jag håller gärna med om att vi, inspirerade av Hedvig, borde kunna gå djupare i frågan vad vi faktiskt vet och vad vi inte vet – alltså kunskapsteori. Du skriver om antaganden om hur något förhåller sig, jag skulle snarare kalla det hypoteser än teorier. En teori är då en samling hypoteser som länkas samman på ett sätt som ska ge en sammanhängande förklaring av någon företeelse. Man kan aldrig bevisa att teorin är sann, bara att den tills vidare ger den bästa förklaringen. Däremot kan man med vetenskapliga metoder bevisa att den inte är sann. Så för mig framstår det som absurt och i strid med ett vetenskapligt förhållningssätt att fastslå sanningar med stöd av politiska värderingar. Men jag har kanske missat något när det gäller de senaste decenniernas postmoderna utveckling.

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Lennart Göranson 17 augusti, 2016 kl 23:52
    @ Christer Carlstedt 17 augusti, 2016 kl 18:30
    @ övriga läsare

    De två främsta moderna vetenskapsteoretiker som jag känner till är Karl Popper och Thomas Kuhn.
    Postmarxistiska och postmoderna teorier har inget med akademisk vetenskaplig forskning att göra. Istället styr dessa senare direkt politiska teorier mot förmoderniteten.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn

    Gillad av 1 person

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Komentaren om änkebränning o seder den var onekligen något tänkvärt)

  Sådant läder sådan smörja skall ha!
  Kofett helst!

  Raka sedelärande puckar!

  Gillad av 1 person

 5. Tahmas skriver:

  Det handlar inte om utanförskap, utanförskap är ett hjärnspöke som etablissemanget har pränta in hos folk som bor i de områdena och upprepas saker otaliga gånger så börjar folk att tro på det.
  Ingen behöver bo i utanförskap, det är självvalt. Att välja att radikaliseras eller sätta fyr på bilar är ett individuellt val och har inget med socioekonomiska aspekter att göra.
  När politiker och media mer eller mindre påhejar beteendet genom att ständigt och jämt använder den typen av retorik i debatten så uppmuntras beteendet.

  Gillad av 4 personer

  • ryden2 skriver:

   Jag hörde en journalist (hör och häpna) fråga arbetslösa män med invandrarbakgrund i förorten varför de inte studerade till något yrke. Nä svarade de, du vet vi är inte vana vid att ta studielån….

   Gilla

 6. fornuftist skriver:

  Att det är samma förklaringsmodell som används om och om igen är ju tämligen självklart. Det är ju så hjärntvätt fungerar. Om inte folk får lära sig att det är förorternas sociala och ekonomiska utanförskap som är anledningen så kan ju folk börja ifrågasätta om Fredens Religion (ett annat mycket framgångsrikt tankegods inom hjärntvättningen) kanske inte faktiskt är så fredlig.

  Gillad av 5 personer

 7. BjörnS skriver:

  Ska man komma tillrätta med brottslighet eller radikalisering så måste man börja med att utgå från att det är tänkande människor och att de har ett ansvar. Det är t.ex inte samhällets fel stt någon har negligerat sin skolgång och därmed effektivt utestängt sig själv från arbetsmarknaden. När det gäller radikalisering så är det nog känslan att vara en del av något större och att skriva historia som är en betydligt potentate drog än känslan av att gå till samme arbete dag ut och dag in och att vara en liten kugge i maskineriet. Plötsligt är man viktig. Jag har annars svårt att förstå varför terrorister påfallande ofta kommer från medelklassen. De gör ett val och det är inte samhällets fel. De bör också få ta ansvaret. Åker man till IS så är man inte välkommen tillbaka.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs--hallar skriver:

   En helt utomordentlig krönika av Erixon. Han skriver bl.a.:

   När de utlandsfödda stiger till 20 procent av befolkningen har man skapat grogrund för enorma problem, som kanske aldrig går att komma tillrätta med. Att inte förstå skillnaden, och att låta det ske trots att man tvingas erkänna att man inte har en aning om hur man ska hantera situationen, är för mig oförlåtligt. Det är en inkompetens och ansvarslöshet av historiska proportioner. Jag har inte ett uns av tillit eller förtroende för dem som inte tar ansvar. Bara Sverigedemokraterna är obelastade av skuld till denna utveckling.

   — Och här handlar det förövrigt om vilka utlandsfödda som helst. De allra flesta kommer från kulturer med en för oss helt främmande värdegrund.

   Gillad av 1 person

   • 77711n skriver:

    Instämmer helt – det finns många vetenskapliga studier såväl inom nationalekonomi som antropologi och kultur som visar att vitt skilda kulturer är grunden för att en stat går över styr när den avvikande kulturella minoriteten når 20-25 procent av ursprungsbefolkningens volym. Det är den gräns vi nått och de problem vi ser idag bekräftar dessa studier, liksom också de styrandes villrådighet och desperata ryck på trådar utan plan.

    För att vända utvecklingen krävs en samlingsregering av samma slag som skulle ha kommit till stånd om det varit krig, där man samlat ihop all kompetens för att utforma ett paket av samordnade åtgärder.

    Gilla

 8. Paul Nilsson skriver:

  Många radikala islamister lever inte i utanförskap, är inte fattiga och har hög utbildning. Detta är en seglivad myt som har spridits av massmedia och politiker och som fortsätter att spridas. Med det resonemanget så borde 231 000 fattigpensionärer i Sverige vara kriminella, men så är det inte. Det finns miljontals människor i världen som är fattiga och utstötta som aldrig begår brott.

  Problemet med den muslimska terrorismen är islam. De som ansluter sig till IS, Al Qaida, Boko Haram och liknande grupper är till hundra procent muslimer. De tror på islam och agerar efter vad som står i Koranen. Det finns inga icke-muslimer som ansluter sig till dessa grupper.

  http://www.sydsvenskan.se/2015-03-15/kalifatets-guldgossar

  Gillad av 8 personer

 9. Gunhild skriver:

  Från det minsta och upp till det mest storskaliga i universum – styr fysiken. Vågor och vågfenomen uppträder inom kvantfysiken – och blottas i Heisenbergs osäkerhetsprincip.

  Så djupt ned i fysiken går knappast sociologiska förklaringsmodeller. Sociologer ser omvärlden med en sociologs glasögon. Och där existerar inga kvanmekaniska fenomen.

  Inom sociologin är värden uppbyggd av sociologiska faktorer. Fysikens biljardbollar och deras studsar består av utsatthet, utanförskap, diskriminering, sysselsättning, exkludering, förtryck och marginalisering. Och förklaringarna blir – sociologiska.

  För en psykolog blir förklaringarna mer personliga. Varje enskild individs livsresa är och blir unik. Och orsakssammanhangen därmed detsamma. Förklaringarna blir – psykologiska.

  För evolutionsbiologen ser världen mer biologisk ut. Där har olika överlevnadsstrategier gått in i generna, blivit till delar av ett ändamålsenligt beteende. Förklaringarna blir – evolutionära.

  Så har vi antropologerna. Där betraktas samhället självt som en anpassning till olika miljöer och förutsättningar. De blottlägger och kartlägger även olika värderingslandskap och mänskligt intrikata samband. Förklaringarna blir – antropologiska.

  Historikerna ser bakåt. De tar med allt och alla. Ser källkritiskt och väger sanningshalter. Krig, fred, konflikter, men även det lilla livet kommer med. Men de ser sällan framåt. De värjer sig att förvandlas till spågummor. Förklaringarna blir – historiska.

  Och så finns du och jag. Även vi tänker och funderar inom våra egna begränsningar – som vi för övrigt delar med, fysiker, sociologer, psykologer, evolutionsbiologer, antropologer, historiker och spågummor.

  Moral och ansvar, och orsakssamband, blir därför lite olika fördelat – förklaringsmodellerna skiljer sig åt. Vi lever alla i våra egna bubblor, både privat och yrkesmässigt. Livet är ett smörgåsbord, vi kan plocka lite som vi vill och önskar. På det stora hela i alla fall…

  Gilla

 10. Bjarne Däcker skriver:

  Tänk om man bor någonstans i utanförskapsarkipelagen. Då måste man vara oerhört medveten om att Sverige är ett delat land, det finns svenska folket och det finns svenska eliten. Man är omgiven av svenska folket som aldrig har blivit tillfrågat och som antingen undrar vad som är på gång eller är direkt avogt inställt. Någonstans finns svenska eliten som släpat dit en och hoppas att någon annan skall ”ta sitt ansvar”.

  Att leva och känna sig ovälkommen räcker för att skapa hatkänslor. Svenska folket måste framstå som ynkryggar värda allt förakt. ”Om ni tycker så illa om oss, varför sade ni inte ifrån?” Kriminalitet riktad mot svenskarna leder inte heller till någon motreaktion eftersom svenska eliten överslätar och släpper ut en utan åtgärd.

  Ingenstans blir man tagen på allvar. Svenska folket hoppas att man skall åka hem. Svenska eliten tycker ”duktig idiot, åk hem till förorten, vi har hittat nya ismer att leka med.”

  Man upptäcker att man bara har blivit ett tillhygge för eliten att straffa folket med. Eliten oroar sig för den ”svenske” journalisten Dawit Isaak och ignorerar den ”etniskt svenske” motorcykelturisten Johan Gustafsson. Om svenska folket säger ”ni är i Sverige nu” så kan de bli åtalade av svenska eliten och få betala dryga böter.

  Svenska eliten är inte heller att lita på. Plötsligt tycker den inte att hedersvåld, könsstympning och barnäktenskap är gulliga inslag i multikulturen att dunka in i svenska folket utan något man borde sluta med.

  Med en sådan här dysfunktionell omgivning är det inte oväntat att man börjar bränna bilar eller genomgå en religiös väckelse. Allt är ju som ett dårhus.

  Gillad av 4 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vad hade D Isaak hemma att göra,
   om familjen hade fått asyl/försörjning här i Sverige?

   Knappast vårt problem då?

   Ingen ställer den frågan…

   Gillad av 1 person

   • Gunilla skriver:

    Ja, det kan man verkligen fråga sig. Lärdomen här borde vara att bara för att man fått svenskt medborgarskap och pass är man inte safe att resa till sitt hemland när man samtidigt har kvar sitt medborgarskap där. De struntar helt enkelt i det svenska medborgarskapet för att det egna väger över. Och även om en person hamnar i fängelse i vilket land som helst tjänar det inte mycket till att vifta med svenskt pass (såvida man inte är diplomat) för Sverige har ingen jurisdiktion utomlands. Det enda svenska ambassaden kan göra är att fixa en advokat i landet (om de tillåts det) och då och då komma och fråga hur du mår. Det är många som inte begriper det. De norska killarna som åkte fast i Kongo är ju ett skräckexempel; den ene är ju död nu också.

    Gillad av 1 person

 11. Stefan Sewall skriver:

  Bodde Bin Laden i Tensta eller Husby eller möjligen i Bergsjön? Bodde Khalid Sheik Mohammed i Biskopsgården? Bodde Al zawahiri i Rosengård?

  Apropå ”doktor” i psykologi, har inflationen i den akademiska världen gått längre än man kan tro i Sverige. Begränsad är konkurrensen i forskarvärlden pga den dåliga ekonomin för doktorander. I stort sett vem som helst som vill kan jobba sig igenom en akademisk karriär och doktorera. Det finns avhandlingar om toalettstädning. Många gånger är avhandlingar en fråga om sammanställd statistik, ofta på undermålig statistisk grund. Man har för små underlag och får alla möjliga utfall pga allför stor statistisk osäkerhet, vilket inte uppmärksammas tillräckligt. Ex.v. drabbas vi återkommande av larm i media om olika farliga matvaror eller miljöfaktorer som någon forskare upptäckt. Efter en tid kommer motsägande uppgifter och så småningom avskrivs riskerna som obefintliga eller extremt låga, och det visar sig att larmen var falska. Man har dragit alltför vittgående slutsatser av alltför få observationer under alltför kort tid i alltför få fall i ett alltför litet befolkningsunderlag.
  Mobiltelefonins risker är ett exempel. Om tumörer uppstod i hjärnan av mobilprat skulle incidensen av tumörer i högra hjärnhalvan öka signifikant för att inte säga drastiskt i hela världen idag eftersom så gott som hela världens befolkning (varav 80% är högerhänta) pratar i mobiler stora delar av dagen överallt. Larmen vi hörde för 15 år sedan har tystnat. De var ogrundade. De forskarna ligger nu lågt. I början av mobileran hade de dock förstås begränsat underlag.

  Kraven är låga i Sverige idag pga den låga standard som uppstått och pga den begränsade konkurrensen. -Naturligt då små ekonomiska sporrar finns. Jag själv övervägde aldrig att satsa på någon forskarkarriär eller doktorsavhandling eftersom det innebar ung. fyra års arbete utan att ge något nämnvärt utbyte i form av högre lön efter skatt. Det har lönat sig mångdubbelt för mig i min genomgångna läkarkarriär att gå extra jourer och att arbeta utomlands. Lönetillägget för ev. doktorstitel eller docentur är litet efter skatt.
  Bättre söka en tjänst på ett mindre sjukhus med bättre avtal och att gå jourer och ta ut ledighet och jobba på annat håll, – eller ännu mer lönsamt; att arbeta som stafettläkare.
  De som doktorerat har inte alltid imponerat som stora genier, utan många har helt enkelt jobbat sig igenom en given arbetsmassa som utmynnat i en disputation som inte skapat ngt vetenskapligt genombrott. Jag gissar att inte många disputationer idag blir underkända.

  Gillad av 3 personer

 12. Paul Nilsson skriver:

  Att radikala islamister lever i utanförskap, är fattiga och har låg utbildning är en seglivad myt som politiker och svensk massmedia sprider och har spridit under lång tid. Artikeln från Sydsvenskan från nedanstående länk slår hål på denna myt. Om den radikala islamismen beror på utanförskap så borde 231 000 fattigpensionärer i Sverige vara kriminella, men så är det inte. Det finns miljontals människor i världen som är fattiga och utstötta som aldrig begår brott.

  Problemet med den muslimska terrorismen är islam. De som ansluter sig till IS, Al Qaida, Boko Haram och liknande grupper är till hundra procent muslimer. De tror på islam och agerar efter vad som står i Koranen. Det finns inga icke-muslimer som ansluter sig till dessa grupper.

  http://www.sydsvenskan.se/2015-03-15/kalifatets-guldgossar

  Gillad av 3 personer

  • Bengt skriver:

   Paul Nilsson 17 augusti, 2016 at 10:27

   Intressant artikel i Sydsvenskan du tipsar om! Där får du stöd för din tes angående myten om utanförskap. Att den tesen inte är annat än vänsterpropaganda är vi nog rätt många som begripit länge. Den blir vi ständigt matade med, så här gör Sydsvenskan ju en insats genom att våga avvika från gängse PK.

   Det du skriver i sista stycket kan kompletteras med detta citat från artikelförfattaren: ”I Frankrike har man till exempel observerat att det är en markant övervikt av unga från ateistiska och icke-religiösa hem som valt jihad. Hela 80 procent av de fransmän som har rest till Syrien kommer från icke-religiösa hem”.
   Detta, med mera i artikeln, visar att vi nog lite till mans – och kvinns – ska vara lite försiktiga innan vi drar alltför tvärsäkra slutsatser om religionens roll!

   Ytterligare ett citat: ”Psykiatrikern och radikaliseringsforskaren Marc Sageman skriver: ‘Det är en missuppfattning att det finns en seriös process kallad ’radikalisering’ eller indoktrinering. Vad du har är några unga människor som har fått en uppsättning extrema idéer – men det är samma process som att få vilken idé som helst. Ofta börjar det i diskussioner med en vän.”
   Det sista kan väl lugna de flesta av oss som besöker denna blogg så till vida att vi själv har passerat åldersgränsen för radikalisering!

   Gilla

   • Paul Nilsson skriver:

    Du citerar Sydsvenskans artikel med följande:
    ”I Frankrike har man till exempel observerat att det är en markant övervikt av unga från ateistiska och icke-religiösa hem som valt jihad. Hela 80 procent av de fransmän som har rest till Syrien kommer från icke-religiösa hem”. Av detta drar du slutsatsen att vi ”ska vara lite försiktiga innan vi drar alltför tvärsäkra slutsatser om religionens roll!”. De icke-religiösa ”fransmän” som har rest till Syrien har blivit religiösa och till och med radikala islamister i och med att de har anslutit sig till IS. Som jag skriver i min första kommentar så är det inga icke-muslimer som ansluter sig till IS och liknande grupper. Inte heller är de icke-religiösa. Samtliga IS-aktivister är muslimska extremister.

    Anledningen till att jag sätter ”fransmän” inom citationstecken är att jag inte ser dessa personerna som ”fransmän”.

    Gillad av 1 person

   • Bengt skriver:

    Bengt 17 augusti, 2016 at 14:53

    Oj då, så fel det blev! Det är ju inte din, Paul, tes som jag menar är vänsterpropaganda. Det är ju myten om utanförskap som jag menar ska förses med den etiketten. Beklagar mitt slarv!

    Gilla

 13. Bertil Rolf skriver:

  Lotta Gröning, Expressen: ”Polisen uppger att unga män som lever i utanförskap och arbetslöshet har en tendens att tända på bilar.”

  Det är en mycket bekväm förklaring, eftersom polisen inte kan göra något åt arbetslösheten. Det är någon annans problem, alltså. Felet ligger hos dem som skapar utanförskapet för de unga männen, vars tendens att bränna bilar därigenom automatiskt utlöses.

  Konstigt nog finns många länder där de unga männen ”i utanförskap och arbetslöshet” INTE har en tendens att bränna bilar. Jag läser dagligen tidningar från Österrike och Tyskland. Inga bilar brinner här, trots hög arbetslöshet bland unga, utrikes födda män.

  En del av Sveriges problem är att de mest idiotiska och förlamande åsikter ges spridning av myndigheter och i medier. Ifråga om offentlig dumhet är nog Sverige unikt.

  Gillad av 4 personer

 14. Hovs--hallar skriver:

  Återigen huvudet på spiken, Patrik.
  Det våld som i Sverige utövas av muslimer mot svenska privatpersoner eller mot personer som ses som representanter för svenska myndigheter, är främst kulturellt våld — och INTE ”utanförskaps”-relaterat.

  Sexuella övergrepp mot svenska kvinnor — allt från ”tafsning” till grova gruppvåldtäkter — är en form av kulturbetingat våld.
  Det har sin grund i den på koranen och övriga ”heliga” skrifter grundade uppfattningen att kvinnor är underordnade männen, att kvinnor ska täcka sig och hålla sig hemma. Om de måste gå ut i det offentliga rummet ska de ha någon manlig släkting med sig.

  En kvinna som är lätt klädd och som är ute på egen hand — och som inte är muslim — betraktas som en ”hora” som vem som helst kan våldta!

  Blåljuspersonal attackeras därför att de av muslimer ses som representanter för en främmande makt — SVERIGE. Från muslimskt håll ser man de såkallade ”utanförskapsområdena” som enklaver där svensk lag inte gäller. Istället strävar efter man att införa islamsk lag — sharia.

  Islam är en grovt intolerant lära grundad på våld och hat mot allt och alla som inte är muslimer. Detta står klart uttryckt i dess urkunder och kan inte missförstås.

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Disse ugjerninger er hatkriminalitet – hat mot ‘fienden’ (etniske svensker) og krenkelse av deres kvinner. Kulturelt betinget mht. kvinnesyn, men også lavintensiv krig mot ‘de vantro.

   Gillad av 1 person

 15. Gunilla skriver:

  Lämnar här romer och deras kultur samt eventuell revolutionär terror därhän. Faktum är att radikal jihadistisk (förorts)terror och sympatier med sådan har sin grund i att flertalet av de som kommer till väst egentligen, på religiösa grunder, djupt föraktar väst. ‘Ta gärna emot de otrognas pengar men inte deras vänskap’. Tyvärr är det så barn till invandrare i utanförskapsområden får förmedlat ett svensk-förakt från de vuxna i omgivningen; som ofta själva har misslyckats med att lära sig svenska och kunna få jobb. Föräldrar sätter sina ibland också sina barn i religiösa friskolor; just för att de inte ska ‘bli försvenskade’. Ibland sänds de unga iväg till släktingar i hemländerna för ‘avsvenskning’ . Vad förväntar vi oss ska komma ut av det? Felet vi dock gör är att vi med vår ‘toleranta’ flathet tillåter det. Sverige ger exakt samma möjligheter till invandrade; allt annat är lögn. Resurser öses över skolor och aktiviteter i dessa områden. Men rasist,-och diskrimineringskortet har ju blivit väldigt lönsamt. Lönsammare än att ta sig i kragen och studera och kunna få jobb. Man förstår det också bättre mot bakgrund av ovan redovisade fientliga grund-inställning till det otrogna samhället. De unga hamnar så i en identitetskris; mellan föräldrar och det svenska samhället. Orrenius (DN) har ju skrivit en lång artikel om Vivalla i Örebro som väl belyser situationen. Länkad i M Omars kolum idag.

  Gillad av 2 personer

 16. Ami skriver:

  Förklaringsmodellerna som etablissemanget upprepar avseende varför människor inom en viss grupp gör det dom gör är sandlådenivå.
  Vi som är med i vardagen och bevittnar vad som händer vet vad det beror på. Det som händer idag görs enkom för att det kan göras utan represalier.
  Luften har gått ur polisen och politikerna, det finns inget incitament att förhindra våld och våldsbejakande människor.
  När polis, myndigheter och politiker blir rädda för vad som händer så ger det sig uttryck på två sätt.
  1. Undermåliga förklaringsmodeller och upprepande av mantra.
  2. Kapitulation
  Fler måste komma i arbete, utanförskapsområde, tristess och utbildning är mantrat, vilket är kvalificerat b.s.
  Man behöver inte gå till botten och komma med floskler utan det som krävs är hårda tag. Om de mot förmodan skulle gripa någon och det visar sig att personen är skyldig så lagför även föräldrarna. Vräk dom från deras boende och sätt ut dom på gatan i ett tält.
  Samhället måste markera och markera hårt.

  Gillad av 2 personer

 17. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Landsförvisning skulle ge en omedelbar effekt på ungdomsbrottsligheten i våra förorter.
  Förmodligen skulle en sådan effekt inte välkomnas av VIK.
  Kommer ni ihåg psykiatriprofessor Sten Levander? En gång i tiden ansedd vara stridbar.
  (I dag kategoriseras sådana besvärliga auktoriteter som alarmister, kverulanter och rättshaverister resp. konspirationsteoretiker.)
  SL skrev en understreckare i SVD tidigt 90-tal om ungdomsgängens tre komponenter:
  A) Följaren (de flesta). Kan lika gärna bli något bra som något dåligt beroende på ledaren.
  B) Ledaren. Kan vara karismatisk, få med sig vem som helst på vad även brott.
  C) Psykopaten. Skrämmer sig fram i tillvaron, ingen hänsyn. Går ej att tala tillrätta.
  Till denna kunskap skall läggas Nicolai Sennels arbete i Danmark med ungdomsbrottslingar.
  En avgrund skiljer etniska danskar från muslimska danskar när det kommer till synen på det egna ansvaret.
  Utan ovan nämnda information kan inga myndigheter i världen åtstadkomma något av värde för civilisationens bevarande och utbredning.

  Gillad av 4 personer

 18. hemmnet2014 skriver:

  Stenkastning och upplopp mot brandmän och polis…
  När blev det en del av den svenska kulturen? Ingen sund människa uppskattar dessa uttryck men likväl har de blivit så pass vanliga att vi måste betrakta dem som ett av våra kulturdrag. De kommer från en lång tradition av protester och trotsande mot samhällets maktutövande. De fungerar som en ventil mot förortstristess och som ett skyltfönster för ambitiösa ungdomar. Se så långt jag kan kasta! Känn så tuff jag är! Vi kräver respekt! Nästan som en installation eller som en work shop.

  När sedan en polis etiketterar stenkastarna som ”apejävlar” då reagerar åsiktseliten och kulturrelativisterna kraftfullt. Om polismannen bara hade fördömt beteendet som att vara på apstadiet så borde fler kunnat hålla med uttalandet eller?… Stenkastandet och upplopp är former av föraktfull kulturyttring men likväl kulturyttringar som vi tvingas förhålla oss till. Jag vet hur jag förhåller mig till dylika kulturyttringar. Problemet kanske är att jag och polismannen inte är kulturrecensenter och inte skall uttala oss om sådant vi inte förstår oss på.

  Bilbränder däremot måste jag erkänna en viss fascination över. Multikonstverk som använder tydliga influenser från vår gemensamma stenålderstid då elden var magisk och livsavgörande. Referenser till revolutionära krafter med spänningar mellan kreativitet och destruktivitet som den moderna människan alltid måste bearbeta. Flirt med ungdomens trotsiga upptåg och gemenskap med en kronologisk knorr som talar om förgänglighet och den industriella materialismens essens i migrationens tidevarv.
  Men sen tappar jag tråden när man börjar kasta sten på brandmännen som kommit för att släcka… Jag behöver hjälp av en riktig kulturrecensent som kan sätta dessa kulturyttringar i sitt rätta sammanhang och som kan förklara för mig dess mångkulturella värde.

  Avigsidorna är väl också värda att betrakta som kultur ? Och nu en del av den Svenska kulturen…
  ”Snart på en teater nära….”
  ”Snart på en gata nära dig !”
  Aha ! Gatuteater ! Vänsterns våta kulturdröm realiserad. Om man tar på sig de kulturella glasögonen så blir allt så mycket intressantare.

  Men det är för allt i världen inte ‘kultur’ som gör att vi genomlever sexuella ofredanden en masse. Det är gener ! – men då gener som bestämmer manlighet – inga andra ! – absolut inga andra !… Så där hjälper inga kulturglasögon för att förstå och känna in de yttringarna…eller ?

  Gilla

 19. Lennart Göranson skriver:

  Jag kan tänka mig en fjärde kategori och det är att förövaren är skvatt galen – dock inte så galen att det kvalificerar för straffrihet.

  Exempelvis tror jag inte att personer som lastbilsmördaren i Nice tänker så långt som att bli en del av ett världsomspännande kalifat. Min föreställning är att han drivs av ett hat mot allt som är fel och att han på nätet har fiskat upp käcka förslag från IS att använda en lastbil som mordvapen. Metoden och försäkran om att handlingen skulle uppskattas av någon kan ha passat som hand i handske. Att det primärt skulle ha handlat om religiöst nit verkar inte stämma med vad som blivit allmänt känt om förövaren.

  Men det är möjligt att också den kategorin hamnar under förklaring #2 – kulturellt betingad brottslighet. Uppenbarligen visar många studier att den som migrerar från en kultur till en annan löper mycket större risk för psykisk ohälsa än den som blir kvar i den kultur man vuxit upp i. Är det så måste det rimligen innebära särskilt stora risker för galenskap om man flyttar från en traditionell klankultur till en kultur som är en av världens mest individualistiska, sekulära och egalitära.

  Gillad av 1 person

 20. tirutaa skriver:

  Efter attackerna i Bryssel, försöker både Leon de Winter och Tariq Ramadan analysera orsakerna till terrorn. Deras artiklar går att hitta i Politico.

  Ramadan ser dessa attacker som politiska på så sätt att målet är att skapa osäkerhet och skräck mitt i hjärtat av väst. Det handlar om frustrerade unga invandrarmän som man manipulerar både psykologiskt och intellektuellt genom att locka dem både med ära och hämnd. Religionen är bara en täckmantel, en förklädnad som dessa jihadi-rekryterare använder sig av. Det väsentliga målet är makt, genom splittring. Dessa unga män, ofta småkriminella, droganvändare, ”radikaliseras” rätt snabbt, på några månader. Underförstått: det handlar inte om religion.

  Ramadan är kritisk till de muslimer som inte sysslar med annat än religion, i stället för att delta i alla aspekter av det samhälleliga livet. Detta borde de göra för att komma ifrån sin offermentalitet. Men så påstår han också att det inte finns någon brist (failure) vad gäller religiös eller kulturell integration. Vad som däremot saknas är ett katastrofalt underskott av social rättvisa, bostäder, utbildning och arbete.

  M a o kommer han som vanligt till att ansvaret ligger på värdländerna, inte hos muslimerna själva.

  Leon de Winters analys är den motsatta. Han, som så många andra, frågar sig vad har vi gjort dessa unga män? I Molenbeek dör ingen av hunger, ingen är hemlös, det finns skolor, det finns välstånd, det finns oräkneliga möjligheter att få stöd; detta trots att man inte betalar in i skatt det man får av samhället. Levnadsstandarden genom bidrag är den som medelklassen har i deras egna hemländer, såsom Marocko och Egypten. Ungdomsarbetslösheten är hög, 30%, men den spanska motsvarigheten var 50% utan att dessa ungdomar började bomba oskyldiga. Vill man integrera sig, agera som individ, studera hårt och acceptera det sekulära väst, går det bra att skapa sig en hygglig framtid, menar de Winter. Någon socioekonomisk skillnad jämfört med den vita arbetarklassens ungdomar finns inte. Däremot högre brottslighet bland de invandrade.

  Och helt riktigt klarar sig också en stor del av de muslimska ungdomarna hyggligt, men en del gör det inte. Somliga menar att den gruppen är över hälften. Dessa är de som inte frigjort sig från de mentala eller kulturella förutsättningarna som hållit tillbaka hemländerna på utvecklingsländernas nivå, dvs undermålig utbildning, könsojämlikhet, extrem religiositet och patriarkal machismo. 60% är homofoba, 45% antisemiter, 54% tror att väst vill förinta dem. Att demonisera väst på detta sätt är väl västfobi då; de Winter kallar det occidentofobi.

  En av anledningarna till att dessa ungdomar inte kan frigöra sig är uppfostran till religiös överlägsenhet, varpå man tar avstånd från landets etiska normer. Vilket leder till känslan av kränkthet då deras egen socioekonomiska status ofta är långtifrån värdlandets. Man är i underläge när man ju egentligen borde ha ”rätt” till överläge. Klarar man inte av att ändra sitt tänkande, kommer dessa män att för alltid nära sin våldskultur där de befinner sig som en reaktion på konflikten överläge-underläge. Den som tar till våld är i alla fall för en stund i överläge.

  http://Politico/Leon de Winter/Europe’s Muslims hate the West
  http:tt//Politico/Tariq Ramadan/Terror isn’t just “mad”, “irrational” and “inhuman”

  Gilla

  • Hovs--hallar skriver:

   Intressant — men religionen är väl inte bara en täckmantel för våldet?
   Snarare är våldet inbyggt i själva religionen; en integrerad DEL av islam — och vad kan vara mer logiskt än att detta våld delegeras till unga män?

   Detta är samma grupp som brukar rekryteras som soldater i ALLA krig!
   I övrigt håller jag helt med.

   Gilla

   • Hovs--hallar skriver:

    PS: ser att detta enbart är denne ”Ramadan”s tolkning — som just försöker snacka bort vad det handlar om…

    Gilla

   • tirutaa skriver:

    Våldet tillhör kulturen, hämndkulturen, helt riktigt. Den tar man till när man inte klarar av att anpassa sig till den västerländska etiken.

    Gillad av 1 person

   • tirutaa skriver:

    Läser man Ramadans artikel, märker man hur dubbel han är – som vanligt. Ibland går det inte att riktigt begripa vad han menar – men det är oftast avsiktligt. Double speak som han är så känd för.

    Gillad av 1 person

  • Lennart Göranson skriver:

   @Tirutaa
   Mycket intressant att genom din kommentar få ta del av olika analyser som försöker tränga djupare när det gäller radikaliseringen av vissa muslimer i Västerlandet, oavsett om man håller med eller inte. Det förefaller mer seriöst än att bara lusläsa Koranen.

   Gilla

 21. Maria skriver:

  Då kan man ju citera ögonvittnen till den islamistiska slakten på 20 utlänningar på en restaurang i Dacca i somras. De sa att om förövarna att dessa var ”guldgossar” som man aldrig trodde att de skulle begå något sådant. Det visade sig sedan att flera av dem var högskolestuderande och någon också son till en tidigare minister, definitivt medelklasseliten. De hade försvunnit flera månader tidigare och tränats för sin uppgift får man förmoda. Det stod mycket detaljrikt om detta dåd i New York Times.

  Gillad av 1 person

 22. Staffan Persson skriver:

  Det finns ju också nåt som kan kallas ressentiment, avundsjuka, rönnbärsfilosofi. Slavoj Zizek har hypotetiskt beskrivit de sexuella övergreppen som avsiktliga förolämpningar eller desakralisationer,förnedranden, som ett perverterat sätt att boosta upp en falsk självkänsla. . Nu tror jag inte denna företeelse kan förklara brottslighet mer än marginellt, men den kan delvis förklara motiven hos sympatisörskretsar. Västerlänningar =alla dessa lyckliga jävla skitar, nu får dom smaka lite bittert ris också.

  Gilla

  • tirutaa skriver:

   ”avsiktliga förolämpningar” på västerländska män – enligt Bassam Tibi. Män som har allt som våldtäktsmännen inte har: lägenheter och kvinnor och familjer och jobb.

   Gilla

 23. Bengt skriver:

  Patrik och alla andra som skriver här! Varför bryr vi oss om att tänka själva? SVT och SR har ju kommentatorer (Furtenbach m.fl.) som vet vad som är rätt eller fel och hur allt ska tolkas.
  Dessa får jämt och ständigt svara på programledares fråga: – Vad menar NN? eller – Hur ska vi tolka detta?
  Vi är omyndigförklarade!

  Gilla

 24. Maria skriver:

  Även terroristen som mördade tiotals turister i Sousse var högskolestuderande och försvann några månader före dådet till Libyen för att tränas för uppdraget.

  Gillad av 1 person

 25. malmobon skriver:

  En del intressanta inlägg på denna blogg.
  Måste skilja på radikalisering och kriminalitet till att börja med. Kriminalitet är motivet pengar. Radikalisering är motivet politiskt
  Om vi tar Sten Levander som beskrivs i en av kommentarerna, så var/är han den bästa psykiatriker som finns i detta land. Dock beskriver han kriminalitet. Följare, ledare, psykopater.
  Psykopater finns det gått om i affärsvärlden i ledande positioner. Ingen som skapas i förorten. Är en störning i hjärnan. Ledare finns det så fort det är mer än 2 personer. Följare finns det gott om som söker en form av trygghet tillhöra en grupp.
  I Malmö har det alltid funnits kriminella gäng. När jag var i tonåren så fanns Persborgsgänget.
  Persborg låg precis intill gamla Rosengården där arbetsmarknadsinvandrare fick sin första lägenhet, men dessa arbeta. Persborgsgänget var bara svenskar. Fruktade av ungdomar på dansbanor och på stan. Dessa blev så småningom narkomaner eller alkisar. ADHD och ärftliga faktorer. Beroende är en ärftlig sjukdom. Läs mer om detta på WHO. Gen. Från far till son.
  Mor till dotter.
  Dessa 2 sjukdomar kan upptäckas i tidig ålder. Redan i förskolan. Livliga och vill ha uppmärksamhet. Vet personal på förskolan om detta, så går detta behandla i tidig ålder. KBT behandling och annan behandling. Mer än 80% av de som sitter i fängelser idag har någon av dessa sjukdomar. Krim.vården har fattat detta nu, men vet ännu för lite för att kunna bota.
  Radikalisering är enkel behandla. Ta bort alla källarmoskéer till att börja med som finns i kommunala bostadsområden. Undervisa redan i 9 års åldern om islam och vad den står för.
  Måste vara inskrivet i läroplanen. Är genom barn vi kan bota muslimer på sikt från att bli av med denna psykosociala sjukdom. Ingen islamklädsel i skolor. Ingen halalmat. Inga bidrag till muslimska föreningar. Inga fler moskéer. Förbjud utländska bidrag för finansiering av byggandet av nya moskéer. Håll koll på var pengar i moskéer tar vägen. Stora belopp går till terrororganisationer. Saudiarabien är den största finansiären av moskéer. Vakna upp.
  Rösta på SD. Enda partiet som har förstått samband. Skolan är viktig. Ordning och reda.
  Stoppa all ny invandring. Vi måste få en pass. Överbefolkning leder till konflikter. Vi är i början av en sådan i Sverige. Botas inte genom fler poliser.

  Gillad av 2 personer

  • tirutaa skriver:

   ”Psykopater finns det gått om i affärsvärlden i ledande positioner. Ingen som skapas i förorten.”

   Det där påståendet stämmer tyvärr inte. Tvärtom kan man i psykiatriböcker läsa att det beteende som kallas för psykopati i väst, förekommer rätt ofta just i Mellanöstern. Att beteendet där ibland har stora likheter med det som definieras som psykopati.

   Gillad av 1 person

 26. 77711n skriver:

  Att tänka själv är absolut det enda rätta. Hamnar man händelsevis lite fel i sitt tänkande, kan man nämligen vara helt säker på att bli rättad. Tänka om och tänka rätt är vad då gäller, som i alla undersökningar och vetenskapliga ansatser. En bra början är sålunda att skilja på brott och brott och det är det enda rätta för att försöka angripa orsakerna till problemen.

  Gilla

 27. ruben skriver:

  Här en till artikel som tar upp en stor del av orsakerna som ligger bakom terrorism. Koranen uppmanar till rasism mot Judar och Kristna, vilket de flesta vet och gör stor skada inte bara i Sverige och Malmö.
  https://sv.gatestoneinstitute.org/8702/sverige-judar

  Länge var trakasserierna mot stadens judar ett mysterium för allmänheten: Gick verkligen nynazister omkring på gatorna i Sveriges tredje största stad? Så trodde många ända tills Skånska Dagbladet publicerade en stor artikelserie där judiska församlingen äntligen nämnde elefanten i rummet vid dess rätta namn: Den växande muslimska befolkningen i staden.”

  Gilla

 28. Paul Nilsson skriver:

  Jag är så innerligt på att regelbundet höra den svenska pk-elitens teorier om varför personer i invandrartäta områden bränner bilar, skjuter, blir terrorister eller begår andra grova brott. Hela tiden tjatas det om utanförskap och fattigdom. Det är som hack i skivan.

  Sedan tolv år tillbaka är jag fadder till en tjej från Togo. Jag får information via den fadderorganisation jag skickar till om hur det går för henne och hennes familj. De är fattiga, bor i hyddor en liten by och har det sämre ställt än de personer i invandrartäta områden i Sverige som begår brott. Med tanke på den svenska pk-elitens resonemang om att utanförskap och fattigdom är orsak till kriminaliteten i förorterna så borde mitt fadderbarn och hennes familj samt övriga familjer i byn vara mycket grovt kriminella, men så är det inte. De sköter sig och kämpar på med livet. Barnen i byn går i skolan, får mat och går på hälsoundersökningar. Hela familjen får stöd. Det finns ingen kriminalitet – inga skottlossningar, inga mord, inga anlagda bränder eller annan grov kriminalitet. Vad anser den svenska pk-eliten om detta? Varför finns det ingen kriminalitet i denna togolesiska by trots att de har klart sämre levnadsförhållanden än dom som bränner bilar i Sverige?

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.