Riksrevisionen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

När dammet nu verkar ha lagt sig efter bråket kring Riksrevisionen kan man kanske tydligare urskilja vad det handlade om. Eftersom det var Dagens Nyheter som avslöjade Riksrevisionen och därför inte har anledning att tona ned anklagelserna mot riksrevisorerna kan det finnas anledning att välja just den tidningens beskrivning av anklagelsepunkterna:

Läs mer

Feminismens förlorade heder

Stefan

Stefan Hedlund

Det har länge funnits god anledning att nära en misstanke om att feminism och kamp för kvinnofrigörelse inte är riktigt samma sak. Kampen för kvinnors friheter och lika rättigheter har en lång och hedervärd tradition, alltifrån traditionell kamp för rösträtt och rätt till abort till mera sentida ambitioner att spränga ”glastaket” för kvinnors rätt till avancemang på arbetsmarknaden, och inom den högre utbildningen. Även om det finns mycket kvar att göra, har resultaten för ”vanliga” kvinnor på det hela taget varit mycket påtagliga.

Läs mer

Lydnad eller eget omdöme

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ska man låta sig påverkas mest av sin naturliga lydnad inför auktoriteter eller ska man göra egna bedömningar och följa sin inre röst och göra som man själv vill? Det är inte alls någon lätt fråga att besvara. Efter andra världskriget fick tyskarna mycket skäll för att de lytt sina onda, nazistiska ledare snarare än sitt samvetes bud och därför begått många gräsligheter.

Det spekulerades om tyskarna eventuellt hade någon särskild lydnadsgen. Därför föll det sig naturligt för psykologer vid amerikanska universitet att genom laboratorieförsök fastställa hur det stod till med den amerikanska genuppsättningen i detta hänseende.

Läs mer

Jihadisten som kom hem

mohamed omar

Mohamed Omar

Bort och hem igen. Så skulle man kunna beskriva Anna Sundbergs resa. Den förlorade dottern som blev funnen. Det låter kanske som jag är ironisk, men det är jag inte. Det är en djupt allvarlig och ärlig berättelse, som berör mig desto mer eftersom den har vissa likheter med min egen. Under sexton år levde Anna Sundberg som jihadist, ja, hon trodde på jihadismen. Men hon var inte terrorist; hon skadade ingen fysiskt, däremot sig själv psykiskt. Men hon levde med en riktig terrorist, hon älskade en terrorist. Och det är också titeln på hennes självbiografiska bok Älskade terrorist som kom ut denna vår. Hon skrev den tillsammans med journalisten Jesper Huor.

Läs mer

När onda krafter angriper

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det var som om fan själv kommit på bal. Nunnorna var som bindgalna. En del vittnade om hemska mardrömmar, andra ville svälta sig själva till Herrens martyrer, andra åter talade om att i stället bli mormoner. Abedissan visste varken in eller ut. Hon ringde till kardinalen som genast förstod att klostret blivit besatt av onda andar och att det behövdes en noggrann etiskt rensning, typ regelrätt djävulsutdrivning.

Efter morgonbönen laudes talade abedissan till nunnorna. Hon framförde kardinalens budskap och sitt eget beslut att föranstalta om professionell exorcism.

Läs mer

Tre berättelser om migrationen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det känns som om berättelsen om dagens migration till Europa är tvinnad av tre trådar, som inte nödvändigtvis hänger ihop.

Den första och vanligaste berättelsen, själva fundamentet, är att folk flyr från krigshandlingar i Syrien. De kommer till ett land som Sverige för att söka asyl och begära att få status som flykting (eller kanske alternativt skyddsbehövande; jag skippar finesserna).

Läs mer

Gästskribent Nils-Olov Johnson: Opinionsundersökningar – en alternativ analys

logo­DGSUnder de senaste månaderna har en förändring skett i opinionen. En förändring som mediernas kommentatorer inte riktigt förstår, vilket har lett till missvisande analyser. Jag vill med min artikel försöka beskriva vad som är på väg att ske och vilket enligt min mening kommer att ha stor betydelse åtminstone under tiden fram till nästa val.

Demoskop har i sin undersökning Vem vågar prata om sina åsikter? analyserat vilka ämnen som folk vågar eller inte vågar tala om i dagens Sverige. Invandring skiljde sig markant från öv­riga ämnen och stack ut som det farligaste ämnet att ha en åsikt kring. Inom områ­det finns en accepterad åsikt (öka invandringen) och en icke accepterad åsikt (minska invand­ring­en).

Läs mer

Vad de har gemensamt och vad de inte borde ha gemensamt

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Många har nog, liksom jag, känt sig förvirrade över ärkebiskopens samröre med en del muslimska ledare, till exempel i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter den 8 augusti. Det som förvirrar och oroar är dessa muslimska ledares, som det verkar – läs till exempel Mohamed Omars krönika – sannolikt har extremistiska böjelser.

Genast hamnar jag i förvirringens kärnpunkt: vad är extremism? Nu ska jag tala om vad jag tror mig att jag har begripit och hur man kan försöka förstå – om än inte stödja – ärkebiskopen.

Läs mer

Gästskribent Lennart Bengtsson: Lika barn leka bäst

logo­DGSUnder de senaste 100 åren har Europa på olika sätt drabbats av tre totalitära fasor; kommunismen, nationalsocialismen och islamismen. De första två spelar i dag mest en historisk roll medan islamismen växt till ett hot mot det fria samhället.

Kommunistiska idéer fanns sedan länge men det var först genom den ryska revolutionen 1917 som kommunismen blev statspolitik för första gången i modern tid. På kort tid förvandlade kommunistiska ledare med Lenin och senare Stalin i spetsen Ryssland till en totalitär polisstat som nådde en höjdpunkt under 1930-talet med förföljelser, godtyckliga avrättningar främst av intellektuella, förvisningar till fångläger samt genom holodomor, det systematisk genomförda svältmordet på miljoner ukrainska bönder under 1932 och 1933.

Läs mer

Ett pågående samtal med Svenska kyrkan

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Med anledning av en avslöjande artikel av Mohamed Omar om det sällskap med vilket ärkebiskopen nyligen skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter kontaktade jag min församlingspräst Hans Rhodin i Oscars Församling med följande skrivelse:

Hans,

Läs den här artikeln av Mohamed Omar och förklara för mig vad Svenska kyrkan håller på med är du snäll. Jag betalar ändå åtskilliga tusenlappar om året till organisationen utan att besvära så särskilt mycket. Men det här vill jag inte betala för.

Vänliga hälsningar

Patrik

Läs mer

Ärkebiskopens brev

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ärkebiskopen skrev nyligen en debattartikel i Dagens Nyheter tillsammans med en katolik, en jude och två muslimer. Mohamed Omar påpekade att de två muslimerna har nära samröre med Muslimska brödraskapet.

Med anledning av detta skrev jag till kyrkoherden i den församling i Svenska kyrkan där jag är medlem och bad att det skulle ordnas ett möte för en diskussion av frågan. Kyrkoherden frågade ärkebiskopen. Följande brev kom tillbaka:

Läs mer

ÄVEN FINA FISKARS HUVUD RUTTNAR FÖRST

Ian Wachtmeister

Ian Wachtmeister

Meddelande från statsministern för Den Humanitära Stormakten Sverige, DHSS.

All makt utgår från folket, men utnämningsmakten utgår från mig, meddelar statsministern. Därmed har jag rätt att utnämna vilka jag vill till vad som helst även om de inte kan något, men vem kan det, förtydligar han. Det blev ju tokigt det där med Riksrevisionen, som ska se efter att våra myndigheter sköter sig och så visar de sig själva vara helt genomsyrade av vänskapskorruption. De trodde att de hade utnämningsmakten – som jag har – så de utnämnde sina vänner, men det får bara jag göra!

Läs mer

Hur beter sig sociala system?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En normalt välbyggd segelbåt har den egenskapen att det bara behövs liten vindkraft mot seglen för att båten ska luta sig en aning, men att det sedan blir gradvis allt trögare att ytterligare luta båten. När den till slut kränger betänkligt krävs väldiga vindstyrkor för att luta båten några grader till. I olyckliga fall kommer sådana väldiga vindstyrkor och tvingar båten att lägga sig ytterligare varvid den i något ögonblick passerar sin ”tipping point” och då plötsligt tappar sitt motstånd och kapsejsar. Men när tipping point närmar sig sätter besättning till alla krafter och jobbar gemensamt för att undvika katastrofen.

Läs mer

Gästskribent Lennart Bengtsson: Völkerwanderung

logo­DGSTjeckiens förre president Vaclav Klaus har tillsammans med ekonomen och arabisten Jiri Weigl nyligen publicerat en bok om den europeiska migrationskrisen med titeln Völkerwanderung (folkvandring) i den tyska översättningen. Boken finns för tillfället endast på tjeckiska och tyska men håller enligt uppgift på att översättas till engelska och franska.

Läs mer

Låt oss göra Gluntarne till vår Koran!

mohamed omar

Mohamed Omar

Glunten och Magistern möttes för första gången en kall och mörk kväll i Uppsala den 30 november 1837. ”Minns du hur ödet oss förde tillhopa adertonhundra trettiosju?” säger Magistern, och Glunten svarar: ”Åh, javisst minns jag det, just Karl den tolftes dag.”

Detta radarpar utgör de två mest kända gestalterna i den upsaliensiska studentromantiken och inget litterärt verk kan konkurrera med Gunnar Wennerbergs sångsamling Gluntarne, publicerad 1851, om ställningen som Uppsalapoesins flaggskepp. Wennerberg är helt enkelt uppsalapoeten par excellence liksom hans Gluntarne är uppsaladikten par excellence. ”Först och främst kan man tryggt säga”, skriver Einar Malm i förordet till jubileumsupplagan 1951, ”att Wennerberg med Gluntarne skapat den tidlösa, förblivande uppsaladikten, som säkerligen aldrig kommer att överträffas.”

Läs mer

Mittåt

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Igår höll jag en predikan på temat ”kapitalismens strukturella godhet” och angav Ingvar Kamprad som illustrativt exempel. Nu ska jag delvis ta tillbaka detta evangelium, ty kapitalismen kan tyvärr ibland vara strukturellt supergirig och orättvis.

Nu för tiden talas det en hel del om globaliseringens nackdelar. Det lyckorus världen kände för tio, femton år sedan inför det internationella ekonomiska utbytets välsignelser verkar ha avklingat och ersatts av en baksmälla. Den framstående amerikanske ekonomen Joseph Stiglitz påpekade nyligen att det bara är de superrika som fått det bättre medan de nittio procent fattigaste i USA inte fått uppleva några ekonomiska förbättringar alls under de senaste trettio åren. Han sa att detta beror på missriktad amerikansk politik och föreslog i stället något som inte imponerade på mig och gick ut på sådant som Jonas Sjöstedt, vänsterpartiet, brukar förfäkta.

Läs mer

Gästskribent Anders Björnsson: GERONTERNAS INTÅG?

logo­DGSMin ungdomskamrat Dag Klackenberg, tidigare expeditionschef på utrikesdepartementet och vd för Svensk Handel, tog säte i Sveriges Riksdag vid årsskiftet 2014/15. Han var då sextiosex år gammal och den enda medlemmen i den moderata riksdagsgruppen som fötts på 1940-talet. Klackenberg och jag är sedan många år tillbaka grannar, och efter att ha följt honom på ganska nära håll under ett halvt sekel vet jag att hans riksdagsmannaskap innebar ett rejält tillskott till vår främsta folkrepresentations fromma.

Läs mer

Mer om kapitalismens strukturella godhet

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag utgjöt mig nyligen över kapitalismens fördelar och påstod att framgångsrika företagare var som ett slags välgörenhetsfurstar även om de aldrig gett en krona till SOS Barnbyar.

För den händelse någon misstror detta ska jag nu ge ett illustrativt exempel. Jultomten i det här fallet är Ingvar Kamprad.

Kamprads förmögenhet påstås ligga kring 500 miljarder kronor. Varifrån kommer de pengarna? Enligt den marxistiska läran har Kamprad stulit dem från sina anställda genom så kallad utsugning. Den som inte fördjupat sig i Karl Marx tänkande skulle kanske förmoda att pengarna kommer från kunderna, i varje fall är det de lördagshandlande barnfamiljerna som i möbeljättens kassor lämnat ifrån sig de pengar varur Kamprads förmögenhet härrör.

Läs mer

Utredningen En ny grundlag

logo­DGSEfter att Patrik Engellau nyligen omnämnt Utredningen En ny grundlag (1988) i en krönika hörde flera läsare av sig och var intresserade av att läsa utredningen.

En ny grundlag är en av flera utredningar i serien Medborgarnas Offentliga Utredningar (MOU), vilka är forsknings- och utredningsförlag om hur Den Nya Välfärden anser att samhället bör och kan se ut. De kan ses som ett fristående alternativ till Statens Offentliga Utredningar (SOU).

En ny grundlag skrevs med syftet att öka medborgarnas medverkan i det politiska beslutsfattandet. Författarna var Ulf Brunfelter, Patrik Engellau, Gunnar Hökmark, Gustaf Petrén, Mats Svegfors och Carl-Johan Westholm.

Ni kan läsa utredningen här.

/Redaktionen

Livets skål!

mohamed omar

Mohamed Omar

Idag är det Gustaf Frödings födelsedag. För vissa är han främst det gamla bergtrollet, för andra den galne profeten med det långa skägget på hospitalet, men för mig är han studenten med pincenén, den osäkra blicken och de veka läpparna. Han som kände sig ”utäck” och klagade att ingen flicka blev kär i honom. ”Jag kan inte begripa varför ingen flicka blir kär i mig. Jag är säkert för utäck te kropp och själ”, skrev han i ett brev. Han fick köpa kärlek på bordell.

Det gick inte så bra för Fröding i Uppsala. Han ägnade sig hellre åt roliga saker än studier. Han kom hit hösten 1880 och skrev in sig som tjugoåring. Han hade ärvt stora pengar efter sin pappa, pengarna låg i ett skrin i hans studentrum och kompisarna tog mer än gärna för sig. Hur det gick till under hans studenttid kan man läsa om i dikterna ”En uppsalaflicka” och ”Studentkårens dotter”. De berättar om glädjeflickan Fina som studenterna har ”bröllop med var natt”.

Läs mer

En tidskrift

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har just läst det femtonde, nyligen utkomna, numret av Dabiq, Islamiska statens tidskrift. Detta nummer heter ”Att bryta korset” och handlar om att muslimer måste krossa den förvekligade och hedniska kristna kyrkan – och dess medlöpande falska muslimer – som försöker lura i vanliga muslimer att islam har något med fred att göra. Ja, det står så.

Läs mer

NYA VYER PÅ ÅLDERNS HÖST

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

I år ska Stockholms stad hitta boenden för 2 810 flyktingar som fått asyl i Sverige. Dessutom måste staden hitta platser åt ensamkommande flyktingbarn. I innerstan letar man därför efter befintliga lokaler som kan byggas om till bostäder för denna kategori. Vård- och omsorgsboendet Vintertullen på Södermalm i Stockholm hör till de fastigheter som nu som bäst håller på att invigas för sitt nya syfte.

Läs mer

Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Rubriken är, som du vet, dramatikern Bertolt Brechts kanske mest kända citat. Det kommer från Tolvskillingsoperan och betyder ”Först kommer käket, sedan kommer moralen”.

Är det cyniskt? Det beror på hur man läser det. Om man läser det som ”Det viktigaste är att jag har det bra och får jag sedan lite tid över så ska jag tänka på moralen” då är det cyniskt – eller kanske bara rått och kallhamrat.

Läs mer

Gästskribent Nils-Olov Johnson: Feltänkt om styrelseersättningar

logo­DGSI sin artikel Staten måste betala styrelserna bättre föreslår Fredrik Hillelson att ersättningen för styrelseuppdrag i statligt ägda bolag bör höjas för att dra till sig rätt slags kompetens. Med lång erfarenhet av både privata, statliga och kommunala bolagsstyrelser vill jag hävda att Hillelson är helt fel ute.

Läs mer

Sökes: en ny kyrka

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Mitt tålamod med Svenska kyrkan är på upphällningen. Organisationen framstår för mig som alltmer inåtvänd, förljugen och självgod. Jag betalar åtskilliga tusenlappar i årlig avgift och sliter väldigt lite på kyrkans golv. Ej heller besvärar jag dess personal. Men när jag ville ha vägledning i ett viktigt andligt spörsmål och skrev ett öppet brev bevärdigades jag inte ens med ett svar. Snacka om dålig kundvård.

Läs mer

Tänk er en svensk statsminister som tar bladet från mun och säger att…

Ian Wachtmeister

Ian Wachtmeister

”Den som vill leva i Sverige måste leva som svenskarna gör. Vilken minoritet det än är fråga om och var den än kommer ifrån för att leva och arbeta i Sverige måste den lära sig svenska språket och respektera svensk lag. Den som föredrar Sharia-lagar och vill leva ett utpräglat muslimskt liv, råder vi att åka till något av de länder, där Sharia är landets lag.

Sverige behöver inte de muslimska minoriteterna och om de behöver Sverige, kan vi inte ge dem speciella privilegier eller ändra vår lag så att den passar dem – hur högljutt de än kallar detta för diskriminering! Och vi kommer inte att tillåta respektlöshet mot svenska lagar.

Läs mer

Därför går jag med i Svenska kyrkan

mohamed omar

Mohamed Omar

Svenska kyrkan förlorar tusentals medlemmar varje månad. Inget ser ut att kunna hejda tappet. Förr var det icke-troende som lämnade, sedan ett tag tillbaka lämnar även troende eftersom man anser att kyrkan inte längre står för traditionell kristen tro.

I dagarna fick prästen Johanna Andersson nog. Hon förklarade sina skäl i Expressen. Hon har länge känt sig mobbad av kyrkoledningen, en mobbning som tilltog när hon tillsammans med två andra präster startade Facebookgruppen ”Mitt kors” för att uppmärksamma förföljelsen av kristna i världen. De fick inte det stöd man borde kunna förvänta sig av sina medkristna.

Läs mer

Nu blir det värre än någonsin

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nu ska jag presentera en tankegång som är fabulöst politiskt inkorrekt, inte för att den skulle vara vulgär och rasistisk, utan bara därigenom att den går på tvärs emot gängse tänkande. Plus att den är rimlig och sann (tror jag i alla fall).

Varje samhälle har sin beskärda del av människor som är mindre intelligenta – för att blir mer kortfattad ska jag fortsättningsvis kalla dem dumma – och mindre välutbildade eller rent ut sagt okunniga.

Läs mer

Sveriges Unga Muslimer och jihadismen

mohamed omar

Mohamed Omar

Den USA-stödda kurdisk-arabiska koalitionen Syrian Democratic Forces (SDF) befriade nyligen staden Manbij i norra Syrien från Islamiska staten (IS). Många invånare firade segern genom att bränna niqaber, ansiktsslöjor, röka cigaretter och klippa av skägget. Islamiska staten tvingade nämligen kalifens kvinnliga undersåtar att täcka sina ansikten, så som man också gör i Saudiarabien.

Sannolikt fanns det även ett visst folkligt stöd för IS bland sunnimuslimerna i Manbij, annars hade det varit svårt för terrorgruppen att erövra staden 2014 och kontrollera den i två år. IS-sympatisörerna har nog flytt, kanske för att söka asyl i Europa, eller till kvarvarande delar av det krympande kalifatet i Syrien och Irak.

Läs mer