UNDERGÅNGEN STÅR FÖR DÖRREN

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Häromdagen fick jag ett mail från en kollega vid ett svenskt universitet. Hon hade suttit och gått igenom inlämningsuppgifterna för en kurs i skriftlig framställning på A-nivå. En av uppgifterna var att skriva en argumenterande text om ett valfritt ämne. Eftersom hon vet att jag intresserar mig för den svenska migrationsdebatten, undrade hon om jag ville kolla lite på en av de inlämnade texterna där detta ämne togs upp. Jag tänkte att det skulle kunna vara intressant att få veta lite om hur en svensk universitetsstudent ser på denna komplexa fråga, så strax därefter fick jag den – givetvis – avidentifierade texten mailad till mig. I min läsning skulle jag försöka hitta svagheter i resonemanget samt i allt övrigt kommentera efter eget tycke, en lagom betungande uppgift i den drygt 30-gradiga fukthetta som råder i Osaka så här års.

Här kommer nu studentens text. Den är skriven med kursiv stil, medan mina kommentarer är skrivna med fetstil:

 Mitt i semestern träder den i kraft. Den av berörda myndigheter, domstolar och övriga remissinstanser – som Röda Korset, Svenska Kyrkan och Rädda Barnen – totalt utdömda asyllagen. Den vars innehåll innebär att barn som flyr inte kommer kunna återförenas med sina föräldrar. Sverige har valt väg.

Anm 1: Har alltså samtliga ”berörda myndigheter, domstolar och övriga remissinstanser” dömt ut asyllagen? Precisera gärna.

Anm 2: ”Barn som flyr” har givetvis möjlighet att återförenas med sina föräldrar. De som klassas som flyktingar enligt FN-konventionen har väl fortfarande rätt till anhörigåterförening? Måste återföreningen för övrigt nödvändigtvis ske i just Sverige – kan man alltså inte återförenas någon annanstans? Utveckla!

”Det handlar ytterst om att väga olika intressen mot varandra, och i praktiken kan det innebära att val och prioriteringar måste göras.”

Så skriver Socialförsäkringsutskottet. Låt oss reda ut vilka intressen det handlar om. I den ena vågskålen: De flyende. De förtvivlade mammorna och papporna. De små som fått hem och barndom bombade till grus och förvridna armeringsjärn.

Anm 3. Finns andra kategorier av ”flyende” än de som du nämner? Eller menar du att de ”förtvivlade mammorna och papporna. De små som fått hem och barndom bombade till grus och förvridna armeringsjärn” inte tillhör kategorin ”flyende”? Har alla ”flyende” asylskäl? Utveckla gärna resonemanget!

I den andra vågskålen vill makteliten placera oss väljare. Vi med ”svenska värderingar”. Vi vars röster de försökt köpa genom att lova oss skattesubventionerad renovering och städhjälp. En reform som förra året kostade staten 23 miljarder. Mer än hela polisväsendet. Pengar som nu skulle kunna användas för att hjälpa.

Anm 4: Vad kostar till exempel presstöd, partistöd, hemspråksundervisning, ränteavdrag, försvaret, sjukvård och bidrag till frivilligsektorn? Det finns per definition alltid utgiftsposter i de offentliga finanserna som skulle kunna omfördelas. Om 23 miljarder kunde frigöras skulle de kanske behövas inom exempelvis skolan, sjukvården eller äldreomsorgen istället för att finansiera utländska medborgares familjeåterföreningar i Sverige? Eller till flyktingstöd i närområdena? Beslut om RUT och ROT har väl för övrigt fattats i god parlamentarisk ordning. Om något parti vill driva frågan om att avlägsna RUT-ROT och istället satsa dessa pengar på ökat mottagande av migranter i Sverige så står det ju detta parti fritt att göra så, och invänta responsen från väljarna.

Men av rädsla för att stöta sig med viktiga marginalväljare inför nästa val väljer de styrande att prioritera fräscha kök åt den urbana medelklassen.

Anm 5: Ge bättre och mer varierade exempel på hur RUT och ROT används. Menar du att ROT bara handlar om ”fräscha kök åt den urbana medelklassen”? Många äldre har stor hjälp av RUT ifråga om till exempel städning. Ger inte RUT och ROT många arbetstillfällen, dessutom? Problematisera och utveckla!

De utgår från att folk i Nacka hellre köper köksluckor till rabatterat pris än låter ett litet barn få borra ner ansiktet i famnen på en saknad pappa eller mamma.

Anm 6: Menar du att Nackaborna genom att renovera sina kök förhindrar att ett barn kan ”få borra ner ansiktet i famnen på en saknad pappa eller mamma”? Hur ser ansvarsfördelningen ut ifråga om ”splittrade” familjer? Utveckla gärna detta resonemang! Försök tydliggöra orsakssambandet köksluckor i Nacka – familjeåterförening!

Det är en extrem politisk ståndpunkt.

Anm 7: Vad är det som är extremt? Att inte alla familjeåterföreningar kan ske i just Sverige och på skattebetalarnas kostnad? Att riksdagen enligt god parlamentarisk ordning fattat beslut om RUT och ROT? Utveckla gärna genom kontrastiv analys och jämförelse med några andra länder!

Asyllagen är dess extrema politiska praktik. En lag som kränker barnkonventionen samt deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Ett hyfsat vägledande dokument när det kommer till lagstiftning, skapat för att förhindra en upprepning av den största katastrofen i mänsklighetens historia.

Anm 8: Oklar koppling till Förintelsen – tydliggör och exemplifiera! Utveckla innebörden av och juridisk status för Barnkonventionen och ”deklarationen om de mänskliga rättigheterna”, jämför gärna med liknande länders lagstiftning (exv Norge, Nederländerna, Finland).

Åtgärden är extrem också för att den strider mot den gyllene regel som man hittar i samtliga stora religioner. Den som inom kristendomen brukar kallas för kärleksbudskapet. Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig. Kalla det grunden för vår civilisation, om du vill.

Anm 9: ”Den gyllene regel som man hittar i samtliga stora religioner”? Stämmer detta? Kontrollera och utveckla! Ska ”kärleksbudskapet” vara grunden till all gällande lag i Sverige? Hur ska till exempel strafflagstiftningen anpassas efter denna ”gyllene regel”? Fördjupa gärna resonemanget här!

Det går undan nu. För mindre än ett år sedan stod vår statsminister på Medborgarplatsen och tog emot applåder från potentiella väljare. På banderollen bakom honom stod orden ”Refugees Welcome!” Han talade om Alan, den drunknade treåringen som spolats iland på en strand i Turkiet och blivit liggande i sin blöja som om han bara stilla hade somnat in på dagisvilan. En bild som sammanfattade hela den rådande mardrömmen. Statsministern sa: ”Jag sörjer honom och alla andra barn som dör på flykt och i krig”.

Den nya lagen avslöjar att det är precis tvärtom. Han sörjer inte. Han struntar i dem. Den innebär också att vi kan begrava myten om att politiker gärna söker sig mot mitten av den politiska skalan. Istället tycks de beredda att kasta sig mellan vilka ytterligheter som helst bara det innebär att de kan fortsätta klamra sig fast vid makten. Det skulle vara lätt att skratta åt detta skamlösa kappvändande. Om det inte vore för känslan att vi precis brakat igenom en nedfälld bom på väg mot avgrunden.

Anm 10: Har inte flera mätningar visat att ca 70 procent av väljarna är positiva till den nya asyllagstiftningen? Förslaget röstades igenom i riksdagen med stor majoritet. Utveckla gärna resonemanget om huruvida regeringen bör driva en migrationspolitik som saknar stöd hos en majoritet av befolkningen! Är att driva en politik som har stort stöd hos väljarna ett skamlöst kappvändande? Eller är det demokrati?

För att sammanfatta det hela, så tyckte jag väl inte att texten direkt briljerade av skarpa iakttagelser och sakliga, kraftfulla argument. Men nu tar historien en otippad vändning:

Kort tid efter att jag skickat iväg mina iakttagelser till min kollega i Sverige, kommer ett mail från henne. Det visar sig att hon utsatt mig för ett practical joke – texten var alls ingen studenttext, utan en krönika som publicerats – gissa var? – i SvD på – gissa var? – kultursidan. Krönikan har titeln ”Nya asyllagen hotar grunden för vår civilisation” och är skriven av en Lars Berge.

SvD – åtminstone debatt- och kultursidorna – framstår alltmer som änglakörens sista bastion; den senaste tiden har en mängd besynnerliga krönikor i migrationsfrågan publicerats. Med risk för att hemfalla åt anekdotisk bevisföring skulle jag vilja påstå att dessa krönikor inte alla gånger är sådär värst stringenta. Det är också intressant att de mest konservativa rösterna i migrationsfrågan som regel hittas på just kultursidorna. Med ”konservativ” menar jag idén om att Sverige så snart som möjligt måste återgå till den tidigare migrationspolitiken, och att den nya lagstiftningen är rasistisk, populistisk etc.

Men den nya lagstiftningen har starkt stöd hos väljarna. Och det parti som vill driva en linje liknande Lars Berges har egentligen bara att sätta igång. Låt folk välja vad skattepengarna ska användas till. Det kallas demokrati.

Om det inte är försent, vill säga. Vi kanske redan har brakat igenom en nedfälld bom på väg mot avgrunden.

65 reaktioner på ”UNDERGÅNGEN STÅR FÖR DÖRREN

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  Sverige är nog kört, om dessa Godhets Änglar får bestämma!

  Om Barnkonventionen, denna Trojanska häst, avser fler än landets egna barn???

  Tillämpa art två i FN-stadgan som anbefaller ASSIMILERING av flyktingar.

  Som dessutom har en SKYLDIGHET att respektera våra seder o bruk!

  Skrota MultiKulti lagen, den blir vårt fördärv!

  Enbart assimilering är möjlig,
  om vi skall undvika Sveriges undergång o Sharialag…

  Stäng o helst riv Allah salafistiska Moskéer)

  Gillad av 8 personer

 2. JL skriver:

  Instämmer angående Lars Brage. Läste artikeln ifråga när den dök upp, och antar SVD var på klickjakt.

  Det osakligaste dravlet SVD publicerat i år, kanske någonsin?

  Samtidigt publicerade SvD denna igår (inte ”samma” ämne, men relaterat kan man nog hävda) lite sensationalistiskt kanske, men relativ sakligt och förmodligen mycket ögonöppnande för de som normalt inte rör sig bortom MSM:
  http://www.svd.se/det-som-har-forlorats-behover-atertas

  Se denna, och sprid i era flöden. Polisförbundet har den själva utlagd:
  http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/djavligt-upprorande

  Gillad av 4 personer

 3. En spännande framtid skriver:

  Man tror knappt det är sant när man läser texten i SvD. Krönikören LB menar alltså på fullaste allvar (eller är SvD-krönikan också ett practical joke?) att det stora hotet mot vår civilisation är att svenska skattebetalare får göra visst skatteavdrag för att renovera sina bostäder – istället för att finansiera bidragsmigranters familjeåterföreningar i Sverige! Det senaste årets helt måttlösa asylinvandring har väl kanske möjligen fört med sig en del problem som är långt större hot mot ”vår civilisation”…Som t ex att sextrakasserier i offentliga miljöer skjutit i höjden och nu verkar ske närapå dagligdags, att könsseparerade badtider börjat införas på simhallar, att misshandel, mord och vandalisering sker i stort sett dagligen på asylboendena, att kommunerna nu måste ordna fram bostäder åt tusentals nyanlända, att bilbränder och stenkastning mot blåljuspersonal ökar lavinartat i många förorter, att skolan tycks befinna sig i fritt fall, att fler och fler personer håller sig kvar illegalt i Sverige – det är inga problem eller hot, eller? Fast det är klart, det är nog svenskarnas fel! Höj skatterna och satsa mer pengar på att öka kapaciteten inom mottagningssystemen, och ge mer bidrag till integration så löser sig säkert allt. Förslagsvis 23 miljarder per år. Annars ryker vår civilisation.

  Gillad av 5 personer

 4. spdlr skriver:

  SvD ger ett schizofrent intryck. Drapor av usel klass som ovan relaterade blandas med insiktsfulls krönikor och skriverier av Ivar Arpi och Per Gudmundson. Hursomhelst, papperstidningen är en övervintrande fossil, utan existensberättigande, tyvärr (ännu) omhuldad av den stela, konservativa maktapparaten, och mediahusen, som lydigt förtiger sanningar eller formulerar falskheter, och beviljas överlevandeskydd på medborgarnas – de vilsefördas – bekostnad.

  Gillad av 4 personer

   • seniorciticen skriver:

    Jag har varit prenumerant på DN i över 40 år. När nuvarande prenumerationsperiod går ut – avslutas min prenumeration. Jag har många andra kanaler för att skapa mig en bild av situationen i samhället. Det blir slut med att medfinansiera Wolodarskis agendasättande journalistik – läs: propaganda

    Gilla

   • spdlr skriver:

    Man frestas klassa det hela som ‘Stockholmssyndromet’. Centrum för PK-maskineriet inom alla områden. ”Stockholmare är smartare än lantisar”, sa’ Kinberg ‘Mantra’ Batra.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @SPDLR
    Den här tendensen att hetsa olika landsändar mot varandra bidrar inte till någon bra analys av dagens problem. Att skåningar, dalmasar, västgötar och norrlänningar har flyttat till Stockholm gör dem varken bättre eller sämre än andra skåningar, dalmasar, västgötar och norrlänningar. Och det gör dem inte heller till Stockholmare. Kinberg Batra kommer från övrigt inte från Stockholm, hon kommer från Skärholmen. Dessutom är hetsen mot stockholmare ett exempel på identitetspolitik, något som vi annars brukar vara kritiska mot på den här bloggen.

    Gilla

  • Sture skriver:

   Jag gav upp min SvD-prenumeration för en sisådär 2-3 år sedan efter att ha prenumererat seda 1980 (för att vara exakt – strax efter att Fredrik Karén blivit chefredaktör). Det har jag aldrig ångrat.

   Gilla

  • Mikael Steinwall skriver:

   Jag hade lite otur. Efter att ha prenumererat på DN i många år fick jag nog i höstas. Gick över till SvD i stället, hade läst Ivar Arpis ledare på nätet, bådade gott. Men i samma veva blev han pappaledig. Och då insåg jag att utan honom var SvD samma sak som DN! Så nu är jag utan morgontidning.

   Gillad av 1 person

  • Göran Fredriksson skriver:

   DN blev odrägligt dålig redan inför kärnkraftomröstningen 1980. Bytte till SvD som jag sade upp när den blev skamlöst okritisk till det påstådda klimathotet den 4 oktober 2015. Saknaden gick över på ett par dagar. Läser numera några dussin bloggar av verkliga experter och fördelar tidigare prenumerationsavgifter på dessa, 1 kr om dagen vardera..

   Gilla

 5. Peter skriver:

  Det mest fantastiska med dessa godhetsknarkare är att de inte kan presentera någon som helst konsekvensanalys av sin ”humanitära” flyktingpolitik. Det vill säga, hur ska vi hinna bygga bostäder, skolor, sjukhus, vägar i samma takt som människor kommer hit. Men inte nog med det (1): vi måste också utbilda betydligt fler lärare. Men inte nog med det (2): vi måste också ha kompetenta lärare i motsvarande utsträckning, något som är omöjligt med tanke på att lärare inte är ett särskilt attraktivt yrke i dag. Detta gäller delvis också sjuksköterskeyrket.

  Ser vi på bostadssituationen tvivlar jag på att exempelvis Miljöpartiet (det mest framträdande godhetsknarkarpartiet) vill luckra upp strandskyddet, tillåta marknaden att hugga ner betydligt fler träd eller öka antalet kalkbrott, vilket förstås medför att det blir svårare att bygga. Det har heller aldrig funnits en majoritet i riksdagen för marknadshyror.

  Dessutom vill byggföretag inte bygga billiga hyresrätter med lägre standard, eftersom dessa byggs för att tjäna så mycket pengar som möjligt och för att hålla så länge som möjligt (till skillnad från många bostadsrätter, där man säkert tummar på kvaliteten för att kunna sälja med hög vinst och därefter behöver ju inte byggföretagen bry sig). Man vill då inte ha familjer med sociala problem eller invandrare med många barn, som sliter ut lägenheterna för snabbt.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ett synerligen relevant påpekande!

   Att bygga nya hyresrätter till ett klientel, tom utan förmåga att betala sin hyra,
   som helt saknar grundläggande insikt om västerländskt boende,
   är som att brutalt uttryckt ” nästan som att kasta pärlor åt svin”, fullständigt meningslöst.

   Vilken privat byggherre vill se sin investering nersliten o snabbt minska i värde?
   Ett område med dåligt rykte är ren kapitalförstöring för fastighetsägaren!

   Förmodligen ingen, ej ens våra kommunala bostadsbolag vill se denna kapitalförstöring!

   Nya bostäder måste enbart förbehållas de som har jobb,
   som lockas flytta dit med subventioner tom, stenhårt grym segregation i praktiken,
   medan det äldre slitna beståndet ger nyanlända tak över huvudet, till lägre överkomlig hyra!

   Glöm Allas Lika Värde,
   det fungerar inte när Du väl lämnat skolans utopiskt likriktade värld.

   Sen får man meritera sig till bättre boende, via inkomst/jobb

   Cyniskt, men realistiskt!

   Gillad av 1 person

   • En spännande framtid skriver:

    Svar till Jan A: Till svenska ungdomar har inte man kunnat bygga nåt med mindre än att deras föräldrar måste vara borgensmän. Plus dyra banklån. Detta måste vara enav dom största skandalerna nånsin. Plötsligt går det att bygga billiga bostäder som kan bebos av folk som inte har egen inkomst. Där det inte krävs borgensmän. Vad säger DO?

    Gillad av 3 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    @EN SPÄNNANDE FRAMTID

    Solklar diskriminering!

    Men kan enligt DO bara ske ENSIDIGT,
    från vår sida!

    En majoritet kan ALDRIG bli diskriminerad,
    bara individen, men som ej räknas i detta sammanhang

    Knappast billiga, men kraftigt subventionerade, av socialen…
    Som borgar också!

    Men fastighetsägare lär helst slippa,
    om man inte får en pistol mot tinningen…
    Men en privat fastighetsägare måste nog ofrivilligt lämna dem till flyktingkön?

    Man vill tydligen AKTIVT SKAPA RASISTER?

    Gilla

 6. Sten Lindgren skriver:

  Släktskapet med Aftonbladet har nu blommat ut och vi har fått SVAftonbladet. SVAftonbladet har blivit en riktigt usel tidning där speciellt kulturchefen och chefredaktören utmärker sig genom att skriva texter med starkt vinklat och/eller vänsterpropagandistiskt innehåll. Vore det inte för att DN har en mästare i samma genre som jag inte heller tål skulle jag byta tidning.

  Gillad av 2 personer

 7. B skriver:

  Att skriva krönikor såsom den refererade har under många år gjort att man har hamnat i den absoluta godhetseliten. Man har kunnat håva in godhetspoäng och har blivit betraktad som någon som gör lika mycket gott för mänskligheten som en människa som lyckas stoppa ett pågående folkmord eller upptäcker en medicin mot en livshotande sjukdom. Det finns många, många fler som lever på att ”göra gott” (det vill säga känna sig goda) på detta löjliga sätt. Det vill säga producera dravel om allas lika värde eller skriva på något upprop om att de gillar olika. De skulle förstås aldrig mäkta med att ta ett enda arbetspass som t.ex. polis eller barnmorska eller något annat som på riktigt är samhällsnyttigt, men vad gör det när man kan framstå som god och få andras beundran för några knapptryckningar på datorn?

  Gillad av 7 personer

 8. Sten Lindgren skriver:

  Jag kan lägga till följande: I dagens SVAftonbladet finns en artikel om Tensta med samma typ av töntiga innehåll som det Ulf L refererar till. Det är synd om Tensta, man halkar efter pga någon sorts elakhet utifrån. En kille, en typisk Tenstabo, trivs där för alla känner alla och han ska bli läkare, Man har uppfunnit jättebra nya jobb som ska vara mellanhand mellan myndigheter och ungdomar i Tensta, det funkar inte annars. Men det är inte tillräckligt det behövs mera hjälp från politiskt håll, mera politik är lösningen på problemet.

  Således: Inte ett ord i artikeln om arbetslöshet, bidragsberoende, stenkastning, kriminalitet, knarkligor, islamisk extremism. Nästa steg i karriärstegen för journalister och ledning i SVAftonbladet skulle mot den här bakgrunden kunna vara något massmedium i Nord-Korea, bara de lär sig språket.

  Gillad av 5 personer

 9. Samuel af Ugglas skriver:

  Svenska Dagbladet parasiterar på oss skattebetalare för ungefär 60 miljoner om året och tillåts skriva vilket dravel som helst. Dra in stödet och dravlet försvinner, garanterat!
  Drag gärna fram personerna i ledningen och presentera deras tankegods och låt dom inte leva i sina hålor oåtkomliga för insyn.

  Gillad av 2 personer

 10. BjörnS skriver:

  Ulf, jag gjorde ungefär samma invändningar som du när jag först läste texten i SvD. Jag hade förväntat mig någon form av resonemang, t.ex kring det han själv skriver ”Det handlar ytterst om att väga olika intressen mot varandra…” Varvid han ägnar hela artikeln mot att undvika göra just detta. Underförstått är textens författare ofattbart god och har sett ljuset medan de andra kommer från Mordor.

  Det hade varit intellektuellt hederligare att erkänna att en oförändrad lag skulle kosta kanske 40 -50 extra per år (detta är extrakostnaden för volympuckeln innan gränskontrollerna infördes), medge att dessa pengar skulle kunna ha satsats på skola, vård, polis, fattigpensionärer, bostäder, hjälp i närområdet mm (alternativkostnad) men att han av värderingsskäl hellre lägger dem på asylinvandring. Han bör också motivera hur Sverige skulle kunna ha råd med detta år efter år- för det är väl inte bara 2016 han avser. Jag gissar att invandringen kostar stat, landsting och kommuner ca 200 mdr per år om vi räknar in den höga arbetslösheten inom vissa grupper. Med Berges hållning skulle vi få kanske 400 mdr per år 2021 och 600 mdr 2026, dvs ca 10 procent av BNP bara på asylinvandring. Ca 1/4 av de offentliga medlen skulle alltså behöva gå till asylinvandring. Jag tror dessutom att det är lågt räknat.

  Fast det är klart, detta är ju bara värdsliga ting och det behöver ju inte en kulturskribent på SvD bry sig om.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik skriver:

   Äntligen någon som tar upp kostnaden. Ovanligt som sjutton även bland allmänt oroliga och av fakta övertygade kritiska. Tack!
   PS Enligt mina beräkningar c:a 300 mdr i nettokostnad i år och framgent som det ser ut nu.

   Gilla

 11. Carsten skriver:

  ”Åtgärden är extrem också för att den strider mot den gyllene regel som man hittar i samtliga stora religioner”

  Förutom några få regler om att vara omtänksam mot andra muslimer som explicit uteslutar icke muslimer, finns ingenting i koranen, sunna eller haditerna som liknar den alla människor inkluderande Gyllene Regel.

  Gillad av 2 personer

  • tirutaa skriver:

   Precis. Islam skiljer sig från andra religioner i sin starka markering av uppdelningen av människor i ”de trogna” och ”de otrogna”. Där finns ingen motsvarighet till det allmänna ”din nästa”. Jag vet att man inom skolvärlden låtsas att denna Gyllene regel finns, då islam tillhör de abrahamitiska religionerna, men nej, den går inte att finna inom islam. Som ju är överlägsen alla andra religioner.

   Gilla

   • Kristina von Heland skriver:

    inom buddhismen finns det sk omvända;allt ni inte vill att människor ska göra mot er ska ni inte göra mot dem.Buddha var före Jesus. Och sedan bar det utför för att slutföras med en religion som är en dödskult. Såg att Saudiarabien förbjöd en Pokemonlek-som inte intresserar mig så jag talar inte i egen sak. Ett skäl var att det stred mot islam då leken innebär en evolution vilket inte Muhammed godkänt. Det blir inte många Nobelpris där direkt. Det var flera skäl, tror vanhedrande av Muslimer också. Det blir svårare och svårare att inte det blir vanhedrande mot muslimer. Tänkte på den shejkfilmen jag fick såsom varande hästuppfödare.
    En shejk stod och avrättade en mycket fin arabhingst med ett svärd. Orsak? Hingsten hade bedrivit otukt då han setts ”rida” på andra hingstar i hagen. Detta var ju otukt och homosexualitet. Därför direktsändes avrättningen i TV. Orsak? Det skulle leda till avhållning både för människor och djur som såg detta-TV apparater sattes upp i djurstallar så att andra hingstar, ston, föl, kor tjurar kalvar mm förstod detta och då avstå. Mitt brist på respekt av dylik tro och dylika-ledare inom tro och världsligt styre som är samma sak har jag svårt att dölja-att sätta upp TV så att djuren ska titta på och begripa…IQ fiskmås…tyvärr…och om ledarskiktet är sådant hur blir det då bland de underlydande. Bara som en parentes då det pågår Pridevecka i fäderneslandet.

    Gilla

   • Willy Lindqvist skriver:

    Dessutom har samtliga muslimska länder tagit avstånd från Förenta Nationernas mänskliga rättigheter (det där med allas lika värde), och det har sannolikt majoriteten av muslimer också i Europa gjort.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Kristina von H –
    Snakk ikke nedlatende om fiskemåker (-måser)! De har den IQ’en de trenger for å leve sine liv på fornuftig vis og i harmoni med seg selv. Dyr er kloke på sin måte. Det er verre med visse mennesker… 😦

    Gilla

 12. Joakim skriver:

  Hej Ulf, vill bara fråga vart du hittar kopplingen till förintelsen i anm. 8?
  elev: ”Ett hyfsat vägledande dokument när det kommer till lagstiftning, skapat för att förhindra en upprepning av den största katastrofen i mänsklighetens historia.”
  Antar att du syftar på ovanstående mening.

  Där kan man ifrågasätta vad hon menar med:
  ”största katastrofen i mänsklighetens historia.”?

  Om hon nu menar Nazisternas förintelse(vilket hon troligen gör baserat på hennes uppenbara vänster/feministiska/miljöpartistiska argumentation) kan man väl ändå påstå att kommunismen katastrof är ännu större. Det är ju rent faktafel om hon syftar specifikt på Nazismen?

  Mvh
  Joakim

  Gillad av 1 person

 13. Bjarne Däcker skriver:

  Artikeln av Lars Berge är ett helt förbluffande sammelsurium av lösryckta idéer. Den ger dock en viktig upplysning. De s.k. ensamkommande flyktingbarnen är inte ensamkommande utan har en hel familj av föräldrar, syskon, farföräldrar, kusiner m.fl. i släptåg. Uttrycket ”ensamkommande” för tanken till föräldralösa ungdomar som kanske kommer hit för att utbilda sig innan de reser tillbaka. Lars Berge bekräftar uttrycket ”ankarbarn”. Men han skriver ingenting om bilbränder, stenkastning på ambulanser, vandalisering av polisbilar, religiös radikalisering, taharrush på musikfestivaler etc. Det är sådant som oroar den svenska allmänheten och som måste åtgärdas först innan vi ens kan börja fundera på det Lars Berge skriver om.

  Gillad av 2 personer

 14. Aha skriver:

  Det kan noteras att kultursidan med dess skribenter verkar vara sista bastionen för försvar av massinvandringens och mångkulturens väl och ve. Med undantag för enstaka skribenter som Anders Lindberg i AB är det i stort sett bara kulturskribenter som ännu ”törs” skriva att invandringen är lönsam.
  Intrycket är att massinvandringsförespråkare ber kulturskribenter om just den uppgiften, med vetskap att det är ansträngande att argumentera mot rappakalja.
  På så sätt förekommer det fortfarande artiklar om att invandringen är lönsam för Sverige och därigenom bekräftas världsbilden för personer som har samma verklighetsfrämmande uppfattning som kulturskribenterna har när det gäller invandring.

  Kulturskribenternas agerar som nyttiga idioter.

  Gilla

 15. B i r g i t t a skriver:

  Reblogga detta på PS Politik och kommenterade:
  Vad ska vi egentligen med den osakligt åsiktsvridna ”kultureliten” på kultursidorna? Förslag till SvD m.fl.: Sätt en sophink bredvid artikeln så folk kan skicka den dit den hör.

  Gilla

  • ännu ett alias skriver:

   Haha den var bra, men man är inte intresserad av vad folk tycker utan vad man kan få dom att tycka. Men sanningen hinner alltid ifatt lögnen även om det är som att vänta på nästa istid just nu.. Svd mycket riktigt helt schizofrent, men det är samma sak med flera medier. Jag antar att de tänker på SvD och DN att de lämnar plats för olika åsikter, ingen åsiktskorridor där inte! I själva verket så går skiljelinjen inte mellan för och emot invandring exempelvis utan den är mycket mera fundamental, Per G och Ivar A som nästan de enda exemplen håller sig till fakta och resonerar analytiskt, den andra sidan av argumentet hålls upp av antiintellektualism känslor och faktaförnekelse. Det är en skiljenlinje mellan rationalism och irrationalism, en sådan kan aldrig överbryggas genom samtal.

   Gillad av 4 personer

 16. tirutaa skriver:

  Ett så underbart practical joke. Men så sorgligt på samma gång. Läste den inte så lite pompösa rubriken Nya asyllagen hotar grunden för vår civilisation på SvD, men valde att inte utsätta mig för höjt blodtryck. Tack, nu är artikeln desarmerad för all tid framöver.

  Gilla

  • Janne skriver:

   Ja, ja, tänk vilken grandiös uppfattning av Sveriges nya och fortfarande för generösa lag hotar hela civilisationen. Inte hotas väl civilisationen av Erdogan eller Putin utan av lilla Sverige..
   Allvarligt, Sverige har i odödan bidragit till eländet genom att locka hit folk.

   Men SVT nr nu nya höjder av dumhet. T.ex hade de ett inslag igår om utomeuropeiska migranter
   http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/fler-soker-hjalp-i-juli
   Men inga kontrollfrågor om dessa personer befinner sig här legalt (varför skulle de behöva hjälp om de hade jobb elller fick asyl)

   I ett svar på någons fråga skriver SVTs tittarservice att de välkomnar invandrare med brytning att läsa nyheter på SVT eftersom det är ju så Sverige ser ut och att det är så man pratar svenska nu.

   Gilla

   • Pekka Rousu skriver:

    Det med nyhetsuppläsare som bryter finner jag komiskt. De som bryter är samtliga födda i ett annat land. De talar således en felaktig svenska och deras barn talar i de flesta fall normal korrekt svenska med korrekt uttal. Nu vill man upphöja det felaktiga och onormala till en norm. Jag har ohyggligt svårt att förstå detta. Finns det ett enda jobb i Sverige som inte kan/bör innehas av någon som bryter så är det just nyhetsuppläsare.

    Men det är som vanligt. Man ska lyfta fram en minoritet och ge dem legitimitet och samtidigt visa sig själv vara icke-rasist eller någon annan form av godhetsknarkande.

    Gilla

 17. Bengt skriver:

  En spontan reaktion när jag tog del av ”studentens” argumentering: Denne har en säker framtid som journalist.
  Med facit i hand: jag hade rätt! Dock, framtiden var redan nu!

  Gilla

 18. Luis skriver:

  Både liberalerna och vänstern rör sig numera i samma hage och det är inte enbart en svensk åkomma utan gäller samtliga västländer. USA och England har än mer infekterade debatter än i Sverige. Skillnaden är att yttrandefriheten är grundlagsskyddad i USA medan i England börjar politiker, precis som i Sverige, montera ner yttrandefriheten.

  Den världsfrånvarande inställningen från bildade människor är ett pussel som är väldigt svårlagt. För att använda ett slitet uttryck så vi som tänker utan för boxen blir avfärdade med beskyllningar om både det ena och det andra.

  Det är väldigt lätt för båda sidorna att hävda sin rätt men jag vill ändå påstå att vi har rätt och bevisen finns rakt framför ögonen på oss. SvD texten i krönikan är ett exempel. Kostnaderna för hela migrationskaoset är ett annat.
  Det finns otaliga bevis på att Sverige är på väg ner i ett väldigt mörkt hål som vi troligen inte kommer att ta oss ur med det livet vi har känt i behåll.

  Gillad av 2 personer

 19. Jaxel skriver:

  Jag föreslår en lagändring utlänningslagen. En lagändring som skulle ge Lars Berge och hans meningsfränder möjlighet att personligen ta det ansvar de kräver att andra skall ta.

  Således, ge enskilda medborgare eller grupper av sådana (solidariskt) rätt att utverka uppehållstillstånd för en person som önskar komma till Sverige. Villkoret är att den enskilde eller gruppen tar det fulla ekonomiska ansvaret för invandraren. Det vill säga bestrider kostnader för försörjningsstödet om sådant är nödvändigt, avsätter pengar för pension, avsätter en summa som motsvarar en försäkringsmässig kostnad för sjukvård, etc. Staten behöver då inte ta ställning till skälen för önskan om uppehållstillstånd, vare det handlar om anhöriginvandring eller annat.

  Exakta detaljer kan diskuteras – men principen skall vara att den enskilde eller gruppen tar ansvar för att invandraren inte ligger det offentliga till (ekonomisk) last. Om invandraren själv börjar betala skatt så får avgifter motsvarande sjukförsäkring justeras o s v.

  Förutsättningen är givetvis också att den enskilde eller gruppen har de ekonomiska resurser som krävs.

  På så sätt skulle Lars Berge personligen kunna görs avvägningen mellan nya köksluckor (eller kanske bil och sommarställe) och de skäl som föreligger hos en person som önskar uppehållstillstånd. En sådan reform skulle givetvis, om så bedöms lämpligt, kunna kombineras med att staten övergår till en mycket strikt tillämpning av gällande konventioner och direktiv.

  Jag har en aning om att Lars Berge m fl skulle argumentera mot en sådan ändring i lagen.

  Gilla

 20. BjörnS skriver:

  Det är märkligt att kultursidorna i de flesta tidningar kan agera som ledarsidor. Vad har Lars Berges text med kultur att göra? En tidning borde ha en ledarredaktion och övriga redaktioner får syssla med nyheter av olika slag. Varför ska kultursidorna nödvändigtvis försöka indoktrinera mig politiskt? Det är helt sjukt att kulturredaktionerna har kunnat skaffa sig den här ställningen. Man kan bara anta att många av deras texter inte skulle klara ribban på ens en ledarredaktion myck mycket låga ambitioner.

  Gillad av 5 personer

 21. Lars-Olov Eriksson skriver:

  Krönikan kunde ha varit en vanlig konspirationsteoretisk postning på Flashback – faktabefriat, insinuant och hatiskt. Halmdockorna står i rad. Frågan är varför man som prenumerant ska betala papperskopia av sådant.

  Gilla

 22. Elsa skriver:

  Fascinerande att det fortfarande finns folk som tror att det rör sig om barn. Eller är det så att Svensson tror det också? Vad säger ni andra? Själv har jag berättat för alla i min närhet hur det ligger till. Och efter att de kanske protesterat lite, så hade de begett sig ner på stan eller byn, och spanat in de små liven. Efter det kan de bara nicka instämmande, och konstatera att det är en enorm skandal.

  Själv reste jag genom Sverige i förra veckan, och såg över allt se dessa ”barn” i omlopp, det vill säga: tjugofemåriga män från Afghanistan och Eritrea med poppiga frisyrer och hopplös klädstil, som oavbrutet fingrade på sin nya Iphones.

  En av dem satt framför mig på tåget. Han hade nästan lika många gråa hårstrån som svarta.

  Sverige ligger verkligen illa till. Det är fruktansvärt farligt att ha ett sådant manöverskott i ett land. Det har ju i alla år sagts att invandringen är nödvändig för demografin! Men nu har den i stället skapat en demografisk kris! Och som vi ser: våldtäkterna har skjutit i höjden i sommar. Och det kommer bara bli värre framöver: våld, social oro, förslumning. De ensamkommande asylbedragarna kan omöjligen stanna i landet! Men samtidigt kommer det bli ett väldigt sjå att bli av med dem. Men de måste ut.

  Gillad av 1 person

 23. Lennart Göranson skriver:

  Vad som bör sägas om Berges debattinlägg har redan sagts av andra kommentatorer. Men i likhet med några vill jag inte hålla med Ulf Larsson om att ”SvD (—) framstår alltmer som änglakörens sista bastion”. Bara under den senaste veckan har SvD publicerat ett flertal krönikor, ledare och debattinlägg som har gett uttryck för just det slag av kritik som man tidigare fick gå till alternativa media för att hitta.

  Vad ska man då säga om att SvD ger utrymme för Berges åsikter? Borde artikeln ha stoppats? Hamnar vi då inte i samma konsensuskultur som tidigare, fast med omvända förtecken? Att ersätta ”fel” åsikter med ”rätt” åsikter vore inte vad som skulle glädja mig, även om det går i den riktning som jag själv föredrar. Det vore inte någon seger för fri opinionsbildning.

  För övrigt tycker jag att det var ganska bra att publicera Berges artikel. Att ”ge någon mer rep att hänga sig i” kan vara en bra taktik, och jag tror faktiskt att många SvD-läsare reagerar på samma sätt som DGS-läsare.

  Gilla

  • peter n skriver:

   Jag anser att Ännu Ett Alias ovan har rätt, det är inte vilka argument som kommer fram eller inte som är problemet, det är om vederbörande förmår argumentera och utveckla sina synpunkter på ett rationellt och logiskt sätt, med stöd i verifierbara fakta. Det är som jag uppfattar det också Ulf Larssons poäng med sitt inlägg.

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Citat av Lennart Göranson: ”Vad ska man då säga om att SvD ger utrymme för Berges åsikter? Borde artikeln ha stoppats? Hamnar vi då inte i samma konsensuskultur som tidigare, fast med omvända förtecken?”
   Svar: Nej det finns ingen risk för konservativ konsensuskultur. Jag anser inte det behövs mer utrymme för vänsterpropagandan. Det räcker nu med vänsterflum. SVT, AB, osv. har i 40-45 år basunerat ut så mycket vänsterbudskap att ingen som nu lyckas publicera motargument behöver ha dåligt samvete. Det dånar av en massiv hjärntvättande vänsterdemagogi från en övermakt av presstödsmottagande skattefinansierad vänstervriden press och den licensfinansierade SVT/SR och från alla de nu genom-impregnerade offentliganställda tjänstemän i VIK som överallt och ständigt återupprepar dessa falskklingande mantra om mångkultur och relativism och vänsterdefinierade samhällsbeskrivningar som vi, några fåtaliga upplysta självständigt tänkande dissidenter, inser är så felaktiga, men som en stor del av befolkningen blivit manipulerade att tro på. Det behövs nu så mycket moteld som möjligt. Jag skulle önska att SVD, tex. kunde genomsyras av solid och obefläckad argumentation i strid med vänsterns nonsens, som en fyrbåk i mörkret. Sanningsministeriet måste få en stark motpol eller helst flera. Ju fler och starkare motståndsmegafoner desto bättre. Nu behövs stora insatser för att vända den galna utvecklingen. Propagandan avgör allt, framför allt valutgången och därmed framtiden.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Stefan Sewall
    Du skriver att ”det finns ingen risk för konservativ konsensuskultur” och att det inte ”behövs mer utrymme för vänsterpropagandan”. Det låter som om du inte alls vill ha en fri opinionsbildning. Bara en opinionsbildning som ligger i linje med din egen uppfattning. Den inställningen har inte varit ovanlig i ett historiskt perspektiv och den har funnits både till vänster och höger. Men den har inte mycket med upplysningsidealen att göra.

    Gilla

 24. ruben skriver:

  Undrar om Berges varit i Gottsunda?
  https://www.nyatider.nu/nya-tider-pa-plats-i-gottsunda/
  ”Detta är inte Sverige, åk härifrån” sägs det i ett bostadsområde i Sverige, som ingen Svensk myndighet har kontroll över. Där stenkastning och hot drabbar utryckningspersonal bl.a.
  Då börjar jag undra över Sveriges försvar och militär-förband. Är det inte ett kraftigt hot mot nationens säkerhet att det finns geografiska områden i Sverige som annekterats av främmande makt? Finns det allvarliga hot, som nonchaleras på ett farligt sätt för Sverige? Vad gör KU?

  Gillad av 1 person

 25. JP58 skriver:

  Ang RUT/ROT – Ett sakfel ang ”köksluckor i Nacka” är ju att luckorna inte är rabatterade, utan enbart arbetet att montera dem… Den student som skrivit denna rappakalja har uppenbarligen noll koll på fakta & verklighet och utgår från sina egna känslomässiga intryck och förutfattade meningar…

  Knappast godkänt för A-nivå, för mycket personligt tyckande utan argument med förankring i fakta – Åtminstone i de citerade styckena.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.