Svar till en imam

mohamed omar

Mohamed Omar

Den 11 juli publicerade jag här på Det Goda Samhället inlägget ”Han lämnade islam”. Jag berättade om en västerländsk konvertit till islam med namnet Ismaa’eel Abu Adam. Efter sexton år som engagerad muslim hade han beslutat att lämna religionen. Skälen för sitt avfall redovisade han i en YouTube-video med rubriken ”Why I left Islam”.

Huvudskälet till avfallet var att Koranen, som av de troende hålls för Guds ofelbara ord, och profeten Muhammed i texter som anses sanna, tillåter våldtäkt av slavinnor. Ismaa’eel Abu Adam gjorde sitt bästa för att begripa dessa texter, men det gick inte att gå runt dem. De upprörde hans samvete. Jag avslutade inlägget med att konstatera att terrorgruppen Islamiska staten (IS) hämtar sin inspiration från dessa texter.

I en kommentar till inlägget ”Han lämnade islam” får jag kritik av Kashif Virk, en svensk imam inom ahmadiyya-rörelsen. Ahmadiyya är en reformrörelse som grundades av Mirza Ghulam Ahmad i 1800-talets Brittiska Indien. Det mest kontroversiella inslaget i deras lära är att de ser Ahmed som en ny profet, eller hos vissa ”nästan en profet”, efter den arabiske profeten Muhammed. Ahmadierna är diskriminerade och förföljda i flera islamiska länder. I sin kommentar menar Virk att ”IS må söka inspiration i islams skrift, men de är inget annat än likt en dålig hantverkare som sprider förödelse med sitt redskap. Felet ligger hos hantverkaren, ej hos redskapet”.

Ja, förhållandet mellan en religion och dess utövare skulle kunna liknas vid förhållandet mellan ett redskap och en hantverkare. Men hur redskapet är beskaffat är inte helt betydelselöst. Det finns vissa redskap som är särskilt utformade för vissa uppgifter. En skruvmejsel är framför allt till för att skruva i en skruv även om den skulle kunna användas för att slå i en spik. Det är dock betydligt lättare att använda en hammare. En religion som entydigt insisterar på att krig är fel är svårare att använda för att uppmana till krig än en religion som i vissa stycken förhärligar krig för Guds sak.

En religion skulle kunna tolkas hur som helst, den mänskliga fantasin är gränslös, men vissa tolkningar är mer välgrundade än andra. Vissa tolkningar framstår som mer rimliga än andra. Islam bygger huvudsakligen på två källor: Guds uppenbarelse i Koranen och profeten Muhammeds föredömliga leverne och undervisning. Alltså: Koranen och de så kallade ”haditherna”. Tolkningar som stödjer sig på dessa källor har lättare att framstå som rimliga och övertygande för muslimer än tolkningar som har svag eller ingen förankring in dessa källor. Därför är det relevant att inte bara tala om hantverkare, religionsutövaren, utan även redskapet, religionen.

Men Virks kritik stannar inte vid detta. Han anför ytterligare ett argument mot mitt inlägg: ”Om allt som Omar påstått om islam på denna sida stämde, hur är det då möjligt att islam fortfarande är världens andra största religion? Antingen så återspeglar detta Omars negativa syn på mänskligheten, eller att han missat något i sin analys av religionen. För vem vill bekänna sig till en religion som föreskriver våldtäkt?”

För det första har jag i mitt inlägg inte gjort något påstående om att ”islam föreskriver våldtäkt”. Det jag skrivit är att islams källor, Koranen och Muhammeds undervisning, tillåter våldtäkt i vissa situationer. Det är möjligt, som jag angav ovan, att det kan finnas, eller kommer att uppstå i framtiden, former av islam som inte erkänner delar av dessa källor eller hittar sätt att tolka dem på ett icke-bokstavligt sätt eller sätter dem i en tidsbunden kontext som gör dem inaktuella. Det är tydligt att Virk, och kanske även ahmadiyya-rörelsen som helhet, har ett annat sätt att förstå islam än det som har varit vanligt inom den islamiska huvudfåran. I mitt inlägg berör jag dock inte ahmadiyya-rörelsens tro överhuvudtaget utan jag talar om vad som står i islams källor och hur dessa har förståtts inom traditionell islam.

Hur kan så många muslimer fortsätta bekänna sig till islam när islams källor tillåter våldtäkt av tillfångatagna kvinnor? De allra, allra flesta muslimer har inte valt sin religion. De har passivt tagit emot den av sina föräldrar och sitt islamiska samhälle. Ytterst få muslimer har gjort ett medvetet, aktivt val att bli muslimer. Få muslimer har tid, ork och intresse att sätta sig in i vad som faktiskt står i de islamiska källorna. Och även om de gjorde det och fann något som var otrevligt är det inte osannolikt att de bara skulle låtsas som ingenting och gå vidare i förvissningen att ”de lärde har säkert ett svar på det här”. För många är förhållandet till tron inte rationell utan emotionell, det vi brukar kalla ”barnatro”.

Dessutom tillåter inte källorna våldtäkt överallt och i alla situationer. Det exempel jag tog upp handlar om heligt krig, jihad, och de kvinnor som tillfångatogs i detta krig. Den överväldigande majoriteten av världens muslimer är inte inblandade i jihad och kommer kanske aldrig att komma i kontakt med dessa läror och har därför inget omedelbart behov av att reflektera över dem.

Det är riktigt som Virk påpekar att det också finns texter som föreskriver att fångar ska behandlas anständigt. Men det finns alltså även texter som tillåter våldtäkt. I inlägget den 11 juli på Det Goda Samhället nämnde jag vers 4:24 i Koranen i vilken Gud tillåter de muslimska krigarna att våldta kvinnliga krigsfångar. Kontexten och förklaringen till denna vers står att finna i Ibn Kathirs korankommentarer och i Bukhari, Muslim och Abu Dawuds hadithsamlingar. Bukhari och Muslims samlingar anses vara de mest autentiska inom sunnitisk islam. Källorna finns lätt tillgängliga i engelsk översättning på nätet.

Det jag däremot inte tar upp i mitt inlägg är ahmadiyya-rörelsens tro, vilket inte beror på bristande intresse. Tvärtom hade jag under min tid som muslim mycket goda relationer till ahmadier. Jag var positivt nyfiken på deras tro och besökte flera av deras moskéer i Storbritannien. Behandlingen av ahmadier i Pakistan har alltid upprört mig. Dock är mina kunskaper om rörelsen ytliga. Det gläder mig att ahmadiyya-rörelsen tar avstånd från den islamiska huvudfårans traditionella uppfattning i denna känsliga fråga. Och jag önskar Virk lycka till i sitt arbete att övertyga muslimerna om att ahmadiyya-rörelsens uppfattning är ett sannare uttryck för Guds vilja än de läror som förmedlas i Koranen och i klassiska korankommentarer samt i Bukhari och Muslims hadithsamlingar.

40 reaktioner på ”Svar till en imam

 1. Lars skriver:

  Jag har undervisat i 20 år om Islam och måste säga att jag finner påståendena om ett reformerat ”fredligt” Islam häpnadsväckane naiva.Själva ”erövringen” är och kommer alltid att vara en grundbult i denna lära.Just nu är det Europa och Sverige som skall erövras med hjälp av Eurokommissionen och dess ofta skattesmitande hantlangare och gaphalsar.

  Gillad av 4 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Det primära problemet med islam är inte dess religiösa del som knappast skiljer sig från andra religioner som kristendomen eller den nordiska asatron. Problemet med islam är dess politiska komponent nämligen dess krav på överhöghet till andra religioner samt ett politiskt förhållningssätt som är helt orimligt i dagens samhälle. Hela tanken med islam i sin nuvarande form är helt absurd och bör ses som vad det är nämligen ett existentiellt hot till den europeiska kulturen och inget annat. Att Frankrike drabbas så hårt beror på att landet står upp för de västerländska idéerna som det gjort de senaste hundratals åren.

  Gillad av 6 personer

 3. Gunilla skriver:

  Det är kanske så att en religion behåller många följare eftersom det Innebär dödsstraff att lämna den. När det sägs att en fånge eller slav ska behandlas anständigt betyder det ungefär samma som att man ska inte sparka på hunden.

  Gillad av 5 personer

 4. Ulla L skriver:

  All religion är påhittade förhållningssätt. Islam är den stora ofredens religion med underkastelse och expansionism (i vissa tolkningar med våld) som ledord. Den borde vara förbjuden att utöva i länder som vill värna demokrati, fred och jämlikhet.

  Gillad av 4 personer

  • John Nilsson skriver:

   Vetenskap och mänskliga rättigheter är också ”påhittade förhållningssätt”. Våldsamhet och expansionsvilja är knappast heller islam eller muslimer ensamma om.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @John Nilsson
    Vetenskap är en teknik för att på ett systematiskt och kontrollerbart sätt försöka fastställa vad som inte är sant. Religion handlar om vad anhängarna menar är sant, men metoden är varken systematisk eller kontrollerbar. Mänskliga rättigheter är varken sant eller osant, det är en värdering.

    Gillad av 1 person

   • John Nilsson skriver:

    @Lennart Göransson,

    Jag tror jag uppskattar vetenskapen lika mycket som du, det är inte det jag reagerar mot. Talet om religion som sagor och påhitt, känns bara lite tröttsamt och ytligt, mot bakgrund av vad jag har fått till mig i mit liv.

    Jag kallar mig kristen, och är i vilket fall ”kristnad”, men vad betyder det? Jag har just postat ett inlägg med citat, som jag tror förklarar min inställning till kristendomen – ”The Religion of the End of Religion”, och till den ”religiösa ateismen”… Läs gärna det.

    Jag hävdar att Jesus uppenbarar en antropologisk sanning om människan, som den moderna vetenskapen (och kyrkan), fram tills nu har gått bet på att formulera tydligt – att människan och hennes religion uppstår samtidigt ur ett grundande mord, på en godtyckligt utvald syndabock. För mig som akademiskt utbildad biolog och personligt kristen, är det fullständigt ”mind-blowing” att ta del av René Girards mimetiska teori. Girards teori ger rimliga förklaringar till såväl människoblivandet, som religionens uppkomst, framväxten av vetenskapen och det sekulära samhället, samt förklarar mycket av det vi ser i samhället i dag, där vårt fokus på offer tenderar att skapa nya offer, och apokalyptiska hot ställer sig på kö framför oss. I nedanstående program-serie citeras Girard:

    ”We didn’t stop burning witches, because we invented science. We invented science, because we stopped burning witches”.

    Kristendomens succesiva dekonstruktion av den arkaiska religionen (inklusive sådan syndabocksoffrande arkaisk religionsutövning inom kristendomen själv), genom att Jesus själv blir vår syndabock, och så visar oss att våra offer är oskyldiga, föregår alltså, enligt Girard, vetenskapen (men har förstås sedan också haft hjälp av vetenskapen, i ett växelspel). Men så brukar vi ju inte se det, eller hur?

    René Girard CBC interview part 1 of 5 (audio only):

    Gilla

   • Sven Ekeberg skriver:

    Naturvetenskap är inte ett påhittat förhållningssätt. Det är ett sätt att förhålla sig till värden som har växt fram för att det visat sig fungera, rent empiriskt, genom reproducerbara försök och observationer. Naturvetenskapliga förklaringsmodeller antas korrekta då de kan förutsäga vad som skall hända under väl definierade förutsättningar. Det är detta som tekniska, medicinska och industriella landvinningar bygger på, och som även du dagligen njuter frukterna av, genom att kunna kommentera på nätet, exempelvis.

    Ett naturvetenskapligt förhållningssätt står alltså i princip i direkt motsats till de tankevirus vi kallar religion, och som du så pretentiöst och kvasiintellektuellt försöker försvara nedan, med nonsens-argument som ”tröttsamt”, ”ytligt” och, naturligtvis, ”jesus”… Vi vet inte allt om världen och vi kommer förmodligen aldrig att förstå allt, ens tillnärmelsevis. Men detta rättfärdigar inte en tro på inkoherent fantasy från järnåldern, snarare precis tvärtom…

    Gillad av 1 person

   • John Nilsson skriver:

    Sven Ekeberg,

    Tack för ditt svar. Jag vet inte riktigt hur jag ska bemöta det bara, men här är mitt försök:

    Frågan om hur mänsklig kultur och religion har uppstått, måste vara möjlig att angripa med ett vetenskapligt förhållningssätt. Av naturliga skäl kan vi inte ”göra om” processen, lika lite som vi kan göra om ”Big bang” eller universums tillblivelse. Men vi forskar och formulerar hypoteser om universums tillblivelse ändå, och jag tycker att vi ska forska på kulturens och religionens tillblivelse också.

    Det är uppenbart att det är provocerande att säga att vetenskapen är ett påhitt, i synnerhet om man samtidigt påstår att religion kan vara bärare av intellektuell kunskap. Men var skulle det vetenskapliga förhållningssättet komma ifrån, om det inte var vi själva som hade uppfunnit, konstruerat eller ”hittat på” det? Statistik och dubbelblind-studier är ju inte något som kommit till av sig själv, eller?

    Girards teorier är naturligtvis provocerande och på tvärs med många tankar om samhället som ett av fri vilja ingånget samhällskontrakt mellan fria och rationella individer. Att mänsklig kultur och religion skulle ha kommit till genom att en varelse med allt större förmåga att härma och inspireras av varandra, kunnat avleda sin därav följande interna konkurrens och rivalitet, genom att stöta ut och mörda någon mer eller mindre godtyckligt utvald medlem av flocken, är inte en smickrande bild av människan. Det pekar på människan som en osjälvständig mobbar-apa, som bara kan få frid, när den tillsammans med andra har mördat någon (en egenskap som den sedan hävdar vara ”Guds vilja”). Jag har antagligen underskattat sprängkraften i vad detta betyder för vår sjävbild som människor

    För vad det är värt, angående det ”kvasiintellektuella” i mina resonemang:

    ”17 mars 2005 invaldes han [René Girard] som efterträdare till Robert-Ambroise-Marie Carré i Franska akademien (stol 37), vilket är den högsta utmärkelsen len fransk akademiker kan erhålla.”

    https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Girard

    Gilla

 5. BjörnS skriver:

  Låt oss betrakta en religion som en uppsättning instruktioner (argument, påståenden, uppmaningar, …). Tillämpningen av religionen blir då hur bokstavligt man tillämpar instruktionerna. Imamen ovan tycks mena att det inte är fel på instruktionerna utan på hur vissa tillämpar dem. Låt mig prova samma resonemang på nationalsocialismen. Då är det inte fel på nationalsocialismen utan på de som tog den lite för bokstavligt och t.ex gasade ihjäl 6 miljoner judar. Känns inte speciellt övertygande. Det går inte att komma undan slutsatsen att, även om tillämpningen kan vara felaktig, ett grundläggande problem är att instruktionerna kan läsas på just ett sådant sätt. Vidare är det rimligt att anta att de i fallet med Islam ursprungligen var avsedda att läsas på just det sättet eftersom de avsåg att bygga upp Mohammeds imperium.

  Gillad av 5 personer

 6. Ami skriver:

  Skall bli intressant att se om imamen svarar på MOs krönika.

  Islam har inte bidragit med någonting annat än en svart klump av ångest och elände. Jihadism, martyrskap och paradiset är tre grundläggande faktorer som gör att våra brödrar och systrar slaktas på gatorna i Europa.
  Det är inte bara ohederligt utan rent ut sagt oförskämt för någon inom den muslimska sfären att försvara islam.
  Islam som religion måste åtalas den måste nagelfaras i en domstol som sedan måste avgöra om den är förenlig med vår tidsanda och våra värderingar.

  Det finns bara ett islam och den skall läsas, reciteras och tolkas som Allah har föreskrivet, inga undantag och inga undanflykter.
  Imamer och muslimer, stå upp för er religion det är inte lönt att ni försöker komma med halvmesyrer till argument för att vi icke muslimer skall luras i vad vi vet inte är sant.

  Vi känner till Taqqiyya vi vet att ni gör allt som står i er makt för att med lögner, absurditeter gagna islam. ”taqiyya är acceptabelt tills Domedagen” (Ibn Kathir citerar Muhammeds följeslagare al-Hassan)

  Jag ser emot ett svar på MOs krönika från Kashif.

  Gillad av 4 personer

 7. Birgitta C skriver:

  Hur många olika inriktningar finns det inom islam? Hittar man på nya när det passar? Kanske kan dessa olika inriktningar liknas vid våra frikyrkor. Som dock är protestantiska i grunden och ifrågasätter inte själva tolkningen av Bibeln. Begreppet evigt liv har ju möjligen tolkats lite olika, men ingen tror ju på allvar att vi stannar upp i vår bästa ålder och förblir där för evigt. Det är ju som sagt bara ett sätt att uttrycka Guds härlighet om jag får säga så. Och det förstår de flesta.

  Gilla

 8. Lennart Göranson skriver:

  Jag börjar bli väldigt trött på alla teoretiska analyser av Koranen, haditherna och ”snälla” sekter inom den muslimska tron. Det verkar som om syftet är att ”bevisa” att varje muslim, oavsett om han eller hon kan ge ett bedrägligt sken av motsatsen, aldrig kommer att bli annat än ondskans blinda redskap på jorden. Se på verkligheten i stället. I Frankrike finns miljoner muslimer som lever ett vanligt strävsamt liv, precis som de ”kristna” i samma land, och som normalt ägnar religionen ett förstrött intresse. Samma sak i Istanbul. Jag förmodar att det kan se ut på liknande sätt i en del andra länder på jorden som jag inte vet mycket om.

  Sedan finns galningar, etablerade kriminella, som mördaren i Nice som uppenbarligen aldrig hade varit praktiserande muslim men som troligen hade fångat upp hatbudskap från islamister.
  Och det finns socialt urspårade individer, också ointresserade av vad den ena eller andra suran säger men som hittar ett lämpligt hatbudskap att bygga upp sig med inför attacker i Paris och Bryssel. Kristna galningar finns det också, särskilt i USA, som ägnar sig åt massmord.

  En helt annan kategori är de som inte är galningar utan väldigt smarta, organiserade och ondskefulla. De som är de drivande bakom Daesh (IS) och liknande. De som inte är nöjda med att få sin belöning i himlen utan är fast beslutna att ta makten här på jorden . De är inte islams verktyg, det är islam som är deras verktyg för att få glada martyrer att verka för deras högst jordiska strävanden.

  Salafister, jihadister och islamister ska bekämpas med kraft, uthållighet och klokhet, genom polisarbete, genom underrättelseverksamhet och genom militära operationer, inte genom studier av ettochetthalvttusenåriga skrifter som skär hundratals miljoner människor över en kam. Kall beslutsamhet är vad som krävs, inte att bygga upp kompenserande hatstämningar på den ”goda” sidan, för då förblir den inte längre god.

  Med det sagt, en eloge till Mohamed Omar för att han berättar med stor klokhet. Berättelser som ökar vår kunskap, men knappast vår förmåga att ta strid mot våldet.

  Gillad av 3 personer

   • Lennart Göranson skriver:

    @Lars Holmdahl
    Eftersom du ställer frågan, så här menar jag: Det som vi som skriver kommentarer på en blogg kan göra är att (i bästa fall) bidra till att väcka en opinion. När vi vi vill påverka opinionen är det viktigt att vara klok, att agera så att människor lyssnar på oss och inte avfärdar det vi skriver utan eftertanke. Det här är några saker som jag skulle vilja händer för att ”striden mot våldet” blir mer effektiv: Mer resurser till polis och åklagare, effektivare lagstiftning mot handlingar som stöder våld, ändrad rättstillämpning så att kulturell eller religiös tillhörighet inte ses som en förmildrande omständighet, internationellt samarbete för att upptäcka och bekämpa terrorism, stöd till militära aktioner för att desarmera IS, Boko Haran och liknande rörelser. För att nämna några exempel som alla handlar om att ta strid mot brottsliga handlingar, inte mot folkgrupper.

    Gillad av 1 person

  • Ami skriver:

   Lennart Göransson

   Även en ”hårt strävande muslim” kan radikaliseras på två minuter, det har vi sett prov på och det är det som är obehagligt.

   Jag känner mig också oförättad i mellan åt men inte katten börjar jag mörda folk för det, det är det inläggen belyser.
   Har du hört talas om romer som spränger sig själv och andra till döds? Samer som kapar en lastbil och kör in i folksamlingar.

   Om vi inte går till rotproblemet så kommer vi inte att få en lösning på slakten av oskyldiga människor.

   Gillad av 2 personer

  • Madelaine Fusfield skriver:

   @Lennart G. Tack för dom kloka orden. Jag börjar också bli trött på de emotionella utlösningarna som förmodlligen är baserade i rädsla mer än något annat. Sverige har lagar och religionsfrihet. Det finns säkert många invandrare som bara vill leva ifred och uppfostra en familj. Våldstendenser finns överallt. Jag skulle fasa för en grupp ”hederliga” Svenssons på hämndlystnad mot alla muslimer. Kom ihåg hur nazister förföljde judar pga deras religion. Låt polisen och militären sköta brott mot Sveriges lagar och var öppna för tanken att det kan finnas goda muslimer som vill leva ifred. Jag har flera grannar av den fredliga sorten. Mohammed har rätt. Många myslimer har nog inte läst koranen i mer djup än kristna har studerat bibeln. Hur djup är barnatron?

   Gilla

   • Ami skriver:

    Madelaine
    Kvalificerat skitsnack att jämföra nazisterna förföljelse av judarna med islam.
    Nazisterna förföljde inte judarna pga religion utan av följande skäl:
    1 Avundsjuka för att judarna hade det bra ställt, gjorde affärer och var framgångsrika
    2. Senare pga rasbiologi då man ansåg att judarna var en lägre stående ras än arier.

    Skälet till punkt 2 var för att decimera judarna från att vara framgångsrika till att var lurendrejare.
    Kom inte och påstå att det har med religionen och göra, det är ohederligt och fruktansvärt oförskämt.
    Islam är en religion som håller på att ta död på oss om vi inte agerar. Nazismen tog död på judarna för att vi inte agerade. Ser du skillnaden eller likheterna vilket du vill.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Madeleine Fusfield
    Tack för de orden. Du är snart mitt sista hopp på den här bloggen, men jag försöker kämpa mot vinden ett tag till. Din jämförelse mellan attityderna mot judar under 30-talet och den stämning visavi muslimer som nu håller på att växa fram gör också mig djupt orolig. Och då gäller det att inte lägga sig platt. Säkert handlar det i grunden om rädsla, både då och nu.

    Gilla

   • John Nilsson skriver:

    Till Ami, kl. 19:31:

    Det finns väl i och för sig inte något som säger, att inte också muslimer är avundsjuka på västerlänningar, samtidigt som man anklagar dem/oss för att vara lägre stående, socialt degenererade, ”kuffar”, som i bästa fall kan få existera som ”dhimmis” i ett samhälle dominerat av islam?

    Människan kan ses som en höggradigt mimetisk varelse, där den modell som förmedlar ett begär (efter en sak, en annan människa, makt, pengar, social status, etc), tillika också blir ett hinder för den egna begärsuppfyllelsen. För att kunna överta det som är rivalens, måste vederbörande demoniseras, så att stölden (eller undanröjandet), kan rättfärdigas.

    Väst besitter väl fortfarande någon slags tätposition i världen , vilket fungerar som modell för andra ”tronpretendenter”, som också vill inneha den positionen. Men väst står också i vägen för begärets uppfyllande, i detta fall för den islamiska världen. Därav demoniseringen, hatet och våldet, och därav också att de som tar till våld inte alltid är de sämst ställda. Målet är inte bara mat på bordet och en hyfsad lön, utan att inneha positionen, och ytterst vara den som modellen är. Detta begär är något mer än att man saknar jobb, bostad, etc.

    Den mimetiska teorin, vilken jag argumenterar utifrån ovan, är liksom dess upphovsman René Girard, värd mera uppmärksamhet. Men teorin är universell, så samtidigt som man kan gå till rätta mot andra med den, går teorin också till rätta med en själv, vilket väl förklarar en del av dess svårigheter att få fäste i det offentliga samtalet (och kanske i ens egen person för de som försöker)

    Den mimetisķa teorin är samtidigt  fast grundad i det kristna evangeliet, på ett sätt som torde vända upp och ner på både kristnas och ateisters förståelse av detta evangelium, om de bara vågade ta till sig teorins innehåll. Bilden av människan må bli mörkare, men en bild av Gud som otvetydigt god, en generös Gud, tonar också fram.

    Det är min tro att kristendomen är så långt från ett ”påhittat förhållningssätt” (se ovan), som man kan komma. Det är inte kristendomens overklighet som skrämmer oss, utan dess fasta förankring i vår egen, ofta våldsamma, verklighet. Den verklighet vi inte vill veta av och som vi därför kallar ”påhitt”. Men precis som för alkoholisten, kan ett tillfrisknande bara börja när vi erkänner problemet. Där är vi inte än, och det kommer att kosta många människors liv och lidande. Kanske är det Guds sätt att till slut föra oss samman, som bräckliga människor som behöver varandra?

    ”Chistianity has not been tried and found wanting. It has been found difficult, and never tried.”

    (G.K. Chesterton, ur minnet).

    Gilla

  • Lars-erik Eriksson skriver:

   Så Lennart, är, om jag tyder dig rätt, ditt budskap till Israels parlament och regering och, säg det muslimfria men ”demografiskt hotade” Japans politiska styre, att börja välkomna miljoner fredliga och strävsamma muslimer som invandrare och kulturberikare?

   Gilla

  • Ulla L skriver:

   Att du börjar bli trött är att du inte förstått problemen med koranen med tillhörande texter. Koranen leder ju till att många läser och tolkar texterna på ett sätt som rättfärdigar vidriga och våldsamma beteenden. De andra som tror att de är muslimer är ju inte något problem.

   Gilla

  • Bengt skriver:

   Du Lennart visar stor sans och måttfullhet i din kommentar. Något som ofta saknas i debatten, oavsett vilken sida som kommer till tals. Det är väl helt klart att det finns galningar inom alla religioner. Som just använder religionen som verktyg för att få makt att plåga andra. Kan man kalla det för religiositet? Kanske – kanske inte.

   Inom kristendomen borde det inte förekomma tveksamhet om vad som är gott eller ont i förhållande till medmänniskan för den som håller Jesu ord aktuella. Ändå finns skrämmande exempel på motsatsen. Är det kristendomens fel? Kan tio Guds bud tolkas så att ondska rättfärdigas? En omöjlig tanke förefaller det mig.

   Hade exempelvis Röda Khmererna eller Josef Stalin någon koppling till någon religion? Massakern på ”Himmelska fridens torg” i Peking – hade den koppling till religion? Ja, kanske i så måtto att det är exempel på ”rent djävulskap”!

   Instämmer helhjärtat i din eloge till Mohammed Omar!

   Gilla

 9. Birgitta C skriver:

  Ibland förekommer i debattens tankar att förbjuda islam. Och det har man ju faktiskt gjort sedan några år tillbaka i Angola.

  Gilla

 10. Nisse skriver:

  Amadiyya erkänns inte som en del av islam av vare sig Sunni eller Shia.
  Amadiyya anser att de företräder sann islam i likhet med de andra.För detta har de blivit svårt förföljda,av de andra.Svårt det där med tolerans.
  Amadiyya är sympatiska med sitt avståndstagande av jihad,i form av offensivt fysiskt försvar av sin tro.
  Men det har nästan fått de utplånade,av de andra.

  Gillad av 1 person

 11. bomarkusson skriver:

  Varje muslim är inte dålig. Min nära vän den irakiske löjtnanten är en starkt troende shiamuslim. De flesta shiiter erkänner inte de mest bedrövliga texterna som Haditerna. Min fru ( som kommer från ett muslimskt land, har passerat SFI. Hon har berättat om attityder hos migranter. En stor andel stöder IS. Muslimer från Afrikas Horn anser ofta att det är haram att arbeta i ett otroget land och säger öppet att de ska leva på bidrag. Till yttermera visso anser de att allt de otrogna tror sig äga, tillhör de trogna.
  I en undersökning, som gjordes för några år sedan 2012? visade det sig att omkring hälften av de svenska muslimerna ansåg att sharia står över svensk lag, Ivar Arpi skrev om detta i SvD för en tid sedan.

  Gillad av 1 person

 12. Birger Winsa skriver:

  Jag tycker som Lennart Göransson. De flesta muslimer lever som de flesta kännande människor. Nicemannen var inte en muslim, men en kriminell som nyss skiljt sig och var depressiv. Som den tyske piloten som kraschade flygplanet. Ju bättre utbildade de blir desto mer analytiska blir de och tyvärr mindre kännande människor. Muslimer är lättledda av islamister och mullor pga att de har klassisk arabiska som deras analytiska språk. Som latinet förr. Det finns kanske 10-15 arabiska språk under ett främmande språk som kallas för klassisk arabiska. Påvens latin härskade över 50 europeiska språkgrupper och behöll dem som analfabeter. Därför är muslimer mer eller mindre analfabeter. Mullorna vill förstås som påven behålla klassisk arabiska som ett maktinstrument.

  Gillad av 1 person

 13. Mark skriver:

  Min kommentar om islam är: hur fungerar och hur utvecklade och humana är länder som bekänner sig till den Islamska läran?

  Gilla

 14. Apg17 skriver:

  Jag börjar bli trött på viktigpettrar som anser att islam inte bör granskas. De påstår att kritik av islam och dess olika derivat (t.ex Ahmadiyya) skapar hatstämningar. De påstår att islamkritik leder till ondsinta generaliseringar om muslimer. Jag påstår att dylika översittare utgör västvärldens absolut största problem. Särskilt när de besitter samhällets viktigaste positioner inom politik, media och akademi.

  Personer som skapar en rädsla för att granska islams urkunder via förtäckta hot är enligt min mening IS allierade. De som snackar om ”kompenserande hatstämningar” och ”goda sidor” när islams ideologi och urkunder granskas är islams nyttiga trojaner i västvärlden. Utan dessa relativiserande ”gode män” skulle vi inte befinna oss i dagens situation.

  Gillad av 1 person

  • Bengt skriver:

   Apg17.
   Tråkigt att du inte har bättre tankar om de kommentatorer som inte tycker exakt som du, än att se dem som viktigpettrar och översittare! Är det någon här som motsatt sig att islam granskas, eller som försvarar IS?
   Mohamed Omar eller Lennart Göransson har definitivt inte gjort det!

   Gilla

 15. Ulla L skriver:

  Eftersom inga våldsyttringar och problem som dagligen rapporteras i media, enligt förståsigpåare, inte har med islam att göra måste slutsatsen vara att islam inte finns.

  Gillad av 1 person

 16. Ami skriver:

  Lennart Göransson
  Se inte det här som påhopp då jag redan har gjort ett inlägg mot ditt inlägg och det är inte min avsikt men jag kan inte släppa att du faktiskt är ignorant i frågan.
  Som jag skrev innan finns det bara ett islam och det borde du veta som har läst Koranen, utgår jag ifrån eftersom du har klara åsikter i frågan.

  Precis som du så blir jag lika trött över att personer enbart ser det teoretiska i analysen men missar det praktiska.
  En enkel kontrollfråga borde vara hur personer ser på nazismen.
  Fanns det moderata nazister som tolkade ideologin mest till ”vardags”. Fanns det hårt strävande nazister som bara vill låta dagen gå som vem som helst. Kan man gå runt i vardagen och vara nazist men tycka att man är ganska tolerant mot judar.

  Man kan inte selektera mellan hatiska ideologier, antingen är man för eller emot. Om nazister vill utrota judar och en världsreligion har samma syn på det så borde man väl i intelligentens namn ta avstånd från det och det gäller även hårt strävande franska muslimer.
  Jag blir oerhört upprörd av att man tror en massa saker utan att ha torrt på fötterna.
  Om en person har Mein Kampf som sitt rättesnöre så hade den personen varit ”persona nog gråta” överallt. Men boken heter inte Mein Kampf utan Koranen med följande Sunna.

  Jag vet att du är en hög intelligent människa, långt så mycket mer än mig själv, därav att jag faktiskt tycker eller rättare sagt kräver att du tänker längre än att se ner på inlägg som har islam som antagonist med tanke på allt som har hänt under den senaste tiden.

  Jag har som man säger ”a dog in the fight” och det stör mig ytterst att man inte kan ta saker på allvar utan enbart skyller på att det är- avarter av islam, att det inte är rätt tolkning osv.

  Läs trilogin från pärm till pärm och återkom sedan och säg att du är trött på teoretiska analyser, då får du åtminstonde lite respekt från mig.

  Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   @Ami
   Jag ser inte ner på kommentarer som har en annan uppfattning, och jag uppfattar inte ditt svar som något påhopp. Vi tycker olika, och det enda jag kan göra är att tala om vad jag anser. Sedan är det väl så att vi ändå inte blir överens.

   Jag har inte läst Koranen, och jag tänker inte göra det eftersom jag inte tycker att det har med saken att göra. Min uppfattning är att man ska angripa det människor gör om det strider mot lagen. Och då ska det inte spela någon roll om de tycker sig ha religösa eller kulturella skäl att begå brott. Men så länge människor håller sig till lagens bestämmelser får de tro och tycka vad de vill. Vi har både religions- och åsiktsfrihet i vårt land.

   Samma med nazisterna, att begå folkmord ska självklart angripas. Sedan tyckte de en massa andra saker också. Exempelvis att man ska stärka den nationella självkänslan, slå vakt om familjens traditionella ställning, bekämpa liberala och intellektuella tendenser i tiden, skapa ett handlingskraftigt politiskt ledarskap och vara på sin vakt mot folk med en annan kultur. Det var många också i Sverige som på 30-talet tyckte att det var en bra politik, många fler än vad man i efterhand ville erkänna.

   Gillad av 1 person

 17. Bo Blomberg skriver:

  Världens folkrikaste stat med huvudsakligen muslimer, är Indonesien, vad jag känner till och läst/hört är det inte nån större sympati där för salafister, wahhabister och vad ökenarabers extrema tolkningar nu heter. Islam är måhända ett problem också men islamister är ett större problem. Dock måste förstås en reformering av islam komma innifrån. Och det syns inte mycket positivt där, i alla fall inte som jag ser…

  Gilla

 18. Ami skriver:

  Lennart Göransson
  Du har tydligen inget att komma med utifrån det jag skrev. Patetiskt!
  Du är välskriven i text men har ingen kunskap utan stödjer dig på hörsägen.
  Jag försökte vara hövlig men du har underlåtit dig att svara och det är patetisk. Jag visste att du inte vad du talar om men ville inte sätta det på pränt, däremot har du bevisat det själv.

  Hur kan du påstå att Madalaine är ditt sista hopp på bloggen? Det är rena tramset, sluta läs och sluta kommentera om du tycker att det är så påfrestande.

  Gilla

 19. John Nilsson skriver:

  Rekommenderar denna artikel av Erik Buys i sammanhanget, då nazism och islam diskuterats ovan, och den anti-teistiska ateismen anas i somliga kommentarer (en tro i sig själv enligt artikeln). Tre citat:

  ”The End of Religion?

  THE RELIGION OF THE END OF RELIGION

  The contemporary French atheist historian Marcel Gauchet proposed the idea that Christianity is “the religion of the end of religion” in his book Disenchantment of the World: A Political History of Religion […]

  The idea that the Judeo-Christian traditions play a major role in the secularization of western society is not new. It has been adopted time and again by researchers and intellectuals who each highlight different aspects of this process. German atheist philosopher Ernst Bloch (1885-1977) goes so far as to say that “only a Christian can be a good atheist and only an atheist can be a good Christian” in his book Atheism in Christianity. Bloch’s quote is reminiscent of accusations directed at Christians from time to time in Antiquity, namely that Christians were atheists. One finds a good example of this in The Martyrdom of Polycarp (2nd-3th century AD), an early Christian work recounting how Polycarp, bishop of Smyrna, was burned to death at the demands of a crowd that screamed against Christians Away with the Atheists; let Polycarp be sought out!

  The reaction of the pagan crowds becomes especially clear from the point of view of René Girard’s reading of the biblical stories. Girard claims that “Christianity destroys mythology”. He convincingly argues that the Judeo-Christian scriptures eventually reveal the scapegoat mechanism as the cornerstone of ancient religious communities and their sacrificial rites.”

  ”He [The Amazing Atheist] doesn’t seem to have the slightest idea where the distinction between ‘religion’ and ‘Christ’ comes from. It’s clear that The Amazing Atheist belongs to the religion of ‘new atheism’, which once again unites certain people against a common enemy, this time ‘theistic religions’.”

  ”The final words of this post come from Dietrich Bonhoeffer, who really testified to the Word of Christ’s God of Love, hoping for new ways of communicating Christ’s grace in ever changing times:

  “It will be a new language, perhaps quite non-religious, but liberating and redeeming – as was Jesus’ language; it will shock people and yet overcome them by its power; it will be the language of a new righteousness and truth, proclaiming God’s peace with men and the coming of his kingdom… Till then the Christian cause will be a silent and hidden affair, but there will be those who pray and do right and wait for God’s own time.”

  Girards mimetiska teori, också kallad den bibliska/evangeliska antropologin (jämte dito teologi), har för mig blivit det kraftfulla, frigörande och icke-religiösa språk, som jag tror Bonhoeffer anade skulle komma, när han skrev detta sist citerade.

  https://erikbuys.wordpress.com/2012/02/29/the-end-of-religion/

  Gilla

 20. Eva skriver:

  Enligt Wikipedia är Kristendom den största religionen i världen (dryga 33% jämfört med Islams dryga 20), jag har fö hört att Kristendom är den religion som ”ökar” mest.
  Vad är en religion och vad är inte en religion? Vad avgränsas en religion av?
  Definieras den av sina källor (att de skulle vara oförvanskade efter den långa tiden är inte rimligt, bibeln var censurerad fr början), eller definieras den av sin tillämpning? Vilken tillämpning i så fall? Finns det något sätt att avgöra om en tillämpning är mer rätt än någon annan? Vilken tillämpning är överlägsen? Om alla har övertygelsen att den egna tillämpningen är den korrekta är det i sig ett olösligt problem.
  Vem sitter på sanningen?
  Att utge sig för att sitta på sanningen verkar f ö rätt övermaga – vilka är vi arma människor att veta något om den sanning Gud allena vet något om?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.