Han lämnade islam

mohamed omar

Mohamed Omar

Ismaa’eel Abu Adam var en sökare som konverterade till islam för sexton år sedan. Han lärde sig religionen grundligt både genom att studera själv och hos lärda män i islamiska länder. Han drev en hemsida som hette Converted2Islam och en YouTube-kanal. På dessa plattformar försökte han vinna proselyter till Muhammeds religion och på olika sätt bevisa att den var sannare än andra.

Hans proselytism drog till sig ganska mycket uppmärksamhet, dels på grund av att han var en västerlänning som offrat mycket genom att omvända sig till islam, den minst omtyckta religionen i västvärlden, vilket gjorde honom trovärdig, och dels på grund av hans kunskap och retoriska förmåga. Men uppmärksamheten var inte odelat positiv.

Ismaa’eel, eller Broder Ismaa’eel som han kallade sig, lockade också till sig kritiker. Ute på nätet finns det numera en stor skara människor som har läst på om islam. Dessa pekade på de mindre trevliga delarna av Koranen och profeten Muhammeds undervisning. Broder Ismaa’eel gjorde sitt bästa för att vederlägga kritikerna. Men uppgiften blev honom till slut övermäktig.

Efter sexton år som from och uppriktig muslim lämnade Broder Ismaa’eel sin religion. Han lade också fram sina skäl i en YouTube-video med titeln ”Why I left Islam” som publicerades den 20 juni på samma kanal som tidigare hade använts i hans islamiska missionsarbete. I skrivande stund har videon haft nästan 300 000 visningar. Hans mest framgångsrika video!

Vad är det då för skäl han lägger fram för sitt avfall? Skälen är flera, säger han, men det skäl han tar upp i sin video är att Koranen, som av troende hålls för Guds ofelbara ord, och profeten Muhammed i texter som anses sanna, tillåter våldtäkt av slavinnor. Broder Ismaa’eel gjorde sitt bästa för att begripa dessa texter, men det gick inte att gå runt dem. De upprörde hans samvete.

På flera ställen i Koranen slås det fast att en muslimsk man får ha samlag med sina slavinnor, det är hans rätt. Inte på ett ställe utan flera. Inte på ett otydligt sätt utan på ett tydligt och klart sätt. I vers 4:24 som är den obehagligaste, tillåter Gud också de muslimska krigarna att våldta kvinnliga krigsfångar samtidigt som deras män levde och såg på.

Efter slaget vid Autas, ett av Muhammeds många slag mot icke-muslimerna i Arabien, tvekade profeten Muhammeds följeslagare att våldta de kvinnliga fångarna eftersom de var gifta och deras män levde. Gud uppenbarade då en vers för Muhammed, vers 4:24, som gav dem tillstånd. Jag förstår att Broder Ismaa’eel inte kan kalla en sådan profet sin lärare och ledare.

Det var likadant för mig. Jag hittade inget rimligt sätt att förena Koranen och profeten Muhammeds undervisning med mitt eget samvetes krav. Visst går det att trixa, men trixandet har en gräns. Och vi som har studerat islam kan inte som namn- och vanemuslimerna skylla på okunnighet. Den som har kunskap om dessa texter, islams källor, vet varifrån Islamiska staten (IS) får sin inspiration.