Gästskribent Lennart Bengtsson: De uttjatade okvädningsorden

logo­DGSI samband med den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet har svenska media tagit tydlig ställning och i förekommande fall har de traditionella okvädningsorden kommit till pass. Ledarskribenten, Anders Lindberg på Aftonbladet konstaterar att 52 procent av britterna är fascister, medan Hynek Pallas i DN mera jämför de 52 procenten med gamla farbröder med kissfläckar på byxorna. Dessa träffsäkra konstateranden återfinns dock inte i tidningen utan i sin twittrande version.

Läs mer

EUs attityd

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Tänk dig att du har en firma med 28 företag som kunder. Plötsligt kommer en av kunderna, därtill en av de största med 16 procent av din omsättning, och förklarar att han tänker sluta köpa av dig.

Troligen skulle du bli alldeles till dig av oro – i varje fall skulle jag bli det –, kasta dig in i din bil, köra till kunden, be om företräde hos verkställande direktören, göra dig så trevlig du bara kan och fråga vad är det här nu då?

Läs mer

Rasismen finns där du minst anar den

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Sedan lång tid tillbaka har mänskligheten levat i en värld som bestått av flera världar, den första, industrialiserade världen där i stort sett alla människor varit om inte rika så i alla fall haft det bra, den andra kommunistiska världen, som försvann kring 1990, samt den tredje världen där nästan alla varit fattiga.

Den här uppdelningen av världen i två block (sedan den andra världen försvunnit), där ett är rikt och det andra är fattigt, har erbjudit ett svårt intellektuellt problem. Hur skulle man förklara en ordning som framstod som så uppenbart orättvis och dessutom fram till relativt nyligen föreföll så stabil? Det finns egentligen bara två möjliga förklaringar. Antingen är det de rikas fel eller också är det de fattigas fel.

Läs mer

Om Det Goda EU

Krister

Krister Thelin

Till de tre svenska klassiska “farliga F:n” att akta sig för, det vill säga Flickan, Fogden och Flaskan, finns ett fjärde: “Federalism”.  Storbritanniens beslut (i vart fall som resultat av folkomröstningen; hur det sedan blir i praktiken är i skrivande stund oklart) att lämna EU har satt de grundläggande frågorna överst på dagordningen om vad EU är och bör vara.

Läs mer

Det är inte Sverige som splittrar familjer

mohamed omar

Mohamed Omar

Den 21 juni röstade riksdagen med stor majoritet igenom en åtstramning av asylpolitiken. Det innebär bland annat att det blir svårare för migranter att ta hit sina familjer. En stor majoritet av svenska folket ställer sig bakom åtstramningen då man vill se en mer ansvarsfull politik, men en högljudd minoritet menar att Sverige nu ”splittrar familjer”.

Men Sverige splittrar inga familjer. Det är migranterna som lämnar sina hustrur och barn (det är framför allt män som kommer hit och söker asyl) som splittrar sina familjer. Vi tvingar dem inte att komma. Om det är krig i hemlandet är det mycket lättare att ta sig till ett säkert grannland än att resa hela vägen till norra delen av Europa. Men de har valt svensk välfärd framför familjen och får själva ta ansvar för det.

Läs mer

Att förändra politiska system

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Du kanske undrar varför politiska system lunkar på som de alltid gjort även om de tycks vara på väg mot en avgrund. Då ska jag tala om varför: de är inbäddade i tänkesätt, regelverk och institutioner som säkrar dem mot all annan förändring än att fortsätta som vanligt, bara lite mer.

En oundgänglig insikt för varje politiker som vill göra en förändring som avviker aldrig så lite från den normala ruljangsen – kort sagt en politiker som vill göra ”systemskifte” – är att han måste ta i så livstycket spricker. Det finns ingen gräns för hur mycket jävelskap det gamla systemet kan mobilisera och hur många käppar det kan sticka i hjulen om det anar hotet av ett annalkande nytt system.

Läs mer

Efter Brexit kommer Swexit

mohamed omar

Mohamed Omar

Det skedde på midsommarafton, vilket gjorde festen ändå festligare för segrarna, medan förlorarna lät som Grin-Olle i visan. EU-motståndarna med UKIP-ledaren Nigel Farage i spetsen triumferade alltså när det brittiska folket fick säga sin mening.

Jag är inte överraskad, förra årets asylkaos visade att EU inte hade kontroll. Det har skrämt många européer som nu vill ha ordning vid gränserna. Dessutom har unionen under flera decennier utvecklats mot en överstatlig federation som riskerar att undergräva demokratin.

Läs mer

Att mucka gräl med Putin

Stefan

Stefan Hedlund

Svensk försvarspolitik blir allt mer besynnerlig. Efter ett par decennier av målmedveten nedrustning har vi försatts i ett läge där landet inte längre kan försvaras ens mot ett begränsat väpnat angrepp. Samtidigt har Rysslands allt mer aggressiva uppträdande i vårt närområde skapat en betydande oro bland befolkningen. Andelen som gärna skulle se ett medlemskap i försvarsalliansen Nato överstiger nu för första gången den som föredrar alliansfrihet.

Läs mer

Och nu då?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Med tanke på att det förvånande resultatet kommit samma morgon, så vad annat fanns att tala om på midsommaraftonskalaset än Brexit? Först uppstod en skiljelinje i sällskapet mellan å ena sidan dem som var glatt överraskade över att EU fått en knäpp på näsan och inte trodde det skulle bli några negativa effekter och å den andra dem som föredragit Bremain och nu förutsåg Ragnarök.

Läs mer

Äppelträd ger inte bananer, islam ger inte frihet

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Det finns klara samband mellan äppelträd och äpplen. Likaså finns det klara samband mellan islam och terrorism. Alla muslimer är inte terrorister men i stort sett alla dagens terrorister är muslimer. Och de ser själva islam som grunden och motivationen för sin blodtörstiga verksamhet. Därför blir det patetiskt att kämpa mot terrorismen om man inte samtidigt vågar ifrågasätta islam.

Läs mer

Hur börjar det?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Kommentatorerna på den här bloggen är nästan undantagslöst bildade, intelligenta, sökande och vänliga. Det är en kombination som jag gillar. Det har rests en del vägande frågor kring min käpphäst, teorin om att Sverige styrs av ett politikervälde med vidhängande välfärdsindustriellt komplex.

(Jag vet att beteckningen är otymplig. Jag fattar också att det inte går att fastställa att teorin är ”sann”. Det är som med Marx beskrivning av sin tids samhälle som kluvet mellan borgare och arbetare. Det var ingen ”sann” teori. Men den var praktisk eftersom den pekade ut vem som var fiende och vem som var vän. För övrigt blev den så småningom allmänt accepterad varigenom den förvandlades till sanning.)

Läs mer

Gästskribent Ronie Berggren: USA:s historiska fördomar – en säkerhetskontroll som bör gälla även muslimer

logo­DGSUSA grundades av anglo-protestantiska kristna. Även de mest religionsskeptiska författningsfäderna som Thomas Jefferson och Thomas Paine högaktade protestantisk kristendom som de ansåg höll ihop det amerikanska statsbygge som konstitutionen lagt grunden till.

Fram till 1800-talets slut utgjorde protestanter inte bara en befolkningsmajoritet utan var nästan allenarådande.

Läs mer

Hur det började II

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Häromdagen skrev jag om Hasse & Tage-filmen Släpp fångarna loss, det är vår från 1975. Jag utnämnde filmen till ett konstnärligt monumentalverk i bemärkelsen att den vävde ihop och gav fullödig gestalt åt det tänkande som växte ur 1968 års studentrevolution och som sedan dess tagit ett allt starkare grepp över vårt samhälle och nu, enligt mångas fruktan, hotar att stjälpa det.

Utan alla jämförelser i övrigt kommer jag att tänka på Leni Riefenstahls film Triumf des Willens från 1935 som gav en storslagen konstnärlig gestaltning åt en annan ny och omvälvande social kraft som dock blev betydligt mer kortvarig än det mer godhjärtade tankemönster som presenterades i Hasses & Tages epos. (Den tyska filmen är för övrigt väl värd att ses, inte minst för att den visar vilken enorm våldsapparat vid sidan av staten som nazisterna lyckats bygga upp redan vid trettiotalets början. Dessutom visar den hur mycket tyskar tycker, eller åtminstone tyckte, om att marschera.)

Läs mer

Skolelever som spottar sin lärare i ansiktet samt en organisationssociologisk järnlag

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Katarina Tavakol skrev nyligen en krönika här  där hon med rätta ondgjorde sig över att Högsta domstolen skärpt straffet för en lärare som örfilat en lågstadieelev sedan hon (läraren) blivit spottad i ansiktet av eleven. Underrätterna hade nöjt sig med att döma läraren för ”ringa misshandel” men avslagit kravet på skadestånd till eleven. Högsta domstolen tilldömde eleven ett skadestånd på 5 000 kronor i tillägg till misshandelsdomen.

Svenska Dagbladets juridiske kommentator Mårten Schultz tyckte tvärtemot. Han ansåg beslutet från Högsta domstolen ”glädjande”.

Läs mer

Sommarnattens leende

mohamed omar

Mohamed Omar

På midsommarafton firar vi livet, ja, glädjen att leva. Det gör vi genom att äta och dricka gott och dansa runt majstången. I år infaller sommarens fest under den islamiska fastemånaden ramadan. Och den islamiska fastan har en helt annan innebörd: det verkliga livet börjar efter döden. Syftet med livet i världen är bara att samla poäng så att man får det så bra som möjligt i det verkliga livet utan slut. Man får extra mycket poäng i ramadan.

Det finns en stor skillnad i sättet att se på livet och döden mellan västvärlden och islamvärlden. I väst har vi genomgått både renässansen och upplysningen som satt människan i centrum. Det finns muslimer som självklart älskar livet mer än döden, för vilka paradis och helvete bara är ord man rabblar utan verklig mening, men den mentalitet som präglar islamvärlden föraktar livet.

Läs mer

Midsommar i vardande

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

NU ÄR DET SNART DAGS IGEN för en av de svenskaste av alla svenska helger, nämligen midsommar. Den här helgen har som bekant visst rykte om sig att ofta vara en hejdlös kombination av en sommarversion av Kjell Sundvalls Tomten är far till alla barnen mixat med lite mer nostalgiskt filmgods som Lars Molins Badjävlar och Svenska Ords Att angöra en brygga. I sommarstugor, på campingplatser och i lägenhetskök dukas sill, gräddfil, knäckebröd, brännvin och färskpotatis fram i aldrig sinande mängder, och på midsommardagen har ofta hälften av all dramatik från dagen före glömts bort i post-snapsdimmorna.

Läs mer

Gästskribent Anna Ernius: Hemliga asylboenden och folkhem för fattiga

logo­DGSLokaltidningen berättar att Migrationsverket har gjort klart en ny upphandling och det kommer 4 000 asylsökande till Skaraborg. Fördelningen ska vara mer långsiktig än tidigare och sträcka sig över tre år. I vanlig ordning är det hemligt var de upphandlade boendena finns på grund av “risk för brandattentat”.

Få bränder är dock anlagda utifrån. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar att bara elva procent av 180 bränder är anlagda utifrån. Resten är orsakade inifrån boendena, ofta genom olyckor med matlagning.

Läs mer

En viktig dag

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Idag röstar engelsmännen om de ska stanna i EU. Om inte annat är det spännande. Opinionsundersökningarna byter vinnare nästan varje dag. När jag skriver detta på onsdag morgon ligger lämnasidan på 45 procent och stannasidan på 44. Vadslagningsfirmorna ger högre vinst på en brexit-satsning, så de tror att stannasidan vinner.

Min egen inställning är vacklande. Här är några synpunkter.

Läs mer

Hur det började

8-26-13_11971

Patrik Engellau

År 1994 publicerade Per Ahlmark en bok som hette Västern och tyranniet: det galna kvartsseklet. Sagda kvartssekel ska ha inletts i slutet av 1960-talet och pågått till början av 1990-talet.

Jag kan hålla med om att ett gäng galenskaper började slå rot i Sverige vid sextiotalets slut, men det som i början av nittiotalet verkade som en tillnyktring (och som jag själv ivrigt medverkade till; jag hade för övrig ivrigt medverkat även till den inledande galenskapen) med skolpeng, avregleringar och sådant visade sig så småningom bara vara stormens öga; när lugnet var över återkom galenskaperna med tilltagande vindstyrka. Per idag känns det riktigare att klocka ett galet halvsekel.

Läs mer

Gästskribent Katarina Tavakol: Örfilen på den svenska skolan

logo­DGSDen 17 juni 2016 kom Högsta domstolens dom mot den lågstadielärare i Svenljunga som för två år sedan gav en örfil till en sjuårig elev efter det att pojken spottat henne i ansiktet. Både tingsrätt och hovrätt hade bedömt som örfilen som en ”ringa kränkning” och därför inte beviljat det skadestånd på 20 000 kronor som Skolinspektionen krävt att pojken skulle få. HD bedömde emellertid fallet annorlunda, även om rätten inte var enig, och tilldömde pojken ett skadestånd på 5 000 kronor.

Läs mer

Gästskribent Stefan Sewall: Förslag om parabolförbud 1980 för skydd mot utländsk kulturpåverkan

logo­DGSSocialdemokratiska kulturarbetarföreningen och kvinnoförbundet röstade  vid sin årskongress 1980 för att parabolantenner skulle förbjudas i syfte att hindra utländsk kulturpåverkan. Man oroade sig särskilt för anglosaxiska och tyska filmer, tv-serier och nyheter samt, än värre, reklam i TV). Maj Britt Theorin, känd socialdemokratisk riksdagsledamot och europaparlamentariker, föreslog detta så sent som 1987.

Man ville värna svenskheten och skydda svenskarna från yttre, skadlig påverkan. Observera att det handlade om att försöka isolera Sverige från tankesätt och levnadsbeskrivningar som endast var oss svagt avvikande och obetydligt främmande. Anglosaxiska och tyska värderingar och synsätt och kulturyttringar ansågs alltför farliga för oss svenskar trots vår nära kulturella släktskap i västvärlden.

Läs mer

Till fördomarnas försvar

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Min fru och jag kör genom staden och hon säger ”kör inte via Nybroplan för där brukar vara så mycket trafik så här dags”. Då protesterar jag och svarar att hon har fördomar mot Nybroplan. Bara för att det varit tjockt i trafiken någon gång så här dags behöver det inte vara så idag. Hur skulle hon själv känna sig om hon varit Nybroplan och bli ratad sådär lättvindigt? Man måste väl ge Nybroplan en ärlig chans.

Läs mer

Gästskribent Ronie Berggren: Asylskeppet Ocean Gala hotar rubba den norrländska gästfriheten

logo­DGSI onsdags tog jag en biltur till den lilla ödelagda hamnen i Utansjö i Härnösands kommun. Jag ville givetvis se det omtalade skepp som då just anlänt, Ocean Gala, tänkt att bli Sveriges största asylförläggning med plats för omkring 1 800 asylsökande. Detta i ett samhälle med ungefär 300 invånare.

Vi norrlänningar är gästfria och välkomnande och Härnösands kommun med 17 000 innevånare har redan tagit emot runt 2 000 asylsökande. Pensionärer, kyrkor, idrottsledare och enskilda engagerade har öppnat sina hjärtan, gett av sin tid och arbetat både för det varma välkomnandet och en fungerande integration

Läs mer

Det finns ingen väg tillbaka – antalet asylsökare kommer att minska

mohamed omar

Mohamed Omar

Den rekordstora strömmen av asylsökare till Sverige 2015 ledde till en kollaps i systemet som tvingade fram en omläggning av asylpolitiken. Ett redan överbelastat Migrationsverk fick ta emot 163 000 ansökningar. Lågt räknat kommer enligt ekonomen Jan Tullberg kostnaderna för asylinvandringen 2015 att uppgå till 600 miljarder kronor.

Till den dyraste delen av asylinvandringen hör de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen”, en grupp som mestadels består av unga män från Afghanistan och Eritrea. På grund av obefintlig åldersbestämning är flera av de som kallar sig barn egentligen vuxna. Under 2015 ankom 35 400 ”ensamkommande flyktingbarn”.

Läs mer

Känn dig själv

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Under denna rubrik, inspirerad av Sokrates, som uppmanade människorna till just detta, tänker jag nu framföra några tankar om svenskheten. Bakgrunden är att jag tycker att vi svenskar är fega. Att vi håller oss så snällt inom åsiktskorridoren beror ju inte på att någon ond makt tvingar oss till det utan på att vi väljer att vara koncilianta. (Jag är inte ett dugg bättre själv, men jag kan numera inte få sparken eftersom jag inte har något jobb och därför är det nu lättare för mig att ta bladet från munnen.) Att välja att inte säga saker som kan reta någon potentat eller annan medmänniska är själva definitionen av feghet.

Läs mer

Ja, tänk om

mohamed omar

Mohamed Omar

Efter mer än sex hundra år har Sverige fått ett nytt helgon. Elisabeth Hesselblad kanoniserades av påven den 5 juni i år. Den första svensken, också en svenska, som fick denna utmärkelse var Heliga Birgitta och det skedde 1391. Vi hade säkert haft fler helgon om inte reformationen kommit. Det var länge mer eller mindre omöjligt att vara katolik i Sverige och vi hade en protestantisk version av inkvisitionen som såg till att folk höll sig till den rätta läran.

Men på senare tid har katolikerna kommit tillbaka. I min hemstad Uppsala finns det både jesuiter och en romersk-katolsk kyrka mitt i staden. Katolska kyrkan är faktiskt den snabbast växande kyrkan i Sverige, medan den gamla lutherska kyrkan krymper. Katolikernas framgångar beror dock mer på invandring från katolska länder än på proselytism.

Läs mer

När ska människan dömas?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I Salvador, huvudstad i den brasilianska delstaten Bahia, hamnade jag nyligen i en taxi som framfördes av Carlos. Carlos visade sig vara sjundedagsadventist och den kanske mest bibelsprängde teolog jag någonsin träffat. I sätet bredvid sig hade han en vältummad Bibel med färgkodade understrykningar på, vad jag kunde se, alla sidor.

Läs mer

En riktig solskenshistoria

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Vi möts dagligen av de fasansfulla bilderna från flyktingdöden på Medelhavet, samtidigt som främlingsfientliga och högerpopulistiska röster får alltmer plats i det dagliga samtalet. I dessa oroliga dagar vill SvD:s Idagsida i en serie reportage uppmärksamma de ljuspunkter som faktiskt finns mitt bland oss, men som tyvärr sällan ges uppmärksamhet i ett mer och mer tillspetsat debattklimat. I det första reportaget i vår nya serie möter vi den 19-årige killen Rashid.

Läs mer

Här görs inga misstag

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I Dagens Samhälle pekar krönikören Jenny Sonesson på att forskare vid Försvarshögskolan redan 2009 varnade för ökande islamistisk extremism i Rosengård samt att dåvarande chefen för Säkerhetspolisen Anders Danielsson, numera generaldirektör för Migrationsverket, avfärdade varningarna med följande ord:

Man bekämpar inte brott med grova generaliseringar. Rosengård fungerar hur bra som helst. 

Läs mer

Tänkte inte på det

mohamed omar

Mohamed Omar

I år började den islamiska fastemånaden ramadan den 6 juni. Det blev med andra ord besvärligt för de svenska muslimer som ville fira nationaldagen med tårta och kanske till och med en skål.

Ibland hör man muslimer som säger att de fastar för att känna hur de fattiga känner sig. Hm… men varför fastar då de fattiga? De borde väl redan veta hur de känner sig. Dessutom är det få som är så fattiga att de inte har tillgång till dricksvatten. Men ändå kräver den islamiska fastan att man avstår från att dricka. Då kan väl inte anledningen vara att uppleva den fattiges känslor.

Läs mer