Symbolpolitik

IMG_0121

Ilan Sadé

Nyligen har det kommit ett utspel från Centerpartiet om att kampen för räddningspersonalens säkerhet i diverse förorter bland annat ska föras genom instiftandet av en ny brottsrubricering: ”våld mot alarmeringstjänstpersonal”. Moderaterna har å sin sida haft en rikskonferens under parollen ”Sverige ska fungera”, vilket Anna Kinberg Batra numera vill främja genom att ge staten rätt att ta dysfunktionella skolor i beslag. Vad som hindrade Kinberg Batra och hennes vänner från att vidta dylika åtgärder under de åtta år då de hade regeringsmakten och skolorna var i ungefär samma skick som idag är något oklart. Eller inte.

Att vilja fylla brottsbalken med nya snitsiga benämningar eller yrka på att havererade skolor ska skickas till Skolverket kan ge sken av handlingskraft, åtminstone när man är i självpåtagen opposition. Men vad betyder sådana förslag i praktiken?

Om vi börjar med våldet mot ”alarmeringstjänstpersonalen”, har nya etiketter i lagboken naturligtvis ingen som helst betydelse. Bristerna i polisens och rättsväsendets organisation för att kunna hantera gängen avhjälps inte med ordlekar, ej heller orsakerna till att vi har hamnat där vi befinner oss idag. Avsiktlig blockering av utryckningsfordons färdväg och stenkastning mot människor och bilar är mig veterligen redan olagligt i dag. Problemet är snarare att alltför få kan gripas och dömas.

När det gäller skolorna blir jag desto mer fundersam kring förslagets praktiska genomförbarhet. Om provresultaten vid en viss skola är bedrövliga ska alltså den heta potatisen kastas över till staten för vidare åtgärder. Men vad i hela friden ska staten göra? Skicka dit Gordon Ramsay? Och är det Skolverket av alla myndigheter som ska göra vad som nu än ska göras? Är det inte därifrån alla dunkla och vanvettiga idéer i regel kommer? Vilka underverk förväntar sig Kinberg Batra att statsapparaten ska åstadkomma i rollen som…alarmeringstjänstpersonal?

Till detta ska läggas att staten tydligen redan i dag har befogenhet att sätta en skola under tvångsförvaltning, men enligt uppgift ska detta än så länge aldrig ha hänt. Man undrar hur det kan komma sig. Eller inte.

Det finns kanske en plan någonstans, men jag tillåter mig att tvivla när det mest handfasta budskapet som kommer ur den moderata partiledarens mun är ord som ”nolltolerans”, ”kunskapskontrakt” och 1,2 miljarder kr. Det vi ser är främst symbolpolitik. Alla förnuftiga människor som har ett hum om förhållandena inom skolans värld vet att problemen är djupgående och i grunden av ideologisk art. Till detta kommer att vissa trender i det omgivande samhället har gått hårt åt möjligheten att förmedla kunskaper under ordnade former.

Det finns en supertanker att vända. Så länge ingen vill göra en ordentlig ansträngning att byta kurs är det tämligen likgiltigt om det är förste eller andre styrman som håller i ratten.

33 reaktioner på ”Symbolpolitik

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Efter att ha lyssnat på kvällens partiledardebatt får man med ett ”löfvensk” ord betrakta debatten som surrealistiskt eller overkligt för att använda ett mer vanligt ord. Skolans värld och dagens pedagogik har politikerna inget inflytande över såvida de inte byter ut skolverkets ledning och lärarhögskolornas pedagogik ty det är där som felet ligger. Flumpedagogik är sannolikt huvudorsaken till de usla PISA resultaten. Huruvida den radikala svenska pedagogiken har andra fördelar är oklart, en förhoppning är kanske att barnen blir mer frimodiga och kreativa.

  Den så kallade nolltoleransen har länge varit tomt prat ty den följs inte av handling. Varför gör man ingenting för att exempelvis förbjuda innehav av kniv? Är det inte detta som just är nolltolerans. Nästa steg blir sannolikt att man ser genom fingrarna när det gäller innehav av skjutvapen.

  Det hjälper inte vad partiledarna säger med upprörda röster ty de kan inte ändra på ett samhälle som under decennier har blivit allt tolerantare mot missförhållanden och med en lagstiftning som i första hand har förståelse för brottslingen men knappast för offret.

  Inte heller tycks man göra klart för landets alla invandrare att det gäller andra lagar i Sverige än i hemlandet utan man är i stället öppen för att luckra upp tillämpning av svensk lag. Så vitt jag förstår är det t ex inget förbud mot månggifte utan de migrerande muslimer kan ta med sig sina tre eller fyra hustrur om de så önskar.

  Problemet är inte dagens hjälplösa politiker utan om samhällsattityder som under år knådats fram av landets mediaaktivister. De är dessa som främst har hjärntvättat medborgarna och skapat dagens bedrövliga samhällstillstånd. Det är dagens svenska system som politikerna måste ändra på men härtill verkar de sakna såväl kraft som förmåga. Med andra ord ingenting av vikt kommer att hända.

  Gillad av 6 personer

 2. Kim skriver:

  Det enda positiva med politikernas agerande är att de erkänner att problemen existerar. Vägen dit var lång. Men det ökande våldet mot räddningspersonal beror inte på en klen lagstiftning och dysfunktionella skolor har inte uppstått p.g.a. brist på statlig inblandning.

  Gillad av 3 personer

 3. Gösta Svensson skriver:

  Det skall bli intressant att se på när ”råttorna lämnar skeppet” som den gamle kommunisten sjöng. De lär väl göra det när tankern ränner in i isberget?

  Gillad av 3 personer

 4. Sten Lindgren skriver:

  Det råder en häpnadsväckande skillnad i verklighetsuppfattning mellan den s.k. allmänheten och många politiker. Idag skriver exempelvis Nackas kommunalråd Jan–Eric Jansson (KD) på DN Debatt att rädslan för flyktingbarn är överdriven och ovärdig. Pojkarna är inte kriminella utan vanliga ungdomar som behöver stöd och omsorg. Han påstår själv i artikeln att dessa ”barn” i genomsnitt är 17 år. Enligt Jansson så ligger felet helt hos dem som råkar bo i Nacka. Jag tror man kan likna denna situation vid Titanic och isberget, frågan är vem som är Titanic och vem som är isberget?

  Gillad av 4 personer

  • larslindblog skriver:

   Jag såg att Jan-Eric J (KD) Nacka sa att han ” uppriktigt” inte förstår oron..vi åker ju på semester i ” barnens” hemländer………En sån stolle !! Vem 17 semestrar i Afghanistan ??
   Eller i IRAK …Libyen ???
   Jag blir rasande på Jan-Eric Jansson ..karlen skulle få tvätta sin mun med tvål !! Hans lön skulle dras in varje gång han ljuger !

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    ”Vi” betyder i detta fall redan invandrade lycksökare som semestrar i de länder de påstått att de flytt för livet från. Denna trafik är större än man kan ana.

    Gilla

 5. Peter M skriver:

  Delar Sades uppfattningar men vill tillägga att jag för övrigt anser att den svenska regeringen snarast bör sända en delegation till Finland för att inhämta kunskaper om hur vårt östra grannland gör för att så effektivt hantera sin migrationspuckel.

  Gillad av 2 personer

 6. Gunhild skriver:

  Kan inte komma ifrån en känsla av overklighet när jag idag lyssnar till politiker. Man känner sig ibland förflyttad till ett slags slagfält. Det dras upp generalplaner. En kamp emot en verklighet förs. Strategier läggs fram. Vapnen vässas. Jag upplever det nästan som att en uppladdning sker, likt den som föregick landstigningen av Normandie. En slags dagen D. Hur trupper dras samman för att besegra något ont. Och hur där ingår planer och propaganda i strategierna. Ett spel och propagandakrig som föregår en nära förestående kamp. Och kamper utspelar sig alltid mellan vi och dom. Politiken är kanske på väg att utvecklas till något mer slagfältsliknande, än ett konventionellt samhällsbygge. Vi har kanske anträtt en ny fas i samhällsutvecklingen. Det är nog där någon stans min känsla av overklighet, och även obehag, måste sökas.

  Gillad av 3 personer

  • Lasse W skriver:

   Jag fick en stark känsla av overklighet när Isabella Löfvin i gårdagens Agendadebatt inledde med att göra stenkastningen till en resursfråga. Att alliansen ”nedrustat” . När sedan Kinberg Batra kontrade med något motsägelsefullt och nämnde utanförskapet var jag tvungen att stänga av TV:n. Sverige håller på och dras isär. Politiken bottnar inte i den nya verkligheten. De nyfattiga flyktingtäta förorterna lämnas åt sitt öde. Faktum är att det saknas allvarligt menade generalplaner och strategier för framtiden. Det vässas inga vapen. Sverige befinner sig i vänteläge känns det som. Ekonomin pressas av den stora asylinvandringen och det finns inte pengar till utbyggnad av vård och socialtjänst till exempel. Eller till en upprustning av försvaret. Det skulle behövas minst ett nytt Huddinge sjukhus i Stockholm Och ett antal nya slutna ungdomsvårdsskolor. Det finns ingen vilja och inga pengar. Det enda pengarna räcker till är att hålla konsumtionen uppe via de alltmer svällande bidragssystemen. Längre än så sträcker sig inte ambitionerna.

   Gillad av 1 person

   • Gunhild skriver:

    Observera att ”Operation Fortitude” också ingick i ”Operation Overlord”. Man hade byggt upp en helt fiktiv ”Första amerikansk armegrupp”, som inte existerade. Allt för att förvilla motståndarna. Realistisk radiotrafik, men även fejkade stridsvagnar, baracker och flygplan ställdes upp på fält, i långa rader. Allt för att förvilla motståndaren. Men de var bara gjorda av plywood och uppblåsta gummiattrapper. Det är mycket som ingår i en generalplan. Och för politiker – ingår även förvillelse på ett naturligt sätt.

    Gilla

 7. Lasse W skriver:

  Ekonomin blir allt viktigare på politikens bekostnad. Det är finansministrarna som är hjältarna och de riktiga makthavarna. Politikerna äger liksom inte sina frågor och får då i stället ägna sig åt signalpolitik. Vad gäller stenkastarna och bilbrännarna så finns det inte resurser hos varken polis eller socialtjänst att göra något åt det. Det skulle kräva väldiga attitydförändringar, resursförstärkningar och omorganisationer. Mobila piketer som efter jourbeslut av åklagare och socialtjänst i samverkan plockar upp ungdomar i hemmet på nätterna och kör dem till slutna nybyggda ungdomsvårdsskolor. Men finns viljan att verkligen göra något? Finns pengarna? Jag är inte så säker. Jag tror man struntar i förorterna förutom att ge pengar till dem som bor där så de kan köpa mat och kläder och cyklar och barnvagnar. Ett fokus på det materiella. Sossarnas maten på bordet som det viktigaste. Men jag tror de unga i förorterna vill mer än så: faktiskt tror jag bristen på arbete och framtidstro är förödande. Och en ständig tillförsel av nya flyktingar gör situationen ännu svårare för dem som redan bott några år i Sverige men som misslyckats i den dåliga svenska skolan, saknar arbete och börjar tappa sugen. Jag tycker inte ”skyll dig själv” är juste att säga till de här ungdomarna. Döm inte din granne innan du gått i hans mockasiner.

  Gilla

  • Gunhild skriver:

   Om bilbränder: Vid förnyelse av bilförsäkring kom försäkringstjänstemannen och jag att prata om bilbränder och försäkringspremier. Han påtalade då att många av bränderna egentligen handlade om rena försäkringsbedrägeriet, men att frågan var ytterst känslig. Kanske bra att känna till när man enbart tänker på otyglade ungdomar.

   Gilla

 8. Rune Nilsson skriver:

  ”Vad som hindrade Kinberg Batra och hennes vänner från att vidta dylika åtgärder under de åtta år då de hade regeringsmakten och skolorna var i ungefär samma skick som idag är något oklart.”
  ————————
  Inte på något vis oklart!
  Detta ”Vad som hindrade” stavas Reinfeldt..

  Gillad av 2 personer

 9. Gösta Svensson skriver:

  Mera klatschiga löften i Sydsvenskan opinion aktuella frågor idag från moderaten Torbjörn Tenghammar under rubriken ”Flera områden ska bebyggas med väldigt höga hus. Malmö ska bli skyskrapornas stad.”. (ej på webben när detta skrivs)

  Tenghammar listar fem punkter som skall hindra Malmös förestående kollaps. Bra iofs att våga peka på konkreta problem och dessutom ibland åtminstone vagt antyda hur man skulle kunna lösa dem, men varför tror jag inte på moderaten när han skriver detta? Dåliga erfarenheter? Och hur skall de stoppa den öppna knarkhandeln, tvinga ut kriminella gäng ur bostadsområdena, utbilda framtidens forskare, entrepenörer och företagsledare etc?

  Nej det behövs skarpa, genomtänkta, mycket konkreta förslag utan fluff och ludd. Man behöver tydligt förklara att man är beredd att välja när det uppstår motsättningar mellan alla goda intentioner – man kan kanske tex inte upprätthålla alla de mångkulturella idealen och samtidigt verka för modernitet, utveckling, upplysning och stark samhällsgemenskap.

  Gillad av 1 person

 10. p2185 skriver:

  Jovisst är det beklämmande att lyssna till symbolpolitiska utspel. Så tröttsamt. Då det gäller lagar och regler synes inte finnas några gränser för nytänk och utspel.
  Den lysande, dessvärre numera bortgångne och saknade författaren, debattören och journalisten Olle Rossander hävdade att lagar är fullständigt meningslösa om brott mot dem 1) inte följs upp och anmäls och 2) inte är försedda med en sanktion.
  För 1) krävs resurser och samhällets stöd. För 2) krävs i det fall sanktion finns angiven en fungerande rättsapparat.
  Hur många verksamma lagar har vi i idag? Vad betyder ”nolltolerans” – använt igår också av statsministern.

  Gillad av 1 person

 11. oppti skriver:

  Stöld från det offentliga med vinster i skolan sade Löfven. Vad säger man då om de skolor som inte lyckas med att ge eleverna den utbildning de skall ha?
  Stöld av ungdom? Fast det kanske är ett insiderbrott där den som misslyckas har del av skulden.
  Rubriceringen får bli medhjälp till förskingring!

  Gilla

 12. tirutaa skriver:

  Ja, hur ändrar man attityder hos ett folk som i ett halvt sekel hjärntvättats av vänstern i tron på den inneboende ondskan i regler, auktoriteter, kunskapskrav och konsekvenser av dåligt beteende. Det onda med begränsningar med andra ord. Och därmed begränsarens, den vuxnes begränsande makt, alltid tolkad som liktydigt med förtryck.

  Förståelsen av den ”utan makt” var vad som gällde. Och därmed stor tolerans för brott mot allmänna sociala normer, som utvidgade sig allt mera, av egen kraft, tills det bara återstod ignorans, låt-gå, vem-bryr-sig, bortförklaringar och relativisering av allehanda jobbiga saker; det blev bekvämast så. När inte andra så varför jag. I ställer kunde man koncentrera sig på kampen på krav, inte på sig själv utan på samhället = staten = mera resurser; det var bristen på dem som roten till det onda länge definierades som. Och pengarna strömmade in till skolan tills man ett tag hade världens dyraste skola. Synd bara att skolresultaten visade på en motsatt kurva.

  Här exempel på några, för en utifrånkommandes (jobbat 23 år som lärare här) ögon förunderliga attityder:

  När jag för tjugo år sedan i något sammanhang nämnde allmänbildning och självständigt tänkande, vid sidan av kunskaper, som övergripande målsättning för all undervisning, fick jag häpna runda ögon – och tystnad – som svar. Jag förstod hur ute jag var.

  Nivelleringstendenserna (avunden) visade sig i en slags moddning av de särskilt begåvade eleverna. Skulle sådana till äventyrs finnas, så fick de rollen av att ”hjälpa” andra. Dessa barns egen möjliga utveckling hade man inget ansvar för, de fick klara sig av egen kraft. Fortfarande idag kan jag höra bekanta oroa sig om de märker att något av deras barnbarn visar tecken på överbegåvning. PÅ RIKTIGT! De oroas, i stället för att glädjas. Och detta är lärare.

  Nivelleringen – ett kvinnlighetens problem, vilket arbetslivsforskningen visat på redan på 60-talet – bär en stor skuld för de bristande resultaten i den svenska skolan. Det var det som bland annat orsakat förstörelsen av begreppen adjunkt och lektor; något så ”fint” skulle minsann inte en lärare få kallas, för då skulle LO-arbetarna känna sig sårade. I stället skulle alla kvinnliga lärare kallas för detta förskräckliga ”fröken” = ogift kvinna. Både män och kvinnor studerar vid Lärarhögskolan, men ut spottar man manliga ”magistrar” och kvinnliga ”fröknar” – helt blind för den sexism som detta innebär. Det är sant. Min första dag på skolan i Rinkeby blev jag av min manliga kollega presenterad för eleverna som ”fröken” medan han själv kallade sig för ”magister”. Gissa vem av oss som hade magisterutbildning, vem inte!

  På alla sätt har man undvikit att kalla lärare för bara lärare – så lite respekt och status finns det i det ordet. Ett samhälle som åstadkommit detta, har inte min respekt.

  Och så denna skräck för bedömningar, att sådant i sig skulle skada ett barn. Man får väl för sjutton göra sina bedömningar på ett begåvat sätt, allt eftersom, under resans gång, verklighetstroget, hålla rågång mellan barnet och dess prestationer, så att barnet förstår. För de förstår alltid om man ljuger. Varför utgår man i Sverige från att barn inte tål att andra är ”bättre” än de själva, när jag aldrig märkte sådana tendenser hos de engelska barnen under de åren vi bodde i London? Inte ens Rinkebybarnen hade särskilt mycket tendenser, om alls, åt det hållet.

  Kollektiva krafter är svårt att gå emot. Det kan finnas enskilda öar som då leds av kloka rektorer. Men tyvärr, Ilan Sadé, jag kan inte se annat än att det ser dystert ut för Sverige ännu långa tider framåt, och vad vi får se allt mera är just symbolpolitik.

  Gillad av 2 personer

 13. Mats Dagerlind skriver:

  Ett lagrum som särskilt skyddar blåsljustjänstemän mot våld, hot och ohörsamhet är nog ingen dålig idé om det innebär att strängare påföljder än eljest kan dömas ut. Markeringar från samhällets sida av det slaget är inte bara meningslös symbolpolitik utan ofta nödvändiga för att upprätthålla rättssamhället, inte bara intrumentellt utan också i människors medvetande. Bristen på respekt för lagen och polisen är väl dock så långt gången i de områden där de fenomen uppträder som har gett upphov till lagskärpningen att den inte lär avskräcka, såvida inte utvisningsverktyget också utvidgas och tikllämpas mer kraftfullt.

  När det gäller tvångsförvaltning av problemskolor så bör det kunna ske av såväl kommunalt som privat drivna skolor om skolans ledning inte förmår bedriva undervisning på ett vettigt sätt. Sen kan man alltid diskutera hur bra staten numera är på att skapa förutsättningar för en bra skola. Inslag i läroplanen förskräcker och den påfrestning på en skola som en fördubbling av elevantalet från en termin till en annan kan medföra av elever som inte talar svenska och ofta inte har den skolbakgrund som man i Sverige förväntas ha vid en viss ålder, är sådant som egentligen ingen skola kan förväntas hantera med bibehållen kvalitet på undervisningen.

  En annan aspekt på Kinberg Batras utspel är dock också viktig att framhålla. Det är inte rimligt att friskolor bara ska kunna plocka russinen ur kakan, tjäna pengar på problemfria elever men kunna vältra över ansvaret för problem på skattebetalarna. I ansvaret att driva skola ingår att tackla de ”utmaningar” skolor har på sitt bord. Sedan kan man förstås tycka att friskoleföretagen inte beslutat om den migrationspolitik eller de flummiga läroplaner som är bovarna i dramat men indirekt har det stora flertalet av dessa aktörer sannolikt varit med att driva fram denna politik då man med stor säkerhet röstat på de allianspartier som varit mest friskolevänliga men som också fört en extremt ansvarslös invandringspolitik.

  Vi ser nu hur ekonomiskt resursstarka grupper som tidigare kunnat rösta bort massinvandringens konsekvenser med fötterna nu blir alltmer trängda och högröstat negativa när Sverige börjar bli fullt och de nya asylboendena inte bara slår upp dörrarna i de lägre socialgruppernas bostadsområden utan även inpå knuten i fina villaområdet. På motsvarande sätt förhåller det sig med friskoleaktörerna. Ett starkt incitament för friskolorna var just att man ville skapa skolor för de välartade eleverna i takt med att den kommunala skolan började dras med allt större utmaningar i spåren av den höga invandringen och undervisningen blev lidande av detta. Innan dessa problem blev så uttalade var friskolor inget som vanligt folk pratade om i någon större utsträckning. Privatskolor var något som i princip bara överklassen höll sig med.

  Det är därför inte svårt att förstå att friskolorna nu inte vill se sig förvandlas till samma platser av kaos som de kommunala skolorna. Men det är samtidigt ett ohederligt sätt att fortsätta smita undan i stället för att tydligt ta politisk ställning, precis som det är när villaområdets invånare säger ”gärna asylboenden men not in my backyard”. Gilla läget eller stöd det parti som är det enda trovärdiga när det gäller att byta en ansvarslös invandringspolitik mot en ansvarsfull dito.

  Gillad av 1 person

 14. Hans Kindstrand skriver:

  Det mycket obehagliga ligistmodet i vissa förorter –stenkastning när samhällets personal inställer sig för att ta hand om sjuka, släcka bilbränder, eller mer allmänt försöka upprätthålla ordningen – hanteras med en flathet som är fullständigt obegriplig.

  En snabb genomläsning av brottsbalken ger rättsvårdande myndigheter alla de bestämmelser som behövs för att komma tillrätta med problemet med straffbeläggning av bl a upplopp, våld eller hot mot tjänsteman, misshandel, skadegörelse, alla med graderingar från ringa till grovt brott. Till detta kommer att även försök och förberedelse är straffbart. Straffskalorna är det inte heller något större fel på. Våldsamt upplopp t ex kan rendera ett fängelsestraff upp till tio år. Vad som behövs är inte nya straffbestämmelser med nya etiketter, vad som behövs är att de lagbestämmelser som finns också tillämpas.

  Rätt medicin är inte nya etiketter på redan straffbara gärningar. Rätt medicin är att göra något konkret åt problemet. Ju längre det dröjer innan den medicinen sätts in – desto kraftfullare måste medicinen vara, och desto svårare blir biverkningarna.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vad jag inte förstår är hur pengarna kommer in i dessa otillgängliga bygder. Man kan inte gå in och släcka bränder eller föra sjuka till behandling, men man klarar av att leverera pengar till hyran varje månad? Hur går det till? Vad skulle hända om invånarna hyresvägrar? Eller är det det de gör?

   Gilla

 15. plq017 skriver:

  Finns det ingen i jurist i centerpartiet som kan undervisa Lööf om vad lagen redan innehåller?
  Det finns ett lagrum som heter Våld mot tjänsteman, och som skyddar personer i samhällstjänst i mycket vid mening (alltså inte bara poliser, ambulanspersonal, och brandmän) utan också väktare och butiksdetektiver, också när dessa inte har uniform.
  Straffsatserna är stränga, men rätta.
  Problemet är inte att lagstiftning saknas. Problemet är att polis och åklagare inte får ta upp sådan mål när invandrare är inblandade. Minns kod 291.
  Målen läggs ner. Så enkelt är det.
  Så anklet går det till när Sverige förvandlas till ett laglöst land.
  Samma politiker som i en TV-debatt kräver lagstiftat skydd för blåljusarbetere, vägrar att svara på frågan om svensk lag eller sharia skall gälla i Sverige.

  Gillad av 3 personer

  • Gert. B. skriver:

   Partiledardebatten var häpnadsväckande! Vilka spån! De fick det till att låta som om stenkastning vore tillåten.
   Självklart finns det lagrum för dylika asociala beteenden. T.o.m. taxichaufförer kan få skydd av lagen ”våld mot tjänsteman”.
   Inte ska vi väl behöva sätta vårt hopp till polisernas huvudskyddsombud? Efter den första dödssteningen av en polisman. Det måste kvoteras in förnuft i hovrätterna och i HD.

   Gilla

 16. Hortensia skriver:

  Partiledardebattprogrammet var… omtumlande, men var står Borgerlig Framtid i tyckarkaoset?

  Vill Ilan Sadé anamma Jimmie Åkessons långvariga verklighetsbeskrivning, eller 7-klöverns ”högst-tillfälligt-och-ytterst-motvilligt-realism”?

  Finns det verkligen något hopp om bot och bättring i den svenska politiska debatten?

  Gilla

 17. Raimo Hannomaa skriver:

  Fråga ungdomarna varför de kastar stenar för att komma till rätta med propplemet annars går det inte att komma till rätta med saken.

  Själv har jag som pensionär tänkt i samma banor med stenkastning när jobbarna går till sina jobb för att komma till rätta med våra små löner som löntagarna har snattat ytterligare med sina höjda löner som drabbar oss med höjda priser som följd..

  Ge skolbarnen lön när de går i skolan för att öka deras intresse för skolarbetet, det finns ingen person som ar intreserad att arbeta gratis inte ens skolbarn ge dom 1kr i första klass 2kr i andra också vidare, det är bättre investerade pengar än det som de ger till lärarna, lärarna kan aldrig tvinga någon att lära sig det de inte får någon ersättning för!

  Jag har allrig sett någon förman få ökat resultat av arbetarna när han har fått höjd lön.

  Gilla

 18. Janne. skriver:

  När Busch Thor ville utvisa de som begår sexuella övergrep, tyckte Isabella Lövin att det var hemskt sagt, när 50 miljoner är på flykt… , att vi vill utvisa folk….
  Är många ”på flykt” så får vi acceptera lite …

  Gilla

 19. Erling skriver:

  Fru/Frk Lövin vill ”bygga ett grönt Sverige”.
  Det är bara den lilla petitessen att 96 % av oss vill bli av med henne och hennes vapendragare!

  Gillad av 1 person

 20. John Wass skriver:

  Det vore rätt och logiskt att jämställa attack mot blåljus personal med attack mot militär – en krigshandling som kan besvaras med det våld man besvarar en krigshandling, men det finns risk att det skulle skapa en ändlös krigssituation i förorterna. Ett mer effektivt verktyg skulle vara att frysa all välfärdsutbetalningar till gärningsmännens familjer oavsett ålder.

  Gillad av 1 person

Lämna ett svar till Lasse W Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.