UNIVERSITETET – VERKLIGHET ELLER FIKTION?

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Som några av Det Goda Samhällets läsare kanske kommer ihåg, har jag skrivit en del krönikor om den svenska universitetsvärlden. Ämnet är – liksom vissa andra ämnen – tacksamt för satir eftersom den svenska högskolan vimlar av både häpnadsväckande och svårbegripliga inslag som ibland verkar vara rena rama sagorna.

Hur bedömer läsarna av Det Goda Samhället till exempel dessa historier:

Läs mer

När är havet tyst?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Eftersom biståndsminister Isabella Lövin är påtänkt som nytt miljöpartistiskt språkrör och kanske vice statsminister tar jag mig friheten att återigen publicera den här texten om denna framstående kvinna.

Först tänkte jag rubricera den här krönikan ”Hur djävla dum kan man bli?”, men sedan hölls jag tillbaka av min mammas goda uppfostran och min motvilja mot att approchera regeringsmedlemmar som om vi hade umgåtts på erkänt oförskämda sociala medier.

Läs mer

Gästskribent Ronie Berggren: Sverige tog inte varningarna för islamisk värdekrock på allvar

logo­DGS1985 var den muslimska invandringen till västvärlden relativt ny. Det fanns inga islamiskt präglade förorter; balkongflickor och tvångsäktenskap var okända begrepp. Jihad likaså. När svenska skolbarn fick lära sig om heliga krig nämndes korstågen, och som exempel på moderna religionskrig Nordirland.

Islam var för de flesta svenskar något exotiskt och lite lustigt. Tusen och en natt, Ture Sventon och hans betjänt herr Omar och den flygande mattan. Olof Palme levde fortfarande och Sverige betraktade sig som en trygg och fungerande nation.

Läs mer

Tredjevärldismen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

(Denna artikel har nyligen publicerats i Axess 3/16.)

I Axess nr 2/16 utnämner Torbjörn Elensky ”tredjevärldismen” till en av Sveriges ”överideologier” tillsammans med sådana idékoncept som demokratin, feminismen och antirasismen.

Tredjevärldismen är det där med att (med mina ord) u-länderna på något vis är mer rättfärdiga än i-länderna eftersom de senare byggt sitt välstånd på förtryck och utsugning av de förra och att de senare därför har en skuld till de förra. Sveriges anslutning till synsättet började med Palme och har utvecklats genom årtiondena och nu nått triumfatoriska höjder exempelvis genom Wallströms feministiska beslut att erkänna Palestina.

Läs mer

En stor europeisk humanist har lämnat oss

mohamed omar

Mohamed Omar

Tidigare i år gick en stor europeisk författare och humanist bort. Italienaren Umberto Eco slog igenom 1980 med den filosofiska detektivromanen I Rosens namn. Trots sin knepighet hamnade boken på bestsellerlistorna och blev 1986 en film med Sean Connery i huvudrollen som den engelske franciskanermunken William av Baskerville.

Året är 1327 och William, som är en medeltida version av Sherlock Holmes, det vill säga så rationell han kan vara i en värld där religiösa dogmer styr tänkandet, kommer till ett benediktinkloster i Italien med uppdraget att ordna ett möte mellan påvliga och kejserliga teologer. På klostret inträffar en serie gåtfulla dödsfall, som så småningom visar sig vara mord. Klostret, som är benäget i norra Italien på gränsen mot Ligurien, är känt för sitt bibliotek, byggt som en labyrint. Eftersom bibliotekarien, den blinde Jorge av Burgos, tror att kunskapen som förvaras där kan skada religionen har man förbjudit tillträde. Men vissa munkar är nyfikna och begäret efter kunskap blir deras död.

Läs mer

En observation från företagens värld

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag ska inte påstå att jag är expert på företag – vem är det? – men jag har en del erfarenhet, inte minst som ägare av en börs för små och medelstora företag, där jag rätt nära kunnat följa ett stort antal företags öden.

En provisorisk lärdom jag dragit är att när ett företag verkar bra så är det ofta mycket bättre än det inledningsvis tycks vara. Om man rotar i ekonomin och företagets situation så ser allt ännu ljusare ut än man först trott.

Även det omvända gäller. När man anar att något inte står rätt till i ett företag visar det sig häpnadsväckande ofta att verkligheten är ännu värre, vilket man upptäcker om man snokar och gräver.

Läs mer

Vår ”lönsamma” invandring

Nils-Eric

Nils-Eric Sandberg

Vem vinner och vem förlorar på invandringen? Det är temat för en artikelserie i Dagens Nyheter, skriven av min f d kollega Johan Schück och ekonomireportern Marianne Björklund. Jag har stor respekt för deras kunnande, dock något mindre för seriens uppläggning. De har intervjuat till en början två amerikanska forskare, George Borjas och Jennifer Hunt (DN 25 april och 26 april). Borjas säger att invandringen är lönsam, även om den kan skapa spänningar. Hunt säger att nästan alla vinner på invandring.

Båda uttalar sig om den invandring USA tagit emot. Och de utgår från USA:s erfarenheter, och därmed från USA:s villkor. Här ligger ett vetenskapsteoretiskt problem som DN-artiklarna till stor del bortser från. Om man i en analys utgår från en parallell måste man först visa att parallellen är relevant.

Läs mer

Vi minns det ottomanska rikets folkmord på kristna

mohamed omar

Mohamed Omar

Den 9 april manifesterade en samling turkiska fascister och rasister på Sergels torg i Stockholm. De fick ostört uttrycka sin rasistiska hets. Inga antirasister var där för att bua, blåsa i vuvuzelor och skandera ”inga rasister på våra gator”. Inte heller hördes Dror Feiler spela sin Pippi-visa.

En av talarna på manifestationen, Turkiska Riksförbundets vice ordförande Barbaros Leylani, uttryckte sig inte bara rasistiskt – han uppmanade också till mord på armenier. ”Turken vaknar!” skrek han. ”Armeniska hundar bör akta sig! Död åt armeniska hundar! Död! Död! Död!”

Läs mer

Så olika det kan vara

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det fanns en tid, jag minns den som igår, när invandringen ansågs värdefull och en god affär för Sverige eftersom invandrarna påstods vara så välutbildade. Syrierna var läkare praktiskt taget allihop och Sveriges stora problem var att vi inte tog vara på alla irakiska civilingenjörer utan förvisade dem till att köra taxi.

Den tiden är förbi sedan några månader. Den luttrande insikten att migranterna på det hela taget har dålig utbildning med många analfabeter sprider numera förstämning i migrofila (invandringsvänliga) kretsar.

Läs mer

Införa avgifter på biblioteken?

mohamed omar

Mohamed Omar

Poeten och politikern Ture Nerman, bokhandlarson från Norrköping, var en radikal socialist, till och med kommunist, men tänkte om under senare delen av sitt liv. Han är också känd för sitt antinazistiska engagemang under kriget med tidningen Trots Allt!

Den andra delen av Nermans självbiografi i tre delar kom ut 1950, heter Allt var rött och omfattar tiden 1909-1929. I förordet beskriver han den så:

”Allt var rött handlar om, hur en svensk borgarpojke kommer med i aktivt arbete i arbetarpressen och, efter ett par års idyll i en landsortsstad, in i den period av oro och stora händelser, som mänskligheten utsattes för med det första världskriget. Han råkade själv in i ett större sammanhang och följde hela sitt hjärtas röst i tro på den arbetarklassens historiska mission, som i socialismens tecken skulle skapa den nya världen. Han följde sin internationalistiska inriktning linan ut med Lenin.” Läs mer

En fot i varje parti?

8-26-13_11971
Patrik Engellau

Jag blir rätt ofta kontaktad av läsekretsen. Många frågar vad de själva kan göra för att påverka situationen i Sverige (”Jag har ingen lust att ruttna bort utan att ens ha försökt få styr på landet”). Jag hade nyss ett möte med två personer och följande idé, som härmed går på remiss till läsarna, tog form. Idén bygger på den möjligtvis naiva tanken att demokratin kan förmås att fungera om dugliga och målmedvetna människor, som läsarna på den här sajten, engagerar sig i politiken. Läs mer

Djävulens ränker

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Mitt husorgan Dagens Nyheter förklarar att Ryssland numera, genom sin ”alltmer intensiva psykologiska krigföring”, är mer bakslugt illasinnat än någonsin. Ryssland ”lägger stora resurser på att vilseleda och förvilla sin egen och andra länders befolkning”. Såväl försvarsminister  Peter Hultqvist som inrikesminister Anders Ygeman vill ”motverka sådana här kampanjer” och ”destabiliserande information”. Det känns bra. Jag kanske skulle bli sosse i alla fall. Läs mer

Gästskribent Rebwar Hassan: Miljöpartiet måste såga av islamismen

 

logo­DGSMiljöpartisterna måste nu såga av islamismen och återgå till gröna ideal för att få genomslag för en trovärdig grön politik. 
 Medvetenheten hos folk i allmänhet och bland miljöpartister i synnerhet vad gäller gröna synsätt och idéer är stor. I den politiken har även ingått att lyfta diskriminerade och osynliggjorda grupper.  
 I skydd av denna humanistiska och upplysta strävan har islamismen lyckats smyga sig in och påverkar numera partiets politik på flera områden. Islamisterna är visserligen en minoritet men med mycket större ambitioner än att bara bli synliggjorda.  Läs mer

Var Muhammed muslim?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Gång efter annan hör vi avståndstaganden från muslimer gentemot andra muslimer. Exempelvis, Osama bin Ladin var inte muslim enligt vissa muslimer, eftersom han begagnade våld och terror. Eller IS är inte islamskt. Eller Boko Haram.

Det finns rötägg inom alla religioner. Inget nytt under solen. Religionsföreträdare har givetvis rätt att ta avstånd ifrån vissa som kallar sig muslimer / kristna / buddister och säga att deras agerande eller uttalanden inte ligger i linje med en viss religion.

Men samtidigt måste man kunna ifrågasätta deras uttalanden. För ibland klingar argumenten ihåligt. Läs mer

Gästskribent Anna Ernius: Pandoras ask är öppen

logo­DGSAlla skandaler dras äntligen fram i ljuset och Miljöpartiet skakar framför våra ögon. Från att ha haft en särställning hos media har de nu börjat granskas. Det som alternativmedia har lyft fram i flera år tas nu upp till ytan även av SVT och andra medier. Och huvuden rullar.

Det som har satt MP och även S i den här situationen är delvis identitetspolitiken. De har tillåtit islamister på höga positioner för att de vill ha in muslimer, just för att de är muslimer och därmed vinna den muslimska väljargruppen.  Läs mer

”Alla vill ha bra liv”

mohamed omar
Mohamed Omar

Taxichauffören Ridha kom från krigets Irak till Sverige och sökte asyl som ”ensamkommande flyktingbarn” 2007. Men han var inget barn utan en ung man. Inte heller kom han från Irak utan från Iran. Han hade levt flera år i Iran i trygghet, långt borta från kriget, innan han bestämde sig för att migrera till väst. Valet föll på Sverige eftersom han hade familj här, flera kusiner.

Jag träffar Ridha på ett café i Uppsala för att tala om hans erfarenheter. Ridha kan både arabiska och persiska. Han är shiamuslim och avskyr den antishiitiska terrorgruppen Islamiska staten (IS). Jag frågar om han känner till några IS-sympatisörer bland taxichaufförerna. ”Dom finns här och där”, svarar han. Jag försöker få honom att nämna någon vid namn, men han är hemlighetsfull. Kanske är han rädd för repressalier?

Läs mer

Politikens verktygslåda

8-26-13_11971

 

 

 


Patrik Engellau

Politiker har egentligen bara två verktyg i sin verktygslåda: budgetar, alltså pengar som ger dem möjlighet att köpa saker, samt lagstiftningsmakten, som gör det möjligt för dem att skriva och ändra regler. Dessutom kan de uttala besvärjelser, ofta på temat att ”vi måste” göra något som de inte kan göra.

Alltfler samhällsproblem verkar vara av en typ som inte låter sig lösas med hjälp av pengar och regler (och självklart inte med besvärjelser). Skolan är ett exempel. Skolans problem är en sjuk kultur med demoraliserade lärare, föräldrar som abdikerat från sitt föräldraansvar och elever med försvagade lydnadsgener. Då hjälper det inte med mer pengar eller fler föreskrifter från skolmyndigheterna. Läs mer

Uppsalamoskén välkomnar jihadistisk imam

mohamed omar

 

 

 


Mohamed Omar

Gävle-imamen Abo Raad fortsätter att föreläsa och leda studiecirklar i Uppsalamoskén trots att hans jihadistiska hållning är känd. Av egen erfarenhet vet jag att han är populär och respekterad i moskén, särskilt av de unga, och att han fungerar som något av en ”ungdomspastor”. Det första man ser när man går in på Uppsalamoskéns hemsida är en annons för Abo Raads kurser. I flera inlägg på sociala medier och bloggar har jag vädjat till Upsala Nya Tidning att ta tag i saken.

Tidningen lyssnade på min vädjan och den 19 april kom resultatet, artikeln ”Kritiserad imam föreläser i Uppsala”. Det blev dock ingen granskning värd namnet. Man har bara återigen gjort vad man brukar göra, ringt upp moskén och ställt några frågor. Läs mer

Lillkaplanen som kapitulerade

mohamed omar

Mohamed Omar

Efter att Storkaplanen hade fallit, föll också Lillkaplanen. Jag talar om broder Mehmet Kaplan och hans lillebroder Yasri Khan. De var bröder i tron och partikamrater i Miljöpartiet. Och de umgicks också flitigt. Khan är generalsekreterare för en islamisk organisation som Kaplan grundat: Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR).

När Storkaplanen tvingades bort från regeringen på grund av en blandning av skumma kontakter med islamister och fascister, antisemitiska uttalanden och förringande av jihadistisk terrorism, försvarades han av den trogne Lillkaplanen. Två kaplaner, en tanke, en hållning. Lillkaplanen såg Storkaplanen som en förebild och mentor.

Men efter ett tag var även Lillkaplanen tvungen att kapitulera. Detta efter att hans religiösa värderingar blivit kända av en större publik. Han vägrade att skaka hand med en reporter. Varför? För att hon var kvinna. Han följer alltså profeten Muhammed som sade: ”Jag skakar inte hand med kvinnor”. Och Muhammed är en förebild för många muslimer som tar sin tro på allvar. Läs mer

Behöver vi invandring?

Stefan
Stefan Hedlund

Det finns i den svenska flyktingdebatten en försåtlig underton av att landet Sverige av demografiska skäl har allt att vinna på ökad invandring. Den förre statsministern Göran Persson talar i statstelevisionens ”Agenda” med stor inlevelse om vårt land som ett framväxande ålderdomshem. Vi bör helt enkelt vara tacksamma över att få ett inflöde av företrädesvis unga manliga arbetare, som kan ställas direkt till arbetsmarknadens förfogande, för att arbeta ihop till den inhemska befolkningens pensioner.

Detta argument må förefalla bestickande, men det håller vatten endast om vi antar att samtliga invandrare kommer som gästarbetare. Om unga personer kommer till vårt land, och arbetar i, säg, ett tiotal år varefter de återvänder hem utan att under sin tid i Sverige ha alstrat barn eller ha återförenats med familjemedlemmar, då men bara då gör den befintliga befolkningen en entydig nettovinst. Läs mer

Hon bara skrattar

8-26-13_11971

 

 

 


Patrik Engellau

När jag först började berätta om Sverige för min portugisiskalärarinna i Rio de Janeiro snörpte hon på munnen. Efteråt har hon förklarat att hon inte trodde på mig. Inget land kan vara så korkat hade hon sagt sig. Men hon ville inte vara oartig nog att öppet ifrågasätta mina beskrivningar. Jag var ju ändå en betalande elev.

Det där var snart två år sedan. Hon har sedermera blivit varse. Dels har hon forskat lite om Sverige på internet, dels har hon en brasiliansk kompis i Malmö, en person som i kraft av sin nationalitet framstår som mer tillförlitlig för min lärarinna, och kompisen säger att jodå, svenskarna är faktiskt knäppa. Läs mer

Politiska program

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag är oense med de flesta på en viktig punkt, nämligen huruvida politiska partier behöver genomtänkta politiska program. Jag anser att partierna borde ha sådana program på varje område som de tänker sätta tänderna i, till exempel skola, invandring, integration, energiförsörjning och så vidare.

Partierna har nämligen inga seriösa program – eller ännu hårdare: jag hävdar att inget politiskt parti har något seriöst program på något enskilt område. Jag har hittills inte stött på någon medborgare, varken bland engagerade politiker eller vanliga väljare, som haft några invändningar mot att partierna saknar program. Eller så kanske folk tror att partierna faktiskt har program.

Läs mer

Gästskribent Daniel Claesson: Rädsla för extraval, inte strategi, förklarar Alliansens passivitet

logo­DGSRegeringen har nu presenterat sin vårbudget, men Alliansen gör ingenting för att stoppa eller ens mildra effekterna av den. Riksdagsledamoten Finn Bengtsson och Rolf K Nilsson beskriver väl den frustration och besvikelse som många Allians-väljare känner, SVT Opinion 13 april . Patrik Engellau ställer här på DGS 16 april frågan varför Alliansen är så passiv. De bara ”spelar luftgitarr”, för att använda Bengtssons ord.

Bengtsson/Nilsson hävdar att Alliansen vill låta regeringen med stöd av Vänsterpartiet köra Sverige i botten. Då kommer väljarna att rösta bort regeringen 2018 och istället föredra en Allians-regering. Något de kallar en skadlig strategi. Läs mer

GÄSTSKRIBENT ANDERS BJÖRNSSON: EN MAN I REDINGOT OCH EN PUBLIK SOM VRÅLAR

logo­DGSLördagen den 16 april gick jag till Stockholms konserthus för att lyssna till pianisten Daniel Barenboim. Stora salen var utsåld; jag hade beställt biljett först dagen före och fått en plats på andra radens balkong, tredje bänken. Många vänner och bekanta mötte jag i publiken. Det blev en helgjuten prestation, av en skojfrisk 78-åring. Som så ofta var extranumren nästan roligast: en Chopin-nocturne en fantasi av Schumann.

All spänning i kroppen är borta då. Tiden finns inte.

Läs mer

Ett sensationellt, fullskaligt juridiskt experiment

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Så här skriver myndigheten Sveriges Domstolar:

I Sverige har vi tre typer av domstolar: de allmänna domstolarna som består av tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, de allmänna förvaltningsdomstolarna, det vill säga förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen, samt specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen.

De allmänna domstolarna hanterar mål där staten varken är förövare eller offer utan bara domare. Förvaltningsdomstolarna hanterar mål där staten är en av parterna och domare tillika. Låter det snurrigt? Staten både part och domare? Är staten då inte jävig? Kan man tänka sig annat än att staten tid efter annan dömer till sin egen fördel? (Systemet inrättades av den enväldige konungen Karl XI och finns Sverige och Finland, som då var en del av Sverige, samt i ett antal andra länder.)

Läs mer

Man får ta tag i ett barn

IMG_0121

Ilan Sadé

”Busschaufför tillrättavisade elev – fick sparken”, hade Sydsvenskan som rubrik den 11 april. Enligt artikeln hade busschauffören Kenneth Thell tagit tag om och dragit i en flickas kapuschong och sagt till henne på skarpen, sedan han ertappat henne med att skriva med fingret i smutsen på skolbussens sidoplåt. Thell befarade tydligen att sådant kan skada lacken. Dessutom var han kanske inte helt intresserad av att köra runt med allehanda namn och budskap på sitt fordon, men det framgår inte av artikeln.

Läs mer

Jag har nog tyvärr rätt

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ibland blir jag bedrövad och upprörd över regeringens sorglöshet inför Sverige kris – betänk att statsministern nyligen i Financial Times betonade hur ”surrealistiskt” det är att medborgarna oroar sig när allt är på väg åt rätt håll med nationen – och över att oppositionspartierna knappt vill opponera och i varje fall inte vill ta makten och regera.

Men jag borde inte bli förvånad, ty detta är precis vad man kan förvänta sig om min analys av Sverige är korrekt.

Läs mer

Vi ska lägga oss på EUs miniminivå

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den 24 november förra året insåg regeringen att migrantsituationen var ohållbar och beslöt att vidta åtgärder. Den officiella linjen var att Sveriges migrantpolitik tillfälligt skulle ”anpassas till minikrav enligt internationella konventioner och EU-rätten”.

Det finns en utbredd föreställning i nationen om att något sådant faktiskt också inträffat och att detta, i kombination med ID-kontrollerna på Kastrup, fått det resultat som empiriskt kan iakttas, nämligen att antalet asylsökande per vecka gått ned från över tio tusen till några hundra sedan förra hösten.

Men betrakta följande diagram från EUs egen statistik över antalet asylansökningar per månad år 2015 till EU-länderna sammantagna.

Läs mer

Mehmet Kaplan bör förklara var han står

mohamed omar

Mohamed Omar

Mehmet Kaplan och jag är inte kompisar, men en gång i tiden var vi bröder, bröder i islam. Det så kallade muslimska civilsamhället i Sverige är inte så stort. Jag arbetade på min kant, han på sin. Jag var redaktör för den muslimska kulturtidskriften Minaret och vi hade flera gemensamma vänner och bekanta. Vi möttes några gånger, pratade i telefon någon gång. Men vi hade inga djupare samtal.

Kaplans politiska karriär har kantats av kriser, men han har lyckats prata sig ur allihop. När han måste vill säga. För han pratar bara när han måste och då säger han bara så mycket som behövs för att klara sig. Han tycks inte vilja ha djupare samtal om sin tro och sina värderingar. Han kanske till och med lyckas lirka sig ur denna kris.

Varför är han så ovillig att samtala? Min teori är att det beror på att han vet att hans verkliga värderingar är kontroversiella i Sverige. Därför döljer han dem.

Läs mer

LÅT MARKNADEN SÄTTA LÖNERNA!

Nils-Eric

Nils-Eric Sandberg

Det blev alltså inte storstrejk i de flesta industriföretagen – facket och arbetsgivarna enades om ett löneavtal för 600 000 personer. Men när detta skrivs en dyster aprilkväll är det strejk inom byggföretagen.

Det finns rader av analyser om fackliga strategier, om LO:s misslyckande att styra alla medlemsförbund, om företagens kalkyler om produktionsförluster – etc. Som vanligt, i svensk debatt.

Men ingen ställer den relevanta frågan: Varför ska något tiotal personer bestämma om lönerna för nästan alla på svensk arbetsmarknad?

Läs mer