Det som är extremt för oss behöver inte vara det för muslimer

mohamed omar

Mohamed Omar

Al-Rashideen-moskén i centrala Gävle har finansierats av en stiftelse i Qatar som också finansierat Al-Qaida i Irak, det som sedan blev Islamiska staten (IS). Gävlemoskéns imam Abo Raad hyllade i ett inlägg på Facebook Islamiska statens offensiv i Irak sommaren 2014. Han stod också bakom en hemsida som förespråkade stränga sharialagar. Enligt hemsidan var det förbjudet för en muslim att bli vän med en ”otrogen” och att delta i demokratin.

Den 27 februari avslöjade Gefle Dagblad att Abo Raad var inbjuden som föreläsare till en skola i staden. ”Vi fick ett erbjudande om att träffa honom, det tyckte vi var jättebra”, säger en Jonas Larsson, biträdande rektor för skolan till tidningen. Det var ett möte med bara lärarna och inte eleverna.

Anledningen var att lärarna behövde veta mer om vissa muslimska elevers uppfattningar och värderingar. ”Men många av våra barns familjer går till moskén”, säger Larsson, ”och det har kommit upp frågor om vad som är bundet till religionen och vad som är kultur. Vi tycker det är bra att kunna ha en dialog”.

I lärarnas kontakt med muslimska föräldrar uppstår ofta ”frågor”, fortsätter han. Han säger att syftet var att försöka förstå eleverna bättre.

”Det är när vi möter uppfattningar hos elever som vi tror kan vara missuppfattningar som vi vill kunna ha en dialog med dem. Det kan handla om att elever tror att de inte får vara med kompisar, fira någons födelsedag eller om svenska traditioner som julpyssel. Är det nåt man får göra? Det finns en rädsla bland vissa elever att man inte får det. Men det får man ju. Det handlar ju inte om religion. Men för att kunna föra en dialog vill vi förstå var saker kommer ifrån och ligga steget före genom att ha kött på benen.”

Det handlar inte om religion, påstår Jonas. Vad handlar det om då? Förbudet mot att umgås med icke-muslimer, mot att fira födelsedagar och att delta i julfirande kommer från islamiska texter. Det är inget vagt ”kulturellt bagage” utan en tydlig och medveten religiös lära. Detta är exakt samma uppfattningar som uttrycktes på Abo Raads numera nedlagda hemsida och exakt samma uppfattningar som han lär ut från predikstolen i moskén och i sina studiecirklar. Det vet jag eftersom jag har suttit i en sådan studiecirkel och lyssnat på honom. Han är långt ifrån ensam om dessa uppfattningar och han har framför allt inte hittat på dem själv. De har stöd i Koranen och profeten Muhammeds exempel.

Det betyder inte att man kan tolka islams texter på andra sätt. Det kan man. Det betyder bara att Abo Raads tolkningar ligger mycket nära texten och är både rimliga och vida spridda. Jonas Larsson tillstår att lärarna och imamen inte var ”överens om mycket”, men vill inte gå in på exakt i vilka frågor de inte höll med Abo Raad. Men om jag förstått saken rätt så var de inte heller ute efter att bli överens utan att skaffa sig kunskap för ”att kunna möta föräldrarna med barn på skolan på bästa sätt”. Och sådan kunskap fick de.

Men vad de menar med att ”möta” sina meningsmotståndare bland elever och föräldrar på ”bästa sätt” är ganska luddigt. Att anpassa sig? ”Ni vill inte delta i julpyssel, nu förstår vi varför. Okej då.” Att försöka omvända dem? ”Ni vill inte delta i julpyssel och vi förstår varför, men vi tycker att ni har fel.” Lycka till! Varför skulle en troende muslim, med ambitionen att behaga Gud genom att följa Koranen och profeten Muhammed, lyssna på en otrogen lärare? En som dessutom inte har några argument förankrade i islamiska texter. I Koranen fördöms de som följer sitt eget huvud istället för Guds vägledning. Hela poängen med en uppenbarelse är att Gud vet mer än människan.

Skolan har fått kritik för att man bjudit in imamen. Det har hetat att han är extremist. Men saken är den att Abo Raad redan har legitimitet bland en stor grupp svenska sunnimuslimer (sunniter och shiiter har ju olika moskéer och olika religiösa ledare).

Abo Raad är en populär och respekterad imam som turnerar runt i landet och predikar och undervisar. Särskilt unga muslimer ser upp till honom. Då talar jag inte om ungdomar med ”muslimsk kulturbakgrund” utan om religiösa unga muslimer som går till moskén, deltar i aktiviteter och strävar efter att studera och utöva sin religion. Om skolan vill ha kunskap om hur deras religiösa elever och deras föräldrar tänker, framför allt de som har Gävlemoskén som sin moské, så är Abo Raad rätt man att vända sig till.

Han företräder den salafitiska strömningen inom sunniislam som kräver en återgång till ”salaf”, det vill säga ”föregångarnas” eller de tidiga muslimernas, sätt att leva och tolka Koranen. Salafiterna är mycket noga med att varje religiös åsikt och varje religiöst bruk ska ha stöd i texterna. Det finns inget de avskyr mer än nya påfund i religionen, så kallade ”bida’a”.

Abo Raad är knappast extremist i ett islamiskt sammanhang. En populär salafitisk imam på sociala medier, saudiern Mohammad Al-Arifi, som har 21 miljoner följare på Facebook och 14 miljoner följare på Twitter, har ungefär samma uppfattningar som Abo Raad. Al-Arifi har sagt att det är förbjudet för muslimer att fira jul eller delta i några som helst aktiviteter med koppling till julen. Han tycker också att aga är ett sätt att hantera en olydig hustru och, liksom sin svenska kollega Abo Raad, hyllar han jihad mot kättarna i både Syrien och Irak.

27 thoughts on “Det som är extremt för oss behöver inte vara det för muslimer

 1. Aha skriver:

  Abo Raad är representant för en Islamistisk yttring som inte förkastas av
  – vänstern
  – kyrkan
  – statliga bidragsgivare till organisationer
  – moderaterna som hade en salafistisk riksdagsman t.o.m 2014

  Dessa organisationer är inte sena att lyfta fram SDs nationalistiska, bruna bakgrund 20 år bakåt i tiden samtidigt som de i nutid alltså inte tar avstånd från extrembrun Islamism.

  Demokraturen har helt enkelt inte förstånd nog att hålla rent från den egna dörren, den egna värdegrunden. Till stor del är detta möjligt p.g.a att vi i Sverige har en media som jamsar med.

  När får vi se texter i gammelmedia som talar Mohameds klarspråk, eller se Mohamed i TV-sofffan varnande för Islamismen i Sverige?

  Liked by 10 people

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Varför inte låta muslimerna få ha sitt eget klansamhälle och sina egna skolor? De kan också själva bygga upp den infrastruktur och välfärd de vill ha. Det är ju så ett multikulturellt samhälle fungerar vilket svenska politiker bestämt att vi skall ha. (Även om svenska politiker inte har begripit konsekvenserna därav). Varför tvinga dem till integration om de inte vill? De har inget intresse i dagens svenska livsstil och dess brist på normer. De har inte kommit till Sverige för att bli som svenskar utan de har flytt från förhållanden som de inte kan leve med. Det naturliga för dem hade varit att fly till ett annat muslimskt land som Saudiarabien, Pakistan eller Indonesien. Men många svenskar vill så gärna att de skall komma för det vill göra gott. Såvida de inte redan ser Sverige som ett partiellt muslimskt land? Genom internet och svenska moskéer kan de fortsätta med att hålla kulturella kontakt med sina hemländer och behöver inte bekymra sig om att fira jul eller dansa kring midsommarstången.

  Liked by 5 people

  • Erik skriver:

   Det finns 56 stycken muslimska länder som på ett alldeles utmärkt sätt visar hur det går när muslimer råder sig själva.

   Samtliga dessa 56 länder är mer eller mindre dysfunktionella.

   Situationen leder naturligtvis till att man gärna söker sig en annan tillvaro än den som det innebär att leva i ett muslimskt land, till exempel kan man tänka sig att leva bland otrogna hundar och strukturella rasister för att undkomma sina muslimska fränder.

   Är det inte märkligt? Att muslimska länder inte duger åt muslimer?

   Liked by 7 people

   • arne f jaderfa skriver:

    Det hade då varit intressant att höra ”skinnysteels” åsikt om vilka länder som är muslimska, Sverige kanske?

    Gilla

  • Ådärkomdenja skriver:

   Parabolbranschen har fått ett rejält uppsving i no-go-zonerna. I stort sett varenda lägenhets ytterfasad i invällarghettona är belamrad, ser bedrövligt ut, som en gigantisk tefatsparad. Inkl deras cyklar och barnvagnar, som släpas ut på balkongerna, dom är mycket medvetna om sin egen tjuvnadskaraktär. Programvalen i TV är enkelriktade, hemlandstoner det enda som betyder något.

   Liked by 1 person

 3. arne f jaderfa skriver:

  Jat tycker Omar gör ett utmärkt jobb, till och med fantastiskt jobb av att beskriva islam från olika vinklar men jag undrar om det han skriver tränger fram till en ny nivå av insikt hos många svenska skribenter på denna blogg. Jag tror många som läser vad han skriver ändå inte tar det till sig så att de känner att det är relevant, och inte enbart som en intellektuell diskussion.

  Jag tror att just på denna blogg det beror på att dessa inlägg är skrivna av folk utan fantasi.

  Jag tror att vi har hamnat där vi hamnat i Sverige beror på, utöver indoktrinering och en förljugen statsapparat, även beror på att många människor saknar antingen analysförmåga, fantasi eller empati i olika grad. Saknas analysförmågan så är det mycket svårt att förstå det som sker, man är som drivved på havet till man själv ser saker med egna ögon, då reagerar man. Har man däremot analysförmåga som många på denna blogg men saknar fantasi, så förmår man inte föreställa sig att t.ex Lars Hamsa på denna blogg är delvis det som Omar skriver om, man har inte fantasi nog att föreställa sig att ens egen säkerhet är under hot och att vårt samhälle som helhet möter det värsta hotet någonsin i form av islam. Fantasi krävs även för att kunna vara rationellt empatisk, inte bara emotionellt. Den emotionella empatin blir alltid offer för en Alan Kurdi, inte de flickor som blir slagna, eller stenade, i t.ex Afghanistan. Den emotionella empatin är ett lätt offer för ensamkommande flyktingbarn, ”barn” som kanske i själva verket är en del av problemet i de länder de kommer ifrån, man riktar sin godhet mot de som kanske är de ondaste i denna ekvation, de fruktansvärda män som tex Malala talar om. En rationell empati däremot försöker moderera sin känsla med förnuft och inser att det alls inte enbart är offer som kommer till Sverige, utan många förövare, därav våldet och Kungsträdgården och våldtäkterna, detta är helt enkelt inga offer, de är förövare.

  Om det finns någon tro eller kultur eller människor som är värda att frukta och hata så frågar jag mig vilken eller vilka det skulle vara? Ni måste välja någon, eller tror ni gott om alla? Att tro gott om alla är att låta de onda styra. Jag anser att det är så uppenbart att mycket inom islam, själva kärnan, är värd att både frukta och hata, liksom nazismen, det är en förnekelse och avsaknad av antingen analysförmåga, fantasi eller empati att inte landa i denna slutsats.

  Liked by 7 people

  • Hortensia skriver:

   Att tro gott om sina medmänniskor är en ”typiskt svensk” egenskap med djupa rötter i vårt tidigare så innerligt trygga och civiliserade samhälle.

   Personligen befarar jag att massinvasionen av främmande människor, som på oklara grunder verkligen känner djupt förakt och glödande hat mot sina medmänniskor, kommer att göra även oss till betydligt sämre människor i en rasande snabb takt.

   ”Profilering” följd av kompromisslös assimilering eller omedelbar repatriering av migranterna är, enligt min mening, absolut enda chansen till att återskapa och bevara ”Det Goda Samhället”.

   Liked by 3 people

   • Nessa skriver:

    Från att ha varit mycket positiv till invandring, andra kulturer etc har jag med islams intrång i Sverige dessvärre hamnat i samma sinnelag som du, Hortensia. Är det min främlingsfientlighet? Absolut inte. Som jag just berättade, har jag alltid varit mycket positiv till främlingar. Men, det är något med så många, majoritetens är jag rädd, muslimers attityd: det är de som är främlingsfientliga, också mot människorna i de länder som generöst tagit emot dem. Jag finner det obehagligt och oacceptabelt. Kombinationen med just det du nämner, svenskars benägenhet att alltid tro alla om gott, leder sakta men helt säkert mot katastrof.

    Mohamed Omars envisa upplysningsverksamhet är en liten fackla i ett kompakt mörker av politisk/medial blindhet.

    Liked by 3 people

   • Hortensia skriver:

    Exakt så, Nessa, främlingsfientlig är ju den som är fientligt inställd – inte den som, på goda grunder, är rädd för att se sin omgivning drabbas oåterkalleligt av ett våldsbejakande, kvinnoförnedrande, hatiskt, ociviliserat, invasivt och kulturellt fullkomligt inkompatibelt fenomen, som islamism.

    Polisen varnar redan flickor och vuxna kvinnor från att gå ut i lilla Östersund och Kungsbacka, där ynglingar med osvenska signalement sprider skräck. Man varnar alltså en numera rädd befolkning för fientligt inställda främlingar. Hur kunde det bli så här?

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   För att fördjupa den analysförmåga, fantasi och rationella empati som Arne F Jaderfa efterlyser, måste jag anbefalla alla att gå till Avpixlat och läsa Julia Caesars söndagskrönika ”Syndabocken”. Det är en isande beskrivning av klappjakten på ”Fjordman”, som med djup kunskap om islam hade skrivit islamkritiska essäer och som efter ABB:s bombdåd i Oslo och slakt på Utöya blev politiker- och journalistkårens perfekta syndabock. Allt kan hända även i Sverige.

   Det finns verkligen skäl till djup pessimism om utvecklingen i västländerna. Sverige är bara det mest extrema föregångslandet, där allt syns tydligast. Ett djupgående generationsskifte i tänkandet har slagit igenom i hela samhället, så att det nu domineras av infantilisering, feminisering, vänsterutopism, atomisering och försvarslöshet mot propaganda och destabilisering. Samhällets kärna är därför enligt sin egen logik på väg mot upplösning på alla plan. Den präglas av eftergivlighet, saknar motståndskraft, överlevnadsinsinkt och överlevnadsförmåga. När samhället nu konfronteras med islams extremt hårda och oföränderliga kärna kan sannolikt bara enstaka medborgargarden och kriminella gäng komma att bjuda våldsamt motstånd. SD och nationalismen i Sverige är nog dessvärre alltför diffusa och begränsade för att kunna påverka tillräckligt mycket, men naturligtvis bör de stödjas. Den enda ideologin som skulle kunna förändra tänkandet skulle finnas i en politisk idékonservatism som är nästan okänd i Sverige och som måste vara förenad med politiskt mod och hårda nypor. Partipolitiskt skulle den kunna placeras i skärningspunkten mellan (m), KD och SD, men ledarpersonerna och den konkret utformade idékärnan saknas och en så djupgående förändring av tänkandet och opinionen som skulle behövas ter sig utopiskt än så länge.

   Liked by 4 people

  • Jasa skriver:

   Under min dryga 40-åriga arbetsliv har jag jobbat tillsammans med människor som betraktar sig som muslimer, dessutom åker jag regelbundet till Tensta och ibland till Rinkeby för att handla (oftast lammkött, frukt och grönsaker). Jag har aldrig känt mig hotad och illa behandlad av muslimer. En sak är att kritisera en religion, åsikter och värderingar, samt de som har makt och ansvarar för att sprida och tillämpa dess filosofi. Jag hatar amerikanskt och israels politik, men har inget emot amerikaner eller israeler, snarare tvärtom.
   Jag önskar DET GODA SAMHÄLLET kunde bli en plattform för de som motsätter sig massinvandring, inte en plattform för att spä på fördomar och slå ner mot vanligt folk.

   Gilla

 4. Gösta Johnsson skriver:

  Att svenska staten på olika sätt ger bidrag till islamiska förbund och moskeer är klart olämpligt. Vem har gett våra myndigheter denna rätt? Om våra regler och förordningar ger utrymme för statliga bidrag till dessa verksamheter måste snarast regelförändringar ske och nya förordningar som öppnar den möjligheten revideras.
  Allt vad jag hittills hört om och läst om islam är bara negativt. Hur kan någon upplyst svensk över huvud taget acceptera att denna religion med dess odemokratiska irrläror får spridas i Sverige….och än mindre ges bidrag av allmänna medel?
  Tack Mohamed Omar för din upplysande gärning i DGS och andra medier du använder dig av.

  Liked by 4 people

 5. Hovs--hallar skriver:

  Än en gång ett lysande inlägg av Mohamed Omar. Och varför får inte han publicera sina texter på ledarplats i tex. Dagens Nyheter, där de egentligen borde vara självskrivna?

  Jo därför att ‘gammelmedia’ i Sverige är i händerna på mångkulturalisterna, en vänstersekt som föraktar vår egen kultur och istället gullar med främmande kulturer, som påstås ”berika” oss!

  Anhängare till den sekten kan tex. påstå att det är mer lönsamt att importera sk.”ensamkommande” från Afghanistan än att föda upp svenska barn, då de förstnämnda kommer i arbete efter några få år medan det tar mer än 20 år innan ett svenskt barn blir lönsamt!! En viss kolumnist på DN företräder den åsikten.

  Den mentalitet som ligger bakom ett så barockt påstående är helt enkelt skrämmande. Våra egna barn ses alltså som UTBYTBARA mot personer från en helt främmande kultur med för oss främmande kulturella värderingar — som tex. inkluderar sexuella övergrepp mot svenska kvinnor!

  Mångkulturalisterna vill utplåna oss som folk, på motsvarande sätt som en invaderande armé strävar efter att med våld ta över ett lands naturresurser och tvinga på de överlevande innevånarna de nya herrarnas livsstil.

  Ett normalt fungerande land skulle aldrig tillåta en invasion av ett mot oss fientligt främmande folkslag med främmande och för oss motbjudande värderingar — men mångkulturalisterna har i praktiken tagit makten i Sverige och strävar efter att steg för steg förstöra vårt land, med asylinvandringen som sitt främsta vapen.

  Denna process hyllas i media och alla som försöker opponera sig stämplas som ”främlingsfientliga” och ”islamofober”.

  Liked by 4 people

 6. skinnysteel skriver:

  Finns inte mycket i texten att anmärka på. bra jobbat. Så vad är problemet ?.
  enda frågan som kan noteras är den sista raden: om du syftar på ISIS så är dessa inte muslimer..

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Och det märks på fördelningen av sympatier för deras nidingsdåd bland muslimer respektive icke-muslimer?

   Gilla

  • hemmnet2014 skriver:

   Huruvida isis är muslimer eller inte är väl snarare en fråga om hur mycket…

   De flesta muslimerna lägger vikt på andra områden inom islam än vad isis gör. Likväl härleder isis sin verksamhet från islams urkunder. De islamska sekterna äro legio.

   Kommunismen som ideologi är fullt jämförbar. Det finns hundratals olika kommunistiska sekter, med eller utan fiendskap dem emellan, men alla har Marx (och andra kommunistteoretiker) som utgångspunkt…

   Vi har också många som hävdar att vi aldrig har haft någon ‘riktig’ (eller ‘äkta’) kommunism som styrelseform i världshistorien.

   Gemensamt för islam och kommunism är tydligen att ideologierna lämpar sig åt sekterism och fiendskap.

   Liked by 1 person

  • Lennart skriver:

   ISIS is implementing Sharia Law, rooted in eighth century Islam, to establish a society that mirrors the region’s ancient past.

   Gilla

 7. Tahmas Nuri skriver:

  Jag fick höra en intressant sak igår gällande den politiska och mediala tankegången avseende Islam.
  Jag kom i diskussion med en offentlig person som faktiskt kunde ge mig ett rakt svar på varför politiker, media, vänstern och de ultraliberala inte tog avstånd från islams dogmer.
  Innan jag går in på svaret så bad jag personen att efter mina argument inte använda orden islamofob, rasist, fördomsfull samt bigott. Detta visade sig vara en väldigt svår övning för den här personen men vi lyckades genomföra en hyfsat vettig diskussion.
  Nu till pudelns kärna. Varför har ovan grupper så svårt att se hur islam inte är kompatibelt med demokratiska värderingar. Har ni läst Koranen och Sunna? Har ni satt er in i sharialagarna och dess konsekvenser för en demokrati? Synen på homosexuella och synen på andra religiösa grupper.
  Svaret var nej men ”jag känner en del muslimer och det du påstår om islam är inte sant”. Det svaret var väntat. Jag frågade om personen kände andra människor som hade en annan åsikt än personen själv och svaret var nej dvs trolig block på Facebook.
  Jag kan inte här och nu gå in på hela diskussionen men det var en sak som jag har misstänkt men som jag nu fick bekräftat. Skälet till att man tar islam i försvar i alla lägen oavsett vad som ligger till grund för kritiken av den var att ”muslimer är förtryckta”
  Alla muslimer är och har alltid varit förtryckta enligt personen. Jag frågade var den teorin kom ifrån och fick till svar att ”så ser vi på det och så säger även historien”

  Det finns alltså en teori bland de här människorna som bygger på alla muslimer har varit och är förtryckta och därför så finns det inget skäl alls att ifrågasätta deras religions dogmer eller hur de väljer att utöva den.

  Givetvis argumenterade jag emot den teorin men det är en annan historia.

  Gilla

 8. Arne f jaderfa skriver:

  Det hade varit intressant att läsa vad utlandssvensk hade haft att säga om den senaste utvecklingen på bloggen, hans försvinnande och Lars alias ”skinnysteel” uppdykande är väl bara en tillfällighet..

  Gilla

 9. Kim skriver:

  Skinnysteel, din kommentar kl. 12:31 gör mig väldigt nyfiken. Skulle du vilja berätta hur ett äkta muslimskt land ser ut enligt dig?

  Gilla

 10. Jonas Nilsson skriver:

  Kommentaren av SKINNYSTEEL 9 mars, 2016 at 12:29 förklarar väl varför detta inte är texter som förs direkt vidare. Däremot använder nog betydligt fler det som underlag, som kunskap.
  Frågan är väl bara hur mycket man kan begripa utan någon större helhetsbild av vad muslimsk tro och kultur kan vara och hur olikt den har tagit och kan ta sig beroende på var man är. På samma sätt som med andra övertygelser. Det finns fler än 59 ”muslimska” kulturer.
  Det är förvisso en utmaning att försöka beskriva vad som sker när föräldrar på svensk skola dristar sig till att träffa tillsynes mer hårdkokta imamer, särskilt om det är eller stämplas som förbjudet. Framför allt är det väl spännande. Jag kan fråga mig om det skulle vara möjligt att beskriva en Livets ords representants besök på svensk skola, för 20 år sedan, på samma sätt? Då var det inte yxan man dolde under kappan utan kanske lite smisk. Genren är inte uppfunnen idag.
  Det finns muslimer i flera av våra större städer och på vår landsbygd idag. Vilket är farligast; att det har en specifik ev tuff praktik eller att de är styrda av krafter som vi inte har grepp på? Till Omar: låt oss gärna lära känna lite mer om bakgrund och traditionstendenser som dessa kan ha i bagaget. Vad det blir av det i Sverige är en helt annan femma.
  Visst kan det vara skönt att få se åtminstone vilka vi inte vill ha som grannar eller lärare till våra barn i skolan, men vad lär vi själva våra barn när det gäller tro och kultur? Vad tycker Omar att vi ska lära?
  Här lär sig invandrade från olika sammanhang snabbt att vi är ganska nollställda. Det är det farliga, för dem. För vi vet inte hur vi vill ha det. Vi ska rösta först, och om de får fler röster vinner de. Så har vi bestämt. Det skrämmer. Det var tyvärr så det var i Tyskland när det begav sig.

  Gilla

 11. phnordin skriver:

  Med tanke på hur många invandrare vi har i Sverige och hur lite vi egentligen vet om dessa nya kulturer på vår mark vore det då inte bra att försöka tränga in i dem och förstå dem bättre? Vad Omar skrivit ovan är prov på stor sakkunskap inifrån. Tack och lov att du skriver om denna kultur. Jag kan inte tänka mig någon annan som har mod att göra det och gör det med sådan vederhäftighet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s