Expressen-krönikören Bilan Osman vill inte ha ett samtal om stening i islam

mohamed omar

Mohamed Omar

I ett inlägg den 21 februari här på Det Goda Samhället berättade jag att Expressen-krönikören Bilan Osman, som är troende sunnimuslim, inte ville fördöma stening. Det var helt rätt. I en Twitter-konversation den 17 februari gjorde jag upprepade försök att få henne att fördöma stening. Förgäves. Det hette att jag borde fråga en teolog istället. Underförstått: stening är en teologisk, inte en moralisk fråga. Om det är rätt eller fel avgörs av de muslimska teologerna.

Efter att inlägget publicerats tog jag kontakt med Bilan på Twitter igen. Nu var hon plötsligt villig att fördöma stening. Hon skrev: ”Lol? Fördömer stening, våld mot kvinnors kroppar i alla lägen.”

Det gladde mig oerhört! Särskilt med tanke på att en majoritet av muslimerna i flera muslimska länder tycker att stening är en rimlig bestraffning för äktenskapsbrott. Och inte bara det. Min erfarenhet av troende muslimer i Sverige är att man försvarar stening. I Uppsalamoskén fick till och med skolklasser på studiebesök lära sig av guiden att stening var riktigt. Att en troende muslim som Bilan Osman vågar fördöma det hemska straffet är inte en liten sak.

Därefter frågade jag om hon ansåg att profeten Muhammed gjorde fel som lät stena kvinnor. För det gjorde han enligt texter som hålls för äkta av mainstreammuslimer. Hon svarade: ”Jag anser att profeten Mohammed gjorde en del fel, ja.”

Detta uttalande är om något ännu större. Om fler muslimer vågade erkänna för sig själva och andra att vissa av Muhammeds lagar är felaktiga och borde avskaffas skulle vi så småningom kunna reformera islam till en religion som passar in i ett demokratiskt, sekulärt samhälle. Men jag var fortfarande inte säker på vilka fel hon menade att Muhammed gjorde. Menade hon att han gjorde fel när han lät stena kvinnor? Det var inte tydligt.

Hon kanske istället syftade på andra fel som är erkända i den islamiska traditionen och som är helt okontroversiella. Det finns till exempel en berättelse i Koranen om hur Muhammed ignorerade en blind man av låg börd eftersom han var inbegripen i ett samtal med högreståndspersoner. För detta blev han tillrättavisad av Gud. Han erkände sitt misstag. Det finns fler exempel.

Vad jag ville veta var om hon ansåg att Muhammed gjorde fel när han lät stena kvinnor. På detta fick jag inget svar. Varför är det viktigt? Därför att Muhammed aldrig ändrade sig. Det finns ingenting sådant i någon text. Tvärtom insisterade han och hans närmaste följeslagare på att stening var riktigt. I de fall då Muhammed begick misstag ändrade han sig, men inte i fallet stening.

Texterna om stening finns i de böcker som har högst status och anses vara mest trovärdiga inom den sunnitiska traditionen. Därför har stening tillämpats som straff för äktenskapsbrott genom alla tider i alla islamiska länder och gör det än idag på vissa platser. Därför har också steningsstraffet stort stöd bland både muslimska lärde och lekmän.

En opinionsundersökning som utfördes av Pew Research Center år 2013 fann att 86 procent av muslimerna i Pakistan stödde stening, liksom 84 procent i Afghanistan, 81 procent av palestinierna, 80 procent av egyptierna, 65 procent av jordanierna och 57 procent av irakierna. Detta är alltså hela befolkningen, varav majoriteten är lekmän. Tittar man bara på de religiösa ledarna torde siffrorna vara högre.

När Bilan Osman fördömer stening, men underlåter att fördöma att Muhammed lät stena kvinnor skulle detta kunna tolkas som att stening var rätt när Muhammed dömde till det, men inte när andra gör det i vår tid. Som att det finns stening på bra sätt och stening på dåligt sätt. Grundproblemet kvarstår: som muslim tror man på en profet som stenade kvinnor. Och denne profet anses stå för den högsta moralen och vara en god förebild.

Men kanske anser Bilan att texterna om stening är falska? Det är i så fall mycket kontroversiellt i ett islamiskt sammanhang. För i samma samling finns också texterna om hur man ber och hur fastar och mycket annat. Om texterna om stening är falska hur blir det då med dessa andra texter? Varför är de falska men inte de andra? En stor del av religionsutövningen är beroende av dessa texter. Koranen utgör bara en liten del av islams samlade textunderlag.

Men Bilan Osman ville inte fortsätta ordväxlingen på Twitter, vilken skulle kunna ha blivit riktigt intressant och upplysande för både muslimer och icke-muslimer. Det finns många saker som behöver redas ut. Om islam ska kunna reformeras behöver vi öppna för ärliga samtal. Tyvärr är det få troende muslimer som vill vara med och samtala.