Nato kan rädda liv genom att föra migranter tillbaka till Turkiet

mohamed omar

Mohamed Omar

Sveriges Radio rapporterar den 25 februari att den västerländska försvarsalliansen Nato ska stoppa migranter som kommer med båtar från Turkiet till Grekland. Men rubriken ”Nato stoppar flyktingar på havet” är missvisande. Man får intrycket att alla som sitter i båtarna flyr från krig och förföljelse. Migranterna kommer från Turkiet som är ett säkert land.

”Människor som kommer från Turkiet och som räddas till havs kommer att föras tillbaka till Turkiet”, förklarar Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Läs mer

EUs sista chans

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag letar förgäves i svenska media efter fakta om den europeiska migrantsituationen så jag går ut på nätet och letar. Det här är ungefär vad jag tror mig ha hittat.

Under årets första månader har omkring 100 000 migranter anlänt till Europa från Turkiet. Det är tio gånger så många som under samma period förra året. Om några veckor börjar våren och då förväntas flödena öka, inte bara till Grekland, utan också till Italien, dit migrationen delvis tycks ligga nere under vintern.

Antalet asylsökande i Sverige är trots detta fortsatt jämförelsevis lågt med en bit över 600 ankommande i veckan. Hur kan det komma sig? Beror det på de svenska gräns- och ID-kontrollerna?

Läs mer

Våga lämna de vanliga trygghetszonerna

bert stålhammar

Bert Stålhammar

År 1985 köpte jag min första dator. Det var en enkel Macintosh utan hårddisk. Framgångssagan om Steve Jobs och Apple är numera ett väl känt exempel som bekräftar organisationsteorins tes om att de personer som bäst skulle behövas för att utveckla den egna organisationen stöts ut på grund av sitt nytänkande. De epokgörande uppfinningarna görs ofta i de enkla ”garagen”. Trots starkt motstånd mot idén fanns den där helt plötsligt, mobiltelefonen som snart blev Smart Phone som fullständigt tack vare internet revolutionerade inte bara kommunikationsområdet utan i stort sett hela världen.

Organisationer skapas för att lösa en eller flera uppgifter i den värld och i det kontext man verkar. När ledningen av en organisation märker att tiden har förändrats och att de produkter, tjänster eller ideologier man erbjuder inte längre efterfrågas så startar en intensiv aktivitet med syftet att bevara organisationen.

Läs mer

Några möjliga tvångssyndrom

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Eftersom den politiska makten numera endast kommunicerar med medborgarna medelst floskler och besvärjelser måste medborgarna gissa hur de tänker och vad de har för avsikter. Här är några olika gissningar kring frågan om hur makten förhåller sig till migrantsituationen.

För en vanlig medborgare som inte är rasist i bemärkelsen att han tycker att snart sagt alla människor i Mellanöstern och Nordafrika måste få komma till Sverige för att de ska få en chans att göra något vettigt av sina liv och ej heller tror på påståendena 1) att alla migranter är krigsflyktingar och 2) att nästan alla migranter är syriska läkare, för en sådan vanlig medborgare förefaller den svenska migrantsituationen absurd och den svenska migrationspolitiken, i den mån det finns någon, huvudlös.

Läs mer

Gästskribent Anders Björnsson: NATIONELL STOLTHET!

logo­DGSNationalismen var 1800-talets stora liberala projekt. (Ett annat var frihandel, ett tredje slaveriets avskaffande.) Den var riktad mot den dynastiska världsordningen – mot kungarnas Europa, mot aristokratin vid makten. Nationalstaten blev medborgarsamhällets klippa. Först med medborgarsamhället på plats kunde demokratin byggas. Där dessa förutsättningar saknades misslyckades alla demokratiska strävanden. Tyvärr är det så.

Det här är en historiesyn som många inte vill veta av idag. För tjugofem år sedan predikades nationalstatens död – då var det EU/EG och regionernas Europa som gällde. Detta var emellertid en något kuriös uppfattning. I själva verket befriades ju just då många av Europas nationalstater ur sin sovjetimperiella tvångströja och kunde äntligen börja leva ett fritt liv. De sociala revolutionerna i Sovjetunionen med lydstater blev också nationella.

Läs mer

Ett brev till John Bull

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den 23 juni ska Storbritannien rösta om ett eventuellt utträde ur Europeiska Unionen. Det är en stor sak. Om John Bull – som är engelsmannens symbolnamn på sig själv – skulle fråga mig om min åsikt så skulle jag svara så här.

Dear John,

Det är vänligt av dig att fråga. Jag framför dessa synpunkter med största ödmjukhet; vem är jag att ge dig några råd?

Läs mer

Gästskribent Hans Jensevik: Spotta stenen blöt innan krisen!

logo­DGSVåra riksdagsmän har till sin förskräckelse upptäckt att folket är mer välinformerat om verkligheten i Sverige än vad de själva är. Nu försöker partierna springa ikapp väljarna genom att lansera diverse förslag som liknar kopior av redan tidigare misslyckade åtgärder. Inom arbetsmarknaden ytterligare anställningsformer, inom bostadspolitiken ökade subventioner till bygge av hyresbostäder etc. Partierna vill få tiden att gå till valet 2018 och det bättre läge som man hoppas på därefter. Enligt opinionsundersökningar instämmer en knapp majoritet av folket och förkastar idén om ett extraval.

Nu finns det analyser för Södertälje kommun och Malmö stad som visar att tiden för taktiken att invänta valet 2018 inte finns. Åtgärder måste vidtas nu. Redan 2014 fanns 40 kommuner som liknar dessa två kommuner som sedan länge haft alltför snabbt växande kostnader för social verksamhet.

Läs mer

Magiska krafter

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Antag att du under dina vidsträckta resor till oupptäckta länder hamnar i ett samhälle där alla människor en gång vart fjärde år samlas på en öppen plats för att utse en kommitté som under den kommande fyraårsperioden ska lösa samhällets alla problem. Att jag formulerar mig på detta sätt beror på att jag själv faktiskt råkat hamna i ett sådant samhälle.

Det märkvärdiga med det samhälle jag upptäckte var att människorna faktiskt trodde att den där lilla kommittén – den bestod bara av några hundra människor av en total befolkning på säkert flera miljoner – kunde lösa de övrigas problem. Jag säger det igen så att du verkligen förstår hur dessa människor tänker: av en befolkning på låt oss säga tio miljoner skulle runt 350 stycken ta hand dels om sig själva, dels om de övriga 9 999 650 personernas välfärd.

I själva verket handlar det inte ens om 350 stycken eftersom dessa enligt de lokala sedvänjorna utser en lite grupp om kanske tjugo personer som egentligen förväntas göra hela jobbet. Jag ser att du misstror mig.

Läs mer

Fattigdomens och rikedomens värderingar

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag brukar säga att 1900-talet, särskilt femtioårsperioden 1920 till 1970, var den märkvärdigaste epok som mänskligheten någonsin fått uppleva. I västvärlden lyftes nämligen hela samhällen från fattigdom till rikedom. Den mest eftersatta förortsbo i väst lever numera materiellt sett ett bättre liv än kungar gjorde för några hundra år sedan om man tänker på hälsa, hygien, matvanor, sannolik livslängd och sådant. Och detta märkvärdiga hände under den korta epoken utan att någon hade planerat eller förutsett det.

Jag tror att västsamhällenas dominerande värderingar har ändrat sig på ett lika fundamentalt sätt som de materiella villkoren. Tidigare levde vi fattigdomens värderingar. Numera lever vi rikedomens värderingar.

Läs mer

Gästskribent Lennart Göranson: Civis

logo­DGSNu börjar locken lyftas på många håll. Allt fler kritiserar etablerade föreställningar utan att hejdas av rädsla för brännmärkning, eller åtminstone med förhoppningen att de som stämplar seriösa debattörer som ”rasist” eller ”fascist” åtminstone får mothugg. Kritiken kan riktas mot så kallad progressiv pedagogik i skolan eller mångfaldsindoktrinering (aktuella exempel Entreprenöriellt lärande rent flum respektive Vem granskar mångfaldsytligheten?), kulturrelativism, identitetspolitik, kontraproduktiva biståndssatsningar, journalistisk manipulering, Sveriges roll som ”moralisk stormakt” och mycket annat. På asylpolitikens område förefaller pendeln ha svängt så radikalt att det som nyss inte fick uttalas redan har blivit majoritetspolitik.

Det kan vara så att vi befinner oss i en gynnsam situation för omprövning och nytänkande. Men det är inte, med Strindbergs ord, tillräckligt att riva för att få luft och ljus. Inte heller kan vi, som i Monopolspelet, gå tillbaka till ”Gå” utan att passera fängelset. I stället är det viktigt att fylla det tomrum som uppstår när kvasten har gått med nya berättelser, nya visioner som kan leda vidare.

Läs mer

En fast idé

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Människan skapar förståelse med hjälp av idéer som pusslas ihop till en bild som vi känner igen och tycker oss begripa. Dessa idéer – eller tankefigurer, memer, uppfattningar eller vad man vill kalla dem – sönderfaller i två typer: formbara idéer och fasta idéer.

De formbara idéerna är sådant som den gängse debatten gäller och som så kallade opinionsbildare och politiker pratar om, till exempel om Nobelhuset på Blasieholmen bör byggas eller inte, om Margot Wallström gjorde något skumt när hon fick en lägenhet av fackförbundet Kommunal. Jag kallar dem formbara eftersom de knådas av samtal och skriverier och inte funnit någon slutgiltig form så länge detta masserande pågår.

Läs mer

Gästskribent Arne Weinz: Ett tankeexperiment: Europas Förenta Stater (USE)

logo­DGSFör inte särskilt länge sedan lobbade Fredrik Reinfeldt för att Turkiet skulle bli medlem i EU. Carl Bildt var besatt av att få in Ukraina i unionen, vilket delvis utlöste ockupationen av Krim och krig i Ukraina. Birgitta Ohlsson såg möjligheter för EU-expansion till länder som Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och till och med öster om Kaspiska havet. På vilka grunder beviljades Bulgarien och Rumänien medlemskap? Idag har den febriga expansionsberusningen lagt sig. EU lider av elefantiasis och vi bevittnar nu vad som kan vara unionens sammanbrott.

Var EU i själva verket dömt att falla redan från början? Jag tror det. Organisationen är ett hafsverk, ett elitprojekt utan förankring hos medborgarna, byggt av flåsiga politiker som ville skriva in sig själva i historieböckerna. Starka och motstridiga krafter sliter nu unionen i stycken alltmedan käbblet fortsätter på 24 språk.

Läs mer

Expressen-krönikören Bilan Osman vill inte ha ett samtal om stening i islam

mohamed omar

Mohamed Omar

I ett inlägg den 21 februari här på Det Goda Samhället berättade jag att Expressen-krönikören Bilan Osman, som är troende sunnimuslim, inte ville fördöma stening. Det var helt rätt. I en Twitter-konversation den 17 februari gjorde jag upprepade försök att få henne att fördöma stening. Förgäves. Det hette att jag borde fråga en teolog istället. Underförstått: stening är en teologisk, inte en moralisk fråga. Om det är rätt eller fel avgörs av de muslimska teologerna.

Efter att inlägget publicerats tog jag kontakt med Bilan på Twitter igen. Nu var hon plötsligt villig att fördöma stening. Hon skrev: ”Lol? Fördömer stening, våld mot kvinnors kroppar i alla lägen.”

Det gladde mig oerhört! Särskilt med tanke på att en majoritet av muslimerna i flera muslimska länder tycker att stening är en rimlig bestraffning för äktenskapsbrott. Och inte bara det. Min erfarenhet av troende muslimer i Sverige är att man försvarar stening. I Uppsalamoskén fick till och med skolklasser på studiebesök lära sig av guiden att stening var riktigt. Att en troende muslim som Bilan Osman vågar fördöma det hemska straffet är inte en liten sak.

Läs mer

Gästskribent Annette Johnnerfelt: Kommuninvånare är integrationsansvariga

logo­DGSDuktiga och tåliga svenska kommuninvånare som betalar en av världens högsta skatter är även ansvariga för nyanländas integration. Från statlig styrning genom institutionella direktiv till kommunala handlingsplaner. Från kommunala handlingsplaner till möten mellan människor.

Migrationsverket fick utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till samtliga kommuner 1 januari 2014 (1994:137 ändring SFS 2013:755). Anvisningen skall ske i anslutning till barnets asylansökan och kommunen ska ordna boende, god man och skolgång (prop. 2012/13:162). Boende för ensamkommande barn har fungerat bra på min bostadsort i Vellinge kommun. Småskalighet och individuella möjligheter. Grannar bakar kakor och tittar in på boendet.

I andra kommuner har idag våld och kriminalitet blivit en del av vardagen. Rättssystemet har inte kapacitet att överföra samhällets värderingar utan unga män av oidentifierad ålder kan begå kriminella handlingar och vara ute på gatan samma eftermiddag. Kommuninvånare får successivt ändra sin livsstil och bli medvetna om otryggheten.

Läs mer

Bör Sverige gå med i NATO?

Stefan

Stefan Hedlund

Frågan om ett möjligt svenskt medlemskap i den västliga försvarsalliansen Nato var länge belagd med ett mycket starkt tabu. Detta är nu på väg att i grunden förändras. Rysslands allt mer aggressiva uppträdande, kriget i Ukraina och insikten om att vårt eget land bara går att försvara under en vecka har skapat sådan oro att den allmänna opinionen för första gången visar en övervikt för dem som önskar ett medlemskap.

Att förespråka anslutning till Nato är förvisso fortfarande vanskligt, men ”åsiktskorridoren” har vidgats betydligt. Detta är dock långt ifrån detsamma som att saken är klar. Problemet ligger i att vi, efter halvtannat decennium av djupt oansvarig nedrustningspolitik, inte längre har särskilt stort handlingsutrymme.

Läs mer

Allt fast förflyktigas

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det kan finnas läsare av den här bloggen som inte är förtjusta i Karl Marx, men det är jag. Det förekommer att jag skryter med att jag troligen är den ende nu levande svensk som läst alla fyra banden av Kapitalet.

Det är inte så att jag tror på arbetsvärdeläran, som är det bärande elementet i Marx ekonomiska teori, men filosofer väcker inte nödvändigtvis respekt för att de har rätt, utan för de kraftfulla perspektiv de i enstaka fall förmår anlägga på tillvaron. Genom sin indelning av samhället i kapitalist- och arbetarklass lyckades Marx som ingen annan tänkare sätta sin prägel på hela förra seklets självförståelse. Om detta var ”rätt” eller ”fel” spelar inte så stor roll; det var stort nog att nästan alla människor anslöt sig till synsättet. Och vi håller oss krampaktigt fast vid denna tudelning, exempelvis när vi envisas med att tala om ”socialistiska” och ”borgerliga” partier.

Läs mer

Gästskribent Lennart Bengtsson: Engelska som officiellt (andra) språk i Sverige

logo­DGSI gällande svensk språklag från 1 juli 2009 är huvudbeslutet att värna om svenska språket och den språkliga mångfalden i Sverige. Förutom svenskan har Sverige fem officiella minoritetsspråk; finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani och jiddisch. Trots att språklagen inte ens är sju år föreslår jag en ändring som bättre reflekterar den värld vi lever i idag.

Globaliseringen fortskrider i snabb takt och de medborgare som har svenska som sitt huvudspråk minskar fortlöpande. Vidare är det ingen tvekan att engelskan tveklöst har blivit vår tids lingua franca och är mer eller mindre det helt dominerande språket i vetenskap, teknik och business liksom inofficiellt även i politik trots enorma satsningar på simultantolkning och översättning som exempelvis har infört inom EU. Byråkratin och kostnaden för detta är ytterst omfattande. Att använda mer än ett språk är inte heller något nytt för Sverige och redan under medeltiden var lågtyskan landets kommersiella språk och latinet var ända till slutet av 1700-talet det vetenskapliga språket.

Läs mer

Maggan införde skolpengssystemet i Sverige

8-26-13_11971

Patrik Engellau

År 1991, efter de borgerligas valseger, blev jag ombedd att av kommunstyrelsen i Vaxholm att införa ett pengsystem för skola, barn- och äldreomsorg. Jag hade skrivit böcker om sådant och kuskat runt i kommunerna och berättat och ritat på vita tavlor. (Jag tror jag höll samma inspirerande föredrag trehundra gånger. Det spelades in på video och gick runt i kommuner och landsting.)

Det är väldigt mycket pyssel med en sådan reform. Vilken grad av frihet skulle kommunen ge åt sina olika skolor, dagis, fritids och boenden? Hur skulle löner sättas? Vad skulle hända om någon enhet gick med förlust? Skulle ett kommunalt dagis på fritt bevåg kunna byta lokal till något billigare?

Läs mer

Slapp journalistik vilseleder om asylsökare

mohamed omar

Mohamed Omar

I krönikan ”Finns det verkligen inte några råskinn kvar på SVT längre?” (15/2) efterfrågar Johan Croneman på Dagens Nyheter tuffare tag. ”Att vara tuff journalist i en politisk tv-debatt är inte detsamma som att vara otrevlig. Det är göra sitt jobb”, skriver han.

Det är som om ett ”mellomys” har lagt sig som en ”våt filt över hela landet”, fortsätter han. Jag tycker mig också ha känt av det där mellomyset. Men inte bara i Sveriges Television utan även i andra medier. Nyligen rullade en några veckor gammal Svenska Dagbladet-artikel förbi i mitt Facebook-flöde. Den beskrev fenomenet med besvikna asylsökare som tar tillbaka sina ansökningar och åker hem igen. Ett fenomen som blivit större sedan artikeln publicerades i december 2015.

Läs mer

Ett samtal om glasnost

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Stefan Löfven (SL): Du, Anna, det här håller inte. Ett migrantår till som det förra och landet går i putten. När kommunerna ska informera medborgarna om att nya flyktingboenden ska byggas bredvid dagisen så blir det lynchstämning. Folk är jättesura och det blir bara värre.

Anna Kinberg Batra (AKB): Jag vet. Det är ungefär som mina moderata kommunalråd. Det är bara för att du mutar dem med statliga miljarder som de går att ha i möblerade rum. Jag orkar snart inte med att hålla på att försvara en huvudlös politik bara för att Sverige ska stå på en vinglig godhetspiedestal och tillfredsställa Dan Eliassons socialsekreterardrömmar och storkapitalets och Bert Karlssons vinster i välfärden.

Läs mer

Expressen-krönikören Bilan Osman vill inte fördöma stening

mohamed omar

Mohamed Omar

I ett inlägg den 16 februari i år här på Det Goda Samhället förklarade jag varför det inte är helt lätt för troende muslimer att ta avstånd från stening som något barbariskt och förfärligt. De befinner sig i ett dilemma. Det är nämligen så att profeten Muhammed, i texter som både sunni- och shiamuslimer håller för äkta, lät stena kvinnor.

En troende muslim kan inte gärna kalla profeten Muhammed för barbar eller ens medge att han skulle ha gjort något fel. Enligt islamisk mainstreamteologi är Muhammed ofelbar och en absolut moralisk förebild i alla tider och på alla platser. Samtidigt är det många moderna muslimer som känner att stening är något hemskt. Vad ska jag följa, mitt samvete eller min religion? Vissa låtsas att den här samvetskonflikten inte finns, andra är medvetna om den men är tysta och hoppas att den ska försvinna av sig själv. Så har vi muslimer som erkänner att de här texterna finns och inte går att blunda för men menar att villkoren för att stena någon är så stränga att det i praktiken är omöjligt. Detta förändrar dock inte grundproblemet: man tror på en profet som lät stena kvinnor, som ansåg att detta straff var något gott.

Läs mer

Gästskribent Christopher Jarnvall: Dåliga tänder i det goda samhället

logo­DGS

Som medborgare i Sverige betalar man normalt hela sin tandvårdsräkning upp till 3 000 kronor. Vid kostnader över 3 000 tar Försäkringskassan 50 procent av räkningen, enligt den lista över referenspriser (se TLV.se) för tandvårdskostnader som finns. Lagar någon tänder för mer än 15 000 kronor, tar Försäkringskassan 85 procent av kostnaden. Detta gäller under en ettårsperiod. Sedan börjar man om med att jobba sig upp mot högkostnadsskyddet, så att säga. Dessa data enligt handläggare vid Försäkringskassan. Har man dåliga tänder blir det en dyr historia för varje svensk.

Läs mer

Den sexuella förklaringen till världens idag största problem

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den här texten är inspirerad av en artikel av en Kamel Daoud i New York Times. Här är en länk, men jag vet inte om artikeln är tillgänglig för icke-betalande. Daoud formulerar en observation av muslimskt tänkande som greppar min fantasi: ”Orgasms are acceptable only after marriage — and subject to religious diktats that extinguish desire — or after death”.

Jag avser nu att rada upp ett antal i samtidens ögon förskräckliga fördomar som dock tillsammans, vad jag kan fatta, förklarar ett av samtidens mest akuta problem, nämligen unga muslimska mäns vildsinthet.

Läs mer

Lite mer om kristendomen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Igår skrev jag en text, som fått många intressanta kommentarer, om att Jesus ställde oerhört höga krav på människorna och kyrkan antagligen inte skulle ha haft några medlemmar därför vittrat ned om prästerna ärligt vågat redovisa Jesu sanna budskap.

Mina teser väcker rimligen två vägande frågor. Den första är om jag verkligen har rätt om Jesu förkunnelse. Den andra är hur kyrkan i så fall kunnat bli den succé som den faktiskt blivit. Jag ska inte fördjupa mig i den första frågan. (Den som till äventyrs vill ha fler belägg för min uppfattning kan läsa en bok jag skrivit i ärendet. Låt mig emellertid försöka ge några synpunkter på den andra frågan.

Läs mer

Gästskribent Rebwar Hassan: Den turkiska islamistiska regimen och IS gör gemensam sak mot det kurdiska folket

logo­DGSVad vill Sverige göra för att få till en fredlig lösning i Mellanöstern där konflikten mellan kurder och turkar utgör en viktig del? Alternativt, ska vi finna oss i att stå som hjälplösa åskådare till den maktkamp som nu verkar dra in världen i ännu ett världskrig?

Läget i Turkiet och Syrien går nu från allmän terror till öppet folkmord. Den turkiska regimen och den Islamiska staten Daesh gör gemensam sak mot det kurdiska folket. Jag är irakisk kurd och har under åren fått se hur den legitima kampen för ett fritt Kurdistan övergått till ett allas krig mot alla och där den turkiska regimen nu passar på att anfalla de kurder som framgångsrikt satt stopp för IS mordiska framryckning i Syrien och Irak.

Läs mer

Asylismen är lika korkad som islamismen

mohamed omar

Mohamed Omar

En debatt på Twitter mellan den moderate riksdagsmannen Hanif Bali, känd för inta en ansvarsfull hållning i migrationsfrågan, och den asylaktivistiske juristen Viktor Banke, slutade med nederlag för Banke. Det gick så dåligt att han raderade sina tweets.

Jag har tittat på denna och andra debatter som Viktor Banke och hans svans av asylaktivister varit inblandade i. Det som slår mig är oförsonligheten, arrogansen och attityden att de helt enkelt inte kan ha fel. Ja, där finns drag av både rättshaverism och absolut tro på den egna saken.

Banke skulle lika gärna kunna heta Banka då hans debatteknik går ut på att banka in teser i motståndarens huvud. Jag känner igen beteendet från muslimska fundamentalister, som jag har en hel del erfarenhet av efter flera år som muslim. Jag ser vissa likheter mellan asylism och islamism. Asylisterna reciterar flyktingkonventionen som islamister reciterar Koranen. Det finns inget utrymme för rationella samtal.

Läs mer

Gästskribent Arne Weinz: Rättsstaten överlever inte 533 baltutlämningar

logo­DGSDen så kallade Baltutlämningen den 25 januari 1946 är en av de största skamfläckarna i Sveriges moderna historia. På begäran av Sovjetunionen tvingades 150 skräckslagna och desperata balter ombord på det sovjetiska fartyget Beloostrov som angjort Trelleborg. Utvisningen föregicks av internering, hungerstrejker, självstympningar och minst sju självmord.

Nu gör regeringen, i alla fall socialdemokraterna, populistiska utspel om att utvisa 80 000 invandrare som inte har asylskäl. Lyssnar man på inrikesminister Anders Ygeman så verkar det ganska enkelt. Man ska använda sig av charterplan i skytteltrafik, en ren logistikfråga med andra ord. Jag måste tyvärr upplysa Ygeman om att det inte handlar om 80 000 potatissäckar. Det handlar om att genomföra 533 stycken baltutlämningar där många kommer att göra allt för att sätta sig till motvärn. Dessutom krävs att mottagarlandet samarbetar och tvingar passagerarna att kliva av planet när det landat. Det hade varit enklare och bättre med en ansvarsfull och långsiktigt hållbar migrationspolitik, men regeringen verkar inte ha förstått att den faktiskt bär ansvaret för vårt land.

Läs mer

Om Alliansen 2.0

bild[31]

Krister Thelin

Svensk inrikespolitik utgör inte någon munter anblick. Efter den sena höstens omläggning av migrationspolitiken, då det som tidigare inte kunde nämnas utan automatiska fördömanden helt plötsligt blivit högst godtagbart. Spekulationerna är dock omfattande hur länge den rödgröna minoritetsregeringen kommer att hålla, särskilt i ljuset av att ytterligare migrationspolitiska åtstramningar kan behövas. Miljöpartiet Det Godas smärtpunkt torde vara nådd. Och stödhjulet Vänsterpartiet har börjat gnissla. Dess Malmöavdelning beskyller till och med regeringen för att vara “rasister” – vilket tömt det begreppet på varje vettig mening. Och på oppositionssidan försöker “Jimmie” med fagert tal locka M med stöd i att störta regeringen. M:s partiledning gläds åt goda opinionssiffror men skyr regeringsmakten som vinterkräksjukan. Fokus läggs istället på symbolpolitik i riksdagen: KU-anmälningar och tillkännagivanden, vilka i sak intet betyder. Allianskamraterna ägnar sig åt profilering och det spretar åt skilda håll. En gemensam alliansbudget verkar inte omedelbart närliggande. Hotet om extraval finns som ett mörkt moln på himlen en sommardag.

Läs mer

Några synpunkter med anledning av Matt 5

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I Matteusevangeliet 5:38-42 säger Jesus så här:

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

Jag har tänkt mycket på detta och kommit fram till att det är fel.

Läs mer

Gästskribent Göran Svensson: Svensk journalistik saknar självkritik och självkritiskt tänkande

logo­DGSDet finns regler för journalistiskt arbete  (Allmänhetens Pressombudsman och Journalistförbundet) som inte alltid följs av journalister och deras redaktioner. Dessa borde alltid genomsyra svensk journalistik, då det påverkar förtroendet för journalister och trovärdigheten i journalistiskt arbete.

Jag menar att det saknas självkritik och självkritiskt tänkande i mainstreammedia när det gäller att förhålla sig till dessa regler. Kritik förs istället fram av aktörer inom alternativmedia och på sociala medier.

Avsaknaden av självkritik och självkritiskt tänkande gäller givetvis inte alla journalister och allt journalistiskt arbete, men det förekommer mer eller mindre allvarliga brister i journalistiskt arbete där lägstanivån visar på förekomsten av bekymmersamma överträdelser.

Läs mer