Även svenska muslimer har religionsfrihet

mohamed omar

Mohamed Omar

I Sverige råder religionsfrihet. Vi har rätt att välja och välja bort religion. I teorin, alltså. I praktiken kan det vara svårare. Särskilt om man är muslim och vill lämna islam. Inom sharia, islams traditionella rättssystem, straffas avfall med döden. Detta rättssystem tillämpas i flera islamiska länder. Inte i Sverige, men det visar att det är en mycket, mycket allvarlig sak att lämna islam och det påverkar även många svenska muslimers attityder.

Opinionsundersökningar i islamiska länder visar att dödsstraffet för avfällingar åtnjuter betydande stöd bland vanliga muslimer. Så det är inget som elaka regimer påtvingar folk, utan något som man tror är rätt och riktigt. Det finns ett tryck underifrån att tillämpa sharia.

Min erfarenhet som muslim är att även i svenska moskéer har man en mycket negativ uppfattning om de som lämnar islam. Jag hörde ofta imamer predika mot de som lämnade islam. Man sade att de begick en stor synd och att de borde talas till rätta och om de inte lyssnade, straffas. Detta för att de kunde vilseleda andra muslimer, ja, leda dem till helvetet.

Samtidigt sade man att i Sverige skulle man följa svensk lag. Den svenska lagen var alltså inte riktig, den var bara ett påfund av människor, men den skulle följas av pragmatiska skäl. Ibland fick jag också höra legender och vandringssägner om hur personer som lämnat islam dött under förnedrande omständigheter, som ett gudomligt straff, till exempel på en toalett i sin egen avföring. Dessa berättelser var till för att skrämma.

Det är svårt att bortförklara sharians dödsstraff för avfällingar. Det är ju så tydligt formulerat i en hadith, det vill säga ett yttrande av profeten Muhammed. Han sa: ”Döda den som byter sin religion.” Och de allra flesta imamer tolkar hadithen bokstavligt, men menar att bara den rättmätige härskaren eller staten har rätt att döma en avfälling, inte varje enskild muslim. Så finns det andra, och de är betydligt färre, som försöker att nytolka hadithen och menar att Muhammed bara talade om avfällingar som anslutit sig till fienden i ett krig med den islamiska staten.

Det finns alltså en viss debatt om detta. Räcker det med att ha bytt religion eller måste avfällingen också vara öppet fientligt inställd till islam? Vem har rätt att döda en avfälling? Vissa imamer menar faktiskt att vilken muslim som helst har den rätten. Vad är en rättmätig härskare? Kan en demokratisk stat verkligen betraktas som islamisk? Är inte demokrati folkstyre snarare än gudsstyre?

Vilken sida man än tar i debatten så går det inte att komma ifrån det faktum att synen på avfällingen är oerhört negativ i både Koranen och i Muhammeds yttranden. Jag har som sagt hört imamer i moskéer fördöma avfall i stränga ordalag, men jag har aldrig hört en imam försvara religionsfriheten och dem som lämnar islam. Jag har aldrig hört en svensk imam, klart och tydligt, säga att man som muslim har en självklar rätt att lämna islam och att vi som muslimer borde respektera detta val. Aldrig. Och jag har hört åtskilliga imamer.

Jag döptes som barn och växte upp som kristen i Svenska kyrkan. Men i mina sena tonår bestämde jag mig för att bli muslim. Det handlade delvis om att jag ville utforska mina rötter. Jag blev aldrig hotad av kristna. Själva tanken ter sig absurd. Tvärtom blev jag bemött med respekt. Vissa blev ledsna förstås, men aldrig arga. Så småningom när jag gav ut diktsamlingar som hyllades på kultursidorna och blev en etablerad kulturpersonlighet bjöds jag in till kyrkor för att tala om islam. Skulle en muslim som blivit kristen bjudas in till en moské för att tala om kristendomen? Jag vågar nästan säga aldrig. Inte i Sverige och inte någon annanstans heller.

I Sverige finns det personer som har mottagit hot efter att ha lämnat islam. Soheila Fors kommer från den kurdiska delen av Iran. Hon har konverterat till kristendomen och hjälper kvinnor som är utsatta för hedersförtryck. Hon har blivit kallad ”hora” och dödshotats. Soheila Fors har aldrig blivit inbjuden till någon moské eller islamisk förening för att berätta om sin tro och sin omvändelse. Ingen imam har tagit henne i försvar.

När man frågar somalier säger de ofta att alla somalier är muslimer. Men det är inte helt sant. Det finns numera kristna somalier och de har det inte lätt. Mona Walter är en av få kristna somalier som öppet vågar stå för sin tro. För det har hon fått betala ett högt pris. Mona uttalar sig stundtals ganska klumpigt och generaliserande om muslimer, men det ursäktar inte dem som hotar henne. I Sverige har man både religionsfrihet och yttrandefrihet. Vi har inte bara rätt att lämna en religion utan även att kritisera den, även i plumpa termer. Alla kan inte uttrycka sig som politiskt korrekta akademiker.

På ett kristet sommarläger i Sverige 2015 framträdde ett antal omvända somalier i en video och berättade om sin tro på Jesus. Den spreds i sociala medier under hösten. Imamer i Somalia reagerade genom att vända sig till den somaliska regeringen och kräva att den gjorde något. Imamerna ville att de som konverterat skulle straffas, och om regeringen inte gjorde det, uppmanade de varje muslim att ta saken i egna händer och skära halsen av konvertiterna. Imamerna representerar inte terrorgruppen Al-Shabaab utan är helt vanliga respekterade och moderata företrädare för islam i områden som kontrolleras av den somaliska regeringen.

Jag tycker att vi ska kunna förvänta oss av muslimska ledare i Sverige att de klart och tydligt och utan reservationer står upp för religionsfriheten. Muslimska organisationer som tar emot bidrag från staten bör avkrävas ett ställningstagande i frågan. Muslimska invandrare bör upplysas om att i Sverige har man en absolut rätt att lämna islam. Religionsfriheten gäller alla.