Även svenska muslimer har religionsfrihet

mohamed omar

Mohamed Omar

I Sverige råder religionsfrihet. Vi har rätt att välja och välja bort religion. I teorin, alltså. I praktiken kan det vara svårare. Särskilt om man är muslim och vill lämna islam. Inom sharia, islams traditionella rättssystem, straffas avfall med döden. Detta rättssystem tillämpas i flera islamiska länder. Inte i Sverige, men det visar att det är en mycket, mycket allvarlig sak att lämna islam och det påverkar även många svenska muslimers attityder.

Opinionsundersökningar i islamiska länder visar att dödsstraffet för avfällingar åtnjuter betydande stöd bland vanliga muslimer. Så det är inget som elaka regimer påtvingar folk, utan något som man tror är rätt och riktigt. Det finns ett tryck underifrån att tillämpa sharia.

Min erfarenhet som muslim är att även i svenska moskéer har man en mycket negativ uppfattning om de som lämnar islam. Jag hörde ofta imamer predika mot de som lämnade islam. Man sade att de begick en stor synd och att de borde talas till rätta och om de inte lyssnade, straffas. Detta för att de kunde vilseleda andra muslimer, ja, leda dem till helvetet.

Samtidigt sade man att i Sverige skulle man följa svensk lag. Den svenska lagen var alltså inte riktig, den var bara ett påfund av människor, men den skulle följas av pragmatiska skäl. Ibland fick jag också höra legender och vandringssägner om hur personer som lämnat islam dött under förnedrande omständigheter, som ett gudomligt straff, till exempel på en toalett i sin egen avföring. Dessa berättelser var till för att skrämma.

Det är svårt att bortförklara sharians dödsstraff för avfällingar. Det är ju så tydligt formulerat i en hadith, det vill säga ett yttrande av profeten Muhammed. Han sa: ”Döda den som byter sin religion.” Och de allra flesta imamer tolkar hadithen bokstavligt, men menar att bara den rättmätige härskaren eller staten har rätt att döma en avfälling, inte varje enskild muslim. Så finns det andra, och de är betydligt färre, som försöker att nytolka hadithen och menar att Muhammed bara talade om avfällingar som anslutit sig till fienden i ett krig med den islamiska staten.

Det finns alltså en viss debatt om detta. Räcker det med att ha bytt religion eller måste avfällingen också vara öppet fientligt inställd till islam? Vem har rätt att döda en avfälling? Vissa imamer menar faktiskt att vilken muslim som helst har den rätten. Vad är en rättmätig härskare? Kan en demokratisk stat verkligen betraktas som islamisk? Är inte demokrati folkstyre snarare än gudsstyre?

Vilken sida man än tar i debatten så går det inte att komma ifrån det faktum att synen på avfällingen är oerhört negativ i både Koranen och i Muhammeds yttranden. Jag har som sagt hört imamer i moskéer fördöma avfall i stränga ordalag, men jag har aldrig hört en imam försvara religionsfriheten och dem som lämnar islam. Jag har aldrig hört en svensk imam, klart och tydligt, säga att man som muslim har en självklar rätt att lämna islam och att vi som muslimer borde respektera detta val. Aldrig. Och jag har hört åtskilliga imamer.

Jag döptes som barn och växte upp som kristen i Svenska kyrkan. Men i mina sena tonår bestämde jag mig för att bli muslim. Det handlade delvis om att jag ville utforska mina rötter. Jag blev aldrig hotad av kristna. Själva tanken ter sig absurd. Tvärtom blev jag bemött med respekt. Vissa blev ledsna förstås, men aldrig arga. Så småningom när jag gav ut diktsamlingar som hyllades på kultursidorna och blev en etablerad kulturpersonlighet bjöds jag in till kyrkor för att tala om islam. Skulle en muslim som blivit kristen bjudas in till en moské för att tala om kristendomen? Jag vågar nästan säga aldrig. Inte i Sverige och inte någon annanstans heller.

I Sverige finns det personer som har mottagit hot efter att ha lämnat islam. Soheila Fors kommer från den kurdiska delen av Iran. Hon har konverterat till kristendomen och hjälper kvinnor som är utsatta för hedersförtryck. Hon har blivit kallad ”hora” och dödshotats. Soheila Fors har aldrig blivit inbjuden till någon moské eller islamisk förening för att berätta om sin tro och sin omvändelse. Ingen imam har tagit henne i försvar.

När man frågar somalier säger de ofta att alla somalier är muslimer. Men det är inte helt sant. Det finns numera kristna somalier och de har det inte lätt. Mona Walter är en av få kristna somalier som öppet vågar stå för sin tro. För det har hon fått betala ett högt pris. Mona uttalar sig stundtals ganska klumpigt och generaliserande om muslimer, men det ursäktar inte dem som hotar henne. I Sverige har man både religionsfrihet och yttrandefrihet. Vi har inte bara rätt att lämna en religion utan även att kritisera den, även i plumpa termer. Alla kan inte uttrycka sig som politiskt korrekta akademiker.

På ett kristet sommarläger i Sverige 2015 framträdde ett antal omvända somalier i en video och berättade om sin tro på Jesus. Den spreds i sociala medier under hösten. Imamer i Somalia reagerade genom att vända sig till den somaliska regeringen och kräva att den gjorde något. Imamerna ville att de som konverterat skulle straffas, och om regeringen inte gjorde det, uppmanade de varje muslim att ta saken i egna händer och skära halsen av konvertiterna. Imamerna representerar inte terrorgruppen Al-Shabaab utan är helt vanliga respekterade och moderata företrädare för islam i områden som kontrolleras av den somaliska regeringen.

Jag tycker att vi ska kunna förvänta oss av muslimska ledare i Sverige att de klart och tydligt och utan reservationer står upp för religionsfriheten. Muslimska organisationer som tar emot bidrag från staten bör avkrävas ett ställningstagande i frågan. Muslimska invandrare bör upplysas om att i Sverige har man en absolut rätt att lämna islam. Religionsfriheten gäller alla.

26 thoughts on “Även svenska muslimer har religionsfrihet

 1. Aha skriver:

  Kan vi räkna med att samhället och kyrkan står upp för muslimernas rätt för religionsfrihet?
  Kan vi räkna med att samhället sammankopplar bidrag till muslimska organisationer med krav på religionsfrihet?

  Svaret blir nej. Däremot kan vi räkna med att samhället står upp för politisk frihet för medlemmar i högergrupper. Slutsatsen blir att i Sverige omhuldar etablissemanget Islam. Varför? Svaret är att Islam är en del av det stora mångkultur- och invandringsprojektet och det måste försvaras till varje pris. Dessutom är muslimerna en relativt stor röstgrupp.

  Gilla

  • arne f jaderfa skriver:

   Omar har visst lämnat islam igen, han har svängdörrar, därför kan man lyssna på hans argument men en som en gång bekänt sig till islam får inte min tillit.

   Arne tillhör vad det verkar de naiva, att beskriva religioner som trams när de flesta av dagens konflikter fortfarande beror på religion som kärnan i kulturerna underskattar hotet. Hotet från islam. Jag tror att alla sekulära har svårt att förstå religionens kraft, att det enda vi har inom oss som är lika starkt är försvaret av vår familj.

   Liked by 1 person

   • gmiksche skriver:

    Som grabb kan man nog lätt bli vilseledd som Omar blev. Det är lätt att förstå. Försök att förstå vilken risk Omar utsätter sig för när han gång på gång tar ställning mot Islam på ett sätt som kan rendera honom vedergällning från muslimska extermisters sida. Så nog går det att lita på honom. Och det vågar jag påstå utan att personligen känna honom.

    Liked by 1 person

   • Arne Weinz skriver:

    Farligt trams menar jag. Det fanns en tid när katolska kyrkan brände kättare på bål men det var 500 år sedan. Islam har tyvärr inte kommit längre än så.

    Gilla

   • Tahmas Nuri skriver:

    Du skriver att ”om man en gång bekänt sig till islam så får man inte din tillit” det tycker jag vara en väldigt hård inställning. Det finns otaliga medborgare i det här landet som aldrig har öppnat Koranen men har ändå har åsikter om den. Likaså finns det otaliga människor som kallar oss som verkligen har läst både Koranen och Sunna för islamofober enkom för att vi för fram kritik mot en religion som inte är reformbar ej heller fullt anpassnIngsbar i ett västerländskt samhälle.
    Mohammed Omar, Sara Walter och Ayaan Hrisi Ali är enligt min uppfattning goda representanter och fd muslimer som kan lära oss att förstå Islam bättre.
    Jag säger inte att ovannämnda personer har samma grunduppfattning utan individuellt ger sin syn på en religion som de har vänligt men bestämt avsagts sig.
    Jag känner ingen av dom men utifrån vad t ex Mohammed Omar skriver här och i hans andra krönikor så har han definitivt min tillit.
    Jag personligen tycker det är viktigt att man tar vara på den kunskap och erfarenhet som människor bär med sig och som kan berika oss och på så sätt ge oss mer kunskap.
    Kunskap är ju som bekant makt.

    Liked by 1 person

 2. arne f jaderfa skriver:

  Frågan är hur många människor som inte respekterar kärnan i ett samhälles lagar och värderingar man kan husera innan man gör skada på samhällskroppen. Jag ser det som självklart att vi är långt långt över denna gräns i Sverige. Det behövs egentligen inget annat exempel än Kungsträdgården. Men exemplen är nu otaliga och våra journalister har inte ens börjat undersöka vad som sägs i moskeerna. Istället klär de sig i slöja för att stödja uppgjorda antimuslimska incidenter.

  Så, min position är att ett samhälle med västliga värderingar endast kan husera en mycket liten minoritet muslimer som därmed kan förmås att överge de delar i islam som inte kan accepteras, åtminstone på ytan. På detta sätt blir även jordmånen för extremism och terrorism numerärt liten. Om mängden muslimer istället blir stor, hur kan man husera denna stora grupp som vill ha ett samhälle som är religiöst och odemokratiskt? Kvinnofientligt?

  Mitt svar:

  Gränserna måste stängas för muslimsk invandring. Detta är dock inte nog, jag anser att religionsfriheten måste stå tillbaka för andra delar av våra västliga värderingar som är viktigare. Religionsfrihet fungerar bara om religionen är en privatsak och inte innehåller delar som går helt på tvärs mot kärnan i ett samhälles värderingar, kvinnors rätt inom islam är det bästa exemplet just nu men även att islam i sin vanligaste uttolkning inte erkänner att den i praktiken måste underställas en värdslig makt. Öppna gränser och religionsfrihet har som förutsättning att de kulturer man blandar inte är allt för olika. Islam är västlig kulturs antites. Därför måste religionsfriheten för muslimer inskränkas, liksom kristnas och judars rättigheter är inskränkta i muslimska länder.

  Alternativet är att leva med ökad splittring, våld, Kungsträdgården, växande högerextremism och ekonomisk stagnation. Alternativet är ett demografiskt krig, där vi kan se ändstationen i Egypten, Libyen och Syrien. Muslimer röstar bara en gång. Antalet muslimer i Europa måste ner, det är vår tids viktigaste fråga. Sker det inte på fredlig väg så kommer andra vägar att prövas, vi har redan sett början på detta.

  Liked by 2 people

  • Winette Söderkvist skriver:

   ARNE F. J: Detta är också ”på pricken” mina åsikter! (Gissa, om jag är orolig för framtiden – och inte minst demokratin i vårt land – med tanke på våra styrande politikers naivitet och ANINGSLÖSHET).
   WinSo

   Gilla

 3. Lisa C skriver:

  Håller absolut med om att åtminstone ALLA organisationer som tar emot bidrag från stat kommun och landsting, tydligt ska stå upp för religionsfrihet. Det borde också alla lärare och muslimska företrädare i moskéer försvara om de ska få verka i vårt land.

  Liked by 2 people

 4. Hortensia skriver:

  Jag skulle aldrig drömma om att kräva, att några muslimer i Sverige ska lämna islam…

  … men jag är helt övertygad om, att sharia-förespråkande muslimer ska tvingas lämna Sverige.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Tack för länken! Den går till en fantastiskt bra och innehållsrik intervju i nr 5 – 2013 av (det numera tyvärr nedlagda) Magasinet Neo. Ferguson beskriver situationen i Sverige och hela Europa fylligt, knivskarpt och förutseende och är själv pessimistisk – därför flyttade han med familjen till USA.
   Givetvis skulle det behövas en aktiv kristen mission bland muslimska migranter. Då tänker jag förstås inte på något menlöst av Svenska kyrkans typ, utan på en stark evangelistisk väckelserörelse. Parallellt med den skulle även andra fredliga religioner kunna missionera. Jag tror att en andlig / agnostisk / ekumenisk rörelse också skulle väcka intresse hos många och kunna bygga brorar mellan sekulära och religiösa.
   Naturligtvis skulle det här leda till konflikter av många slag, men mycket värre konflikter väntar i framtiden om inte tillräckligt starka motkrafter kan mobiliseras.

   Gilla

  • BjörnS skriver:

   En mycket bra intervju. Lite roat kan jag konstatera att han säger ungefär vad jag har försökt säga under många år. Samma problemställningar som han pekar på har funnits i minst 20 år, om inte längre. Har man vuxit upp i Stoclholms förorter så vet man. Tecknen har funnits och våra politiker kan inte ha varit okunniga. Det är bara det att tecknen har blivit så mycket tydligare och påträngande nu att de är svåra att förneka.

   Gilla

 5. B skriver:

  Det borde vara självklart att religionsfriheten gäller alla och att föreningar som inte står upp för religionsfriheten inte får ett öre i bidrag. Tyvärr, eftersom det gäller islam, ser man mellan fingrarna. Det är som att muslimer av många tyvärr inte anses kunna uppträda civiliserat och respektera andra människors mänskliga rättigheter.

  Gilla

 6. Fredrik S skriver:

  A H Ali skriver i sin bok Reformera Islam att muslimer måste överge påbudet att ‘förbjuda det som är fel och påbjuda det som är rätt’ d.v.s. låta sin nästa tycka och tänka vad den vill. Islams klantänkande med en stark social kontroll på såväl offentliga som privata områden är inte förenlig med liberal västerländsk demokrati.

  Gilla

 7. Rikard skriver:

  Hej.

  Frihet från religion, är vad religionsfrihet skall vara. Endast är någon fri att välja att vara religiös. Och vad har den tro för värde som skapas genom tvång, indoktrinering och hot och våld, jämfört med den tro som den sökande vuxne i frihet själv kan finna?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

 8. Tahmas Nuri skriver:

  Till samtliga inlägg: tänk då på vilket tryck och i bland rent helvete jag får utstå som kristen sionist. Jag har själv valt det och står för det, men det har vart tjugosex hårda år. Religionsfrihet är lite som konstverk, det är oftast betraktaren som avgör vad som är god konst eller inte, likaså är det mottagaren av dina åsikter som avgör om du är god eller ond.
  I mitt fall blir jag oftast ansedd som ond.

  Gilla

 9. gunnellarssongla skriver:

  Bra skrivet och jag har hört detta med mina egna öron från en islamisk man när han besökte den kyrka jag är med i! Att en människa i Sverige är rädd för att gå in i en kristen församling pga hoten som verkligen båda är påtagliga och mycket farliga tycker jag är allvarligt!

  Vi lever i ett land där religionsfriheten är lag stadgad och ingen ska behöva vara rädd eller hotad allra minst för en sån här sak!

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Det kan man tycka, Gunnel, men mångkulturalismen är numera grundlagsfäst och dessa många främmande kulturers sedvänjor att förfölja, hota och bekämpa oliktänkande tycks trumfa den lagstiftning som är baserad på våra civiliserade, västerländska värderingar.

   Gilla

 10. nilsdacke skriver:

  Ja, det är förvisso så att sharia stadgar dödsstraff för avfällingar. Men det är värre än så. Reliance of the Traveller (RoT) är den mest kända översättningen av sharia till engelska. Al-Azhar-universitetet har i ett officiellt uttalande år 1991 certifierat att översättningen är i överensstämmelse med det arabiska originalet. Man uttalar vidare att den överensstämmer med traditionell sunni-islam.
  I RoT (bok O 8.7) listas ett antal handlingar, vilka likställs med att lämna islam. Bland dessa kan nämnas: (4) ”att smäda Gud och Hans budbärare”, (5) ”att förneka existensen av Allah”, (7) ”att förneka någon vers i Koranen”, (16) ”att smäda religionen Islam”, (19) ”att vara sarkastisk om något utslag av den heliga lagen”.
  Sammantaget innebär detta att sharia förnekar religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet.
  Så efter ett antal högst relevanta inlägg ligger Mohamed Omar illa till.

  Gilla

 11. gardener skriver:

  Om Sverige tillåter en religion som predikar apostasy måste man naturligtvis också visa att man har förmågan skydda de individer som vill bryta med den religionen. Så vitt jag begriper saknas den förmågan.

  Gilla

 12. Jesper skriver:

  Sverige skulle behöva någon som Donald Trump, som slår näven i bordet och säger stopp!!! Men tyvärr är det dessvärre redan försent, Sverige är redan allvarligt skadat av alla dessa Muslimer…….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.