Kommunerna kan nog tryggt vara iskalla

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En bekant till mig är lokalpolitiker i en landsbygdskommun som råkar ha tagit emot särskilt många migranter. Kommunen hade dålig ekonomi redan innan migranterna kom på tal och vände sig därför, tillsammans med andra likställda kommuner, till staten och begärde extra resurser med den när det gäller anslagsfinansierade offentliga institutioner normala kombinationen av pockande krav och förevisade lidanden. Den som råkat ut för en aningen hotfull indisk tiggare som exponerar sina förkrympta lemmar och sina variga sår förstår ungefär hur en kommun uppför sig när den vill ha pengar av staten.

Kommunen fick pengarna och kommunpolitikerna ser numera, enligt min bekante, på migranterna på ett helt annat sätt än tidigare (till skillnad från väljarna, som är fortsatt skeptiska). Migranterna betraktas som en mycket bra affär. Statens pengar rullar in. Se, äntligen växer vi i stället för att vara en avfolkningskommun! säger de. Se hur våra tidigare så plågade allmännyttiga bostadsbolag med alla sina tomma lägenheter plötsligt går med vinst! skrockar de förtjust.

Läs mer

Även svenska muslimer har religionsfrihet

mohamed omar

Mohamed Omar

I Sverige råder religionsfrihet. Vi har rätt att välja och välja bort religion. I teorin, alltså. I praktiken kan det vara svårare. Särskilt om man är muslim och vill lämna islam. Inom sharia, islams traditionella rättssystem, straffas avfall med döden. Detta rättssystem tillämpas i flera islamiska länder. Inte i Sverige, men det visar att det är en mycket, mycket allvarlig sak att lämna islam och det påverkar även många svenska muslimers attityder.

Opinionsundersökningar i islamiska länder visar att dödsstraffet för avfällingar åtnjuter betydande stöd bland vanliga muslimer. Så det är inget som elaka regimer påtvingar folk, utan något som man tror är rätt och riktigt. Det finns ett tryck underifrån att tillämpa sharia.

Läs mer

Gästskribent Arvid Nilsson: Regeringen köper tillväxt på kredit

logo­DGSI oktober gick ett mail ut från finansdepartementet till statssekreterarna. Budskapet var att samtliga departement skulle se över alla tänkbara möjligheter att spara pengar. Prognoserna för statliga utgifter under 2016 ser hisnande ut och regeringen har tvingats ta till bokföringstekniska knep för att undvika att spränga utgiftstaket. Under hösten har statliga bolag tömts på miljardbelopp och statsskulden har ökats på med nya lån. Samtidigt hävdar Stefan Löfven att det råder lysande tider och att många länder har anledning att vara avundsjuka på Sveriges tillväxt.

Situationen är minst sagt förvirrande. Det tycks finnas ett gap mellan verkligheten och ledande politikers beskrivning av den. Ord och handling pekar åt olika håll. Stefan Löfven målar upp kulisser av välmåga, samtidigt som regeringens agerande snarare vittnar om desperation. Det är inte lätt att hänga med i svängarna och våra största dagstidningar gör inga försök att skingra okunskapens dimmor för sina läsare. För att förstå vad som händer måste vi granska skeendet bakom Löfvens retorik och fundera över hur det kan råda ekonomisk uppgång och kris på samma gång.

Läs mer

Därför sjunker Socialdemokraterna som värsta stenen

Widar_bild_casual

Widar Andersson

1 948 personer har svarat på Sifos frågor om hur de skulle rösta om det var val i dag. Det finns två statistiskt säkerställda händelser att rapportera. Mest dramatiskt är att Socialdemokraterna får det sämsta resultatet som Sifo någonsin mätt sedan starten 1967: 23, 2 procent. Samtidigt ökar Moderaterna till 25, 6 procent.

Samtliga partier klarar spärren till riksdagen denna gång. Vore Sifomätningen ett valresultat skulle de fyra borgerliga partierna således kunna räkna in riksdagsmandat som motsvarar lite drygt 42 procent av rösterna. Medan S, V och MP knaprar ihop cirka 37 procent. Sverigedemokraterna står i stort sett still på sina 18 procent.

Läs mer

Rapport om stämningsläget i Sverige i januari 2016

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det svenska maktsystemet definierat som det välfärdsindustriella komplexet med sitt etablissemang av politiker och ledande media har under de senaste månaderna förlorat en bra bit av sin legitimitet. Kejsaren framstår i de flesta medborgares ögon som naken.

Klyftan mellan den officiella diskursen (det betyder: vad makten säger och meddelar) och vad folk i allmänhet pratar om har aldrig känts så vid. Det gamla sovjetsystemet faller i tankarna. Det är som Sverige längtar efter den sorts befrielse som ledaren Michail Gorbatjov lösgjorde med sitt krav på ”glasnost”, öppenhet och sanning.

Läs mer

Gästskribent Ronie Berggren: Påvens Sverigebesök och behovet av kristen enhet

logo­DGSPåve Franciskus kommer i höst att besöka Lund för att uppmärksamma att det var 500 år sedan reformationen inleddes. De senaste påvarna har sträckt ut handen till de historiskt separerade protestanterna. Och i höst når påvens budskap om försoning också Sverige.

Vårt senaste påvebesök var 1989 när Johannes Paulus II besökte Uppsala. Då tog Ulf Ekman, grundare av den protestantiska Livets Ord-rörelsen, hård ton mot påven. Idag har Ulf Ekman tillsammans med hustrun Birgitta konverterat till katolicismen, en livsresa de beskriver i sin bok ”Den stora upptäckten: vår väg till Katolska kyrkan” från 2015.

Denna konvertering var en unik händelse som uppmärksammats i hela världen, eftersom protestantiska samfundsgrundare inte brukar bli katoliker, och i tidningen Dagen jämförde Joel Halldorf, lektor i historisk teologi, Ekmans konvertering med drottning Kristinas konvertering 1654.

Läs mer

Ett översatt och redigerat brev från arabiska öknen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Bästa Det Goda Samhället,

Vi är många här i arabiska öknen som läser er blogg via de översättningar till arabiska som den i Sverige, särskilt i trakterna kring Tomtebogatan, så välkände herr Omar, boende i oasen Kaf, låter publicera i staden Djofs mest kända nyhetsavisa – Ökenkuriren – i syfte att lära oss hur de intellektuellt mest avancerade tänkarna i Sverige ser på världen och tillvaron. Ni har säkert rätt i mycket ni säger, men på en viktig punkt har ni enligt min ringa mening mycket att lära, nämligen i frågan om sexuella relationer.

Ni måste inse att män i grunden är djur. Detta har redan påpekats i Sverige av ordföranden i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Ireen von Wachenfeldt. Herr Omar har många gånger livligt och entusiastiskt instämt i denna analys. Jag vet att ni i Sverige jobbar på att tämja männen och därmed beröva dem deras virila krafter. Det finns mycket som tyder på att ni och det övriga Västerlandet är på god väg att lyckas. Men i takt med att ni femininiserar era män och förmår dem att sänka sig till kvinnans nivå förlorar era kulturer den styrka och utvecklingskraft som en gång gjorde era länder till jordens mest framgångsrika krigarnationer och ledande förtryckarstater och som väckte såväl beundran som hat och skräck i den övriga världen.

Läs mer

Bilan Osmans lögner om acceptansen för det sexuella våldet

BitteA

Bitte Assarmo

Bilan Osman skriver i Expressen att det inte finns ett enda land i världen där sexuellt våld är socialt accepterat. Inte ett enda. Hon menar också att det är felaktigt att tala om att utbilda män och pojkar från regioner i Mellanöstern och Nordafrika eftersom det pekar ut dem som barbarer. Kort sagt: Håll tyst om de kulturella skillnaderna och låtsas som om det regnar. Någon kan ju bli kränkt. Bilan Osman tycks redan ha blivit det.

Bilan Osmans resonemang bygger på det som vi sett till leda senaste tiden, nämligen att det inte är någon skillnad på kultur och kultur. Alla män våldtar. Det är könet som är orsaken. Och precis som alla andra som för fram den här tesen haltar hon betänkligt i diskussionen och gör ett antal logiska kullerbyttor. Å ena sidan är det ingen skillnad på män från Mellanösternregionen och män från de västerländska demokratierna. Å andra sidan ska man ha i åtanke att Mellanösternmännens kvinnosyn varierar i takt med hur långt jämställdheten framskridit i deras respektive hemländer. Det är alltså inte en fråga om kultur – utan en fråga om kultur.

Läs mer

Journalistföraktet är självförvållat

 

mohamed omar

Mohamed Omar

I vår nya tid får journalister finna sig i att bli granskade. Vissa har svårt att anpassa sig. De saknar den gamla tiden då de kunde vara herrar på täppan. Aftonbladets krönikör Fredrik Virtanen är en av dem som mentalt tycks leva kvar i det förgångna.

När allt fler svenskar ser Internet som en möjlighet till fördjupad demokrati i och med allt fler kan ägna sig åt journalistik och opinionsbildning, ser det gamla gardet detta som ett hot. De tycks mena att eftersom de är mer upplysta och goda behövs de som vakter över tanken.

Läs mer

Gästskribent Bertil Malmberg: Angelägna frågor väntar på svar

logo­DGSIslam har i dagens västerländska samhälle fått en plats i samhällsdebatten som vore helt otänkbar för bara 20 år sedan. Går vi ännu längre tillbaka, säg till 60-talet, så nämndes islam i stort aldrig i media eller i det dagliga samtalet. Skälet till denna förändring är naturligtvis det stora antalet migranter från muslimska länder, som kommit till Sverige och många andra västländer främst sedan 90-talet. Debatten får bränsle genom ett stort antal spektakulära händelser med koppling till islam.

Åsiktsspridningen är stor. Företrädare för islam, liksom ett antal ledande västerländska politiker och högt uppsatta akademiker, hävdar att islam är ”fredens religion” och att den väl låter sig förenas med modern demokrati. Denna sida av debatten vill gärna göra en tydlig distinktion mellan islam och ”islamism”, det vill säga politisk islam. De hävdar oftast att de terrorister, som säger sig utföra sina handlingar i islams namn, inte har något med islam att göra eller att terroristerna ”bara är en liten minoritet, som kidnappat islam”. Det rätta islam saknar, enligt detta synsätt, koppling till de blodiga händelserna. Denna sida av debatten hävdar också ofta att det finns eller håller på att utvecklas en ”europeisk” islam väl lämpad för det moderna västerländska samhället.

Läs mer

Varför hör man aldrig någon säga ”min tanke går också till våldtäktsmannen, det är också en människa bakom det dådet…”?

Thomasgur1

Thomas Gür

Det här med resonemang som ”sedan kan jag inte låta bli att tänka på mannen som utförde mordet, det är också en människa bakom” etc… som man brukar höra då någon har mördat, alltså tagit livet av en människa… Hur kommer det sig att man aldrig hör detta om en våldtäkt?

Typ: ”Ja det var väldigt otäckt att hon blev våldtagen av fyra män och slagen och misshandlad och mina tankar går till henne och hennes familj och barn och deras lidande, men sedan kan jag inte låta bli att tänka på de män som genomförde våldtäkten, det är också människor bakom det dådet…”

Läs mer

Är vissa kulturer bättre än andra?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag frågar Google om Sverige är ett mångkulturellt samhälle, och den hjälpsamme IT-jätten skickar mig till sajten Expo Skola för att jag ska få ett genomtänkt, vederhäftigt och lättförståeligt svar.

Så här förklarar Expo Skola:

Ett mångkulturellt samhälle är idén om att ett samhälle fungerar och utvecklas till det bättre genom att människor med olika kulturella influenser bygger upp det samhället. Sverige ses som ett sådant samhälle.

Expo Skola ger ett exempel för att skolbarn (och en irrande vuxen som jag) ska kunna förstå:

Spagetti med köttfärssås kommer ursprungligen från Italien men många skulle säga att det är en svensk nationalrätt. Ingår maträtten i svensk kultur?

Under rubriken Att diskutera ställer Expo Skola ett antal frågor, till exempel ”Är vissa kulturer bättre än andra?”. Det där med spagettin ger mig en känsla av att Expo Skola menar att rätt svar är ”nej”. Med tanke på att Expo Skola verkar vara finansierat av staten och att staten har en deciderad uppfattning i frågan är jag till och med rätt säker på att ”nej” är det rekommenderade svaret.

Läs mer

Gästskribent Lennart Göranson: En saga i folkvandringstid

logo­DGSI en avlägsen utkant av det väldiga romerska riket låg en liten stad, en borg. Den hade legat där länge, men nu gällde romersk lag och pax romana. Fast det kunde gärna räcka med det, tyckte många av stadsborna, Rom lade sig i mycket som man gott kunde sköta på sitt eget sätt.

Det var morgon, och Eminensen kom upp till Borgherren i det höga tornet med dagens ärendelista. Där fanns tre ärenden för beslut:

I) Den i staden som saknar bostad skall tilldelas en bostad.

II) Den som bor i staden skall tilldelas bröd och andra förnödenheter.

III) Den södra och norra stadsporten skall nedmonteras och avlägsnas så att de inte hindrar tillträdet till staden.

Läs mer

Snyftreportagens metodik

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Det är allmänt känt att de så kallade ensamkommande gatubarnen som driver runt i framför allt Stockholm och Göteborg är ett stort problem för både polis och brottsoffer. SVT berättade den 25 januari bland annat att:

Polisen klarar inte längre av att göra sitt jobb. En starkt bidragande orsak: De kriminella unga männen vid och runt Stockholms Central som upptar stora resurser från en redan ansträngd kår.

SVT Nyheter har varit i kontakt med en polis som vill vara anonym men som bland annat har arbetat med de grupper av killar som rör sig i och kring Stockholms city.

– De här killarna är ett enormt problem för oss. De snor grejer överallt och misshandlar ordningsvakter på Centralen. Tar tjejer mellan benen och ger dem örfilar när de säger ifrån. Alla poliser vet om det här, säger han.

På en rak fråga om hur arbetssituationen ser ut för poliser i Stockholm dröjer inte svaret länge – den är katastrofal. 

SVT serverar som synes en inte alltför smickrande bild av killarna ifråga, och den situation de skapar omkring sig. Tyvärr är läget precis likadant i Göteborg, vilket kan studeras i ett annat SVT-reportage.

Läs mer

Nu vet jag vad naivitet är

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I en huvudledare uppmärksammar Dagens Nyheter de omfattande bidragsbrott som sker i Sverige. Jag inser plötsligt dels arten av den naivitet som besvärar det svenska politiska och mediala etablissemanget, dels att detta etablissemang inte kommer att sluta vara naivt eftersom naiviteten ligger i oviljan att erkänna sina egna och det övriga välfärdsindustriella komplexets egenintressen.

Vi börjar från början.

Dagens Nyheter konstaterar korrekt att Sverige har ett problem, nämligen:

”… den skenande, och delvis oförklarliga, kostnadsökningen inom assistansersättningen. Trots flera fällande domar, där mångmiljonbelopp har försnillats, finns bland många en ovilja att se hur den organiserade brottsligheten börjat tränga sig in på välfärdsmarknaden”.

Läs mer

Journalistkårens sektanda

mohamed omar

Mohamed Omar

Historien är numera välkänd. Dagens Nyheters mörkläggning av sexövergreppen på festivalen We are Stockholm i augusti förra året. När tidningen avslöjades bad man inte om ursäkt och lovade bot och bättring. Det höll man sig för god för. Särskilt eftersom avslöjandet kom från en konkurrent bland de så kallade alternativmedierna – Nyheter Idag.

På Twitter framförde journalisten Isobel Hadley-Kamptz teorin att kritiken mot DN i själva verket var en konspiration iscensatt av Rysslands president Vladimir Putin för att öka allmänhetens misstro mot de svenska etablissemangsmedierna.

Man skulle kunna tro att en så pass bisarr konspirationsteori bara skulle bemötas med pinsam tystnad. Icke! Teorin fick stöd av DN:s chefredaktör Peter Wolodarski, som kommenterade: ”bra skrivet…” Hellre sätta på sig en foliehatt än en dumstrut, kan han ha resonerat.

Läs mer

Romeo och Julia

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Om jag säger att jag ägnade helgen åt att läsa en pjäs av den engelske dramatikern Vilhelm Lansskakare – eller William Shakespeare, som hans landsmän kallar honom – så tycker du säkert, och med rätta, att jag bara verkar skrytsam eftersom Lansskakarens fyrahundra år gamla texter knappt går att läsa. Så låt mig förklara.

För det första läste jag Carl August Hagbergs översättning till svenska som är ett mästerverk i tydlighet och skönhet, så det var ganska lätt. För det andra hoppades jag, vilseledd av en brasiliansk filosof, som förklarade att sensmoralen i Romeo och Julia egentligen handlar om att barn ska lyda sina föräldrar, att jag därmed skulle hitta en kul grej att skriva om. Filosofen hade fel, men pjäsen öppnade i alla fall en ny värld för mig.

Läs mer

Gästskribent Elöd Szanto: Dags att ta nästa steg!

logo­DGSTill att börja med vill jag tacka alla skribenter för många kloka tankar som jag har läst på den här sidan. Det var både tankeväckare och underhållande läsning som förgyllde dagarna.

Nu känns det däremot att vi (skribenter, gästskribenter och kommentatorer) har fastnat i tankegångarna. Det mesta av det som skrivs är en bekräftelse av det vi redan vet och är överens om. Trots massor av roliga formuleringar börjar det kännas förutsägbart och halvtjatigt.

Det sägs att man inte skall gråta över spilld mjölk. Nog tycker jag att man får fälla ganska många tårar över det Sverige som har försvunnit. Man kan också vara arg och önska sig att de skyldiga ställs till ansvar. Samtidigt måste man trots allt akta sig för att bli rättshaverist.

Läs mer

En vacker bön

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Einstein påstås ha sagt att själva essensen av dumhet är att göra samma experiment flera gånger och förvänta sig olika resultat. Jag tror inte han kan ha sagt något sådant för så ser livet inte ut.

Ta religionen som exempel. Den har under årtusenden haft människorna i sitt grepp. (Jag är inte negativ till religion. Jag har, tråkigt nog för mig, inte gåvan att tro på Gud, men ämnet intresserar. Jag känner mig som en vän som studerade till gynekolog och förklarade att han förstås inte var personligen berörd men ändå fascinerad av ämnet.) I religiös praxis ingår att be till Gud om saker som man önskar sig. Ibland får man som man vill, ibland inte. Bönen är ett experiment som ständigt återupprepas och hela tiden ger olika resultat. Man kan inte, som den påstådde Einstein, med trovärdighet hävda att alla religiösa människor genom årtusendena varit korkade.

Läs mer

Invandrarnas mentala utanförskap är delvis vårt eget fel

mohamed omar

Mohamed Omar

Vad betyder det att vara utanför? Det kan betyda att man inte har ett jobb eller att man inte kan tala språket. Men det kan också betyda att man har dålig koll på vad som är passande och opassande. Man är liksom mentalt utanför och förstår inte vad som går för sig. Ett uttryck för denna typ av utanförskap publicerades i tidningen Metro onsdag den 20 januari.

Det är den syriske asylsökaren Ahmad Al Srahin som är missnöjd över de svenska asylboendenas standard. De är så dåliga menar han att de inte ens är lämpade för människor. I inledningen erkänner Ahmad indirekt att han inte är flykting. Han kom inte till Sverige för söka säkerhet. Hade han sökt säkerhet hade han ju funnit den i de delar av Syrien där det inte är krig eller i något av grannländerna. Han kom till Sverige, skriver han, eftersom det är ”ett land som tror på mänskliga rättigheter och rättvisa”.

Läs mer

Gästskribent Göran Svensson: Bilden av migration och integration präglas av anekdotisk bevisföring

logo­DGSPolitiker och media förhåller sig inte alltid sakligt och objektivt till relevant forskning och officiell statistik när det gäller migration och integration.

De väljer istället ofta att lyfta fram enstaka händelser som allmängiltiga när händelserna är positiva om utrikesfödda och andra med invandrarbakgrund, men är däremot noga med att tillägga i huvud- eller bisatser att negativa händelser inte gäller alla utrikesfödda och andra med invandrarbakgrund.

Anekdotiska argument används flitigt av politiker och upprepas okritiskt av media för att försöka påvisa positiva effekterna av migration och integration, trots att forskning och officiell statistik kan påvisa mindre positiva effekter. Forskningsresultat och officiell statistik som påvisar en annan bild av verkligheten än politikernas döljs.

Läs mer

Gästskribent Arne Weinz: Politiskt korrekt blev politiskt korrupt

logo­DGSTill slut brast bubblan och Sverige stängde sina gränser. Den humanistiska stormakten tog täten och satte asylrätten ur spel, vilket triggade danskarna att göra detsamma, vilket i sin tur fick följdverkningar i Tyskland och sista ordet är ännu inte sagt.

Sverige står inför svåra prövningar och närmast ofattbara kostnader. Människor bor i tältläger och hangarer där sängarna står sida vid sida, men de är ändå privilegierade jämfört med de stackare som förvisats till öde landsändar på obestämd tid som kan räknas i år. Nog hade det varit klokare att ha en ansvarsfull och långsiktigt hållbar migrationspolitik från början. Hur kunde detta politiska haveri inträffa?

Läs mer

De gamla grekerna om uppfostran

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det finns bara en sak som är svårare att förstå än grekiska filosofers texter och det är läroböcker som ska förklara de grekiska filosofernas texter. Jag tror att sådana som Platon och Aristoteles egentligen talade om viktiga men fullt förståeliga saker. Men två och ett halvt tusen år har passerat sedan dess och när man betänker hur svårt det är att fatta svenska texter som bara är några hundra år gamla så inser man hur näst intill omöjligt det måste vara för vår tid att få någon rätsida på hur dessa tänkare egentligen menade, och detta hur skickliga språkvetenskapare som än anlitas. Och när man sedan sätter dessa trögflytande och antagligen bara delvis förstådda översättningar i händerna på en vanlig universitetsfilosof som ska försöka förklara för sina stackars elever sänker sig ytterligare ett lager av töcken över de – som jag tror – ganska rättframma tankar som de gamla grekerna presenterade.

Läs mer

En sverigedemokratisk regering och dess våndor

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I riksdagsvalet 2014 fick sverigedemokraterna nästan 13 procent. Det är lite mer än ett år sedan. Nu ligger partiet på det dubbla i opinionsundersökningarna. I Yougovs senaste undersökning tangerar partiet 30 procent. (En del förståsigpåare hävdar att internetbaserade undersökningar som Yougovs i ett fall som detta kan vara mer tillförlitliga än personintervjubaserade eftersom respondenterna kanske drar sig för att deklarera skämmiga åsikter inför en levande människa.)

Som gammal framtidsforskare är jag fullt medveten om hur vanskligt det är att dra ut trender i tangentens riktning, men efter den reservationen kan det vara intressant att göra just detta i alla fall. Partiet har kanske mer än en fördubbling i väljarstödet på lite mer än ett år vilket borde betyda minst ytterligare en fördubbling på två och ett halvt år fram till nästa val.

Läs mer

DN-LEDNINGENS INTERNA VECKOBREV TILL PERSONALEN

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Med anledning av den senaste tidens turbulens i kölvattnet av händelserna i Köln och Kungsträdgården ser DN:s ledning sig tvingad att formulera några klargöranden.

Det har som bekant uppstått en trollfest av oanad kraft i både vissa traditionella och så kallade alternativa och högerextremistiska medier. Huvudbudskapet i dessa trollfestsattacker är som bekant att DN avsiktligt och av politiska skäl skulle ha försökt ”mörka” händelserna i Kungsträdgården. Det säger sig självt att en ledande dagstidning som DN, med sin långa publicistiska tradition, inte skulle göra sig skyldig till något sådant. Eftersom påståendet saknar all grund och är helt orimligt, innebär detta att det givetvis inte kan vara sant. En av våra medarbetare har i en artikel i SvD lagt fram övertygande bevis för att de grundlösa anklagelserna om DN:s ”mörkning” i själva verket orkestrerades från Ryssland och Putinadministrationen, vilken som DN visat i flera artiklar ägnar sig åt systematisk svartmålning av svenska etablerade medier i syfte att skapa inrikespolitisk instabilitet.

Läs mer

Aktivistiska myndigheter

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den senaste veckan har vi fått två fina skandaler. Den första – Kommunals missbruk av medlemmarnas pengar med påstådda porrstjärnor och spritorgier och sådant – följde ett välkänt manus och avlöpte på det normala sättet med några avgångar och löften om förbättringar. Känslorna svallade och det var fritt fram att beskärma sig över pampfasonerna i facket. Det var inte första gången och kommer ej heller att bli den sista. Håhåjaja.

Den andra skandalen representerar en sorts premiär. Den illustrerar en, som jag tror i varje fall, rätt ny företeelse i svenskt samhällsliv som man visserligen anat förekomsten av, men aldrig fått tydliga bevis för, nämligen den aktivistiska myndigheten.

Läs mer

En liberal muslim och en ateist samtalar

mohamed omar

Mohamed Omar

Nummer fyra av Tidningen Brand 2015 hade tema ”åsiktsbytare”. Flera svenska åsiktsbytare intervjuas i tidningen. Jag blev intervjuad av Kajsa Ekis Ekman. Jag berättade om varför jag lämnade min hemmasnickrade islamism. Under en kort period kallade jag mig islamist. Jag vurmade för sufismen, islamisk mystik, och shiitiska kättarsekter, hatade Al-Qaida och salafitiska jiahdister. Jag var egentligen inte särskilt religiös och bad knappt. Det hände att jag tog en öl ibland. Min islamism handlade mest om en vag idé om någon slags islamistisk demokrati à la Mattias Gardell, överhettad ”antisionism” och att bjuda in galna konspirationsteoretiker som föreläsare i olika källare i Uppsalas studentkvarter. Ganska snart insåg jag att islamismen var en dålig idé, ja, all slags islamism. Jag insåg att sekularismen var bättre, även för religiösa. Så småningom tappade jag själv tron. Eller snarare: jag slutade tro att jag var troende. Under alla år som muslim hade jag ju inte haft kontakt med någon gud och aldrig sett någon ängel. Det var bara något jag läste och pratade om.

Läs mer

Vad svensk politik kan lära av kor

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det finns någonting som kallas skällko. Det är en ko som av sin ägare, bonden, utsmyckas med ett ledarskapsemblem i form av en skälla, alltså en klocka, som fästs kring kossans hals. Så här förklarar Wikipedia:

Skällko kallas den ko, som bär skälla när flocken är på naturbete.

När kor förr släpptes på bete i skogen, behövde man veta var korna höll hus. Man tog då en koskälla och fäste den med en läderrem eller en tralj om halsen på flockledaren. Gårdarna hade olika klang i skällorna så att man kunde särskilja flockarna.

Kor har som andra flockdjur en rangordning i flocken. Den upprätthålls genom stångande vid en konfrontation. Beteendet är ägnat att minska strider inom gruppen. En van djurskötare kan lätt urskilja rangordningen i en flock.

Läs mer

Gästskribent Dennis Andersson: Istället för klarhet, förvirring…

logo­DGSI en interpellationsdebatt i riksdagen förra veckan mellan inrikesminister Ygeman och Sten Bergheden (M) visades med all önskvärd tydlighet att regeringen synbarligen inte är medveten om var den egentligen står i frågan. EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv är ett förslag som inte ens träffar laduväggen, vilket också remissrundan tydligt påpekat samt så luddigt skrivet att ingen egentligen vet om vad man skall lagstifta. Även inrikesminister Ygeman fann förslaget ett hastverk men började sedan säga emot sig själv. Låt oss analysera inrikesministerns ståndpunkter.

Vid frågan från om hur inrikesministern definierar ett farligt vapen gav denne svaret det har hög kapacitet, hög utgångshastighet, stort magasin och kan laddas om snabbt. (Är inte alla vapen i fel händer farliga?)

Läs mer

Trubbig kritik mot danskt förslag om att asylsökare ska bidra till sitt eget uppehälle

mohamed omar

Mohamed Omar

Det danska förslaget om att asylsökare i mån av förmåga ska stå för sin egen försörjning har föranlett viss kritik. Kritikerna tycks mena att de danska skattebetarna ska försörja även de asylsökare som har egna medel.

Fredagen den 15 januari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Internationella migrationsorganisationens chef William Swing under rubriken: ”Vass kritik mot danskt flyktingförslag”.

Trots rubriken visar sig kritiken vara mera trubbig än vass. ”Ett mycket olyckligt förslag. Detta är människor som flyr och har lämnat allt bakom sig”, säger Swing till SvD. Men de som har lämnat allt bakom sig drabbas ju av inte förslaget! Det är bara de som har egna medel, kontanter och värdesaker som överstiger 10 000 kronor, som förväntas bidra till sin egen försörjning. Dessutom vet inte Swing om alla som söker asyl i Danmark är flyktingar. Det är ju det som prövas i asylprocessen. Eftersom Danmark inte gränsar till någon diktatur eller något land i krig är det dock osannolikt att de tar emot några verkliga flyktingar. Behöver någon verkligen fly från Tyskland?

Läs mer