HUR GICK DET SEDAN?

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Den 3 november 2015 skrev jag en text här på Det Goda Samhället: Skattemedel till verksamhet för personer som olagligt vistas i landet. Den handlar om att socialborgarrådet Åsa Lindhagen, MP, ensam i ett så kallat ordförandebeslut, bestämt att 300 000 skattekronor – i strid med gällande regler – skulle skänkas till Islamic Relief och Katarina församling som bidrag till drift av vad borgarrådet kallar ”transitboende”, men som är en övernattningsverksamhet för personer som oregistrerade vistas i Sverige.

I början av Sveriges Radios program Konflikt den 5 december presenterar programledaren verksamheten så här:

På en vältrafikerad gata i centrala Stockholm är persiennerna nerdragna i fönstren på en hel våning. Därinne brukade det vara fullt av liv. Här fanns mängder av familjer, flyktingar på väg genom Sverige. Barn som överlevt i vattnet på Medelhavet, män som gått genom Europa och kvinnor som lagt alla sina besparingar på en smuggelbiljett. Men nu är det tomt. I lekhörnan sitter några ensamma mjukdjur och där står ett hopvikt pingisbord i behov av några intensiva forehandslag. Hur skapades denna absoluta tomhet i ett boende för flyktingar? Vad var det som hände?

Inga konstigheter. Det är inte förbjudet i Sverige att hjälpa människor som vistas illegalt i landet. Privat hjälp och hjälp av frivilligorganisationer som inte finansieras av skattemedel är tillåten. Trots att det handlar om oregistrerade personer som de facto vistas olagligt i landet och, om de påträffas, enligt lag ska utvisas ur landet. Men cirka 47:30 in i programmet, alltså ganska i slutet, säger programledaren följande:

Jag besökte ett transitboende i centrala Stockholm som drivs av Islamic Relief i samarbete med Svenska kyrkan och på uppdrag av Stockholms stad.

Fortfarande är det helt och hållet Islamic Reliefs och Katarina församlings sak om de vill hjälpa dessa människor. Men – och det är ett stort men – det är inte medborgarnas och invånarnas sak att via skatten bidra till verksamhet som enligt lag inte ska bekostas av dem:

”…på uppdrag av Stockholms stad.”

Stockholms stad har inget uppdrag att bidra med en enda skattekrona till den här verksamheten eller till andra liknande verksamheter vilket Lindhagen & Co, i strid med bestämmelserna, tagit sig rätten att göra. Särskilt besynnerligt ter detta sig när man betänker att Stockholms stad samtidigt lånar en miljard (1000 miljoner) kronor varje månad.

Så här skriver politikerna i Stockholms stad Åsa Lindhagen m.fl. (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S), Alexandra Mattsson m.fl. (V), Anna Rantala Bonnier (FI) själva i ett förtydligande med rubriken ”Stöd till organisationer som arbetar med mottagande av flyktingar”, daterat den 20 oktober 2015:

Att tillhandahålla boenden för flyktingar som ej sökt asyl är inte ett kommunalt uppdrag… Staden har nyligen beviljat ekonomiskt stöd på 0,3 mkr till Islamic Relief och Katarina församling på Södermalm för deras fortsatta arbete med flyktingar som ej sökt asyl, med en prioritering av barnfamiljer. Staden tillhandahåller även en verksamhetslokal.

Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr riktar hård kritik mot hur den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset hanterat frågan:

Staden måste använda all kraft till att hjälpa dem vi har ansvar för. Och det är de som söker asyl eller har uppehållstillstånd. Att lägga resurser på personer som inte tänkt stanna i Stockholm sänder fel signaler till dem som vi har ansvar för. Beslutsunderlaget var inte heller korrekt när beslutet togs.

Jag vet inte om majoriteten har någon koll på vilka som faktiskt bor där. Och där fattades ett ordförandebeslut, och ansvarig nämnd meddelades om det i efterhand. Det är oprofessionellt.

Vad har hänt med socialborgarrådets och hennes oppositionskamraters självsvåldiga beslut att betala ut pengar till verksamheter som inte ska bekostas av skattebetalarna? Har felaktigt utbetalda pengar återkrävts? Har planerna om att bidra med 3,3 skattemiljoner till liknande verksamhet i förorter till Stockholm skrinlagts?

Om det som sägs i radioprogrammet Konflikt stämmer så står nu 45 övernattningsplatser tomma på Renstiernas gata på Söder i Stockholm. Kommer Stockholms stad nu – kanske i fortsatt samarbete med Islamic Relief och Katarina församling? – att anvisa Stockholms hemlösa som behöver sova någonstans till dessa platser? Som det dessutom är lagligt för Stockholms stad att bidra med skattemedel till.