Hur lite är lagom?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Förvirrat och hjälplöst står Myndighetssverige inför migrantströmmarna och fattar det ena underliga och panikartade beslutet efter det andra. Men jag är inte bättre själv. Om jag haft ansvaret för Sveriges migrationspolitik skulle jag också klia mig i huvudet.

Merit Wager har förtjänstfullt pekat på ett märkvärdigt utvisningsbeslut som drabbat den iranska familjen Ahmadi. Familjeförsörjaren har under viss tid tjänat fyra kronor för lite om dagen och familjen ska därför återbördas till ursprungslandet. Det tål att uppröras över.

Men var går gränsen för hur lite man ska få tjäna för att beviljas fortsatt uppehållstillstånd i Sverige? Jag vet inte. Men här nuddar man vid en djup filosofisk fråga som vi – även jag – alldeles för länge sopat under mattan.

Läs mer

Om de goda medierna

Krister

Krister Thelin

Det talas för lite om Assar Lindbeck och hans kommissions p 113. Lindbeck-kommissionen tillsattes i kölvattnet på den ekonomiska krisen 1992 och lade ett år senare fram sin åtgärdslista på 113 punkter. De flesta av punkterna har sedermera genomförts men inte den sista. Den är dock inte mindre aktuell nu, än när den fördes fram i en annan kristid för snart 25 år sedan.

I en demokrati har medierna rollen av en balanserande maktfaktor. Hos oss kallas de “den tredje statsmakten”. I övriga västvärlden, som bekänner sig till konstitutionell maktdelning, är medierna däremot “den fjärde makten”. Vår inhemska beteckning speglar alltså inte en konstitutionell maktdelning, där domstolarna är den tredje statsmakten (med den lagstiftande som första och den verkställande som andra statsmakt). Medierna skall granska och rapportera verkligheten. I det journalistiska “uppdraget”, som det vanligen tolkas, skall makten särskilt granskas och medierna stå på ”de svagas sida”. De är inte värderingsfria utan förutsätts stå för vissa goda värden. I våra etermedier som ingår i public service, det vill säga SVT och SR, brukar det anges att utbudet skall präglas av “demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund”.

Läs mer

Ett uppfostrande folk

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Efter en synnerligen ytlig undersökning, i huvudsak baserad på introspektion, har jag kommit fram till att vi svenskar fram till rätt nyligen var ett uppfostrande folk och att detta är förklaringen till den vånda vi nu genomlider, inte minst när det gäller invandringen.

För mig är uppfostran något ganska bestämt, inte nödvändigtvis strängt och våldsamt, och framför allt inte elakt, utan snarare vänligt auktoritärt. Jag minns min första lärarinna i folkskolan. Hon hette Laura och hade flätor uppsatta i kringlor runt öronen. Hon spelade orgel i klassrummet och Gud nåde den som inte lärde sig psalmen Fädernas kyrka utantill. Man skojade inte med fröken Laura, utan man lärde sig Hallands floder. För övrigt hette hon inte Laura, utan Fröken.

Läs mer

Bra författare är inte alltid goda

mohamed omar

Mohamed Omar

Den amerikanske skräckförfattaren Lovecraft (1890-1937) hör till mina husgudar. Jag är långtifrån ensam om att ägna honom min tillbedjan. Han är den mest sålde skräckförfattaren efter Edgar Allen Poe. Han beskrivs ofta som 1900-talets mest inflytelserike inom sina genrer. Under sin livstid var han dock ganska obskyr – Lovecraft skrev under 1920- och 30-talet noveller för diverse billiga publikationer med äventyrs- och fantasyinriktning, så kallad ”pulp fiction”.

World Fantasy Awards, ett prestigefyllt amerikanskt pris som tilldelas fantasy- och science fictionförfattare, instiftades 1975. Pristagarna har i fyrtio år fått motta en statyett som föreställer Lovecraft. Det visar hur stor han är.

Läs mer

Bruttonationalprodukt, vad är det?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nästan alla känner till att BNP är summan av alla de varor och tjänster som ett samhälle producerar under ett år. Men tänk, så detta kan missförstås.

Det vanligaste missförståndet ser ut så här: politiker som styr landet vill maximera BNP så att det produceras mer varor och tjänster och då går det åt mer resurser och bränns mer fossiler så därför går jorden under av resursbrist eller av global uppvärmning, sannolikt av båda. Lösningen blir att försöka förhindra att BNP växer så att jorden håller ett tag till. Framför allt gäller det att förhindra att utvecklingsländerna inte börjar utnyttja resurser i samma utsträckning som i-länderna, för då ”räcker det inte med bara ett eller två jordklot”. (Underligt nog är det ofta samma människor som särskilt talar för utvecklingsländernas sak som också tycker att utvecklingsländerna på något sätt inte ska få elda fossiler och därmed lättare få fart på sin utveckling.)

Läs mer

Gästskribent Nils Börje Tallroth: Språk i utveckling

logo­DGSSVT har nyligen kommit ut med manualen ”Nya språkråd för att bättre spegla hela Sverige”, som ska ge medarbetare vägledning beträffande användningen av termer som till exempel ”svensk”, ”invandrare” och ”utrikesfödd”. Manualen avråder också från vaga, ofta ”fel”, använda uttryck som ”människor med etnisk bakgrund”. Utgångspunkten är enligt SVT att människor ”ska få definiera sig själva”.

Bakgrunden till initiativet är, förklarar Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen på SVT, att ”Sverige är ett land i förändring och att SVT:s medarbetare måste vara säkra att de formulerar sig inkluderande i arbetet med mångfaldsfrågorna”. Lagercrantz uttrycker också en förhoppning om synpunkter på manualen även från personer utanför SVT och anger att den finns på den här web-adressen: Sverigespegling på SVT Nyheter.pdf. [i]

Läs mer

Vi svenskar behöver inte skämmas för Kalle Ankas jul

mohamed omar

Mohamed Omar

Det skojas ofta om att vi töntiga svenskar har som jultradition att bänka oss framför Kalle Anka. Detta som ett exempel på hur ytliga och kulturellt fattiga vi är. Men Disneys filmer är inte strunt. De är snarare lysande exempel på västerländsk uppfinnaranda, fantasi och konstskicklighet. Disney var en teknisk trollkarl som på egen hand gjorde framsteg inom animationskonsten. Dessutom är hans filmer djupt förankrade i det västerländska kulturarvet. Han har förnyat folksagor och klassiker och spridit dem till nya generationer.

Den 18 november 1928 visades Steamboat Willie, den första Musse Pigg-filmen, och blev en häpnadsväckande framgång. Disney var den förste som släppte en tecknad film som hade ett någorlunda bra ljud. Över en natt blev han en stjärna. I slutet av 1933 sade Walt Disney följande om sitt förhållande till Musse Pigg:

Läs mer

Den judiska kulturen är nog smartare

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En bekant påpekade något som alla redan vet, nämligen att judar är överrepresenterade bland nobelpristagarna. Han undrade om det kan bero på att judarna har vassare gener än vi andra.

Jag sa att jag inte tror det, men att det sannolikt finns något i den judiska kulturen som uppmuntrar till intellektuell livaktighet. Till exempel är judar kända för att gräla med Gud. De törs alltså ifrågasätta den högsta auktoriteten, vilket är ett första villkor för att åstadkomma epokgörande upptäckter. Hur ska man kunna hitta någon ny och överdådig sanning om man inte vågar förkasta den gamla?

Läs mer

Jag har förstört ett helt land

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Under nästan tio år arbetade jag i biståndsbranschen, först för FN, sedan för SIDA. Jag jobbade i ett antal olika länder: Brasilien, Indien, Etiopien och sist som chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau.

Jag kom till Bissau år 1976 med 50 miljoner kronor på fickan (per år), ungefär samtidigt som landets nya regering, som fick makten när det portugisiska imperiet kraschade.

Läs mer

En psalm som jag älskar

mohamed omar

Mohamed Omar

En av de julpsalmer jag älskar mest är ”O Come All Ye Faithful”. Den är mäktig och skör på samma gång. Den pendlar mellan näst intill bombastiska utrop och ödmjuka vädjanden. Psalmen liknar på så sätt barnet som den beskriver: det nyfödda Jesusbarnet. Det är ju samtidigt allsmäktig gud och svag liten människa.

Det är en väldigt religiös psalm. Det finns psalmer som är mer profana, men just den här är sakral från början till slut. Jag är inte religiös. Jag tror att det är osannolikt att det finns en gud. Det har tagit mig många år att komma fram till den insikten. Men även då jag uppfattade mig som religiös muslim hade jag ingen kontakt med någon gud. Det var bara något man pratade om.

Men man behöver inte tro på budskapet i psalmen för att drabbas av dess skönhet. För mig är Jesusbarnet en bild av människan med stort M. Hon är svag, hon insjuknar och åldras, men hon bär också på en gnista inom sig av förnuft och fantasi. Människan har byggt katedralen i Chartres. Den vittnar för mig inte om Guds utan om människans storhet.

Läs mer

Att ta sig ur den ideologiska tvångströjan

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det sorgliga med Sverige är att vi ägnar åt en sorts nationellt självskadebeteende som har sin grund i ett farligt tänkande (och då avser jag inte bara migrationen, utan skola och en hel del annat).

Samhällets dominerande tänkande är den härskande klassens tänkande, sa Karl Marx på sitt burdusa sätt. Sverige styrs av ett särintresse, det välfärdsindustriella komplexet med politikerväldet som ledarskap. Dessa backas villigt upp av ett prästerskap av opinionsbildare, journalister, kulturpersonligheter och anställda i Svenska kyrkan. Sverige tänker detta särintresses tankar.

Läs mer

Gästskribent Leif Erixell: Holger Schmidt, mannen som missuppfattade statens syn på frihet och lämpligt intäktsnivå

logo­DGS Även om asylsökarfrågan (volymerna) är av akut natur och dominerar debatten så bör man inte glömma de bakomliggande problem som finns i socialstaten, bortom och före invandringsproblematiken, och som måste adresseras om vi ska få ett värdigt samhällssystem – nå det goda samhället.

Jag tänker bland annat på den instrumentella syn på medborgaren som verkar vara inbyggd i staten och inte tycks kunna ändras, oavsett vilken partifärg de som för tillfället sitter vid makten har. En syn som innebär att medborgaren ses som ett skattesubjekt i första hand och en fri människa i sin egen rätt först i tredje eller fjärde hand (i andra hand kommer plikten att konsumera).

Läs mer

Om Sveriges inställning till tredje världen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den tredje världen var ett begrepp som skapades under kalla kriget. Den första världen var de rika, kapitalistiska i-länderna, den andra världen de socialistiska länderna och den tredje världen resten, alltså de som också kallades u-länder, vilket först betydde underutvecklade länder och sedan, efter det att vi bestämt att länderna kunde ta illa upp av den benämningen, övergick till att betyda utvecklingsländer.

Fram till för några årtionden hade Sverige praktiskt tagit ingen invandring från tredje världen. Den invandring vi hade kom i huvudsak från den första och den andra världen, läs italienare, finnar, greker, ungrare, jugoslaver etc.

Läs mer

Finns det endast snälla men menlösa barn?

IMG_0121

Ilan Sadé

Sverige sägs utmärka sig i internationella jämförelser av folks värderingar, på så sätt att svensken hyser förhållandevis svaga ”överlevnadsvärderingar” och starka ”självförverkligandevärderingar”. Värderingar som syftar till att säkra brödfödan och familjens fortbestånd står tydligen lågt i kurs, medan sådant som har med personlig utveckling och ”att finna sig själv” att göra skattas högt.

Det ligger förstås nära till hands att se ett samband mellan denna internationella anomali och ett halvsekel av ekonomisk uppgång, makalös trygghet och en omhändertagande socialstat. Framgångar av detta slag orsakar givetvis en blindhet inför välståndets grunder. Vi har fått ett välfärdsindustriellt komplex, som bokstavligt talat närs av tanken att medborgarna i grunden är svaga, vilsna och självdestruktiva utan statlig inblandning i privatlivets detaljer (medan det offentligas kärnverksamheter förfaller).

Läs mer

Ett högre tänkande

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Dan före dopparedan bjuder Svenska Dagbladet på en högtidsstund för älskare av riktigt avancerat skitprat, som är särskilt välkommet när det levereras av förstklassiga intellektuella charlataner.

Utbildningsminister Gustav Fridolin presenterar sin syn på hur krisen i skolan kommer att lösas. Minns ni hans gamla syn? Att han skulle greja skolan under de första hundra dagarna av sin ämbetsperiod? Det blev inte riktigt så. Det känns som om han förlåtit sig själv för den felbedömningen, det är ju lätt att vara naiv. Men nu har han förstått bättre. Skolkrisen kommer att lösas genom flyktingkrisen.

Läs mer

Tankar om upplysning i decembermörkret

mohamed omar

Mohamed Omar

En psalm som sjöngs ofta i advents- och juletider är Viktor Rydbergs ”Betlehems stjärna”. Det är en psalm vi förknippar med gnistrande stjärnor på en svart decemberhimmel och barnets stigande förväntningar inför julafton. Sven Stolpe, själv en from katolsk kristen, menade att ”en skönare, mer äktkristen psalm än Betlehems stjärna äger vi inte”. Men om man ”äktkristen” menar ”renlärig” så var Rydberg själv inte lika äktkristen som sin psalm.

I den polemiska boken Bibelns lära om Kristus (1862) förnekar Rydberg Kristi gudom, som ju är grunden för alla former av traditionell kristen tro. Men Rydberg bär genom hela sitt liv en stor kärlek till Jesusgestalten, vilket märks i psalmens ömma rad om barnet som ”slumrar sött” och på otaliga andra ställen i hans produktion.

Läs mer

Varför kulturerna inte förstår varandra

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Trots all kommunikation, alla reportage, alla charterresor och övrig internationell turism, trots vetenskapens framsteg, trots sociala medier och allt prat om en globaliserad värld förstår kulturerna inte varandra.

När jag jobbade i Afrika insåg jag att problemet sönderfaller i två delar: a) att inse och acceptera att de andra tänker annorlunda och b) att utröna på vilket sätt de tänker annorlunda.

Läs mer

GÄSTSKRIBENT SIXTEN JOHANSSON: ETT ALEXANDERHUGG FÖR SVERIGES BÄSTA

logo­DGSHur ska Sverige kunna räddas från en systemkollaps? Kommer en framtida klok riksdagsmajoritet och regering att ställa allt till rätta? Eller en diktatorisk ledare? Antifeministisk pursvensk kvotering?

Efter att ha vältrat oss i hopplöshetens gyttja bör vi låta sinnet vila vid uppbyggligare visioner. Eftersom den civilisatoriska utvecklingen tagit en unik vändning finns ingen lärdom att hämta ur historien. Låt oss alltså gå till myterna!

Läs mer

Förtroendesiffror

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Dagens Nyheter kommer med betänkliga IPSOS-siffror om svenska folkets förtroende för sina partiledare. Högst av alla ligger Anna Kinberg Batra med 37 procent. Statsministern hamnar på tredje plats med 30 procent.

Jag beslöt att göra en ovetenskaplig men ändå seriös undersökning om dessa sorgliga siffror är typiska för vad folk i västvärlden tycker om sina politiska ledare. Jag googlade på ”approval ratings” plus ett antal kända politiker i olika länder. Här är resultatet. Jag har inte fuskat. Jag redovisar alla resultat jag fått fram. Alla siffrorna är rimligt aktuella (utom George W. Bush, såklart). Men jag kan inte gå i god för källorna, ej heller kan jag garantera att bilden inte skulle ändras om andra ledare togs med i undersökningen.

Läs mer

Gästskribent Hans Kindstrand: Kandidatförsäkran – ett litet och anständigt förslag

logo­DGSNågra gånger under livets gång inträffar nog hos de flesta av oss en ”inre förvandling”. Det syns inte på utsidan men den finns ändå där. Ett sådant tillfälle kan vara när man i högtidlig form, i en noga fastställd ceremoni, avger ett löfte. Det ömsevisa äktenskapslöftet i en vigselritual, som resulterar i att kontrahenterna blir man och hustru, kan illustrera vad jag menar.

Läs mer

Efter klimatmötet i Paris

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Personligen är jag inte särskilt alarmerad av risken för global uppvärmning till följd av människans utsläpp av koldioxid. Jag säger inte att det inte finns någon risk. Men jag är liksom agnostiker i frågan.

Men om saken legat mig riktigt varmt om hjärtat hade jag, tvärtemot de entusiaster som uttalat sig så exalterat efter det att klimatavtalet ingåtts, varit alldeles sjuk av ångest.

Läs mer

Man bör stå upp för den svage

mohamed omar

Mohamed Omar

I Expressen den 16 december berättar Martin Linderoth, en färgad kille, om något tråkigt som hände på en affär i Stockholm. Han hade lagt upp sina varor på bandet och vänt sig om för att ställa ner korgen. Men överst i stapeln står en korg fylld med varor. Den tillhör mannen som står bakom Martin i kön.

”Ursäkta, kan du lyfta på din korg?”

Han får ett oväntat svar.

Läs mer

Ska man begripa vad man läser i tidningen?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag läser i Svenska Dagbladet att EU-kommissionen vill bygga upp en styrka på 2 500 man inom ramen för Frontex för att skydda EUs yttre gränser för den händelse något land inte orkar med att själv kontrollera sin gräns. Det framgår att länder som Italien, Grekland och Ungern känner sig kränkta av förslaget och tar ord som suveränitet, självbestämmande, chockerande och odemokratiskt i sin mun. Artikeln ger en bild av att dessa länder styrs av chauvinistiska stollar.

Men jag har lärt mig att konsten att få någon glädje av svenska tidningar är att själv fundera över hur det antagligen ligger till i stället. Om man utgår från att exempelvis Grekland styrs av rimligt smarta människor som vet vad som är bra för dem så framträder en annan bild än den av tjuriga eurofober.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! Eller får man säga så…?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

För den som vill vara politisk korrekt, och undvika att julen och nyåret kopplas ihop med Jesu födelse, och därmed kristen tro, kan jag föreslå följande hälsningsfras:

Vänligen ta emot utan några som helst förpliktelser, mina bästa önskningar om ett klimatsmart och könsneutralt firande av vintersolståndets högtid, som kan praktiseras inom ramen för din egen religiösa övertygelse som du givetvis själv väljer, eller en sekulär motsvarighet, men självfallet med respekt för andras religiösa eller sekulära övertygelser och traditioner, eller andras val att inte fira några religiösa eller sekulära traditioner i denna tid. 

Läs mer

Gästskribent Ronie Berggren: Jan Guillous felaktiga framställning av den norske hjälten Max Manus

logo­DGSMax Manus är en av Norges största hjältar för sin kamp mot den tyska ockupationen under andra världskriget. Han har också kopplingar till Sverige.

När nazisterna anföll Norge den 9 april 1940 anslöt sig Max Manus till den svenske officeren Gösta Benckerts frivilliga försvarskompani i Kongsvingers kommun. När tyskarna segrat startade Manus den underjordiska motståndsskriften Vi vil oss et land för att hålla den norska frihetsandan levande. Titeln hämtades från Per Sivles dikt:

Vi vil oss et land som er frelst og fritt
og ikke sin frihet m
å borge.
Vi vil oss et land som er mitt og ditt,
og dette vårt land heter Norge.

Läs mer

Om det viktiga mötet och glädjen i en gammal familjeservis

Lena

Lena Adelsohn Liljeroth

”Det här är ju patetiskt”! utbrast vår son när han öppnade ett av de höga skåpen i köket hemma.

Maken och jag tittade på de överfyllda hyllorna; ärvda koppar, fat, silverskedar, finglas, ljusstakar, skålar…

Sonen öppnade nästa köksskåp, där den vackra blommiga bröllopsservisen i 24 delar fyllde hylla på hylla, …”och se här, VEM ska ta hand om allt detta?”

Vi tittade på varandra, maken och jag, och kände intuitivt att det inte var på plats att påminna om de ytterligare två serviser som låg nedpackade i källaren. Eller alla glas. Annat arvegods.

Läs mer

Fyra kronor för lite om dagen…

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Ingenstans i utlänningslagen går det att hitta något som förbjuder att smärre misstag rättas till när de upptäcks att det är uppenbart att det inte förelegat brottsligt uppsåt. Det hade inte varit fel att bevilja Mehdi Ahmadi fortsatt arbets- och uppehållstillstånd.

”Varför ska folk som gör rätt för sig utvisas?” Det har varit en fråga som ställts av många den senaste veckan sedan det blev känt att den iranska familjen Ahmadi, som varit i Sverige i fyra år, ska utvisas. Trots att Mehdi Ahmadi har arbete och har haft avtalsenlig lön i alla år utom, som det visat sig, under fem månader förra året då den låg 180 kronor under kollektivavtalsenlig lön. Detta enligt vad som rapporterats i andra medier.

Läs mer

Ska romer ha socialbidrag eller Om den internationella regelsoppan

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Organisationen Civil Rights Defenders beskriver sig så här på sin hemsida:

Civil Rights Defenders är en oberoende expertorganisation. Organisationen bildades 1982 i Stockholm med syfte att försvara de mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta människorättsförsvarare.

Organisationen är en så kallad Non Governmental Organization (NGO), vilket ofta betyder att den är fristående från staten men praktiskt taget helt finansierad med allmänna medel. NGOs brukar vara lite vassare spjutspetsar för de intressen som de offentliga finansiärerna företräder. Civil Rights Defenders hade 2014 intäkter om 72 miljoner kronor varav 73 procent kom från SIDA och 9 procent från ’’Övriga bidragsgivare”, vilket verkar vara andra statliga myndigheter (eftersom bidragen från privata finansiärer specificeras till fem procent och ”Företag”, däribland Postkodslotteriet, stått för 13 procent av intäkterna.)

Läs mer

En blåögd betraktelse

8-26-13_11971

Patrik Engellau

När jag läser tidningen, lyssnar på radio och i övrigt tar del av det officiella Sveriges signaler brukar mina inre Rumpnissar vakna till liv, ni vet de där Astrid Lindgren-varelserna som storögt betraktar människorna och hela tiden säger ”Voffo gör di på dette viset?”

Jag har aldrig varit på ett asylboende, men jag har sett bilder på TV, så något litet vet jag: några hundra migranter i en gammal kursgård kan det vara till exempel. Migranterna anar att de kommer att bo där ett par år eftersom Migrationsverkets kvarnar mal som de mal.

Det måste vara himla trist på ett sådant där boende, den saken rapporteras det ofta om, migranterna har inget att göra så de klättrar på väggarna och bråkar med varandra och blir förbannade på svenska staten som, så har jag fattat det, enligt deras eventuellt välgrundade uppfattning släpar efter när det gäller att uppfylla sina grandiosa löften.

Läs mer

Gästskribent Henric Ankarcrona: Ett öga blått – en betraktelse över tystnadens tyranni

logo­DGSAtt vara blåögd sägs tyda på troskyldighet och att hysa alltför stor tillit till omgivningen. Verklighetskontakten saknas. Att få ett blått öga kan betyda att man i slagsmål blivit tillfogad en skada. Änglakörens (med Hans Bergströms benämning i DI 29 september i år) insatser kan beskrivas som blåögda och har, efter viss omsvängning i immigrationspolitiken, därefter gett ett öga blått. Alla de som under lång tid vetat bättre än vi andra och trumpetat om de öppna gränsernas välsignelser befinner sig på reträtt. Inte riktigt alla förstås.

När jag för kanske tio år sedan, vid ett samtal med en nämndeman, förstod att enligt handfast erfarenhet från en tingsrätt i norra Storstockholm närmare 80 % av alla brott begicks av personer med utländsk bakgrund, fick jag mig en tankeställare. Långt senare har jag blivit rekommenderad några böcker som gett underlag för vidare funderingar. Christopher Caldwells Reflections on the Revolution in Europe är en. Paul Colliers Exodus är en annan.

Läs mer