En kvinnosyn

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I DN.Kultur skriver ärkebiskop Antje Jackelén, apropå klimatmötet i Paris, att människan kan betrakta naturen på olika sätt. Ett av dessa sätt beskriver hon så här:

Man har sett på naturen… som kvinnan vars hemligheter ska blottläggas, vars sköte ska trängas in i och som ska tvingas till fullkomlig underkastelse.

I Jesu efterföljd använder sig ärkebiskopen här av en liknelse. Liknelser är till för att tydliggöra. Liknelser utgår från företeelser som är allom bekanta, okontroversiella och därmed solklara för alla människor. Aha, är det meningen att lyssnaren ska utropa, nu fattar jag precis hur du menar!

Läs mer

Mattias Gardell sprider dimridåer

mohamed omar

Mohamed Omar

I en artikel på Aftonbladets kultursida den 24 november – ”Gå inte i fällan” – kritiserar Mattias Gardell, författare och vänsteraktivist, västvärldens reaktioner efter massakern i Paris. Gardell menar att vi har agerat ”emotionellt, inte rationellt” när vi svarat på den jihadistiska terrorn genom att slå tillbaka mot Islamiska statens (IS) baser i Syrien och Irak.

Han ser detta som ett uttryck för ”panik”. Vad västvärldens ledare istället borde göra är att vara ”eftertänksamma”. Men vad Gardell glömmer att påpeka är att attacken mot Paris inte kom som en blixt från en klar himmel. Den hade föregåtts av flera tidigare attacker i Frankrike. Det enda som var nytt med Parisattacken den 13 november var dess storlek. Och inte bara i Frankrike: New York, London och Madrid med flera västerländska städer har drabbats.

Läs mer

Ett brev till statsministern

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Regeringen kom i förra veckan med en ny invandringspolitik som tillfälligt fick nationen att tappa andan. Ungefär som om sjuklövern hade lagt sig platt för sverigedemokraterna. När det gäller fakta på marken, alltså åtgärdernas effekt på antalet ankommande migranter, tror jag inte den nya politiken får särskilt stor betydelse, men den psykologiska effekten blev stor. De vanliga invandringsivrarna blev liksom groggy i några dagar. Men till helgen hade de repat ny kraft. På lördagen hade både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter indignerade artiklar om exempelvis att läkare tar avstånd från medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn. Tusen psykologer förklarade att tillfälliga uppehållstillstånd är traumaframkallande.

Det känns som om migrationsvännerna samlar sig till en motoffensiv som, om den tog sig formen av ett protestbrev till statsministern, skulle ha en undertext med ungefär följande lydelse.

Läs mer

Gästskribent Göran Svensson: Snuttifiera inte rasism med hjärnspöken och rasifierade ögon

logo­DGSKungliga Operan tog nyligen ner en affisch efter att några individer, som säger sig vara rasifierade i det svenska samhället (till exempel Adam Tensta och Araia Ghirmai Sebhatu) hävdade att den var rasistisk. Kungliga Operans ledning valde tyvärr att inte stå upp för konstnärlig frihet, utan uppträdde med flathet och rädsla för att bli utsatt för en kritikerstorm. Institutioner inom kultursektorn som ägs av svenska staten borde vara ett föredöme och ta sitt självklara ansvar att stå upp för den konstnärliga friheten.

Läs mer

Det verkar som om muslimer ogillar inte bara judar, utan även kristna (och varandra, förstås)

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Förklara gärna för mig på vilket sätt jag har fel när jag nu, ungefär som barnet i sagan om kejsarens nya kläder, så ouppfostrat ifrågasätter den allmänna meningen att det är bra att importera muslimer. Mitt budskap är naivt, rättframt och, som sagt, möjligtvis helt fel. Jag tror att en avsevärd andel av muslimerna inte gillar kristna – och Sverige är ju trots allt ett i seder och tänkesätt kristet land även om svenskarna på det hela taget inte tror på Gud.

Läs mer

Gästskribent Nils Börje Tallroth: Sila mygg och svälja kameler

logo­DGS

Under veckan 9 – 15 november 2015 sökte totalt 10 553 personer asyl i Sverige, de flesta utan dokumentation som styrker deras identitet.[1] De får stanna i landet till deras ansökan prövats, vilket kan ta månader, i vissa fall år. Polisen räknar med att ett nästan lika stort antal kom in i landet samma vecka utan att registrera sig.[2]

Dagens kafkaliknande invandringssituation och egna erfarenheter påminner mig om Orwells klassiska påstående ”Alla djur är lika, men vissa djur är mer lika än andra.”

Läs mer

Vem är rasist nu?

BitteA

Bitte Assarmo

Sverige är ett märkligt land. Mer polariserat får man leta efter, i alla fall när vi talar om demokratier. Jag har vänner i USA som tycker olika om allt från invandringspolitik till utrikespolitik och det mesta däremellan, och som diskuterar både högljutt och intensivt, men som förblir vänner även om de har olika uppfattningar om kompetensen hos den sittande presidenten och övriga politiker.

Läs mer

Gästskribent Ronie Berggren: Utmaningen från militant islam är vår tids kalla krig

logo­DGSDen 11 september 2001 attackerades USA av den islamistiska terroristorganisationen Al Qaida. USA:s president George W. Bush svarade med att förklara ett globalt krig mot terrorismen och sa:

Tiden har kommit för USA att agera … Det här är emellertid inte enbart USA:s strid. Det är inte bara USA:s frihet som står på spel. Detta är hela världens strid. Det är civilisationens kamp. Det är en kamp för alla som tror på framsteg, pluralism, tolerans och frihet.

Vi i Europa tog dock inte Bush på riktigt allvar.

Läs mer

Intresse eller analys, vad ska styra?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

”Minnet går alltid hjärtats ärenden”, sa den franske sjuttonhundratalsförfattaren Antoine de Rivarol. Det är bra sagt. Det betyder att minnet lägger saker och ting till rätta så att man minns det man vill minnas.

Jag skulle vilja parafrasera till ”Hjärnan går alltid hjärtats ärenden”. Det är nämligen inte bara det förflutna som anpassas efter ens käraste föreställningar eller önskemål, utan även nuet. Eller, om jag får vara lite råare: ”Hjärnan går alltid magens ärenden”. Vi tolkar världen så att det gynnar våra intressen.

Läs mer

Efter regeringens utspel om migrationspolitiken

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag förstår inte så mycket av migrationspolitiken, men det verkar ingen annan heller göra, så därför vågar jag uttala mig.

Regeringens senaste åtgärdspaket, som nyligen presenterades av statsministern och hans vice med sådan vånda, kommer nog inte att få några betydande effekter.

En del av förslagen verkar feltänkta. Ta det där med id-kontroller på tåg och bussar till Sverige som förväntas minska volymerna. Man jämför med id-kontroller på färjor, som ska ha haft vissa effekter.

Läs mer

Gästskribent Stefan Olsson: Motoffensiv mot jihadismen

logo­DGSBara en vecka efter terrorattentatet i Paris genomfördes ett nytt spektakulärt terrorattentat när hotellet Radisson i Bamako ockuperades.

Däremellan skedde två bombattentat i Nigeria, en knivhuggning av en judisk man i Marseille, en skottlossning på en buss i Sarajevo samt ännu ett bombattentat i Baghdad. Allt direkt relaterat till den extrema islamism vi kallar för jihadism. Lägg därtill de krig som terroristorganisationerna för i Nigeria, Mali, Syrien, Irak och Pakistan, där folk dödas utan att vi får höra om det.

Det sköljer en våg av jihadistisk terrorism över världen. Hur ska en sådan rörelse bekämpas?

Läs mer

Passivitet är inte ett alternativ, Rashid Musa!

mohamed omar

Mohamed Omar

Rashid Musa är ordförande i Sveriges Unga Muslimer. Den 22 november kritiserar han i ett debattinlägg på SVT Opinion västs reaktioner på den jihadistiska terrorismen.

Västs svar i form av ”mer övervakning, hårdare lagstiftning och fler militära operationer i främst Syrien” kommer inte att fungera, varnar Musa. Han erbjuder dock ingen egen lösning. Kontentan verkar istället vara att vi inte ska göra någonting.

Läs mer

Gästskribent Dennis Andersson: När den laglydige medborgaren börjar betraktas som en potentiell terrorist

logo­DGSKnappt hade krutröken lagt sig efter de senaste dåden i Paris förrän EU-kommissionen presenterade ett lagförslag – utan konsekvensutredning – som bland annat handlade om att förbjuda halvautomatiska gevär samt att förbjuda vapenannonser på internet och vapenhandel mellan privatpersoner. (Det sistnämnda är för övrigt redan reglerat i Sverige eftersom det kräver licens utfärdad av Polismyndigheten.)

Dessa förslag skulle inte få någon som helst inverkan på terrorism och organiserad brottslighet eftersom sådant bedrivs med illegala vapen. Jag är emellertid inte förvånad. Denna hoplofobiska offensiv (hoplofobi = vapenskräck) riktad mot laglydiga samhällsmedborgare är inget nytt.

Läs mer

Fortsatt studiebesök

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jo, jag kom som sagt nyligen hem från ett besök på en privat välgörenhetscentral i slumområdet Conjunto Palmeiras i Fortaleza i norra Brasilien. Verksamheten startades för över tjugo år sedan av en avhoppad katolsk präst, Joaquim Melo, som visade sig vara en superkändis i Brasilien (över 10 miljoner googleträffar varav dock inte alla avser honom). Han har en diamant i örat och transparent lack på naglarna (men hans älskade fru – en kvinna, alltså – hade nyligen gått bort i cancer, så man vet inte).

Läs mer

En poetkollega ska avrättas i Saudiarabien

mohamed omar

Mohamed Omar

I Tor Andraes Muhammedbiografi från 1930 återberättas en mindre smickrande episod ur profetens liv. En judisk poet vid namn Ka’b ibn Al-Ashraf hade ”särskilt ådragit sig profetens bittra hat”. Orsaken var att poeten diktade satiriska verser. ”Muhammed”, konstaterar biografen, ”var som hans landsmän i allmänhet synnerligen känslig för den poetiska satiren. Förolämpningar av sådan art glömde han icke lätt.”

Andrae redogör sedan för hur det gick till när profeten Muhammed skickade sina män för att mörda Ka’b. De lockade ut honom ur hans hus med hjälp av list: de påstod sig vara missnöjda med Muhammeds styre. När Ka’b kom ut halshögg de honom under ropet ”Allahu akbar!” Muhammed var mycket nöjd.

Läs mer

Studiebesök

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag kom just hem från ett veckolångt besök hos en privat välgörenhetscentral i en slum i Fortaleza i norra Brasilien. Brasilianska slumområden – favelas – är inte att leka med. Den här heter Conjunto Palmeiras och har vid pass 40 000 invånare varav två, tre procent antas vara knarklangare och kanske 15 – 20 procent knarkare.

En av invånarna förklarade för mig att man inte gärna rör sig långt från sitt eget närområde. Antag att ens bror eller farsa säljer knark. Då ligger det när till hands att denne ligger i fejd med en konkurrerande knarkhandlare i nästa kvarter. Om man då går till nästa kvarter blir man kanske misshandlad av den konkurrerande knarkhandlaren. Bara så man lär sig. Så kan knarkhandlare skicka signaler till varandra. I Brasilien lägger man inte fingrarna emellan.

Läs mer

Reflektioner kring samtiden

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Hur hänger allt ihop: Agenda 2030, massinvandringen, de ökande ekonomiska klyftorna, globaliseringen, västerlandets försvagning och så vidare? Jag tror att det ligger till så här.

Förut hade vi en segregerad värld. De rika länderna var rika och de fattiga länderna var fattiga. De rika bestämde över de fattiga i kraft av sin självsäkerhet, sin militära makt och sitt allmänna föredöme och bar då ibland tropikhjälm (sådana fanns fortfarande att köpa i fina butiker kring Piccadilly Circus på sextiotalet).

Det var en världsordning. Den ”första världen” vad de rika länderna, den ”tredje världen” var de fattiga länderna (och däremellan fanns de socialistiska länderna som kallades den ”andra världen”).

Läs mer

Adolescentia (eller jag går i första ring och jag fattar ingenting)

IMG_0121

Ilan Sadé

Tonåren är en tid i människans liv som präglas av uppbrott. Barnet ska bli vuxet, men har ändå kvar det barnsliga i sig. Tonåringen gör ofta uppror mot sina föräldrar och sin bakgrund. Gräset är alltid grönare på andra sidan; den egna familjen är bara pinsam. Konsekvenstänkandet är inte fullt utvecklat än. Många blir väldigt utåtagerande och beter sig på ett sätt som påminner om psykisk sjukdom hos vuxna: överdrifter i det egna utseendet och sättet att vara, allmän skrikighet och bristande känsla för proportioner.

Som tur är går tonåren så småningom över. Eller gör de det?

Läs mer

Kärleken vann

mohamed omar

Mohamed Omar

Efter jihadisternas massaker i Paris införde Facebook en funktion där användare kunde välja att ha en fransk flagga framför sin profilbild. Vissa svenskar som använt funktionen har fått kritik för att de inte brydde sig lika mycket när jihadisterna slog till mot Beirut kort dessförinnan. Kritiken är orimlig, anser jag. Jihadisterna dödar människor och spränger saker i stort sett varje dag i olika länder. Ingen kan hålla reda på allt och visa lika starka känslor varje gång.

Frankrike är nära både geografiskt och kulturellt. Sverige och Frankrike ingår i en gemensam kultursfär: den västerländska. Fransk litteratur, konst och musik är välkänd i Sverige och har betytt mycket för oss under historien. En svensk konstnär som jag har ett särskilt förhållande till är Ivan Aguéli från Sala. Han föddes 1869 som John Gustaf Agelii, men ändrade John till Ivan eftersom han älskade Ivan Turgenjev. Eftersom han levde många år i Frankrike ändrade han stavningen på sitt efternamn. Jag skrivit flera artiklar om hans liv och tänkande. Jag har delvis identifierat mig med honom som en av få svenska kulturpersonligheter som, åtminstone under en period, tillhörde den islamiska tron. Som muslim kallade han sig Abd el-Hadi.

Läs mer

Vad som utmärker Väst är självkritiken, inte övergreppen

Thomasgur1

Thomas Gür

Den västerländska civilisationen så som den uppstod i Europa, är den första mänskliga civilisation som ifrågasatte det moraliska i vad som alla civilisationer och mänskliga samhällsbildningar ägnat sig åt genom historien: erövringskrig, plundring, förslavande, folkmord, våldtäkter och skändligheter.

Ingen annan civilisation har tidigare varit så systematiskt självkritisk. Den självkritik som under 1900-talet andra civilisationer började utveckla beträffande sina egna illdåd, kom att direkt inspireras från västerlandets föredöme.

Läs mer

Naiviteten är den nya lilla svarta

BitteA

Bitte Assarmo

När eftervärlden gör en tillbakablick på 2010-talets svenska politiker kommer ett ord att lysa klarast: naiviteten. Naivitet är helt enkelt den nya lilla svarta – den där rara lilla egenskapen som bevisar att du är oskuldsfull, vän och innerligt god och, på grund av att du själv är så innerligt god, tror att alla andra också är det. På grund av denna innerliga godhet har Sveriges politiker åstadkommit ett samhälle där terrorister getts fri lejd och där människor som ifrågasatt detta frysts ut och stämplats som rasister, fascister och nazister.

Idag är läget ett annat och statsministern måste nu agera och faktiskt ge sig till känna på ett mer handfast sätt, om inte annat så för att övriga Europa, som Sverige faktiskt är en del av, förväntar sig det. Och vad gör han? Han säger att vi varit naiva. Vi. Allesammans. Hela Sverige.

Läs mer

En lärorik historia

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Under någon månad i början av år 1808 utsattes Brasilien för en flyktingchock. Mellan tio och 15 tusen flyktingar anlände oväntat. Alla ville bo i huvudstaden Rio de Janeiro, som plötsligt fick sin befolkning om 60 000 personer ökad med en fjärdedel.

Flyktingarna fick ett varmt mottagande. Kyrkan anordnade processioner och mässor för att välkomna de nyanlända. Staten åtog sig att stå för mat och husrum. Boendet hanterades på så sätt att statstjänstemän helt enkelt beslöt vilka hus som skulle stå till nybrasilianarnas förfogande och markerade detta med ett målat tecken vid entrén. Mat ordnades på så vis att flyktingarna fick förtur på marknaderna för till exempel höns och ris.

Läs mer

Den leende terroristen

mohamed omar

Mohamed Omar

En misstänkt irakisk, jihadistisk terrorist jagades under några dagar i Sverige. Han greps i torsdags kväll. Han heter Mutar Muthanna Majid och ska ha varit i Syrien och stridit för Islamiska staten (IS). En bild som ska föreställa Majid spreds medan jakten pågick. På det gryniga fotot syns en leende man i profil. Ett glatt leende.

Det kan vara en slump att den misstänkte jihadisten ler på just detta foto. Det kan också vara så att han inte är skyldig. Men det kan ändå tjäna som utgångspunkt för att säga några ord om hur att le hänger ihop med terrorism.

Läs mer

En myndighet som vilseleder

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag läser Migrationsverkets femte prognos för år 2015, som numera är nästan en månad gammal. Den får mig att för första gången fundera på att fly landet. Inte så mycket för invandrarnas skull som för myndigheternas och politikernas. Jag kan inte se annat än att Migrationsverket försöker att grovt förvilla läsarna, det vill säga mig och den övriga allmänheten (och kanske politikerna). Migrationsverkets vilseledanden är för grova för att kunna skrivas av som resultat av ouppmärksamhet. En snäll betraktare kanske skulle stämpla dem som uttryck för vårdslöshet. Jag tror att det ligger uppsåt bakom.

Läs mer

Gästskribent Simon O. Pettersson: Löfvens europeiska migrationspolitik saknar moralisk bärkraft

logo­DGSI den allmänna diskussionen är det en central tankefigur, att den svenska migrationskrisen skulle kunna mildras, om man bara satte press på övriga europeiska länder. Förutom det utsiktslösa i detta företag, bör man ställa frågan, om man har någon moralisk rätt att kräva detta.

En som särskilt uppskattar denna typ av retorik är statsminister Stefan Löfven. I alla möjliga sammanhang pratas det om gemensamt ansvar. Vid en manifestation vid Medborgarplatsen den 6:e september hette det: ”Sverige ska fortsätta att ta sitt ansvar. Men det räcker inte. Hela Europa måste göra mer. […] Det behövs ett tvingande och permanent omfördelningssystem för att alla EU-länder ska ta emot människor som flyr för sina liv. EU måste kraftigt öka sitt mottagande av kvotflyktingar och Sverige, vi ska göra vår del av det åtagandet.” Detta med gemensamt ansvar tycks länge ha varit en räddningsplanka för Löfven, som skall förklara den svenska politikens misslyckande, och rädda oss ut ur den nuvarande situationen.

Läs mer

Antikalifen. Ny bok av Mohamed Omar!

Framsida, mina fatworDet Goda Samhället-skribenten Mohamed Omar släpper nu boken ANTIKALIFEN: MINA FATWOR. Den består av 46 artiklar som tidigare har varit publicerade på bloggen under sommaren och hösten 2015.

En röd tråd genom alla artiklarna är kritiken mot islamismen och försvaret för sekulär demokrati. Mot den trångsynta fanatismen ställer Omar humorn, fantasin och det kritiska tänkandet som tillsammans har gjort den västerländska kulturen så framgångsrik.

Omslagsbilden är tecknad av serietecknaren Christoffer Saar och föreställer Antikalifen i sin röda fez. I boken blandas humor och allvar, som helhet är dock budskapet både allvarligt och angeläget, vilket den fruktansvärda terrorattacker i Paris har visat med all önskvärd tydlighet.

Köp ANTIKALIFEN: MINA FATWOR genom att sätta in 200 kr på bankkonto 8381-6 403 153 111-6 (Swedbank) eller swisha till mobilnummer 0760078008. Ange adress.

Vänsterns mytbildning kring terror är osund och polariserande

BitteA

Bitte Assarmo

Göran Greider säger nu sitt om terrordåden i Paris. I en artikel på SVT menar skribenten att politiker och opinionsbildare skapar nu en ”obefogad rädsla” i ljuset av den terror som dödade över 120 människor.

”Islamofobin kan växa väldigt snabbt när de här frågorna exploderar i offentligheten. Alla som höjer tonläget riskerar att förvärra problemet”, skriver Greider.

Läs mer

Förbundsordförandens anförande vid årsmöte för Branschförbundet Ensamkommande Flyktingbarnshemanordnare (BEF)

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Kära medlemmar,

Jag vågar påstå att vi är Sveriges i särklass mest framgångsrika bransch. På bara några år har vi vuxit från ingenting till hundratals medlemmar. I snabbhet och entreprenörskap påminner vi om Silicon Valley, men i lönsamhet är vi överlägsna Kaliforniens high tech-centrum, för där finns fortfarande bolag som efter åratals utvecklingsarbete fortfarande inte går med vinst.

(applåder)

Läs mer