Hört i fikarummet

Nils Lundgren

Nils Lundgren

PK: Nu skall det bli gott med en espresso.

STM: Hej PK! Ger du mig en latte, när du ändå är vid maskinen. Har du läst om det här kravet på självständighet. Jag tycker det är en självklar rättighet. Det är väl inte konstigt att ett folk med en egen etnisk identitet vill ha en egen självständig stat och inte leva som en minoritet styrd av en majoritet man inte känner gemenskap med.

PK: Nu är du väl ändå gammaldags romantisk. Det är orimligt att bryta sig ut ur en etablerad statsbildning och kräva självständighet för en ny stat. Som om vi inte hade för många stater redan på denna kontinent.

STM: Betyder det att du tycker det var helt fel att Norge fick lämna unionen med Sverige och bli självständigt 1905? Och beklagar du att Irland blev självständigt från Storbritannien 1921?

PK: Nej krångla inte till det nu. Det där hände ju för hundra år sedan. Nu vet vi att det där med nationella identiteter är ett påhitt från 1800-talet och bygger på myter. Det kan väl inte vara så svårt att köra över sådana vanföreställningar idag.

STM: Så du menar alltså på fullt allvar att du motsätter dig självständighet i det här fallet? Tycker du att EU-kommissionen även i det här fallet bör gå ut och understryka att om detta folk bryter sig ut, så kan det inte räkna med att fortsätta som en del av EU-systemet på samma villkor som det forna moderlandet?

PK: Jaa, tänk det tycker jag! EU-kommissionen bör använda sitt inflytande för att förhindra fortsatt uppsplittring av existerande stater. Och jag tyckte det var modigt och omdömesgillt av Carl Bildt när han som utrikesminister gick ut och fördömde tanken på skotsk utbrytning ifjol. Han talade kraftfullt mot balkanisering av de brittiska öarna.

STM: Så han måste beklaga att Irland har gjort sig självständigt från Storbritannien då?

PK: Nej, nu är du där igen. Det var en annan tid då.

STM: Men du tycker tydligen att vår nya utrikesminister, Margot Wallström, nu bör gå ut lika kraftfullt som Bildt gjorde inför den skotska folkomröstningen och förklara att Sverige motsätter sig detta försök att bryta sig ut och bli en självständig stat?

PK: Men snälla Solveig, det tycker väl i stort sett hela svenska folket.

STM: Nej, inte alls. Det finns stort stöd för självständighetstanken i Sverige och i hela EU.

PK: Vad i all världen säger du. Det är ju inte alls sant!

STM: Jo, det är det visst. I december 2012 röstade en majoritet i riksdagen för att Sverige bör erkänna ett självständigt Västsahara.

PK: Västsahara! Vi pratar ju om Katalonien!

STM: Varifrån fick du det. Jag har inte sagt vilket folk det gällde.

PK: Nej, men du pratade ju om EU-kommissionen och Marocko är inte med i EU.

STM: Nej inte medlem, men EU har ingått avtal med Marocko som är mycket fördelaktiga för det senare landet. EU kan därför göra som du rekommenderar och hota Västsahara med att det inte kommer att omfattas av det avtalet om de bryter sig ut.

PK: Jag rekommenderar? Jag talade om Katalonien och Skottland. Det stackars Västsahara är ju en koloni som verkligen har rätt till nationell frigörelse från den arabiska diktaturen Marocko.

STM: Diktaturen Marocko? I Wikipedia kan man läsa: ”Den nya konstitutionen omfattar en rad fri- och mänskliga rättigheter med bland annat yttrandefrihet, ungdomsrättigheter, kvinnorättigheter och rätten för demonstration, pluralism och respekt för mångfald och förbud av ett partisystem. Regeringen är ansvarig inför parlamentet. Marocko anses vara ett av de liberala och demokratiska länderna i arabvärlden.” Det finns naturligtvis stora brister, kanske som i EU-länderna Rumänien och Bulgarien. Och Ungern? Men du behöver nog tänka igenom dina principer om folkens rätt till självständighet. Vi är helt eniga om att Västsahara har rätt till självständighet, men varför har då inte Skottland och Katalonien det?

PK: Jamen Skottland och Katalonien är ju inte några kolonier. Det är ju bara regioner i ett land och talar, i alla fall i stort sett, samma språk som moderlandet.

STM: Den infödda befolkningen i Västsahara är araber precis som marockanerna och deras språk är därför likartat. Och du sa att den här kontinenten är uppsplittrad på alldeles för många stater redan, när du tänkte på Europa. Men Afrika är uppsplittrat på 55 stater mot Europas 44. Det betyder att det genomsnittliga invånarantalet för en stat är ca 18 miljoner i Afrika och ca 17 miljoner i Europa. Ingen skillnad alltså.

PK: OK för det då, men Skottland och Katalonien har ju fått rätt mycket självstyre inom Storbritannien och Spanien. Det finns ingen anledning att de skall bli självständiga stater, bara för att de är litet olika.

STM: Men jag har just läst att Marocko är helt med på att ge Västsahara omfattande självstyre, men säger nej till självständighet. Varför skall vi då säga ja till Västsaharas självständighet men nej till Kataloniens och Skottlands?

PK: Åh, vad du krånglar till allting, Solveig. Här är din latte.

På förekommen anledning:

1. PK står inte för ”Politiskt korrekt” utan för Per Karleklev, byråsekreterare på Kollegiet för utbetalande av ämbetsmännens löner.

2. STM står inte för ”Självständigt tänkande medborgare” utan för Solveig Törnlund-Mattson, visstidsanställd företagssjuksköterska på Kollegiet för utbetalande av ämbetsmännens löner.