Homofobi är regel, inte undantag

mohamed omar

Mohamed Omar

Abu Muadh, en imam i en moské i Halmstad, sade i en predikan att ”homosexualitet är ett virus”. Det är något han anser att muslimer borde skydda sig emot genom att bygga upp vad han kallar ett ”immunförsvar”. Predikan är filmad och finns på YouTube.

Imamens yttrande har fått stor spridning i medierna. Av artiklarna får man intrycket att hans negativa syn på homosexuella är ovanlig och uppseendeväckande. Ja, det är den. Det vill säga för den vanlige svensken. Men i moskéerna är den regel, inte undantag.

Jag har under mina år som muslim hunnit besöka ett flertal svenska moskéer från norr till söder. I samtliga har homofobi varit det normala. Jag har hört värre saker än att ”homosexualitet är ett virus”. I ingen moské, jag upprepar ingen, har jag mött en undervisning som tolererar homosexualitet.

Man får komma ihåg att svenska moskéer inte följer någon slags egen ”svensk islam”. Vi har ingen svensk överimam, eller ”mufti” som det kallas, som dikterar för svenska muslimer hur de ska förhålla sig i olika teologiska frågor. Svenska moskéer är en del av den internationella, muslimska gemenskapen. Opinionsundersökningar visar att en överväldigande majoritet av världens muslimer hyser intoleranta uppfattningar om homosexuella.

Att medier uppträder som om de vore förvånade visar hur lite kontakt dessa har med de muslimska miljöerna i Sverige. För den som har varit på ”insidan”, som har besökt moskéer och umgåtts med moskéaktiva muslimer framstår imamens åsikter som helt mainstream.

Det finns svenska muslimer som förespråkar tolerans mot homosexualitet och homosexuella, men de är få och saknar inflytande i moskéerna. De kan inte som homofoberna uttrycka sig från predikstolarna. Det rör sig ofta om sekulära personer med svagt religiöst engagemang.

En fråga som har följt på avslöjandet är huruvida Statens stöd till trossamfund (SST) ska fortsätta betala ut skattepengar till denna moské i Halmstad. Saken är den, att om man beslutar att inte längre ge pengar till homofoba moskéer, kommer ingen moské att kunna få något. Ett stort steg för SST.

Eller ska man bara stoppa betalningarna till de moskéer vars homofobi blivit känd och fortsätta betala ut till dem vars homofobi ännu är okänd? Det handlar då i praktiken om en succesiv avveckling av skattestödet till Sveriges moskéer i takt med att medierna kommer med nya avslöjanden.

Samme imam som ansåg att homosexualitet är ett virus har i ett annat YouTube-klipp hyllat jihad, det heliga kriget, och kallat jihadisterna i Syrien ”bröder”. Om en negativ uppfattning om homosexualitet kan sägas förena majoriteten av världens muslimer, är synen på konflikten i Syrien något som splittrar.

Imam Abu Muadhs åsikt om jihad i Syrien är helt normal inom den riktning av islam som han är skolad i och som han företräder – salafismen. Och vi vet vad de salafitiska rebellgrupperna i Syrien gör med homosexuella i områden som ”befriats” från regeringens kontroll. De torteras och avrättas.