Gästskribent Fredrik Östman: Utvecklingsläran

logo­DGSEnligt Utvecklingsläran blir allting med tiden bättre: samhällets institutioner, de mänskliga rättigheterna, miljön, bildningen, moralen, människors utseende, modet och matens smak och textur. Ibland och på vissa orter går utvecklingen snabbare och på andra långsammare, men det går alltid framåt sånär som på enstaka av illvilja och sabotage orsakade smärre bakslag. Från urtiden över de tidiga civilisationerna och resten av historien går en rak linje till dagens svenska Moraliska Stormakt, just i färd med att svinga sig till nya höjder med ännu rättare och ännu mänskligare rättigheter.

Läs mer

Tankar i halloween

mohamed omar

Mohamed Omar

Jag läser i Göteborgs-Posten om halloween-reklam som upprör. Liseberg har använd bilder på flickor som är till hälften normala och till hälften zombier för att locka folk till nöjesparken under allhelgonahelgen. Vissa föräldrar har fått för sig att bilderna förhärligar barnmisshandel.

Hm… hur man fått dessa zombiebilder till att handla om barnmisshandel begriper jag inte. Jag ser ingenting upprörande i dem. Inte heller hör jag till dem som stör sig på halloween. Jag tycker tvärtom att det är ett roligt tillskott till våra traditioner.

Läs mer

Vårt behov av övermänsklighet

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Av omständigheter bortom min kontroll hamnade jag på en förhandsvisning av Spectre, den senaste James Bond-filmen. Den var förskräcklig. Jag hade väl inte ägnat saken någon tanke om det inte varit för de överflödande entusiastiska tidningsrecensionerna. DN Kultur ägnade fyra panegyriska sidor på temana ”fullträff” och ”Pangrulle!” åt filmen.

Läs mer

Gästskribent Christopher Jarnvall: Stabilitet eller demokrati?

logo­DGSMånga efterlyser stabilitet i politiken. Det låter bra – i den mån man ställer stabilitet mot oordning och kaos i parlament och samhällskropp. Den stabilitet de flesta talar om idag handlar rent praktiskt om att det skall göras möjligt för en minoritet att styra landet under en mandatperiod. Utan nämnvärd påverkan från oppositionen. Decemberöverenskommelsen 2014 var ett försök, som misslyckades. Nu börjar en del tala om regelverk och lagstiftning i stället. Det kanske mest flagranta fallet är moderatledaren Anna Kinberg Batra i en tidningsintervju: ”Vi skulle behöva ett regelverk som förtydligar att största underlag också kan regera och genomföra sitt budgetbeslut. Det är bättre än en överenskommelse”.

Läs mer

Vill du vara slav, livegen eller fri arbetare?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Då och då struntar jag i samtidens uppfattningar och försöker tänka lite själv, vilket kan leda till katastrofalt felaktiga slutsatser. Nu har jag funderat över varför det blir bäst utveckling när arbetskraften består av fria arbetare snarare än slavar eller livegna. Min chockerande slutsats är att slaveriet och livegenskapen inte var förenliga med en seriös utveckling eftersom arbetskraften hade för mycket trygghet, kort sagt hade det för bra.

Läs mer

Gästskribent Anders Björnsson: ATT INTE VARA EN PENNINGMASKIN

logo­DGSUnder några år var jag ordförande i ett författarsällskap i norra Storstockholm, med säte i Sollentuna. Sällskapet har en stor vänförening. Den senare är basen för en utåtriktad verksamhet, med besök av författare och andra personer inom vad som i vid mening kan kallas kultursektorn. Även politiker, byråkrater, företagsledare med flera inbjuds att framträda. Sällskapet samlar en stor publik, varje onsdag kväll under terminerna. Det handlar inte bara om underhållning, och kanske inte ens i första hand, utan om folkbildning.

Läs mer

Statens våldsmonopol – låter ruggigt!

Nils Lundgren

Nils Lundgren

Liberaler vill hålla staten kort, motsätter sig våld vid konfliktlösning och ser monopol som ett motbjudande samhällsfenomen. Det ter sig därför paradoxalt att ett liberalt samhälle måste bygga på statens våldsmonopol. Visst finns det än i dag intelligenta anarkoliberaler som anser att det inte behövs någon stat över huvud taget, men den reellt existerande liberalismen kräver statligt våldsmonopol.[1]

Läs mer

Motsatta mentaliteter

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Människor har i alla tider, i varje fall fram till 1700-talet då ett annat synsätt, puritanismen, utvecklades lokalt i västerlandet, betraktat arbetet som en förbannelse. Sagan om Schlaraffenland, människans paradis på jorden, berättar om floder av mjölk och honung, hus av kakor och stekta sparvar som flyger rakt in i munnen på människan (vilket kung Carl XVI Gustaf refererade till i sitt jultal år 2002). I Schlaraffenland behövde man inte arbeta. På italienska finns uttrycket Il dolce farniente, den ljuva sysslolösheten.

Läs mer

Gästskribent Anders Björnsson: ETT SVERIGE ATT TA HAND OM

logo­DGSPå väg hem från simhallen i Husby brukade jag slå mig ner en kvart, tjugo minuter på ett kafé vid torget och läsa en utländsk tidning. Men så slutade jag att prenumerera på Financial Times och sedan sköt polisen ihjäl en äldre herre i hans hem i Husby. Simhallen stängde för renovering. Då kom Husbykravallerna, sambandet med dödsskjutningen oklart.

I Kista, centralorten 300 meter längre bort, märkte vi ingenting. Som om vi levde i ett skyddat område. Allt detta skapade ändå en olust när nyheten kom ut – man ville nästan inte ha reda på vad som hade hänt i grannskapet, det var som en beröringsskräck. Mina besök på kaféet och simhallen upphörde för gott; de återupptogs inte heller sedan det gick att bada där igen.

Läs mer

De superrika och den amerikanska politiken

8-26-13_11971

Patrik Engellau

New York Times berättar om hur bara 158 superrika amerikanska familjer stått för nästan hälften av de kampanjbidrag som hittills samlats ihop inför nästa års presidentval. De har gemensamt stoppat in 176 miljoner dollar i kampanjen, vilket blir ungefär 10 miljoner kronor i snitt per bidragsgivare. En del har förstås gett mer. Kenneth C. Griffin, en hedgefondsmiljardär från Chicago som tjänar 600 miljoner kronor i månaden efter skatt har hostat upp 30 miljoner kronor till republikanska kandidater, en dagslön för honom.

Läs mer

I anonyma skyltars skymningszon

IMG_0121

Ilan Sadé

Sedan EU:s sydgräns rämnade i somras och folkvandringen norrut satte igång på allvar i början av september, har Sveriges statsapparat och landets kommuner försatt sig själva i undantagstillstånd. De folkvalda må ha stiftat lagar, antagit förordningar och fastställt taxor, men dessa bestämmelser har som genom ett trollslag upphävts av den samlade beslutsfattarkåren.

Läs mer

Gästskribent Hans Kindstrand: Ansvar – ett relativt, kanske dekonstruerat, möjligen irrelevant begrepp

logo­DGSJag har under mitt yrkesliv suttit med i domstolar och domstolsliknande inrättningar, som haft till uppgift att utkräva ansvar av individer vars beteende inte kan accepteras. Det började i mitten av 1970-talet när jag satt ting. En sak som upprörde mig då var att ansvar utkrävdes också av personer som agerat efter bästa förmåga, men som på ett eller annat sätt misslyckats. Det kunde till exempel gälla ansvar för ”vårdslöshet i trafik”. Någon hade hamnat i en trafiksituation som denne någon inte behärskade. En olycka inträffade och den ”ansvarige”, dömdes därefter regelmässigt till ansvar för ”vårdslöshet i trafik”, just för att den ”ansvarige” inte behärskat situationen.

Läs mer

Två asymmetriska verkligheter

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Häromdagen deltog jag i ett möte om ”Flyktingsituation i världen och Sverige” som anordnats av Svenska Läkaresällskapet. Vi var kanske tvåhundra personer som hörsammat inbjudan, publiken såg ut ungefär som på en Dramatenföreställning i Stockholm, bildad medelklass, mest kvinnor, mest läkare och annan sjukvårdspersonal visade det sig så småningom.

Jag insåg strax att jag hamnat bland det välfärdsindustriella komplexets fotfolk. Där fanns en brinnande vilja att hjälpa, en övertygad beslutsamhet, en känsla att en ny och god värld höll på att öppna sig om vi bara tog oss samman i solidaritet och människokärlek.

Läs mer

GÄSTSKRIBENT SIXTEN JOHANSSON: STRATEGI FÖR ETT NYTT PARTI

logo­DGSDen oro, vanmakt och vrede som i dag finns i samhället blir destruktiv om den inte kan kanaliseras i handling. Misstron mot massmedia och politiker är kompakt, men det tröga valsystemet ger få förändringsmöjligheter. Inom dissidentrörelsen och i breda folklager finns en stor enighet om att kursen måste läggas om helt, för att inte hela Sverige ska haverera. Vi måste omvandla våra känslor, kunskaper och arbetsinsatser till en politisk kraft, som kan påverka media, politikerna och det parlamentariska systemet. Eftersom SD har ställts utanför systemet behövs ett starkt kompletterande alternativ, som snabbt kan tränga in i folkets medvetande.

Läs mer

Ohållbart, sa Löfven

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Regeringen och alliansen har nyligen kommit överens om en ny flyktingpolitik som kommer att bli verkningslös (se exempelvis denna bedömning av en väl insatt person).

Själv hade jag min uppfattning klar redan innan jag läste vad Per Gudmundson och andra experter hade att säga i frågan. Politikerna känner, tror jag, ännu inte tillräckligt mycket tryck för att vara redo att ta sitt ansvar. Redan innan jag hörde deras förslag hade jag skrivit av det som resultatlöst. Jag har alltså fördomar.

Läs mer

Något konstruktivt

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ibland – när jag håller föredrag eller läser kommenterar på den här sajten – möts jag av frågor om det inte vore dags att inte bara vara så nattsvart pessimistisk om framtiden, utan också att peka på utvägar och konstruktiva lösningar, för sådana måste väl finnas?

Såklart finns de. Det är inte inskrivet i tillvarons DNA att vårt samhälle ska gå under just nu.

Läs mer

Inte en oriental med bruna ögon, men väl en orientalist med blå

mohamed omar

Mohamed Omar

Med ”orientalism” menade litteraturhistorikern Edward Said föreställningar om ett Orienten som egentligen inte finns: europeiska orientalisters bild av Orienten snarare än Orienten. Dock har det funnits orientalister som inte bara hittat på saker, utan i minst lika hög grad eller högre, samlat viktiga kunskaper om det verkliga Orienten.

Läs mer

Gästskribent Richard Torsslow: Svårt rekrytera duktiga människor från utlandet

logo­DGSDagens flyktingmottagande riskerar att tränga ut högutbildad arbetskraft och minska attraktionskraften hos Sverige som land. Det här kan få allvarliga dominoeffekter och vi riskerar på sikt att utarma företagandet som håller välfärdssamhället vid liv.

Från Bromma i Stockholm driver jag ett e-handelsföretag och säljer produkter till konsumenter i främst västra Europa. För att anpassa mitt erbjudande till lokala krav anställer jag personer i Sverige som kommer från de länder jag säljer till. Deras språkkunskap behövs för att sälja till deras hemländer. Flera av mina anställda studerar vid universitet i Stockholm och jobbar extra hos mig under tiden. När examen är avklarad har de inte bara en bra högskoleutbildning i bagaget utan också erfarenhet av svensk arbetsmarknad och en fot i det svenska samhället.

Läs mer

Gästskribent Nils Börje Tallroth: Sverige vid skiljevägen

logo­DGSNyårsafton 406 tog sig tusentals vandaler, suebis och andra germaner över Rhenfloden in på romerskt territorium i förhoppning om ett bättre liv. De skulle snabbt följas av andra germanstammar. Få som såg dessa människor ta sig över Rhen insåg att detta var början till Roms undergång.

Litet över 70 år senare kollapsade den västra halvan av det romerska riket under trycket från invaderande barbarer. Europa kastades in i århundraden av politiskt kaos, vidskepelse, religiöst förtryck och intellektuellt mörker. Den katolska kyrkan, övertygad om att den representerade den enda sanna tron, förföljde och sände till kättarbålet envar som vågade ifrågasätta dess dogmer.

Idag är åter stora skaror på väg mot Europas rika länder. Media, helt fokuserad på enskilda individers, i många fall tragiska, öden, saknar både vilja och förmåga till en övergripande analys av vad som är på gång. Politiker av alla kulörer är paralyserade, väl medvetna om att vad de än gör så möter de protester från medborgare, media eller migranter. Få ägnar en tanke åt de långsiktiga följderna av denna massinvandring.

Läs mer

Gästskribent Lennart Göranson: Men vad ska man tro?

logo­DGSFör 65 år sedan inleddes en intensiv kulturdebatt mellan traditionella kristna och ateister. De senare anfördes av professor Ingemar Hedenius, författare till boken Tro och vetande (1949). Den stormen har numera mojnat.

Visst finns det fortfarande troende på båda sidor, men den förhärskande inställningen till religionsfrågor i vårt land är snarare likgiltighet. Andelen svenskar som är medlemmar i Svenska kyrkan har minskat till 67 procent. Av nyfödda döps 50 procent, och eftersom medlemskap i kyrkan ges genom dopet kan man förutse att andelen medlemmar fortsätter att minska. Av 15-åringarna väljer 30 procent att konfirmera sig och enligt attitydenkäter anser 35 procent av svenskarna att de är kristna. Mindre än 1 procent deltar regelbundet i Svenska kyrkans gudstjänster.

Läs mer

Skolbrändernas förlovade land

8-26-13_11971

Patrik Engellau

”Varje dag anläggs bränder i svenska skolor”, säger Skolinspektionen. ”I Sverige har antalet skolbränder successivt ökat under den senaste tioårsperioden”. Det blir väl sammantaget några tusen skolbränder under det senaste halvdussinet år. ”Sverige är ett av de värst drabbade länderna i världen vad gäller anlagda skolbränder”, förklarar Forskning & Framsteg. ”I Grekland antänds fem skolor per år”.

Jag kan inte komma på att någon höjt rösten över detta. ”Det finns en förvånande tolerans för just skolbränder”, hävdar en expert som intervjuats av Forskning & Framsteg. Andra intervjuade experter nästan ursäktar företeelsen: ”Det brinner i skolor i utsatta områden, där många lever i utanförskap, är arbetslösa och trångbodda. Även den stora omsättningen på människor och den snabba inflyttningen i dessa områden leder till liten social kontroll, vilket är en riskfaktor… Att anlägga bränder och ibland också försöka sätta eld på skolor blev i detta läge en konfliktpraktik”.

Läs mer

Det är politikerna som har slängt floskelfnöske på brasan

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Om de bränder på asylboenden som ägt rum de senaste veckorna är anlagda – de flesta i tomma lokaler dit ingen ännu flyttat in – så är det kanske inte en särskilt kvalificerad gissning att dåden skulle kunna vara utförda av människor som känner en stark frustration för att de inte vill ha en – de facto – såväl okontrollerad som ödesdigert stor asyl- och illegal invandring till Sverige. Det här kan vara vad de ser som sitt enda sätt att visa vad de tycker när inga andra kanaler finns och när åsiktskorridorer och etiketterande stämplar förbjuder dem att uttrycka sig i ord.

Läs mer

Gästskribent Ronie Berggren: Svensk Israelbevakning i behov av sansade och rationellt tänkande journalister

logo­DGSDen 31 maj 2007 hölls en skolavslutning för barnen i Islamic Associations lekskola i Gaza. Barnen hade precis som på svenska skolavslutningar förberett en teaterföreställning. Men det fanns skillnader: Här bar pojkarna svarta huvor, militärbyxor och vapen som de koreografiskt marscherade omkring med. När teaterspelet pågått en stund fattade en av pojkarna en mikrofon och ropade till sina kamrater:

Läs mer

Annonsannonser och debattannonser

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Uppslaget med sidorna sex och sju i Svenska Dagbladet den 12 oktober erbjuder ett intressant perspektiv. Båda är annonser, men den ena är förklädd till debattinlägg.

Annonsannonsen på sidan sju är redigerad lite som en normal nyhetssida men en van läsare ser fina skillnader och dessutom står det ”Annons” högst upp på sidan. Det handlar om en sömndrog som är jättebra för att den är ”100 % naturlig”. En avbildad kund som tidigare haft sömnproblem på grund av skilsmässa intygar att drogen hjälper: ”Nu sover jag gott… varje natt!”

Läs mer

Föredrag med Tino Sanandaji

Den 30 september anordnade Det Goda Samhället ett seminarium som leddes av nationalekonomen Tino Sanandaji, PhD, under rubriken ”Fakta om invandringen”. Vi upprepade seminariet en vecka senare och passade på att spela in det, så att ni som inte hade möjlighet att delta också ska kunna se det.

Vare sig man tycker att invandringen till Sverige är för stor eller för liten, att vi är för strikta eller för generösa, så behöver man bygga sina argument på fakta. Det är sådana Tino kommer med.

/Redaktionen

Gästskribent Matteus M. Furemalm: MIGRATIONSPOLITIK FÖR DUMMIES EFTERLYSES!

logo­DGSNu behöver jag (och jag har den senaste tiden förstått att jag inte är ensam) hjälp med lite politiska klargöranden från er som säkert bättre begriper sådant här. Innan jag går in på det jag inte förstår, vill jag som bakgrund förtydliga det som alla mina vänner redan vet, nämligen att jag sedan en lång tid tillbaka är helt partipolitiskt obunden (men lika politiskt intresserad, dock). Under livet har jag varit medlem i såväl Vänsterpartiets ungdomsförbund som i Moderaternas dito, ja, till och med i Grön ungdom. Jag har röstat på Centern någon gång, och jag har varit politiskt aktiv i både Moderaterna och framför allt i Kristdemokraterna, som kanske fått min röst flest gånger. Jag har flera vänner i alla lägren (jodå, faktiskt en del Sverigedemokrater också…), men de har ändå inte kunnat hjälpa mig att få grepp om de saker som detta inlägg skall handla om.

Läs mer

Vi är miljoner och vi har ingen som representerar oss i politiken

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den här sajten – detgodasamhallet.com – har en halv miljon läsningar i månaden efter ett halvårs drift. Det betyder inte en halv miljon läsare, för läsarna kan ju ha läst flera texter under månaden. Men det är många. Och det är intelligenta människor som läser, det märker man av kommentarerna, som nästan utan undantag är välformulerade och artiga. Och alltmer förtvivlade och ilskna.

Läs mer

Är det inte dags att prata om muslimernas islamofobi?

mohamed omar

Mohamed Omar

I debatten om islamofobi finns det en typ av islamofobi som i stort sett aldrig nämns: muslimernas islamofobi. Detta trots att denna typ av islamofobi ligger bakom både diskriminering och förföljelse och av muslimer bara på grund av deras islamiska tro. Fredagen den 16 oktober attackerades ett shiitiskt bönehus i Saudiarabien av en sunnitisk extremist. Han sköt ihjäl fem människor.

Shiiterna dödades på grund av sin shiitiska, islamiska tro. Ingenting annat. En islamofobisk attack alltså. Vill man vara precis kan man kalla just denna typ av islamofobi ”shiafobi”. För västerlänningar kan det tyckas märkligt att shiiter dödas för att deras tro avviker på vissa punkter. Men för de sunnitiska extremisterna är det inga små punkter. De tar detta ytterst allvarligt.

Läs mer