Det finns alternativ till salafismen

mohamed omar

Mohamed Omar

Lördagen den 26 februari 2011 höll jag ett föredrag inför olika somaliska, islamiska föreningar på Folkets hus i Rinkeby. De hade kallat till konferens med anledning av eid milad an-nabi, högtiden som firas i hela den islamiska världen till åminnelse av profeten Muhammeds födelse. I mitt föredrag nämnde jag något om högtiden, men ägnade den mesta tiden åt att kritisera salafismen.

Salafismen är den intoleranta form av sunnitisk islam som ligger till grund för Al-Qaida och Islamiska Staten såväl som den somaliska terrorgruppen Al-Shabaab. Men de allra flesta varianter av salafism förespråkar inte väpnad revolution utan istället lydnad mot överheten. Salafismen, och skillnaderna mellan denna och traditionella former av sunniislam, utgjorde Rinkeby-konferensens tema.

Den islamiska traditionen i Somalia präglades fram till 1980-talet av traditionella former av sunnitisk islam där sufiordnar eller sufibrödraskap var ett viktigt inslag. Sufismen brukar definieras som ”islamisk mystik” men ofta, och det gäller för sufismen i Somalia, liknar den snarare karismatisk lågkyrklighet än Mäster Eckeharts nyplatonska spekulationer.

Jag har bott i Mombasa i Kenya, en stad med stor somalisk befolkning, och där hade jag mycket kontakt med somaliska sufiordnar och deltog även i deras gudstjänster och övriga verksamhet. I vissa typer av gudstjänster eller andakter ingår dans och musik. Dessa gudstjänster avslutades nästan alltid med en gemensam måltid. Jag fick god insyn i både läran och kulturen.

Dessa former av islam är dock under angrepp av en alltmer aggressiv och resursstark salafism som förkastar sufismen och dess olika bruk som ”bida’a” eller ”påfund” utan grund i vad salafiterna uppfattar som autentiska islamiska texter. I Kenya har människor som samlats för att fira Muhammeds födelsedag, ett ”påfund” enligt salafiterna, attackerats med påkar och knivar.

Sufibrödraskapen samlas kring karismatiska ledare, en slags förening av helare och väckelsepredikanter. Relationen mellan ledaren och lärjungen är mycket viktig och när ledaren dör blir dennes grav ofta en vallfartsplats. Salafiterna vänder sig mot vördnaden av dessa helgon och jämställer den med ”avgudadyrkan”. Terrorgruppen Al-Shabaab har förstört många av dessa helgongravar, varav flera är gamla och har kulturhistoriskt värde. De har också dödat sufier.

Den sufism jag mötte bland somalier i Mombasa var inte på något sätt ”liberal” i modern, svensk mening. Den ingick som ett naturligt element i traditionell sunniislam med dess uppfattning av till exempel mäns och kvinnors roller, barnuppfostran och ett mer eller mindre okritiskt förhållningssätt till Koranen och så vidare.

Men den var mer tolerant och inkluderande än salafismen på så vis att den erkände ett bredare spektrum av åsikter. Ett av problemen med salafismen är ju att den reducerar den islamiska traditionens mångfald av åsikter i olika frågor. Sufismen betonar också andra saker. Den inre upplevelsen är viktigare än renlärighet, ritualer är viktigare än dogmer.

I Rinkeby och Tensta i Stockholm finns det grupper av svensksomalier som håller fast vid dessa traditionella former av sunniislam med dess inslag av karismatisk sufism. På Uppingegränd i Tensta finns det även en liten bönelokal, som jag har besökt vid ett flertal tillfällen. Dessa försöker genom debatter och egen missionsverksamhet göra motstånd mot salafismen, men saknar resurser.

För närvarande pågår i Somalia ett regelrätt krig mellan den salafitiska terrorgruppen Al-Shabab och de traditionella sunnimuslimerna som organiserat sig i olika miliser under paraplyorganisationen Ahlus sunna wal jama’a.

År 2011 höll jag alltså föredrag på ett möte med somalier som var motståndare till salafismen i allmänhet och terrorgruppen Al-Shabaab i synnerhet. Det var varken det första eller sista mötet av samma slag. Vad jag vill ha sagt är att det finns levande islamiska miljöer i Sverige som representerar andra tolkningar av islam än den mer synliga och utåtriktade salafismen. Dessa är inte nödvändigtvis ”liberala” i modern, svensk mening. Men de är åtminstone mer toleranta och inkluderande i förhållande till salafismen.

Här finns en uppgift för journalister och opinionsbildare att bekanta sig med dessa miljöer och försöka lyfta fram deras perspektiv istället för att – som man nästan alltid gör – vända sig till de mer synliga och resursstarka islamiska organisationerna och därmed bidra till att normalisera och legitimera deras salafitiskt präglade tolkningar av islam.

24 reaktioner på ”Det finns alternativ till salafismen

 1. Fredrik Östman skriver:

  De liberaler och vänsterextremister som styr svensk invandringspolitik är ju själva inte så olika salafisterna. De ser en spegelbild av sig själva. Det är inte så mycket okunskap som sympati som ligger bakom gynnandet av halshuggarsekteristerna.

  Gillad av 3 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är sådana bidrag som detta som gör att DGS är det första jag läser på morgonen och inte längre de traditionella tidningarna som blir mer och mer obsoleta genom sin brist på substans.
  Tack åter igen Omar.

  Gillad av 3 personer

 3. Apg17 skriver:

  Varför opinionsbildare ska bekanta sig med små islamiska sekter förstår jag inte. Salafism i olika former är normaliteten inom islam. Att försöka ge sken av annat är propaganda, inte sann och relevant journalistik.

  Gillad av 2 personer

  • Jacob_UK skriver:

   Du har 100% rätt, APG17. Sverige är en sekulär europeisk stat och förmedeltida sekters föreställningar om världen är irrelevanta här och hör hemma på sektmedlemmarnas kammare, inte i offentligheten.

   Den västerländska högkulturen uppstod i Europa och är ett resultat av Rationalismens och Upplysningens genombrott. Den muslimska världen har ännu inte genomgått dessa två epokgörande produkter av det mänskliga intellektet och så länge den är kvar i ett förmedeltida mörker är en samexistens på samma landyta en total omöjlighet. Facit säger att kaos, våld och inbördeskrig dyker upp som ett mail i inboxen om man försöker trotsa denna insikt.

   Europa kan inte assimilera miljoner fanatiskt troende ickeintegrerbara individer tillhörande en förmedeltida våldsreligion. .Sen må dom kallas salafister eller något annat polysyllabiskt.

   Det räcker inte att migranten dyker upp vid vår oskyddade gräns med den västerländska högkulturen bara i näven – i form av en padda eller surfplatta. Vi kräver mer.

   Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   Därför att världen är mer komplex än vi ibland orkar med att ta in. Också islam är en komplex religion, precis som kristendomen som rymmer allt från moderna människor till kreationister. Kunskapskanalen visade häromdagen ett reportage om tre muslimer i tre olika länder som gjorde ett beundransvärt arbete för kvinnors lika rättigheter. Det är också islam.

   Gillad av 1 person

   • Lisa skriver:

    Men om man nu följer en religion, bör man inte då känna till vad denna religion innehåller och uppmanar sina följare att efterleva?
    Den enda säkra vägen ”till paradiset” för en muslim är att dö ”som martyr” (oftast mördare också) under islams ”heliga” krig mot de ”otrogna”, dvs ickemuslimer.

    ”Men alla gör ju inte det” säger då försvararen av islam, nä det är sant, men det är inte PROBLEMATISKT att denna lära deklarerar denna syn på icke muslimer jämfört med muslimer?
    Att de tom uppmuntras att döda icke muslimer.
    Jag kommer att tänka på nazisterna lustigt nog.
    Dessutom delar islams lära samma syn på judar som nazisterna hade.

    Vet du vad islam säger om kvinnors ”lika” rättigheter?
    Islam lär muslimska män HUR de ska slå sin fru!
    Vi kan börja med det.
    Den islamska sharia-lagen beskriver i detalj hur man ska slå sin fru.
    Det är en hel procedur, det är noga reglerat tom (ja se där hur ”omtänksamma” vi är säger då vissa muslimer och tom en del icke muslimska ”försvarare” av muslimer ser detta som något HEDERVÄRT!😮 trots att de alltid i övrigt är emot våld….)
    Hur man slår sin fru finns med i koranen, hadith och sirahn, och i lagboken, islams lagbok Sharian finns allt detta med hur man slår sin (eller sina) fru(ar) med…och dessutom ännu starkare betonat.
    I sharia beskrivs konkret det rätta sättet att slå sin fru!
    Det är nästan en helig text i frågan.

    Vad sa du om det där med kvinnors LIKA rättigheter i islam?

    Och kom inte och dra upp nåt om att den kristna tron skulle ha liknande som islam!
    Det är ju barockt, och visar din totala okunskap.
    Det närmsta kristendomen kommer till islam i fråga om kvinnor är när Paulus rekommenderar kvinnor att täcka håret när de ber och att inte tala under gudstjänsterna.
    Det är det närmaste, det finns inte någonstans beskrivet att kristna män skulle få slå sina fruar… det står att de ska älska sin fru.
    Och det finns mig veterligen ingen församling, förutom de fåtal slutna, som praktiserar det som Paulus sa idag. Den som vill får naturligtvis täcka håret om hon vill, men det är knappt någon som gör det och kvinnor får tala lika mycket som män.
    Nu säger du kanske att ”ja men då behöver ju inte muslimer praktisera sin uppmaningar heller”, nja det är inte riktigt jämförbart.
    En muslim måste samla på ”goda gärningar” för att ha större chans att få komma till paradiset, och då är de regler som anges i koranen, av muhammed och i sharian avgörande liksom.. har du någon gång sett en kvinna sitta bland män framme i mosken?
    En kvinna predika framför muslimska män?
    Om de verkligen tror på islam så ska de följa de bud som står där. Det är deras ”frälsning”.
    Så hur kan de strunta i det?

    Kristna har redan sin räddning i Jesus som det syndfria människooffret för oss.
    Vi behöver inte vara slavar under massa regler och lagar, vi bör följa Jesus liv och lära, men vi är redan räddade i och med att vi tror på hans offer och därför är vi inte bundna på samma sätt.
    Vi ska leva i kärlek och fred, och vem vill inte det?
    Men även sanningen är lika viktig enligt Jesus.
    Så smälla förbjud oss inte från att tala sanning om vad de olika religionerna lär ut, det är oerhört viktigt att vi har sanningen.
    Betyder det att vi ska döma muslimer?
    Absolut inte. De gör det de tror på.
    Men vi måste se på läran och inte ha skygglappar på, och vi måste få problematisera omkring läran, skilj på människan, trostillhörigheten och läran – det är viktigt.
    Om man så fort någon talar klarspråk om islam får kastat på sig att man hatar alla muslimer, att man är islam”ofob” eller tom att man inte skulle anse att vi alla har samma människovärde ( ta reda på hur islam ser på detta förresten, resp på detta med religions”frihet”, finns det i islam?) – då är det väldigt nära ett förbud liknande det Saudiarabien har….. att man inte FÅR kritisera islam!
    Tänk på det nästa gång.
    Och ja visst får man kritisera kristendomen! 🙂
    Det är naturligtvis fritt fram för den som önskar göra det, det är frihet att få göra det, det är viktigt, men jag får också försvara den och det är detta som är så roligt och givande. 🙂
    Jag tar inte illa åt mig personligen för att man kritiserar den religion jag tillhör, då skulle jag vara väldigt lättkränkt och inte kunna skilja på kritik av läran och kritik av mig personligen.

    Gilla

 4. Lisa skriver:

  Sura 9:5 i koranen, den sk Svärdsversen, ersätter alla tidigare motsägande fredliga verser i koranen eftersom den är den sista uppenbarade versen muhammed sägs ha fått.
  Den lyder såhär:
  ”Slakta alla avgudadyrare (detta innebär enligt koranens tidigare verser t ex kristna och judar, de kristna påstås ha flera gudar och judar påstås dyrka någon kallad esra, förmodligen ihopblandat med profeten Esra, vid sidan av JHVH) var än ni ser dem, fängsla dem och belägra dem och ligg i bakhåll.”
  Efter det en uppmaning att om de ångrar sig får de leva.

  Detta är vad Saudiarabien och IS lever efter, nämligen muhammeds sista sk uppenbarelse och hans eget liv.
  Och det är så det ska vara när islam dominerar enligt muhammed och de lärda inom islam.
  Vad är det folk inte förstår?

  Muhammed Omar, inse att det går inte att införliva islam i stor skala i ett samhälle utan att ickemuslimer får lida, ju tidigare du inser det desto bättre.
  Du är förälskad i kulturen i islam, i identiteten som muslim och i det ytligt sett vackra i det runtomkring islam.
  Men det är skrifterna som definierar VAD det är du tillber, det är skrifterna och vad som står där som formar livet för människorna, det är koranen och muhammeds liv som du vill ska forma ditt och andras liv om du är muslim.
  Dessutom finns det massa felaktigheter i koranen om den nu sägs bygga på Bibeln och Torah.
  Den är helt enkelt inte trovärdig överhuvudtaget.

  Gud bevare dig.

  Gillad av 2 personer

  • Jasmine skriver:

   Lisa, kristendomen och judedomen har lika brutala tolkningar dem med.

   Orthodoxa judar kräver att man lever enligt gamla testamentet och dödar homosexuela i Israel.
   Vi har kristna som följer de djupt sexistiska fördärv som finns i bibeln och vill inför brutal teokrati.

   Koranen är inte så olik bibeln bara att du tittar på den ena på ett snällt sätt. Alla tre abrahamitiska religioner om man tar dem bokstavligt, är inget annat än total brutalitet med lite intressanta saker är och var.

   Jag har mest problem med kristendomen. Arvssyndstanken är fullständigt vidrig. Den anser bara för vad en kvinna gjorde i en myt( ja en poetisk myt, ingen sanning) så är vi alla födda som brottsliga syndare, dvs en självhatarreligion, och bara genom en gudazombie kan man bli förlåten. Detta drag saknar islam och judendom som tur är. Kristendomen som Nietzsche fattade är självhat, vädjan till svaghet och förakt mot det som finns här och nu. Vår lust hatar man, idealet är att leva utan njutning, med en rädsla för det jordlga livet och vår jordliga kropp.

   Islam är inte monolitiskt, många tolkningar finns. Den är skriven i klassisk arabisk poetisk form. Poesi läses och förstås bäst om man kan språket det är skrivit i.
   Också mycket sammanhangstolninkar finns, om ska ta haditerna seriöst med mera.

   Ditt inlägg är hycklande, för du vägra se mörkret som finns i alla tre abrahamitiska religioner.

   Gilla

   • Lisa skriver:

    Förklara gärna dessa ”djupt sexistiska fördärv” för mig?
    Vad tänker du nu på?

    Det är milsvida skillnader mellan Bibeln och koranen.
    Men jag börjar med att fråga om du öht har läst dem?
    Allt.

    Människan avvek från Gud, detta gäller även i judendom och i islam, men genom Jesus har vi alla fått förlåtelse och kan när vi tar emot honom få leva i kärlek och frid.
    Detta gäller inte för muslimer, en muslim kan aldrig vara säker på att han eller hon kommer till paradiset ( med jordiska förlustelser märkligt nog) och det enda som sägs garantera en muslim till paradiset är att denne deltar i krig och mord mot andra ickemuslimer och som resultat av det dör själv.
    Låter som en mycket fredlig religion tycker du?

    Det du pratar om ang Nietzsche är ju bara struntprat!
    Du har totalt fel. 😀
    Du har helt och hållet missuppfattat det kristna budskapet min vän.

    Ang koranen så är alla överens om att de senaste verserna upphäver tidigare totalt motsägande verser, precis som muhammed blev framgångsrik mha krig och fruktan i Medina.
    Kom inte med detta gamla pratet om att ” du förstår inte arabiska så därför kan du inte förstå koranen”…. det där är bara så dålig ursäkt för att få tyst på kritiker.
    Det finns väldigt många som har läst och tolkat koranen idag och om man ska följa den rätt så är det som jag har beskrivit ovan, punkt slut.

    Ang haditherna så är det många av hans göranden och säganden som inte alls kan tolkas på annat sätt än som de är, nämligen ofta har med våld att göra.
    Hade det inte varit för muhammeds hadither hade inte en enda av islams fem sk pelare funnits!
    De finns nämligen inte ens med i koranen…
    Så så viktigt är det att följa muhammed alltså för en muslim.

    Det är inte ett dugg hycklande det jag säger, det är sanningen, det är islam som är hycklande och obehaglig.

    Kan du förklara Sharia då?
    Varför har Meckas Saudiarabien detta?7
    Kanske Saudi har FEL?
    Och du har rätt…?

    Må Gud välsigna dig.

    Gilla

   • Jacob_UK skriver:

    Jasmine, du har missat en väsentlig detalj i problemet med islams presens i en sekulär värld präglad av rationellt tänkande och Upplysningens ideal. Islam, kristendomen, judendomen och övriga föreställningar om en gentleman en trappa upp eller om osynliga gudar nånstans på en osynlig plats eller en gud folkbokskriven i troposfären eller stratosfären eller helt enkelt med adress närmaste cumulusmoln eller, i förekommande fall, t o m i underjorden är abstrakta tankefigurer eller memer: alla dessa föreställnningar hör hemma i den strikt privata sfären i ett sekulärt samhälle som västvärlden. Dom kan självklart inte tillåtas interferera med exvis mitt sätt att leva i London. Det sätter jag personligen stopp för ”vid behov”, om man säger så.

    Ett exempel: Om en individ skulle bli galen och börja tro att en trädgud är bosatt och verksam i den gamla eken borta vid Oak Hill, Djurgården, Stockholm så skulle det kunna bli ett fall för psykiatrin om den trädgudstroende bara led av sin vanföreställning och oroade dom närmast sörjande. Men om den eller dom trädgudstroende krävde att ALLA stockholmare skulle vallfärda varje fredag em till Oak Hill och knäböja vid den gamla (kanske murkna?) eken, tillbe trädguden som påstås vara bosatt inne i [?] trädet och yla fram gälla sånger i ett främmande tonsystem om denna trädguds oändliga storhet så skulle det omedelbart bli ett problem för civilsamhället och få konsekvenser av närmast rättslig karaktär. Dom trädgudstroende sekteristerna skulle snabbt bli omhändertagna på ett eller annat sätt. Men om den trädgudstroende höll käften ute i samhället utan pysslade med sitt trädgudsdyrkande på kammaren och inte gjorde en fluga förnär så skulle det vara lugnt. That wouldn’t hurt a fly in December.

    Ett annat exempel: i Indien existerar det en sekt som när medlemmarna rör sig ute i samhället, t ex på en gata eller en grusväf eller i terränglådan, kräver att sektfolket plockar fram stora sopkvastar och sopar vägen eller gångytan framför sig. Sekten fruktar nämligen, helt irrationellt, att en massa krypande insekter på vägen kan komma till skada av en trampande sandal och t o m dö om man inte försiktigt sopar dom åt sidan när man rör sig över vägens yta. Att dessa insekter tål momentala tryck över sitt skal som är betydligt större än dom som en människo- eller t o m elefantfot under ett ögonblick kan producera är förstås irrelevant ur sektmedlemmarnas synvinkel. Medlemmarna har ju inte genomgått Upplysningen och Rationalismen fullt ut. Men om [in-]sekten plötsligt får för sig att kräva att alla i Indiens ca 1 miljard stora population skulle utrusta sig med kvastar och sopa marken framför sig – ja, då skulle läget snabbt bli ett annat.

    Jasmine, you get the drift? Anglikanska kyrkan hör aldrig av sig till mig och kräver att jag som sekularist ställer upp och medverkar i diverse ritualer i kyrkan en bit längre ner längs gatan jag bor vid. Eller förväntar sig andra andliga aktioner från min sida som den har hittat på. Eller kommer och dödar mig för att jag är sekularist.

    Men islam är en sån våldsbejakande sekt eller ideologi som har totalitaristiska krav som delas och hyllas av stora muslimska majoriteter i våra sekulära utvecklade samhällen. Är man ”otrogen” så blir man halshuggen, kort sagt. Man kan tillfälligt få leva vidare som en sk dhimmie i en skuggtillvaro i en islamdominerad värld men även då kommer du förr eller senare ”till korta”, dvs förlorar huvudet med ett kniv- eller sabelhugg. Sådan är våldsideologin islam och därför måste alla dess yttringar i vår sekulära upplysta värld omedelbart och med stor kraft kvävas i sin linda och alla fanatiska troende som vill förinta vår högkultur och västerländska demokrati repatrieras och/eller avlägsnas från civilisationen.

    Den pågående smygislamiseringen av Sverige (jag anser dock att man måste vara närmast blind och döv om man inte ser hur transparent islamiseringen är i Sverige, men det är en annan aria i en annan opera) måste självklart stoppas i sin onda linda och Sverige bli ett normalt, sekulärt västerland igen och åter inta sin plats i den upplysta och rationella världen, fjärran från alla totalitära ideologier varav islam är den främsta företrädaren idag. Kuba, Venezuela och Kina tycks närmast vara ett slags totalitaristiska hobbyverkstäder i jämförelse med islam. Nordkorea är ett annat kapitel.

    Ingen annan religion har idag sådana totalitära, våldsamma och dödliga drag som islam. Du kan snacka om vidriga drag i kristendomen hur länge som helst, Jasmine. Men en eller annan vers i Gamla Testamentet som predikar död och pina är snarare en exegetisk fråga än en fråga om liv eller död och dessa verser spelar ingen roll i vårt sekulära samhälle. Medan sharia som rättsskipning exvis föredras av ca 80% av egyptierna. Och alla, absolut alla, muslimer tar sin fanatiska religion med sig hem till dig när dom folkvandrar hit. Go figure, Jasmine.

    Gilla

 5. MartinBohman skriver:

  Kan bara hålla med Lisa. De fanatiska bokstavstroende riktningarna inom islam dominerar just därför att de är våldsamma och fanatiska. På samma sätt kommer dessa islamister att dominera över oss svenskar om vi inte sätter stopp för deras verksamhet NU.

  I Danmark börjar myndigheterna faktiskt förstå detta, men här i Sverige lever man i något slags lalala-land där alla muslimer är lika fredliga och ofarliga som dessa sufister Omar beskriver.

  Häromdagen var det debatt på SVT mellan svenskar och danskar om migrationsproblemet, och nästan alla danska debattörer uttryckte sig ungefär som SD:s politiker här i Sverige.

  Inger Stöjberg, Venstre, som är integrationsminister i Danmarks regering, sa många bra saker som Jimmie Åkesson lika gärna kunde ha sagt. Hon tryckte på det faktum att invandrarna måste anpassa sig till Danmarks kultur och respektera danska sedvänjor. De måste också bidra med något genom produktivt arbete.

  Hela hennes argumentation gick ut på att invandrarna ska ASSIMILERAS i det danska samhället — hon förkastade alltså det svenska lalala-tjafset om ”mångkultur”.

  Nästan alla danska debattörer (inklusive en socialdemokrat) uttryckte också stöd för tanken att flyktinghjälp i närområdet är att föredra framför immigration till Väst.

  Debatten finns på SVT-Play. Där kan man också se hur patetiskt ynkliga de flesta svenska debattörerna framstod — i synnerhet ”hovnarren” Henrik Arnstad.

  Gillad av 1 person

 6. Kim skriver:

  Tack, Mohamed Omar! Jag läser alltid det du skriver med stort intresse och hittar ofta tänkvärda synpunkter. Jag instämmer i att det vore önskvärt att andra tolkningar av islam än salafismen fick större utrymme i den allmänna debatten, inte minst för att dessa alternativ behöver synliggöras för unga muslimer som söker en religiös identitet. Emellertid ställer jag mig tveksam till hur väl islam över huvud taget kan integreras och fås att fungera i ett västerländskt samhälle. Hur ska man som muslim – oavsett inriktning – kunna bortse från korancitat som går stick i stäv med grundläggande värderingar och lagstiftning i Sverige? Lisas exempel ovan är bara ett av många. Formuleringarna skiljer sig i olika översättningar, men i min version av koranen står följande att läsa:

  8:12 … Jag skall injaga skräck i deras hjärtan som är otrogna; halshuggen dem och hugg av dem alla fingrarna!
  5:42 På tjuven, vare sig man eller kvinna, skolen I avhugga händerna till lön för vad de begått…
  5:37 Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas…
  4:38 Männen vare kvinnornas föreståndare … och vad dem beträffar av vilken I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem…
  2:223 Era hustrur äro en åker för eder; besöken alltså eder åker efter behag…
  2:173 I, som tron, det har föreskrivits eder blodshämnd i fråga om de dräpta, fri för fri, slav för slav och kvinna för kvinna…

  Kristendomen har lyckats med sin omvandling till en mer human och liberal religion därför att den har en inbyggd mekanism som gör det möjligt: De kristna kan hävda att det är det nya förbundet (Nya Testamentet) som nu gäller och därmed bortse från de vedervärdigheter som skildras i Gamla Testamentet. Sådana möjligheter saknas inom islam.

  Mohamed Omar, jag undrar om du har några åsikter om hur islam skulle kunna reformeras för att passa ihop med det svenska samhället. Det vore i så fall intressant att få ta del av dessa i en kommande krönika här på Det goda samhället.

  Gilla

 7. Rikard skriver:

  Hej.
  Islam betyder underkastelse inför gud, och därmed inför gudsordets uttolkare. Vi har i den civiliserade västvärlden nästan lyckats befria oss från århundraden av kristendomens förtryck och totalitära ideologi, varför skall vi låta islam ersätta det? Religionen måste vara en enskild människas privata bestyr, vare sig det gäller tomtar & troll eller diverse skäggiga gubbar från öknen. All Abrahamitisk religion förespråkar tolerans och överseende tills den erövrar makten i ett samhälle, därefter gäller alltid omvändelse och underkastelse eller döden, precis som alla totalitära ideologier (kommunism & fascism exempelvis).

  Skall den västerländska civilisationen överleva och utvecklas måste de religiösa organisationerna acceptera att underordna sig en civil och sekulär lagstiftning där de inte har annan särställning än andra intresseorganisationer.

  För den som vill hävda exceptionalism för just sin tro, märk att jag skriver religion, inte tro. Och till författaren: tror du att islam i väst kan anpassas och kontrolleras utan konfrontation? Jämför gärna med hur kristendomen tappade allt mer världslig makt under sjutton- och artonhundratalet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    Svårt att ge ett exakt svar, men jag skulle föreslå att det började år 385 när kristendomen blev statsreligion och den enda tillåtna religionen i romerska riket. När sedan förtryck och totalitära anspråk upphörde är ännu mer oprecist, det skedde gradvis. Före 1860-talet fanns ingen religionsfrihet för svenska medborgare och först 1952 infördes villkorlös rätt till utträde ur Svenska kyrkan. Under de här 15 århundradena har naturligtvis graden av förtryck varierat, ofta beroende på hur stark oppositionen varit. Albigenser på 1200-talet, humanister på 1500-talet, häxor på 1600-talet, upplysningsfilosofer på 1700-talet har alla varit utsatta för mer eller mindre grym repression från kyrkans sida. Och på det individuella planet har många upplevt oförsonlighet från kyrkans sida långt in i nutid, tänk t.ex. på Bergmans film Fanny och Alexander eller på fördömandet av homosexuella på 1970-talet.

    Gilla

   • Jasmine skriver:

    Ända sen Konstantin tog makten och även innan det, tidiga kristna i Rom var kriminella som slogs och stal som gäng visar de flesta källor vi har och inte kyrklig propaganda.

    ;Mörker tid som den tidiga medeltiden var, var en tid av kristet förtryck.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ah. Kristendomens förtryck avser religionens allmänna roll i det förmoderna samhället och totalitär ideologi prutades genast. Faktum är att alla andra samtida samhällen var minst lika ofria oavsett vilken religion som kom till användning. Hur kan det komma sig att just kristna samhällen utvecklade sig i frihetlig riktning? Man skall kanske tänka sig för innan man kackar i eget bo.

    Gilla

   • Lisa skriver:

    Kyrkan gjorde sig skyldig till vidriga saker ja.
    Men – det fanns och finns inte stöd alls för att göra så i Bibeln
    DET är skillnaden, mellan islams ständiga våld och det kyrkan gjorde förr.
    Och det är en AVGÖRANDE skillnad ska ni veta.
    Sådana som Jasmine här vill väldigt gärna relativisera islams dagliga mord och terrordåd mot ickemuslimer med att dra upp den gamla inkvisationen.
    Det är nämligen det enda muslimerna har att komma med för att säga; :titta där, ni är LIKA illa som vi”…. nja det funkar inte riktigt tyvärr, de flesta ser igenom detta och vet att det är texterna det handlar om.
    Den enda religion som är farlig idag är islam, alla vet det, även muslimerna.

    Gilla

 8. Sixten Johansson skriver:

  Som ung man för drygt 40 år sedan var jag mycket intresserad av sufismen och även kristen mystik, men kände att yoga och zen hade mer att ge mig då. Numera tycker jag att vardaglig livserfarenhet ger alldeles tillräckliga svar även på djupare frågor. Varje levande lära börjar stelna och dö när mästaren är borta och efterföljarna tar över. Det gäller politik lika väl som religion. Varje lärosystem måste förnyas med jämna mellanrum. Fundamentalism dödar även den kärleksfullaste lära och är farlig för både anhängarna och deras offer.

  Vid sidan av en mogen samhällsåskådning som utgår från människans grundvillkor och kan fungera som våg och kompass och omsättas av ett nytt politiskt parti skulle jag vilja se ett helt fristående andligt ”rum”. Inga stelnade gudsbilder, inga dogmer, inga präster, inga statsbidrag. Bara möjlighet att få andliga, sakrala upplevelser tillsammans med andra. Tänk att få kontakt med allt vackert, gripande, mäktigt, skrämmande, tröstande som människor genom tiderna har kunnat gestalta och på så vis få kraft att avstå från de många ångestdämpande medel och aktiviteter som vi annars tycker oss behöva. Livets djup och mening skulle var och en hitta kärnor till och bygga vidare på inom sig själv, utan läror, utan religioner. Så skulle vi kunna mötas. Eller bara stå bredvid varann en stund.

  Gilla

 9. Lennart Göranson skriver:

  Tack, Mohamed, för ditt kloka, insiktsfulla och balanserade inlägg. Det ger mig tillbaka det hopp som jag förlorar när jag läser svepande fördömanden av alla grenar av islam, baserade på hemsnickrade analyser av utvalda citat från koranen.

  Gilla

 10. Lisa skriver:

  En hadith från Sahih al Bukhari (6924):
  allahs messenger (muhammed) said:
  ”I have been ordered to fight the people till they say; la ilaha illaallah (none has the right to be worshipped but allah) and whoever said la ilaha illaallah allah will save his property and life from me.”

  I islam, i koranen, i moskeerna lär sig muslimer att de ska vörda denne man som sa det här.
  Det står i koranen att de ska följa muhammeds exempel, och då uppmanar jag er gärna att ta reda på om Mecka-delen i koranen, de första (dock inte i början av koranen) när muhammed började sin bana, och om hans verser i den senare Medina-delen och de som också är de grymma och skoningslösa.
  Mha av terror, krig, blodsspillan, fångar, sexslavar och fruktan växte muhammeds ideologi, för det är just det det är; en politisk ideologi.

  Jag har inte hemsnickrat nånting som någon här totalt ovetande skrev.
  Detta är helt och hållet sant och den muslim som inte följer det som står i Medinadelen och inte följer allt muhammed gjorde och sa, utan inte bryr sig om det, kan inte vara någon särskilt hängiven och på riktigt troende muslim.

  Islam när den dominerar har SITT EGET samhällsystem och sina EGNA lagar.
  Nä, alla muslimska länder inför inte sharia…men, det är svårt att skydda sig mot de djupt troende och vad de kan börja med. Många ickemuslimer får det svårt i islamiska länder, helt enkelt för att islams skrift och dess profet säger att de ska bekämpas!

  Om man nu söker en Tro och man tror på Gud, varför inte ta reda på vad skrifterna före muhammeds tid säger?
  Det står ju i koranen att den baserar sig på de kristnas Heliga Bok och på Gamla Testamentet (men ändå står det saker i koranen som inte alls stämmer med NT och GT) och att är det något man inte förstår ska man gå till de gamla skrifterna från Bokens folk.
  Så gör det då.
  Och se den milsvida skillnaden.

  Jesus uppmanade ALDRIG till våld!
  Tvärtom.
  ”Mitt bud är detta: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er.”
  ”Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er.
  Har de förföljt mig, kommer de också att förfölja er.”

  Man måste verkligen läsa alla skrifter innan man uttalar sig och tror att de är lika, det är de inte!

  Det är inte muslimer som är problemet, de är människor som alla, utan det är muhammed och koranen som är problemet.
  Varför tror ni egentligen att ”man” inte ”får” ifrågasätta honom?
  För att undvika naturlig kritik såklart!
  Han var ingen fredlig man, och det är DÄRFÖR vi har IS, boko haram, al shabab, al qaida, hamas, alla muslimska terrorbombare inkl 9/11 mördarna!
  Tror ni att det är en slump bara?
  Nej, de följer ju islam till punkt och pricka.

  Påstå ALDRIG igen att den kristna tron är ens på något sätt jämförbar med islam.
  Då vet du inte vad du talar om.

  Gilla

  • Jasmine skriver:

   Jaså, Jesus sa ju själv att han kom med svärdet, tolkar man det bokstavligt så blir det brutalt.

   ”I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd. 35Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att ‘sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder”

   Matteus 10:34

   Inte nog med det, alla evangelier står i motsättning till varandra.

   Fast vad kan man säga till en självgod kristen hycklare.

   Gilla

   • Lisa skriver:

    Jasmine, du får läsa det andra som står före också.
    Det handlar om att kristna kommer att bli förföljda och mördade såsom Jesus blev, det är inte menat att vi ska använda våld, Jesus förbjuder oss att någonsin använda våld.
    Det förstår du om du läser Nya Testamentet.
    Men muhammed däremot, han praktiserade våld, i stor skala dessutom, och i koranen uppmanas muslimer att döda människor med annan tro.
    Tror du inte jag vet vad det står i koranen?
    Jag har kanske läst den mer än dig?
    Tror du inte jag vet något om muhammeds livsgärningar?
    Jo, jag gör ju det.
    Du får kalla mig vad du vill min vän, men jag vet vad jag talar om.
    Du får väldigt gärna förklara för oss andra hur du menar att Evangelierna ”står i motsättning till varandra”?
    Det var något nytt.
    Men jag kan visa dig om alla motsägningar och upphävanden av tidigare verser i koranen om du vill.
    Du vet att muhammed var en våldsam man, vad är problemet, vi alla vet ju det.
    Liksom alla vet att Jesus var full med kärlek och godhet, men det bryr sig väl inte du om?
    Det kallar du väl ”hycklare”?
    Må Gud vägleda dig Jasmine och alla kärlek till dig!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.