Kära läsare

Det Goda Samhället har nu funnits i drygt ett halvårs tid. Glädjande nog har vi lyckats få en stor och återkommande läsekrets, vilken dessutom hjälper till att sprida våra texter på sociala medier. Det är väldigt uppskattat och hjälper dessutom nya läsare att hitta till bloggen.

Bloggen har i genomsnitt 500 000 visningar per månad. För den som är intresserad av hur läsarstatistiken har utvecklats ser det ut på följande sätt:

läsarrapport 11

Vi har under detta halvår kontinuerligt lyckats knyta till oss en rad nya skribenter med olika bakgrund och intresseområden. Möjligheten att kunna angripa och analysera samhällsfrågor från olika synvinklar är viktigt, inte minst i det polariserade svenska debattklimatet.

Dessutom ska det allt större antalet gästskribenter som bidrar med kloka tankar och idéer lyftas fram och tackas. Viktiga synpunkter och spörsmål dryftas förvisso i de livaktiga kommentarsfälten, men det är extra roligt när ni vill bidra med egna texter, inte minst med tanke på att många av era inlägg håller en hög nivå. Vad gäller kommentarerna försöker vi följa regelverket noggrant för att kunna skapa en så trevlig och konstruktiv atmosfär som möjligt.

Flera av bloggens artiklar har under månaderna blivit virala. Nedan syns en lista över bloggens mesta lästa artiklar:

Läsarrapport 2

Vi får e-post med glada tillrop och tips på förbättringsmöjligheter av och till, något vi sätter ett stort värde på. Om ni har några idéer ska ni inte dra er för att kontakta redaktionen. Alla tips är välkomna!

Med tillönskan om en trevlig höst – och god läsning!

Redaktionen