Partiet Medelklass

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Sverige behöver ett nytt politiskt parti för att det ska finnas någon trovärdig opposition till sverigedemokraterna. Här är några grundbultar för ett sådant parti.

Partiets namn. Partiet heter Medelklass för att understryka vad för slags värderingar som det går till val på. Alternativa namn skulle kunna vara Skötsam eller Gråsosse.

Partiets analys av Sverige. Huvudmotsättningen i Sverige står mellan å ena sidan det välfärdsindustriella komplexet (VIK) och å den andra den skötsamma, anständiga medelklassen. VIK ligger bakom den idag dominerande ideologin i Sverige som går ut på att alla människor är svaga och i behov av VIKs tjänster utom en och annan medelklassare som ska hålla tyst, skämmas och betala. Ilan Sadé har kallat denna ideologi för ”söndringsideologin”, vilket säger vad det handlar om. Ideologins syfte är att säkerställa tillflödet av klienter till VIK. Ju färre som kan stava och räkna och uppföra sig, desto fler blir livslångt beroende av VIK. Den anständiga medelklassen, å sin sida, består av alla de vanliga svenskar som sköter sig, tar hand om sig själva och sina familjer, sliter med sitt jobb och får nationen att fungera. Medelklasspartiets politik är en politik som utgår ifrån att medborgarna på det hela taget består, eller bör bestå, av skötsamma och hyggliga människor.

Skola. Den svenska skolan befinner sig i förfall. Någon vändning har inte ens påbörjats. Problemet är att skolkulturen genomsyras av söndringsideologiska föreställningar som saboterar den återuppbyggnad som behövs, till exempel att kunskapskrav är kränkande. Enda chansen är att de många lärare och rektorer som förstår hur undervisning ska bedrivas får makten över skolorna. Partiets viktigaste uppgift blir att ge makt till lärarna, rensa bland alla krångliga statliga regler som sticker käppar i skolornas hjul, inrätta ett enhetligt betygssystem som stoppar betygsinflationen samt att uppmuntra föräldrarna att ta större ansvar för sina barn och inte utgå från att skolan ska dra hela lasset. Ingen säger att detta är lätt.

Universitet och högskolor. Professorer och andra lärare har kommit i kläm mellan å ena sidan administratörer och byråkrater, å den andra studenter som kräver godkända betyg med minimal ansträngning. Även här utövar söndringsideologin ett skadligt och vetenskapsfientligt inflytande. Ett rättvisande betygssystem måste inrättas som visar de olika institutionernas kvalitet och gör det möjligt för dem att konkurrera om de bästa studenterna. Den byråkratiska överbyggnaden nedmonteras och lärarna återfår makten över undervisningen.

Tiggeriet. Tiggeri förbjuds. EU-migranter som inte kan försörja sig på annat sätt än genom tiggeri återbördas till sina hemländer.

Statens våldsmonopol. Statens våldsmonopol är av fundamental betydelse för det goda samhället. Ingen annan än staten och dess befullmäktigade ombud ska ha tillgång till vapen eller bruka våld. Att staten här och där i nationen tycks ha förlorat sitt våldsmonopol är synnerligen allvarligt. Våldsmonopolet måste återtas. Polisen måste uppmuntras och ges resurser till detta. För att polisen ska känna kravet från medborgarna bör den kommunaliseras och därmed ställas under demokratisk kontroll (som Krister Thelin föreslagit). Partiet förklarar för medborgarna att ett återtagande av våldsmonopolet tyvärr inte blir någon dans på rosor utan i stället kan nödvändiggöra tuffare tag än vad vi varit vana vid. Det kan bli fråga om liksäckar.

Föräldrapenningen. Den ska i varje fall inte kvoteras. Ingen skriver medelklassen på näsan hur den ska arrangera sitt liv.

Invandring. Intaget begränsas under en tvåårsperiod till det minimum som Sverige åtagit sig enligt internationella överenskommelser. Ett nationellt rådslag utlyses, som efter de två åren avslutas med en folkomröstning om svensk invandringspolitik. Förslaget från partiet Medelklass blir ett visst årligt intag utöver de internationella åtagandena – kanske 20 000 personer, kanske något annat – med prioritet för vissa särskilt önskade kategorier.

Nationalkänsla. Söndringsideologerna, som nästan undantagsvis försörjer sig av medel som staten tvångsmässigt hämtar i medborgarnas plånböcker, alltså skatter, saknar respekt för näringslivets och det civila samhällets idoga slit för sin egen och nationens försörjning. De tror att allt det goda som Sverige erbjuder på något sätt uppstått av sig själv och att det är för evigt garanterat. Så är det inte. Partiet Medelklass hyllar de anständiga medelklassare som byggde och bygger landet och den anda i vilket detta skett och sker. Denna känsla genomsyrar partiets politik. Partiet anser att det förakt för allt svenskt som uttryckts av ledande politiker som Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin är arrogant och förolämpande mot medelklassen.

Pensionärer, särskilt fattigpensionärer. Ska hedras, inte sättas på undantag.

Feminism, genus- och HBTQ-teorier etc. Intressanta läror som åtnjuter skydd enligt yttrandefriheten, dock utan statliga subventioner. Pride-flaggor på landstingets bussar? Tja, varför inte.

Myndigheters propagandakampanjer. Absolut förbud.

Infrastruktur, försvar, sjukvård etc. Vet inte. Måste tänka.