Brandutredare med bett

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Aud Sjökvist har haft regeringens uppdrag att utreda och granska den stora skogsbranden i Västmanland för precis ett år sedan.

På DN Debatt i går delade hon sina viktigaste iakttagelser och slutsatser med allmänheten. Jag vet inget mer om Aud Sjökvist än det jag lärde mig i går. Och det jag lärde mig i går fyller mig med respekt för utredaren Sjökvist.

Hon har regeringens uppdrag att utreda branden. Detta hindrar henne dock inte alls från att inleda sin artikel i Dagens Nyheter med rätt så saftig kritik mot statsminister Löfven och inrikesminister Ygeman.

Hon citerar Stefan Löfven från en frågestund i riksdagen i slutet av januari i år. Löfven fick frågor om branden och svarade enligt riksdagsprotokollet att den stora skogsbranden var en ”naturkatastrof” och resultatet av ”den miljöförstörelse vi ägnat oss åt under så många år”. Inrikesminister Anders Ygeman som är ansvarigt statsråd valde för sin del att i stället rubricera branden som ”ett exempel på en extrem väderhändelse” när han fick frågor om saken i en interpellationsdebatt i början på februari.

Aud Sjökvist skriver att hon som särskild utredare inte gör anspråk på att sitta inne med sanningen. Däremot slår hon fast att ”En sak är jag dock säker på, nämligen att branden varken var en naturkatastrof eller orsakad av vädret.”

Efter en sådan självständighetsförklaring från utredarens sida var det närmast oundvikligt att fortsätta läsa hennes artikel på DN Debatt. Kort sagt sågar Aud Sjökvist vitala delar av den inledande riskbedömningen av branden. Detta innebar att det tog en timme – i stället för tjugo minuter – för räddningstjänsten att hitta branden. ”Under tiden växte branden från 30×30 till 400×600 meter”, skriver Aud Sjökvist. Bristerna fanns i stort sett överallt. SOS Alarm gav två olika positioner för branden, räddningstjänsterna samverkade inte som de ska enligt gällande lagar, Länsstyrelsen tog inte sitt ansvar som de skulle och det fanns i räddningsorganisationen ”mycket begränsad eller ingen kunskap om bekämpning av skogsbränder som avviker från det normala”, skriver utredaren.

Allvarligast är enligt Aud Sjökvist att ”ansvarsprincipen inte pekar ut någon som ansvarig för den samlade ledningen av en kris.” Hon föreslår att någon myndighet måste ges kompetens att styra över de andra vid allvarliga kriser. Syns som ett klokt inspel i mina ögon. Regeringen bör lyssna.

Löfven och Ygeman surnar förhoppningsvis inte till och stänger sina öron bara därför att de får lite rättmätig kritik av sin egen utredare.

Texten är tidigare publicerad i Folkbladet.

%d bloggare gillar detta: