Flugan i fönstret

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag betraktar en fluga som går runt på insidan av fönsterrutan. Den vill ut mot ljuset och friheten. Den vandrar oupphörligt än hit, än dit på spaning efter en utväg. Då och då hamnar den i mörkret vid sidan av fönstret och tycker sig då uppenbarligen vara på fel väg, för den återvänder genast till rutan. Ibland tar den en förtvivlad flygtur och landar på en annan ruta och fortsätter sitt utsiktslösa men intensiva letande.

Läs mer

Systemskifte för migration

Widar_bild_casual

Widar Andersson

8 juli i år dömde Förvaltningsrätten i Umeå i målet 1062-15. Utslaget och domskälen är av systemskifteskaraktär: Fri invandring och offentlig försörjning för alla som kan ta sig hit utlovas i domen. Välfärdsstatens uppbyggnad ligger i stöpsleven. Domen är överklagad till Kammarrätten i Sundsvall.

Läs mer

En stark stat är viktig – men det är inte staten som skapar kittet mellan människor!

Lena

Lena Adelsohn Liljeroth

Vid ingången till 2000-talet var jag ledamot av kommunfullmäktige i Stockholm och drev på för att staden skulle stödja bildandet av en ”förmedlingsbyrå” för volontärarbete. Idén var inte ursprungligen min, utan en socialdemokratisk ledamots, Göran Dahlstrand. Men vi delade samma vision.

Läs mer

De tystaste

helena

Helena Edlund

Sverige har blivit de hetsiga debatternas land. Eller debatter, förresten. Det som äger rum i media uppvisar inte många likheter med den balans, saklighet och respekt för motparten som bör utmärka en konstruktiv debatt. Istället kan utfallen i media och på Twitter snarast liknas vid känslostyrda påhopp och onyanserade påståenden formade av ett egocentriskt tunnelseende.

Läs mer

Demokrati

Render.ashx

Lorentz Lyttkens

Enligt Francis Fukuyama i boken Political Order and Political Decay kännetecknas en fullvärdig demokrati främst av tre förhållanden: Lagstyre (rule of law), en centraliserad och rimligt effektiv byråkrati som täcker hela territoriet och ansvarsutkrävande (accountability).

Läs mer